24
SINDIKALNE SREDIŠNJICE REFORMA RADNOG ZAKONODAVSTVA Mirando Mrsić, ministar Zagreb, 20. siječnja 2014. SINDIKALNI ODGOVOR Zagreb, 31. siječnja 2014.

SINDIKALNE SREDIŠNJICE

  • Upload
    gino

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SINDIKALNE SREDIŠNJICE. REFORMA RADNOG ZAKONODAVSTVA Mirando Mrsi ć , ministar Zagreb, 20. siječnja 2014. SINDIKALNI ODGOVOR Zagreb, 31. siječnja 2014. Reforma radnog zakonodavstva. MINISTAR Rješavanje posljedica gospodarske krize - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

SINDIKALNE SREDIŠNJICE

REFORMA RADNOG ZAKONODAVSTVA

Mirando Mrsić, ministarZagreb, 20. siječnja 2014.

SINDIKALNI ODGOVOR

Zagreb, 31. siječnja 2014.

Page 2: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

MINISTAR Rješavanje posljedica gospodarske krize (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti,

gubitak poslova, gubitak radnih mjesta)SINDIKATI• Zakon o radu ne smije se mijenjati zbog privremenih

poremećaja već se za pomoć poslodavcima s privremenim problemima u poslovanju smišljaju druge mjere (koje ne idu na štetu radnika)

• ZOR ne stvara nova radna mjesta (niti Ministarstvo rada, to može samo dobra kombinacija Vladinih politika)

• Za povećanje zaposlenosti nužna je industrija jer samo ona angažira značajan broj radnika (a za to je nužna reindustrijalizacija RH, odnosno održiva industrijska politika)

Reforma radnog Reforma radnog zakonodavstvazakonodavstva

Page 3: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Radno zakonodavstvo nije presudan, ali je važan faktor u postizanju konkurentnosti, na koju utječu:

• mogućnost ubrzanih postupaka restrukturiranja poslodavaca,hrvatski poslodavci ne znaju provesti restrukturiranje (to se ne

radi kada je tvrtka već u problemima) i sve se svodi na ubrzano otpuštanje, a to nije restrukturiranje

• fleksibilna organizacija radnog vremena koja smanjuje troškove poslovanja,

jer neće biti prekovremenog rada (iako će se raditi i do 56 sati). Neće biti plaćanja prosječne plaće iz posljednja 3 mjeseca kada radnik ne radi ne svojom krivicom...

• lakše zapošljavanje radnika, • postojanje raznih fleksibilnih oblika zapošljavanja i njihovo olakšano

korištenje u praksi itd.

Reforma radnog Reforma radnog zakonodavstvazakonodavstva

Page 4: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

• Neprihvatljiv udio sive ekonomije i rada „na crno”, ne zna se koliko ga ima!• Visoki troškovi poslovanja poslodavaca jer ne postoji

fleksibilnost u uređenju organizacije radnog vremena,netočno, poslodavci ne znaju koristiti ono što sada

imaju u ZOR-u i ne znaju planirati kako zaposliti ukupne kapacitete

• Preduga procedura za brzu prilagodbu poslodavaca novonastalim okolnostima na tržištu (restrukturiranje predugo traje),

prethodno komentirano

Uočeni problemi u radnom Uočeni problemi u radnom zakonodavstvu u RHzakonodavstvu u RH

Page 5: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

• Gubitak ljudskog kapitala zbog preniske stope zaposlenosti i dugotrajne nezaposlenosti

nije problem radnog zakonodavstva• Nedovoljna iskorištenost fleksibilnih oblika zapošljavanja

kao što su rad u nepunom radnom vremenu (smanjen udio sa 10,8% = 2011. na 8,9% = 2012.), rad na izdvojenom mjestu rada itd.

već rečeno da poslodavci ne znaju kvalitetno organizirati rad, planirati proizvodnju i zaposlenost kapaciteta... Kod niza fleksibilnih oblika rada (prisutni u ZOR-u od 2003.) nema ni statistike, praćenja primjene...

Uočeni problemi u radnom Uočeni problemi u radnom zakonodavstvu u RHzakonodavstvu u RH

Page 6: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

• Očuvati postojeća radna mjestaolakšanim otpuštanjem?• Otvoriti nova radna mjestato ne može ZOR! Dapače, fleksibilizacijom

radnog vremena poslodavac više neće trebati dodatno zapošljavati ni na određeno vrijeme!

• Potaknuti zapošljavanje!?• Omogućiti brzu prilagodbu tržištuskraćivanjem rokova otpuštanja kolektivnog

viška? (a smisao zbrinjavanja kolektivnog viška, prema Direktivi, je smanjiti ili otkloniti potrebu otpuštanja!)

Ciljevi novoga Zakona o raduCiljevi novoga Zakona o radu

Page 7: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Brže restrukturiranjeBrže restrukturiranje• Pojednostavljene su procedure o kojima ovisi brzina i

učinkovitost restrukturiranja poslodavaca, kako bi se, poslodavci što prije prilagodili okolnostima, zadržali poslove te "zdravi" dio poslovanja.

