of 24 /24
1 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂŢII SALUBRIS S.A. 2020

SOCIETĂŢII SALUBRIS S

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SOCIETĂŢII SALUBRIS S

2.2 Indicatorii economico-financiari i nefinanciari, raportai la inte asumate public prin
scrisoarea de ateptri i bugetul de venituri i cheltuieli.......................................10
2.3 Evoluia participaiei autoritilor publice la Societatea Salubris S.A......................14
2.4 Selecia administratorilor i a directorilor, execuia mandatului acestora...............14
3. Modificrile strategice în funcionarea Societii Salubris S.A.........................16
4. Evoluia performanei economice a Societii Salubris S.A..............................17
5. Politicile economice i sociale implementate de Societatea Salubris S.A..................18
6. Nivelul de indeplinire a indicatorilor performan pentru serviciul public de
salubrizare.............................................................................................................20
Societatea Salubris SA, persoan juridic român, cu capital social deinut integral
de Municipiul Iai, are sediul social în Iai, os. Naional nr. 43 i este înmatriculat la
Registrul Comerului sub numrul J22/836/2002, cod unic de înregistrare fiscal RO
14816433.
Societatea Salubris SA a fost înfiinat în baza H.C.L. nr. 239/2002, începând cu
data de 14.08.2002 ca societate comercial cu capital integral al Municipiului Iai.
Prin H.C.L. nr. 27/2003 se atribuie în mod direct Societii Salubris SA serviciul
public de salubrizare al Municipiului Iai, iar prin H.C.L. nr. 491/2007 a fost delegat în
mod direct Societii Salubris S.A, prin contract de concesiune, în baza legii serviciului de
salubrizare a localitilor nr. 101 din 2006, gestiunea serviciului de salubrizare a
Municipiului Iai.
Societatea Salubris SA este operator liceniat în domeniul serviciilor publice de
salubrizare prin ordin emis de Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utiliti Publice i a licenei clasa 1 nr. 4366/21.08.2018 pentru serviciul
public de salubrizare al localitilor.
Obiectul principal de activitate al societii îl constituie activitatea de colectare a
deeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, care const în colectarea deeurilor solide
nepericuloase, respectiv colectarea deeurilor din gospodrii i întreprinderi ce include,
colectarea materialelor reciclabile i colectarea deeurilor provenite din activiti de
construcii i demolri.
Principalele activiti ale societii constau în:
a) colectarea separat i transportul separat al deeurilor menajere i al deeurilor
similare provenite din activitatea agenilor economici, din industrie i instituii,
inclusiv fracii colectate separat;
b) colectarea i transportul deeurilor provenite din locuine, generate de activiti
de reamenajare i reabilitare interioar i/sau exterioar a acestora;
c) organizarea prelucrrii, neutralizrii i valorificrii materiale i energetice a
deeurilor;
e) sortarea deeurilor municipale i deeurilor similare în staiile de sortare;
d) mturatul, splatul, stropirea i întreinerea cilor publice;
4
f) curarea i transportul zpezii de pe cile destinate accesului pietonal i a
rigolelor, meninerea în funciune a acestora pe timp de polei sau înghe;
g) administrarea depozitelor de deeuri i/sau a instalaiilor de eliminare a
deeurilor municipale i a deeurilor similare;
h) dezinsecia, dezinfecia i deratizarea.
Alte activitati desfaurate:
- activitate de întreinere i reparare a utilajelor din dotare;
- confecionarea de containere metalice;
- recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- activiti de vidanjare;
- activiti de închiriere de autovehicule rutiere grele;
- activiti de închiriere a altor maini, echipamente i bunuri tangibile.
- activitatea de efectuare a inspeciilor tehnice periodice (ITP).
Societatea Salubris S.A. asigur permanent curarea cilor publice pe baz de
grafice i programe zilnice de lucru, aceast activitate constând în mturarea manual i
mecanizat. În perioada de iarn se efectueaz curarea permanent i transportul
zpezii de pe cile pietonale prin lucrri specifice de îndeprtare a zpezii, a gheii i de
combatere a poleiului în scopul asigurrii circulaiei pietonale în condiii de siguran.
