of 102 /102
1 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. ACTUALIZAT LA DATA DE 01.02.2017

SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE ÎNCHIDERI MINE

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE ÎNCHIDERI MINE

COMPANIA NAIONAL A HUILEI - SVALEA JIULUI S.A.
2
Art.1. Denumire: Societatea Naional de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Art.2. Societatea Naional de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este persoan
juridic român cu capital integral de stat, acionar unic statul român prin Ministerul
Energiei, având forma juridic de societate comercial pe aciuni. Aceasta îi
desfoar activitatea în conformitate cu legile române i cu Actul Constitutiv.
Art.3. Sediul Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este în
România, Municipiul Petroani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. 2, jud. Hunedoara.
Art.4. Durata Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este
nelimitat, cu începere de la data înmatriculrii sale la Oficiul Registrului Comerului
de pe lâng Tribunalul Hunedoara.
DOMENIUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.5. Societatea Naional de Închideri Mine Valea Jiului S.A. are ca activitate
principal declarat:
i gazelor insoitoare, argilelor, lamului, balastului si nisipurilor în
perimetrele în care s-a obinut licena.
2) Efectuarea de lucrri de închideri de mine.
3) Efectuarea de acte de comer intern i extern pentru activitatea proprie.
4) Activiti de proiectare i cadastru, de construcii - montaj, confecionarea
i repararea pieselor de schimb, transport, informatic, protecia mediului
i orice alte activiti i servicii necesare realizrii obiectului su principal
de activitate.
5) Executarea de lucrri i servicii sau efectuarea de acte de comer,
necesare îndeplinirii obligaiilor fa de salariaii proprii, prevzute în
legislaia în vigoare sau în contractul colectiv de munc.
3
Domeniul de activitate (grupa) al Societii Naionale de Închideri Mine
Valea Jiului S.A., conform codificrii CAEN Rev. 2, este:
051- Extracia crbunelui superior (pcs=>23865 kj/kg)
Obiectul principal de activitate (clasa) al Societii Naionale de Închideri
Mine Valea Jiului S.A., conform codificrii CAEN Rev. 2, este:
0510- Extracia crbunelui superior (pcs=>23865 kj/kg)
Obiectele secundare de activitate desfurate în cadrul Societii
Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., conform codificrii CAEN Rev. 2, sunt
urmtoarele:
0161 - Activiti auxiliare pentru producia vegetal
0210 - Silvicultur i alte activiti forestiere
0220 - Exploatarea forestier
0811 - Extracia pietrei ornamentale i a pietrei de construcii, extracia
pietrei calcaroase, gipsului, cretei i a ardeziei
0812 - Extracia pietriului i nisipului; extracia argilei i caolinului
0899 - Alte activiti extractive n.c.a.
0910 - Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i gazelor naturale
1610 - Tierea i rindeluirea lemnului
2011 - Fabricarea gazelor industriale
2562 - Operaiuni de mecanic general
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanuri i arcuri
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracie i construcii
3312 - Repararea mainilor
3513 - Distribuia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3530 - Furnizarea de abur i aer condiionat
3600 - Captarea, tratarea i distribuia apei
3700 - Colectarea i epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deeurilor periculoase
3831 - Demontarea ( dezasamblarea ) mainilor i a echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activiti i servicii de decontaminare
4120 - Lucrri de construcie a cldirilor rezideniale i nerezideniale
4213 - Construcia de poduri i tuneluri
4221 - Lucrri de contrucii a proiectelor utilitare pentru fluide
4311 - Lucrri de demolare a construciilor
4312 - Lucrri de pregtire a terenului
4321 - Lucrri de instalaii electrice
4322 - Lucrri de instalaii sanitare, de înclzire i aer condiionat
4329 - Alte lucrri de instalaii pentru construcii
4332 - Lucrri de tâmplrie i dulgherie
4334 - Lucrri de vopsitorie, zugrveli i montri geamuri
4391 - Lucrri de învelitori, arpante i terase la construcii
4399 - Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.
4520 - Întreinerea i repararea autovehicolelor
4671 - Comer cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi i gazosi i al
produselor derivate
4672 - Comer cu ridicata al metalelor i minereurilor metalice
4673 - Comer cu ridicata al materialului lemnos i a materialelor de
construcie i echipamentelor sanitare
5
4690 - Comer cu ridicata nespecializat
4920 - Transport de marf pe cale ferat
4931 - Transporturi urbane, suburbane i metropolitane de cltori
4939 - Alte transporturi terestre de cltori n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mrfuri
5210 - Depozitri
5224 - Manipulri
5510 - Hoteluri i alte faciliti de cazare similare
5520 - Faciliti de cazare pentru vacane i perioade de scurt durat
5590 - Alte servicii de cazare
5829 - Activiti de editare a altor produse software
6201 - Activiti de realizare a soft – ului la comand (software orientat
client)
6209 - Alte servicii privind tehnologia informaiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activiti conexe
6399 - Alte activiti de servicii informaionale n.c.a.
6810 - Cumprarea i vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 - Activiti de arhitectur
7112 - Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea
7120 - Activiti de testare i analize tehnice
7490 - Alte activiti profesionale, tiinifice i tehnice n.c.a.
7810 - Activiti ale ageniilor de plasare a forei de munc
8010 - Activiti de protecie i gard
8121 - Activiti generale de curaenie a cldirilor
8122 - Activiti specializate de curenie
8129 - Alte activiti de curenie
8559 - Alte forme de învmând n.c.a.
9601 - Splarea i curarea ( uscat ) articolelor textile i a produselor din
blan
6
CAPITALUL SOCIAL, ACIUNILE
Art.6. Capitalul social subscris al Societii Naionale de Închideri Mine Valea
Jiului S.A. este de 228.495.330,00 RON, integral vrsat i împrit în 22.849.533
aciuni nominale în valoare de 10,00 RON.
1) Structura capitalului:
Aport în natur: 227.995.330,00 RON
Aport în numerar: 500.000,00 RON
2) Capitalul social este în întregime subscris de statul român, în calitate de
acionar unic, reprezentat prin Ministerul Energiei.
3) Pân la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere
persoane fizice sau juridice, romane sau strine, în condiiile legii,
drepturile i obligaiile aferente aciunilor societii, aflate în proprietatea
statului, sunt exercitate de ctre Ministerul Energiei.
Reducerea sau majorarea capitalului social
4) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotrârii Adunrii
Generale Extraordinare a Acionarilor Societii Naionale de Închideri Mine Valea
Jiului S.A., în condiiile i cu respectarea procedurii prevzute de lege.
5) Adunarea General Extraordinar a Acionarilor va putea decide majorarea
capitalului social al societii, cu respectarea dispoziiilor legale în vigoare la data
majorrii lui.
b) încorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale, precum i a
beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creane lichide i exigibile asupra Societii
Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. cu aciuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea general a acionarilor ori de
consiliul de administraie, dup caz, potrivit legii.
7
a) reducerea numrului de aciuni;
b) reducerea valorii nominale a aciunilor;
c) dobândirea propriilor aciuni, urmat de anularea lor;
d) alte procedee prevzute de lege.
8) În cazul în care administratorii constat pierderea a jumtate din capitalul
social, ei sunt obligai s convoace, în termen de maximum 60 de zile, Adunarea
General Extraordinar a Acionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului
social, fie limitarea lui la valoarea rmas, fie dizolvarea societii.
9) Reducerea capitalului social se va putea face dup publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, a hotrârii Adunrii Generale Extraordinare a
Acionarilor, în termenul prevzut de actele normative în vigoare.
Aciunile
10) Aciunile Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. sunt
nominative i vor cuprinde toate elementele prevzute de lege.
11) Evidena aciunilor se va ine într-un registru numerotat, sigilat i parafat
de preedintele Consiliului de Administraie, registru care se pstreaz la sediul
societii, sub îngrijirea secretarului Consiliului de Administraie.
12) Modificrile care se opereaz în registru vor respecta prevederile
legislaiei în vigoare.
ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A.
Societatea Naional de Închideri Mine Valea Jiului S.A. are ca obiectiv,
respectarea Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat
pentru facilitarea închiderii minelor de crbune necompetitive, precum i a Planului
de Încetare a Activitii de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroeni i Mina Uricani.
Art.7. Pentru îndeplinirea obiectivelor i atribuiilor sale, Societatea Naional de
Închideri Mine Valea Jiului S.A. are în structur un colectiv central cu sediul în
Petroani, iar în teritoriu are în subordonare direct, sucursale fr personalitate
juridic: Mina Petrila, Mina Paroeni i Mina Uricani.
Art.8. Conducerea Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. se
realizeaz prin Adunarea General a Acionarilor, Consiliul de Administraie i
Directorul General.
Directorul General asigur conducerea executiv a societii împreun cu o
structur managerial format din:
- Inginer ef Electromecanic
- ef Departament Comercial
Societatea Naional de Închideri Mine are în structura organizatoric direcii,
departamente, servicii, birouri i compartimente funcionale.
Art.9. În direct subordine, Directorul General are o structur organizatoric
format din:
9
- Sucursalele S.N.Î.M.V.J. S.A.
