of 15 /15
Separatoare de grăsimi şi amidon P O LY E T H Y L E N E V o l u m n o m i n a l l a : 1 2 8 Pe PEG W a t e r m a n a g e m e n t July 2006 edition Gama nouă Ellipse

Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

Embed Size (px)

Text of Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

Page 1: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

Separatoare de grăsimi şi amidon

POLYETHYLENEV o l u m n o m i n a l l a: 1 2 8

Pe PEG

W a t e r m a n a g e m e n t

July

2006

editi

on

Gama nouă

Ellipse

Page 2: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

W a t e r m a n a g e m e n t

PolyethylenePeGama separatoare de grăsimi şi amidon

O gamă completă cu volume nominale între 1 la 28

Se

pa

rato

are

de

am

ido

n

Cuprins

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved

Se

pa

rato

are

de

gră

sim

iV

as

de

vid

an

jare

De

ca

nto

rR

ezer

vor

gră

sim

iS

epar

ato

rd

eg

răsi

mi M

ini

1

• Introducere .................................................................................................................

•2

Funcţionare şi mentananţă..........................................................................................

•3

Ce model să alegem şi opţiuni ..........................................................................

•4

Instalaţii standard ...................................................................................................

•5

Instalaţii specifice ...................................................................................................

•6

Gama ELLIPSE şi gama ARONDE

EG05 şi DGE Separator de grăsimi cu decantor ............................................................. 7EG10 şi DGAE Separator de grăsimi cu decantor şi vas de vidanjare .............................. 8EG20 şi GFE Separator de grăsimi şi amidon cu decantor ............................................. 9EG25 şi GFAE Separator de grăsimi şi amidon cu decantor şi vas de vidanjare ............... 10EG30 Separator de amidon.................................................................................... 11EG35 Separator de amidon cu vas de vidanjare..................................................... 11EG15 şi GE Separator de grăsimi ...............................................................................12ED şi DE Decantor ............................................................................................13

• Gama MINI

GM1E Separator de grăsimi mini pentru vesele din restaurant ..................................14GM2E Rezervorul de grăsimi cu coş trebuie montat subteran ................................ 14

Datorită unei politici de dezvoltare continuu , Techneau îşi rezervă dreptul de a modifica dimensiunile .

ISO 9001 certification from BVQi

Techneau, , 4 30 000 maşezare unităţi de producţie pe o suprafaţă de peste 2

Page 3: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 2

IntroducereSeparator de grăsimi/ amidon

Prin priceperea noastră servim mediul

De ce?

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

Se

pa

rato

rd

eg

răsi

mi

Va

sd

ev

ida

nja

reD

ec

an

tor

Rec

ipie

nt

Min

i sep

arat

or

de

gră

sim

i

• Grăsimile şi amidonul sunt principalele cauze ale ţevilor înfundate

De aceea este important să le captăm înainte să ajungă în reţeaua de apă

• Grăsimile şi amidonul se găsesc în apa reziduală din e bucătării de mare mărimerestaurant ,şcoli s le sa intreprinderi de prelucrarea alimentelor., pita etc, u

Execuţie

• Turnarea rotativă este o tehnică ce permiterealizarea recipientelor din polietilenă, cu perete degrosime mare ce asigură o bună rezistenţă mecanică.

• Produsul este monobloc( fără sudură) deci fărănici un risc de scurgeri.

Polyethylene

• Apa reziduală din restaurante si întreprinderipentru prelucrarea alimentelor este deosebit de agresiv.

Polyethylene este lu perfect în aceste situaţii:materia leste extrem de tare şi rezistent la coroziuni.

• Pereţile netede împiedică ca grăsimile să se lipeascăde ele, uşurând mentanaţa Spre deosebire de oţel.cărui perete trebuie recondiţionată regulat, polietilenulnu necesită m t nanen a ţă

Gama noastră

Techneau a dezvoltat o gamă completăde separatoare de grăsimi şi amidon

• Separator de grăsimicu decantor încorporat mărimile capabil să, 1 to 20,recicleze apa reziduală din restaurante care servescpână la mese zilnic4000

• Separator de amidon , mărimile 1 to 4

• Modele combinate asigurând separarea atât grăsimilorcât şi de amidon mărimile, 1 to 15.

de

gră

sim

i

specială.

