of 41 /41
Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009. Osnove računalne animacije 1 SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU prof. dr. sc. Hrvoje Gold 2009/2010 Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti 1 03. OSNOVE RAČUNALNE ANIMACIJE SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU 2

SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU - … › hgold › SUPSUP200910 › predavanja › 03-SUPSUP...Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009. Osnove računalne animacije

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU - … › hgold › SUPSUP200910 › predavanja ›...

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 1

  SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU

  prof. dr. sc. Hrvoje Gold2009/2010

  Sveučilište u ZagrebuFakultet prometnih znanosti

  1

  03. OSNOVE RAČUNALNE ANIMACIJE

  SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU

  2

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 2

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  3

  Uvod ...

  • Prividni svjetovi

  – dinamičko ponašanje

  • promjene tijekom vremena– objekti se kredu, okredu, pretvaraju

  – u naseljenom prividnom svijetu žive prividne osobe / likovi

  – kretanje objekata i likova

  • Računalna animacija / oživljavanje

  – stvaranje dojma kretanja

  • mješavina prirodne pojave, opažanja, mašte

  4

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 3

  Uvod ...

  • Animator– oblikuje dinamičko ponašanje objekta mentalnim

  prikazom uzročnosti• zamišlja

  – oblik objekta

  – način kretanja

  – reakciju na guranje, pritisak, uvijanje i sl.

  • Sustav za animaciju– osigurava alate za nadzor kretanja

  • pretvorbom želja iz vlastitog jezika u jezik animacije

  5

  Uvod ...

  • Metode računalne animacije

  – olakšavaju razumijevanje fizikalnih zakona

  • nadzor kretanja podataka

  • provjera novih modela

  • Računalna simulacija

  – oponaša razvoj modela, pojava i procesa tijekom vremena

  – vizualizacija rezultata dobivenih oponašanjem

  6

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 4

  Uvod ...

  • Računalna animacija

  – stvara privid kretanja prikazom na zaslonu ili bilježenjem na uređaju za snimanje slijeda pojedinačnih stanja dinamičke scene

  – animirani slijed stanja

  • skup objekata opisanih u vremenu promjenljivim vrijednostima varijabli stanja

  – npr. ljudski lik opisan kutom između zglobova

  » kut je varijabla stanja

  7

  Vrste animacije ...

  • Vrste animacije– animacija u stvarnom vremenu– animacija slika po slika

  • Animacija u stvarnom vremenu– sustavi prividne stvarnosti

  • brzo računanje i prikaz kretanja i preobrazbi

  • Animacija slika po slika– tradicionalna animacija

  • računanje promjena svih slika– od nekoliko sekundi do nekoliko sati

  • bilježenje na uređaju za snimanje• brza vizualizacija ili prikaz

  – npr. 25 slika u sekundi PAL format

  8

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 5

  Vrste animacije ...

  • Tehnike izrade računalne animacije

  – korištenje modela za stvaranje željenog ishoda

  • npr. rast biljaka

  – ručno stvaranje kretanja koje de se oponašati

  • model nije na raspolaganju

  9

  Vrste animacije

  • Računalom proizvedeni filmovi– koristile se tehnike ručne animacije

  • animacija preko ključnih slika• interpolacija savitljivim / spline krivuljama

  – koriste se• jezici za animiranje (animation languages)• sustavi za izvođenje tekstova (scripting system)• režiseru usmjereni sustavi (director oriented systems)

  – koristit de se• nadzor kretanja tehnikama umjetne inteligencije i robotike• kretanje se planira na razini zadatka i računa korištenjem zakona

  fizike• razvijau se modeli animacije ponašanjem i oponašanja samostalnih

  stvorenja

  10

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 6

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  • Klasa često animiranih objekata – prividni likovi –prividna ljudska bida

  – višeslojno modelirani zglobni lik

  • kosturu koji oživljava cijelo tijelo pridružena je prividna koža

  • Kostur lika

  – hijerarhijski ustrojen skup kostiju i zglobova

  – izrađuje se zavisno o zahtjevima animacije

  • npr. sustav za potporu kirurškom zahvatu – modeliranje svih kralježaka kralježnice, lik u video igri – modeliranje s četiri članka

  11

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  • Zglobovi imaju– jedan ili više stupnjeva slobode (Degrees Of Freedom

