of 8 /8
Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011 Annals of the „Constantin Brâncu ş i” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011 308 SIMULAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE STRUNJIRE CU AJUTORUL PROGRAMULUI SOLIDCAM Dan DOBROTĂ, * Alin STĂNCIOIU,** * Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu ** Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu Abstract: SolidCAM ofera viaţă simulărilor tuturor operaţiunilor de prelucrare a materialelor folosite pe parcursul procesului de fabricaţie. Cunoaşterea proceselor de prelucrare în SolidCAM permite captarea şi stocarea metodelor şi procedurilor de prelucrare. Utilizatorii beneficiază de experienţa tehnologiei industrială SolidCAM care este utilizată pe scară largă în procesul de fabricaţie mecanică, electronică, medicală, produse de consum, design de maşini, industria auto şi aerospaţială, precum şi la matrite şi la prototipuri rapide. Astăzi, companiile de succes folosesc în fabricaţie sisteme integrate CAD / CAM pentru a reduce costurile şi pentru intrarea mai rapidă pe piaţă. Key words: SolidCam, simulare, strunjire 1. Introducere SolidCAM este integrat in CAM Engine pentru SolidWorks care prevede o singură fereastră de integrare fără lipire şi asociativitate deplină cu modelul de proiectare SolidWorks, în esenţă, punând facil în CAM caracteristici disponibile chiar în interiorul SolidWorks. Toate operaţiile de prelucrare sunt create, calculate şi verificate, fără a părăsi fereastra SolidWorks. SolidCAM este o soluţie CAM de ultimă oră. Cu actualizare TECHNOLOGICAL PROCESS SIMULATION OF TURNING USING SOLIDCAM PROGRAMME Dan DOBROTĂ, * Alin STĂNCIOIU,** * Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu ** Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu Abstract: SolidCAM provides life like simulations of all machining operations and rest material throughout the complete manufacturing process. Knowledge-based 'Machining processes' in SolidCAM enable you to capture and store your machining methods and procedures. SolidCAM is widely used in the mechanical manufacturing, electronics, medical, consumer products, machine design, automotive and aerospace industries, as well as in mold and die and rapid prototyping shops. Today, successful manufacturing companies are using integrated CAD/CAM systems to get to market faster and reduce costs Key words: SolidCam, simulation, turn 1. Introduction SolidCAM is the true standard Gold- Certified integrated CAM-Engine for SolidWorks. SolidCAM provides seamless, single-window integration and full associativity to the SolidWorks design model, essentially putting the most powerful CAM features available right at your fingertips inside SolidWorks. All machining operations are created,

SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Embed Size (px)

Text of SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4...

Page 1: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

308

SIMULAREA PROCESULUI

TEHNOLOGIC DE STRUNJIRE CU AJUTORUL PROGRAMULUI

SOLIDCAM

Dan DOBROTĂ, * Alin STĂNCIOIU,**

* Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu **

Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu

Abstract: SolidCAM ofera viaţă

simulărilor tuturor operaţiunilor de prelucrare a materialelor folosite pe parcursul procesului de fabricaţie.

Cunoaşterea proceselor de prelucrare în SolidCAM permite captarea şi stocarea metodelor şi procedurilor de prelucrare.

Utilizatorii beneficiază de experienţa tehnologiei industrială SolidCAM care este utilizată pe scară largă în procesul de fabricaţie mecanică, electronică, medicală, produse de consum, design de maşini, industria auto şi aerospaţială, precum şi la matrite şi la prototipuri rapide. Astăzi, companiile de succes folosesc în fabricaţie sisteme integrate CAD / CAM pentru a reduce costurile şi pentru intrarea mai rapidă pe piaţă.

Key words: SolidCam, simulare, strunjire

1. Introducere SolidCAM este integrat in CAM

Engine pentru SolidWorks care prevede o singură fereastră de integrare fără lipire şi asociativitate deplină cu modelul de proiectare SolidWorks, în esenţă, punând facil în CAM caracteristici disponibile chiar în interiorul SolidWorks.

Toate operaţiile de prelucrare sunt create, calculate şi verificate, fără a părăsi fereastra SolidWorks. SolidCAM este o soluţie CAM de ultimă oră. Cu actualizare

TECHNOLOGICAL PROCESS SIMULATION OF TURNING

USING SOLIDCAM PROGRAMME

Dan DOBROTĂ, * Alin STĂNCIOIU,**

* Eng. Professor Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu **

Eng.Lecturer Ph.D., University ”Constantin Brâncuşi”of Targu-Jiu

Abstract: SolidCAM provides life like

simulations of all machining operations and rest material throughout the complete manufacturing process. Knowledge-based 'Machining processes' in SolidCAM enable you to capture and store your machining methods and procedures. SolidCAM is widely used in the mechanical manufacturing, electronics, medical, consumer products, machine design, automotive and aerospace industries, as well as in mold and die and rapid prototyping shops. Today, successful manufacturing companies are using integrated CAD/CAM systems to get to market faster and reduce costs

Key words: SolidCam, simulation, turn 1. Introduction

SolidCAM is the true standard Gold-Certified integrated CAM-Engine for SolidWorks. SolidCAM provides seamless, single-window integration and full associativity to the SolidWorks design model, essentially putting the most powerful CAM features available right at your fingertips inside SolidWorks.

