of 83 /83
TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 1 TEHNIČKO CRTANJE PREDAVANJA Prof: Ljiljana Božić

TEHNI ČKO CRTANJE

  • Author
    jules

  • View
    502

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEHNI ČKO CRTANJE. PREDAVANJA Prof: Ljiljana Božić. SADRŽAJ PREDMETA. Sadržaj predmeta Tehničko crtanje obuhvata dve celine : •Tehničko crtanje •Kompjutersku grafiku. TEHNIČK I CRT EŽ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TEHNI ČKO CRTANJE

Page 1: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 1

TEHNIČKO CRTANJE

PREDAVANJA

Prof: Ljiljana Božić

Page 2: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 2

SADRŽAJ PREDMETA

Sadržaj predmeta Tehničko crtanje obuhvata dve celine:

•Tehničko crtanje

•Kompjutersku grafiku

Page 3: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 3

TEHNIČKI CRTEŽ

•Jedan od najboljih načina razmene informacija u tehnici je grafička komunikacija primenom tehničkih crteža

•Tehnički crtež predstavlja univerzalni jezik komunikacije tehničkih lica

•Tehničko crtanje je tehnička disciplina koja omogućava da se trodimenzionalni objekat prikaže u ravni crteža

Page 4: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 4

TEHNIČKO CRTANJE •Osnovni cilj tehničkog crtanja je da se kroz

crtež ili skup crteža u potpunosti jednoznačno definišu oblik, funkcija, dimenzije, vrsta obrade, materijal, kvalitet i druge karakteristike mašinskih delova i sklopova

•U tehničkom crtanju predmeti se prikazuju tako da se jednostavno mogu odrediti sve dimenzije predmeta

•Za razumevanje tehničkog crteža potrebno je da tehnički crtež bude jasan, pregledan i precizan

Page 5: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 5

STANDARDI

•Proces stvaranja i primene pravila u cilju postizanja jednobraznosti i bolje razmene informacija naziva se standardizacija, a propisana pravila su standardi

•Standardi mogu biti:

–međunarodni (ISO standardi),

–nacionalni (nemački DIN, ruski GOST, američki ANSI standardi itd.),

–interni (npr. fabrički standardi)

Page 6: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 6

STANDARDI

• Pravila tehničkog crtanja su definisana nacionalnim standardima koji su usklađeni sa međunarodnim standardima ISO(International Standard Organisation)

• Sve industrijski razvijene zemlje imaju nacionalne standarde

• Srpske standarde donosi Institut za standardizaciju Srbije i oni imaju status Zakona koji se mora primenjivati

• Pored oblika, dimenzija, materijala, kvaliteta i ostalih osobina proizvoda, standardima se takođe propisuje način označavanja, izgled tehničke dokumentacije, pakovanje, transport i dr.

• Oznake srpskih standarda počinju skraćenicom SRPS

Page 7: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 7

STANDARDI

• Srpski standardi se označavaju prema sledećoj strukturi:

Page 8: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 8

Grane -SRPS

• Grana A-osnovni i opšti standardi

• Grana C-metalurgija i tehnologija prerade metala

• Grana L-industrija mernih i drugih aparata i precizne mehanike

• Grana N-elektrotehnika

• Grana M-mašinogradnja i metalska industrija

Page 9: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 9

FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

• Tehnički crteži se crtaju na formatima standardnih veličina

•Korišćenje standardnih formata omogućuje:

–racionalno korišćenje papira

–jednobrazno previjanje

–lakše čuvanje u arhivama

Page 10: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 10

FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

• Kao osnovni format uzet je pravougaonik čija je površina

Page 11: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 11

FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

• Osnovni format je označen sa A0

• Manji formati se dobijaju polovljenjem većeg formata po dužoj stranici, a njihove oznake su A1, A2, A3 i A4

Page 12: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 12

FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

Page 13: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 13

FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

Kod svih formata,osim kod formataA4,duža stranica je horizontalna•Prostor za crtanje na svakom formatu je ograničen okvirom crteža

Page 14: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 14

FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

• Kada je potrebno kopije crteža odlagati u registratore i slično,onda se duž leve ivice okvira crteža ostavlja polje za

bušenje i odlaganje

Page 15: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 15

RAZMERE (SRPS A.A0.106)

• Predmeti se u tehničkim crtežima mogu prikazati u stvarnoj veličini, uvećano ili umanjeno

• Razmera je odnos dužine linije na crtežu i dužine u prirodi koju ta linija predstavlja

