of 19 /19
STILURI PARENTALE STILURI PARENTALE

STILURI PARENTALE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

information video

Text of STILURI PARENTALE

Page 1: STILURI PARENTALE

STILURI PARENTALESTILURI PARENTALE

Page 2: STILURI PARENTALE

1. 1. PPĂRINTELE INDULGENTĂRINTELE INDULGENT

Page 3: STILURI PARENTALE

îi permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără prea mari restricţii;

cea mai mare valoare o reprezintă libertatea de expresie;

manifestă sensibilitate la drepturile altora; se consultă cu copilul atunci când ia o decizie; manifestă căldură şi interes faţă de tot ce face

copilul; cazurile în care îl pedepseşte pe copil sunt foarte

rare; copilul îşi dezvoltă o identitate proprie, va avea o

personalitate distinctă, marcantă, originală; copilul se simte important, special, fapt ce îi va

determina creşterea stimei de sine;

Page 4: STILURI PARENTALE

Dezavantaje: Dezavantaje: Copilului crescut într-o manieră indulgentă,

îi va fi greu să înţeleagă rolul limitelor, al regulilor şi să ţină cont de ele atunci când situaţia o va cere; pentru foarte mulţi adulţi, el poate fi considerat obraznic sau chiar copil – problemă.

Părinţii se pot aştepta ca în curând el „să preia controlul familiei” în sensul că va face numai ce vrea el şi cu greu va accepta sfaturi.

Părintele va fi depăşit de problemă.

Page 5: STILURI PARENTALE

2. 2. PPĂĂRINTELE AUTORITARRINTELE AUTORITAR

Page 6: STILURI PARENTALE

îi cere să respecte cu stricteţe, fără să comenteze, regulile impuse;

aceste reguli au valoare absolută, iar la cea mai mică greşeală este urmată de pedeapsă;

părintele nu se simte obligat să răspundă întrebărilor suplimentare: „De ce? Pentru că sunt mama / tatăl ta/tău! Nu discutăm!”

intenţia copilului de a-şi manifesta independenţa este interpretată ca o formă de răzvrătire, fapt ce reprezintă o sursă importantă a conflictelor părinte – copil;

de obicei părintele este rece şi detaşat faţă de copil impunând respectul muncii şi a efortului;

acest stil autoritar îl învaţă pe copil să devină ordonat, disciplinat, respectuos faţă de cei de care îi este frică, îi dezvoltă simţul critic, îl învaţă să devină perfecţionist;

Page 7: STILURI PARENTALE

Dezavantaje:Dezavantaje: un copil crescut de părinţi autoritari va învăţa foarte

greu să devină maleabil, sensibil la dorinţele altora, va fi neiertător cu cei care greşesc;

va întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări eficiente;

va fi lipsit de iniţiativă, de curaj, veşnic nemulţumit, se va teme permanent să nu greşească;

pentru el, a greşi e sinonim cu „a fi un ratat”; preocuparea lui majoră este „Ce va zice tata / mama

când va afla?” scade stima de sine: „Am greşit! Nu sunt bun de

nimic! Niciodată nu voi putea să…!”

Page 8: STILURI PARENTALE

Un nivel scăzut al stimei de sine în copilărie are urmări negative marcante pe parcursul întregii vieţi, asemenea unui coşmar care te urmăreşte în permanenţă şi de care (în cazuri fericite) scapi cu mare greutate.

Page 9: STILURI PARENTALE

3. 3. PPĂĂRINTELE PROTECTORRINTELE PROTECTOR

Page 10: STILURI PARENTALE

este aparent un părinte model, extrem de atent la nevoile copilului şi se dedică cu toată fiinţa meseriei de părinte;

prioritatea lui este să-i ofere copilului securitate, deoarece conştientizează că un copil este o fiinţă foarte fragilă, care are nevoie de sprijin şi protecţie;

îşi învaţă copilul să fie precaut şi rezervat faţă de tot ce vine din afara sferei familiei;

uneori protecţia acordată copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd catastrofe şi calamităţi la fiecare colţ de stradă;

când îşi văd copilul plângând, ei devin agitaţi, creând fără să-şi dea seama, mai multă tensiune;

când apare o problemă, părintele protector se grăbeşte să caute vinovaţii şi să ţină morală;

asemeni părinţilor autoritari, acceptă greu situaţia în care copilul începe să-şi dezvolte independenţa, însă ei nu creează conflicte, ci intră în panică, „se consumă”.