  – DOF) okretanja• izrada morfološki potpunog kostura – veliki broj stupnjeva

  slobode – računalno zahtjevno

  • Uz kostur se spremaju 4D matrice pretvorbe – prikaz duljine i orijentacije kostiju– ograničenja položaja zglobova

  • izbjegavanje neprirodnih okretanja

  – matrice se izražavaju lokalno• globalni položaj tijela čine

  – sve matrice pretvorbi u hijerarhiji od korijena hijerarhije

  12

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 7

  • Primjer hijerarhijskog prikaza ramena i lakta

  – rame je zglob s tri supnja slobode

  – u hijerarhiji lakat slijedi rame

  – uz promjenu matrice ramena

  • lakat se pomiče

  • matrica lakta ostajenepromjenjena

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  H-ANIM kostur13

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  • Standardni prikaz prividnog čovjeka– tehnički opis humanoida

  • Humanoid ANIMation Specification – H-ANIM

  • Web3 konzorcij preporuke za– VRML i MPEG4

  – kostur nepromjenjene topologije

  – način zadavanja naziva

  – alati za dodavanje vanjske mreže, npr. kože ili odjede

  – kostur sastavljen od brojnih segmenata povezanih zglobovima• npr. podlaktice, ruke, noge – lakat, ručni zglob, gležanj

  14

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 8

  Zglobna tijela i prividni likovi

  • Za oživljavanje prividnog lika aplikaciji treba osigurati – pristup do zglobova i promjene zglobnih kutova

  – dohvat podacima o ponašanju kostura • npr. graničnim kutovima zglobova i masama segmenata

  • Animacija se provodi mijenjanjem vrijednosti 4D matrica pridruženih kostima– satavljanjem kretanja

  – inverznom kinematikom

  – preko ključnih slika

  15

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  16

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 9

  Metode nadziranog kretanja ...

  • Metode nadziranog kretanja– N.M. Thalmann & D. Thalmann (1991. g.)– animacija i karakterizacija objekta ili zglobnog tijela

  • na osnovi vrste pridjeljene povlaštene informacije, npr.– u animaciji preko ključnih slika zglobnog tijela

  » povlaštene informacije su podaci o kutovima zglobova– sustavi zasnovani na dinamici prema naprijed

  » povlaštene informacije su sile i momenti» za rješavanje se dinamičkih jednadžbi poznati su kutovi zglobova,

  ali to su izvedene veličine

  • sve metode nadziranog kretanja – koriste informacije o geometriji, najčešče kutovi zglobova– izričito koriste povlaštene informacije geometrijski zasnovane metode

  17

  Metode nadziranog kretanja ...

  • Podjela povlaštenih informacija i metoda

  – geometrijske

  – fizikalne

  – vezane uz ponašanje

  18

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 10

  Metode nadziranog kretanja ...

  • Geometrijski zasnovane metode

  – razvijene za animatore

  – bilježe kretanje, pretvorbe oblika, ključne slike

  – lokalni nadzor animiranih objekata

  – pokrede ih geometrija podataka

  – animator osigurava geometriju koja prati lokalno određenje kretanja

  19

  Metode nadziranog kretanja ...

  • Fizikalno zasnovane metode– koriste zakone fizike, posebno dinamičke simulacije– jamče realističan prikaz kretanja– nadziranje kretanja opisanog zakonima fizike koji upravljaju

  kretanjem u stvarnom svijetu– animator osigurava fizičke podatke za potpuno određenje

  kretanja– kretanje je rezultat primjene jednadžbi dinamike kretanja

  • odnos sila, momenata, ograničenja, raspodjele masa objekata

  – kada su izračunate putanje i brzine • kretanje likova je globalno nadzirano

  – koriste se funkcionalne metode biomehanike

  20

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 11

  Metode nadziranog kretanja ...

  • Metode zasnovane na ponašanju

  – odnosi između objekata

  – nadzor animacije na razini zadatka ili su animirani objekti samostalna stvorenja

  – pokrede ponašanje objekata

  • osiguranjem uputa visoke razine koje označavaju posebnosti ponašanja bez ostalih utjecaja

  21

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  22

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 12

  Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo ...

  • Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo

  – motion capture / digital puppetry / performance animation

  – mjerenje i bilježenje postupaka stvarne osobe ili životinje za neposrednu ili naknadnu analizu

  – korištenje u okruženju za 3D animaciju likova

  Bilježenje pokreta

  23

  Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo ...