1.2 Cadrul instituional
Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a întreprinderilor publice cu
modificrile i completrile ulterioare.
Societatea Salubris SA, prin grija Consiliului de Administraie a publica pe pagina
proprie de internet, pentru accesul acionarilor, urmtoarele documente i informaii:
a. hotrârile adunrilor generale ale acionarilor, în termen de 48 de ore de la
data adunrii;
b. situaiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c. raportrile contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea
e. lista administratorilor i a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de
administraie i ale directorilor sau, precum i nivelul remuneraiei acestora;
f. rapoartele consiliului de administraie;
În anul 2020 Consiliul de Administraie s-a întrunit lunar în cadrul edintelor
ordinare i a emis un numar de 35 decizii, dintre acestea cele mai importante hotrâri
referindu-se la:
general, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Aprobarea indicatorilor cheie de performan pentru administratorii executivi si
neexecutivi;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportelor Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind
analiza activitii semestriale;
- Aprobarea/ modificarea Programului anual al achiziiilor;
- Aprobarea casrilor pentru mijloace fixe i obiecte de inventar;
- Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
- Analiza lunar a principalilor indicatori economico - financiari ai societii;
- Aprobarea rapoartelor elaborate de comitetul de nominalizare i remunerare i
de comitetul de audit;
- Aprobarea raportelor semestriale ale Consiliului de Administraie;
- Stabilirea structurilor pentru care se impune forma de salarizare în acord;
- Aprobarea politicii i criteriilor de remunerare ale administratorilor i directorilor
Societii Salubris S.A;
- Aprobarea reînvestirii profitului;
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societii;
- Aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a listei de investiii pe anul
2020;
executivi i neexecutivi ai Consiliului de Administraie;
6
executivi i neexecutivi ai Consiliului de Administraie;
- Aprobarea bilanului contabil, a contului de profit i pierderi i a raportului
auditorului financiar extern, privind activitatea Societii Salubris S.A. în anul
2019;
- Avizarea Raportului privind activitatea Societii Salubris S.A. in anul 2019;
- Modificarea Organigramei, a Statului de Funcii i a Regulamentului de
Organizare i Funcionare.
În anul 2020 Consiliul de Administraie al Societii Salubris SA a convocat într-un
numr de 12 edine Adunarea General a Acionarilor. In cadrul edinelor Adunrii
Generale au fost adoptate urmtoarele hotrâri:
- Aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli si a listei de investiii pe anul 2020;
- Aprobarea indeplinirii indicatorilor de performan ai membrilor executivi si
membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie la luna decembrie 2019;
- Aprobarea reinvestirii profitului pentru anul 2020, conform art. 22, cod fiscal;
- Aprobarea Raportului asupra activitii de administrare a societii;
- Aprobarea componentei variabile aferenta anului 2020, pentru membri executivi i
neexecutivi ai Consiliului de Administraie;
- Aprobarea bilanului contabil, a contului de profit i pierderi i a raportului
auditorului financiar extern, privind activitatea Societii Salubris S.A. în anul 2019;
- Aprobarea repartizrii profitului net pentru anul 2019;
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare i Remunerare privind
îndeplinirea indicatorilor de performan pentru anul 2019;
- Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare i Remunerare privind
remuneraiile Administratorilor si Directorilor;
- Aprobarea Raportului privind activitatea Societii Salubris S.A. în anul 2019;
7
Capitalul social total subscris al Societii, deinut integral de Municiului Iai este
de 3.052.490 lei, divizat în 305.249 aciuni, cu o valoare nominal de 10 lei fiecare
aciune.
Capitalul social este format din 939.010 lei aport în natura, 100 lei aport în
numerar si 2.113.380 lei prin incorporarea beneficiilor pentru anii 2002 – 2008.
2.1 Obiectivele politicii de acionariat conform Scrisorii de Asteptari
Strategia local privind dezvoltarea i funcionarea pe termen mediu i lung a
serviciului de salubrizare i de gestionare a deeurilor în Municipiul lai are drept scop
conformarea Municipiului lai la cerinele legale referitoare la salubrizarea domeniului
public i respectiv la gestionarea deeurilor municipale i asimilabile generate în mediul
urban.