Page 4: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

W a t e r m a n a g e m e n t

Sta

rch

inte

rce

pto

r

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved

Gre

as

ein

terc

ep

tor

Dis

ch

arg

ec

olu

mn

Slu

dg

e t

rap

Gre

ase

tan

kM

ini g

reas

ein

terc

epto

r

3

FunctionareSeparator de grasimi si amidoni

Inovatie durabila pentru o functionare optima

Notiuni generale

• Separatorul de grasimi functioneaza peprincipiul decantarii. Materialul mai greu caapa, namolul, nisipul, coboara la fundulseparatorului, care sunt mai usoare, grasimile, ramin la suprafata.

Apa care contine grasimi intra in separator prin orificiul de intrare 1,care este ajustata cu o duza anti stropirepentru a preveni perturbarea namolului si a grasimilor deja separate 2.

Peretele despartitoare 3 retine namolulin prima parte si sifonul de iesire 4 tinegrasimile in interiorul separatorului.

Apa separata de namol si grasimi este descarcata in retea prin orificiul de iesire 5.

Mentananta

• Acest tip de instalatie trebuie verificat regular, ceea ce inseamna golirea completa a separatorului.Aceasta operatiune trebuie facuta de o firma specializata in acest domeniu.Frecventa depinde de cantitatea materialului care trece prin separator (variabil, depinde de folositor)si de volumul separatorului (vezi pagina urmatoare).

Cu cat mai mare este separatorul cut ata de mai putine ori trebuie golit separatorul • Operatiunea de golire se face de cel putino data pe doua luni pentru separatoarele de grasimi, iar la

separatoarele de amidoni o data la partu luni. Aceasta operatiune inseamna deschiderea separatorului,alaturarea grasimii formate la suprafata, drenarea continutului rezervorului, umplerea lui cu apasi inchiderea.Separatoarele cu vas de vidanjare se pot fi golite fara deschiderea capacului.

-> tentiune: temperatura apei vidanjate nu pote sa depaseasca 30 ºC

• Separatorul de amidon functioneazatot pe principiul decantarii: cum densitateaamidonilor se difera, materialul este decantat pe toata suprafata.

Apa care contine amidoni intra in separator prin orificiul de intrare 1. Apapluviala este pulverizata imediat deduza 2 (amidonul are tendinta de a produce spumaceea ce trebuie oprit)

Pulverizatorul este activat de solenoidlegat de o masina de stratificare (vezi pagina 4).

Apa separata de amidoni, este vidanjata in reteaua de apa prin orificiul de iesire 3.t

2

3

4

51

Grasimi

Namol

21

3

Solenoidcontrolat automat de pornirea masinii

Amidon

Namol

Page 5: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

Noţiunea referă labucătării mariinstalaţii ca restaurante self-servicecantine de firmă sau şcoli.

Pentru un restaurant,există două posibilităţi1 or 2 .mese pe zi

NB: În cazul unui hotel numărul meselortrebuie înmulţit cu un coeficient de 1.15.

De exemplu 70 de mese într-un restaurant70 x 1.15 = 80 hotel.mese pentru un

pa

rate

ur

àfé

cu

les

pa

rate

ur

àg

rais

se

sC

olo

nn

ed

ev

ida

ng

eD

éb

ou

rbe

ur

Bac

àg

rais

ses

Min

i-sé

par

ateu

gra

isse

s

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 4

Cum alegem ?O serie complet pentru a ră ăspunde tuturor nevoilor dumneavoastră

Separator de grăsimi

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

Se

pa

rato

rd

eg

răs

imi

Va

sd

ev

ida

nja

reD

ec

an

tor

de

gră

sim

iM

ini s

epar

ato

rd

eg

răsi

mi

• Volumul este definit de un factor de detergent de 1.3.Pentru folosirea lor în situaţii defirte decât în restaurante sau bucătării mari contactaţi departamentul nostru de ingineri

Bucătăriimari

≤ 220≤ 350≤ 450≤ 660≤ 900≤ 1100≤ 1400≤ 1600≤ 2200≤ 3400≤ 4500

1 masăzilnic≤ 50≤ 80≤ 110≤ 160≤ 210≤ 260≤ 320≤ 370≤ 520≤ 800

≤ 1050

2 mesezilnic≤ 110≤ 160≤ 220≤ 320≤ 420≤ 520≤ 620≤ 740

≤ 1040≤ 1600≤ 2100

Volum

11,5234567

101520

fără vas devidanjare pag., 7

EG0500EG0501EG0502EG0503EG0504EG0505EG0506

-DG10E

-DG20E

cu vas devidanjare, pag. 8

EG1000EG1001EG1002EG1003EG1004EG1005EG1006

-DGA10E

-DGA20E

fără vas devidanjare ., pag 9

EG2000EG2001EG2002EG2003

-EG2005

-GF07E

-GF15E

-

cu vas devidanjare ., pag 10

EG2500EG2501EG2502EG2503

-EG2505

-GFA07E

-GFA15E

-

Restaurant Decantor cu vas de vidanjare Separator de amidon

Separator de amidoni

• Alegerea separatorului de amidonidepinde de numărul de mese servitepe zi ori pe cantitatea de cartofiprocesaţi pe o maşină pe zi

