of 16 /16
SCHÜCO ADS alumínium ajtórendszerek SCHÜCO Aluminium Door System ADS

SCHÜCO ADS alumínium ajtórendszerek SCHÜCO Aluminium Door System ADSarako.hu/pdf/alu_ads_aluminium_ajtorendszerek.pdf · 2012. 5. 7. · SCHÜCO ADS HD ajtó SCHÜCO door ADS

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • SCHÜCO ADS alumínium ajtórendszerekSCHÜCO Aluminium Door System ADS

 • Energy2 = energiamegtakarítás és energiahasznosítás

  Energy2 – Saving energy and generating energy

 • Energia2 = energiamegtakarítás és energiahasznosítás

  Energy2 – Saving energy and generating energy

  Energiafelhasználás régi ajtóvalPélda: Ud=2,0 W/m

  2KEnergy consumption with old doorsExample: Ud = 2.0 W/m

  2K

  Energiafelhasználás SCHÜCO ADS 75.SI ajtóval,egy oldalon szárnyat eltakarvaPélda: Ud=1,28 W/m

  2KEnergy consumption with SCHÜCO doorADS 75.SI, leaf-enclosing on one sideExample: Ud = 1.28 W/m

  2K

  A SCHÜCO ADS 75.SI ajtó energia megtakarításaEnergy-saving SCHÜCO ADS 75.SI doors

  Primary resources are becomingscarcer, energy prices are rising andlegal requirements regarding climateprotection are stricter than ever. As aresult, the focus is increasingly onthe building envelope as an interfacebetween inside and outside. As animportant part of the building envelope, doors must be economi-cally efficient and contribute to creating a positive energy balance inthe building.SCHÜCO has embraced thischallenge. The new SCHÜCO ADSdoor systems feature improvedprofiles and enlarged insulationzones which offer excellent thermalinsulation values – up to a Uf valueof 1.72 W/m2K for the SCHÜCOdoor ADS 75.SI. They thereforemake an active contribution to saving energy and significantlyimprove the energy balance.

  Az elsôdleges energiaforrások egyrecsökkennek, az energiaárak növe-kednek, a klímavédelemre vonat-kozó törvényi elôírások szigorúb-bak, mint valaha. Az épület homlok-zatburkolata, mint a külsô és a belsôtér metszéspontja, mind inkább afigyelem középpontjában áll. Éppenaz ajtóknak, mint az épülethom-lokzatok fontos elemeinek kellgazdaságosnak és hatékonynak bizonyulniuk és az épület pozitívenergiamérlegéhez hozzájárulniuk.A SCHÜCO megértette ezeket akihívásokat. Az új SCHÜCOADS ajtó-rendszer az újra feljavított profilok-kal és a megnövelt hôszigetelési zó-nával, például a SCHÜCO ADS 75.SIajtó esetében 1,72 W/m2K nagyságúUf értéket kínál. Így aktívan hoz-zájárul az energia megtakarításhozés nyilvánvalóan javítja az energia-mérleget.

  Getting to the heart of energy• Uf value of 1.72 to 3.52 W/m

  2K• Enlarged insulation zone with

  foam-filled insulating bars• Optimum thermal insulation

  due to full-leaf infillon bothsides (optional)

  • Automatic sealing in thresholdarea

  • Energy savings (up to 36%)• Classification in accordance

  with DIN EN ISO 10077-2

  Az energia a középpontban• Uf érték 1,72-tôl 3,52 W/m

  2K-ig• habbetétes izolátorprofilok által

  megnövelt hôszigetelési zóna• optimális hôszigetelés a

  szárnyat két oldalon eltakarópaneles kitöltés által

  • automata küszöb (süllyedôküszöb) a lábazatnál

  • energiamegtakarítás (36 %-ig)• osztályozás a

  DIN EN ISO 10077-2 alapján

 • SCHÜCO ADS 60 ajtóSCHÜCO door ADS 60

  Az új SCHÜCO ADS 60-as ajtó abejáratok gazdaságos, az európainormáknak megfelelô mértékû hô-szigeteléssel rendelkezô megoldása.Az ajtók különbözô épületbiztonságiés automatizálási funkciókba integ-rálhatóak, ezáltal sokoldalúan ésgazdaságosan alkalmazhatóak.Kitûnôen illeszkedik az AWS 60-asablakrendszerhez, amellyel együtthomlokzatrendszerbe is harmonikusanbeépíthetô.

  The new SCHÜCO door ADS 60 isthe economical solution for entranceswhere the focus is not on thermalinsulation; for example, in warmer climates, for interior use or in publicbuildings. The different options forintegration in the building security andbuilding management system meanthat the doors are versatile and canbe used economically. They are ideallysuited to the SCHÜCO AWS 60 window system, which can then be integrated seamlessly in the façade.

