TERMAL KONFOR

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TERMAL KONFOR

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  1/52

  1

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  2/52

  2

  Termal konfor deyimi;

  genel olarak bir iyerinde alanlarn bykounluunun scaklk, nem, hava akm gibi

  iklim koullar asndan gerek bedensel,gerekse zihinsel faaliyetlerini srdrrken belli bir

  rahatlk iinde bulunmalarn ifade eder.

  TERMAL KONFOR

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  3/52

  3

  DAHA GEN ANLAMDA;

  ALIANLARIN VE RETM SSTEMNOLUTURAN TM MEKANK VEELEKTRONK ARA, GERE, EKPMAN

  VE OTOMASYON SSTEMLERNN ENVERML DEERLERDEALIABLMES N GEREKLOPTMUM FZKSEL VE PSKOLOJKARTLARDIR.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  4/52

  4

  Kapal bir ortam ierisinde termal konforrahatlnn hemen farkna varlmaz,Ancak bir sre getikten sonra

  Hissedilmeye balanr.

  Eertermal konfor koullar mevcutDeilse nce sknt hissedilir daha sonrarahatszlk duyulur.

  TERMAL KONFOR

  VERMLL, GVENL

  AISINDAN NEML BR KAVRAMDIR.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  5/52

  5

  Bir iyerinde termalkonfor denilince; O iyeri

  atmosferinin scakl, nemi,hava akm hz ve radyant ssakla gelmelidir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  6/52

  6

  nsann ortamla s al veriine

  etki eden drt ayr faktr vardr.

  Hava scakl, Havann nem younluu, Hava akm hz, Radyant s.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  7/527

  1- Hava scakl:

  Vcudun s dengesini salayan veyukarda saylan drt faktr ile s

  yknn (H nin sfr olmas) sabittutmas alanlara konforlu birortam salar.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  8/528

  Is al veriinin insan zerindeki etkileri

  nsann ss ok kk limitlerierisinde kendi kendine kontrol edilebilir.Vcut scaklndaki art, alma

  ykne veya alma srasnda harcanankaloriye bal olarak deiir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  9/529

  NSAN VCUDUNUN SICAKLII

  36,5 - 37 C nsann salkl alabilmebeden scakl

  -

  +

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  10/5210

  2- Radyant s:yerinde iin gerei olarak scak yzeylerbulunabilmekte ve bu yzeylerden s radyasyonuolabilmektedir, Termal radyasyon yani radyant sabsorblanaca bir yzeye arpmadka, scaklk meydanagetirmeyen elektromanyetik bir enerjidir. Dolays ile havaakmlar radyant sy etkileyememektedir.

  Ancak, ortamdaki hava akm alana biraz rahatlk verebilir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  11/52

  Termal radyasyondan korunmann tek yolu, alanlakaynak arasna s geirmeyen bir perde koymaktr.

  Ancak, konulan perde sy yanstmyorsa, syabsorblayarak s kayna haline de gelebilir.

  11

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  12/52

  12

  3- Nem: Havada belli bir miktarda nem bulunur. Havadaki

  nem miktar mutlak ve bal nem olarak ifade edilir.Mutlak nem;Birim havadaki su buhar miktardr.Bal nem;Ayn scaklkta doymu havadaki mutlak neminyzde kan ifade ettiini gsterir.

  i sal asndan, bal nemin nemi byktr. Biriyerinin bal nemini deerlendirilirken scaklk, hava akmhz gibi dier termal konfor artlarnn da gz nndebulundurulmas gerekir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  13/52

  Genel olarak bir iyerinde bal nem %30 ile % 80

  olmal ve bu snrlar amamaldr.

  Yksek bal nem (%80-%100) ortam scaklnnyksek olmas halinde bunalma hissine neden olur

  ve kiinin alma gcn drr.

  Yksek bal nem, scakln dk olmas halinde iseme ve rperme hissi verir.

  13

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  14/52

  14

  4- Hava akm hz: yerinde termal konforusalamak ve sala zararl olan gaz ve tozlar iyeriortamndan uzaklatrmak iin uygun bir hava akm

  hz temin edilmesi gerekir.Ancak, hava akm hz iyi ayarlanmaldr.nk vcut ile evresindeki hava arasnda havaakmn etkisi ile s transferi olur.

