tajne jezuita

  • View
    219

  • Download
    41

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jezuite

Text of tajne jezuita

TAJNA ISTORIJA JEZUITA

Naslov originala: Hiden Secrets of Jesuits, by Edmond Paris Copyright za Srbiju: Metaphysica Prvo izdanje: 2010. Izdava: Metaphysica, Beograd Prevod: Milo apin, Neboja Vujasinovi Tehniko ureenje: Metaphysica Tira: 1000 tampa: Topalovi, Valjevo Distribucija: Metaphysica, Beograd, tel. 011/292-0062

Edmond Paris

Tajna istorija jezuita

Metaphysica

4

SADRAJUvod izdavaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Uvod Dr Alberta Rivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 I DEO: Osnivanje reda jezuita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Ignacije Lojola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Duhovne vebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Osnivanje drutva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4. Duh Reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 II DEO: Jezuiti u Evropi tokom 16. i 17. veka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Italija, Portugalija, panija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Nemaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. vajcarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Poljska i Rusija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. vedska i Engleska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Francuska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 46 51 53 55 58

III DEO: Inostrane misije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 11. Indija, Japan, Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 12. Severna i Juna Amerika: jezuitska drava Paragvaj . . . . . . . . . . . 71 IV DEO: Jezuiti u evropskom drutvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 13. Uenja jezuita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 14. Moral jezuita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15. Sumrak Drutva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 16. Preporod Isusovog Drutva tokom 19. veka . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17. Drugo Carstvo i Zakon iz Faloksa - rat 1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 18. Jezuiti u Rimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 19. Jezuiti u Francuskoj od 1870. do 1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 20. Jezuiti, general Bolanger i afera Drajfus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 21. Predratne godine - 1900-1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 V DEO: Pakleni krug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 22. Prvi svetski rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 23. Pripreme za Drugi svetski rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 24. Nemako osvajanje i jezuiti Austrija - Poljska ehoslovaka - Jugoslavija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 25. Jezuitski pokret u Francuskoj pre i posle rata 1939-1945 . . . . . . 184 26. Gestapo i jezuiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 27. Logori smrti i antisemitski krstaki rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 28. Jezuiti i Colleqium Russicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 29. Papa Jovan XXIII skida masku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5

6

Uvod izdavaaNe postoji kvalifikovanija osoba koja bi nam predstavila knjigu Edmonda Parisa "Tajna istorija jezuita" od Dr Alberta Rivere, biveg jezuitskog svetenika regrutovanog pod strogom zakletvom, koji je obuen u Vatikanu i koji je napisao kratku istoriju jezuita pod nazivom "Vatikanske ubice". Informacije u ovoj knjizi su injenine i potpuno dokumentovane, tako da bi trebao da ih proita svaki ozbiljan ovek. Bog u Bibliji kae: "Izgibe moj narod jer je bez znanja" (Osija 4,6).

Uvod Dr Alberta RivereNajopasniji ljudi su oni koji su naizgled vrlo religiozni, naroito kad su organizovani i kad su na uglednim poloajima. Oni imaju duboko potovanje ljudi koji nisu upoznati sa njihovom bezbonikom trkom za moi, daleko od oiju javnosti. Ovi religiozni ljudi, koji se pretvaraju da vole Boga, e pribei ubistvu, organizovati revolucije i ratove - ako je potrebno - da bi ostvarili svoje ciljeve. Oni su lukavi, inteligentni, povrno religiozni politiari koji ive u skrivenom svetu tajni, intriga i lane pobonosti. Ovaj obrazac, naveden u knjizi "Tajna istorija jezuita", u duhovnom kontekstu, se mogao videti kod knjievnika, fariseja i sadukeja iz vremena Isusa Hrista. Isti zli duh je uputio rimske careve da donesu deset smrtonosnih dekreta kako bi proganjali ranu hriansku zajednicu. "Rani crkveni oci" su zadrali dobar deo vavilonskog sistema, na koji su dodali iskrivljenu jevrejsku teologiju i grku filozofiju.7

