of 21 /21
UNIVERZITET U ZENICI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI smjer: MATEMATIKA I INFORMATIKA godina studija: IV student: Došić Arnela broj indexa: 3577/MI predmet: RAČUNARSKA GRAFIKA - SEMINARSKI RAD - tema: PHOTOSHOP FILTERS Zenica, januar 2007.

SEMINARSKI RAD - am.unze.ba · koji pomažu pri zaštiti slike od neovlaštenog kopiranja ( filter Watermark ). Njih možemo Njih možemo primjeniti na cijeli sloj ili samo na selektovani

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SEMINARSKI RAD - am.unze.ba · koji pomažu pri zaštiti slike od neovlaštenog kopiranja ( filter...

 • UNIVERZITET U ZENICI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI smjer: MATEMATIKA I INFORMATIKA godina studija: IV student: Došić Arnela broj indexa: 3577/MI

  predmet: RAČUNARSKA GRAFIKA - SEMINARSKI RAD -

  tema: PHOTOSHOP FILTERS

  Zenica, januar 2007.

 • 1

  Sadržaj 1. Uvod 2 2. Kako koristiti filtere 3 3. Meni Filter 4 4.Vrste filtera 5 4.1 Filteri Artistic 5 4.2 Filteri Blur 6 4.3 Brush Strokes filteri 6 4.4 Filteri Distort 7 4.5 Noise filteri 8 4.6 Pixelate filteri 9 4.7 Render filteri 9 4.8 Filteri Sharpen 10 4.9 Filteri Sketch 11 4.10 Filteri Stylize 12 4.11 Texture filteri 12 4.12 Video filteri 13 4.13 Filteri Other 13 5. Vodeni žig na slikama 14 6. Primjeri korištenja filtera 15 6.1 Efekat vatre 15 6.2 Efekat vode 17 7.Literatura 21

 • 2

  1. UVOD

  Pored Layer-a, dušu Photoshop-a čine upravo filteri. Oni su ti, pomoću kojih se u Photoshop-u mogu dobiti svi oni specijalni efekti, zadivljujuća dizajnerska ostvarenja, prekrasni radovi. Pomocu filtera, Photoshop korisniku nudi neograničeno veliko polje na kojem on može ispitati svoju kreativnost i maštovitost.

  Filteri su svoje ime dobili iz svijeta fotografije, gdje se može izmijeniti izgled fotografije stavljajući filtere preko leća. Kada bi razmišljali zašto koristimo filtere, dobili bi mnoga često i nejasna objašnjenja. Ali jedno od tih je da ljude privlače svjetlucavi i nesvakidašnji objekti. Iz iskustva znamo da sadržaj koji ima samo tekst nije na prvi pogled zanimljiv i često takav samo letimično pregledamo. Međutim, ako vidimo sadržaj koji u prvom planu ima neku neobičnu sliku, naša pažnja je u narednim trenucima, sigurno, posvećena tom sadržaju.

  Filteri u Photoshopu mijenjaju izgled slike sa puno više varijacija i širine, nego filteri na foto – aparatima.Oni na slike primjenjuju automatizovane efekte, pa tako pomoću filtera za korekciju slike možemo popraviti, promjeniti oštrinu, ujednačiti ili pojačati prelaze između boja na slici. Drastično mijenjanje kompozicije slike postižemo pomoću filtera sa specijalnim efektima.

 • 3

  2. KAKO KORISTITI FILTERE

  Današnje verzije Photoshop – a ( Photoshop 5.0, Photoshop CS ) sadrže 12 grupa filtera i dodatnu grupu "Other" u kojoj se prave sopstveni filteri. Osim toga, Photoshop sadrži i filtere koji pomažu pri zaštiti slike od neovlaštenog kopiranja ( filter Watermark ). Njih možemo primjeniti na cijeli sloj ili samo na selektovani dio sloja. Važno je upamtiti da će se filter primjeniti samo na aktivan, odabrani sloj ili dio sloja. Filteri se ne mogu primjeniti na bitmapirane slike, index-color slike, ili slike koje imaju 16 bita po kanalu. Da bi primjenili određeni filter trebamo uraditi sljedeće:

  1. Odabrati sloj ili njegov dio na koji želimo primjeniti filter 2. na liniji glavnog meija Photoshop – a odabrati Filter, a zatim iz podmenija izabrati koju

  vrstu filtera želimo 3. nakon što mišom kliknemo na željeni filter otvoriće nam se ( u većini slučajeva ) dijaloški

  okvir filtera gdje vidimo efekat filtera. Dijaloški okvir nam olakšava rad naročito kod primjene filtera na velike slike, štedi naše

  vrijeme i sprečava uzaludan i naporan rad.