Numărulmeselorpe zi≤ 380

≤ 1200≤ 2400≤ 4600

Cantitateade carttofi

pe zi80 kg200 kg500 kg

1000 kg

Volum

1234

fără vas devidanjare

EG3000EG3002EG3003EG3004

cu vas de

vidanjare

EG3500EG3502EG3503EG3504

Separator de amidoni, pag 11.

Op i nţ u iPrelungitor capac, fix vertica , po i ion lsau reglabil l folosit pentru a z ţ a capacul la nivelu pământului.

Prelungitori pentru gama Ellipse( ):vârful se poate tăia• RE107 Capac mic 850 x 765 H 700 mm 11 kg• RE207 Capac mare 1060 x 1080 H 700 mm 18 kg• RE210 Capac mare 1060 x 1080 H 1000 mm 25 kg

Prelungitori pentru gama Aronde:• R47EF Diametr 690u înălţime fixă H 470 mm 13 kg• R47ET Diametr 690u telescopic H 250 to 450 mm 13 kg• R65EF Diametr 690u H 660 mm 16 kg• R65ET Diametr 690u telescopic H 430 to 600 mm 16 kg

Alarmă la separatorul de grăsimi Ref. AGE Solenoid pentru separator de grăsimi Ref. EV15/21Control diafragmă solenoid,control în mod normal închisindirect ,

• 2 căi• Trup din bronz• Membrane EPDM

-30° +120°C• IP65- , conectorgradat cu

RE210

R47ETR65EF

Ni ul de ăvel alarm este folosit ladetectarea nivelului de grăsimi inrecipient prevenind ca sistemul sădevină saturat.Conţine:• 230-Vdeo ateunit cu alarmă

sonoră şi vizuală• de detectare cu un rezervor

din oţel inoxidabil de 304 L şisondă

5 metri de cablu învelit.Poziţionarea sistemului se poate fireglat de peste 300 mm, depinde destratul detectat al grăsimii.

Rec

ipie

nt

înălţime fixă

Page 6: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

W a t e r m a n a g e m e n t

Sta

rch

inte

rce

pto

r

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved

Gre

as

ein

terc

ep

tor

Dis

ch

arg

ec

olu

mn

Slu

dg

etr

ap

Gre

ase

tan

kM

ini g

reas

ein

terc

epto

r

5

Instalaţie standardSeparatori de hidrocarburi

Inova : Ellipseţie Gama poate fi instalat şi în prezenţa pânzei freatice

Precau recom ndţii şi a ări

• Aparatul va fi îngropat obligatoriu cu excepţia unor modele care pot fi instalate,deasupra pământului (vezi lista următoarepentru modele instalate la suprafaţă).

• Separatoarele sunt aşezaţi în poziţie orizontală pe o săpătură stabilă(nisip sau beton slab)• Se racordează intrarea şi ieşirea la canalizare.• Pentru separatori cu vas de vidanjare se racordează ventilaţia.• Se adaugă prelungitor, în caz, şi se reglează înălţimea în concordanţă cu teren• Separatorul se umplă cu apă curată.• Se compactează cu nisip sau balastru.• Separatoarele de bază au capac din polietilenă potrivit pentru trafic pietonal.

La pagina următoare se găsesc referiri la montarea separatoarelor într-o zonăcu trafic greu.

-> :Precauţii separatoarele de hidrocarburi sunt predispuşi să genereze miros:este deci important ca ventilaţia să fie bine organizatăPentru modelel cu vas de vidanjaree racordul de ventilaţie pe separator trebuie conectat.