  SCHÜCO ADS 60 ajtóSCHÜCO door ADS 60

  SCHÜCO ADS 60 ajtó szárnyat eltakaró ajtólappalSCHÜCO door ADS 60 with leaf-enclosing infill panel

 • SCHÜCO ADS 60 ajtóSCHÜCO door ADS 60

  Tulajdonságok, elônyök:• kis beépítési mélység• Uf érték: 2,64 W/m

  2K• körbefutó szárnyprofil• 147 mm látszó szélesség• hengeres pánt 3 irányban

  fokozatmentesen állítható• majdnem teljesen síkban fekvô

  kilincs-rozetta• betörésgátlás WK2 kategóriáig

  Opciók:• automata küszöb• akadálymentes megoldások• szárnyat eltakaró ajtólap• pánikvasalat• rádióirányítás• az épületvezérlésbe való integrálás

  Features and benefits• Minimal basic depth• Uf value 2.64 W/m

  2K• Continuous leaf profile• 147 mm face width• Barrel hinge, infinitely adjustable in

  three dimensions• Almost flush-fitted rosette• Burglar-resistant to WK2

  Optional• Automatic door seal• Easy-access solutions• Leaf-enclosing infill panel• Emergency fittings• Radio control• Integration in building management

  system

 • SCHÜCO ADS 65 ajtóSCHÜCO door ADS 65

  SCHÜCO ADS 65 SL ajtó SCHÜCO door ADS 65 SL

  SCHÜCO ADS 65 ajtóSCHÜCO door ADS 65

  Az új SCHÜCO ADS 65-ös ajtó a jóhôszigetelési értéket köti össze agazdaságossággal. Az opcionáliskialakítási lehetôségeinek köszön-hetôen multifunkcionális ajtókénthasználható, valamint az épületfelü-gyeleti rendszerbe beköthetô. A modern formatervezés – pl. az SLverzió – számos formai variációttesz lehetôvé a homlokzatoknál.

  The new SCHÜCO door ADS 65 issuitable for economical entrance solutions in conjunction with very goodthermal insulation. Optional fittingsalso allow it to be used as a multi-purpose door and integrated in thebuilding security and building management system. In conjunctionwith the SCHÜCO façade and windowsystems, the modern design gives thedeveloper numerous design optionsfor the building envelope.

 • SCHÜCO ADS 65 ajtóSCHÜCO door ADS 65

  Tulajdonságok, elônyök:• Uf érték: 2,31 W/m

  2K• 147 mm látszó szélesség• hengeres pánt 3 irányban

  fokozatmentesen állítható• majdnem teljesen síkban fekvô

  kilincs-rozetta• betörésgátlás WK2 kategóriáig

  (ADS 65 HD ajtó betörésgátlása WK3kategóriáig)

  Opciók:• kialakítási lehetôségek:

  Residental Line (RL),Soft Line (SL),Heavy Duty (HD)

  • automata küszöb• akadálymentes megoldások• rejtett pántok• szárnyat eltakaró ajtólap• pánikvasalat• menekülô ajtó biztosítás• belépés ellenôrzése / Türmanager• rádióirányítás• az épületvezérlésbe való integrálás

  Features and benefits• Uf value 2.31 W/m

  2K• 147 mm face width• Barrel hinge, infinitely adjustable in

  three dimensions• Almost flush-fitted rosette• Burglar-resistant up to WK2 (as ADS

  65 HD up to WK3)

  Optional• Design options:

  Residental Line (RL), Soft Line (SL),Heavy Duty (HD)

  • Automatic door seal• Easy-access solutions• Concealed hinges• Leaf-enclosing infill panel• Emergency fittings• Emergency exit switch• Access control / door manager• Radio control• Integration in building management

  system

 • SCHÜCO ADS 70.HI ajtóSCHÜCO door ADS 70.HI

  Az ADS 70.HI ajtó a kitûnô hôszigetelésitulajdonságot ötvözi az ADS ajtórend-szerek elônyeivel. A 70 mm-es beépítési mélység a nagystabilitásról gondoskodik. Az opcionáliskialakításnak köszönhetôen használhatómultifunkcionális ajtóként és beköthetôaz épület biztonsági- és automatizálásirendszerébe. Az idôtlen forma lekerekí-tett kontúrral (SL verzió) is kapható ésideálisan kombinálható a SCHÜCOhomlokzati- és ablakrendszerekkel.