 • 4

  3. MENI FILTER

  Meni Filter sadrži sljedeće opcije:

  1. Ime filtera koji se kotisti 2. Extract – omogućava izdvajanje dijela slike u novi sloj 3. Filter Gallery – otvara dijaloški prozor u kojem se nalaze sve

  vrste filtera sa opcijom Prewiev. 4. Liguify sadrži 8 vrsta filtera ( Warp, Turbulence, Twirl

  Clockwise, Pucker, Bloat, Push Left, Mirror ) 5. Pattern Maker – omogućava izradu uzoraka ( paterna) za

  pravljenje nove podloge 6. Vanishing Point – služi za pravljenje perspektive pomoću

  mreže sistemom tačku po tačku. 7. Lista filtera sa podmenijima i dodatna grupa Other 8. Digimarc – alat za pravljenje vodenog pečata

  Slika 1.: Meni Filter

 • 5

  4. VRSTE FILTERA

  Kao što je već rečeno, Photoshop sadrži 12 grupa filtera, koji u sebi sadrže podfiltere. Po

  njihovoj ulozi i načinu rada razlikujemo filtere za korekciju slike ( Blur, Noise i Shrarpen ) i filtere sa specijalnim efektima ( Artistic, Brush Strokes, Distort, Pixelate, Render, Stylize, Texture ). Grupe filtera su: Artistic, Blur, Brush Strokes, Distort, Noise, Pixelate, Render, Sharpen, Stylize, Texture, Video i Other. U narednim poglavljima objašnjena je svaka grupa filtera sa podfilterima.

  4.1. Filter Artistic Ova grupa filtera ubraja se u filtere sa specijalnim efektima. Koriste se da bi slici dodali tzv.

  „umjetnički izraz“, pomoću efekta olovke, četkice, freske... Mogu se koristiti u kombinaciji sa drugim filterima, ali teško. Kako bi se postigli najbolji rezultati najbolje je primjeniti ih na cijelu sliku, a nikako na prazan sloj. Pomoću ove grupe možemo obrađivati samo slike u RGB formatu ili sivoj skali.

  Ova grupa u podmeniju ima 15 filtera, i to: Colored Pencil, Cutout, Dry Brush, Film Grain, Fresco, Neon Glow, Paint Daubs, Pallete Knife, Plastic Wrap, Poster Edges, Rough Pastels, Smudge Stick, Sponge, Underpainting i Watercolor. Plastic Wrap ( omotavanje plastikom )

  “Ogrće" sliku u tanak sloj plastične vrećice ili celofana, naglašavajući detalje na površini. Ovaj filter prati konture u slici, a može se upotrijebiti za davanje odsjaja dijelovima slike ili utiska trodimenzionalnosti cijeloj slici. Možemo ga primjeniti i na tekst. Colored Pencil ( olovka u boji )

  Prikazuje sliku ili njen dio tako da podsjeća na sliku nacrtanu olovkama u boji na jednobojnoj podlozi. Ovaj filter upotrebljava preovladavajuće boje u slici i uklanja neke oblasti iz nje, koje mijenja u „boju papira“. Važni rubovi i ivice su zadržani i dati su im izgledi grubih prelaza. Jednobojna pozadina se pokazuje kroz izvjesno zamućenje. Sponge ( sunđer )

  Ovaj filter simulira upotrebu sunđera i daje sliku koja izgleda kao da je boja nanošena „tapkanjem“. Pri korištenju ovog filtera količina boje i veličina sunđera mogu se kontrolisati.