Art.10. DIRECIA TEHNIC
Este coordonat de Directorul Tehnic, care are în subordine:
a) – Inginerul ef Producie S.S.M. Închideri, care are în subordine i
coordoneaz activitatea:
Dispecerizare
- Biroului Control Securitate Minier
b) – Inginerul ef Electromecanic, care are în subordine i coordoneaz
activitatea:
- Compartimentului Administrare Sistem Informatic
Este coordonat de Directorul Economic, care are în subordine i
coordoneaz activitatea:
- Serviciului Financiar Contabilitate Impozite i Taxe
Art.12. DEPARTAMENTUL PROTECIA MEDIULUI PROGRAME ECOLOGICE
Este coordonat de eful de Departament, care are în subordine i
coordoneaz activitatea:
Art.13. DEPARTAMENTUL COMERCIAL
Este coordonat de eful de Departament, care are în subordine i
coordoneaz activitatea:
Art.14. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE ORGANIZ. ADMINISTRATIV
Este coordonat de eful de Departament, care are în subordine i
coordoneaz activitatea:
10
ACIONARILOR
Art.15. REPREZENTARE
1) În perioada în care statul este acionar unic la Societatea Naional de
Închideri Mine Valea Jiului S.A. interesele acestuia în Adunarea General a
Acionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei.
2) Reprezentanii statului în Adunarea General a Acionarilor sunt numii i
revocai prin ordin al Ministrului Energiei.
Art.16. ATRIBUIILE ADUNRII GENERALE A ACIONARILOR
1) Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere al Societii
Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., care decide asupra politicii economice
a acesteia i asupra activitii ei, în conformitate cu mandatul primit.
2) Adunrile Generale ale Acionarilor sunt ordinare i extraordinare.
3) În exercitarea atribuiilor sale Adunarea General a Acionarilor adopt
hotrâri.
4) Pentru activitatea depus, reprezentanii statului în Adunarea General a
Acionarilor au dreptul la o indemnizaie.
Art.17. Adunarea General Ordinar a Acionarilor are urmtoarele
atribuii:
a) s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, pe
baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraie i de auditorul financiar, i
s fixeze dividendul;
b) s aleag i s revoce membrii Consiliului de Administraie;
c) s încheie contractul de administrare cu membrii Consiliului de
Administraie;
d) s numeasc sau s demit auditorul financiar i s fixeze durata
minim a contractului de audit financiar;
e) s fixeze remuneraia cuvenit pentru exerciiul în curs membrilor
Consiliului de Administraie, dac nu a fost stabilit prin actul constitutiv;
11
f) s se pronune asupra gestiunii Consiliului de Administraie;
g) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dupa caz,
programul de activitate, pe exerciiul financiar urmtor;
h) s hotarsc gajarea, închirierea sau desfiinarea uneia sau a mai
multor uniti ale societii;
retehnologizare, modernizare, restructurare economico – financiar a societii;
j) s aprobe limitele remuneraiei Directorului General;
k) s aprobe planul de administrare care include strategia de
administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de
performan stabilite în contractele de mandat;
l) îndeplinirea oricror alte atribuii stabilite prin lege în sarcina sa.
Art.18. Adunarea General Extraordinar a Acionarilor are urmtoarele
atribuii:
b) mutarea sediului societiii;
d) înfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii,
reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic;
e) prelungirea duratei societii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi
aciuni;
i) dizolvarea anticipat a societii;
j) conversia aciunilor nominative în aciuni la purttor sau a aciunilor
la purttor în aciuni nominative;
k) conversia aciunilor dintr-o categorie în cealalt;
l) conversia unei categorii de obligaiuni în alt categorie sau în aciuni;
m) emisiunea de obligaiuni;
n) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrâre
pentru care este cerut aprobarea Adunrii Generale Extraordinare;
12
participaiune, aportul la capitalul social al unei societi comerciale, leasingul
imobiliar i constituirea uzufructului având ca obiect activele societii comerciale,
inclusiv cele de interes strategic.
Art.19. Exerciiul atribuiilor prevzute la art. 18 lit. b) i c) se deleag Consiliului
de Administraie. Delegarea atribuiilor nu poate privi domeniul i activitatea
principal a societii.
Generaliti
1) Acionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dac nici unul din
ei nu se opune, s in o adunare general i s ia orice hotrâre de competena
adunrii, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei.
2) Adunarea General a Acionarilor se convoac ori de câte ori va fi necesar
de ctre preedintele Consiliului de Administraie sau de ctre un membru al
acestuia, pe baza împuternicirii dat de preedinte.
3) Adunarea General Ordinar a Acionarilor are loc cel puin o dat pe an,
în cel mult 5 luni de la încheierea exerciiului financiar.
4) Adunarea General a Acionarilor va fi convocat ori de câte ori va fi
nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare i cu dispoziiile prezentului
statut.
Convocarea – termen i coninut
5) Convocatorul se public în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, i
în unul dintre ziarele de larg circulaie din localitatea unde îi are sediul societatea,
cu cel puin 30 de zile anterior datei de întrunire.
6) Convocarea Adunrii Generale a Acionarilor va cuprinde locul, data,
precum i ordinea de zi, cu menionarea explicit a tuturor problemelor care vor
face obiectul dezbaterilor acesteia.
7) Adunarea General a Acionarilor se întrunete la sediul Societii
Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
8) Când pe ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea Actului
Constitutiv, convocarea va trebui s cuprind textul integral al propunerilor.
13
Documente/materiale i participare
9) Prin grija Consiliului de Administraie vor fi puse la dispoziia acionarilor
documentele/materialele ce urmeaz a fi dezbtute i aprobate de Adunarea
General a Acionarilor, cu cel puin 5 zile înaintea datei de întrunire a adunrii
generale.
10) În cazul absenei unui acionar, acesta poate fi reprezentat de un alt
acionar pe baza unei împuterniciri, care este valabil doar pentru Adunarea
General a Acionarilor pentru care a fost solicitat. Un acionar prezent poate
reprezenta un singur acionar absent. Formularul de împuternicire va fi întocmit în 3
exemplare originale, care vor avea urmtoarele destinaii: unul care va fi transmis
la sediul Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., unul pentru
reprezentantul care se va prezenta la adunarea general i unul pentru acionarul
reprezentat.
Art.21. ORGANIZAREA ADUNRII GENERALE A ACIONARILOR
Organizarea i exercitarea dreptului de vot
1) În ziua i la ora artate în convocator, edina Adunrii Generale a
Acionarilor se va deschide de preedintele Consiliului de Administraie sau, în lipsa
acestuia, de ctre cel care îi ine locul.
2) Hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor se iau prin vot deschis. Dreptul
la vot nu poate fi cedat, acionarii votând, de regul, prin ridicarea mâinii.
3) Votul va fi nominal în cazul hotrârilor a cror valabilitate este condiionat
de existena mandatelor speciale.
4) Hotrârile se vor putea lua în condiiile i cu majoritatea prevzute de lege
pentru Adunrile Generale Ordinare ale Acionarilor sau, dup caz, pentru cele
extraordinare.
5) La propunerea persoanei care prezideaz Adunarea General a Acionarilor
sau a unuia dintre membrii reprezentani ai Adunrii Generale a Acionarilor se va
putea decide ca votul s fie secret i în alte cazuri, cu excepia situaiei în care este
necesar votul nominal.
6) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de
Administraie, pentru revocarea lor i pentru luarea hotrârilor referitoare la
rspunderea administratorilor.
14
7) Pentru a fi opozabile terilor, hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor
vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerului pentru a fi
menionate în registru i publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
8) Hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor nu vor putea fi executate
înainte de aducerea la îndeplinire a formalitilor menionate la punctul 7).
9) Hotrârile luate de Adunrile Generale ale Acionarilor în limitele legii i ale
Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar i pentru acionarii care nu au luat parte la
adunare sau care au votat împotriv.
Art.22. PROCESUL VERBAL
1) Hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor se consemneaz într-un proces-
verbal care va fi semnat de persoana care a prezidat edina i de secretarul care
l-a întocmit.
2) Procesul verbal al Adunrii Generale a Acionarilor este înscris într-un
registru sigilat i parafat.
3) La fiecare proces verbal se anexeaz actele referitoare la convocare, listele
de prezen a acionarilor i, dup caz, mandatele speciale ale reprezentanilor
acionarilor în adunarea general.
CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE
Art.23. DISPOZIII GENERALE
(1) Societatea Naional de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este
administrat în sistem unitar de ctre un Consiliu de Administraie care este
însrcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare i utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societii, cu excepia celor rezervate de lege pentru
Adunarea General a Acionarilor.
(2) Consiliul de Administraie este organizat i îi desfoar activitatea în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societilor comerciale republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, ale Actului Constitutiv i ale prezentului
Regulament de Organizare i Funcionare.
15
(3) Consiliul de Administraie al Societii Naionale de Închideri Mine
Valea Jiului S.A. este compus din 5 membri.
Art.24. ALEGEREA I REVOCAREA ADMINISTRATORILOR
(1) Prin Hotrârea nr. 2 din 16 ianuarie 2016, Adunarea General a
Acionarilor Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. a desemnat,
prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 29
coroborate cu prevederile art. 60 din OUG nr. 109/2011 privind guvernana
corporativ a întreprinderilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
membrii Consiliului de Administraie.
(2) În cadrul Consiliului de Administraie, sunt numite, cu rol
consultativ, urmtoarele comitete:
b) Comitetul de Audit;
c) Comitetul de Securitate i Sntate în Munc i Urmrirea Programului de
Închidere,
fiecare cuprinzând cel puin doi dintre membrii Consiliului de Administraie.
(3) Membrii Consiliului de Administraie sunt desemnai pentru un
mandat de 4 ani de Adunarea General a Acionarilor, la propunerea Consiliului
de Administraie în funciune sau a acionarilor. Mandatul administratorilor care
i-au îndeplinit corespunztor atribuiile poate fi reînnoit. Durata mandatului
primilor membri ai consiliului nu poate depi 2 ani. Pentru calitatea de
administrator acetia primesc o remuneraie format dintr-o indemnizaie fix
lunar i o component variabil, potrivit legii.
