Click here to load reader

Schrack Design 4.0 - RSimage.schrack.com/produktkataloge/p-desig9rs.pdfU drugom koraku je potrebno dodati nove ili podesiti dužinu već postojećih sabirnica kako bi se dobila tačna

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Schrack Design 4.0 - RSimage.schrack.com/produktkataloge/p-desig9rs.pdfU drugom koraku je potrebno...

 • Razvodni ormani: Jednostavno i pouzdanoprojektovanje

  Schrack Design 4.0

  www.schrack.rs

  NOVO :AUTOMATSKO

  CRTANJEELEKTRIČNIH

  ŠEMA

 • Schrack Design omogućava jednostavno projektovanje razvodnih tabli i ormana i pri tom osiguravazadovoljenje neophodnih standarda. Pored kreiranja izgleda ormana i električnih šemaSchrack Design ima mogućnost termičkog proračuna kreiranog ormana prema IEC TR 60890 čimese zadovoljava EN 61439 (do 1600 A), sa svom potrebnom dokumentacijom.

  www.schrack.rs

  NOVO :PREPORUČENI

  ORMAN

  O Schrack design-u

 • Projektovanje prema EN 61439

  Obimna dokumentacija

  Jednostavno crtanje i poručivanje

  Zadovoljava EN 61439 Standard

  Disipacija toplote, koju razvodni orman emituje, zavisi od nekoliko faktora : efektivne veličine gornje površine, instaliranih komponenti, i načina montaže samog ormana. Na primer, orman postavljen slobodan u prostoriji može odavati više toplote od ormana postavl-jenog direktno na zid.

  Tačna pravila i propisi kako se izračunava efektivna disipaciona površina ormana u zavisnosti od načina montaže su regulisana standardom IEC TR 60890, koji predstavlja osnovu za ispunjenje EN 61439. Kao stručna lica, Vi i Vaša kompanija dužni ste da zadovoljite pomenuti standard.

  VAŠE PREDNOSTI100%

  BESPLATAN

 • Brzi linkovi za štampanjeUpotrebom Brzih-linkova pri štampanju moguć je skok na željenu stranicu samo jednim klikom.

  Uvoz i Izvoz ličnih artikalaIzvoz lične liste proizvoda, koja se kasnije može uvoziti na druge računare (npr. za kolege).

  Sortiranje stranica Moguće ručno podešavanje stranica štampanog izveštaja. Time se izveštaj formira prema želji korisnika.

  www.schrack.rs

  Odabrane funkcije Schrack Design-a

  Termički proračun do 1600A sa grafičkim prikazom

  Termički proračun obuhvata sisteme do 630A i 1600A. Za proračune do 1600A izračunavanje se vrši u više nivoa. Schrack Design proverava da li je mesto montaže komponenti u skladu sa standardom i daje grafički prikaz koje komponente se ne nalaze na odgovarajućem mestu.

  PrečiceCrtanje i planiranje je još brže upotrebom novih prečica.

 • Automatsko crtanje električnih šemaKako bi se omogućilo što brže crtanje, Schrack Design daje mogućnost automatskog formiranja električne šeme na osnovu prednjeg izgleda ormana.

  Lako povezivanje pomoću ugaone linijeSa komandom ugaona linija, komponente se jednostavno povezuju međusobno. Postavljanjem ugaonika Schrack Design automatski crta linije.

  A3/A4 okviriOkvir se može povećati kako bi se mogli crtati veliki projekti

  Block editorU blok editoru moguće podešavanje bloka po želji, bilo da se radi o prednjem izgledu ili pri formiranju šema.

  Preporučeni ormanUkoliko lista komponenti postoji ali nema odgovarajućeg ormana, Schrack Design može preporučiti kompatibilan orman.

 • Nakon završetka formiranja prednjeg izgleda ormana, prelazimo na tropolnu šemu. Šema se može generisati automatski za standardne komponente kao što su RCD, MCB i kombinovani MCB/RCD. Automat-skim povezivanjem se štedi puno vremena i ubrzava se izrada komplet-nog projekta.

  Sve pojedinačne stranice izveštaja se mogu urediti po potrebi, kako bi se što jednostavnije i brže došlo do neophodne dokumentacije.

  Ukoliko lista komponenti postoji ali nema odgovarajućeg ormana, u Schrack Design-u moguće je pomoću opcije "preporuči orman" pronaći odgovarajući. Pojaviće se lista mogućih ormana.

  U podešavanjima se mogu dodeliti prečice za svaku funkciju ponaosob. Ove prečice se mogu menjati u bilo kom trenutku i pomažu u bržem i jednostavnijem crtanju.

  Automatsko crtanje električnih šema

  Štampanje dokumentacije

  Preporučeni orman

  Prečice

  www.schrack.rs

  Schrack Design 4.0 noviteti

 • Proračun kablova

  Podešavanje sabirnica

  Definisanje opštih uslova

  U trećem koraku je potrebno definisati listu svih kablova i žica koje su upotrebljene za ožičenje komponenti. Automatski se izračunavaju gubici snage za svaki provodnik i dodaju se u termičkom proračunu kompletog razvodnog ormana.

  U drugom koraku je potrebno dodati nove ili podesiti dužinu već postojećih sabirnica kako bi se dobila tačna snaga disipacije.

  U prvom koraku je potrebno proveriti karakteristike samog ormana kao i podatke vezane za ambijentalne uslove i podesiti ih prema stvarnim podacima.

  1

  Jednostavno uputstvo kako uskladiti orman sa standardom

  2

  3

  4Izbor ventilacijeUkoliko temperatura izabranog ormana nije u skladu sa standardom, Schrack Design preporučuje odgovarajući sistem za ventilaciju. Dodavanjem ventilatora smanjuje se temper-atura unutar ormana do vrednosti koja je u skladu sa standardom. Kompletan sistem za ventilaciju automatski se dodaje u listu artikala.

 • www.schrack.rs

  PREUZMITE APLIKACIJU NA DOLE NAVEDENOM LINKUwww.schrack.rs/tools/schrack-design-app/

  Windows: Vista | 7 | 8 | 10

  Izbor artikala

  Termički proračun

  Generisanje izgleda ormana ielektričnih šema

  Štampanje dokumentacije

  Prebacivanje artikala direktno u korpu

  Naručivanje opreme

  6 koraka do usklađenog razvodnog ormana

  Da li želite da ostvarite saradnju sa nama? Jednostavno je : Registrujte se onlajn preko našeg sajta klikom na polje "Prijava" . Nakon popune formulara o Vašoj kompaniji dobićete pristup onlajn prodavnici sa Vašim personalizovanim cenama.

  Ili nas jednostavno nazovite - naše kolege će Vam rado pomoći.

  Schrack Technik : Vaš partner od poverenja!

  P-DESIG9RS

  100%BESPLATAN