  Slika2.: Artistic>Plastic Wrap Slika 3.: Atristic>Colored Pencil Slika 4: Artistic > Sponge

 • 6

  4.2 Filter Blur Ova vrsta filtera se koristi za smanjivanje razlika u boji među pikselima. Filtera čine sliku

  blažom, mekšom i tanjom, i koriste se za retuširanje. Oni ublažavaju prelaze ubacujući dodatne piksele u grube i oštre površine poput linija, i nijansirajući ih. U zavisnosti o kojem se filteru radi, moguće je podešavati radijus zamagljenosti. U ovu grupu spada 11 filtera: Average, Blur, Blur More, Box Blur, Gaussian Blur, Lens Blur, Motion Blur, Radial Blur, Shape Blur, Smart Blur i Surface Blur. Gaussian Blur ( gausovsko zamagljenje )

  Brzo zamućuje sliku po lako promjenljivoj vrijednosti. Gaussian Blur potpuno briše granice, definicije i linije slike. Ovaj filter slabi i muti detalje i dobar je za efekte izmaglice.Koristan je kod pravljenja sjenki, anti – aliasa na ivicama koje se susreću. Radial Blur

  Simulira zamagljenje nastalo pomoću zumiranja ili okretanja kamere. Izaberite “Spin" da bi zamutili sliku u koncentričnim krugovima; ili “Zoom" da bi zamutili sliku uz zamišljene prostorne linije, kao kod pravog zoom-a, i intenzitet od 1 to 100. Kvalitet zamućenja rangira od “Draft", preko “Good", do “Best", a razlika je u brzini primjene i čistoći magle. Odredite centar zamućenja pomjerajući linije u prozoru “Blur Center“. Smart Blur

  Precizno zamućuje sliku, dozvoljavajući korisniku da podesi sve moguće opcije poput određivanja dubine do koje će Blur efekat ići, kvaliteta, radijusa ili dijela slike na koji će se filter primjeniti.... Ovaj filter najprije otkriva ivice ( konture ) formi u slici, a zatim zamagljuje samo unutar oblasti ograničenih „ivicama“. Tamo gdje se pojavi značajan kontrast, “Edge Only" opcija primjenjuje crno-bijele rubove, a “Overlay Edge" opcija primjenjuje bijele.

  4.3 Brush strokes filter

  Kao i Filteri grupe “Artistic", “Brush Stroke" filteri daju umjetničke i slikarske efekte koristeći različite četkice i poteze perom.Najbolje ih je koristiti za stilizaciju slike ili kreiranje teksture. Neki filteri dodaju zrnca, boju, sum, ivicne detalje, ili teksturu na sliku radi specijalnih efekata. U grupi ima 8 filtera: Accented Edges, Angled Strokes, Crosshatch, Dark Strokes, Ink Outlines, Spater, Sprayed Strokes i Summi – e.

  Slika 5: Blur>Gaussian Blur Slika 6: Blur>Radial Blur Slika 7: Blur>Smart Blur

 • 7

  Accented Edges

  Upotrebljava se kada želimo dodati više teksture slici. Naglašava rubove slike. Kada je kontrola svjetlosti rubova namještena na veću vrijednost, naglašeni dio liči na bijelu kredu; kada je namještena na manju vrijednost, rubovi liče na rad tušem ili tintom. Ink Outlines

  Pomoću njega dobijamo sliku koja izgleda kao da je oslikana dijagonalnim potezima pera umočenog u tuš ili tintu. Potezi su uvijek unakrsni, ali ako je njihova dužina mala to se ne vidi jasno.

  Dark Strokes

  Primjenom ovog filtera dobija se slika koja izgleda kao da je oslikana dijagonalnim potezima četkice, koji se ne vide sasvim jasno. Mijenja tamnije dijelove slike blize crnoj kratkim tankim potezima, a svjetlije dijelove blize bijeloj istom tehnikom samo duzim potezima.

  4.4 Filteri Distort

  Kategorija filtera Distort sadrži filtere koji sliku pretvaraju u zamršen splet piksela. Ovi filteri geometrijski uvrcu ili oblikuju sliku, praveci 3-D ili druge izoblicene efekte. Grupa ima 13 filtera: Diffuse Glow, Displace, Glass, Lens Correction, Ocean Riple, Pinch, Polar Coordinates, Ripple, Shear, Spherize, Twirl, Wave i ZigZag.