Oni su izopaili veinu nauke Isusa Hrista i apostola. Pripremili su put rimskoj katolikoj maineriji koja je trebala da nastane. Mnogi od njih su pobono napadali, izvrtali, dodavali i oduzimali tekstovima koje je Bog dao u Bibliji. Ovaj religiozni duh antihrista, koji je radio kroz njih, vien je opet kada je Ignacije Lojola (Ignatius de Loyola) osnovao jezuite, da potajno ostvare dva glavna cilja rimske katolike institucije: 1) univerzalnu politiku mo, i 2) univerzalnu crkvu - ispunjavajui tako biblijska proroanstva iz Otkrivenja 6, 13, 17 i 18. poglavlja. U vremenu kad je Ignacije Lojola stupio na scenu, protestantska reformacija je ozbiljno uzdrmala rimski katoliki sistem. On je doao do zakljuka da e njegova crkva jedino moi da preivi, ako prisilno sprovede kanone i doktrine o svetovnoj moi pape i rimokatolike institucije, ne samo unitavanjem fizikog ivota ljudi pojedinano, kao to su to dominikanski svetenici radili putem Inkvizicije, nego i ubacivanjem i prodiranjem u svaki sektor ivota. Protestantizam i druge religije moraju biti pokorene i upotrebljene u korist papa. To je bio lini predlog Ignacija Lojole, izmeu ostalih, papi Pavlu III (Paul III). Jezuiti su se odmah bacili na posao tajno se ubacujui u SVE protestantske, a zatim i druge religiozne grupe ukljuujui njihove porodice, radna mesta, bolnice, kole, fakultete, itd. Do danas su jezuiti skoro okonali tu misiju. Biblija stavlja mo lokalne crkve u ruke lokalnog svetenika i vernika. Ali lukavi jezuiti su tokom godina uspeli da premeste tu mo u ruke vrhovnog crkvenog taba i gurnu skoro sve protestantske i druge crkve u ruke Vatikana. Ovo je tano ono to je Ignacije Lojola naumio da postigne: univerzalnu crkvu i kraj drugih religija. Dok budete itali Tajnu istoriju jezuita videete da postoji paralela izmeu religijskih i politikih sektora. Autor, gospodin Paris, otkriva prodiranje i ubacivanje jezuita u svetske vlade i nacije sa ciljem upravljanja razvoja istorije kroz postavljanje diktatura, i slabljenjem drutvenih ureenja, kao to su SAD, to se postie izazivanjem socijalnog, politikog, moralnog, vojnog, obrazovnog i religijskog bezvlaa.8

ovek, Edmond ParisU kontekstu proroanstava Knjige Otkrivenja, Edmond Paris je postao muenik za Isusa. Razotkrivanjem ovakve zavere, on je doveo svoj ivot u opasnost zarad irenja istine o znacima proroanstava. Edmond Paris me nije poznavao, ali sam ja njega upoznao, iako ne lino, kada sam sa ostalim regrutovanim jezuitima pod strogom zakletvom, bio obaveten o imenima institucija i pojedinaca u Evropi koji su ugroavali ciljeve rimske katolike institucije. Reeno nam je njegovo ime. Radovi Edmonda Parisa: - Vatikan protiv Francuske (La Vatican Contre la France) - Genocid u satelitskoj Hrvatskoj (Genocide in the Satellite Croatia) - Vatikan protiv Evrope (The Vatican Against Europe) Radovi Edmonda Parisa o rimokatolicizmu su obavezali jezuite da: 1) unite njega, 2) unite njegovu reputaciju, ukljuujui njegovu porodicu, i 3) unite njegov rad. ak i sada ovi odlini radovi Edmonda Parisa se falsifikuju, ali se molimo da ih Bog sauva kada budu bili najpotrebniji za spas rimokatolikog naroda. Va za spas rimokatolikog naroda, Dr Alberto Rivera bivi jezuitski svetenik

Ljubav prema istini je na jedini spas. an Gveheno (Jean Guehenno) sa Francuske Akademije Zato odbacite la, i govorite istinu ... (Efescima 4, 25)9

10

Predgovor

Pisac iz prolog veka, Adolf Mihel, se priseao da je Volter procenio da je broj radova objavljenih tokom godina o jezuitima oko est hiljada. Koji broj smo dostigli vek kasnije?, pitao je Adolf Mihel, da bi odmah zakljuio: Nema veze. Dokle god je jezuita, bie potrebe za pisanjem knjiga protiv njih. Nema nieg novog to bi se reklo na njihov raun, ali nove generacije italaca pristiu svaki dan... Hoe li ovi itaoci pretraivati stare knjige?1 Gore pomenuti razlog bi bio dovoljan da opravda nae interesovanje za ovu esto spominjanu temu. U stvari, veina ranih knjiga koje su oivljavale istoriju jezuita ne moe se vie nai. Jo se jedino u javnim bibliotekama mogu konsultovati, to ih stavlja van domaaja za veinu italaca. U cilju saetog informisanja ire javnosti, pregled ovih dela se inio neophodnim. Postoji i drugi razlog, podjednako dobar kao ovaj upravo pomenuti. Istovremen