  The new SCHÜCO door ADS 70.HI (HighInsulation) combines outstanding thermalinsulation with the benefits of theSCHÜCO ADS door systems. The basic depth of 70 mm ensures a highdegree of stability. Optional fittings allow itto be used as a multi-purpose door andintegrated in the building security andbuilding management system. The clear,timeless design is ideal for combining withthe proven SCHÜCO façade and windowsystems

  SCHÜCO ADS 70 SL.HI ajtóSCHÜCO door ADS 70 SL.HI

  SCHÜCO ADS 70.HI ajtóSCHÜCO door ADS 70.HI

 • Tulajdonságok, elônyök:• Uf érték: 1,89 W/m

  2K• megnövelt izolátorzóna a habbetétek

  által• 147 mm látszó szélesség• hengeres pánt 3 irányban

  fokozatmentesen állítható• majdnem teljesen síkban fekvô

  kilincs-rozetta• betörésgátlás WK2 kategóriáig

  (ADS 70 HD ajtó betörésgátlása WK3kategóriáig)

  Opciók:• kialakítási lehetôségek:

  Residental Line (RL),Soft Line (SL),Heavy Duty (HD)

  • automata küszöb• akadálymentes megoldások• rejtett pántok• szárnyat eltakaró ajtólap• pánikvasalat• menekülô ajtó biztosítás• belépés ellenôrzése / Türmanager• rádióirányítás• az épületvezérlésbe való integrálás

  Features and benefits• Uf value 1.89 W/m

  2K• Extended insulation area with foam fi lling• 147 mm face width• Barrel hinge, infinitely adjustable in

  three dimensions• Almost flush-fitted rosette• Burglar-resistant up to WK2

  (as ADS 70 HD up to WK3)

  Optional• Design options:

  Residental Line (RL),SoftLine (SL),Heavy Duty (HD)

  • Automatic door seal• Easy-access solutions• Concealed hinges• Leaf-enclosing infill panel• Emergency fittings• Emergency exit switch• Access control / door manager• Radio control• Integration in building management

  system

  SCHÜCO ADS 70.HI ajtóSCHÜCO door ADS 70.HI

 • SCHÜCO ADS 75.SI ajtóSCHÜCO door ADS 75.SI

  A legnagyobb hôszigetelési értékkel ren-delkezô SCHÜCO ADS 75.SI ajtó ideálismegoldás azoknál az épületeknél, aholaz energiamenedzsment és az építészetterületérôl magas igények lépnek fel.Lehetôség van rá, hogy multifunkcionálisajtóként használjuk és az épületautoma-tizálásba integráljuk. Az idôtlen formalekerekített kontúrral (SL verzió) is kaphatóés ideálisan kombinálható a SCHÜCOhomlokzati- és ablakrendszerekkel.

  The high insulation SCHÜCO door ADS75.SI (Super Insulated) offers outstanding insulation values and is therefore the idealsolution for buildings with the highestrequirements in terms of energy management and architecture. Optionalfittings also mean that it can be used as amulti-purpose door and integrated in thebuilding management system. The timeless aesthetic design fits seamlesslywith the SCHÜCO façade and windowsystems.

  SCHÜCO ADS 75.SI ajtóSCHÜCO door ADS 75.SI

  SCHÜCO ADS 75 SL.HI ajtóSCHÜCO door ADS 75 SL.HI

 • SCHÜCO ADS 75.SI ajtóSCHÜCO door ADS 75.SI

  Tulajdonságok, elônyök:• Uf érték: 1,72 W/m

  2K• megnövelt izolátorzóna a habbetétek által• kifelé és befelé nyíló ajtóknál egyaránt

  147 mm a látszó szélesség• hengeres pánt 3 irányban

  fokozatmentesen állítható• majdnem teljesen síkban fekvô

  kilincs-rozetta• betörésgátlás WK2 kategóriáig

  (ADS 75 HD ajtó betörésgátlása WK3 kategóriáig)

  Opciók:• kialakítási lehetôségek:

  Residental Line (RL), Soft Line (SL), Heavy Duty (HD)

  • automata küszöb• akadálymentes megoldások• rejtett pántok• szárnyat eltakaró ajtólap• pánikvasalat• menekülô ajtó biztosítás• belépés ellenôrzése / Türmanager• rádióirányítás• az épületvezérlésbe való integrálás

  Features and benefits• Uf value 1.72 W/m

  2K• Extended insulation area with foam filling• Inward or outward-opening; 147 mm

  face width• Barrel hinge, infinitely adjustable in

  three dimensions• Almost flush-fitted rosette• Burglar-resistant up to WK2

  (as ADS 75 HD up to WK3)

  Optional• Design options:

  Residental Line (RL), Soft Line (SL), Heavy Duty (HD)

  • Automatic door seal• Easy-access solutions• Concealed hinges• Leaf-enclosing infill panel• Emergency fittings• Emergency exit switch• Access control / door manager• Radio control• Integration in building management

  system

 • SCHÜCO ADS HD ajtóSCHÜCO door ADS HD

  A nagyszerû SCHÜCO ADS HD (HeavyDuty) ajtó nem csak markáns megje-lenésével kelt feltûnést a homlokzaton.Ez az ajtótípus különösen stabilan meg-szerkesztett, és a frekventált épületek-nek széles bejáratot biztosít. A 65, 70 és75 mm beépítési mélységgel és 3 m-igterjedô magasságával számos formaivariációt kínál. A klasszikusan idôtlendesign kitûnôen illeszkedik a SCHÜCOhomlokzati- és ablakrendszerekhez.