  Glass

  Efekat koji daje utisak da se slika posmatra kroz razne vrste stakala. Možete koristiti već postojeće staklo ili možete napraviti svoju sopstvenu staklenu površinu, zatim je snimite kao Photoshop-ov fajl, i primjenite ga. Moguće je podesiti debljinu stakla (“scaling" opcija), distorziju i glatkoću. Kada budete koristili ove kontrole za neki fajl, koristite uputstva za filter “Displace". Polar Coordinates

  Konvertuje sliku iz svog četvrtastog oblika u kružnu i obrnuto (loptastu sliku razvlači u 2D-ravan), u zavisnosti od izabrane opcije. Pomoću ovoga filtera možete dobiti efekte umjetnosti popularne u 18-om vijeku, kada su slike mogle da se vide pravilno samo kroz prizmu.

  Slika 8: Brush Storkes> Slika 9: Brush Storkes> Slika 10: Brush Storkes> Accented Edges Ink Outlines Dark Strokes

 • 8

  ZigZag

  Najjednostavnije rečeno primjenom ovog filtera, dobijate sljedeće: stavite sliku u posudu sa vodom, zatim bacite kamenčić ili kapljicu u sredinu i preko slike se prostiru koncentrični talasići. On, ustvari, dodaje nabore, vrhove i talase u sliku.

  4.5 Noise filteri “Noise" filteri dodaju ili brišu šumove, ili piksele sa nasumično odabranim vrijednostima

  boja. Ovo pomaže da se boje selektovanog dijela pomiješaju sa pikselima okoline. Noise filteri mogu napraviti zanimljive teksture ili riješiti mnoge probleme, kao sto su prašina ili ogrebotine koje nastaju prilikom skeniranja slika. Ima 5 filtera: Add Noise, Despeckle, Dust&Scratches, Median i Reduce Noise. Add Noise

  Postavlja nasumično piksele na sliku tako da se dobija efekat šuma na televizoru sa slabim signalom. Opcije uključuju vrstu šuma: “Uniform" je nešto slabiji od “Gaussian" šuma. “Monochromatic" opcija samo mijenja tonalitet na tamnije ali zadržava boje. Dust & Scratches

  Redukuje šumove mijenjajući različite piksele. Da bi postigli balans između izoštravanja i uklanjanja grešaka, isprobajte razne kombinacije “radius" i “threshold" skala. Median

  Redukuje šumove izjednačavajući svjetlost piksela sa okolinom. Pretražuje čitavu grupu piksela tražeći slične po tonalitetu i svjetlosti, odbacujući previše različite piksele od traženih, i mijenja centralne piksele srednjom vrijednošću okolnih. Ovaj filter je koristan za uklanjanje traga na slikama pokreta.

  Slika 11: Distort> Glass Slika 12: Distort>Polar Coordinates Slika 13: Distort> ZigZag

  Slika 14: Noise> Add Noise Slika 15: Noise>Dust&Scratches Slika 16: Noise>Median

 • 9

  4.6 Pixelate filteri Rade tako što sliku razbijaju u grupe piksela. Filteri “Pixelate" grupe oštro definišu

  selektovani dio grupišući ivične piksele u ćelije. Treba voditi računa o vrijednostima parametara, jer male vrijednosti stilizuju sliku dok je velike mogu upropastiti. Ovdje se nalazi 7 filtera: Color Halftone, Crystallize, Facet, Fragment, Mezotint, Mosaic i Pontillize. Color Halftone

  Ovaj filter prvo dijeli sliku u kanale. Za svaki kanal, filter, dijeli sliku u pravougaonike i mijenja svaki pravougaonik krugom. Veličina kruga je proporcionalna svjetlosti pravougaonika. Mezzotint

  Konvertuje bilo crno-bijelu sliku ili sliku velikih prelaza između boja u kolor sliku. Da bi koristili ovaj filter, izaberite vrstu koju želite iz Pop-up menija. Filter daje efekat grafičkih prikaza slika na starijim računalima, poput Commodore-a, ili neke x86-ice. Pointillize

  Razbija boje slike u slučajno odabrane tačke, nešto kao tačkasto slikanje, i koristi boju pozadine kao platno na kome se radi. On pravi sliku od sitnih mrljica.