În situaia în care se creeaz un loc vacant în Consiliul de Administraie,
acionarii sau Consiliului de Administraie propun un nou administrator în
vederea ocuprii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egal cu perioada care a rmas pân la
expirarea mandatului predecesorului su.
(4) Candidaii propui de Consiliul de Administraie sunt selectai/evaluai
în prealabil i recomandai de Comitetul de Nominalizare i Remunerare din
cadrul Consiliului de Administraie. Consiliul de Administraie poate decide ca în
procesul de evaluare, comitetul de nominalizare s fie asistat de un expert
16
independent, persoan fizic sau juridic, specializat în recrutarea resurselor
umane, ale crui servicii sunt contractate în condiiile legii.
(5) În cazul în care Ministerul Energiei, în numele Statului Român,
propune candidai pentru funcia de membru al Consiliului de Administraie,
aceste propuneri sunt fcute în baza unei selecii prealabile efectuate de o
comisie format din specialiti în recrutarea resurselor umane.
(6) Adunarea General a Acionarilor poate decide ca în procesul de
selecie comisia menionat la paragraful anterior s fie asistat sau selecia s
fie efectuat de un expert independent, persoan fizic sau juridic specializat
în recrutarea resurselor umane, ale crui servicii sunt contractate de Ministerul
Energiei.
(7) Anunul privind selecia membrilor Consiliul de Administraie include
condiiile care trebuie s fie întrunite de candidai i criteriile de evaluare a
acestora i se public în dou ziare economice i/sau financiare de larg
rspândire i pe pagina de internet a Societii Naionale de Închideri Mine Valea
Jiului S.A.
(8) Prin grija Consiliului de Administraie, lista membrilor Consiliului de
Administraie este publicat pe pagina de internet a Societii Naionale de
Închideri Mine Valea Jiului S.A. pe întreaga durata a mandatului acestora.
(9) Urmtoarele reguli trebuie avute în vedere la desemnarea
membrilor Consiliului de Administraie:
comerciale profitabile din domeniul de activitate la Societii Naionale de
Închideri Mine Valea Jiului S.A.;
b) cel puin unul dintre membrii trebuie s aib studii economice i
experien în domeniul economic, contabilitate de audit sau financiar de
cel puin 5 ani;
c) nu pot fi selectai mai mult de 2 membri din rândul funcionarilor publici
sau al altor categorii de personal din cadrul autoritii publice tutelare ori
din cadrul altor autoriti sau instituii publice;
17
d) majoritatea membrilor este format din administratori neexecutivi i
independeni în sensul art. 1382 din Legea Societilor Comerciale;
e) sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administraie
persoanele prevzute la art. 731 din Legea Societilor Comerciale;
f) trebuie sa accepte numirea în mod expres, pentru ca numirea s fie
valabil din punct de vedere juridic;
g) înainte de a accepta numirea, trebuie s comunice Adunrii Generale
Ordinare a Acionarilor orice stare de incompatibilitate în care se afl i
/sau societile la care, la data propunerii privind calitatea de membru al
Consiliului de Administraie, îndeplinesc atribuii conform lit. h);
h) o persoan fizic poate exercita, cumulat, cel mult 5 mandate de
administrator i membru al Consiliului de Administraie în societi pe
aciuni / întreprinderi publice al cror sediu se afla pe teritoriul României;
msura se aplic deopotriv atât persoanei fizice administrator, cât i
persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator;
i) pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administraie
încheie cu Societatea un contract de administrare, fiind remunerai
pentru aceast calitate cu o indemnizaie lunar fix stabilit de
Adunarea General Ordinar a Acionarilor i, dac este cazul, cu o
component variabil (constând într-o cota de participare la profitul net
al Societii, o schem de pensii, o alt forma de remunerare pe baza
performanelor, precum i alte drepturi); în toate cazurile, remuneraia
trebuie sa fie justificat în raport cu îndatoririle specifice, atribuiile în
cadrul unor comitete consultative, numrul de edine, obiectivele i
criteriile de performan stabilite în contractul de administrare; pe durata
mandatului, membrii Consiliului de Administraie nu pot încheia cu
Societatea un contract de munca;
j) trebuie s fie asigurai pentru rspundere profesional.
18
(10) Membrii Consiliului de Administraie pot fi revocai oricând, potrivit
legii, de Adunarea General a Acionarilor.
(11) Consiliul de Administraie alege dintre membrii si un preedinte al
Consiliului. Preedintele poate fi oricând revocat de ctre Consiliul de Administraie.
(12) Preedintele Consiliului de Administraie nu este Directorul General
al societii.
(13) Preedintele coordoneaz activitatea Consiliului de Administraie i
raporteaz cu privire la aceasta Adunrii Generale a Acionarilor. El vegheaz la
buna funcionare a societii. De asemenea, Preedintele convoac Consiliul de
Administraie, stabilete ordinea de zi, vegheaz asupra informrii adecvate a
membrilor Consiliului cu privire la punctele de pe ordinea de zi i prezideaz
întrunirea.
(14) În cazul în care preedintele se afla în imposibilitate temporar de a-
i exercita atribuiile, pe durata strii respective de imposibilitate, Consiliul de
Administraie poate însrcina un alt administrator cu îndeplinirea funciei de
preedinte.
Art.25. CONVOCAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE
(1) Consiliul de Administraie se întrunete lunar i ori de câte ori este
necesar, astfel:
a) la convocarea Preedintelui Consiliului
b) la cererea motivat a cel puin doi dintre membrii si, cu indicarea ordinii
de zi
c) la cererea motivat a Directorului General, cu indicarea ordinii de zi.
edinele Consiliului de Administraie vor avea loc de regul în ultima decad
a lunii.
(2) În oricare dintre situaiile menionate la alin. (1), convocarea pentru
întrunirea Consiliului va fi transmis membrilor Consiliului, prin grija Preedintelui,
cu cel puin 7 (apte) zile înainte de data propus pentru inerea edinei i va
cuprinde data, ora, locul unde se va ine edina, ordinea de zi i materialele ce
urmeaz a fi supuse dezbaterii în edin. În cazurile prevzute la alin. (1), lit. b) i
lit. c), edina Consiliului va avea loc în maximum 5 (cinci) zile de la data la care
Consiliul primete cererea.
19
(3) Administratorii, dac nici unul dintre ei nu se opune, vor putea s in o
edin a Consiliului de Administraie fr respectarea formalitilor cerute pentru
convocarea ei.
(4) Convocarea edinei Consiliului de Administraie va fi transmis fiecrui
membru al Consiliului în scris, prin fax sau prin pota electronic sau prin
intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa, numrul de fax
sau adresa de e-mail a respectivului membru al Consiliului. Perioada de întiinare
nu va include ziua transmiterii i ziua în care urmeaz s aib loc edina. Fiecare
administrator este obligat s anune societatea în scris prin fax sau prin pota
electronic sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare cu
privire la modificarea adresei sau a numrului de fax, dac acestea nu au fost
comunicate în scris de ctre administrator.
(5) Preedintele Consiliului de Administraie sau persoana desemnat de
ctre acesta va transmite la Ministerul Energiei, ordinea de zi a edinelor
Consiliului de Administraie.
(1) Consiliul de Administraie îi desfoar activitatea în baza prezentului
regulament i a reglementrilor legale în vigoare.
(2) edina Consiliul de Administraie este prezidat de preedinte, iar în
lipsa acestuia, de unul dintre membri, în baza mandatului preedintelui.
(3) Preedintele Consiliului de Administraie numete un secretar, fie dintre
membrii Consiliului de Administraie, fie din afara acestuia.
(4) edinele Consiliului de Administraie pot avea loc i prin intermediul
mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferine telefonice sau video -
conferine).
(5) Consiliul de Administraie nu poate decide asupra unor probleme care nu
sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepia urgenelor i cu condiia ca deciziile
adoptate s fie ratificate la urmtoarea edin de membrii abseni.
(6) Directorii i auditorii interni pot fi convocai la orice întrunire a Consiliului
de Administraie, întruniri la care acetia sunt obligai s participe. Ei nu au drept
de vot, cu excepia directorilor care sunt i administratori.
20
(7) În cazul absenei unui administrator, acesta poate fi reprezentat de un alt
administrator pe baza unei împuterniciri (Anexa nr. 1), care este valabil doar
pentru edina Consiliului de Administraie pentru care a fost solicitat. Un
administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent. Formularul
de împuternicire va fi întocmit în 3 exemplare originale, care vor avea urmtoarele
destinaii: unul va fi transmis la sediul Societii Naionale de Închideri Mine Valea
Jiului S.A., unul pentru reprezentantul care se va prezenta la edina Consiliului de
Administraie i unul pentru administratorul reprezentat. Formularul de
împuternicire va fi transmis cu cel puin 2 zile înaintea edinei pentru care a fost
întocmit.
Art.27.ADOPTAREA DECIZIILOR
(1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesar prezena a cel puin jumtate
din numrul membrilor Consiliului de Administraie, iar acestea se iau cu votul
afirmativ al majoritii membrilor prezeni sau reprezentai. În caz de paritate de
voturi, preedintele consiliului sau persoana împuternicit de acesta s prezideze
edina va avea votul decisiv.
Art.28.DELEGAREA
(1) Consiliul de Administraie poate delega, prin regulamentul de organizare
i funcionare al societii, o parte din atribuiile sale Directorului General al
Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
(2) În relaiile cu terii, societatea este reprezentat de Directorul General,
pe baza i în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administraie, care
semneaz actele de angajare fa de acetia.
Art.29.OBLIGAII DE INFORMARE
(1) Consiliul de Administraie este obligat s pun la dispoziia acionarilor,
la cererea acestora, toate documentele societii.