Prin strategia local se dorete stabilirea politicii i obiectivelor strategice în
domeniul salubrizrii domeniului public, gestionrii deeurilor pe termen mediu, în scopul
asigurrii cadrului pentru crearea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor la nivelul
municipiului, care s asigure îndeplinirea obiectivelor i intelor legislative i a celor
prevzute în planurile de nivel superior: naional, regional i judeean.
Prin strategia local se urmrete:
- Schimbarea mentalitii privind colectarea deeurilor în fiecare gospodrie, prin
implicarea populaiei în respectarea reglementrilor i cerinelor legale privind
colectarea, sortarea, valorificarea i eliminarea deeurilor;
- Îmbuntirea infrastructurii în vederea gestionrii integrate a deeurilor, care va
asigura un nivel corespunztor de protecie a mediului i a sntii populaiei.
Precolectarea difereniat la punctele de colectare i activitile de reciclare a
deeurilor de ambalaje, vizeaz urmtoarele aspecte:
Eliminarea deeurilor de ctre generatori pe fracii reciclabile (hârtie, carton, sticl,
metale, plastic) în containere speciale, preluarea i transportul acestora selectiv
care va schimba nu doar practica populaiei privind deeurile ci i adoptarea unui
comportament ecocivic contient;
Populaia va trebui s fie informat i s se conformeze noilor practici, chiar dac
acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei;
8
Prin aciuni de educare, cetenii municipiului vor fi informai asupra practicilor
legate de colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor punându-se accent pe
implicarea activ a acestora.
consultrile publice;
neguvernamentale dedicate i societatea civil prin implicare în activiti specifice,
concursuri, spectacole tematice etc.
Principii care stau la baza organizrii i funcionrii serviciului public de salubrizare:
- îmbuntirea permanent a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- meninerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate;
- promptitudinea în afacerile încheiate i respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabil;
Obiective urmrite:
- susinerea dezvoltrii economico-sociale a localitii;
- promovarea calitii i eficienei serviciului de salubritate;
- stimularea mecanismelor economiei de pia;
- dezvoltarea durabil a serviciului de salubritate;
- gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparen, competitivitate i
eficien;
- promovarea programelor de dezvoltare i reabilitare a sistemului de salubrizare, pe
baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investiiilor;
- protecia i conservarea mediului înconjurtor i a sntii populaiei;
- consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor i
strategiilor locale i regionale în domeniu;
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea i funcionarea serviciului de
salubrizare, precum i a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
- informarea periodic a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de
salubrizare, precum i asupra necesitii instituirii unor taxe speciale;
- respectarea cerinelor din legislaia privind protecia mediului referitoare la salubritate;
9
- identificarea soluiilor durabile din punct de vedere economic i ecologic, adaptate la
condiiile specifice în vederea atingerii intelor locale de gestionare a deeurilor;
- stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea, reutilizarea, reciclarea i
eliminarea deeurilor;
de mediu.
Municipiul Iai s-a alturat reelei internaionale „Orae Zero Deeuri” („Zero Waste
Municipalities”) i s-a angajat s implementeze strategia „zero deeuri”.
Reeaua internaional „Orae Zero Deeuri” are rolul de a identifica i asigura
vizibilitatea pentru cele mai performante comuniti i orae i de a recunoate eforturile
acelora care, dei poate c nu obin cele mai bune rezultate în prezent, sunt complet
angajate în remedierea sistemului de gestionare a deeurilor prin implementarea unor
soluii specifice economiei circulare, respectiv metodologia „zero deeuri”. În cadrul
reelei, primriile beneficiaz de expertiza oferit de specialiti cu renume mondial în
implementarea metodologiei „zero deeuri”- model de ecoinovare recunoscut de ctre
Comisia European i posibilitatea înfririi cu alte orae „zero deeuri” precum San
Francisco, Capannori, Lublijana sau Hernan, orae care au reuit s ating aproape 90%
deviere de la depozitarea final, în 2014, fr depozitare în gropi de gunoi i fr
valorificare energetic în instalaii de tratare termic.
