Click here to load reader

Siguranța și performațele circulației · PDF file traficului rutier acumulată în ultimii 20 de ani Studiază noțiuni specifice legate de investigarea și expertizarea accidentelor

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Siguranța și performațele circulației · PDF file traficului rutier acumulată în...

 • „Gheorghe Asachi” din Iași

  Siguranța și performațele

  circulației rutiere

  Ingineria autovehiculelor

 • www.tuiasi.ro

  Îmi va plăcea?

  De ce?

  Siguranța și performan-

  țele circulației rutiere

  Dacă am absolvit o facultate din domeniul tehnic și

  sunt interesat de problemele de accidentologie,

  expertiză tehnică a evenimentelor rutiere,

  monitorizarea și optimizarea traficului rutier

  Dacă doresc să beneficiez de sprijinul specialiștilor

  cu experiență în domeniu

  Disciplinele specializării sunt moderne și atractive,

  prin prezentarea problemelor practice

  Pregătirea asigurată îmi va oferi oportunitatea de

  angajare în firme de profil

  Existența unei baze materiale performante pentru

  activități didactice și de cercetare

  Cadre didactice cu experiză în domeniul siguranței

  traficului rutier acumulată în ultimii 20 de ani

  Studiază noțiuni specifice legate de investigarea și

  expertizarea accidentelor rutiere, aplicând cunoștințe

  din diverse domenii ale științei și tehnicii

  Formează deprinderi practice privind gestionarea

  traficului, mijloace moderne în transportul rutier,

  metode și tehnici referitoare la siguranța transporturilor

  rutiere, în concordanță cu legislația actuală

  Consilier de siguranță rutieră

  Inspector la stațiile I.T.P.

  Inspector asigurări

  Inspector în cadrul R.A.R.

  Inspector la Autoritatea Rutieră

  Persoană desemnată în cadrul firmelor cu profil de

  transport

  Metoda de selecție: concurs de dosare.

  Media de admitere = Media examenului de

  diplomă/licență.

  Acte necesare pentru înscrierea la concursul de

  admitere la master:

   Cerere de înscriere;

   Diplomă de bacalaureat sau echivalent, în original;

   Diplomă de studii superioare sau echivalent, în

  original;

   Certificat de naștere (copie);

   Chitanță de plată a taxei de înscriere la concurs;

   Adeverință medicală;

   Trei fotografii tip buletin de identitate;

   Dosar plic.