  4.7 Render filteri “Render" filteri prave 3-D oblike, teme oblaka, frakcione teksture, i simulirana svjetla i

  odsjaje u slici. Takođe možete rukovati objektima u 3-D prostoru, i praviti gotove 3-D oblike (kupe, sfere, i valjke), ili kreirati teksture za popunjavanje iz crno-bijelih fajlova za osvjetljavanje 3-D objekata. Imamo 5 filtera: Clouds, Difference Clouds, Fibers, Lens Flare i Lighting Effects. Clouds

  Filter Clouds je jedini koji može da radi u totalno praznom sloju. On zamjenjuje piksele bilo kakve slike svojima, ne uzimajući uopšte u obzir njen sadržaj. Može se uppotrijebiti za kreiranje dijelova scene sa oblacima, kao štoje nebo, dim i izmaglica. Najuspješnija tehnika sastoji se u tome da se filter Clouds primjeni na prazan sloj i ukomponuje u sliku. Difference Clouds

  Koristi nasumično odabrane vrijednosti boja koje variraju od prve do druge da bi proizveo oblak. Filter ne prekriva odmah sliku oblakom kao filter “Clouds" već pravi neku vrstu negativa,

  Slika 17: Pixelate>Color Halftone Slika 18: Pixelate>Mezzotint Slika 19: Pixelate> Pointillize

 • 10

  koji prilikom većeg broja ponavljanja ovog filtera izbacuje granične piksele, smanjujući broj prelaza među oskudnim bojama da bi ih svodio prema oblaku načinjenom samo od prve i druge boje. Filter je jako koristan za dobijanje efekta mermera. Lighting Effects

  Po nekima, jedan od najljepših filtera grupe Render. Omogućava primjenu mnogo svjetlosnih efekata na RGB slike (17 “light" stilova, 3 “light" tipa, i 4 seta promjenjivih opcija vezanih za svako svjetlo). On omogućuje da se mijenja osvjetljenje u slici, dodavanje teksture i efekat reljefnosti. Njime se može simulirati utjecaj jednoga ili više svjetlosnih izvora na boje u slici.

  4.8 Filteri Sharpen “Sharpen" filteri su produkcioni filteri koji pomažu da se popravi fokus, čime se popravlja

  kvalitet slike i ona biva pripremljena za mali gubitak oštrine. Ova vrsta filtera je fokusirana na isticanje kontrasta rubnih piksela. U ovoj vrsti je zastupljeno 5 filtera: Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More, Smart Sharpen i Unsharp Mask. Sharpen More

  “Sharpen More" filter samo povećava nivo jasnoće koji se primjenjuje nego standardni “Sharpen". (Isto kao i “Blur" i “Blur More" ) Sharpen Edges

  Pronalazi rubove slike na kojima dolazi do značajnije promjene boja i ističe ih. “Sharpen Edges" filter ističe samo dijelove slike na kojima nema prelaza. Ovaj filter nema podesive vrijednosti za isticanje, pa ga morate primjeniti više puta za jači efekat. Unsharp Mask

  “Unsharp Mask" filter se koristi za malo napredniju upotrebu i služi pri uklanjanju istaknutih dijelova na slici, redukovanje linija koje odskaču od okoline i uopšte suprotnog je efekta od “Sharpen" filtera.

  Slika 20: Render>Clouds Slika 21: Render>Difference Clouds Slika 22: Render>Lighting Effects

 • 11

  4.9 Filteri Sketch “Sketch" filteri dodaju teksture na sliku, najčešće za 3-D efekte. Filteri su korisni za

  simuliranje slika rađenih prefinjenim tehnikama ili ručnim radom. Mnogi od “Sketch" filtera koriste prvu i drugu boju pri obradi crteža ili slika. Chalk & Charcoal