Instalaţie în afaraunei arii cu pânză freaticăAdâncimea maximă ( P) de instalarefără raft:2,5 metri pentru gama ELLIPSE ,2 metri pentru gama ARONDE

P

H

Instalaţie înarea pânzei freaticeNumai gama ELLIPSESeparatoare ARONDEnu se instalalează unde găsim pânză freatică.Recipientul se va ancora într-un strat debeton.Când capacul este la nivelul pământului,înălţimea maximă a pânzei freatice (H) nupoate să depăşească 0,75 metri.Dacă separatorul trebuie îngropat ma adâncimimai mari, va rugăm contactaţi departamentulnostru de ingineri, care vor determina valorile (H)

Placă beton

Ancorarerecipient

Instalaţienecarosabil

Page 7: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

Ventilaţie

Mufă pentrudemontareamodelului TSC

pa

rate

ur

àfé

cu

les

pa

rate

ur

àg

rais

se

sC

olo

nn

ed

ev

ida

ng

eD

éb

ou

rbe

ur

Bac

àg

rais

ses

Min

i-sé

par

ateu

gra

isse

s

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 6

Instala iţ i s epecificSeparatoare hidrocarburi

Solu iţ i la problemele de instalaţii

2 instalatipuri de ţii

Intrare

Nisip sau balastru

Capac din fontă turnată

Înălţătordin beton

Installaţii în zone cu trafic greu sau ţa mari adâncimiGama ELLIPSE: P > 2.5 m -gama ARONDE : P > 2 m

P

Instalare la suprafaţă sau în subsol

Umplerea gaurii trebuie efectuat cumare grijă(atenţie, separatorultrebuie umplut cu apă înainte deaceastă acţiune).Dacă un înălţător din beton este utilizatpentru creşterea separatorului, acestava rezema de o placă de beton.Dimensiunile plăcii protectoare se vorcalcula luând în considerare raportuldiferitelor tipuri de presiune la care va fi

• Înâlţimea pământului

• Greutatea înălţătorului din beton

• Trafic vehicular

Ieşire

Placă din beton

Cadru din beton Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

iS

ep

ara

tor

de

gră

sim

iV

as

de

vid

an

jare

De

ca

nto

rR

ecip

ien

tg

răsi

mi

Min

i sep

arat

or

de

gră

sim

i

Valabil numai lamodelele următoare

EG0500CEG0501CEG0502CEG1000CEG1001CEG1002CEG2000CEG2001CEG2500CEG2501C

Toate celelalte modelese vor instalasub pământ.

Atenţie! o grijă sporită trebuie acordată ventilaţiei separatoarelor instalate în interiorulclădirilor pentru a evita riscul de mirosuri.,

Intrare amidon pentru gama Eg20 şi Eg25

Intraregrăsimi

Racord pentruvas de vidanjare

Ventilaţie pentru modelele cu vas de vidanjare

expusă aceasta:

Page 8: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

Separatoare de grăsimicu decantorPe

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved7

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

iS

ep

ara

tor

de

gră

sim

iV

as

de

vid

an

jare

De

ca

nto

rR

ecip

ien

tg

răsi

mi

Min

i sep

arat

or

de

gră

sim

iVolume1 20la

E

DnDn

S

Fe

L

Fr

H

Optionalextension

L

Dn DnSE

Fe

Fr

H

DG10E DG20E

Optionalextension

Dimensiunle sunt în milimetri, greutăţi în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal

DG10EDG20E

1020

Ref.DGE L P E S feÎ Volume

22924292

15001500

17301730

11401140

10701070

660660

166318

GreutateVolumnominal

Prelungitor(i) optional

R47EF

R47EF (X2)

10801080

R65EF

R65EF (X2)

12501250

10002000

24004800

Dn

160200

• Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

• Intrare şi ieşre cu etanş din PVC (montat cu adeziv),

• Partiţionare din polietilenă

• Capac din polietilenă pentru trafic pietonalînchis cu şuruburi.

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac R47EF - R47ET - R65EF - R65ET

• AGE vizual şi sonorA ălarm

H 470 Fr H 660 Fr

DGE Gama ARONDEVolume 10 • 20

EG05 Gama ELLIPSEVolume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

• Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

• cu etanş din cauciuc nitrilicIntrare şi ieşire din polietilenă

• din polietilenăPartiţionare

• Capac din olietilenp ă (C pentru trafic pietonal)ţinut de şuruburi inoxGură de vizitare (D fără capac)

OPŢIUNI ( pag 4):vezi .

• Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210

• AGE vi ualalarmă z ă şi sonoră

Dimensi n in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn =u ile sunt i greutăţi e i Diametru Nominal

EG0500C or DEG0501C or DEG0502C or DEG0503C or DEG0504C or DEG0505C or DEG0506C or D

11,523456

Ref.EG05 L P E S Feî Volum

1220122012511882188218821882

7807807801160116011601160

858109312901258148516332000

5738081005805103211631530

528763960728955

10861453

330330330530530547547

394556

103116124145

GreutateVol.nominal

Prelungitor optional

100150200300400500600

260360480720

105012001650

Dn

110110110110110160160

RE107

RE207

RE207

906

1078

1095

-

RE210

RE210

-

1428

1445

H 700 Fr H 1000 FrDecantor Interceptor

Decantor Interceptor

DnDn P

L

E S

Fe

H

Fr

Prelungitoropţional

Designineditînregistrat

Page 9: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

DnDn P

L

E S

Fe

H

Fr

Prelungitoropţional

Vas devidanjareDn 80

Ventila Dn 100ţie

E

DnDn

S

Fe

L

Fr

H

Prelungitoropţional

L

Dn DnSE

Fe

Fr

H

DGA10E DGA20EVas de vidanjare VentilaţieDn 80 Dn 100

Prelungitoropţional

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 8

Separator grăsimicu decantor şi vas de vidanjarePe Volume

1 20la

• Receptor din polietilenă produs prin turnare rotativă

• Intrare şi ieşire din polietilenă cu etanş din cauciuc nitrilic.

• Vas de vidanjare, DN 80, in PVCpresiune cu racord din aluminiu(modelul DGA20E are vase de vidanjare2 )

• Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac R47EF - R47ET - R65EF - R65ET

• Alarmă AGEsonoră şi vizuală

DGAE Gama ARONDEVolume între 10 • 20

EG10 Gama ELLIPSEVolume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

Se

pa

rato

rg

răs

imi

Va

sd

ev

ida

nja

reD

ec

an

tor

Rec

ipie

nt

gră

sim

iM

ini s

epar

ato

rd

eg

răsi

mi

• Rezervor din polietilenă produs prin turnare rotativă

• Intrare şi ieşire din polietilenă cu etanş din cauciuc nitrilic

• Vas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiu

• Capac din polietilenă(C) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.sau gură de vizitare (D) fără capac.

OPŢIUNI ( 4):vezi pagina

• Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210

• A ă AGElarm sonoră şi vizuală

Dimensi in millimetr , in ilogram , volume in litr , Dn = Diametunile sunt i greutăţi k e i ru Nominal

EG1000C or DEG1001C or DEG1002C or DEG1003C or DEG1004C or DEG1005C or DEG1006C or D

11,523456

Ref.EG10 L P H E S Fe Volume

1220122012511882188218821882

7807807801160116011601160

858109312901258148516332000

5738081005805103211631530

52876396072895510861453

330330330530530547547

445061108121129150

GreutateVol.nominal

Prelungitor optional

100150200300400500600

260360480720105012001650

Dn

110110110110110160160

RE107

RE207

RE207

906

1078

1095

-

RE210

RE210

-

1428

1445

H 700 Fr H 1000 FrDecantor Recipient

Dimensi n millimetr , n kilogram , volume n litr , Dn = Diametrle sunt î i greutăţile î e î i u Nominal

DGA10EDGA20E

1020

Ref.DGAE L P H E S Fe Volume

22924292

15001500

17301730

11401140

10701070

660660

172330

GreutateVol.nominal

Prelungitoare optional

R47EF

R47EF (X2)

10801080

R65EF

R65EF (X2)

12501250

10002000

24004800

Dn

160200

H 470 Fr H 660 FrDecantor Recipient

Designineditînregistrat

Page 10: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

Dn1Dn1 P

Dn2

L

E S

Fe

H

Fr

Optionalextension

Separatoare de hidrocarburicu cu decantorPe

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved9

Se

pa

rato

are

de

gră

sim

iVolume1 15la

E

Dn1 Dn1

S

Fe

L

Fr

H

Optionalextension

L

Dn1 Dn1

Dn2

SE

Fe

Fr

H

GF07E GF15E

Optionalextension

Dimensi n millimetr , n kilogram , volume n litr , Dn =Diametrunile sunt î i greutăţi î e î i u Nominal

GF07EGF15E

715

Ref.GFE L P E S FeÎ Volum

Folosibil

22924292

15001500

17301730

11401140

10701070

660660

167319

GreutateVolumnominal

Prelungitor optional

R47EF

R47EF (X2)