• Zakonom se skratio i pojednostavio postupak kolektivnog zbrinjavanja viška radnika,

• Ubrzan tijek otkaznog roka na način da otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog dopusta, dok ograničenje postoji u odnosu na radnike koji su na bolovanju, za koje otkazni rok ne teče, ali njima radni odnos u svakom slučaju prestaje nakon 6 mjeseci od odluke o otkazu

• Uvodi se obvezna arbitraža u slučaju uskrate suglasnosti radničkog vijeća na otkaz zaštićenim kategorijama radnika

Page 8: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Pojednostavljena je organizacija radnog vremena, te je uveden transparentan sustav uređenja organizacije radnog vremena koje će onemogućiti zlouporabe u praksi.

• Treba naglasiti da se rad radnika neće intenzivirati, već su jasnije postavljena ograničenja u trajanju rada radnika i to unutar tjedna (56/60 sati kroz KU) i u odnosu na ukupan fond sati koji de radnik u 4 uzastopna mjeseca smjeti odraditi (48 prosječno u 4 mjeseca), radnik će i dalje raditi 40 sati tjedno, a sve što odradi više od toga plaćat de se kao prekovremeni rad.

Organizacija radnog vremenaOrganizacija radnog vremena

Page 9: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Organizacija radnog vremenaOrganizacija radnog vremena

Nestaje jednaki raspored radnog vremena jer poslodavac (neovisno o veličini, sektoru…)

samostalno, svojom odlukom, raspoređuje radno vrijeme koje tjedno može trajati i do 56 sati. Je li

unutar tih 56 sati bilo prekovremenog rada, vidjet će se nakon četiri mjeseca (svodi se na prosjek od 40 do

48 sati). Tu više nije bitan ni sindikat jer će se kolektivnim ugovorom uređivati samo ako tjedni rad traje duže od 56 sati (do 60). U periodu dužeg rada i

promijenjene dinamike upitne su posljedice po zdravlje i sigurnost radnika. Nestaje mogućnost usklađivanja

privatnog i radnog života. Iako se, prema Direktivi EU, ne prilagođava čovjek radnom vremenu, već radno vrijeme čovjeku – prema našem ZOR-u ispada da

živimo samo kako bismo radili!

Page 10: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Organizacija radnog vremenaOrganizacija radnog vremenaNe propisuje se najduže dnevno trajanje

radnog vremena pa je ono ograničeno samo najkraćim dnevnim odmorom što znači da će biti dozvoljeno dnevno raditi 12 sati, a u više

od 30 sektora u RH i 16 sati: pomorske i zračne luke, promet u širem smislu,

zdravstvo, socijalna skrb, skupljanje i odvoz kućnog otpada, pogoni za spaljivanje otpada, proizvodnja, prijenos i distribucija plina, el.

energije, javni gradski prijevoz, poljoprivreda, turizam, poštanske usluge,

tisak, radio, televizija, kinematografi, vatrogastvo, hitna pomoć, civilna zaštita,

industriji koja se ne može prekidati iz tehnoloških razloga…

Page 11: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Organizacija radnog vremenaOrganizacija radnog vremena

Skraćeni dnevni odmor radnika u navedenim sektorima u trajanju od 8 sati, u kojem se radnik mora vratiti kući, odmoriti, naspavati i ponovno vratiti na posao, poslodavac će moći primijeniti izravno zakonom, a ne kao dosad samo kroz kolektivne ugovore.

 

Page 12: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Olakšano je zapošljavanje putem fleksibilnih oblika zapošljavanja, s obzirom da je to jedan vid ulaska radnika u stalno zaposlenje i to u odnosu na:

• rad u nepunom radnom vremenu to mora biti dobrovoljno s obje strane (poslodavcima je

problem organizirati takav rad, radnicima je problem živjeti od pola plaće)

• olakšano je zapošljavanje preko agencija za privremeno zapošljavanje

Agencijski radnik će moći zamijeniti jučer otpuštenog radnika, „privremeno“ na razdoblje od 3 godine, za „golu“ plaću, bez prava na ostala materijalna prava po kolektivnom ugovoru, uz naknadu plaće za vrijeme kada nije iznajmljen u visini i samo 1 kune!

• ukinuta su administrativna ograničenja kod rada od kuće pa primjerice poslodavac više nije dužan takve ugovore dostavljati inspekciji rada

Fleksibilni oblici zapošljavanjaFleksibilni oblici zapošljavanja

Page 13: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Povratak na radno mjesto

Nakon povratka s rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta poslodavac nije obvezan vratiti radnika na njegovo mjesto već ga može rasporediti i na neko drugo, s nepovoljnijim radnim uvjetima.

Page 14: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Olakšan poslovno ili osobno uvjetovan otkaz

Kod poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza poslodavac više nije dužan prethodno radniku ponuditi neko drugo radno mjesto i nije ga dužan obrazovati ili osposobiti za rad na nekim drugim raspoloživim poslovima kod poslodavca.