• Izbor razmere zavisi od veličine predmeta i njegove složenosti

• Predmeti velikih dimenzija i jednostavnog oblika crtaju se umanjeno

• Predmeti malih dimenzija i složenog oblika ponekad se moraju jasnije prikazati, pa se tada crtaju uvećano

• Bez obzira na to da li je predmet nacrtan u stvarnoj veličini, uvećano ili umanjeno, pri kotiranju u crtež se unose stvarne mere predmeta

Page 16: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 16

RAZMERE (SRPS A.A0.106)

• Razmera se upisuje u odgovarajuće polje zaglavlja

• Oznaka razmere sadrži reč ″razmera″ili samo brojke

• Primer: Razmera 1:5 ili samo 1:5

Page 17: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 17

TIPOVI I DEBLJINE LINIJA (SRPS A.A0.110)• Standardom su propisane vrste linija koje se mogu

upotrebljavati u tehničkom crtanju

• Svaka linija ima svoj naziv, oznaku, tačno propisan oblik, debljinu i primenu

• Na crtežima se koriste dve debljine linija čiji je odnos 2:1.

• Standardne debljine linija su: 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4 i 2,0 mm

Page 18: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 18

Page 19: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 19

Page 20: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 20

TIPOVI I DEBLJINE LINIJA (SRPS A.A0.110)Preporučene mere pojedinih vrsta linija

Page 21: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 21

TIPOVI I DEBLJINE LINIJA (SRPS A.A0.110)

Primeri primene nekih tipova linija

Page 22: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 22

OPŠTI STANDARDI U TEHNIČKOM CRTANJUTEHNIČKO PISMO (SRPS A.A0.101, 102 i 103)

• Za ispisivanje natpisa, oznaka i brojeva u tehničkim crtežima koristi se tehničko pismo

• Tehničko pismo sadrži mala i velika slova ćirilice, latinice i grčkog alfabeta, arapske i rimske cifre i znake interpunkcije

• Tehničko pismo može biti pravo ili koso, pod uglom od 15°prema vertikali

Page 23: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 23

TEHNIČKO PISMO (SRPS A.A0.101, 102 i 103)

• Standardom su propisane visine h tehničkog pisma: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 i 20 mm

• Visina tehničkog pisma odredjuje se prema veličini raspoloživog prostora, pri čemu se vodi računa o lepoti i preglednosti crteža

Page 24: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 24

Page 25: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 25

Ćirilično pismo tipa B -koso Latinično pismo tipa B -koso

TEHNIČKO PISMO (SRPS A.A0.101, 102 i 103)

Page 26: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 26

ZAGLAVLJA ZA CRTEŽE(SRPS M.A0.040)

• Svaki tehnički crtež mora imati zaglavlje koje služi za upisivanje osnovnih podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža

• Zaglavlje je uokvireni deo površine u donjem desnom uglu crteža

• Osnovni podaci koje mora sadržati zaglavlje su:

–naziv crteža

–razmera

–broj crteža

–naziv firme u kojoj je crtež izrađen

–imena i potpisi osoba odgovornih za crtež

Page 27: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 27

ZAGLAVLJA ZA CRTEŽE(SRPS M.A0.040)

Page 28: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 28

SASTAVNICE(SRPS M.A0.041)

• Sastavnica je popis svih standardnih i nestandardnih delova i materijala koji su potrebni za sastavljanje celine prikazane crtežom

• Kada se sastavnica koristi na crtežu koji ima zaglavlje, tada se ona crta iznad zaglavlja i ispunjava

odozdo na gore prema rednom broju pozicija

Page 29: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 29

PRIKAZIVANJE PREDMETA NA CRTEŽU

• Cilj tehničkog crtanja je prikaz prostornog dela u ravni crteža

• Prostorni deo je geometrijsko telo ili sklop geometrijskih tela

• Oblik dela se prikazuje na crtežu projiciranjem

• Projekcija je prikaz trodimenzionalnog predmeta u ravni

Page 30: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 30

Page 31: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 31

Page 32: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 32

PARALELNO PROJICIRANJE

Page 33: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 33

PARALELNO PROJICIRANJE

Aksonometrijsko projiciranje_prostorni prikaz

• Kod prostornog prikaza vidljive su sve tri glavne dimenzije predmeta

• Da bi se objekti iz trodimenzionalnog prostora mogli projicirati na dvodimenzionalnu ravan neophodno je bar jednu prostornu dimenziju prikazati pod nekim uglom –aksonometrijskom projekcijom

