Teste Drept Constitutional

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Teste Drept Constitutional

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  1/63

  Drept constitutional - test grila

  1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

  A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si

  garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinareacomportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific coexistenteidrepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala

  B. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate sigarantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinareacomportamentului uman

  C. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate sigarantate de stat, care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturiloresentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 9 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I,

  2. Care dintre urmatoarele sunt categorii de norme juridice care nu fac partedin sistemul dreptului constitutional romanesc?

  A. norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului

  B. norme care stabilesc bunele moravuri

  C. intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei

  ANS: B

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale audreptul de a adopta o constitutie:

  A. ParlamentulB. GuvernulC. Adunarea(Puterea) Constituanta

  ANS: C

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 95 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  2/63

  4. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca nu reprezintagarantii juridice ale suprematiei Constitutiei?

  A. controlul general al aplicarii constitutiei

  B. indatoririle fundamentale de a respecta constitutia si suprematia acesteia

  C. deosebirile dintre constitutie si legi

  ANS: C

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  5. Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta un mod de pierdere acetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

  A. retragerea cetateniei romane

  B. aprobarea renuntarii la cetatenia romana

  C. naturalizarea dobandita intr-o tara straina

  ANS: C

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 301 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  6. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite inliteratura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

  A. criteriul inscrierii in constitutie

  B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international

  C. criteriul atemporal

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  7. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupraexceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfacurmatoarele cerinte imperative:

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  3/63

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  4/63

  B. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice

  C. libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omulnascandu-se liber

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  11. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenescreceptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau una din urmatoarelecomponente:

  A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea sidezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale

  B. dreptul persoanei la securitate sociala

  C. face parte din categoria inviolabilitatilor

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 240 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literaturade 717e41h specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:

  A. familia este elementul natural si fundamental al societatii

  B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitateaacestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea siinstruirea copiilor

  C. celebrarea casatoriei civile dupa celebrarea casatoriei religioase

  ANS: B

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  13. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viatasociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate estesupusa unor coordonate juridice si anume:

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  5/63

  A. libertatea de exprimare se confunda cu libertatea constiintei

  B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii,indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa saureligioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica.

  C. pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigurecorecta informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sauprivate, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice

  ANS: B

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  14. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor

  garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:

  A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie deorganizatii legal constituite

  B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice

  C. petitiile pot fi anonime

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  15. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

  A. judetul, orasul, comuna, statiunile balneo-climaterice

  B. judetul, orasul, comuna, satele

  C. judetul, orasul, comuna, satele, statiunile balneo-climaterice

  ANS: B

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica aseparatiei puterilor:

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  6/63

  A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilorjuridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functiaexecutiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala

  B. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie

  exercitate de acelasi organ

  C. Independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

  ANS: B

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor inRomania se au in vedere urmatoarele:

  A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale,inalienabile si imprescriptibile

  B. in afara drepturilor naturale nu exista alte drepturi subiective pentru straini siapatrizi

  C. numai protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond,strainii si apatrizii

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoareleelemente componente:

  A. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 18 de ani pana la varsta de 30 de ani,cu exceptia voluntarilor

  B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legeao recunoaste

  C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati

  ANS: B

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  7/63

  19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale invigoare, acestea fiind:

  A. statul roman este un stat de drept, democratic si social

  B. Romania este un stat federal

  C. Constitutia consacra principiul umanitatii

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelorsau altor acorduri internationale la sesizarea:

  A. A cel putin 50 de senatori

  B. Avocatului Poporului

  C. A cel putin 25 de senatori

  ANS: C

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina"Drept Constitutional"

  A. drept constitutional si institutii politice

  B. drept constitutional privat

  C. drept constitutional international

  ANS: A

  pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constitutional si institutii politice,

  vol.I,

  22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

  A. sunt norme directe, nemijlocite

 • 8/13/2019 Teste Drept Constitutional

  8/63

  B. su