  • Preslikavanje izmjerenih veličina u pokrete digitalnih likova

  – izravno – npr. pokreti ljudske ruke upravljaju pokretima ruke lika

  – neizravno – npr. pokreti miša upravljaju micanjem očiju i glave lika

  • Primjena u sustavima prividne stvarnosti

  – računalu se dostavljaju podaci pokretima korisnika

  • položaj i usmjerenost udova, tijela, gesta

  24

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 13

  Sustavi za bilježenje kretanja

  • Sustavi za bilježenje kretanja

  – optički sustavi

  • pasivni

  • aktivni

  – magnetski sustavi

  25

  Pasivni optički sustavi ...

  • Pasivni optički sustav– oznake / markeri prekriveni

  retroreflektirajudim materijalom

  – zraka svjetlosti nastala pored kamere odbija se od markera

  – osjetljivost kamere se postavi da bilježi odbijenu svjetlost

  – težište markera se procjenjuje kao položaj unutar snimke

  – vrijednost sive skale piksela omogudava podpikselsku točnost

  – koristi se 4 do 6 kamera• profesionalni sustavi 16 kamera

  • VICON sustav

  Kamera s izvorom svjetlosti

  Oznake od retroreflektirajudeg materijala

  26

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 14

  Pasivni optički sustavi ...

  • Markeri se postavljaju na tijelo izvođača i kamere u prostoru izvedbe

  – pradenjem markera dobivaju se ključne točke animiranog modela

  • npr. markeri se postavljaju na zglobove i bilježe se pozicije markera iz više raznih smjerova

  – rekonstrukcija 3D pozicije ključnih točaka u vremenu

  27

  Pasivni optički sustavi ...

  Osnove rada sustava optičkog bilježenja kretanja

  Umjeravanje kretanja Središte okretanja i skalirani kostur

  Model oznaka

  28

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 15

  Pasivni optički sustavi

  • Prednost metode

  – sloboda kretanja izvođača

  • nepotrebno kabliranje

  • Nedostaci metode

  – nedostajanje podataka o skrivenim markerima

  • npr. kada izvođač leži na leđima

  – poteškode u razlikovanju bliskih markera

  • npr. položaj koji zbližuje markere

  – rješavanje problema dodavanjem vedeg broja kamera

  29

  Aktivni optički sustavi

  • Aktivni optički sustavi

  – markeri na tijelu izvođača su LED diode kao aktivni izvori svjetlosti

  – položaj se određuje metodom triangulacije

  • pomodu trokuta kojima je poznata dužina jedne stranice i sva tri kuta

  • program pronalazi položaje referentih točaka trokuta –aktivnih markera

  30

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 16

  Sustavi magnetskog bilježenja ...

  • Sustavi magnetskog bilježenja

  – na izvođača se postavlja skup magnetskih osjetila / prijemnika• mjere prostorne odnose prema središnje

  postavljenom magnetskom predajniku

  – položaj i orijentacija se računaju iz relativnog magnetskog toka tri ortogonalno postavljene zavojnice na predajnom i prijemnom kraju

  – podaci sa prijemnika sadrže poziciju i orijentaciju osjetila

  Bilježenje magnetskim osjetilima

  31

  Sustavi magnetskog bilježenja ...

  • Izlaz osjetila ima 6 stupnjeva slobode – dovoljne 2/3 broja markera potrebnih kod optičkog sustava

  • npr. za utvrđivanje položaja i smjera lakta dovoljan po jedan senzor na nadlaktici i podlaktici

  – za potpuni opis kretanja ljudskog tijela• potrebno jedanaest osjetila i to na: glavi, svakom ramenu, svakoj ruci, središtu

  prsa, stražnjici, svakom gležnju, svakoj nozi

  – za računanje modela koristi se metoda inverzne kinematike

  • Značajke magnetskih osjetila – dostupna i kada su prekrivena ne metalnim objektima– osjetljiva na magnetske i električne utjecaje metalnih objekata u

  okruženju• npr. monitori, svjetiljke, kablovi, računala i sl.

  – imaju nelinearnu karakteristiku posebno na krajevima radnog područja

  32

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 17

  Sustavi magnetskog bilježenja ...

