13
Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Ulaganja u budućnost Europska unija STANDARD ZANIMANJA Upravitelj flote brodova

STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

  • Upload
    buitu

  • View
    225

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

STANDARD ZANIMANJA

Upravitelj flote brodova

Page 2: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

Sadržaj

1. RAZINA KVALIFIKACIJE, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA ....................................................................... 1

2. POPIS KLJUČNIH POSLOVA I PRIPADAJUĆIH POJEDINAČNIH KOMPETENCIJA ........................................ 3

3. POPIS SKUPOVA KOMPETENCIJA S PRIPADAJUĆIM KOMPETENCIJAMA ................................................... 5

4. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA ................................................................................ 8

5. OSTALE INFORMACIJE .................................................................................................................................................. 9

5.1. ZAKONSKA REGULATIVA POVEZANA SA ZANIMANJEM ................................................................................................................ 9 5.2. PERSPEKTIVE U ZANIMANJU – NASTAVAK OBRAZOVANJA, KARIJERA ....................................................................................... 9 5.3. ZANIMANJA S KOJIMA SE ČESTO I USKO SURAĐUJE ....................................................................................................................... 9 5.4. ZDRAVSTVENI RIZICI U ZANIMANJU ............................................................................................................................................... 9 5.5. TIPIČNO RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA .............................................................................................................................. 10

6. REFERENCE DOKUMENTA ........................................................................................................................................ 11

Napomena:

Imenice korištene u ovom dokumentu podrazumijevaju rodu razliku.

Page 3: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

1 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

1. Razina kvalifikacije, ključna svrha i opis zanimanja

Razina kvalifikacije

7

Ključna svrha zanimanja

Upravljanje flotom brodova, usklađujući pritom ljudske i materijalne resurse kako bi se pomorsko plovidbeni proces izvodio učinkovito i na siguran način u skladu s važećom pravnom regulativom i pravilima struke.

Opis zanimanja Upravitelj flote brodova obavlja poslove planiranja, organizacije, održavanja i eksploatacije brodova s ciljem osiguravanja tehničke funkcionalnosti broda, primjenu standarda sigurnosti na brodu i zašite morskog okoliša, učinkovitosti i ekonomičnosti rada brodskih sustava i ekonomičnog poslovanja flote. Upravitelj flote obavlja poslove strateškog planiranja u brodarstvu u cilju obavljanja pomorsko prijevoznog procesa na najučinkovitiji način u skladu sa zahtjevima međunarodnih pomorskih konvencija kao i nacionalnih propisa. Izvodi planiranje održavanja brodskih sustava te dokovanja brodova, planirajući pritom potrebne financijske, ljudske i materijalne resurse. Primjena znanja o konstrukciji broda, brodskim sustavima i opremi te načinima njihovog održavanja omogućuje Upravitelju flote kontinuirani nadzor nad tehničko-tehnološkim procesima na brodu. Vodi računa da je svaki brod u floti odgovarajuće certificiran te da udovoljava provedbi tehničko tehnoloških standarda koji se odnose na zaštitu života, imovine i morskog okoliša te sigurnosti plovidbe i provođenja sigurnosne zaštite na brodu. Upravitelj flote izvodi planiranja i optimizacije putovanja broda kako bi se postigla najveća moguća učinkovitost flote. Nadzire i prati performanse te izvodi optimizaciju rada strojnih sustava, prati utrošak goriva, održavanje kako bi se postigla optimalna učinkovitost sustava poriva broda. Nadzor nad održavanjem opreme za rukovanjem tereta također spada u domenu upravitelja flote. Upravitelj flote mora poslove obavljati u skladu s zahtjevima tržišta i poslovanja u brodarstvu poštujući pritom važeću međunarodnu i nacionalnu pravnu regulativu. Pri tome upravitelj flote mora posjedovati potrebnu razinu znanja o tehnikama i obilježjima procesa poslovnog pregovaranja u brodarstvu, te strategiji chartering, kao i mogućnosti uposlenja brodova, te poslovanja brodovlasnika. U obavljanjima poslova Upravitelj flote mora se držati načela moralnosti. Mora dobro vladati engleskim jezikom, te imati sposobnost timskog rada i usklađivanja potreba flote u cilju optimalnog odvijanja pomorsko prijevoznog procesa. Upravitelj flote brodova mora se stalno usavršavati kako bi mogao pratiti uvođenje najnovijih

Page 4: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

2 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

dostignuća u tehničko tehnološkim procesima na brodu, pratiti poslovanje brodarai zbivanja na pomorskom tržištu, te u skladu s time provoditi potrebne mjere kako bi se pomorsko plovidbeni proces u kontinuitetu odvijao na najoptimalniji način.