  Daje efekat crteža urađenog kredom i ugljenom. Slika je rađena u dvije boje, sa mogućim varijacijama svjetlosti. Tamni dijelovi su slikani kredom. Sjenčeni dijelovi su rađeni ugljenim štapićima. Ugljeni štapići su rađeni u prvoj boji, a kreda u drugoj. Conté Crayon

  Potpuna simulacija masnih boja na nekoj podlozi . “Conté Crayon" filter koristi prvu boju za tamne dijelove, a drugu za svijetle. Filter simulira 3-D površinu koja nastaje nanosom masnih boja na neku površinu. Najbolje radi na slikama koje imaju kontrastna područja. Torn Edges

  Može poslužiti kod uprošćavanja složenih slika i za popravljanje utisaka jednostavne linijske grafike. Najljepše ga je koristiti kod tekstova ili sličnih radova sa velikim kontrastima. Filter izbljeđuje sliku, koristi prvu boju za tamnije dijelove, a drugu za svjetlije. Svi rubovi su “iskidani", a prelazi između boja su ublaženi kod slika sa jakim kontrastom, i grubi kod slika koje imaju prelaze.

  Slika 23: Sharpen>Sharpen More Slika 24: Sharpen>Sharpen Edges Slika 25: Sharpen> Unsharp Mask

  Slika 26: Sketch>Chalk&Charcoal Slika 27: Sketch>Conte Crayon Slika 28: Sketch>Torn Edges

 • 12

  4.10 Filteri Stylize Najviše se koriste za specijalne efekte. Mijenjaju boju, pojačavaju ivicu ili premještaju

  piksele na slici. Ovdje imamo 9 filtera: Diffuse, Emboss, Extrude, Find Edges, Glowing Edges, Solarize, Tiles, Trace Contour i Wind. Extrude

  Ovaj filter primjenjuje efekat na sliku tako da ona može izgledati kao da je izvučena iz ravni, u obliku skupa blokova ili piramida. Mana mu je što može potpuno uništiti sadržaj slike. Tiles

  Filter Tiles „razbija“ sliku na blokove, čiji broj definiše korisnik. Svaki blok sadrži sekciju orginalne slike, pomjeren sa svoje orginalne pozicije za slučajan iznos. Wind

  Ovaj filter premješta piksele sa njihovih pozicija, kao da ih je vjetar oduvao, u horizontalnom pravcu. Može se primjeniti više puta, ali se količina efekta ne može kontrolisati.

  4.11 Texture filteri “Texture" filteri se koriste da bi se slici dao izgled dubine, i neke stvarnosti. Njima se u

  sliku dodaje neka vrsta teksture – obično zrnatosti ili ispupčenja – i svi rade na praznim slikama. Slike rađene ovim filterima daju onu notu realnosti, koja je potrebna za potpuni dojam. Imamo na raspolaganju 6 filtera: Craquelure, Grain, Mosaic Tiles, Patchwork, Stained Glass i Texturizer. Grain

  Dodaje razne vrste šumova na sliku dajući joj specifičan izgled slike prikazane na nekom od starih televizora. Vrste šumova: “regular, soft, sprinkles, clumped, contrasty, enlarged, stippled, horizontal, vertical, i speckle". Mosaic Tiles

  Efekat je slika sastavljena od mnogo malih dijelova ili, kao što i naziv kaže, mozaik. Moguće je izabrati veličinu pločice, razmak i dubinu procjepa između svake od njih. Patchwork

  Razbija sliku u male kvadratiće podesive veličine, ispunjene dominantnom bojom u toj oblasti. Filter automatski mijenja dubinu između kvadrata, u zavisnosti od sjenke i prelaza u tom dijelu.