Între soluiile asumate se menioneaz: introducerea progresiv a colectrii
separate pe tip de deeu, programate pe zile diferite, cu susinerea i implicarea
operatorului de salubritate Salubris S.A.; aplicarea progresiv a tarifului difereniat în
funcie de tipul de deeu colectat, volumul containerului, greutatea i/sau frecvena de
colectare (instrumentul economic „plteti pentru cât arunci), ceea ce va motiva cetenii
s arunce mai puin, va încuraja colectarea separat i va penaliza producerea deeurilor
mixte/reziduale; recuperarea i refolosirea de materiale de construcii, iniiativ de
pionierat în România cu impact semnificativ în prevenia i reducerea generrii de
deeuri, soluii care reprezint piloni de baz ai economiei circulare.
10
Dei ratele de reciclare sunt înc relativ modeste, municipiul Iai a beneficiat, în
ultimii ani, de o serie de iniiative, care au devenit modele de bune practici în ceea ce
privete creterea ratei de sortare, colectare separat i reciclare, precum înfiinarea
Centrului Municipal de Colectare a deeurilor provenite din gospodrii în colaborare cu
organizaia Ecotic.
Municipiul Iai asigur colectarea separat pentru cel puin deeurile de hârtie,
metal, plastic i sticl din deeurile municipale. În vederea atingerii obiectivelor i
indicatorilor stabilii de lege sunt realizate investiii pentru îmbuntirea sistemului de
colectare separat, sunt utilizate recipiente de colectare achiziionate prin proiectele
SMID, s-au aprobat începând cu data de 1 ianuarie 2019 tarife distincte pentru
beneficiarii serviciului de salubrizare pentru gestionarea deeurilor reciclabile colectate
separat, respectiv pentru gestionarea celorlalte categorii de deeuri.
2.2 Indicatorii economico-financiari i nefinanciari, raportai la inte asumate
public prin scrisoarea de ateptri i bugetul de venituri i cheltuieli .
Indicatorii de performan ai membrilor consiliului de administraie au fost stabilii
în contractele de mandat i în planul de administrare care include strategia de
administrare pe durata mandatului pentru atingerea indicatorilor de performan.
11
Nr.
exploatarii)
10 %
14,32%
investitiilor
10 %
12,11%
reciclabile municipale colectate separat,
colectat)
10,11 %
2.
salubrizat mecanizat, raportat la
741.465.680 mp total salubrizat)
depozit (Nnotif.)
1.
clienti (Nr.clienti)
justificate rezolvate raportat la 85364
clienti (contracte) la data de 31.12.2020)
12,82%
1. Raportarea indicatorilor de
structura de guvernan
Sistemului de Controlului Managerial
12
În vederea executrii mandatului, directorul general a întocmit i prezentat, în
termen de 90 de zile de la numire, Consiliului de Administraie, un plan de management
cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea indicatorilor de performan, corelat
cu planul de administrare al Societii Salubris S.A.
Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea,
conducerea i gestionarea activitilor societii i respectiv asigurarea managementului
logistic i managementului operaional al produciei pe baza indicatorilor cheie de
peforman.
13
Nr.
5 %
6,06%
colectate separat (Qrec.col.),
si din piete, generate si
colectate (Qtot.col.)
* 100≥ 16,5
menajer total colectat)
urbana totala salubrizata
mecanizat, raportat la
≥ 90,5 % 3 %
instruiri efectuate din 128
7,02 %
1.
(Nr.clienti)
clienti (contracte) la data de
31.12.2020)
7,69 %
1.
si transmiterea ctre structura de guvernan
25 % 100 %
sem/anual 25 %
Hotararilor AGA, Rapoartelor C.A., Situaiilor financiare anuale si raportarile
contabile semestriale, Raportului anual de
audit extern.
10 % 100 %
sem/anual 10 %
anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al
Comitetului de Nominalizare i Remunerare
privind remuneraia CA i directorilor conform art.55 alin.(2).
30 % 100 %
sem/anual 30 %
2.3 Evoluia participaiei autoritilor publice la Societatea Salubris S.A.
În cursul anului 2020 nu au fost modificri în structura acionariatului la Societatea
Salubris S.A.
În cadrul societii nu au avut loc fuziuni, divizri, transformri.