  Bu transferin yn scakln deimesinebaldr. Hava vcuttan serinse, vcut sskaybolur. Hava vcuttan scaksa vcut ss artar.

  Byle durumlarda s stresleri meydana gelir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  15/52

  15

  Sonu olarak, uygun bir evre scaklnn

  seilmesinde hava akmlarnn da dikkate alnmasgerekir. yerinde hava akmlarnn varl birserinlemeye neden olur.

  Ancak, hava akm hznn saniyede

  0,3 ile 0,5 metreyi amamasna dikkat edilmelidir.nk, daha hzl hava akmlar rahatsz edici esintilerhalinde hissedilir.Bu hususa, iyerlerinde sklkla rastlanr, isiler

  genellikle me nedeni ile var olanhavalandrma sistemini altrmaktan kanrlar. Byledurumlar incelendiinde havalandrma sistemlerinin havaakm hzlarnn yksek olduu gzlenmitir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  16/52

  16

  Deiik iyerlerinde alanlarn %80 ineyakn byk ounluunun, s hissi bakmndankendilerini en rahat durumda hissettikleri blgenintespitine allm ve termal blge kavram ortaya

  kmtr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  17/52

  17

  TERMEL KONFOR FAKTRLERTermal konfor blgesi, i yapma ve faaliyetini

  srdrme asndan en rahat durumdaolabilmek iin gerekli termal konforkoullarnn st ve alt snrlar arasndakiblgedir.

  Bu blgeye etki eden ok sayda faktr vardr.Bu faktrlerin deimesine bal olarak

  termal konfor blgesi de az ya da okderiiklikler gsterir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  18/52

  18

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  19/52

  19

  Bu faktrleri syle sralayabiliriz.

  - Ortam scakl,- Ortamn nem durumu,- Ortamdaki hava akm,-Yaplan iin nitelii (hafif i, orta i, ar i),-inin giyim durumu,-inin ya ve cinsiyeti,-inin beslenmesi,

  -inin fiziki durumu,-inin genel salk durumu ve benzeri.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  20/52

  20

  Hafif ilerde rahat alma iin scaklk,

  hava akm hz ve bal nem deerleri.

  Is Hava akm hz Bal nem

  19.0 - 21.00

  C 0,119.5 - 21.5 0C 0,2

  21.5 - 23.5 0C 0,5

  23.5 - 25.0 0C 1,0

  Daha yksek scaklk Daha fazla hava akm

  % 30 - 60

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  21/52

  21

  Yaplan ie gre alma ortam

  scaklklar%50 nem seviyesinde

  Faaliyetin ekli Hava scakl (0C)Oturarak yaplan hafif el ileri ....................... 20

  Oturarak yaplan hafif kol ve el almalar. 20

  Ayakta yaplan ar kol isleri ............................. 17

  ok ar iler ......................................................... 15-16

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  22/52

  22

  Ar scakln retim zerinde de

  olumsuz etkisi vardr.Efektif

  Scaklk; 29 C olursa, performans %5 der.30 C " " % 10

  31 C " " % 17

  32 C " " % 30 "

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  23/52

  TERMAL KONFOR ARTLARININ OLUMSUZETKLERNDEN KORUNMA

  23

  yerinin planlanmas aamasnda;alma ortamnn fiziksel niteliine

  uygunHAVALANDIRMA,

  ISITMA,

  SOUTMA,Tedbirlerinin tespit edilmesi ve bunlarn gerekletirilmesidir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  24/52

  24

  ISI ve NEM, baz endstri kollarnnteknolojik bakmdan gerekli fizik

  artlardr.Tekstil gibi

  Baz i kollarnda ise gerekli

  olmayp, yaplan iin sonucudur.Boyahaneler, amarhaneler,eker, konserve, katfb...

  Baz i kollarnda KURU SICAKLIKvardr.

  Yksek frnlar, kok. Kauuk, imento,

  eker, dkmhaneler ..2010

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  25/52

  ISI VE NEM N SALIA ETKS

  25

  Scaklk;frnlarda 36-38 C,

  cam fabrikalarnda 42-45 C,

  frnlarn ok yaknnda ise 60-65 Cye kadar kabilir.Baz kazan daireleri (gemiler gibi) snn en yksek olduuyerlerdir.