  • Primjena u sustavima prividne stvarnosti– pradenje položaja i orijentacije

  • glave kod HDM-a• slušatelja u zvučnom prostoru• ruku u podatkovnim rukavicama

  • Značajke profesionalnih sustava– proizvođači sustava Polhemus, Ascension Technology i dr.– bežična veza prijemnika i sustava– istovremeno pradenje i bilježenje preko 100 markera

  • pradenje 6 stupnjeva slobode po prijemniku• brzina pradenja po markeru – 144 Hz, točnost cca. 1 mm

  33

  Prednosti i nedostaci bilježenja kretanja ...

  • Prednosti

  – rad u stvarnom vremenu

  – količina posla ne mijenja se sa složenošdu ili duljinom izvedbe

  – mogude ostvariti složene pokrete i stvarna fizička međudjelovanja, npr. razmjena sila, sila teža i sl.

  – izvođač može odigrati više uloga

  34

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 18

  Prednosti i nedostaci bilježenja kretanja ...

  • Nedostaci– potrebna specijalizirana sklopovska i programska oprema– trenutno visoki troškovi opreme– posebni zahtjevi za veličinom prostora bilježenja– razvojem opreme tehnologija zastarjeva– potreba dodatnog prilagođenja i uređivanja prikupljenih podataka– poteškode u prikazu kretanja koje ne ispunjava zakone fizke– kod razlike u veličinama računalnog modela i izvođača – neprirodne

  pogreške• npr. noge modela vede od nogu izvođača mogu udi u pod

  – za svaki novi pokret treba zabilježiti stvarni pokret• neprikladno koristiti u stvarnovremenim situacijama

  – nepredvidive situacije i postupci ljudi– opasne situacije u kojima čovjek ne smije sudjelovati

  35

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno priloagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  36

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 19

  Animacija preko ključnih slika ...

  • Animacija preko ključnih slika

  – animacija se ostvaruje

  • automatskim generiranjem prijelaznih međuslika (in-betweens) na osnovi skupa ključnih slika postavljenih od animatora

  • key frame animation

  • Osnovni pristupi

  – međuslike se dobivaju interpolacijom oblika

  – interpoliraju se parametri modela

  37

  Animacija preko ključnih slika ...

  • Metoda interpolacije oblika– Burtnyk & Wein (1980. g.)– najšešde korištena metoda u

  filmskoj proizvodnji sa stalnim unaprijeđenjem korištenjem matematičkih alata

  – omogudava pretvorbu geometrijskih oblika

  – interpolacija može dovesti do izobličenja slike • posebno kada slike nemaju isti

  broj vrhova– potrebna predobrada

  izjednačavanja broja vrhova u obadvije slike

  Interpolacija između dvije slike g) 50 %, d) 20%, 50%, 100%

  38

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 20

  Animacija preko ključnih slika ...

  • Parametarska animacija preko ključnih slika– interpolacija parametara modela

  • parametri prostorni, fizikalni, vizualizacije

  – izravna inematička metoda kontrole kretanja• kada su interpolirani parametri određeni u prostoru

  zglobova

  – postoje učinkoviti numerički algoritmi pretvorbe položaja i brzina iz koordinatnog prostora zglobova u kartezijev koordinatni sustav

  – parametric key-frame animation

  39

  Animacija preko ključnih slika

  • Nedostaci metoda animacije preko ključnih slika– linearna interpolacija dovodi do

  • isprekidanih pokreta• prekida u brzini kretanja• izobličenja kod okretanja

  • Rješenje su metode interpolacije savitljivim funkcijama– spline po dijelovima odgovara funkciji kubnog polinoma– podjele često korištenih spline funkcija

  • interpolacijske spline funkcije s neprekinutošdu C1 u čvorovima• aproksimativne spline funkcije s neprekinutošdu C2 u čvorovima

  • Spline funkcije korištene u animaciji– kardinalne, Catmull-Rom-ove, Kochanek-Bartel-ove

  40

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 21

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  41

  Inverzna kinematika ...

  • Kinematika

  – znanost o kretanju

  – proučava geometriju kretanja točke sa stanovišta brzine, ubrzanja

  • u odnosu na nepromjenljivi referentni koordinatni sustav

  • zavisno o vremenu

  • nezavisno o masama, silama i momentima koji uzrokuju kretanje

  42

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 22

  Inverzna kinematika ...