Page 11: STILURI PARENTALE

Dezavantaje:Dezavantaje: când sunt foarte mici, copiii care au părinţi exagerat

de protectori pot manifesta tulburări ale somnului şi ale regimului alimentar, stări de frică nejustificate;

o dată cu trecerea timpului, copilul se simte din ce în ce mai sufocat şi are tendinţa de a se îndepărta de părinţi, găseşte că e dificil să comunice direct cu părintele despre problemele personale, de teamă că nu-l va înţelege şi se va îngrijora;

copilul va învăţa să ascundă informaţii, va avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte;

când va fi pus în situaţia de a-şi exprima frustrarea sau mânia, preferă să se exprime indirect prin acte de răzbunare sau de sabotaj.

Page 12: STILURI PARENTALE

4. PĂRINTELE NEGLIJENT4. PĂRINTELE NEGLIJENT

Page 13: STILURI PARENTALE

cumulează cei doi factori – controlul şi căldura afectivă – însă sub un semn negativ, în sensul că se manifestă puţină căldură şi control;

datorită absenţei unor modele şi criterii clare, autoevaluarea şi imaginea de sine a copilului are fie o tendinţă de hipervalorizare, fie o una de lipsă de valorizare.

Page 14: STILURI PARENTALE

Dezavantaje: slaba socializare a copiilor (aceştia nu

au o regulă clară despre regulile familiale);

rezultate slabe în toate domeniile; un nivel scăzut al stimei de sine; o capacitate scăzută de conformare la

norme. o evoluţie spre intoleranţă şi pasivitate,

cu un slab control emoţional şi o slabă toleranţă la frustrare.

Page 15: STILURI PARENTALE

5. 5. PPĂRINTELE ĂRINTELE DEMOCRATICDEMOCRATIC

Page 16: STILURI PARENTALE

are în vedere ca întotdeauna să fie respectate drepturile copilului;

stabileşte reguli pe care le aplică cu consecvenţă; pentru el nu legea este pe primul loc ci omul; este indulgent, flexibil, deschis spre nou pentru a accepta tot

ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a familiei; este suficient de autoritar pentru a impune o disciplină

riguroasă, pentru a-l învăţa pe copil să respecte reguli şi să îndeplinească eficient sarcinile care i se dau;

încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele şi personalitatea;

manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază, îl consideră membru responsabil al familiei;

copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional, îşi va dezvolta deprinderi de comunicare eficientă, va manifesta creativitate, iniţiativă,capacitate decizională, autonomiei personală;

va avea curajul să –şi exprime punctul de vedere; va fi capabil să-şi aleagă meseria care i se potriveşte cel

mai bine, îşi va îndeplini propriile vise nu pe cele ale părinţilor;

Page 17: STILURI PARENTALE

Dezavantaje:Dezavantaje: se va adapta cu greu stilului autoritar (pe

care îl va întâlni la şcoală, în grupurile de prieteni etc.)

ar putea fi considerat „bleg” pentru că nu va executa prompt sarcinile care i se dau, sau „impertinent” pentru că „discută” ordinele.

Page 18: STILURI PARENTALE

O persoană poate avea mai multe stiluri parentale, în funcţie de diferiţi factori.

Într-o familie, fiecare dintre părinţi poate avea propriul stil parental, care se completează cu cel al partenerului sau poate fi incompatibil, ajungând să dezorienteze copilul şi să-i creeze un climat afectiv nefavorabil dezvoltării lui armonioase.

Page 19: STILURI PARENTALE