  Madenlerde her 100 metreye inildike scaklk 2,5 C kadarartt gibi ayn zamanda nem de ykselir

  2004

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  26/52

  ISI VE NEM N SALIA ETKS

  26

  Kapal yerlerdeki konforsuzluk ou kezoksijen eksikliine ve karbondioksitartmasna balanr.

  YANLITIR, NKKonforsuzluun nedeni vcuttan satlmasnn glemesi ve yavalamasdr.Rahatszlk hissini douran faktrler Is,nem ve hava akmdr. faktrn hemverimlilik hem de salk ynnden

  etkileri incelenmelidir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  27/52

  ISI VE NEM N SALIA ETKS

  27

  -Salk ve konfor bakmndan en uygun ortam,iin yapl ekline bal olarak 12-22 C s ves ile ters orantl olarak % 30-75 arasndadeien relatif rutubettir.

  -Is arttnda nem dk kalmaldr.

  -Hava akm hz ise 0.5 metre/sn. olarak kabuledilir.

  -ok yksek veya az s, nem ve yetersizhavalandrma alanlar konforsuz ortamdaalmaya zorlar, hastalk ve i kazas riskini

  artrr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  28/52

  SICAA BALI BOZUKLUKLAR

  28

  HAFF

  BOZUKLUKLAR

  AIR

  BOZUKLUKLAR

  2004

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  29/52

  HAFF BOZUKLUKLAR

  29

  Vcuttan scaklk atlamaynca rahatszlk

  belirtileri ortaya kar.- Sinir sisteminde knt,- Kas kuvvetinde azalma,- Nabzda artma,

  - Skntl nefes darl olmutur.- Yz krmz, ter iinde, dil ise kurudur.- Tansiyon der, vcut ss 38 Cye kar.- Hafif harekette bile bitkinlik artar, deri daha slanr, nabzzayflar.( Baz hallerde ok arl adale kramplar olur, el vebacaklarda, srtta ve karnda grlen bu kramplar 48 saat kadarsrer.)- drarda Albmin bulunur, ba ars, genel rahatszlk hissi,mide bozukluklar, itah azl, kusmalar, ishal, asabiyet,uykusuzluk en ok grlenleridir.

  Bu durumun tedavisi iin deri altna ve damara tuzlu su

  yaplr, azdan su verilir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  30/52

  AIR BOZUKLUKLAR

  30

  Dkm, maden, metal ileri, yksekfrnlar ve cam fabrikalarnda grlr.

  Hafif bozukluklarda grlen arazlar daha

  iddetli olarak ortaya kmtr. Tedbiralnmaz ise lme kadar gider. En tipikrnei s arpmasdr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  31/52

  SOUK

  31

  Pek ok ilerde nemli bir salksorunudur.

  Souun nemli veya kuru havada etkisifarkldr.Kuru soua iyi dayanlr.

  Dier taraftan havann durgun veyaesintili olmas da souun etkisini deitirir.

  Hareketsizlik, alkol imi olmak,ayakkablarn sk olup aya vurmas,ayaklarn slakl vb. faktrler souk etkisiniartrr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  32/52

  SOUUN ETKS

  32

  Vcut kendi tedbirini almaya balar;fazla kalori kaybn nlemek iin genel olarakbtn damarlar skr.

  zellikle bu skma elde, ayaklarda veparmaklarda belirgindir.

  Vcutta kaloriyi artrmak iin adalelerkaslr, titreme balar. Kalp atlar vesolunum hzlanr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  33/52

  SOUUN ETKS ile MEYDANA GELENBOZUKLUKLAR

  33

  -Parmak ularnda morluk, kzart(akrosiyanoz).- Parmaklarda soukta solukluk, terleme(Raynaud sendromu),

  - Souk ve nem beraber ise ayaklarda ime,kanamalar, lserler. Siper Aya- Donmalar, kangren,- Souk allerjisi (kant, yanma),- Yzde fel,- Mafsal romatizmas,- lm