Art.30.OBLIGAIILE ADMINISTRATORILOR
(1) Administratorii societii nu vor divulga informaiile confideniale i
secretele comerciale ale societii, la care au acces în calitatea lor de administratori.
Aceast obligaie le revine i dup încetarea mandatului de administrator.
Coninutul i durata obligaiilor sunt stipulate în contractul de administraie.
21
(2) Administratorii societii îi vor exercita mandatul cu pruden i
diligena unui bun administrator, în interesul societii.
Art.31.RSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR
(1) Administratorii rspund individual sau solidar, dup caz, fa de
societate pentru prejudiciile rezultate din infraciuni sau abateri de la prevederile
legale, pentru abaterea de la actul constitutiv ori pentru greeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaii acetia vor putea fi revocai.
Art.32.INCOMPATIBILITI
(1) Nu pot avea calitatea de membri ai Consiliului de Administraie
persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru
gestiune frauduloas, abuz de încredere, fals, uz de fals, înelciune, delapidare,
mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, pentru infraciunile prevzute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de
terorism, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru infraciunile prevzute de
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven
sau pentru cele prevzute de Legea nr. 31/1990 cu modificrile i completrile
ulterioare.
(1) Consiliul de Administraie are urmtoarele competene de baz, care
nu pot fi delegate Directorului General:
a) stabilirea direciilor principale de activitate i de dezvoltare ale societii;
b) stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar precum i
aprobarea planificrii financiare;
acestuia;
e) pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale i
implementarea hotrârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii,
potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i
de insolven, cu modificrile i completrile ulterioare;
22
g) constituirea în cadrul Consiliului de Administraie a Comitetului de
Nominalizare i Remunerare i a Comitetului de Audit, precum i
posibilitatea constituirii altor comitete consultative;
h) în termen de 90 (nouzeci) de zile de la numire, elaboreaz i prezint
Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, în vederea aprobrii, un plan de
administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului
pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite în
contractele de mandat.
De asemenea, nu pot fi delegate Directorului General atribuiile primite de
Consiliul de Administraie din partea Adunrii Generale a Acionarilor.
(2) Consiliul de Administraie mai are i urmtoarele atribuii:
a) aprob structura organizatoric i regulamentul de organizare i
funcionare a societii;
b) încheie acte juridice prin care s dobândeasc, s înstrineze, s
închirieze, s schimbe sau s constituie în garanie bunuri aflate în
patrimoniul societii, cu aprobarea Adunrii Generale a Acionarilor,
atunci când legea impune aceast condiie;
c) aprob delegrile de competen pentru Directorul General i pentru
directorii sucursalelor;
d) aprob încheierea oricror contracte pentru care nu a delegat competena
Directorului General al societii;
e) supune anual aprobrii Adunrii Generale a Acionarilor, în termen de 90
de zile de la încheierea exerciiului financiar, raportul de activitate i
situaiile financiare pentru anul precedent;
f) supune aprobrii Adunrii Generale a Acionarilor proiectul programului de
activitate i proiectul bugetului de venituri i cheltuieli ale societii;
g) convoac Adunarea General a Acionarilor ori de câte ori este nevoie;
h) aprob încheierea contractelor de import-export pân la limita
cuantumului valoric stabilit de Adunarea General a Acionarilor;
i) stabilete competenele i nivelul de contractare a împrumuturilor bancare
curente, a creditelor comerciale pe termen scurt i mediu i aprob
constituirea garaniilor;
23
j) aprob numrul de posturi i normativul de constituire a compartimentelor
funcionale i de producie;
k) aprob liniile directoare i strategia de dezvoltare a societii;
l) stabilete i aprob politici pentru protecia mediului înconjurtor i
securitatea muncii, potrivit reglementrilor legale în vigoare;
m) stabilete tactica i strategia de marketing;
n) stabilete i aprob, în limita bugetului de venituri i cheltuieli aprobat de
Adunarea General a Acionarilor, modificri în structura acestuia, în limita
competenelor pentru care a primit mandat;
o) negociaz contractul colectiv de munc prin mandatarea Directorului
General i aprob statutul personalului;
p) aprob programele de producie, cercetare, dezvoltare, investiii i
închideri;
q) pune în aplicare hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor, precum i
prevederile legislaiei în vigoare;
r) stabilete i aprob nivelul indemnizaiei pentru secretarul Consiliului de
Administraie;
u) aprob nivelul asigurrii de rspundere profesional i modul de
constituire a acesteia pentru Directorul General, în limitele stabilite de
Adunarea General a Acionarilor;
v) informeaz acionarii, în cadrul primei Adunri Generale a Acionarilor ce
urmeaz actului juridic, asupra oricrei tranzacii cu membrii Consiliului de
Administraie sau directorii, cu angajaii, cu acionarii care dein controlul
asupra Societii sau cu o societate controlat de acetia, cu soul sau
soia, rudele ori afinii pân la gradul IV inclusiv ai persoanelor mai sus
menionate, prin punerea la dispoziia acionarilor a documentelor ce
reflect datele i informaiile eseniale în legtur cu acele tranzacii. În
rapoartele sale semestriale i anuale, Consiliul de Administraie va
meniona, într-un capitol special, urmtoarele elemente: prile, data
24
încheierii i natura tranzaciei, descrierea obiectului i valoarea total a
tranzaciei, creanele reciproce, garaniile constituite, termenele i
modalitile de plat, orice alte elemente eseniale i semnificative,
precum i orice alte informaii necesare pentru determinarea efectelor
respectivei tranzacii / respectivelor tranzacii asupra situaiei financiare a
Societii;
w) prezint semestrial Adunrii Generale a Acionarilor un raport privind
activitatea de administrare desfurat, care include i informaii
referitoare la execuia contractelor de mandat ale directorilor, detalii
privind activitile operaionale, performanele financiare i raportrile
contabile semestriale ale Societii;
x) elaboreaz un raport anual (care se public pe pagina de Internet a
Societii) privind activitatea Societii în luna mai a anului urmtor celui
cu privire la care se face raportarea;
y) informeaz acionarii, în cadrul primei Adunri Generale a Acionarilor ce
urmeaz actului juridic, asupra oricrei tranzacii cu o alt întreprindere
public ori cu autoritatea public tutelar, daca tranzacia are o valoare,
individual sau într-o serie de tranzacii, de cel puin echivalentul în lei a
100.000 euro;
z) fiind supus spre aprobare de ctre Directorul General orice tranzacie (cu
membrii Consiliului de Administraie sau directorii, cu angajaii, cu
acionarii care dein controlul asupra Societii sau cu o societate
controlat de acetia) care are, individual sau într-o serie de tranzacii, o
valoare de cel puin echivalentul în lei a 50.000 euro, pentru a decide
asupra unei astfel de tranzacii, Consiliul de Administraie poate dispune
efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dac tranzacia
este corect în raport cu ofertele de acelai tip existente pe pia;
aa) pentru accesul acionarilor, se îngrijete de publicarea pe pagina de
internet proprie a Societii, a urmtoarelor documente i informaii:
(a) hotrârile Adunrilor Generale ale Acionarilor, în termen de 48 de
ore de la data adunrii;
(b) situaiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
25
(c) raportrile contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la
încheierea semestrului;
(e) componena organelor de conducere ale societii, CV-urile
membrilor Consiliului de Administraie i directorilor;
(f) rapoartele Consiliului de Administraie.
Documentele precizate la lit. (b), (c), (d) i (f) se pstreaz pe pagina
de internet a Societii pe o perioad de minimum 3 (trei) ani.
bb) aduce de îndat la cunotina Adunrii Generale a Acionarilor orice act
sau eveniment de natur a avea o influen semnificativ asupra situaiei
Societii (precum i, dar fr a se limita la modificrile bugetului de venituri
i cheltuieli, ale programului de activitate i strategiilor adoptate pentru
exerciiul financiar în derulare);
persoanelor împuternicite s reprezinte Societatea, precum i a oricrei
schimbri cu privire la acestea, menionând dac ele acioneaz împreun
sau separat, cât i publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a.
dd) adopt orice alte decizii cu privire la activitatea societii, cu excepia
celor care sunt de competena Adunrii Generale a Acionarilor.
Art.34.ELABORAREA I ORGANIZAREA EVIDENEI DOCUMENTELOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE
(1) Materialele elaborate vor fi transmise spre avizare Directorului General cu
cel puin 2 zile înainte de convocarea edinei Consiliului de Administraie.
Materialele prezentate vor fi întocmite astfel:
pe fiecare pagin se va inscripiona în Header titlul materialului, urmat de
textul „Supus spre analiz i aprobare/avizare în edina C.A. din data de
……” sau „Prezentat spre informare în edina C.A. din data de ……”,
funcie de scopul materialului prezentat;
pe fiecare pagin se va insera în Footer numrtoarea succesiv a
paginilor, respectiv „pag. x/y”;
toate materialele analizate în Consiliul de Administraie se vor constitui
anexe la procesul verbal al edinei. În cazul în care, în urma dezbaterilor,
Consiliul de Administraie consider c sunt necesare modificri sau
completri ale unor materiale, aceste materiale se vor transmite
secretarului de ctre direciile/departamentele/compartimentele
funcionale emitente, în forma final convenit, în termen de 2 zile
lucrtoare de la edina Consiliului de Administraie;
Nu se vor lua în considerare i nu se vor accepta de ctre secretarul
consiliului documentele, referatele i anexele aferente sau înscrisurile
nesemnate de ctre persoanele responsabile, fr dat i numr de
înregistrare. Materialele prezentate trebuie s fie clare i concise, sub
forma unei sinteze, cu propuneri concrete.