Page 15: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Ubrzani tijek otkaznih rokova

Ubrzan tijek otkaznog roka na način da otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog dopusta, dok ograničenje postoji u odnosu na radnike koji su na bolovanju, za koje otkazni rok ne teče, ali njima radni odnos u svakom slučaju prestaje nakon 6 mjeseci od odluke o otkazu.

Page 16: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Pravo na godišnji odmor

Pravo na godišnji odmor ostvarivat će se uvijek u razmjernom dijelu, a pravo na 1 dan godišnjeg odmora po želji radnika prestaje biti zakonsko pravo.

Page 17: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Umjesto nadomještanja suglasnosti sudskom odlukom – obavezna

arbitraža!

Uvodi se obvezna arbitraža u slučaju uskrate suglasnosti radničkog vijeća na otkaz zaštićenim kategorijama radnika. Time nam se sprječava pristup sudu.

Page 18: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Smanjena naknada štete zbog nedopuštenog otkaza!

U slučaju nedopuštenog otkaza, kada radnik ne nastavlja rad kod poslodavca koji mu je nezakonito otkazao ugovor o radu, sud više ne može dosuđivati naknadu štete u iznosu od 3 do 18 plaća već od 3 do 8 plaća!

Page 19: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Započet je proces izbacivanja sindikata iz tvrtki

Započet je proces izbacivanja sindikata iz tvrtki – smanjuje im se uloga kao i potreba poslodavaca da uopće trebaju kolektivni ugovor!

U prvi se plan guraju radnička vijeća koja ne smiju sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju industrijskih akcija, uključujući i štrajk, a osniva ih se tek kod poslodavaca s 20 i više zaposlenih, tako da su radnici kod poslodavaca s manje zaposlenih praktično nezaštićeni!

Page 20: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Ograničava se štrajk

Pravo na štrajk se svodi na pravo na jednokratnu upotrebu, jer se o istom sporu može provesti samo JEDAN postupak mirenja (primjerice, zbog neisplate plaće!). Gospodarsko-socijalni interes, kao razlog štrajka, svodi se samo na kolektivni ugovor.

Page 21: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Ojačana je sigurnost i zaštita radnika jer se:• produžava zastarni rok u kojem radnik može utužiti svoja

prava s 3 na 5 godina,to nitko nije tražio (ali su oni morali nešto ponuditi!)• radnici mogu štrajkati odmah po dospijeću plaće,to smo mi tražili, ali važnije je spriječiti rad bez plaće!• poboljšan je položaj radnika koji koriste roditeljska prava u

odnosu na mogućnost izmjene ugovora o radu ako je to povoljnije za njih, ili kod korištenja godišnjeg odmora (prije su ga gubili ako ga nisu iskoristili do 30.06., sada se to razdoblje produžava do kraja kalendarske godine).

• sustav organizacije radnog vremena je transparentniji, poslodavac mora radniku odrediti prekovremeni rad u pisanom obliku.

netočno!

Veća sigurnost i zaštita radnikaVeća sigurnost i zaštita radnika

Page 22: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

• Iako je većina država članica EU-a reformu radnog zakonodavstva usmjerila na smanjenje troškova otpuštanja (otpremnine i otkazni rokovi) radnika Zakonom o radu se ne mijenjanju te odredbe – otpremnine i otkazni rokovi ostaju na istoj razini kao i do sada.

• Izmjena odredbi kojima se ubrzava tijek otkaznog roka i kolektivno otpuštanje viška radnika usmjereno je prvenstveno na omogućavanje poslodavcima da sačuvaju radna mjesta i da se brzo restrukturiraju.

• Izmjena odredbi o radnom vremenu nije usmjerena na povedanje intenziteta rada radnika s obzirom da se zadržava 40-satno tjedno radno vrijeme te 8 sati prekovremenog rada, ali se omogućava fleksibilnost u uređenju radnog vremena.

• Olakšavanjem zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje omogućit će se brža transformacija nezaposlenih osoba u sustav tržišta rada (iskustva drugih država pokazuju da se oko 20% agencijskih radnika zaposli kod korisnika)

Smanjuje li novi ZOR prava radnika?Smanjuje li novi ZOR prava radnika?

Page 23: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Uvažavajući sve pristigle prijedloge o načinu uređenja sustava radnih odnosa u RH koji se uređuju novim Zakonom o radu, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je mišljenja da se ovim Zakonom o radu ne smanjuju prava radnika, ali se u svakom pogledu čuvaju radna mjesta. Imati radno mjesto, uz zajamčena minimalna prava koja se osiguravaju ovim Zakonom o radu u cilju je svih zainteresiranih strana, i poslodavaca i radnika. To se ovim Zakonom osigurava.

Novi Zakon o radu Novi Zakon o radu

Page 24: SINDIKALNE SREDIŠNJICE

Hvala na pažnji!Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Ana Milićević Pezelje-mail: [email protected]