grile drept constitutional

  • View
    1.243

  • Download
    26

Embed Size (px)

Text of grile drept constitutional

2) Care dintre urmatoarele conditii legale trebuie sa fie indeplinite de catre candidatii la functia de Avocat al Poporului? a. Sa aiba pregatire juridica superioara b. Sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania c. Sa posede o inalta competenta profesionala d. Sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior 1. a+b+d 2. a+d 3. a+c+d 3) In care dintre urmatoarele cazuri prevazute expres de lege inceteaza mandatul Avocatului Poporului inainte de termen? a. demisia b. revocarea din functie c. incompatibilitatea de a indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate d. deces 1. a+b+d 2. a+b+c+d 3. b+c+d 4) Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate in drepturile si libertatile cetatenesti. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte: a. Cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa b. Cererile pot fi adresate si de persoane juridice romane sau straine de drept privat c. Cererile trebuie sa se faca in scris si sa cuprinda numele, domiciliul persoanei lezate in drepturile si libertatile cetatenesti d. Cererea trebuie sa cuprinda drepturile si libertatile incalcate precum si numele autoritatii administrative ori a functionarului public in cauza 1. a+b+d 2. a+c+d 3. a+b+c+d 5) Nu pot face obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului urmatoarele cereri: a. Cereri privind actele emise de Camera Deputatilor, Senat sau Parlament b. Cererile privind actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si Guvernului c. Cererile privind actele emise de Curtea Constitutionala, de Presedintele Consiliului Legislativ si de autoritatile judecatoresti 1. a+b 2. a+b+c 3. a+c

6) Universalitatea, ca trasatura a dreptului de vot, a cunoscut o evolutie specifica, structurata pe urmatoarele etape: a. Eliminarea votului cenzitar b. Votul universal masculin c. Accesul femeilor la electorat d. Scaderea varstei minime 1. a+b+c+d 2. b+c+d 3. a+c+d 7) Care dintre urmatoarele conditii constitutionale trebuie sa fie indeplinite de o persoana pentru a putea vota in Romania? a. Sa fie cetatean roman b. Sa aiba cel putin 18 ani c. Sa fie in deplinatatea facultatilor mintale d. Sa fie apt moral de a vota 1. a+b+c 2. a+b+c+d 3. a+b+d 8) Egalitatea votului este incalcata de urmatoarele tehnici si procedee electorale: a. Geografia electorala b. Colegiile electorale c. Votul plural d. Prima electorala 1.a+b+c 2. a+c+d 3. a+b+c+d 9) Conform dispozitiilor constitutionale o persoana poate fi aleasa ca deputat, senator sau sef de stat, ori in alte organe reprezentative, daca indeplineste urmatoarele conditii: a. Are drept de vot b. Are cetatenia romana si domiciliul in tara c. Sa nu-i fie interzisa asocierea la partide politice d. Sa aiba cel putin 23 de ani pentru a candida la Camera Deputatilor, 33de ani pentru a candida la Senat si cel putin 35 de ani pentru a candida la functia de Presedinte al Romaniei 1. a+b+d 2. a+b+c 3. a+b+c+d 10) Care dintre enunturile de mai jos considerati ca reprezinta avantaje si dezavantaje ale scrutinului de lista: a. Scrutinul de lista presupune ca propunerile de candidati sa fie facute numai de partide si aliante politice b. Scrutinul de lista presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag electoral la nivel national c. Scrutinul de lista presupune ruperea legaturii dintre ales si alegatorii sai d. Variantele scrutinului de lista prezinta numeroase dificultati procedurale presupunand o serie de calcule si operatiuni la nivel local si national

1. b+c+d 2. a+c+d 3. a+b+c+d 11) Care dintre enunturile de mai jos considerati ca reprezinta avantaje ale scrutinului uninominal? a. Datorita numarului mare de circumscriptii electorale scrutinul uninominal implica mari cheltuieli cu operatiunile electorale b. Scrutinul uninominal se caracterizeaza prin simplitate prin faptul ca fiecare circumscriptie electorala desemneaza un singur reprezentant c. Scrutinul uninominal creeaza o majoritate parlamentara stabila d. Creeaza aparent posibilitatea unei legaturi stranse intre ales si alegator 1. a+b+c 2. a+d 3. b+c+d 12) Unele regimuri constitutionale practica sisteme electorale mixte. Dintre acestea mentionam: a. Sistemul inrudirilor b. Sistemul german al buletinului dublu c. Sistemul majoritar 1. a+b+c 2. a+c 3. a+b 13) Care dintre urmatoarele majoritati sunt specifice sistemelor electorale? a. Majoritatea simpla b. Majoritatea absoluta c. Majoritatea relativa d. Balotajul 1. a+b+c+d 2. a+b 3. c+d 14) Biroul Electoral Central este alcatuit din: a. 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie b. Presedintele si Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente c. Reprezentanti ai societatii civile d. Reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale 1. a+b+c+d 2. a+b+d 3. a+c+d 15) Identificati atributiile Biroului Electoral Central: a. Urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora

