Seminarium - Tanatologia

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Seminarium - Tanatologia

 • Artur Moskaa ,Krzysztof Woniak

  TANATOLOGIA

 • Definicje mierci

  Definicja klasyczna nieodwracalne ustanie krenia krwi

  oznacza mier czowieka jako caoci.

  Definicja nowa nieodwracalne ustanie funkcji mzgu oznacza

  mier czowieka jako caoci.

  Definicja nowa zmodyfikowana nieodwracalne ustanie funkcji

  pnia mzgu oznacza mier mzgu jako caoci.

 • Etapy mierci

  Agonia zanikanie funkcji yciowych

  mier kliniczna brak akcji serca

  mier osobnicza - mier pnia mzgu

  mier biologiczna - proces trwaego i nieodwracalnego

  ustawania czynnoci yciowych. NIE TYLKO brak ycia

 • Pojcie mierci zdysocjowanej

  mier komrki ustanie procesw metabolicznych

  Rnorodna wraliwo na niedobr tlenu:

  Niska tkanka czna : najwysza neurony kory mzgowej

 • Mechanizm mierci

  to NIE = przyczyna mierci

  W wikszoci przypadkw zgonw nastpuje on

  w mechanizmie ostrej niewydolnoci kreniowo

  - oddechowej

 • Znamiona pomiertne

  Reakcje interletalne

  Znamiona wczesne:

  Wtpliwe

  Ozibienie (frigor mortis),

  Wysychanie (exsiccatio / desiccatio post mortem).

  Blado (palor mortis).

  Pewne

  Stenie pomiertne (rigor mortis),

  Plamy pomiertne opadowe (livor mortis)

  Znamiona pne:

  Autoliza, Ginice

 • Stwierdzenie zgonu

  Plamy pomiertne opadowe (livor mortis)

  Stenie pomiertne (rigor mortis)

 • Reakcje interletalne:

  -powstanie fali skurczy po uderzeniu powyej rzepki

  -powstanie waka miotonicznego po uderzeniu obym

  przedmiotem w misie

  - skurcze mini po pobudzeniu mechanicznym /

  elektrycznym

  - reakcja gruczow potowych po pobudzeniu np.

  acetylocholin

  - reakcje renic po stymulacji chemicznej

  (Atropina, Pilokarpina)

 • Ozibienie

  Dua ilo zmiennych

  - temperatura pocztkowa

  - stosunek masy do powierzchni ciaa,

  - promie ciaa

  - temperatura i rodzaj otoczenia (woda lepiej przewodzi ciepo)

  - ruch powietrza, wilgotno powietrza

  - faza plateau (warstwy odziey, tkanka tuszczowa)

  Wynik niepewny

 • Wysychanie

  Lokalizacja

  Spojwki

  Czerwie wargowa

  Jzyk

  Moszna

 • Stenie pomiertne

  Mechanizm

  Po mierci spadek ATP

  Nieodwracalne wizanie aktyny i miozyny

  Pojawienie si sztywnoci mini

  stenie pomiertne to sztywno mini a nie ich skurcz

  Mae minie: gsia skrka = cutis anserina

 • Stenie pomiertne

  Co oceniamy

  Jakie grupy mini obejmuje

  Jak dobrze jest rozwinite

  Czy powraca po przeamaniu (prawdopodobnie

 • Stenie pomiertne

  Rnicowanie

  NIE zmiany z powodu dziaania wysokiej i niskiej temperatury

 • Plamy pomiertne opadowe

  Mechanizm

  Ustanie krenia krwi => brak cinienia krwi

  Pod wpywem siy cikoci krew przemieszcza si do najniej

  pooonych czci ciaa.

  Krew pozostaje w naczyniach

  Blado powok w zakresie ucinitych rejonw

 • Plamy pomiertne opadowe

  Co oceniamy

  Lokalizacja

  Kolor

  Wysycenie

  Przemieszczanie si (ustpowanie po ucisku) cakowite / niecakowite

 • Plamy pomiertne opadowe

  Rnicowanie

  siniec / podbiegnicie krwawe = krew poza naczyniem, w

  okolicznych tkankach

 • Blado narzdw

  wewntrznych (wykrwawienie)

  Jaskrawoczerwone zabarwienie

  krwi, narzdw wewntrznych i

  plam pomiertnych opadowych

  (zatrucie CO)

  UWAGA: taki kolor plam

  pomiertnych opadowych moe by

  wywoany dugotrwaym

  przebywaniem w niskiej

  temperaturze

 • Szacowanie okresu, ktry upyn po zgonie:

  1. Ciepe i wiotkie < 3 godz.

  2. Ciepe i sztywne 3-8 godz.

  3. Zimne i sztywne 8-36 godz.

  4. Zimne i wiotkie > 36 godz.

 • OKRELANIE CZASU MIERCI

  Dokadno istotnie zmniejsza si wraz ze zwikszeniem czasu, ktry

  upyn od zgonu

  Na miejscu ujawnienia zwok oceniamy stan znamion mierci oraz

  dokonujemy tzw. przeamania stenia pomiertnego (jeli istnieje)

 • Autoliza (z powodu enzymw zawartych w komrkach)

  Rozkad (z powodu zewntrznych czynnikw)

  PNE ZMIANY POMIERTNE

  1. ROZKAD GNILNY (putrefactio)

  smugi dyfuzyjne; gigantyzm gnilny twarzy, narzdw

  pciowych

  2a. MUMIFIKACJA = STRUPIESZENIE (mumificatio)

  ciepe i suche rodowisko

  2b.PRZEMIANA TUSZCZOWO WOSKOWA (saponificatio)

  wilgotne rodowisko

  3. ZESZKIELETOWANIE (skeletisatio)

 • Artefakty pomiertne (po polsku artefakt to nie dzieo sztuki, jak to

  staraj si nam wmwi niektre tumaczenia w filmach DVD):

  - z powodu wysychania (tache noire = czciowe wysychanie gaek

  ocznych),

  - jatrogenne,

  - uszkodzenia spowodowane przez zwierzta,

  - uszkodzenia spowodowane np.

  przemieszczaniem zwok w wodzie

  Podstawowa cecha uszkodze pomiertnych: brak

  podbiegni krwawych