SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU - ??nadzor kretanja tehnikama umjetne inteligencije i robotike •kretanje se planira na razini zadatka i rauna koritenjem zakona

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU - ??nadzor kretanja tehnikama umjetne inteligencije i robotike...

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 1

  SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU

  prof. dr. sc. Hrvoje Gold2009/2010

  Sveuilite u ZagrebuFakultet prometnih znanosti

  1

  03. OSNOVE RAUNALNE ANIMACIJE

  SUSTAVI PRIVIDNE STVARNOSTI U PROMETU

  2

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 2

  Osnove raunalne animacije

  Uvod Metode nadziranog kretanja Biljeenje kretanja i digitalno lutkarstvo Animacija preko kljunih slika Inverzna kinematika Naknadno prilagoenje kretanja Proceduralna animacija Fizikalno zasnovana animacija Animacija ponaanjem

  3

  Uvod ...

  Prividni svjetovi

  dinamiko ponaanje

  promjene tijekom vremena objekti se kredu, okredu, pretvaraju

  u naseljenom prividnom svijetu ive prividne osobe / likovi

  kretanje objekata i likova

  Raunalna animacija / oivljavanje

  stvaranje dojma kretanja

  mjeavina prirodne pojave, opaanja, mate

  4

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 3

  Uvod ...

  Animator oblikuje dinamiko ponaanje objekta mentalnim

  prikazom uzronosti zamilja

  oblik objekta

  nain kretanja

  reakciju na guranje, pritisak, uvijanje i sl.

  Sustav za animaciju osigurava alate za nadzor kretanja

  pretvorbom elja iz vlastitog jezika u jezik animacije

  5

  Uvod ...

  Metode raunalne animacije

  olakavaju razumijevanje fizikalnih zakona

  nadzor kretanja podataka

  provjera novih modela

  Raunalna simulacija

  oponaa razvoj modela, pojava i procesa tijekom vremena

  vizualizacija rezultata dobivenih oponaanjem

  6

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 4

  Uvod ...

  Raunalna animacija

  stvara privid kretanja prikazom na zaslonu ili biljeenjem na ureaju za snimanje slijeda pojedinanih stanja dinamike scene

  animirani slijed stanja

  skup objekata opisanih u vremenu promjenljivim vrijednostima varijabli stanja

  npr. ljudski lik opisan kutom izmeu zglobova

  kut je varijabla stanja

  7

  Vrste animacije ...

  Vrste animacije animacija u stvarnom vremenu animacija slika po slika

  Animacija u stvarnom vremenu sustavi prividne stvarnosti

  brzo raunanje i prikaz kretanja i preobrazbi

  Animacija slika po slika tradicionalna animacija

  raunanje promjena svih slika od nekoliko sekundi do nekoliko sati

  biljeenje na ureaju za snimanje brza vizualizacija ili prikaz

  npr. 25 slika u sekundi PAL format

  8

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 5

  Vrste animacije ...

  Tehnike izrade raunalne animacije

  koritenje modela za stvaranje eljenog ishoda

  npr. rast biljaka

  runo stvaranje kretanja koje de se oponaati

  model nije na raspolaganju

  9

  Vrste animacije

  Raunalom proizvedeni filmovi koristile se tehnike rune animacije

  animacija preko kljunih slika interpolacija savitljivim / spline krivuljama

  koriste se jezici za animiranje (animation languages) sustavi za izvoenje tekstova (scripting system) reiseru usmjereni sustavi (director oriented systems)

  koristit de se nadzor kretanja tehnikama umjetne inteligencije i robotike kretanje se planira na razini zadatka i rauna koritenjem zakona

  fizike razvijau se modeli animacije ponaanjem i oponaanja samostalnih

  stvorenja

  10

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 6

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  Klasa esto animiranih objekata prividni likovi prividna ljudska bida

  vieslojno modelirani zglobni lik

  kosturu koji oivljava cijelo tijelo pridruena je prividna koa

  Kostur lika

  hijerarhijski ustrojen skup kostiju i zglobova

  izrauje se zavisno o zahtjevima animacije

  npr. sustav za potporu kirurkom zahvatu modeliranje svih kraljeaka kraljenice, lik u video igri modeliranje s etiri lanka

  11

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  Zglobovi imaju jedan ili vie stupnjeva slobode (Degrees Of Freedom

  DOF) okretanja izrada morfoloki potpunog kostura veliki broj stupnjeva

  slobode raunalno zahtjevno

  Uz kostur se spremaju 4D matrice pretvorbe prikaz duljine i orijentacije kostiju ogranienja poloaja zglobova

  izbjegavanje neprirodnih okretanja

  matrice se izraavaju lokalno globalni poloaj tijela ine

  sve matrice pretvorbi u hijerarhiji od korijena hijerarhije

  12

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 7

  Primjer hijerarhijskog prikaza ramena i lakta

  rame je zglob s tri supnja slobode

  u hijerarhiji lakat slijedi rame

  uz promjenu matrice ramena

  lakat se pomie

  matrica lakta ostajenepromjenjena

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  H-ANIM kostur13

  Zglobna tijela i prividni likovi ...