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  34/52

  RANDUMAN VE KAZALARI ZERNEETKS

  34

  -Is, nem ve havalandrma sonucu olankonfor, randman ileri derecede etkiler.-Scak bir ortamda insanlar daha yava

  alrlar. Randman der.-Konfor artlar ktletike i kazalarartar. En uygun s 17 C olup bundan

  aas ve yukarsnda i kazalarnn artttespit edilmitir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  35/52

  ISI VE NEMDEN KORUMA

  35

  TIBB KORUMATEKNK

  KORUMA

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  36/52

  TIBB KORUMA

  36

  -ok scak ortamlarda yaplan ar ilerde ileri

  yataki iiler, kronik hastal olanlar,alkolikler, kalp ve damar hastal olanlar,akcier ve deri hastal olanlaraltrlmamaldr.

  -Yksek scaklkta alacaklarn arlklarideal kilolarndan 5 kg.dan fazla olmamaldr.

  -Adaptasyon yetenei salanmaldr.-Tbbi korunmada dikkat edilecek en nemlikonu, verilecek iecek ve tuzdur

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  37/52

  TIBB KORUMA

  37

  -1 lt. ter 580 kalori atar ve ok scak ortamdagnde 7 lt. kadar ter karak vcut ssndrebilir. Bunun iin su, limonlu souk ay

  iilerek kaybolan suyu kapatmaldrlar. Gazlieceklerden saknmaldr. Her seferinde birbardaktan fazla imemelidir. (bulant-kusma)

  -Scak ortamda alanlar fazla yal, sindirimig, kalori deeri yksek besin almamaldr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  38/52

  TIBB KORUMA

  38

  -alma sresi iinde dinlenmearalklar organize edilerek snnetkisi azaltlmaldr.

  -Souktan korunmada ise kalp vedamar hastal olanlarla, kan basncyksek olanlar, soukta ayaklarterleyenleri byle ilerde

  altrmamaldr-Sk sk fakat az miktarda yiyecekvermek, alkol kullandrmamaktr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  39/52

  TEKNK KORUMA

  39

  Is ve nemin teknolojik bakmdan gerekli

  olduu ilerde bunlar azaltmak mmkndeildir. Bu bakmdan alnacak nlemhavalandrmadr. Havalandrma konusundadikkate alnacak balca zellik, havacereyanlarnn hzdr.

  -Oturarak alanlarda 0,15-1 m/snyigememelidir.

  -Yar aktif alanlarda 1-1,25m/sn,

  -Tozsuz yerlerde 1.75 m/sn civarndaolmaldr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  40/52

  TEKNK KORUMA

  40

  Verilecek hava o iyerindeki ii saysna

  baldr.-Nem teknolojik bakmdan nemli ve zorunludeilse, iyerine kuru ve serin hava verilir.-Bu serin ve kuru havann hz, ileri derecedehava akm yapmayacak ekildeayarlanacaktr.-% 40-50 relatif nem idealdir.(23 C scaklkta)

  -ok scak iyerlerinde hava kuru ise, bir srebu havay solumak, solunum yollarn kurutur,konuma gleir, balgam kalnlar, solunumyollarna ve boaza yapr. Bu ortamda da

  mikroplar abuk rerler.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  41/52

  YASAL NLEMLER

  41

  SG MADDE -8:(yerlerinde hava hacmi, makine,malzeme ve

  benzeri tesislerin kaplad hacimler dahil olmak zere, ii bana enaz 10 m3 olacaktr. Hava hacmi hesabnda tavan yksekliinin 4 m...)

  SG MADDE -20:(Kapal iyerlerindeki scaklk ve nemderecesinin yaplan iin niteliine uygun olmakla beraber, lml olmas

  esastr. .... Yazn scakln dayanlmayacak kmamas iin serinleticitedbir, kn da muhta olunan en az scakln salanmas iin, zararlgazlar kararak havay bozmayacak ekilde uygun vastalarla stma,

  ok nemli yerler scaklk 15 C den az, 30 Cden fazla olmamal.

  in niteliine gre zel elbiseler......

  SG MADDE -21:(Kapal iyerlerinin gnde enz bir defa birsaatten az olmamak zere havalandrlmas..