Repartizarea profitului realizat în anul 2020.
Propunerea de repartizare a profitului net pentru anul 2020 s-a facut conform O.G.
64/2001, astfel : 7.956.868,99 lei.
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale conform art. 22, din legea 227/2015:
5.549.607,33 lei.
- 10% participarea salariatilor la profit : 240.726 lei.
- 40% rezerve ca sursa proprie de finantare : 962.904,66 lei.
2.4 Selecia administratorilor i a directorilor, execuia mandatului acestora.
Consiliul de Administraie al Societii Salubris S.A. s-a constituit în data de
07.06.2019, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernana
corporativ cu modificari si completari ulterioare, în baza unei selecii efectuate de ctre
un expert independent, persoan juridic specializat în recrutarea resurselor umane.
Consiliu de Administraie al Societii Salubris S.A. în funcie de la data de
07.06.2019 are urmtoarea componen:
2. Ciobanu Ioan;
15
Funcia de preedinte al Consiliului de Administraie este deinut de domnul
Ciobanu Ioan.
În cadrul Consiliului de Administraie a fost constituit Comitetul de Nominalizare i
Remunerare i Comitetul de Audit.
Comitetul de Nominalizare i Remunerare are urmatoarea componen:
1. Ionescu Marius - preedinte;
2. Juravle Daniel - membru;
3. Nedelcu Nicoleta - membru;
1. Vornicu Carmen – Paula – preedunte;
2. Sauciuc Claudiu – Narcis - membru;
3. Ciobanu Ioan - membru;
Dl. Catalin Neculau membru executiv al Consiliului de Administraie, a fost numit
director general prin Decizia Consiliului de Administraie nr. 2 din 07.06.2019 pentru un
mandat cu o durat de patru ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprindenlor publice cu modificarile i completrile ulterioare.
Conducerea executiv a societii a fost exercitat, începând din data de
07.06.2019 de ctre dl Ctlin Neculau în calitate de director general.
Activitatea Consiliului de Administraie s-a desfurat în conformitate cu
prevederile:
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 31 /1990 societilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitilor, modificat prin
Legea nr.99/2014, republicat;
- Hotrârea Consiliului Local Iai nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare a Municipiului Iai, în mod direct, Societii Salubris S.A, prin contract de
concesiune cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrârea Consiliului Local nr. 125 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iai;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public;
- H.G. nr. 123/2002 - Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 544/200; privind liberul
acces la informaiile de interes public.
Prezena administratorilor la sedinele lunare a fost de 100%, cazurile speciale
fiind soluionate prin mandate de împuternicire i reprezentare acordate altor
administratori.
Fixarea datei edintelor s-a efectuat dup consultarea i stabilirea de comun acord
cu fiecare administrator în parte, iar mapa coninând ordinea de zi propus i materialele
aferente a fost pus la dispoziia membrilor consiliului cu cel puin o zi înainte de data
fixat pentru edin.
Fiecare edin a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor
indicatori economico-financiari, precum i a indicatorilor de performan realizai de ctre
directorii executivi în luna anterioar.
În vederea executrii mandatului, a fost întocmit i prezentat, în termenul lega,
Consiliului de Administraie, planul de management cuprinzând strategia de conducere
pentru atingerea obiectivelor i criteriilor de performan, corelat cu planul de
administrare al Societii Salubris S.A.
Contractul de mandat ale directorului general are ca obiect organizarea,
conducerea si gestionarea activitilor societii i respectiv asigurarea managementului
logistic i managementul operaional al produciei pe baza unor obiective i criterii de
performan, stabilite i/sau revizuite anual.
3. Modificrile strategice în funcionarea Societii Salubris S.A.
Strategia Societii Salubris S.A are la baz viziunea echipei manageriale asupra
perspectivelor de evoluie ale Societii, fundamentat pe consolidarea proceselor de
dezvoltare, modernizare i retehnologizare iniiate în ultimii ani, având la baz premisa c
numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru ceteni i condiii de munc
decente pentru angajai. În acelai timp, strategia reflect politica general a Consiliului
de Administraie i anume aceea de a consolida poziia de lider a Societii Salubris S.A.