(2) Dezbaterile aferente fiecrei edine a Consiliului de Administraie se
consemneaz într-un proces verbal care se scrie într-un registru sigilat i parafat de
Preedintele Consiliului, se semneaz de toi membrii Consiliului prezeni la edin
i de secretar i care va cuprinde: (a) aspecte privind legalitatea convocrii
edinei, (b) numele participanilor; (c) ordinea de zi i ordinea deliberrilor; (d)
deciziile adoptate i numrul de voturi aferente fiecrei decizii; (e) opiniile separate
cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul verbal al edinei de ctre
oricare dintre membrii Consiliului participani la edin, cu indicarea persoanei care
a solicitat efectuarea înscrierii; (f) orice alte aspecte/informaii care se consider
necesar a fi menionate.
(3) În cazul în care edina Consiliului de Administraie se desfoar prin
intermediul mijloacelor electronice de comunicare (conform Articolului IV, punctul
4), procesul verbal se semneaz la urmtoarea edin a consiliului.
(4) În cazul în care, în cadrul unei edine, Consiliul de Administraie decide
i asupra unor probleme urgente care nu sunt incluse pe ordinea de zi (conform
Articolului IV, punctul 5), membrii abseni ai Consiliului vor ratifica aceast decizie
prin semnarea procesului verbal pân la / la urmtoarea edin.
(5) Pe baza procesului verbal, secretarul de edin redacteaz decizia
Consiliului, care se semneaz de preedinte sau de un alt membru al consiliului
împuternicit de ctre acesta.
27
(6) Registrul special i deciziile emise de Consiliul de Administraie au regimul
de arhivare potrivit legii i se vor pstra în mod corespunztor în arhiva societii.
Art.35. ATRIBUIILE SECRETARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE
(1) Secretarul Consiliului de Administraie este numit de ctre Preedinte fie
dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.
(2) Atribuiile secretarului Consiliului:
a) asigur evidena i pstrarea documentelor i a corespondenei primite i
emise de Consiliul de Administraie;
b) urmrete respectarea termenelor de întocmire i prezentare a
materialelor solicitate de Consiliul de Administraie;
c) asigur transmiterea convocrii în scris a membrilor Consiliului de
Administraie i le difuzeaz materialele cu cel puin 7 zile, respectiv 5 zile
înainte de data fiecrei edine;
d) primete i ine evidena împuternicirilor pentru reprezentarea membrilor
abseni la edine;
ordinii de zi stabilite;
Administraie într-un proces verbal;
g) furnizeaz informaiile i documentele solicitate de membrii Consiliului de
Administraie;
interesate, precum i persoanelor care au responsabiliti în legtur cu
realizarea msurilor stabilite prin aceste decizii;
i) asigur transmiterea ctre Ministerul Energiei, a copiilor conforme cu
originalul, a proceselor verbale precum i a deciziilor adoptate.
28
(1) Regulamentul de Organizare i Funcionare al Consiliului de Administraie
a fost întocmit i adoptat în edina din data de 27.02.2015.
(2) Regulamentul intern privind organizarea i funcionarea comitetelor
consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraie este prezentat în
Anexa nr. 2 i face parte integrant din prezentul Regulament de Organizare i
Funcionare.
(3) Regulamentul de Organizare i Funcionare al Consiliului de Administraie
poate fi modificat la propunerea membrilor acestuia.
CAPITOLUL VI
Jiului S.A. în raporturile cu terii.
(1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor msurilor aferente
conducerii societii, pentru realizarea obiectului de activitate al societii, în limitele
competenelor delegate de ctre Consiliul de Administraie i de Adunarea General
a Acionarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea i legislaia în
vigoare.
(2) Pune la dispoziia administratorilor în urma solicitrii acestora informaii
cu privire la conducerea operativ a societii.
(3) Directorul General va informa Consiliul de Administraie în mod regulat i
cuprinztor asupra operaiunilor întreprinse i asupra celor avute în vedere.
(4) Directorul General poate fi revocat oricând de ctre Consiliul de
Administraie. În cazul în care revocarea survine fr just cauz, Directorul
General este îndreptit la plata unor daune interese.
(5) Directorul General va întiina Consiliul de Administraie asupra tuturor
neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuiilor lui.
29
Art.38. Directorul General are, în principal, urmtoarele atribuii:
a) aplic strategia i politicile de dezvoltare ale Societii Naionale de
Închideri Mine Valea Jiului S.A. stabilite de Consiliul de Administraie;
b) numete, suspend sau revoc personalul din conducerea societii
i a sucursalelor;
condiiile legii;
d) împuternicete personalul din conducerea societii i a sucursalelor
executivi i orice alt persoan s exercite orice atribuie din sfera sa de
competen;
e) particip la negocierea contractului colectiv de munc, în limita
mandatului dat de Consiliul de Administraie;
f) negociaz, în condiiile legii, contractele individuale de munc;
g) încheie acte juridice în numele i pentru Societatea Naional de
Închideri Mine Valea Jiului S.A., în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de
Administraie;
Societii Naionale de Închideri Mine Valea Jiului, conform structurii organizatorice
aprobate;
reglementrile legale în vigoare;
actului constitutiv;
k) în termen de 90 de zile de la numire, elaboreaz i prezint
Consiliului de Administraie un plan de management pe durata mandatului i pentru
primul an de mandat;
l) îndeplinete orice alt sarcin pe care Consiliul de Administraie a
delegat-o în atribuia sa.
Art.39. Emite decizii, urmrete aplicarea acestora i evalueaz efectele prin
personalul din subordine.
Art.40. Asigur respectarea reglementrilor i normelor legale în vigoare în cadrul
activitii decizionale.
Art.41. Rspunde de ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliul de Administraie i
a hotrârilor Adunrii Generale a Acionarilor.
Art.42. Pe perioada absenei din unitate este înlocuit conform deciziei de înlocuire,
persoana înlocuitoare preluând atribuiile, sarcinile i responsabilitile acestuia.
Art.43. Prin delegarea de competen dat de ctre Consiliul de Administraie,
aprob transformarea posturilor i modificarea numrului de personal din cadrul
sectoarelor i compartimentelor funcionale, cu încadrarea în numrul total de
personal TESA i Maitri aprobat de C.A.
Art. 44. DIRECTOR TEHNIC
- asigur fundamentarea produciei anuale i în perspectiv la toate
seciunile, pentru realizarea sarcinilor ce revin societii în domeniul su de
activitate;
realizrii programelor generale de exploatare;
- aprob programul general de exploatare al sucursalelor societii, în
numele i pentru Directorul General al societii;
- coordoneaz activitatea de standardizare i stabilete consumurile specifice
de materiale, piese de schimb, combustibili, energie electric, etc.;
- coordoneaz i urmrete activitatea de producie, livrarea crbunelui pe
beneficiari;
reparaii a utilajelor i instalaiilor electromecanice;
- asigur elaborarea documentaiilor tehnice i tehnico-economice pentru
achiziia de produse, servicii i lucrri în vederea bunei desfurri a procesului de
producie;
31
consum, a nivelului stocurilor i calitii produciei;
- îndrum i controleaz activitatea sucursalelor miniere în vederea realizrii
programului de producie, de pregtiri, de rambleere i întreinere a lucrrilor
miniere, d indicaii în vederea eliminrii deficienelor i informeaz Directorul
General asupra msurilor luate;
- organizeaz întocmirea documentaiei privind devierile de la programul
general de exploatare;
- urmrete ca avizarea proiectelor sau documentaiilor s se fac numai
dac acestea asigur condiiile specifice de securitate i sntate în munc;
- urmrete realizarea aerajului general la sucursalele miniere conform
proiectelor i schemelor stabilite, inerea la zi a planurilor i hrilor topografice,
realizarea msurilor de prevenire a exploziilor, focurilor i incendiilor, precum i a
inundaiilor;
personalul care îi desfoar activitatea în lucrrile miniere în care controlul
metanului se face cu instalaii telegrizumetrice;
- d dispoziii clare i precise, asigur condiiile necesare pentru executarea
lor, controleaz sistematic modul cum sunt aduse la îndeplinire;
- coordoneaz lucrrile Consiliului Tehnico – Economic i rspunde de buna
funcionare a acestuia;
ecologizare a sucursalelor miniere;
- urmrete modul de derulare a activitii i execuia lucrrilor de închidere
i ecologizare a sucursalelor miniere i încadrarea în programele anuale i
trimestriale prevzute în proiectele tehnice;
- verific i avizeaz lunar graficele de lucrri i deconturile de cheltuieli
aferente lucrrilor de închidere i ecologizare de la suprafaa sucursalelor miniere
conform proiectelor tehnice;
personalul din subordine;
32
- asigur aplicarea legislaiei în vigoare i a Regulamentului de Securitate i
Sntate în Munc al societii în activitatea de care rspunde;
- duce la îndeplinire sarcinile stabilite prin deciziile Consiliului de Administraie
i hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor, precum i deciziile Directorului
General care privesc domeniul su de activitate;
- organizeaz elaborarea programelor de control i urmrete realizarea
msurilor i aciunilor cuprinse în program;
- realizeaz avizarea preliminar i asigur asisten tehnic pentru
întocmirea programului general de exploatare de la sucursale în domeniul aerajului,
combaterii acumulrilor de gaze i praf, protecia zcmântului;
- asigur controlul permanent cu privire la realizarea în termen a msurilor
de securitate i sntate în munc i aeraj, dispuse cu ocazia unor controale în
domeniul securitii miniere;
sale de activitate;
- avizeaz proiectele de degazare pentru exploatrile miniere i urmrete
modul de realizare;
securitate i sntate în munc;
- organizeaz la sucursalele societii controlul asupra aplicrii prevederilor
de securitate i sntate în munc;
- organizeaz controale asupra modului de realizare a aerajului în
conformitate cu prescripiile în vigoare;
- analizeaz i propune teme de cercetare în domeniul securitii i sntii
în munc;
prevederilor de securitate i sntate în munc;
- efectueaz analize privind cauzele accidentelor i îmbolnvirilor profesionale
i propune msuri de îmbuntire a condiiilor de munc în vederea remedierii
acestora;
33
- urmrete realizarea planului de msuri în domeniul securitii i sntii în
munc;
munc (cu invaliditate, mortale, colective);
- urmrete la sucursalele societii modul de depozitare, transport i utilizare
a materialelor explozive;
- urmrete modul de realizare a programelor de tratare profilactic a
spaiului exploatat;
securitate i sntate în munc;
- avizeaz programe de lucru pentru redeschiderea unor zone închise;
- prin personalul din cadrul compartimentului de specialitate acord asisten
tehnic la lucrrile de lichidare a avariilor i accidentelor, de repunere în normalitate
a locurilor de munc i zonelor afectate;
- face parte din comisiile de examinare a cunotinelor de securitate i
sntate în munc la sucursalele societii;
- urmrete aciunea de calificare i perfecionare a personalului din
domeniul su de activitate;
- avizeaz cererile de obinere a avizelor la documentaiile pentru atestarea
gradului de protecie antigrizutoase a utilajelor i instalaiilor electrice din import
pentru funcionarea în subteran;
prevederilor de securitate i sntate în munc;
- coordoneaz i urmrete modul de derulare a activitii de închidere
subteran a sucursalelor miniere conform Deciziei Consiliului 2010/787/Uniunea
European;
- urmrete stadiul de execuie i încadrarea în programele anuale i
trimestriale prevzute în proiectele tehnice de execuie a lucrrilor de închidere
subteran
34
Documente
anchete sau altele similare, documente specifice activitii i legislatiei în vigoare.