Page 5: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

3 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

2. Popis ključnih poslova i pripadajućih pojedinačnih kompetencija

Naziv ključnog posla/ključni posao Kompetencija Opće kompetencije

Analitičke vještine Donošenje odluka Odgovornost Organiziranje i planiranje Timski rad Upravljanje resursima Usmjerenost na potrebe klijenata Donošenje odluka Nošenje s pritiskom i emocionalna samokontrola.

Planiranje i provođenje tehničkog održavanja broda

Tehničko-tehnološka obilježja brodova prema vrstama i namjeni Metode strateškog planiranja u brodarstvu Metode i planiranje održavanja, popravaka i dokovanja broda Postupci klasifikacije broda i izdavanja brodskih svjedodžbi Tržište remonta i odlaganja brodova Računalni sustavi za vođenje i planiranje održavanja broda

Nadzor i kontrola tehničkog stanja brodova

Metode monitoringa performansi broda Brodski prekrcajni uređaji i oprema Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Brodski elektronički sustavi Primjena znanja o konstrukciji broda, brodskim sustavima i opremi te načinima njihovog održavanja. Tehnološki procesi ukrcaja/iskrcaja tereta Poznavanje postupaka glede sigurnosti plovidbe i provođenja sigurnosne zaštite na brodu

Praćenje regulative u području tehničkih i sigurnosnih standarda

Pravila, uvjeti i postupci certifikacije brodova i obavljanja djelatnosti klasifikacijkih društava Međunarodne, europske i nacionalne pomorske organizacije, njihova struktura i uloga u pomorstvu (IMO, ITU, IALA, EMSA, državne uprave nadležne za nadzor u pomorstvu, itd.) Poznavanje pravila i postupaka inspekcijskog nadzora brodova u lukama Poznavanje relevantne pomorske regulative i propisa koji se odnose na sigurnost broda i zaštitu morskog okoliša (SOLAS, MARPOL, LL i dr.) Poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa koji se odnose na obrazovanje i izdavanje svjedodžbi pomoraca (STCW, MLC konvencije i dr.)

Page 6: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

4 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

Načela i propisi vezani za sigurnosnu zaštitu u pomorstvu (ISPS i dr.) Instituti pomorskog osiguranja i ograničenja odgovornosti, postupci u slučaju havarije Metode nadzora performansi broda i poslovanja flote Metode planiranja i optimizacije putovanja broda Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Tehnička svojstva i tehnološki zahtjevi rukovanja teretom Razumijevanje troškova poslovanja broda

Komercijalno upošljavanje brodova

Metode strateškog planiranja u brodarstvu Razumijevanje ugovora o iskorištavanju brodova Poznavanje tržišta i poslovanja u brodarstvu, tehnologije pojedinih tipova brodova i robnih tokova Poznavanje strategija chartering-a, mogućnosti uposlenja brodova i poslovanja brodovlasnika Tehnike i obilježja procesa poslovnog pregovaranja u brodarstvu Uloga osiguravajućih društava i P&I klubova Financijsko poslovanje

Page 7: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

5 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

3. Popis skupova kompetencija s pripadajućim kompetencijama

Naziv skupa kompetencija Kompetencija Brodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji

Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i praktičnih znanja i načina rada porivnih strojeva i strojnih sustava.

Ekonomika brodarstva Financijsko poslovanje Razumijevanje troškova poslovanja broda Tržište remonta i odlaganja brodova Upravljanje financijama, prihodima i rashodima Poznavanje financijskog troška pomoraca u brodarskoj kompaniji

Pomorsko osiguranje Instituti pomorskog osiguranja i ograničenja odgovornosti, postupci u slučaju havarije Uloga osiguravajućih društava i P&I klubova Instituti pomorskog osiguranja i ograničenja odgovornosti, postupci u slučaju havarije.