în raport cu celelalte companii de profil similar din România i de a continua s fie un
factor de stabilitate pentru angajaii si i totodat pentru ceteni.
17
Direciile de dezvoltare ale Societii Salubris S.A. au la baz principiile
guvernanei corporative, care statueaz o atitudine responsabil, profesionist si etic a
companiei în raport cu principalii si beneficiari, autoriti de reglementare, organisme de
conducere i angajai. Atât echipa de administrare cât i cea managerial intenioneaz
ca Societatea s se menin o organizaie profesionist, competitiv si aliniat din punct
de vedere al practicilor manageriale la cerinele i standardele de calitate ale Uniunii
Europene.
Activitile financiare sunt activitile de baz prin intermediul carora sunt stabilite
politica i strategia organizaiei în domeniul economico-financiar. În cadrul Societii
Salubris S.A., activitatea financiar i de analiz economic asigur mecanismele
necesare pentru întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul societii. Simultan,
prin procesele specifice activitii financiare i de analiz economic sunt controlate
fluxurile financiare principale de încasari si pli desfurate la nivelul Societii i este
realizat o analiz financiar asupra situaiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor
de lichiditate, solvabilitate i a indicatorilor de patrimoniu.
Pentru anul 2020 execuia bugetar se prezint astfel: Denumire indicatori BVC Realizri
I Venituri totale 94.289.000 96.080.112
II Cheltuieli totale 91.556.000 88.003.132
III Profit brut 2.733.000 8.076.980
IV Impozit pe profit 437.000 360.837
V Rezultatul net 2.296.000 7.716.143
VI Productivitatea muncii (lei pers/an) 125.047 lei/pers/an 133.637 lei/pers/an
În cursul anului 2020, în concordan cu lista de investiii aprobat, au fost fcute urmatoarele achizii:
Nr crt
1 Containere modulare (monitorizare flota) Containere modulare (depozit Tutora)
6 9689/03.03.2020 13508/25.03.2020
40 200
18102/23.04.2020
3 Upgrade sistem centralizat servere (servere, storage central cu suport tehnic, switch-uri, licente si implementare)
1 28225/30.06.2020
20 7 1 2
45538/29.10.2020 45537/29.10.2020 45538/29.10.2020 45537/29.10.2020
5 Servicii implementare si configurare sistem ERP modul 1 52886/28.12.2020
18
7 Statii de colectare deseuri 30 18307/24.04.2020
8 Platforme supraterane colectare deseuri Containere haine uzate
210 15
15572/06.04.2020
9 Autoguoiere compactoare 16 mc - 6 bucati Autoguoiere compactoare 9 mc - 3 bucati
9 53739/30.12.2020 53739/30.12.2020
10 Autovehicule multifunctionale cu echipament vara/iarna 2 53739/30.12.2020
11 Autovehicul special tip hooklift cu brat de ridicare 1 30621/15.07.2020
12 Autoutilitara 4/5 locuri 1 41102/25.09.2020
13 Autoturisme Autoturism electric
15 Rotocare (productie proprie) 20 -
16 Containere metalice 4mc (productie proprie) 50 -
17 Modernizare puncte gospodaresti 150 -
18 Suprastructura/sistem pentru pulverizare vapori 2 30621/15.07.2020
5. Politicile economice i sociale implementate de Societatea Salubris S.A.
Politicile economice ale Societii sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor
strategice de optimizare a profitului i de control al costurilor. Societatea, urmrete
realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:
- asigurarea unei rate a profitului i a unei lichiditi curente conform intelor
stabilite;
activitilor productive i a celor investiionale.
- asigurarea implementrii Planului de administrare, Planului de management
i a politicii tarifare.