10801080

R65EF

R65EF (X2)

12501250

34006800

Dn1

160200

• Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

• Intrare Dn1 şi ieşire pentru grăsimi din polietilenăetanş din caiciuc nitrilic

• Racord PVC Dn2 pentru intrare amidon

• Pulverizator din bronz, 15/21, ,pentru intrare amidon

• Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, închis cu şuruburi

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capacR47EF - R47ET - R65EF - R65ET

• Alarmă sonoră şi vozuală AGE

• Solenoid EV15/21

H 470 Fr H 660 Fr

GFE Gama ARONDEVolume 7 • 15

EG20 Gama ELLIPSEVolume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 5

Dn2

160160

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

EG2000C or DEG2001C or DEG2002C or DEG2003C or DEG2005C or D

11,5235

Ref.EG20 L P E S FeÎ Volum

de folos

12201251188218821882

780780116011601160

10931290125816332000

808100580511631530

76396072810861453

330330530547547

4455101122143

GreutateVolumnominal

Prelungitoroption

530680102017002250

Dn1

110110110160160

Dn2

110110110110110

RE107

RE207

RE207

906

1078

1095

-

RE210

RE210

-

1428

1445

H 700 Fr H 1000 Fr

Designineditînregistrat

• Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

• Intrare şi ieşire de grăsimi(Dn1) din polietilenă,etanş din caiciuc nitrilic

• Racord PVC Dn2 pentru intrare amidon

• Pulverizator din bronz 15/21, pentru intrare amidon

• Capac din polietilenă © )pentru trafic pietonal, închis cu şuruburisau gură de vizitare (D) fără capac.

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210

• Alarmă AGE sonoră şi vizuală

• Solenoid EV15/21

Rec

ipie

nt

gră

sim

iS

ep

ara

tor

de

am

ido

nD

ec

an

tor

Va

sd

ev

ida

nja

reM

ini s

epar

ato

rd

eg

răsi

mi

Page 11: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

Dn1Dn1 P

Dn2

L

E S

Fe

H

Fr

Prelungitoropţional

Vas devidanjareDn 80

Ventila Dn 100ţe

E

Dn1 Dn1

S

Fe

L

Fr

H

Prelungitoropţional

L

Dn1 Dn1

Dn2

SE

Fe

Fr

H

GFA07E GFA15EVas de vidanjare eDn 80 Ventilati Dn 100

Prelungitoropţional

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 10

Pe Volume1 15la

GFA07EGFA15E

715

Ref.GFAE L P E S FeÎ Volum

folosibil

22924292

15001500

17301730

11401140

10701070

660660

173331

GreutateVolumnominal

Prelungitor optional

R47EF

R47EF (X2)

10801080

R65EF

R65EF (X2)

12501250

34006800

Dn1

160200

•• l,

•••modelul GFA15E are două vase de vidanjare)

•OP IŢ UNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac R47EF - R47ET - R65EF - R65ET

• Alarmă vizuală şi sonoră AGE

• Solenoid EV15/21

H 470 Fr H 660 Fr

GFAE Gama ARONDEVolume 7 • 15

EG25 Gama ELLIPSEVolume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 5

Dn2

160160

EG2500C or DEG2501C or DEG2502C or DEG2503C or DEG2505C or D

11,5235

Ref.EG25 L P E S FeÎ Volum

Folosibil

12201251188218821882

780780116011601160

10931290125816332000

808100580511631530

76396072810861453

330330530547547

4859106127148

GreutateVolum

nominalPrelungitor optional

530680

102017002250

Dn1

110110110160160

Dn2

110110110110110

RE107

RE207

RE207

906

1078

1095

-

RE210

RE210

-

1428

1445

H 700 Fr H 1000 Fr

ineditînregistrat

••••••

OPTIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210

• Alarmă vizuală şi sonoră AGE

• Solenoid EV15/21

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativăIntrare şi ieşire de grăsimi( ) din polietilenă,etanş din caiciuc nitrilicRacord PVC Dn2 pentru intrare amidoniPulverizator din bronz15/21, pentru intrare amidoniVas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiuCapac din polietilenă ) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

sau gură de vizitare (D) fără capac.