All machining operations are created,

Page 2: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

309

nelimitată , SolidCAM sprijină frezarea 2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la 7 axe şi WireEDM.

SolidCAM dă viaţă tuturor simulărilor operaţiilor de prelucrare şi a materialului pe tot parcursul procesului de fabricaţie. Cunoaşterea proceselor de prelucrare în SolidCAM permite captarea şi stocarea metodelor şi procedurilor de prelucrare.

Producţia poate fi automatizată şi tot personalul poate beneficia de expertiza celor mai calificaţi programatori care creează prin cunoştinţele de fabricaţie baza de date.

Punctul forte al SolidCAM este integrarea în SolidWorks unde acestea două se simt şi funcţionează combinat cu funcţionalitatea puternică CAM şi postprocesarea personalizată pentru a genera codul CNC. Experienţa nouă pentru utilizatori reprezintă o curbă de învăţare accelerată deoarece aceştia utilizează pachetul de proiectare pentru a-şi face propriul CAM.

Utilizatorii beneficiază de experienţa tehnologiei industrială SolidCAM care este utilizată pe scară largă în procesul de fabricaţie mecanică, electronică, medicală, produse de consum, design de maşini, industria auto şi aerospaţială, precum şi la matrite şi la prototipuri rapide. Astăzi, companiile de succes folosesc în fabricaţie sisteme integrate CAD / CAM pentru a reduce costurile şi pentru intrarea mai rapidă pe piaţă.

Cu SolidCAM integrat în aceeaşi fereastră cu SolidWorks, orice organizaţie poate profita de dimensiunea avantajelor soluţilor SolidWorks şi SolidCAM. Caracteristici: • Integrarea completă SolidWorks; •Asocierea completă cu proiectarea modelului; •Particularitatea tehnologiei CAM ; •Cale de promovare nelimitata; •Simulare completă a piesei, origine, scule, tăiere şi maşină.

calculated and verified, without leaving the SolidWorks window. SolidCAM is the last CAM solution you will ever need to buy. With its unlimited upgrade path, SolidCAM supports 2.5D Milling, 3D Milling, High-Speed Machining, 4/5 axes Multi-Sided Milling, Sim. 5-axes milling, Turning, Turn-Mill up to 7 axes and WireEDM. SolidCAM provides life like simulations of all machining operations and rest material throughout the complete manufacturing process. Knowledge-based 'Machining processes' in SolidCAM enable you to capture and store your machining methods and procedures.

Manufacturing can be automated and all shop personnel can benefit from the expertise of the most skilled programmer who creates the manufacturing knowledge database. The major strength of SolidCAM are its SolidWorks look, feel, and function combined with its powerful CAM functionality and customized postprocessors that generate ready-to-go CNC-code. New users experience a greatly accelerated learning curve as they use their favorite design package to do their CAM. While experienced users benefit from SolidCAM's industry leading technology. SolidCAM is widely used in the mechanical manufacturing, electronics, medical, consumer products, machine design, automotive and aerospace industries, as well as in mold and die and rapid prototyping shops. Today, successful manufacturing companies are using integrated CAD/CAM systems to get to market faster and reduce costs. With SolidCAM’s seamless single-window integration in SolidWorks, any size organization can reap the benefits of the integrated SolidWorks and SolidCAM solution. Features: •Complete SolidWorks Integration •Full Associativity to the Design Model •World-Class CAM Technology •Unlimited Upgrade Path •Complete Simulation of Part, Stock, Tooling, Cutters, and Machine.

Page 3: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

310

2. Simulare cu SolidCam 2.1 Definirea piesei in Solidworks.

Se realizează desenul de executie în 3D al reperului (fig.1) precum şi modul de prinderea al acestuia în dispozitiv (fig.2).

2. Simulation with SolidCam 2.1 Part definition in Solidworks.

Execution is done in 3D drawing of the part (Fig. 1) and its mode of attachment of the device (Fig. 2).