Preocuparea principal se refer la fundamentarea tarifelor într-o manier
suportabil pentru populaie, dar care în acelai timp s asigure acoperirea costurilor i
obinerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de salubrizare sunt
fundamentate în cadrul Societii Salubris S.A., având la baz urmtoarele principii:
- asigurarea autonomiei financiare;
- asigurarea rentabilitii i eficienei economice;
- asigurarea egalitii de tratament al serviciilor de utiliti publice în raport cu alte
servicii publice de interes general;
- recuperarea în totalitate de ctre operatori a costurilor furnizrii/prestrii serviciilor.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, Societatea Salubris S.A. a avut în vedere
urmtoarele direcii:
- optimizarea permanent a costurilor astfel încât atingerea performanelor dorite i a
nivelului serviciilor cerute de consumatori s se realizeze cu costuri minime pentru
19
acetia;
- monitorizarea permanent a costurilor de operare i reducerea acestora;
- obinerea unei marje optimale de profit, care s permit atât dezvoltarea în
continuare a societii cât i stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât s se asigure
autofinanarea costurilor de exploatare, modernizare i dezvoltare, conform
principiului eficienei costului i a calitii maxime în funcionare, luând în
considerare i gradul de suportabilitate a populaiei;
- monitorizarea permanent a încasrii facturilor restante;
- modernizarea i extinderea infrastructurii de operare în beneficiul populaiei i al
mediului în scopul îndeplinirii obligaiilor din contractul de delegare;
- asigurarea dezvoltrii durabile i creterea flexibilitii organizaiei;
- îmbuntirea serviciului din punct de vedere al calitii prin dezvoltarea i
introducerea de tehnologii performante.
O atenie deosebit este acordat de conducerea Societii Salubris SA. în direcia
reglementrii relaiilor cu beneficiarii, în sensul respectrii principiilor guvernantei
corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, pentru implementarea cel puin a
urmtoarelor msuri de comunicare i de asigurare a transparenei procesului de
management:
- promovarea în continuare a abordrii centrate pe interesul beneficiarului, drept
premis a îmbuntirii calitii serviciilor furnizate;
- înelegerea permanent a nevoilor beneficiarilor i reconsiderarea continu a
serviciilor de salubrizare, din aceast perspectiv;
- asigurarea unui nivel optim al ratei de soluionare a reclamaiilor, precum i al
vitezei de rspuns la reclamaii/petiii, în scopul de a asigura creterea nivelului de
satisfacie al beneficiarilor;
serviciile oferite i pentru asigurarea unei transparene legate de aciunile
întreprinse;
- informarea eficient i educarea utilizatorilor în ceea ce privete modul i ritmicitatea
de colectare a deeurilor, precum i pentru colectarea selectiva a deeurilor;
- contientizarea beneficiarilor cu privire la necesitatea colectrii selective a deeurilor
reciclabile.
20
Strategia de administrare, inclus în Planul de Administrare al Consiliului de
Administraie, pentru atingerea obiectivelor i indicatorilor de performan se constituie
totodat în linie directoare pentru activitatea directorului general, în vederea realizrii
Planului de Management.
6. Nivelul de îndeplinire al indicatorilor de performan pentru serviciul public de salubrizare: I. Indicatori de performanta i penaliti pentru activitatea de colectare i transport deeuri municipale în municipiul Iai Tabel 1: Indicatori de performanta i penaliti
Nr. Titlu Descriere indicator/
delegare raportat la
deeurile menajere,
aplic pe an calendaristic.