  • Problem direktne kinematike

  – uz zadane kutove spojne točke i duljinu segmenta odrediti poziciju i orijentaciju krajnje točke segmenta

  • npr. uz zadane kutove zgloba ruke i duljinu ruke, odrediti položaj šake

  – pretvorba kutova i parametara segmenta iz koordinatnog sustava spojne točke / zgloba

  • u položaj krajnje točke segmenta / izvršnog člana u referentnom koordinatnom sustavu

  43

  Inverzna kinematika ...

  • Problem inverzne kinematike

  – uz zadanu poziciju i orijentaciju krajnje točke segmenta i duljinu segmenta odrediti kutove spojne točke

  – pretvorba pozicije i orijentacije krajnje točke zadane u referentnom koordinatnom sustavu

  • u poziciju i orijentaciju spojne točke u koordinatnom sustavu spojne točke

  44

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 23

  Inverzna kinematika ...

  Direktna kinematika

  Inverzna kinematika

  Kutovi spojnih točaka Pozicije / orijentacijekrajnjih točaka

  Direktna i inverzna kinematika

  45

  Inverzna kinematika ...

  • Određivanje konfiguracije spojnih točaka

  • za postizanje željena zadade krajnje točke– npr. da bi ruka dostigla zadanu točku u prosotru potrebno je

  odrediti konfiguracije ramena, lakta i ručnog zgloba

  – Opis problema nelinearnim jednadžbma

  • rješavanje problema je načelno vrlo zahtjevno

  46

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 24

  Inverzna kinematika ...

  • Metode rješavanja inverznog problema

  – inverzne transformacije

  – algebra vijka

  – dualne matrice

  – dualni kvaternioni

  – iterativne

  – geometrijski pristup

  47

  Inverzna kinematika ...

  • Postupak inverzije provediv – kada je dimenzija koordinatnog sustava spojne točke

  jednaka dimenziji referentnog sustava

  • Postupak inverzije nije provediv– kada prostor spojne točke ima više stupnjeva slobode

  • postoji zalihost za izvođenje zadada

  • Rješenje aproksimacijom sustavom prvog reda• linearizacija direktnog geometrijskog modela

  • valjanost rješenja inverzne kinematike ograničena na susjedstvo trenutnog stanja – željeni pokret mora biti u skladu s pretpostavkom malih pomaka

  48

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 25

  Inverzna kinematika ...

  – vektor pozicije i orijentacije krajnje točke • u kartezijevom koordinatnom sustavu

  – se naziva glavna zadada / ponašanje

  • dimenzija kartezijevog koordinatnog sustava m– načešde m = 6 (3 rotacije i 3 translacije)

  • dimenzija prostora spojne točke n

  – u slučaju m < n • (n – m) vektori prostora spojne točke se linearnom

  transformacijom J projiciraju u nul vektor kartezijevog prostora – ne mijenjaju postignude glavne zadade

  • (n – m) vektor u kartezijevom sustavu se naziva sekundarna zadada / ponašanje

  49

  Inverzna kinematika ...

  • Diskretni oblik opdeg rješenja

  – nepoznati vektor u prostoru spojne točke

  – opisuje glavnu zadadu kao promjenu pozicije i orijentacije krajnje točke u kartezijevom prostoru

  – dimenzija m glavne zadade je najčešde manja ili jednaka dimenziji n prostora spojne točke

  – J je Jakobijeva matrica linearne pretvorbe• diferencijsko ponašanje nadziranog sustava u

  dimenzijama označenim glavnom zadadom

  50

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 26

  Inverzna kinematika ...

  – J+ jedinstvena pseudoinverzna matrica J• rješenje minimuma norme koje ostvaruje glavnu zadadu

  – I je jedinična matrica prostora promjene spojne točke

  – (m*n)(I – J+J) je projekcijski operator na nul prostoru linearne pretvorbe J• svaki element koji pripada tom podprostoru spojne točke se

  preslikava preko J u nul vektor kertezijevog prostora

  – opisuje sekundarnu zadadu u prostoru spojne točke• zadada se djelomično ostvaruje projekcijom na nul prostor

  – drugi dio jednadžbe ne mijenja postignude glavne zadade za bilo koju vrijednost

  51

  Inverzna kinematika ...

  – se račun ada minimizora funkciju troška

  – ako glavna zadada pripada zrcalnom prostoru od J

  • nul prostor ima dimenziju (n – m) u prostoru spojne točke

  • informacija je osnova za vrednovanja mogudnosti sekundarne zadade i vodi do nagodbe između ostvarenja glavne i sekundarne zadade

  52

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 27

  Inverzna kinematika ...