Fig.1 Modelarea 3D a reperului Fig.1 3D modeling of the part

Fig.2 Prinderea reperului în dispozitiv Fig.2 Catching the parts in the device

2.2.Originea Originea va fi poziţionată la

intersecţia dintre axa de rotaţie a piesei şi faţa modelului cu coordonata Z maximă (axa Z a fost direcţionată de-a lungul axei de rotaţie, fig.3).

2.2. The origin The origin will be located at the

intersection of the rotation axis of the part and the face of the model box with the maximal Z coordinate (the Z- axis is directed along the rotation axis, fig.3).

Fig.3 Stabilirea originei piesei

Fig.3Setting origin part

Page 4: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

311

2.3. Limitele materialului Modulul ”strunjire” permite

definirea modelului de testare prin definirea limitelor materialului.

Este afisată o căsuţă de dialog şi se solicită introducerea valorilor pentru limitele materialului. Valorile trebuie să fie introduse relativ în Part CAM astfel: dreapta 2 mm, stânga 50 mm, exterior 1mm externe, interior 0 mm (fig.4).

2.3. Material boundaries The Turn module enables you to

define the stock model via the material boundaries definition like in the Turning module.

The Boundary dialog is displayed and you are prompted to enter the values of the Material Boundaries. The values should be entered relative to the home of the CAM-Part: right 2 mm, left 50 mm, external 1mm, internal 0 mm (fig.4).

Fig.4 Stabilirea limitelor semifabricatului Fig.4 Setting limits blank

2.4. Definirea capului de prindere Aceasta opţiune defineşte limitele

de prindere folosind meniul Chain (fig.5).

2.4. Clamp definition This option defines the clamp boundaries using the Chain selection menu (fig.5).

Page 5: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

312

Fig.5 Modul de prindere în dispozitiv

Fig.5 Clamping module in device

2.4. Definirea ţintei SolidCAM permite definirea

modelului, forma finală a piesei CAM după prelucrare.

În timpul tuturor operaţiunilor de prelucrare, restul de materialul ce ramâne este eliminat pentru a se ajunge la modelul ţintă (fig.6).

În modul SolidCAM Multi feţe, se foloseste primul Mac Home pentru toate strunjirile. Geometria este definită direct pe modelul solid.

2.4. Target definition SolidCAM enables you to define

the Target model - the final shape of the CAM-Part after the machining..

During all machining operations, the rest material that is left is removed in order to reach the Target model (fig.6).

In the Multi-Sided mode, SolidCAM uses the first Mac-Home for all turning jobs. The geometry is defined directly on the solid model.

Fig.6 Definirea modelului solid

Fig.6 Solid model definition

Page 6: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

313

2.5. Geometria La geometrie a fost ales un lanţ de

muchii ce constituie un contur din desenul reperului. Aceste lanţuri pot sa fie plane sau 3D (Fig.7).

2.5. The Geometry The Geometry is selected as a

chain of edges or sketch entities. These chains can be either planar or 3D (fig.7).

Fig.7 Stabilirea conturului pentru aşchiere

Fig.7 Setting contour cutting

2.6. Pregatirea sculei Cu Shift şi Rotation parametrii vor fi

calculaţi automat (fig.8).

2.6. Preparing the tool path The Shift and Rotation parameters will

be calculated automatically (fig.8).

Fig.8 Alegerea sculei aşchietoare

Fig.8 Election cutting tool

Page 7: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

314

2.7. Simularea În acesta etapă, prin degroşare se

indepartează o cantitate mare de material şi în final feţele piesei se finisează (fig.9 ... 10).

2.7. Simulation In this Job, SolidCAM uses Rough

strategy to remove a bulk of material and then finishes the parts turning faces (fig.9...10).

Fig.9 Simularea procesului de aşchiere 2D

Fig.9 2D simulation of cutting process

Fig.10 Simularea procesului de aşchiere 3D

Fig.10 3D simulation of the cutting process

2.8. G-code Codul G (tab.10) este numele de cod

comun folosit pe scară largă pentru maşini cu comandă numerică (CNC), care are mai multe implementări. Utilizat în principal în automatizare face parte din ingineriea asistată de calculator.

2.8. G-code G-code (tab.10 is the common name for the most widely used computer numerical control (CNC) programming language, which has many implementations. Used mainly in automation, it is part of computer-aided engineering.

Tab.1 G-code % :11 (01.TAP) /G28 U0. W0. M01 N01 ( T01 ) G28 U0. T0101 G0 X150. Z200. G97 S1000 M3 G0 X46. Z4. M8 (---------------------) (TR-CONTOUR-T1A - TURN) (---------------------) G99 G97 G0 X46. Z4. X44. G1 X40. F0.3 Z-42.198 X40.856 Z-42.84 X45.834 Z-43.581 G0 X46.234 Z4. X38. G1 Z-40.698 X40. Z-42.198 X40.4 Z-41.998 G0 Z4.

