of 14 /14
I.osnovna škola Dugave Novi Zagreb PREGLED AKTIVNOSTI Međunarodna Eko škola www.os-dugave.hr

I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska škola Dugave ... teorija otvaranja, središnjice i završnica, vaţan Drugu godinu za redom naša je škola

Embed Size (px)

Text of I.osnovna škola Dugave - os-prva-dugave-zg.skole.hr · PDF fileŠahovska...

 • I.osnovna kola Dugave Novi Zagreb

  PREGLED AKTIVNOSTI

  Meunarodna Eko kola

  www.os-dugave.hr

 • Obiljeavanje Europskog tjedna mobilnosti

  Dani kruha

  Putuj pametnije, ivi kvalitetnije

 • Naa kola ima dugaku ahovsku

  povijest, a nova ahovska era u Dugavama

  zapoela je 1995. godine kad je u I. O

  Dugave doao eljko Brdal, profesor povijesti i zemljopisa. Kao veliki

  ahovski entuzijast iste je godine zapoeo sa okupljanjem uenica i uenika

  zainteresiranih za bavljenje ahom i osnovao ahovsku kolu Dugave.

  Njegovim je zalaganjem oivio interes za ah i od tada je kroz ahovsku

  kolu prolo vie stotina dugavskih uenica i uenika. Kako su polaznici

  ahovske kole stjecali sve vea ahovska znanja zaeljeli su se i natjecanja

  te je voditelj odluio organizirati ahovske turnire i prvenstva kole.

  dio treninga predstavlja analiza ahovskih

  partija, a u drugom dijelu se igraju prijateljski

  susreti ili slubene partije.

  ahovska kola Dugave

  ahovski se treninzi odravaju jedanput tjedno u trajanju od dva kolska

  sata. Svaki je trening podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu trenira se uz

  koritenje ahovske literature, rjeavaju se tematski problemi, izuava se

  teorija otvaranja, sredinjice i zavrnica, vaan

  Drugu godinu za redom naa je kola domain Ekipnog ahovskog

  prvenstva osnovnih kola grada Zagreba. Nakon to smo uspjeno

  organizirali prologodinje prvenstvo kolski portski savez grada

  Zagreba ponovno nam je ponudio domainstvo prvenstva to smo

  mi kao kola naravno prihvatili. Organizacija prologodinjeg

  prvenstva bila je dobra, voditelji su bili zadovoljni organizacijom,

  natjecateljima se svidjela atmosfera i okruenje.

  Ekipno ahovsko prvenstvo osnovnih

  kola grada Zagreba

 • Voditelj ahovske kole Dugave, profesor eljko Brdal, koji petnaest godina radi u

  I. O Dugave, kae da ah pozitivno utjee na odgoj mladih uenika ahista, a

  istovremeno se razvijaju njihove obrazovne mogunosti. Osim pozitivnog utjecaja

  na odgoj, ahom se moe utjecati i na poboljanje obrazovnih sposobnosti.

  Tijekom provedbe ahovskih aktivnosti izmijenjuju se uenje i spoznavanje,

  vjebanje i provjeravanje, stjecanje radnih navika i vjetina pa sve do primjene

  steenog znanja u praksi. Rjeavanje ahovskih zadataka slino je kao i

  rjeavanje zadataka iz nekog nastavnog predmeta ili prijemnog testa. Kroz

  bavljenje ahom moe se potaknuti razvoj sposobnosti koje pomau u

  savladavanju i usvajanju nastavnog gradiva: pamenje, pozornost, koncentracija,

  brzina raunanja, vizualno predoavanje, prostorno snalaenje, prihvaanje

  znakova i simbola, ovladavanje pisanim tekstom, logino razmiljanje i

  rasuivanje. Tijekom igranja ahovskih partija polaznici vjebaju predvianje

  protivnikovih poteza te ispitivanje ispravnosti vlastitih. Na ahovskom treningu se

  moe izgraditi kultura rada koja ukljuuje odgovornost prema svom radu, svijest da

  se preuzeti zadatak dovri do kraja, rad se obavlja u predvienom vremenu i

  radnom prostoru. Sve se to moe primijeniti na svim razinama obrazovnog sustava

  te moe pozitivno utjecati na obrazovna postignua.

  Odgojne mogunosti aha

 • Eko-projektni dan

  .

  Svake godine kola provodi eko-projektni

  dan. Po uionicama se rade projekti,

  prezentacije i radionice na zadanu temu.

  Ove godine u sklopu eko-projektnog dana

  obiljeili smo Svjetski dan voda i bavili

  smo se energentskim pitanjima.