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  42/52

  42

  Sosyal Sigortalar

  Salk lemleriTz'ne ekli, meslek

  hastal listesinde termalkonfor artlar ile ilgi herhangi

  bir meslek hastalverilmemitir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  43/52

  43

  Scaklk ile ilgili denetim yntemleri ve yasaldzenlemeler

  Bir iyeri ortamnda yksek ve dkscakln olumsuz etkilerinden korunmak iin, iyerindeyaplan ie uygun termal konfor artlarnn en iyiekilde salanmas gerekir.

  Bunun iin iyerinde termal konforartlarnn incelemesi iin gerekli lmeler vedeerlendirmeler yaplr, iyerinin termal konforartlar iin hi bir zaman be duyu ile kesin kararverilemez.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  44/52

  44

  lkemizde, iyerlerinde termal konfor

  artlarnn llmesi byk lde;alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl,

  Sal Genel Mdrlne bal

  Sal ve Gvenlii Merkezi (SGM)tarafndan yaplr.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  45/52

  45

  KONFORUNUZ BOL OLSUN

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  46/52

  46

  7-Aydnlatma

  yerlerinin ncelikle gn ylayeter derecede aydnlatlm olmasesas bulunmaktadr.Ancak, iin konusu veya iyerinin ina tarz

  nedeniyle gn ndan yeterinceyararlanlamayan hallerde yada gecealmalarnda, suni kla uygun ve yeterliaydnlatma salanmaldr.

  Ayrca, aydnlatma sistemindeki herhangi birarzann alanlar iin risk oluturabileceiyerlerde acil ve yeterli aydnlatmay salayacakyedek aydnlatma sistemi bulunmasgerekmektedir. 17

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  47/52

  Avlular, ak alanlar, d yollar, geitler ve benzeri yerler, enaz 20 lks (lux)ile aydnlatlacaktr.

  Kaba malzemelerle almalar geit koridor yol ve

  merdivenler, en az 50 lks (lux)ile aydnlatlacaktr. Kaba montaj, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve

  ykasansr kabinleri malzeme stok ambarlar, soyunma veykanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lks (lux)ile aydnlatlacaktr.

  Kaba iler yaplan tezgahlar,konserve ve kutulama vebenzeri ilerin yapld yerler, en az 200 lks (lux) ileaydnlatlacaktr.

  Ayrntlarn,yakndan seilebilmesi gereken ilerin yapldyerler, en az 300 lks (lux)ile aydnlatlacaktr.

  Koyu renkli dokuma, bro ve benzeri srekli dikkatigerektiren ince ilerin yapld yerler, en az 500 lks (lux)ile aydnlatlacaktr.

  Hassas ilerin srekli olarak yapld yerler en az 1000 lks(lux)ile aydnlatlacaktr.

  47

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  48/52

  48

  TEEKKRLER

  NLEMEK TEDAVDEN

  UCUZDUR..

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  49/52

  49

  i Sal ve GvenliiTznn 22. maddesinde ;

  Ar ve tehlikeli ilerin yaplmad

  yerlerde, grlt derecesi 80 desibeli

  gemeyecektir.

  Grlt Ynetmelii;

  Buna gre, 8 saatlik i gn iin

  Maruziyet snr deeri 87 dB(A)olarak belirlenmitir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  50/52

  50

  lgili Yasalar:

  Titreim Ynetmeliinde:El-kol titreimi; damar, kemik, eklem, sinir,kas bozukluklarna yol aan mekanik titreimolarak tanmlanmtr.

  Ynetmelikte:

  Bu titreimler ile ilgili maruziyet snr deerleri ile

  maruziyet etkin deerleri yine 8 saatlik almasresi iin gnlk olarak belirlenmitir.

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  51/52

  51

  Ynetmelikte:

  yerlerinde mekanik titreime maruziyetten

  kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve

  deerlendirilmesi ile ilgili hususlar ve

  maruziyetin nlenmesi veya azaltlmas iin

  yaplacaklara ilikin hkmler de yeralmaktadr

 • 7/29/2019 TERMAL KONFOR

  52/52

  i Sal ve Gvenlii

  Tz Madde: 20 'de kapaliyerlerindeki scaklk ve nemle ilgiliaklamalar ve deerler verilmitir.

  Ayrca, ayn tzn 21'nci,maddesinde de nemli hava

  cereyanna kar tedbirden ksacabahsedilmektedir.