X36. G1 Z-39.198 X38. Z-40.698 X38.4 Z-40.498 G0 Z4. X34. G1 Z-37.698 X36. Z-39.198 X36.4 Z-38.998 G0 Z4. X32. G1 Z-36.198 X34. Z-37.698 X34.4 Z-37.498 G0 Z4. X30. G1 Z-34.698 X32. Z-36.198 X32.4 Z-35.998 G0 Z4. X28. G1 Z-33.198 X30. Z-34.698 X30.4 Z-34.498 G0 Z4. X26. G1 Z-32.621 G2 X27.197 Z-

32.885 R4.2 G3 X27.998 Z-33.196 R0.8 G1 X28. Z-33.198 X28.4 Z-32.998 G0 Z4. X24. G1 Z-31.871 G2 X26. Z-32.621 R4.2 G1 X26.4 Z-32.421 G0 Z4. X22. G1 Z-30.229 G2 X24. Z-31.871 R4.2 G1 X24.4 Z-31.671 G0 Z4. X20. G1 Z-9.84 G3 X21.6 Z-10.64 R0.8 G1 Z-28.96 X21.598 Z-29.005 X21.59 Z-29.083 G2 X22. Z-30.229 R4.2

G1 X22.4 Z-30.029 G0 Z4. X18. G1 Z-1.009 X18.132 Z-1.074 G3 X18.6 Z-1.64 R0.8 G1 Z-9.84 X20. X20.4 Z-9.64 G0 Z4. X16. G1 Z-0.016 G3 X16.131 Z-0.074 R0.8 G1 X18. Z-1.009 X18.4 Z-0.809 G0 Z4. X14. G1 Z0.16 X15. G3 X16. Z-0.016 R0.8G1 X16.4 Z0.184 G0 Z4. X12. G1 Z0.16 X14. X14.4 Z0.36

G0 Z4. X10. G1 Z0.16 X12. X12.4 Z0.36 G0 Z4. X8. G1 Z0.16 X10. X10.4 Z0.36 G0 Z4. X6. G1 Z0.16 X8. X8.4 Z0.36 G0 Z4. X4. G1 Z0.16 X6. X6.4 Z0.36 G0 Z4. X2. G1 Z0.16 X4. X4.4 Z0.36 G0 Z4. X0. G1 Z0.16 X2. X2.4

Z0.36 G0 Z1.2 G1 X-1.6 Z0.16 X0. X0.4 Z0.36 G99 G97 G1 Z2.16 F0.1 X-1.6 Z0. X14.062 X17. Z-1.469 Z-10. X20. Z-28.823 X19.998 Z-28.845 G2 X25.597 Z-33.045 R4.2 G1 X26.102 Z-33.134 X39.256 Z-43. X46. G0 Z2. G0 X190. Z200. M30 %

Page 8: SIMULAREA PROCESULUI TECHNOLOGICAL · PDF file2.5D, frezare 3D, prelucrare de mare viteză, 4 / 5 axe Multi feţe de frezat, frezare pe 5 axe, strunjire, strunjire-frezare până la

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

315

3. Concluzii • Traiectoriile de prelucrare a maşinii se modifică prin schimbarea parametrilor, iar modificările acestora se actualiză automat. • Programele CAM sunt cea mai eficientă cale pentru realizarea celor mai bune cicluri, cea mai bună calitate a piesei şi finisare a suprafeţelor. •SolidCAM este scalabil şi rulează pe maşinile existente la fel de bine acum ca şi în viitor. •Stim exact la fiecare pas modul cum programele CAM vor reduce costurile pentru scule şi materiale scumpe. Bibliografie: [1] http://www.solidcam.com/ [2] Alin Stăncioiu, Proiectarea moderna a dispozitivelor de presare la rece, 3nd Symposium“Durability and Reliability of Mechanical Systems” Târgu-Jiu, Romania, 20, 21 may 2010;

3. Conclusion •Parametric design changes flow right to machine as design changes automatically update toolpath •The most efficient toolpaths for the best cycle-times, part quality, and surface finishes •SolidCAM is scalable to run existing machines as well as future machines. •Know exactly how programs will cut every step of the way before risking expensive tooling and machines. Bibliografy: [1] http://www.solidcam.com/

[2] Alin Stăncioiu, Proiectarea moderna a dispozitivelor de presare la rece, 3nd

Symposium“Durability and Reliability of Mechanical Systems” Târgu-Jiu, Romania,

20, 21 may 2010