Separator grăsimicu decantor şi vas de vidanjare

Design

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativăIntrare şi ieşire de grăsimi(

Dn1

Dn1) din polietilenă,etanş din caiciuc nitrilicRacord PVCDn2pentru intrare amidonPulverizator din bronz15/21, pentru intrare amidonVas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiu

Capac din polietilenă

(C

(C) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Rec

ipie

nt

gră

sim

iS

ep

ara

tor

gră

sim

iS

ep

ara

tor

de

am

ido

nD

ec

an

tor

Va

sd

ev

ida

nja

reM

ini s

epar

ato

rd

eg

răsi

mi

Page 12: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

C D

DnDn P

L

E S

Fe

H

Fr

Optionalextension

DecantorPe

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved11

Volume1 4la

EG30 Gama ELLIPSEVolume 1 • 2 • 3 • 4

••••

OPŢIUNI (vezi inapag 4):

• Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210

• Solenoid EV15/21

EG3000C or DEG3002C or DEG3003C or DEG3004C or D

1234

Ref.EG30 L P E S FeÎ

1220125118821882

78078011601160

858129014851633

573100510321163

5289609551086

330330530547

3754113121

GreutateVolum

nominalPrelungitor optionalDn

110110110160

RE107

RE207

RE207

906

10781095

-

RE210

RE210

-

14281445

H 700 Fr H 1000 FrVolum

36068014501700

Separator

DnDn P

L

E S

Fe

H

Fr

Prelungitorcapac

Vas devidanjareDn 80

Ventil Dn 100aţie

Separator amidonicu vas de vidanjarePe Volume

1 4la

EG35 Gama ELLIPSEVolume 1 • 2 • 3 • 4

•••••

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210

• Solenoid EV15/21

EG3500C ou DEG3502C ou DEG3503C ou DEG3504C ou D

1234

Ref.EG35 L P E S FeÎ

1220125118821882

78078011601160

858129014851633

573100510321163

5289609551086

330330530547

4158118126

GreutateVolumnominal

PrelungitoroptionalDn

110110110160

RE107

RE207

RE207

906

10781095

-

RE210

RE210

-

14281445

H 700 Fr H 1000 FrVolum

36068014501700

Separator

Designineditînregistrat

Designineditînregistrat

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativăIntrare şi ieşire de amidoni( Dn1

) din PVC ,etanş din caiciuc nitrilic

Pulverizator din bronz15/21, pentru intrare amidonCapac din polietilenă ) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

sau gură de vizitare ) fără capac.

(C(D

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativăIntrare şi ieşire de amidoni(Dn1Pulverizator din bronz15/21, pentru intrare amidonVas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiu

Capac din polietilenă ) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

sau gură de vizitare ) fără capac.

(C(D

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Rec

ipie

nt

gră

sim

iS

ep

ara

tor

gră

sim

iS

ep

ara

tor

de

am

ido

nD

ec

an

tor

Va

sd

ev

ida

nja

reM

ini s

epar

ato

rd

eg

răsi

mi

) din polietilenă,etanş din caiciuc nitrilic

Page 13: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

DnDn P

L

E S

Fe

H

Fr

Prelungitoropţional

E

DnDn

S

Fe

L

Fr

H

Prelungitoropţional

L

Dn DnSE

Fe

Fr

H

G14E G28E

Prelungitoropţional

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 12

Volume1,5 28la

G14EG28E

1428

Ref.GE L P E S FeÎ Volum

Separator

22924292

15001500

17301730

11401140

10701070

660660

166318

GreutateVol.nominal

Prelungitor optional

R47EF

R47EF (X2)

10801080

R65EF

R65EF (X2)

12501250

34006800

Dn

160200

•••OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capac R47EF - R47ET - R65EF - R65ET

• Alarm AGEă vizuală şi sonoră

H 470 Fr H 660 Fr

GE Gama ARONDEVolume 14 • 28

EG15 Gama ELLIPSEVolume 1,5 • 2 • 3 • 4 • 6 • 7 • 10

•••

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capacRE107 - RE207 - RE210

• Alarmă vizuală şi sonoră AGE

Pe

EG1501C or DEG1502C or DEG1503C or DEG1504C or DEG1506C or DEG1507C or DEG1510C or D

1,52346710

Ref.EG15 L P E S FeÎ Volum

1220122012511882188218821882

7807807801160116011601160

858109312901258148516332000

5738081005805103211631530

528763960728955

10861453

330330330530530547547

37435499112120141

GreutateVolumnominal

Prelungitor optional

340480720

1000144016802400

Dn

110110110110110160160

RE107

RE207

RE207

906

1078

1095

-

RE210

RE210

-

1428

1445

H 700 Fr H 1000 FrSeparator

Designindeitînregistrat

Separator grăsimicu decantor şi vas de vidanjare

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă) din polietilenă,etanş din caiciuc nitrilicDn1

Capac din polietilenă ) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.sau gură de vizitare ) fără capac.