  Slika 29: Stylize>Extrude Slika 30: Stylize>Wind

 • 13

  4.12 Video filteri Sadrže filtere namjenjene obradi pokretnih slika, snimljenih sa videa ili da svede boje na

  one za televizijsko emitovanje.Postoje dvije vrste video filtera, a to su: De – Interlace i NTSC Colors. De – Interlace pegla pokretne slike tako što uklanja neparne ili parne linije preplitanja na video slici. Korisnik može da bira da li će da zamijeni odbačene linije dupliranjem ili interpolacijom. NTSC Colors – ograničava gama boju na boje prihvatljive televizijskom emitovanju kako bi se spriječilo da se prezasićene boje razljevaju po televizijskim scan linijama. 4.13 Filter Other Omogućavaju korisniku sa pravi svoje filtere, da koristi filtere za modifikovanje maski, da pomjera selekciju unutar slike i da na brzinu podešava boju. Imamo sljedeće vrste ovih filtera: Custom – omogućava korisniku da dizajnira sopstveni efekat. Korisnik može da mijenja vrijednosti osvjetljenja svakog piksela na slici prema predefinsanoj matematičkoj operaciji. High pass – zadržava detalje ivica unutar zadanog radijusa gdje se javljaju oštri prelazi boja. Uklanja detalje niske frekvenicije na slici. Maximum – ima efekat zagušenja – šire se bijele oblasti, a zagušuju crne Minimum – ima efekat primjene širenja, tj. širenja crnih a skupljanja bijelih oblasti. Offset – pomjera selekciju za zadanu vrijednost, horizontalno i vertikalno ostavljajući za sobom prazan prostor na prvobitnoj lokaciji.

  Slika 31: Texture>Grain Slika 32: Texture>Mosaic Tiles Slika 33: Texture> Patchwork

 • 14

  5. VODENI ŽIG NA SLIKAMA Vodeni žig je skup filtera koji pomaže da zaštitimo svoju sliku od neovlaštenog kopiranja. Ovi filteri Embed Watermark i Read Watermark pojavljuju se u meniju Filter ispod svih Photoshop – ovih filtera. Razvila ih je firma Digimarc, a Adobe ih je uključio radi sprečavanja neautorizovanog kopiranja slika. Pravljenje vodenog žiga je star proces. U tradicionalnoj štampi bio je pečat ili logo otisnut na papiru radi identifikovanja proizvođača. Dovoljno je neprimjetan da ne ometa odštampani sadržaj. Elektronski vodeni žig je veoma sličan klasičnom, s razlikom što za provjeru njegovog postojanja potreban je poseban program, jer on ne bi smio da se vidi golim okom. Digimarc – ov vodeni žig radi tako što u sliku dodaje izvjesnu količinu šuma, koju korisnik može kontrolisat. Šum je mustra koja sadrži identifikator umjetnika. Vodeni žig je projektovan tako da preživi grubo postupanje. Zamagljivanje i izoštravanje slike ne uklanja vodeni žig, niti isjeca. Kada jednom datoteku sa slikom označimo vodenim žigom, ne možemo ga više ukloniti. Prije ubacivanja vodenog žiga u sliku treba se nabaviti lično ID. Njega možete dobiti preko Digimarc – ove web lokacije ( www. digimarc. com ). Prikaz vodenog žiga Ako želite da vidite vodeni žig koji je primjenjen na sliku treba uraditi sljedeće:

  1. iznad kopije slike treba postaviti istu takvu sliku koja nije markirana 2. blending mode treba postaviti na difference 3. duplirati sliku sa ova dva sloja i „poravnati“ je 4. invertovati rezultat

  Vidjeti će se samo dodatni šum, koji nosi u sebi vodeni žig. Učitavanje vodenog žiga Svaki put kada se u Photoshop učita neka slika, ako je prisutan filter Read Watermark, slika će biti skenirana da bi se ustanovilo da li u njoj postoji vodeni žig. Ako postoji, iza imena slike biće prikazan simbol za CopyRight. Ako se takva slika želi koristiti, treba se u Digimarc – ovoj bazi podataka naći ko je vlasnik slike.

 • 15

  6.PRIMJERI KORIŠTENJA FILTERA 6.1 EFEKAT VATRE

  Htjeli mi to ili ne, minus napolju će nas pratiti još neko vrijeme. I umijesti da padnemo u „zimski san“ napravimo pomoću Photoshopa jednu toplu temu. To ćemo uraditi na sljedeći način:

  1. Otvoriti novi dokument proizvoljne veličine ( npr. 1500x1000 piksela ), sa bijelom pozadinom.

  2. Osnovnu strukturu vatre napraviti ćemo pomoću filtera Filter > Reneder> Clouds. On proizvodi slučajnu šaru koja liči na dim ili maglu.