  Standardni prikaz prividnog ovjeka tehniki opis humanoida

  Humanoid ANIMation Specification H-ANIM

  Web3 konzorcij preporuke za VRML i MPEG4

  kostur nepromjenjene topologije

  nain zadavanja naziva

  alati za dodavanje vanjske mree, npr. koe ili odjede

  kostur sastavljen od brojnih segmenata povezanih zglobovima npr. podlaktice, ruke, noge lakat, runi zglob, gleanj

  14

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 8

  Zglobna tijela i prividni likovi

  Za oivljavanje prividnog lika aplikaciji treba osigurati pristup do zglobova i promjene zglobnih kutova

  dohvat podacima o ponaanju kostura npr. graninim kutovima zglobova i masama segmenata

  Animacija se provodi mijenjanjem vrijednosti 4D matrica pridruenih kostima satavljanjem kretanja

  inverznom kinematikom

  preko kljunih slika

  15

  Osnove raunalne animacije

  Uvod Metode nadziranog kretanja Biljeenje kretanja i digitalno lutkarstvo Animacija preko kljunih slika Inverzna kinematika Naknadno prilagoenje kretanja Proceduralna animacija Fizikalno zasnovana animacija Animacija ponaanjem

  16

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 9

  Metode nadziranog kretanja ...

  Metode nadziranog kretanja N.M. Thalmann & D. Thalmann (1991. g.) animacija i karakterizacija objekta ili zglobnog tijela

  na osnovi vrste pridjeljene povlatene informacije, npr. u animaciji preko kljunih slika zglobnog tijela

  povlatene informacije su podaci o kutovima zglobova sustavi zasnovani na dinamici prema naprijed

  povlatene informacije su sile i momenti za rjeavanje se dinamikih jednadbi poznati su kutovi zglobova,

  ali to su izvedene veliine

  sve metode nadziranog kretanja koriste informacije o geometriji, najee kutovi zglobova izriito koriste povlatene informacije geometrijski zasnovane metode

  17

  Metode nadziranog kretanja ...

  Podjela povlatenih informacija i metoda

  geometrijske

  fizikalne

  vezane uz ponaanje

  18

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 10

  Metode nadziranog kretanja ...

  Geometrijski zasnovane metode

  razvijene za animatore

  biljee kretanje, pretvorbe oblika, kljune slike

  lokalni nadzor animiranih objekata

  pokrede ih geometrija podataka

  animator osigurava geometriju koja prati lokalno odreenje kretanja

  19

  Metode nadziranog kretanja ...

  Fizikalno zasnovane metode koriste zakone fizike, posebno dinamike simulacije jame realistian prikaz kretanja nadziranje kretanja opisanog zakonima fizike koji upravljaju

  kretanjem u stvarnom svijetu animator osigurava fizike podatke za potpuno odreenje

  kretanja kretanje je rezultat primjene jednadbi dinamike kretanja

  odnos sila, momenata, ogranienja, raspodjele masa objekata

  kada su izraunate putanje i brzine kretanje likova je globalno nadzirano

  koriste se funkcionalne metode biomehanike

  20

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 11

  Metode nadziranog kretanja ...

  Metode zasnovane na ponaanju

  odnosi izmeu objekata

  nadzor animacije na razini zadatka ili su animirani objekti samostalna stvorenja

  pokrede ponaanje objekata

  osiguranjem uputa visoke razine koje oznaavaju posebnosti ponaanja bez ostalih utjecaja

  21

  Osnove raunalne animacije

  Uvod Metode nadziranog kretanja Biljeenje kretanja i digitalno lutkarstvo Animacija preko kljunih slika Inverzna kinematika Naknadno prilagoenje kretanja Proceduralna animacija Fizikalno zasnovana animacija Animacija ponaanjem

  22

 • Sustavi prividne stvarnosti u prometu 15.09.2009.

  Osnove raunalne animacije 12

  Biljeenje kretanja i digitalno lutkarstvo ...

  Biljeenje kretanja i digitalno lutkarstvo

  motion capture / digital puppetry / performance animation

  mjerenje i biljeenje postupaka stvarne osobe ili ivotinje za neposrednu ili naknadnu analizu

  koritenje u okruenju za 3D animaciju likova

  Biljeenje pokreta

  23

  Biljeenje kretanja i digitalno lutkarstvo ...

  Preslikavanje izmjerenih veliina u pokrete digitalnih likova

  izravno npr. pokreti ljudske ruke upravljaju pokretima ruke lika

  neizravno npr. pokreti mia upravljaju micanjem oiju i glave lika

  Primjena u sustavima prividne stvarnosti

  raunalu se dostavljaju podaci pokretima korisnika

  poloaj i usmjerenost udova, tijela, gesta

  24