Sticle ceramice

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sticle ceramice

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  1/33

  STICLE CERAMICESTICLE CERAMICE

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  2/33

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  3/33

  Sticlele ceramice = materiale policristaline realizate prin

  tehnica cristalizării controlate a sticlelor în stare solidă.

  Sticlele obișnuite – vitroase = constituite din silice-SiO2,  prin

  topire, în prezena unor !ondani sub !ormă de "a2#O$ , #a#O$ 

  și "a2%&O' . ()*2O, !ormează o masă lichidă multicomponentă.

  +rin răcirea sticlei topite sub domeniul de temperatură '$ –

  ')/#0 și răcită controlat, în masa sticloasă se !ormează nuclee

  de microcristale, care cresc rapid, av1nd tendină de

  devitricare. 3ezultă sticla ceramică.

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  4/33

  4ntensicarea cristalizării5 introducerea de

  - o6izi complecși 27i2O .8l2O$

  .&SiO2 9i 2:;O .8l2O$

  .SiO20

  - a;eni de nucleere  ()-' ?/#0,

    [email protected] mecanică la rupere 2)) :pa0 prin

  controlul mărimii cristalelor,

    dizolvarea de ioni în medii umede = o caracteristică

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  5/33

  Solubilitatea unor [email protected] ai sticlelor ceramice în [email protected]

  neutri

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  6/33

  Propriet ă@i, [email protected] chimică 9i utilizarea sticlelor vitroase 9i ceramice

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  7/33

  2. PROCESAREA STICLEI CERAMICE2. PROCESAREA STICLEI CERAMICE

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  8/33

  Sticlele sunt sin;urele materiale ceramice care se procesează

  prin topirea [email protected] o6idici la temperaturi ridicate.

   

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  9/33

  2. 1.2. 1. TopireaTopirea 99i omogenizareai omogenizarea omponen[email protected]@i!ori!or

  Materia primă a sticlelor:  cuarţita (SiO2) - component principal ,

   carbonat de sodiu (Na2CO3),

   carbonat de calciu (CaCO3) şi

   borat de sodiu (Na2!O".#$%2O)&

   'mestecul de materii prime (pulberi) - eliminarea umidităţii

   ncălit la "$$ * +$$C, - descompunerea carbonaţilor şi

  - topirea alcaliilor& a temperaturi mai ridicate - se diol.ă o/iii re0ractari (SiO2, 

  CaO) n lic1idele alcaline  0ondanţii de topire&

  emperatura caracteristică pentru topirea completă a componenţilor sticlei calco-

  sodice este de circa #3$$C&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  10/33

  opitura o/idică este amestecată (n .ederea omo4eniării compoiţiei) n toată

  masa, timp de c5te.a ore& O/iii se e.aporă, deci timpul este limitat la .aloarea optimă a eliminării

  alcaliilor&

  65scoitatea topiturii - depinde de 4radul de omo4eniare şi e.aporare, - este determinată de .aloarea temperaturii 0aei lic1ide&

  7nstalaţiile de topire pentru componenţii sticlelor ceramice medicale  creuete din

  4ra0it, ncălite cu reistori electrici amplasaţi pe supra0aţa e/terioară a creuetului&

  opitura de SiO2 8 o/iii metalici alcalini n stare pură (Na2O, 92O, CaO etc&)

  tratament de nucleere şi creştere a cristalelor ceramice şi de 0ormare a

  componentelor ceramice&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  11/33

  2. 2. Afinarea sticlei topite2. 2. Afinarea sticlei topite

  Scop  eliminarea 4aele şi impurităţile diol.ate n topitură, prin procese de di0uie

   n 0aa lic1idă&

   educerea temperaturii topiturii cu circa #$$C, 2! ore, este metoda de

  a0inare cea mai utiliată  7ntroducerea anumiţi acti.anţi c1imici ca o/ii de stibiu şi arseniu,

    sul0aţi ($,;< din masa topiturii)&

  Cristaliare completă  s-a 0ormat n proporţiede minim =$< n masa sticlei, iar mărimea microcristalelor  $,# şi # micron&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  12/33

  Ciclul temperatură * timp pentru tratamentul de nucleere şi creştere a microcristalelor n sticle ceramice

  opire

  >erminare

  Cre tereș

  imp (ore)