Relaii:
compartimentele aparatului funcional i conducerile sucursalelor;
- de coordonare i control a activitii tehnice de producie, electromecanice,
i închideri – ecologizare suprafa;
- de coordonare i control a activitii de securitate i sntate în munc,
aeraj i închideri miniere subteran de la sucursalele societii;
- de colaborare cu Ministerul Energiei;
- de colaborare cu Agenia Naional pentru Resurse Minerale;
- de colaborare cu ITM, Universitatea Petroani, INSEMEX Petroani, Spitalul
de Urgen Petroani, Primria Petroani.
- de colaborare cu alte instituii/organisme pe probleme de resort.
Atribuiile Directorului Tehnic se aduc la îndeplinire prin:
- Inginerul ef Producie SSM Închideri
- Inginerul ef Electromecanic
Art.45. DIRECTOR ECONOMIC
contabil a societii;
legislaiei privind încheierea contractelor economice;
- urmrete, analizeaz i propune msuri de îmbuntire a activitii
economico-financiare a societii;
societii;
35
- asigur întocmirea i supunerea spre aprobare a bilanului contabil,
bugetului de venituri i cheltuieli i contul de profit i pierderi în conformitate cu
actele normative în vigoare;
ale societii i urmrete implementarea rezultatelor obinute;
- urmrete ca prin fiecare exerciiu financiar s se stabileasc veniturile din
vânzarea produselor, subveniile pe produs i volumul de cheltuieli necesare;
- urmrete corelarea valorii contractelor încheiate pentru livrarea produciei
programate la nivelul anului cu cheltuieli totale de efectuat i cota de impozit pe
profit datorat bugetului de stat conform legii;
- coordoneaz organizarea i implementarea sistemului de eviden contabil
i financiar la nivelul societii si sucursalelor în conformitate cu actele normative
în vigoare;
- asigur sursele necesare plii salariilor, a vrsmintelor la bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale, fondurile sociale, a furnizorilor de materiale,
combustibili, energie i a prestatorilor de servicii;
- asigur la solicitarea Ministerul Energiei, ori de câte ori este necesar,
întocmirea de bugete de venituri i cheltuieli rectificative, inând seama de
modificrile intervenite în nivelul preurilor din economie, precum i de evoluia
cursului de schimb al leului în raport cu dolarul (euro);
- organizeaz defalcarea bugetului de venituri i cheltuieli pe sucursale;
- urmrete întocmirea proceselor verbale de compensare a datoriilor
reciproce cu sucursalele societii i ali furnizori i beneficiari;
- organizeaz analiza periodic a utilizrii i strii mijloacelor fixe;
- urmrete constituirea fondurilor i utilizarea acestora cu respectarea
dispoziiilor legale;
- organizeaz în cadrul societii folosirea i circulaia documentelor cu regim
special, în conformitate cu prevederile legale;
- solicit credite la unitatea bancar la care are cont societatea;
- colaboreaz la organizarea, exercitarea i urmrirea controlului financiar
preventiv la nivelul societii i sucursalelor;
36
- urmrete, dup aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli prin HG,
defalcarea pe sucursalele societii a normei programate de subvenie;
- propune, potrivit reglementrilor legale, sanciuni disciplinare pentru
personalul din subordine;
- d dispoziii clare i precise, asigur condiiile necesare pentru executarea
lor, controleaz sistematic modul cum sunt aduse la îndeplinire;
- acord viza pe deciziile elaborate de Direcia Economic, respectând
legalitatea, necesitatea, oportunitatea i economicitatea utilizrii mijloacelor
financiare;
- verific modul de aplicare i respectare a deciziilor Directorului General în
domeniul su de activitate.
analize economico - financiare, informri, note, norme interne, evidene, rapoarte i
chestionare statistice, sinteze, analize tehnico-economice, documentaii.
Relaii:
cadrul aparatului funcional al societii i cu conducerile sucursalelor;
- de coordonare i control a activitii economico-financiare din cadrul
sucursalelor societii;
Prefectura Deva, etc.
- Serviciul Financiar Contabilitate Impozite i Taxe
Art. 46. INGINERUL EF PRODUCIE S.S.M. ÎNCHIDERI
Subordonare:
37
trimestriale ale sucursalelor;
- propune defalcarea sarcinilor de producie pe sucursalele miniere;
- acord asisten tehnic sucursalelor societii la întocmirea documentaiei
privind devierile de la programul general de exploatare i le supune aprobrii;
- face propuneri privind consumurile normate specifice la materiale;
- propune niveluri programate pentru diveri indicatori tehnico - economici i
de folosire a utilajelor tehnologice din dotare;
- urmrete operativ modul de realizare a produciei programate atât la
nivelul societii cât i la nivelul sucursalelor miniere, cu respectarea normelor de
consum i a nivelului stocurilor;
- urmrete realizarea indicatorilor tehnico - economici programai;
- urmrete modul de realizare a programului general de exploatare aprobat;
- propune indicatorii de calitate a produciei i urmrete operativ realizarea
acestora;
- urmrete i coordoneaz elaborarea i inerea la zi a evidenelor i
statistica în domeniul produciei;
realizrii programului de producie, de pregtiri i întreinere a lucrrilor miniere, d
indicaii în vederea eliminrii deficienelor i informeaz Directorul Tehnic asupra
msurilor luate;
produciei cu respectarea indicatorilor tehnico-economici i de calitate;
- ia la cunotin zilnic concentraiile de metan înregistrate la sucursalele
miniere, luând msuri pentru lichidarea acumulrilor conform atribuiilor i
competenelor pe care le are, controleaz aplicarea i eficiena msurilor luate;
- asigur exploatarea raional a zcmântului i a rezervei de crbune
aferent zonei concesionate în conformitate cu legislaia în vigoare;
- coordoneaz i urmrete elaborarea i inerea la zi a documentelor
cadastrale i de topografie minier în conformitate cu reglementrile în vigoare;
- asigur elaborarea i implementarea proiectelor tehnice de închidere i
ecologizare a sucursalelor miniere pentru seciunea suprafa;
38
- urmrete respectarea clauzelor contractuale i ale protocolului încheiate
cu antreprenorul pentru lucrrile de închidere i ecologizare de la suprafa;
- urmrete activitatea firmelor de dirigenie de antier în raport cu
antreprenorul pentru lucrrile de închidere i ecologizare de la suprafa;
- urmrete modul de derulare a activitii i execuia lucrrilor de
închidere i ecologizare de la suprafaa sucursalelor miniere i încadrarea în
programele anuale i trimestriale prevzute în proiectele tehnice;
- particip la elaborarea documentaiilor în vederea organizrii de licitaii de
închiriere sau vânzare a activelor disponibile;
- urmrete încheierea actelor juridice aferente vânzrii, închirierii, sau,
dup caz, transmiterii în folosin a bunurilor, conform reglementrilor legale;
- verific i avizeaz lunar graficele de lucrri i deconturile de cheltuieli
aferente lucrrilor de închidere i ecologizare de la suprafaa sucursalelor miniere
conform proiectelor tehnice.