  • Algoritam rješavanja problema inverzne kinematike

  1. Odrediti glavnu zadadu

  2. Vrednovati mogudnost sekundarne zadade

  3. Sastavljanje Jakobi-jeve matrice

  4. Invertiranje Jakobi-jeve matrice

  5. Provjera ograničenja spojnih točaka

  6. Provjera singulariteta

  53

  Inverzna kinematika

  – Jakobi-jeva matrica (jakobijana)sadrži promjene prvog reda

  – invertira se za dobivanje promjena u spojnoj točki kod ostarenja željenih promjena u krajnjoj točki

  54

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 28

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  55

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • Sustavi za bilježenje kretanja– potrebno je naknadno prilagoditi kretanja

  • mukotrpan postupak

  – popravak položaja lika• relativnog jednostavan kod jedne poze

  – promjena kutnih veličina, npr. metodom inverzne kinematike

  • zahtjevan za cijelu sekvencu– uz osiguranje poštivanja prostornih ograničenja u određenom

  vremenskom intervalu, izbjegavanje prekida u prikazu

  – primjena zabilježenih pokreta za drugi lik• krše se ograničenja, npr. radi razlike u veličinama likova ruka ne

  može dohvatiti zadani predmet • problem prilagodbe i namještanja – motion retargeting problem

  56

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 29

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • Metode prilagođenja i uređivanja kretanja– A. Witkin & Z. Popovid (1995. / 1999. g.)

  – A. Bruderlin & L. Williams (1995. g.)

  – M. Gleicher (1998. g.)

  – J.S. Monzani i ostali (2000. g.)

  – R. Bindiganavale & N.I. Badler (1998. g.)

  – J. Lee & S.Y. Shin (1999. g.)

  – I.S. Lim & D. Thalmann (2000. g.)

  – P. Glardon i ostali (2004. g.)

  57

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • A. Witkin & Z. Popovid (1995. / 1999. g.)

  – promjenom krivulje kretanja funkcijama iskrivljenja (warp)

  – promjenom fizičkih svojstava, npr. mase, težišta

  – korištenje likova sa različitim stupnjevima slobode

  • preslikavanje lika postavljen od krajnjeg korisnika u jednostavniji apstraktni lik sa stupnjevima slobode korisnima u promatranoj animaciji

  • prilagođenja se provode na pojednostavljenom modelu i rezultati se preslikavaju u strukturu početno zadanog lika

  58

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 30

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • A. Bruderlin & L. Williams (1995. g.)– promjena animacije prilagodbom parametara krivulje

  kretanja• korisnik zadaje položaj lika u trenutku t• sustav glatko mijenja položaj lika oko t

  – karta pomaka kretanja• krivulji kretanja se dodaje pomak

  • M. Gleicher (1998. g.)– pridjeljivanje kretanja novim likovima– rješavač problema prostorno- vremenskih ograničenja

  • unose se ograničenja – optimizacijski problem• optimizacija rada rješavača

  59

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • J.S. Monzani i ostali (2000. g.)

  – rastavljanje problema prilagodbe kretanja okosnici / kosturu lika krajnjeg korisnika u dva koraka

  • 1) računanje matrica prijelaznih kostura usmjeravanjem kostiju prijelaznih kostura položajima kostura izvođača (pretvornik kretanja)

  • 2) pridjeljivanje matrici kostura krajnjeg korisnika vrijednosti koje odgovaraju matricama prijelaznih kostura

  60

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 31

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  Korištenje prijelaznih kostura za prilagodbu kretanja

  Izrada prividnog

  lika

  Bilježenje kretanja

  Anatomskaveza

  Pretvornikkretanja

  Sastavljačkretanja - GUI

  Kostur izvođača Kostur krajnjeg

  korisnika

  Prijelazni kostur

  Korijen kostura

  61

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  1) pretvorba kretanja iz jedne hijerarhije u drugu uvođenjem modela prijelaznog kostura

  • na početku ručno uspostavljanje podudarnosti između dvije hijerarhije• izgradnja prijelaznog kostura• pretvorba kretanja

  – rezultantno kretanje je ispravljeno i uz pomod inverzne kinematike ispunjena su ograničenja kartezijevog sustava