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  13/33

  Sticlele de naltă puritate destinate aplicaţiilor medicale

  Silicea - obţinută prin reacţii c1imice de sinteă:

   o/idarea tetraclorurii de siliciu

  SiCl!(4) 8 O2  SiO2(l) 8 !Cl

    1idrolia o/idarea tetraclorurii de siliciu

  SiCl! 8 2%O2  SiO2  8 !%Cl

  #"$$C

  #3$$C

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  14/33

  3. CERAMICI BIOACTIVE3. CERAMICI BIOACTIVE

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  15/33

  Defini ieț    constituite din sticle ceramice sau din 0os0aţi de calciu denşi, care sunt

  caracteriate printr-o anumită solubilitate n mediul ţesuturilor .ii (oase, muşc1i), 0orm5nd le4ături directe ţesut-implant&

  e4ăturile sunt capabile să trans0ere solicitările de ntindere şi 0or0ecare de-a

  lun4ul inter0eţei, 0iind deci n a.anta?ul ancorării implantului, reduc5nd stresul care

  se concentreaă de re4ulă n onele e/treme ale osului&

  @n material bioacti. 0ormeaă o le4ătură ţesut-implant prin fixare biologic ă:

  reacţioneaă c1imic cu 0luidele corpului, ntr-un mod compatibil cu re0acerea ţesuturilor biolo4ice&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  16/33

  Mecanismul le4ării ceramicii bioacti.e cu osul cuprinde ## etape:

  # - 2& Aormarea le4ăturilor de tip SiO%B

    3& olicondensarea acestor le4ărturi:

  SiO% 8 SiO% Si * O * Si 8 %2O

    !& Depunerea i cristaliarea de 1idro/icarbo/iapatită - %C'pBș

    ;& 'dsorb ia ionilor de calciu, 0os0at i carbonat la supra0a a esutuluiBț ș ț ț

    E& 'dsorb ia celulelor pe stratul de 1idro/iapatită * %'pBț

    "& 'c iunea macro0a4elorBț

  + - =& 'ta area i di0eren ierea celulelor FmamăGBș ș ț

    #$& >erminarea matricei inter0aiceB

    ##& Cristaliarea matricei&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  17/33

  rimul material ceramic bioacti. cercetat  BIOGLASUL – 46S5,2 BIOGLASUL – 46S5,2 &

  !E< SiO2B

  2+< CaOB

  2!< Na2OB

    2< 2O;&

  Conţinutul relati. redus de SiO2  şi preenţa ionilor de calciu şi 0os0or determină

  realiarea unui sc1imb ionic rapid cu soluţiile 0iiolo4ice şi cristaliarea

  1idro/icarbonatapatitei la supra0aţa implantului&  

  Stratul de os mineral n creştere se lea4ă de cola4enul produs de celulele osului şi

  ast0el se 0ormeaă le4ătura inter0acială ntre implantul anor4anic şi ţesuturile .ii&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  18/33

  rincipala restricţie pentru ceramicile bioacti.e constă n slaba reistenţă mecanică, moti. pentru care pot 0i utiliate numai pentru procesarea

  componentelor e/puse la sarcini reduse&

   'ceste materiale au 0ost ncercate cu succes ca acoperiri super0iciale pe componente proteticeutiliate n ortopedie şi stomatolo4ie, precum şi ca

  adaosuri sub 0ormă de particule n compoiţia cimenturilor osoase&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  19/33

  4. CERAMICI BIODEGRADABILE4. CERAMICI BIODEGRADABILE

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  20/33

  Defini ieț    materiale ceramice care au ca principal component 0os0aţii de calciu sub

  di0erite modi0icări structurale&

   'cestea di0eră de ceramicile bioacti.e prin 4radul ridicat de solubilitate, care asi4ură de4radarea ionică controlată şi adsorbţia ionilor de către ţesuturi, stimul5nd

  creşterea oaselor pe material şi n porii săiB n anumite cauri 4enereaă

  trans0ormări totale n structura oaselor& Deci aceste ceramici pot o0eri noi posibilităţi

   n c1irur4ia reconstructi.ă prin umplerea şi corectarea de0ectelor osoase&

  Datorită proprietăţilor mecanice scăute pe care le au şi aceste materiale

  ceramice, aplicaţiile n domeniul medical sunt limitate la unele implante dentare şi

   n c1irur4ia ma/ilo-0acială& & Cea mai comple/ă problemă n utiliarea ceramicii biode4radabile constă n

  corelarea .iteei de diol.are a componenţilor săi cu .itea de asimilare şi

  creştere a ţesutului osos din .ecinătatea implantului&

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  21/33

  . CERAMICA DE!TAR". CERAMICA DE!TAR"

 • 8/9/2019 Sticle ceramice

  22/33

  Materialele dentare utiliate ca nlocuitori ai ţesuturilor naturale trebuie să

  corespundă unor ridicate cerinţe din punct de .edere c1imic, 0iic şi al

  caracteristicilor biolo4ice& 'ceste materiale trebuie să 0ie biocompatibile cu

  țesuturile biolo4ice și să nu producă reacţii de respin4ere&

  Materialele dentare trebuie să 0ie capabile să răspundă la solicitările care sunt