Poslovanje u pomorstvu Analiza putovanja broda, brodskih ruta i reda plovidbe broda Metode nadzora performansi broda i poslovanja flote Metode planiranja i optimizacije putovanja broda Metode strateškog planiranja u brodarstvu Poslovanje pomorskih agencija i uloga pomorskih agenata Poznavanje rada poslovnih subjekata u pomorstvu (pomorske agencije, brodari, luke i dr.) Poznavanje strategija chartering-a, mogućnosti uposlenja brodova i poslovanja brodovlasnika Prepoznavanje dinamike tržišta radne snage u pomorskoj industriji Razumijevanje ugovora o iskorištavanju brodova Tehnike i obilježja procesa poslovnog pregovaranja u brodarstvu Poznavanje tržišta i poslovanja u brodarstvu, tehnologije pojedinih tipova brodova i robnih tokova

Poznavanje pomorskih propisa Instituti i postupci osiguranja od šteta i ozljeda na radu, instituti ograničenja odgovornosti Međunarodne organizacije i tijela u pomorstvu (IMO, ILO, ITF) Međunarodne, europske i nacionalne pomorske organizacije, njihova struktura i uloga u pomorstvu (IMO, ITU, IALA, EMSA, državne uprave nadležne za

Page 8: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

6 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

nadzor u pomorstvu, itd.) Načela, opće i posebne klauzule ugovora o zapošljavanju pomoraca Poznavanje međunarodnih i nacionalnih propisa koji se odnose na obrazovanje i izdavanje svjedodžbi pomoraca (STCW, MLC konvencije i dr.) Poznavanje propisa iz domene državne uprave Poznavanje propisa o najmanjem broju članova posade broda te propisa iz područja radnog prava Poznavanje rada državne uprave (Ministarstva i dr.) Poznavanje relevantne pomorske regulative i propisa koji se odnose na sigurnost broda i zaštitu morskog okoliša (SOLAS, MARPOL, LL i dr.) Poznavanje upravno-pravnih i komercijalnih poslova vezanih za poslovanje broda i njihova primjena. Poznavanje upravno-pravnih propisa vezanih za sigurnost plovidbe i rad državne uprave Poznavanje životnih i radnih uvjeta na brodovima Pravna odgovornost sudionika u pomorskom prometu Pravni propisi glede pomorskih prekršaja Propisi i uvjeti zapošljavanja pomoraca u ovisnosti o državnoj pripadnosti broda Razumijevanje međunarodnih, nacionalnih i lokalnih propisa vezanih za nacionalnost pomoraca i područje plovidbe broda. Razumijevanje i primjena međunarodnih, nacionalnih i lokalnih pomorskih pravnih propisa Izobrazba i naobrazba posade brodova, uvježbanosti, te ostalih zahtjeva u skladu STCW i MLC konvencijom

Sredstva pomorskog prometa Brodski prekrcajni uređaji i oprema Poznavanje konstrukcijskih i tehničko-tehnoloških obilježja brodova, plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata Poznavanje tehničko-tehnoloških i manevarskih obilježja različitih vrsta brodova i njihovih uređaja i opreme Primjena znanja o konstrukciji broda, brodskim sustavima i opremi te načinima njihovog održavanja. Specifičnosti tehnologija koje se primjenjuju na brodu i u pomorskoj industriji Tehničko-tehnološka obilježja brodova prema vrstama i namjeni Primjena znanja o konstrukciji broda, brodskim sustavima i opremi te načinima njihovog održavanja.

Page 9: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

7 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

Tehnički nadzor brodova Metode i vrste pregleda brodova i pripadajuće opreme Načini kontrole tehničkog stanja broda, trupa broda i pripadajuće opreme Nadzor i praćenje gradnje i dokovanja brodova Poznavanje rada i uloge klasifikacijskih društva i uloge IACS-a Poznavanje tehničkih pravila klasifikacijskih društava Pregled planske dokumentacije kod gradnje i održavanje broda

Tehničko održavanje broda Metode monitoringa performansi broda Poznavanje različitih vrsta materijala te metoda provjere njihove kakvoće Računalni sustavi za vođenje i planiranje održavanja broda Metode i planiranje održavanja, popravaka i dokovanja broda

Tehnologija rukovanja i prijevoza tereta Tehnička svojstva i tehnološki zahtjevi rukovanja teretom Tehnološki procesi ukrcaja/iskrcaja tereta Upotrebljavanje informatičkih sustava na brodu u svrhu sigurnog rukovanja i slaganja tereta i održavanja broda i brodske opreme.