b. Centralizeaza numarul de liste complete depuse de partidele si aliantele politice, de aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale c. Verifica, inregistreaza si totalizeaza rezultatele la nivel national pe partide politice, aliante politice politice, aliante electorale si candidati independenti d. Solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala 1. a+b+c 2. a+b+c+d 3. a+c+d 16) In exercitarea atributiilor ce-i revin Biroul Electoral Central emite: 1. Decizii 2. Hotarari 3. Ordine 4. Rezolutii 17) Identificati atributiile Biroului Electoral de Circumscriptie: a. Urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri si supravegheaza organizarea sectiilor de votare b. Inregistreaza candidaturile depuse si constatarea celor ramase definitive c. Urmareste modul de intocmire si eliberarea cartilor de alegator, in concordanta cu listele electorale permanente d. Totalizeaza rezultatele alegerilor de la sectiile de votare si comunicarea catre Biroul Electoral Central a proceselor verbale cuprinzand rezultatele alegerilor, intampinarilor si contestatiilor 1. a+b+d 2. a+c+d 3. a+b+c+d 18) In scopul asigurarii conditiilor logistice necesare aplicarii legilor privitoare la exercitarea dreptului de vot s-a infiintat Autoritatea Electorala Permanenta care reprezinta: a. O institutie administrativa autonoma b. Are competenta generala de a asigura aplicarea unitara, in intervalul dintre doua perioade electorale, a dispozitiilor legale privitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor sau a altor consultari cu caracter national sau local c. Urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara desfasurarii alegerilor in intervalul dintre doua perioade electorale d. Urmareste realizarea operatiunilor specifice in intervalul dintre doua perioade electorale 1. a+b+d 2. a+b+c+d 3. b+c+d 19) Autoritatea Electorala Permanenta exercita mai multe atributii in intervalul dintre doua perioade electorale, dintre care mentionam: a. Urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale b. Asigura publicarea in Monitorul Oficial a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor minoritatilor nationale

c. Asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor d. Urmareste intocmirea si eliberarea cartilor de alegatori in concordanta cu listele electorale 1. a+c+d 2. a+b+c 3. b+c 20) In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanente adopta: a. decizii b. hotarari c. ordine d. instructiuni 1. a+b+c 2. b+d 3. a+d 21) Mandatul Presedintelui sau Vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente inceteaza in urmatoarele situatii: a. Expirarea mandatului b. Demisie c. Revocare d. Deces 1. a+b+d 2. b+c+d 3. a+b+c+d 22) Identificati atributiile Biroului Electoral al Sectiei de votare: a. Conduce operatiunile de votare, ia toate masurile de ordine in localul de votare si in jurul acestuia b. Face numaratoarea voturilor si consemneaza rezultatele votarii c. Inainteaza biroului electoral de circumscriptie procesul verbal cuprinzand rezultatul votarii, contestatiile depuse si materialele la care acestea se refera d. Rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate 1. a+b+c 2. a+b+c+d 3. b+c+d 23) Propunerile de candidati in alegerile parlamentare, conform legii electorale, se fac de catre: a. Partide politice b. Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale c. Aliantele politice d. Candidati independenti 1. a+b+c 2. b+c+d 3. a+b+c+d 24) Rolul partidelor politice se exprima prin functiile exercitate de acestea, si anume:

a. Functia politica b.Functia de organizare si conducere a activitatii partidului, de mentinere a unei permanente legaturi cu propriile organizatii, membrii si simpatizantii c. Functia teoretico-ideologica d. Functia civica formativ-educativa si patriotica a membrilor de partid si simpatizantilor 1. b+c+d 2. a+b+c+d 3. a+c+d 25) Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si platformelor acestora, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii: a. Partide confesionale b. Partide nationale c. Partide regionale d. Partide democratice 1. a+b+c 2. a+c+d 3. b+c+d 26) Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii: a. Partide democratice b. Partide liberale c. Partide de masa d. Partide de dreapta 1. a+b+d 2. a+c+d 3. b+c+d 27) Folosind criteriul structurii partidelor, acestea se impart in: a. Partide suple b.