(C(D

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

Intrare şi ieşire de grăsimi(

Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Se

pa

rato

rg

răs

imi

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

De

ca

nto

rV

as

de

vid

an

jare

Min

i sep

arat

or

de

gră

sim

iR

ecip

ien

tg

răsi

mi

cu etanş din PVC (montat cu adeziv),Intrare şi ieşre

Page 14: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

C D

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range© 2006 - All rights reserved13

De

ca

nto

r

DnDn P

L

E S

Fe

H

Fr

Prelungitoropţinal

E

Dn Dn

S

Fe

L

Fr

H

prelungitoropţional

L

Dn DnS

E

Fe

Fr

H

D3000/200E D6000/200E

Prelungitoropţional

340 la6000 litri

•••OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capacR47EF - R47ET - R65EF - R65ET

DE Gama ARONDEVolume: 3000 6000 litrşi i

ED Gama ELLIPSEVolume: 340 2400 litresla

••••)

OPŢIUNI ( pag 4):vezi ina

• Prelungitor capacRE107 - RE207 - RE210

DecantorPe

ED0340C or DED0480C or DED0720C or DED1000C or DED1500C or DED1700C or DED2400C or D

Ref.ED L P E S FeÎ Volum

folosibil

1220122012511882188218821882

7807807801160116011601160

858109312901258148516332000

573808

1005805

103211631530

52876396072895510861453

330330330530530547547

36425398111119140

Greutate Prelungitor op ionţ al

3404807201000150017002400

Dn

110110110110110160160

RE107

RE207

RE207

906

1078

1095

-

RE210

RE210

-

1428

1445

H 700 Fr H 1000 Fr

D3000/200ED2850/300ED6000/200ED5700/300E

Ref.DE L P E S FeÎ

2292229242924292

1500150015001500

1730173017301730

1200108512001085

1180103511501035

550695580695

140145280290

Greutate Prelungitor optionalDn

200300200300

R47EF

R47EF(X2)

1080

1080

R65EF

R65EF(X2)

1250

1250

H 470 Fr H 660 FrVolumfolosibil

3000285060005700

Designineditînregistrat

Se

pa

rato

rg

răs

imi

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

Va

sd

ev

ida

nja

reM

ini s

epar

ato

rd

eg

răsi

mi

Rec

ipie

nt

gră

sim

i

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativăIntrare din polietilenă,etanş din caiciuc nitrilicRacord PVC pentru ieşireCapac din polietilenă ) pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi,sau gură de vizitare ) fără capac.

(C(D

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativăIntrare şi ieşre cu etanş din PVC (montat cu adeziv),Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, ţinut de şuruburi inox.

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal

Page 15: Techneau Catalog Separatoare de Grasimi PE

ø410

713

503

Dn110

1000

Dn110

483585

Plug

Coş

••

pentru tub uPVC pipe, diametr 110 mm,

• Coş detaşabil

• Capac din polietilenă cu etanşcuplat.

GM2E

GM1E Mini separator de grăsimiVolum: 55 litri

•• Intrare şi ieşire ,din etanş din cauciuc nitrilicPVC

• Capac din Polietilenă,închis cu 6 şuruburi în inel-Opentru o izolare perfectă.

OP :ŢIUNI

• Supapă cu rotaţie de un sfertPVCRef. 07170

Gama MiniPe

W a t e r m a n a g e m e n t

PEG : Grease / starch interceptorsPOLYETHYLENE range

© 2006 - All rights reserved 14

Dn50

325

600

295

435450

Dn50

Ventilaţie

Optional(ref.: 07170)

Special pentru

din erestaurantspălarea vaselor

Cu coşdetaşabil

Recipient grăsimi instalat subteranVolume: 200 litri

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

Intrare şi ieşire cu etanş din cauciuc nitrilic

Se

pa

rato

rg

răs

imi

Se

pa

rato

rd

ea

mid

on

De

ca

nto

rV

as

de

vid

an

jare

Min

i sep

arat

or

de

gră

sim

iR

ecip

ien

tg

răsi

mi

Dimensi in millimetr , in kilogram , volume in litr , Dn = Diametrunile sunt i greutăţi e i u Nominal