- asigur aplicarea legislaiei în vigoare i a Regulamentului de Securitate i
Sntate în Munc în vigoare în activitatea de care rspunde;
- duce la îndeplinire sarcinile stabilite prin deciziile Consiliului de Administraie
i hotrârile Adunrii Generale a Acionarilor, precum i deciziile Directorului
General al societii care privesc domeniul su de activitate;
- coordoneaz, urmrete i controleaz activitatea de securitate i
sntate a muncii i aeraj din cadrul societii;
- organizeaz i colaboreaz la elaborarea programelor de control i
urmrete realizarea msurilor i aciunilor cuprinse în program;
- particip la avizarea preliminar i asigur asisten tehnic pentru
întocmirea programului general de exploatare de la sucursale în domeniul aerajului,
combaterii acumulrilor de gaze i praf, protecia zcmântului;
- coordoneaz i controleaz activitatea Serviciilor/Birourilor de Securitate i
Sntate în Munc de la sucursale;
- urmrete realizarea în termen a msurilor de securitate i sntate în
munc i aeraj, dispuse cu ocazia controalelor efectuate;
- asigur sucursalelor asistena de specialitate în probleme specifice sferei
sale de activitate;
- constat i sancioneaz potrivit legii, înclcarea prevederilor de securitate
i sntate în munc;
securitate i sntate în munc ;
- organizeaz controale asupra modului de realizare a aerajului în
conformitate cu prevederile în vigoare;
- urmrete i ia msurile necesare în cadrul controalelor efectuate la
sucursalele societii pentru asigurarea securitii i proteciei sntii salariailor,
prevenirea riscurilor profesionale i asigurarea mijloacelor necesare securitii i
sntii în munc;
securitate i sntate în munc;
- efectueaz analize privind cauzele accidentelor i îmbolnvirilor profesionale
i propune msuri de îmbuntire a condiiilor de munc în vederea eliminrii
acestora;
- urmrete realizarea planului de msuri în domeniul securitii i sntii în
munc;
munc (cu invaliditate, mortale, colective);
- urmrete la sucursale modul de depozitare, transport i utilizare a
materialelor explozive;
- adopt soluii, conform prevederilor legale în vigoare, privind securitatea i
sntatea în munc, prin a cror aplicare s fie eliminate sau diminuate riscurile de
accidentare i de îmbolnvire profesional a salariailor;
- particip la întocmirea planului de protecie compus din msuri tehnice,
sanitare, organizatorice i de alt natur, bazat pe evaluarea riscurilor de
accidentare i de îmbolnvire profesional a salariailor;
- acord asisten de specialitate la întocmirea programelor speciale de lucru
în domeniul aerajului, lichidrii acumulrilor de gaze, praf de crbune, protecia
zcmântului, focuri, incendii;
40
- prin personalul din subordine acord asisten tehnic la lucrrile de
lichidare a avariilor i accidentelor, de repunere în normalitate a locurilor de munc
i zonelor afectate;
ocazia controalelor sau în urma cercetrii unor evenimente;
- particip, din dispoziia conducerii societii, la cercetarea cauzelor unor
accidente sau avarii produse în cadrul sucursalelor;
- face parte din comisiile de examinare a cunotinelor de securitate i
sntate în munc la sucursalele societii;
- asigur i urmrete aciunea de calificare i perfecionare a personalului
din domeniul su de activitate;
- d dispoziii clare i precise, asigur condiiile necesare pentru executarea
lor, controleaz sistematic modul cum sunt aduse la îndeplinire;
- verific documentele cuprinse în deciziile Directorului General al societii,
ce urmeaz a fi supuse controlului financiar preventiv i asigur ca acestea s
cuprind elemente din care s rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea i
economicitatea utilizrii mijloacelor materiale, verific întocmirea acestora
corespunztor cerinelor, le respinge pe cele necorespunztoare, identificând
cauzele care le-au generat i stabilete msuri pentru evitarea neajunsurilor în
viitor;
- este împuternicit a constata i sanciona abaterile de la prevederile privind
securitatea i sntatea în munc, potrivit prevederilor legale, pentru tot personalul
societii;
incendiilor;
- propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizrii
activitii de aprare împotriva incendiilor, dotrii cu mijloace tehnice pentru
aprarea împotriva incendiilor i cu echipamente de protecie specifice;
- coordoneaz i controleaz activitatea de aprare împotriva incendiilor;
- prezint Directorului Tehnic, semestrial sau ori de câte ori situaia impune,
raportul de evaluare a capacitii de aprare împotriva incendiilor;
41
- acord sprijin i asisten tehnic de specialitate serviciilor pentru situaii
de urgen (formaiilor de salvare minier) în îndeplinirea atribuiilor;
- asigur aducerea la cunotina salariailor i oricror persoane interesate,
responsabilitile i modul de organizare a activitii de aprare împotriva
incendiilor stabilite în normele specifice sau prin deciziile Directorului General;
- asigur identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din subteran,
conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de
incendiu, elaborat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, corelând
msurile de aprare împotriva incendiilor cu natura i nivelul riscurilor;
- însoete persoanele abilitate care execut controale i inspecii de
prevenire a incendiilor i prezint documentele i informaiile specifice solicitate, în
condiiile legii;
form, cu meniuni privind: proprietile fizico-chimice, codurile de identificare,
riscurile pe care le prezint pentru sntate i mediu, mijloacele de protecie
recomandate, metodele de intervenie i prim-ajutor, substanele pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare;
msurile de aprare împotriva incendiilor;
- particip la întocmirea i actualizarea Planului de Prevenire i Protecie i
urmrete asigurarea condiiilor pentru aplicarea acestuia în orice moment;
- particip în cadrul societii la recunoateri, instruiri, antrenamente, exerciii
i aplicaii tactice de intervenie, organizate de forele Inspectoratului pentru Situaii
de Urgen;
- urmrete asigurarea i punerea la dispoziia forelor chemate în ajutor, a
mijloacelor tehnice pentru aprare împotriva incendiilor i a echipamentelor de
protecie specifice riscurilor din cadrul sucursalelor, precum i antidotul i
medicamentele pentru acordarea primului-ajutor;
împotriva incendiilor;
- coordoneaz i urmrete modul de derulare a activitii de închidere
subteran a sucursalelor miniere conform Deciziei Consiliului 2010/787/Uniunea
European;
- urmrete stadiul de execuie i încadrarea în programele anuale i
trimestriale prevzute în proiectele tehnice de execuie a lucrrilor de închidere
subteran;
- asigur verificarea contractelor, comenzilor cu antreprenorii, a proiectelor
de analiz tehnico – economic i a studiilor de fezabilitate pentru închiderea
subteran a zonelor miniere;
- avizeaz decontul de cheltuieli pentru fiecare lun / obiectiv în parte
pentru activitatea de închidere subteran a zonelor miniere;
- urmrete activitatea firmelor de dirigenie de antier în raport cu
antreprenorul pentru activitatea de închidere subteran a zonelor miniere.
Documente:
- avize, rapoarte, informri, note, referate, anchete, documente din
domeniu, în conformitate cu legislaia în vigoare.
Relaii:
- de coordonare i control a activitii de producie i închideri – ecologizare
suprafa la sucursalele societii;
- de coordonare i control a activitii de securitate i sntate în munc,
aeraj, aprare împotriva incendiilor i închideri miniere subteran de la sucursalele
societii;
- de colaborare cu conducerea executiv a societii i cu conducerea
tehnic a sucursalelor;
Energiei;
43
- de colaborare cu Agenia Naional pentru Resurse Minerale precum i cu
structura organizaional a acesteia în teritoriu;
- de colaborare cu instituii de cercetri i proiectri;
- de colaborare cu ITM, Universitatea Petroani, INSEMEX Petroani, Spitalul
de Urgen Petroani, Primria Petroani;
- de colaborare cu servicii profesioniste în domeniul situaiilor de urgen i cu
Inspectoratul Judeean pentru Situaii de Urgen.
Atribuiile Inginerului ef Producie SSM Închideri se aduc la îndeplinire
prin:
Dispecerizare
- Biroul Control Securitate Minier
Subordonare:
din cadrul societii;
funcional al societii i sucursalelor;
- urmrete prin personalul din subordine, modul de respectare a
Regulamentului de transport auto, a tuturor reglementrilor legale, precum i a
deciziilor privind transportul auto emise de Directorul General;
- informeaz trimestrial conducerea executiv a volumul cu privire la volumul
activitii exprimat în indicatori fizici i valorici, precum i asupra msurilor dispuse
în vederea eliminrii deficienelor;
- asigur elaborarea i prezint Directorului Tehnic, planurile i programele
de achiziionare de utilaje, de modernizare i perfecionare a utilajelor i instalaiilor
existente;
44
- coordoneaz elaborarea i urmrete realizarea programelor de mecanizare
i automatizare a produciei, de modernizare, precum i a programelor de
retehnologizare;
întreinere i reparaii;
sale de activitate;
- particip la tratative cu partenerii externi pentru aciuni de cooperare,
redacteaz proiecte de acorduri, convenii i protocoluri ce se încheie cu acetia i
urmrete modul de realizare a obiectivelor aprobate;
- colaboreaz la elaborarea propunerilor de plan pentru achiziiile de utilaje i
aparatur;
- organizeaz experimentarea echipamentelor noi în vederea verificrii
caracteristicilor prevzute de documentaia tehnic i stabilete msuri pentru
colectarea datelor necesare stabilirii rezultatelor experimentrii;
- asigur i rspunde de utilizarea raional a resurselor materiale i umane,
în domeniul su de activitate;
- particip la anchetarea avariilor electromecanice la instalaiile principale,
stabilind msuri concrete de prevenire;
- îndrum, organizeaz i controleaz activitile de modernizare, exploatare,
întreinere i reparare a utilajelor i instalaiilor electromecanice, aparatelor de
msur i control, a instalaiilor mecanice sub inciden ISCIR de la sucursale;
- urmrete, potrivit legii, aciunea de redistribuire i de casare a unor
fonduri fixe disponibile sau amortizate (altele decât cele de construcii), a cror
funcionare nu se mai justific din punct de vedere economic;
- ia msuri pentru reducerea consumurilor specifice, optimizarea stocurilor de
materiale;
distribuire i utilizare raional a energiei de orice fel;
- coordoneaz activitatea de furnizare i distribuie a energiei electrice la
nivelul societii i, prin responsabilii energetici, la nivelul sucursalelor;
45
energie;
de folosire a utilajelor tehnologice din dotare;
- urmrete prin personalul din subordine, recuperarea, recondiionarea i
refolosirea pieselor i utilajelor;
- propune comisiile de recepie pentru materialele i piesele de schimb
aprovizionate;
- asigur, rspunde i controleaz modul cum se aplic i se respect
prevederile de securitate i sntate în munc, cât i cele de aprare împotriva
incendiilor la instalaiile i utilajele electromecanice;
- propune, potrivit reglementrilor legale, sanciuni disciplinare pentru
personalul din subordine;
funcional al societii i sucursalelor;
- verific documentele cuprinse în deciziile Directorului General al societii,
ce urmeaz a fi supuse controlului financiar preventiv i asigur ca acestea s
cuprind elemente din care s rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea i
economicitatea utilizrii mijloacelor materiale; verific întocmirea acestora
corespunztor cerinelor, le respinge pe cele necorespunztoare, identificând
cauzele care le-au generat i stabilete msuri pentru evitarea neajunsurilor în
viitor;
- este împuternicit a constata i sanciona abaterile de la prevederile privind
securitatea i sntatea în munc, potrivit reglementrilor în vigoare, pentru
personalul din subordine;
- d dispoziii clare i precise, asigur condiiile necesare pentru executarea
lor, controleaz sistematic modul cum sunt aduse la îndeplinire;
- avizeaz graficul concediilor de odihn pentru personalul din subordine;
- semneaz acte i documente din domeniul su de activitate;
- exercit controlul ierarhic operativ curent asupra activitii desfurate în
domeniul su de activitate;
- semneaz contractele de achiziii produse, servicii i lucrri, încheiate de
societate în domeniul su de activitate.