• Za razliku od perspektive, kod aksonometrije paralelne ivice na predmetu zadržavaju takav položaj i na crtežu

Page 34: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 34

PARALELNO PROJICIRANJE

Aksonometrijsko projiciranje

• U zavisnosti od položaja glavnih osa i skraćenja u smeru pojedinih osa razlikuju se sledeće vrste aksonometrijskih projekcija:

•Izometrija •Dimetrija •Trimetrija •Kosa projekcija

Page 35: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 35

Page 36: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 36

Page 37: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 37

Page 38: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 38

Page 39: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 39

ORTOGONALNO PROJICIRANJE

• Aksonometrijske projekcije su pogodne za prostorno razumevanje oblika predmeta, ali imaju nedostatke u pogledu predstavljanja stvarnih dimenzija

• U tehničkom crtanju prostornih delova za prikazivanje predmeta na crtežu po pravilu se primenjuje ortogonalno projiciranje

• Najveći broj delova predstavlja geometrijska tela sa međusobno upravnim površinama

Page 40: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 40

ORTOGONALNO PROJICIRANJE

Page 41: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 41

Page 42: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 42

Page 43: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 43

Page 44: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 44

Page 45: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 45

ORTOGONALNO PROJICIRANJE

Osnovna svojstva ortogonalne projekcije

• Veličine u ravnima paralelnim projekcijskoj ravni se prikazuju u pravoj veličini

• Površine upravne na projekcijsku ravan se prikazuju kao duži

• Duži upravne na projekcijsku ravan se prikazuju kao tačke

• Prostorna predstava predmeta na crtežu se potpuno gubi

Page 46: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 46

KOTIRANJE

• Oblik prostornog dela je na crtežu određen projekcijama,a kada je to potrebno i presecima

• Kotiranje je unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež

• Bez obzira na to u kojoj se razmeri crta, unesene vrednosti označavaju krajnje stanje veličina gotovog komada

Page 47: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 47

OSNOVNA PRAVILA KOTIRANJA

• Kotama se moraju označiti sve mere potrebne za tačnu ijednoznačnu izradu prikazanog predmeta• Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom• Kota se smešta u onu projekciju, odnosno presek kojidaje najjasniju predstavu o obliku predmeta na tommestu• Kote moraju biti raspoređene po svim projekcijama jersvaka prikazuje nešto novo što se mora i kotirati• Sve mere se daju u milimetrima, ali se jedinica ne piše;međutim ako se radi o nekoj drugoj mernoj jedinici npr.stepenima ta se jedinica upisuje

Page 48: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 48

Page 49: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 49

Page 50: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 50

Page 51: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 51

Page 52: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 52

Page 53: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 53

Page 54: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 54

Page 55: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 55

Page 56: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 56

Page 57: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 57

Page 58: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 58

Page 59: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 59

Kotiranje uglova

Page 60: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 60

Page 61: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 61

Page 62: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 62

Page 63: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 63

Page 64: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 64

Page 65: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 65

Page 66: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 66

Page 67: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 67

Page 68: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 68

Page 69: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 69

Page 70: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 70

Page 71: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 71

Page 72: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 72

TOLERANCIJE U TEHNIČKOM CRTANJU• U industrijskoj proizvodnji, usled

nesavršenosti mašina, alata, materijala, metoda merenja, kontrole i ljudskog faktora, postizanje željene tačnosti mera praktično nije moguće

• Visoka tačnost nije ekonomična jer dovodi do povećanja troškova proizvodnih procesa

• Iz ovih razloga unapred se propisuju dozvoljena

odstupanja pojedinih karakteristika mašinskih delova, u skladu sa njihovom namenom i funkcijom, a nazivaju se tolerancijama

Page 73: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 73

TOLERANCIJE MERA

Kotiranje tolerisanih mera

-Tolerancije se upisuju slovnim oznakama ili brojčano

-Kod slovnih tolerancija odstupanja se daju na crtežu tabelarno

-Kod brojčanih tolerancija odstupanja se upisuju neposredno uz nazivnu meru

Page 74: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 74

Page 75: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 75

Page 76: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 76

Page 77: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 77

Page 78: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 78

Page 79: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 79

Page 80: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 80

Page 81: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 81

Page 82: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 82

Page 83: TEHNI ČKO CRTANJE

TEHNIČKA ŠKOLA VALJEVO 83

KRAJ