of 21 /21
HACİM HESAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisliğinde yapılan toprak işlerinin temelini oluşturur. Zira, toprak işleri ödemeleri, hacim (m 3 ) bazında yapılır.

Toprak İşleri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hacim Hesapları

Text of Toprak İşleri

HACM HESAPLARIHacim hesab, naat Mhendisliinde yaplan toprak ilerinin temelini oluturur. Zira, toprak ileri demeleri, hacim (m3) baznda yaplr.

Toprak lerinde Karlalan Hacim Hesaplar Birbirini izleyen iki tam yarma veya tam dolgu enkesitin olmas hali, Bir enkesitin tam yarma, dier enkesitin tam dolgu olmas hali, Bir enkesitin tam dolgu veya yarma, dier enkesitin kark tip olmas hali, ki enkesitin de kark tip olmas hali

Yarma enkesit

Geit noktas

Kark enkesit

Dolgu enkesit

A2

A1 L

A1 = A2=A ise V= A*L

A1 = A2 ise

V= [(A1+A2)/2]*L

A2

A1

L

K TAM YARMA ENKEST OLMASI HAL

S y1

Vy

S y1 S y 2 2

*l

S y2

lS D1S D1 S D 2 VD *l 2

l

SD2

Tam Yarma Enkesit ile Tam Dolgu Enkesit Arasndaki Hacim Hesab

ld Sy

ly l

SD

Vy= Sy*ly/2Sy Sy SD

Vd= SD*ld/2SD ld *l SY SD

veya

SY/SD= ly/ld ly+ld= l

ly

*l

Sy 1 Vy * *l 2 Sy SD

SD 1 Vd * *l 2 SY SD

Sy2SD1 ld l ly

l

SD2SD1

SD1

l SD2

Sy2 SD1 ld ly l

VD1

S D1 S D 2 *l 2VD 2 VY 2

Toplam dolgu ve yarma alan VD = VD1 + VD2 Vy = Vy2

1 S 2 D1' *l 2 S Y 2 S D1' 1 S 2 Y2 *l 2 S D1' S Y 2

Sy1 Sy1 I J SD1

l

JSy2 I SD2 SD2

ki kark enkesit arasndaki hacim

IInn solundaki yarma hacimi hesab:

V y1

S y1 S y 2 2

*l

S y1l

S y2

II ve JJ arasndaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesab: Sy1 ly l JJ nn sandaki dolgu hacminin hesab: ld SD2

Vy2 1/ 2 *

S y '1

2

S y '1 S D 22

*l

V D1

S D2 1/ 2 * *l S y '1 S D 2

SD1

SD2

VD 2

S D1 S D 2 ' *l 2

II nn solundaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesab: Sy2 SD1

V D1

S D1 1/ 2 * *l S D1 S y 2S y22

2

ld l

ly

V y1 1 / 2 *

S D1 S y2

*l

II ve JJ arasndaki yarma hacminin hesab:

S y1 'l

S y2 '

Vy 2

S y1 ' S y 2 ' 2

*l

JJ nn sandaki yarma ve dolgu hacimleri:

V y3 1 / 2 *Sy ly l ld SD2

S y1 ' S y1 ' S D 2S D1' 2

*l

VD 2 1 / 2 *

S y1 S D2

*l

Geit Yerlerindeki Hacim Hesab

Geit izgisi

SD

SY

l

1 Vy * S Y * l 3

1 VD * S D * l 3

Hacimler Diyagram (Ktleler Diyagram)

BOYKESTTEN YAKLAIK VE ABUK HACM HESABIn tasarm aamasnda kullanlr eitli geki seeneklerinin ekonomik adan karlatrlmalar

Bir geki maliyetinin yaklak ve abuk olarak hesab Krmz izginin kesin konumunun saptanmas

Enkesitler ile ilgili kabuller 1) Platform genilii sabittir. 2) ev eimleri yarma ve dolgu alanlar iin sabittir

3) Arazinin dz olduu kabul edilir.Platform genilii=2L

ev eimi

1/n h

Kabul edilen arazi ekli Doal arazi ekli

S= 2L*h +nh2

S1

S2

S3

S4

S5

l

l

l

l

Enkesitler aras mesafe eit kabul edilirse V= l*(S1 + S2 + S3+...)

veyaV= l*[2L*(h1+ h2+ h3+...)+ n*(h12+ h22+ h32+...)*h deerleri boykesitten okunurYarma hacmi hesaplarnda, g= hendek alan, Dy= hendek uzunluu ise 2*g*Dy hacmi ilave edilmelidir.

DB A y A hmax B

4h m ax 2 4h m ax y .x .x 2 D D A ve B nok talar arasrasn hacim A ve B noktalar arasndaki hacim V S.dx 2L y.dx n y 2 .dx0 0 0 D D D

2 4 V .h m ax.D.(2L .n.h m ax 3 5