  – poteškode u izravnom preslikavanje kostura izvođača u kostur krajnjeg korisnika

  • različitost u veličinama, hijerarhijama i koordinatnim sustavima

  – uvođenje prijelaznog kostura• zavisno o stavu kostura izvođača – kosti se usmjeravaju u odgovarajude smjerove

  2) uz pomod prijelaznih kostura pojednostavljeno je preslikavanje vrijednosti prijelaznih kostura u kostur krajnjeg korisnika

  62

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 32

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • R. Bindiganavale & N.I. Badler (1998. g.)– za otkrivanje značajnijih promjena u kretanju

  • koristi se prijelaz kroz nulu druge derivacije • prati se pozornost i smjer pogleda• problem ograničenja se rješava inverznom kinematikom

  – uz zadavanje šest podlanaca – ruku, nogu, kralježnice, vrata

  • J. Lee & S.Y. Shin (1999. g.)– u interpolaciji rješenja dobivenih rješavačem problema

  inverzne kinematike koristi se hijerhija B-savitljivih krivulja od grubljih do finijih

  – složenost problema inverzne kinematike smanjena• analitičkim rukovanjem stupnjevima slobode četiri ekstremiteta

  63

  Naknadno prilagođenje kretanja ...

  • I.S. Lim & D. Thalmann (2000. g.)

  – rješavanje problema uređivanja kretanja primjenom evolucijskog računanja

  – korištenjem interaktivne evolucije

  • prilagođavaju se parametri modela čovjekovog hoda za računalnu animaciju

  • prethodne primjene su se odnosile na razvoj nadzornog sustava kretanja jednostavnih stvorenja od početka

  64

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 33

  Naknadno prilagođenje kretanja

  • P. Glardon i ostali (2004. g.)

  – modeliranje generičkog čovjekovog hoda korištenjem zabilježenih podataka o kretanju

  – sustav za animaciju prividnog čovjeka u stvarnom vremenu na osnovi analize glavnih komponenata zabilježenih podataka (Principal Component Analysis – PCA)

  65

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  66

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 34

  Proceduralna animacija

  • Proceduralna animacija

  – zadavanje opisa kretanja algoritmima ili formulama

  – npr. kretanje kazaljke sata korištenjem zakona njihala

  – opis zakonima fizike

  – opis zakonima ponašanja

  /* Algoritam rada sata

  izradi SAT()

  for SLIKA = 1 to BRSLIKA do

  T = T + 1/25

  KUT = A * SIN(OMEGA*T + FI)

  promjeni(SAT, KUT)

  nacrtaj SAT

  zabilježi SAT

  obriši SAT

  end for

  67

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  68

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 35

  Fizikalno zasnovana animacija ...

  • Zakoni dinamike zglobnih sustava

  – razvijeni su učinkoviti algoritmi za rješavanje direktnih dinamičkih problema

  • sustavi sa više stupnjeva slobode – robotika

  Kretanje zasnovano na zakonima dinamike 69

  Fizikalno zasnovana animacija ...

  • Računalna animacija– dinamičko oponašanje kretanja ljudskog tijela

  – uz zadani skup • vanjskih sila, npr. gravitacija, vjetar i

  • unutranjih sila ili momenata sila, npr. nastalih djelovanjem mišida

  algoritmi na osnovi zakona dinamike krutog tijela računaju kretanje zglobno modeliranog ljudskog tijela

  – oponašanje različitih načina hoda, trčanja, skakanja

  70

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 36

  Fizikalno zasnovana animacija ...

  • Problem nadzora modela

  – zakoni direktne dinamike se preslikavaju u diferencijalne jednadžbe

  • često postavljene kao problem početnih vrijednosti

  • korisnik nakon što je postavio početnu konfigraciju nama nadzora na kretanjem modela

  – kod animacije preko ključnih slika – animator ima potpuni nadzor nad kretanjem

  71

  Kretanje:pozicije, brzine,

  akceleracije

  Sile, momenti

  Direktna dinamika

  Inverzna dinamika

  Fizikalno zasnovana animacija

  • Problem direktne dinamike

  – određivanje željenog aktivnog ponašanja modela

  • na osnovi zadanog vremenski usklađenog slijeda djelovanja sila i momenata

  Direktna i inverzna dinamika

  72

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 37

  Osnove računalne animacije

  • Uvod• Metode nadziranog kretanja• Bilježenje kretanja i digitalno lutkarstvo• Animacija preko ključnih slika• Inverzna kinematika• Naknadno prilagođenje kretanja• Proceduralna animacija• Fizikalno zasnovana animacija• Animacija ponašanjem

  73

  Animacija ponašanjem ...