delegare reprezint
pe trei fracii, respectiv
deeuri de plastic i metal i
deeuri de sticl, inclusiv
se aplic urmtoarele
urmtoarele penaliti
pentru urmtoarele
2018 pentru anul 2020:
21
fiind 30% din cantitatea
total de deeuri menajere,
similare i din piete
trebuie atins pentru anul
Nr. Titlu Descriere/
unitate de msurare
salubrizare
de colectare i transport ca procent din
populaia total din aria de delegare (%)
100% 100 %
aplic instrumentul economic „platete
total din aria de delegare (%)
2019 – 5 %
2020 – 10%
2021 – 15%
an în raport cu indicatorul de generare
estimat, respectiv 1 kg/locuitor i an
(%)
minim 90% 100 %
procent din indicatorul de generare
estimat (%)
pentru anii 2018 si 2019 - 1
kg/locuitor i an
kg/locuitor i an
i an
75 - 125%
minim 90% 100%
Cantit. de deeuri provenite din
construcii i desfiinri colectate
raport cu indicatorul de generare
estimat, respectiv 25 kg/locuitor i an (%)
75 - 125% 94,01 %
de la populaie trimis spre tratate
/depozitare ca procent din cantitatea
total de deeuri provenite din
construcii i demolri colectate din aria de delegare (%)
minim 90% 100%
II. Indicatori i penaliti pentru operarea depozitului de deseuri Tutora
Nr. Titlu Descriere/
unitate de msurare
la data de 31.12.2020
la data de 31.12.2020
I.1 Gradul de compacta
re
Operatorul va asigura un grad de compactare cât mai mare posibil al deeurilor în depozitul de deeuri (tone/m
3 )
m 3
Se aplic o penalitate de 10.000 lei în cazul unui grad de compactare mai mic de 0,9 tone/m
3 calculat pe baza
cantitii de deeuri depozitate i creterea volumului deeurilor, calculat la sfâritul fiecrui an calendaristic
1,03 tone/ mc
de depozit
Operatorul va asigura funcionarea sistemelor de colectare, transport i tratare a levigatului i a gazului de depozit în conformitate cu cerinele stabilite de autoritatea competent de mediu prin Autorizaia integrat de mediu
100%
Se aplic o penalitate de 5.000 lei în caz de neconformitate la 3 luni de la primirea unei Notificri din partea Delegatarului sau a Autoritii de mediu, i, ulterior o penalitate de 5.000 lei la sfâritul fiecrei luni urmtoare pân când sistemele devin conforme cu cerinele din Notificare
100%
I.3
Operatorul va asigura c deeurile depozitate la depozitul de deeuri sunt acoperite periodic, in conformitate cu prevederile Autorizaiei integrate de mediu
100%
Se aplic o penalitate de 5.000 lei pentru fiecare caz de neconformitate menionat în Notificarea din partea Delegatarului sau a Autoritii de mediu (ca urmare a unei inspecii sau verificri)
87,5%
controale/inspectii/verif icari efectuate in
perioada ianuarie - decembrie 2020
strategice cu respectarea viziunii i principalelor direcii strategice având ca scop
primordial atingerea obiectivelor i a criteriilor de performan stabilite conform
Ordonanei 109/2011, a contractului de concesiune prin încredinare direct a serviciului
de salubritate în Municipiul Iai cât i extinderea ariei deservite în judeul lai i
pregtirea societii pentru preluarea dreptului de operare la nivelul judeului în cadrul
proiectului de management integrat al deeurilor.
În indicatorii de performan ai directorului general i ai membrilor neexecutivi ai
Consiliului de Administraie stabilii în contractele de mandat sunt transpuse obiectivele
24
strategice ale societii i obiectivele specifice din planul de administrare pentru
îndeplinirea strategiei de administrare pe durata mandatului.
Contractul de mandat ale directorului general are ca obiect organizarea,
conducerea i gestionarea activitilor societii i respectiv asigurarea managementului
logistic i managementului operaional al produciei pe baza indicatori cheie de
performan.
Strategia Societii Salubris S.A are la baz viziunea echipei manageriale asupra
perspectivelor de evoluie ale Societii, fundamentat pe consolidarea proceselor de
dezvoltare, modernizare i retehnologizare iniiate în ultimii ani. În acelai timp, strategia
reflect politica general a Consiliului de Administraie si anume aceea de a consolida
poziia de lider a Societii Salubris S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar
din România i de a continua s fie un factor de stabilitate pentru angajaii si si totodat
pentru ceteni.
Politicile economice ale Societii Salubris S.A. sunt îndreptate spre atingerea
obiectivelor strategice de optimizare a profitului i de control al costurilor.
Ca urmare a politicii i strategiei promovate de ctre directorul general i activitii
decizionale a Consiliului de Administraie, pentru anul 2020 au fost îndeplinii indicatorii
de performan stabilii prin contractele de mandat ale directorului general i membrilor
neexecutivi ai Consiliului de Administraie, indicatorii economici propui, precum i
indicatorii de performan pentru serviciul public de salubrizare stabilii prin contractul de
concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Iai.
PREEDINTELE DIRECTOR GENERAL CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE AL SOCIETII SALUBRIS SA ing. Ioan CIOBANU ec. Ctalin NECULAU
cons.jr. Marinel ANUSCA