Documente:
- avize, rapoarte, informri, note, referate, anchete, documente specifice
domeniului de activitate în conformitate cu legislaia i deciziile în vigoare.
Relaii:
- de coordonare i control a activitii electromecanice, de transport auto,
de administrare a sistemului informatic i de comunicaii de la sucursalele societii;
- de colaborare cu conducerea tehnic a sucursalelor;
- de colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului
Energiei;
- de colaborare cu operatorii economici cu care societatea a încheiat
contracte (furnizorii de produse, piese de schimb i servicii), instituii de cercetare-
proiectare, Inspectoratul Teritorial de Munc, ISCIR-Oradea, CNCIR-Sibiu, E.ON
Energie România, .a.).
- Serviciul Mecano-Energetic Transport Metrologie ISCIR
- Compartimentul Administrare Sistem Informatic
ECOLOGICE
Subordonare:
terestre i acvatice.
concrete pentru soluionarea problemelor de mediu ale societii;
47
i proiectanii de specialitate;
asupra mediului;
accidentelor cu impact negativ asupra mediului;
- urmrete ca în planurile de aprovizionare ale sucursalelor s fie cuprinse
lucrrile i materialele necesare respectrii Programului de conformare i
Programului de etapizare;
specialitate de la sucursale;
- urmrete modul de depozitare a deeurilor fr a afecta malurile i albiile
cursurilor de ap;
- verific i urmrete modul de întocmire i respectare a Programului de
msuri în vederea prevenirii polurii accidentale;
- urmrete îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de mediu;
- urmrete i verific planurile de intervenie în caz de poluare accidental;
- verific dotrile la sucursale cu materiale de intervenie în cazul polurii
accidentale;
la sucursalele societatii;
Relaii:
- de coordonare i control a activitii de protejarea mediului la nivelul
sucursalelor societii;
- de colaborare cu celelalte direcii i departamente din cadrul aparatului
funcional al societii i cu conducerile sucursalelor;
- de colaborare cu Agenia pentru Protecia Mediului Hunedoara, Administaia
Naional Apele Române, Direcia de Sntate Deva, alte instituii de resort.
48
aduc la îndeplinire prin:
Art.49. EF DEPARTAMENT COMERCIAL
aciune (achiziii, vânzri, stocuri, marketing) având ca principal scop valorificarea
maxim a potenialului comercial al societii.
- coordonarea i administrarea activitii de achiziionare a serviciilor,
lucrrilor, materialelor, pieselor de schimb i a altor produse necesare desfurrii
activitii societii, în conformitate cu bugetul alocat acestei activiti i cu politicile
societii;
strategiei eficiente de meninere a pozitiei pe pia;
- creterea prestigiului de marc i crearea unei imagini cât mai bune
pentru produsele comercializate de societate;
- dezvoltarea strategiei de relaionare cu furnizorii i prestatorii de
servicii;
- asigur îndeplinirea sarcinilor ce revin societii cu privire la achiziionarea
de materiale, combustibili i lubrefiani, piese de schimb, utilaje, ambalaje, etc.,
gospodrirea judicioas a resurselor materiale, desfacerea produselor rezultate din
activitatea societii, altele decât crbunele;
- îndeplinete atribuiile i sarcinile care revin societii din aplicarea
legislaiei privind încheierea contractelor comerciale, rspunzând potrivit legii de
luarea tuturor msurilor necesare pentru organizarea procedurilor de atribuire
pentru nomenclatorul produselor i serviciilor contractate la nivelul societii i
realizarea întocmai a documentaiei de atribuire din domeniul su de activitate;
- asigur cunoaterea pieei interne i externe pentru toate bunurile i
serviciile necesare în activitatea societii, organizând i coordonând activitatea de
49
studii i cercetri de marketing, precum i negocieri de preuri pentru bunurile
achiziionate;
- organizeaz activitatea de prospectare a pieei de desfacere a crbunelui;
- particip la negocierea preurilor de livrare ale crbunelui;
- asigur contractarea produciei de crbune;
- colaboreaz la revizuirea standardelor i normelor interne i a caietelor de
sarcini privind calitatea i analiza crbunelui;
- colaboreaz cu direciile de specialitate din cadrul societii, la întocmirea
Programului de achiziii, pe baza propunerilor sucursalelor societii i în
conformitate cu normele de consum i BVC;
- urmrete, potrivit legii, respectarea disciplinei contractuale;
- elaboreaz studii de prognoz pentru activitatea de achiziiile publice;
- urmrete, în colaborare cu direciile de specialitate din cadrul societii,
preîntâmpinarea formrii stocurilor supranormative i ia msuri pentru readucerea
în circuitul economic al celor disponibile;
- organizeaz activitatea de prospectare a pieii internaionale;
- asigur organizarea procedurilor de achiziie public conform legislaiei în
vigoare;
întocmirea contractelor internaionale, semnarea i avizarea acestora;
- organizeaz soluionarea problemelor legate de derularea contractelor
internaionale (colaborare cu furnizorii i beneficiarii externi, vam, transportatori,
organe fiscale, bnci comerciale).
Relaii:
- de coordonare i control a activitii de achiziii din cadrul sucursalelor
societii;
- de colaborare cu celelalte direcii i departamente din cadrul aparatului
funcional al societii i cu conducerile sucursalelor;
50
- de colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului
Energiei, cu Bursa Român de Mrfuri, cu unitile cu care societatea a încheiat
contracte economice.
- Compartimentul Achiziii Publice Marketing – Desfacere
Art.50. EF DEPARTAMENT RESURSE UMANE ORGANIZARE
ADMINISTRATIV
Subordonare:
Atribuii:
- asigur i menine unui sistem unitar de resurse umane calificate i
competente pentru îndeplinirea obiectivelor societii;
- coordoneaz întreaga activitate de resurse umane din cadrul societii,
respectiv: selecia, încadrarea, formarea profesional, evaluarea, promovarea i
salarizarea personalului; coordoneaz activitatea de organizare a societii;
- asigur elaborarea, implementarea i actualizarea strategiilor i politicilor
de resurse umane în conformitate cu strategia general a societii;
- prezint conducerii societii rapoarte privind activitatea de resurse
umane;
managementului soluii pentru rezolvarea acestora;
- organizeaz i controleaz evidena pe funcii a personalului de conducere
i execuie la nivelul societii;
- coordoneaz i urmrete activitatea de salarizare a personalului la
nivelul societii;
- verific i avizeaz, cu respectarea reglementrilor legale i a C.C.M în
vigoare, propunerile compartimentelor funcionale pentru trecerea salariailor în
grade superioare de salarizare;
societii;
51
- particip la elaborarea Actului Constitutiv al societii, la apariia oricror
prevederi legislative care fac referire la modificarea/completarea prevederilor
acestuia;
- coordoneaz elaborarea de structuri organizatorice (organigrame) ale
societii/sucursalelor i refacerea acestora ori de câte ori se impune,
corespunztor scopurilor urmrite;
- urmrete modul de funcionare al structurii organizatorice în ansamblul ei,
determinând punctele critice i propunând msuri corective;
- coordoneaz întocmirea i verific respectarea Regulamentului de
Organizare i Funcionare, a Regulamentului Intern i a fielor posturilor, atât
pentru aparatul funcional al societii, cât i pentru sucursale;
- asigur delimitarea i dimensionarea sarcinilor i atribuiilor pe activiti,
componente structurale organizatorice i posturi;
- urmrete modul de repartizare a personalului în ansamblul
compartimentelor de munc, funcie de sarcinile stabilite pentru fiecare post;
- asigur gestionarea declaraiilor de avere i de interese ale personalului de
conducere din cadrul societii;
- asigur elaborarea i urmrete realizarea Planului Anual de Formare
Profesional a salariailor aparatului funcional al societii i sucursalelor &