  • Načini opisa ponašanja u animaciji– skriptama

  – pravilima

  – konačnim automatima

  – jezikom zadavanja zadada

  – modelom raspodjeljenog ponašanja

  – mrežom osjetila i izvršnih članova

  – konekcionističkim modelom

  – L-sustavom

  74

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 38

  Animacija ponašanjem ...

  • Opis ponašanja skriptama– interakcije zapisane u skriptama / scenariju

  • potpuni nadzor i prilagodljivost modela • potrebno programirati svaki mogudi ishod inetrakcije

  – zahtjevno za velike sustave

  – korištenje skripta kao nadopunjujude metode opisa ponašanja• npr. detalji bliži izvedbi ponašanja (animaciji) skriptirani • više razine ponašanja u modulu zaključivanja

  – pisanje skripata• posebno izgrađeni jezici ili jezici opde namjene

  – upotreba jezika opde namjene traži proširenja jezika za jednostavnije pisanje skripata od strane ne programera / animatora

  75

  Animacija ponašanjem ...

  • Opis ponašanja pravilima

  – sustavi zasnovani na pravilima

  • pravila odgovaraju iskazima ako-onda

  • npr. Improv skriptni sustav opisa interakcija aktora u prividnim svijetovima

  – povezuje skripte i pravila

  – stroj za animaciju

  » ostvaruje kretanje

  – stroj za provedbu ponašanja

  » donosi odluke na osnovi pravila

  76

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 39

  Animacija ponašanjem ...

  • Opis ponašanja konačnim automatima

  – mogudnost grafičkog prikaza

  • dijagrami stanja i prijelaza

  – zahtjevno kod velikih sustava

  77

  Animacija ponašanjem ...

  • Opis ponašanja jezikom zadavanja zadada

  – S. Vosinakis & T. Panayiotopoulos (2003. g.)

  – povezivanje procesa odlučivanja više razine i međudjelovanja posrednika s okruženjem

  – opis složenih zadada više razine korištenjem ugrađenih funkcija za paralelno, slijedno i uvetno izvođenje

  – mogudnost korištenja istih zadada od različitih posrednika u različitim okruženjima

  78

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 40

  Animacija ponašanjem ...

  • Opis ponašanja modelom raspodjeljenog ponašanja– C. Reynolds (1987. g.)

  – ponašanje jata ptica, stada životinja, jata riba i sl.

  – npr. model jata ptica• jato je sustav čestica – ptica je čestica

  • ponašanje jata je rezultat zajedničkog međudjelovanja ponašanja ptica

  • po sebi ptice žele ostati zajedno i izbjedi sudare među sobom i ostalim objektima u okruženju

  – pozicija, brzina i orijentacija svih aktora je poznata u svakom trenutku

  79

  Animacija ponašanjem ...

  – animator ima mogudnost nadzora više globalnih parametara, npr.

  • težinskog parametra prepreka-izbjegavanje

  • težinskog parametra približavanje cilju

  • težinskog parametra središnjice skupine

  • najvede brzine

  • najvedeg ubrzanja

  • najmanje udaljenosti između aktora

  – animator unosi podatke o vodedoj putanji i ponašanju ostalih aktora prema vodedem

  80

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove računalne animacije 41

  Animacija ponašanjem ...

  • Opis ponašanja mrežom osjetila i izvršnih članova

  – J. Wilhelms & A. Van Gelder (1997. g.)

  • anatomski zasnovano modeliranje

  • Opis ponašanja konekcionističkim modelom

  – G. Risdale (1990. g.)

  • motorika upravljana konekcionističkim modelom iz memorije vještina

  – skupina naučenih umjetnih neuronskih mreža

  81

  Animacija ponašanjem

  • Opis ponašanja L sustavom

  – H. Noser i ostali (1992. g.)

  – uvjetni i pseudo stohastički produkcijski L sustav

  – izrada stvarnih ili zamišljenih oblika

  – ostavrenje struktura stabala

  – modeliranje rasta i razvojaživota

  Okoliš izveden na osnovi L sustava

  82