 • UNICEF-ov projekt kole za Afriku

  Ove kolske godine naa kola ukljuila se u UNICEF-ov projekt kole za Afriku sa

  svrhom prikupljanja novanih priloga za kolovanje djece u Etiopiji koja ive u

  tekim uvjetima, bez roditelja, ili ije su obitelji u tekoj financijskoj situaciji zbog

  ega su esto zakinuta za mogudnost obrazovanja ili kasno kredu u kolu. S druge

  strane, cilj projekta je i razvijati kod uenika svijest o potrebi pomaganja ljudima i

  djeci koja ive u tekim ivotnim uvjetima, razvijati kod djece nae kole

  solidarnost, humanost i suosjedanje za tue ivotne tekode. Projekt je osmiljen

  na nain da naglaeno ukljuuje i ekoloku komponentu s obzirom na to da je I.

  osnovna kola Dugave i meunarodna eko-kola pa su u sklopu projekta obraene i

  teme i problemi pitke vode, gladi u svijetu, zagaivanja okolia, prikupljanja i

  recikliranja otpada, potreba tednje i uenje o tetnim posljedicama rasipanja

  materijalnih dobara te o utjecaju obrazovanja na sagledavanje ekolokih problema

  danas prisutnih u svijetu.

  Ovim projektom naa kola pridruila se 194 kole u

  Hrvatskoj s vie od 60.000 uenika koje su sa svojim

  uiteljima, obiteljima i cijelom zajednicom sudjelovale u

  projektu kole za Afriku. U sklopu projekta, ove kolske

  godine u naoj koli organiziran je i odran Boidni sajam u

  koji su bili ukljueni gotovo svi uenici kole i njihovi

  razrednici te veliki broj roditelja. Nastavnici, uenici i roditelji

  napravili su boidne ukrase pri emu je naglasak stavljen na

  razliitu ambalau, reciklani materijal i prirodne materijale.

  Za veliki dio ukrasa upotrijebljena je ambalaa prehrambenih

  i ostalih industrijskih proizvoda kao to su plastine ae za

  jogurt, kartonske kutije od mlijeka i soka, razliita kartonska

  ambalaa, boice i slino, a jedan dio ukrasa bio je napravljen

  od prirodnih materijala kao to su drvo, razliite sjemenke i

  oraasti plodovi i slama.

 • Sajam je trajao tri dana, a zadnji dan sajma bio je u sklopu zavrne Boidne priredbe

  kojoj su, osim uenika i nastavnika, prisustvovali i roditelji te drugi gosti. Odaziv i

  interes za Boidni sajam bio je izuzetno velik tako da su u tri dana rasprodani gotovo

  svi ukrasi, igrake i ostali ukrasi, a ukupno je prikupljeno 6.732,00 kune koje su do

  dogovorenog roka upladene na iro-raun UNICEF-ovog projekta kole za Afriku.

  Tamara Boievid, prof.

 • Eko grupe

 • Eko akcije

 • Eko poruke

 • EKO KODEKS

  o ARULJU GASI, ZEMLJU SPASI

  o MANJE SMEA I PAPIRIA, VIE CVIJEA I LEPTIRIA

  o NEMOJ BITI LO, SMEE JE ZA KO

  o NA SVJEEM ZRAKU IGRAJ SE I SKAI, DA TI ORGANIZAM BUDE

  JAI

  o NEK PRIRODA BUDE ISTA I NAA KOLA NEK BLISTA

  o PUENJE, ALKOHOL, DROGA-PAD

 • I.O Dugave

  LANOVI EKO ODBORA k. god. 2010./11.

  UENICI

  UITELJI

  Nina Telarovi i Ivan osi Tomislav Cvitanovi, ravnatelj

  Filip Tadi i Marko Hubak Snjeana Dautovi, soc. pedagog

  Matea Sua i Dominik Horvatinovi Maristella Hodak, pedagog

  Regina Cacan i Dorotea Fidermuc Kristina Pejkovi, koordinatorica

  Petra Vihljancev i Karlo Badanjak Tamara Boievi, uiteljica EJ

  Dario Cari i Dominik Spevec Silvija uri, knjinjiarka

  Marina Mutak i Maja Perica Nataa Ivanov, uiteljica RN

  Tomislav Jane i Magdalena Pavli Jasminka ipui, uiteljica RN

  Stjepan Mrgani Snjeana Blakovi, uiteljica RN

  Natalija Mihelin, uiteljica RN

  Vlasta Brdal, uiteljica RN

  Vedrana Matijevi, uiteljica RN

  ana Kualo, uiteljica kemije