  3. Da bismo stvorili utisak plamena koristićemo filter

  Polar Coordinates koji se nalazi u meniju Filter>Disort. Ovdje je potrebno potvditi opciju Polar to Rectangular.

 • 16

  Do sada smo napravili distorziju slike koja sa najviše vidi u gornjem dijelu, pa naša slika ima izgled vatre. Ipak, moramo još malo poraditi na njenoj vjerodostojnosti....

  4. Sada ćemo našem plamenu dodati „sjaj“ i kontrast. To ćemo najlakše postići na sljedeći način: u meniju Fliter izaberemo Brush Strokes > Accented Edges. Kada se otvori njegov dijalog, treba uraditi:

  a) Edge Width podesiti na 5 b) Edge Brightness na 38 c) Smoothness postaviti na 15.

  Kao rezultat dobijamo sljedeću sliku: Još nam je ostalo da naš plamen dobije svoju „pravu“ boju, a to ćemo postići još jednim filterom:

  5. Iz menija Filter izaberimo Render > Lighting Effects. U okviru Light type vrijednost Intensity podesiti na 35, izabrati Omni način osvjetljenja, a izvor osvjetljenja dovešćemo na donji rub slike. U okviru Properties vrijednost Gloss postaviti ćemo na 84, Material postaviti na 69, parametar Exposure povećati na 10, a posljednji parametar Ambience treba da iznosi 7. Boju ćemo podesit na sljedeći način: u okviru Light type kliknuti na ColorBox i izabrati narandžastu nijansu ( R:243, G:126, B: 31 ), a u okviru Properties ponoviti isto, s tim da nam ovdje treba crvena nijansa ( R: 237, G:33, B:35 ).

 • 17

  Slika koju smo na kraju dobili izgleda ovako:

  6.2 EFEKAT VODE Nakon kreiranja „vatre“ napravimo i efekta vode, koji može da bude krajnje zanimljiv.

  1. Treba napraviti novi dokument (File > New). Veličina dokumenta neka bude 500 x 500 piksela, a u polju Mode treba izabrati opciju RGB Color, rezolucija bi trebala da bude 72 pixel/inch-u. Boja pozadine treba da ostane bijela.

  2. Pritiskom na taster D vrši se resetovanje palete boja na crnu i bijelu boju.

  3. Aktivirati Filter > Render > Clouds. 4. Sljedeći korak je aktiviranje Filter > Blur > Radial Blur i

  parametre treba podesiti kao što je to prikazano na slici 1.

  Slika 1 5. Kao rezultat se pojavljuje slika 2.

  Slika 2

 • 18

  6. Sljedeći korak je aktiviranje Filter > Sketch > Bas Relief i parametre unutar dijaloga treba podesiti na sljedeće vrijednosti: Detail=14, Smoothness=10 i Light=Bottom. Kao rezultat se pojavljuje slika 3.

  Slika 3 7. Aktivirati Filter > Sketch > Crome i parametre

  unutar dijaloga treba podesiti na sljedeće vrijednosti: Detail=6 i Smoothness=3. Kao rezultat se pojavljuje slika 4.

  Slika 4 8. Poslednji korak je Image > Adjustments >

  Hue/Saturation i parametre unutar tog dijaloga treba podesiti kao što je prikazano na slici 5.

  Slika 5

 • 19

  9. Kao rezultat se pojavljuje slika 6.

  Slika 6

  Ovde je prikazana jedna moguća kombinacija kako bi se došlo do jednostavnog efekta vode, ali korisnik ove parametre može proizvoljno da menja kako bi dobio drugačije rezultate.

 • 20

  7. LITERATURA Računarska grafika, Dragan Cvetković, „Svjetlost“, Beograd 2006. Photoshop 4.0 Complete, K.Binder i T. Alspas, „Publikum“, Beograd 1998. Adobe Photoshop, V.Egić i D. Gambiroža, „Jovan“, Beograd 2004. Magazin „VIDI“, Rotooffset tiskara Meić, Zagreb 2006. DigitalFoto magazin, Radin Print Culture, Zagreb 2006. www.znanje.org www.adobe.com www.planetphotoshop.com www.elitesecurity.org