Nadzor i provođenje postupaka sigurnosti plovidbe

Metode nadzora reda u lukama i plovnim putovima Načela i propisi vezani za sigurnosnu zaštitu u pomorstvu (ISPS i dr.) Poznavanje postupaka glede sigurnosti plovidbe i provođenja sigurnosne zaštite na brodu Poznavanje sustava osiguranja kvalitete (ISO) i sustava upravljanja sigurnošću u pomorstvu (ISM) Standardi sigurnosti i kvalitete koji se primjenjuju u brodarstvu i u pomorskoj industriji

Elektronički sustavi Poznavanje tehničkih sustava i elektroničke opreme za nadzor pomorskog prometa (Radari, AIS, ECDIS, DGPS, i dr.) Brodski elektronički sustavi

Page 10: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

8 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

4. Uobičajeni/poželjni stavovi i obrasci ponašanja

Upravitelj flote brodova mora posjedovati strukovna znanja i vještine te imati dobre organizacijske sposobnosti. Mora biti komunikativan, poznavati pravila lijepog i moralnog ponašanja te imati sklonosti timskom radu.

Mora biti u stanju predlagati načine kojima se standardi mogu poboljšati, održavati usmjerenu pažnju i biti usmjeren na učinkovitost pomorsko prijevoznog procesa te konstantno tragati za poboljšanjima u svrhu veće učinkovitosti poslovanja, te kako bi se rizici opasnosti za sam brod, osobe na brodu, teretu i morskom okolišu sveli na najmanju moguću razinu.

Page 11: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

9 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

5. Ostale informacije

5.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem - Tehnička pravila klasifikacijskog društva

- Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije (SOLAS, MARPOL, MLC, TONNAGE, LOADLINE, COLREG), pravilnici, rezolucije i dr.

- Pomorski zakonik, Narodne novine 181/2004 s izmjenama i dopunama.

- Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom, Narodne novine 79/2013 s izmjenama i dopunama.

5.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera Upravitelj flote brodova može biti zaposlen u klasifikacijskom društvu te u brodarskom društvu kao inspektor broda. Dodatno, upravitelj flotemože,određenim stručnim usavršavanjem obavljati poslove na upravljačkoj razini u brodarskim društvima.

5.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje - Zapovjednik broda

- 1. časnik palube,

- Upravitelj stroja,

- Zadužena osoba u brodarskoj kompaniji,

- Inspektor broda,

- Odgovorne osobe u brodarskoj kompaniji,

- Inspektor klasifikacijskog društva.

5.4. Zdravstveni rizici u zanimanju - Izloženost stresu i napetosti.

- Izloženost bolestima krvožilnog sustava,

- Izloženost bolestima povezanim s radom na računalu,

Page 12: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

10 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

5.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada Upravitelj flote brodova svoje poslove obavlja u uredu. Posloe može obavljati i na brodovima što uključuje putovanja i rad na terenu. Radno vrijeme uobičajeno nije fiksno, već se prilagođava potrebama učinkovitosti poslovanja brodara i položaju brodova.

Page 13: STANDARD ZANIMANJA - · PDF fileBrodski strojni sustavi Brodski strojni sustavi i porivni uređaji Metode optimizacije rada strojnih sustava i utroška goriva Primjena teorijskih i

11 Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ulaganja u budućnost Europska unija

6. Reference dokumenta

Broj reference N 01

Naziv obrazovnog sektora Pomorski promet (Promet i logistika ???)

Šifra obrazovnog sektora 11 ??

Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja

Prof. dr. sc. Robert Mohović Izv. prof. dr. sc. Renato Ivče Doc. dr. sc. Vlado Frančić

Predlagatelj standarda zanimanja Pomorski fakultet u Rijeci – projekt KIKLOP