  The large SCHÜCO ADS HD (HeavyDuty) doors are not only a striking feature of the façade; they also have aparticularly stable design and offer largeopening widths for busy buildings. A widerange of applications and design optionsare possible with basic depths of 65, 70and 75 mm, and clearance heights of upto 3 m. The timeless design is ideallysuited to the SCHÜCO façade andwindow systems.

  SCHÜCO ADS 65 HD ajtóSCHÜCO door ADS 65 HD

 • SCHÜCO ADS HD ajtóSCHÜCO door ADS HD

  Tulajdonságok, elônyök:• 65, 70 és 75 mm beépítési

  mélységben kapható• betörésgátlási osztály: WK3-ig• nyitási szélesség 2500 mm-ig• kényelmes magasság 3000 mm-ig• maximális szárnysúly: 200 kg• síkra záródó szárnyú kivitel• hengeres pánt 3 irányban

  fokozatmentesen állítható• válaszhatóan körbefutó szárnyprofil

  vagy lábazati profil

  Opciók:• automata küszöb• akadálymentes megoldások• rejtett pántok• szárnyat eltakaró ajtólap• EN 12400 szerinti 8-as osztály• pánikvasalat• menekülô ajtó biztosítás• belépés ellenôrzése / Türmanager• rádióirányítás• az épületvezérlésbe való integrálás

  Features and benefits• Available in basic depths of

  65, 70 and 75 mm• Burglar-resistant up to WK3• Opening width up to 2500 mm• Comfortable clearance heights of up to

  3000 mm• Max. leaf weight 200 kg• Flush-fitted design• Barrel hinge, infinitely adjustable in

  three dimensions• Choice of continuous leaf profile or sill

  rail profile

  Optional• Automatic door seal• Easy-access solutions• Concealed hinges• Leaf-enclosing infill panel• DIN EN 12400 class 8 (from 2008)• Emergency fittings• Emergency exit switch• Access control / door manager• Radio control• Integration in building management

  system

 • Tulajdonságok, elônyök:• kis beépítési mélység• körbefutó szárnyprofil• 147 mm látszó szélesség• hengeres pánt 3 irányban

  fokozatmentesen állítható• majdnem teljesen síkban fekvô

  kilincs-rozetta• betörésgátlás WK2 kategóriáig

  Opciók:• automatikus ajtótömítés• akadálymentes megoldások• szárnyat eltakaró ajtólap• pánikvasalat• rádióirányítás• az épületvezérlésbe való

  integrálás

  Features and benefitsversions (NI).• Minimal basic depth• Continuous leaf profile• 147 mm face width• Barrel hinge, infinitely adjustable

  in three dimensions• Almost flush-fitted rosette• Burglar-resistant to WK2

  Optional• Automatic door seal• Easy-access solutions• Leaf-enclosing infill panel• Emergency fittings• Radio control• Integration in building

  management system

  SCHÜCO ADS 50.NI ajtóSCHÜCO door ADS 50.NI

  Ahôszigeteletlen SCHÜCOADS 50.NIajtó a belsô terekben alkalmazható.Azáltal, hogy az épületautomatizá-lásba sokoldalúan integrálhatóak,gazdaságosan használhatóak pl.mellék bejárati ajtóként, vagyközépületekben. A tervezôk számáraszámos formai variációt kínálnak azépületburkolatokhoz való illeszkedésterületén.

  The non-insulated version, doorSCHÜCO ADS 50.NI, can be usedfor interiors. The different optionsfor integration in the building management system mean that thedoors are versatile and can be usedeconomically, e.g. as side entrancedoors or in public buildings. Theyoffer the developer numerousdesign options for integration in thebuilding envelope.

 • SCHÜCO ADS ajtómegoldások rendszerbe foglalvaSCHÜCO door ADS solutions in the system

  SCHÜ

  CO aj

  tók

  SCHÜ

  CO AD

  S 50

  .NI

  SCHÜ

  CO AD

  S 65

  SCHÜ

  CO AD

  S70

  .HI

  SCHÜ

  CO AD

  S 75

  .SI

  SCHÜ

  COAD

  SHD

  141 147 147 147 147 147

  Nem hôszigeteltHôszigetelt

  FormatervezésBeépített mélységAjtószárny szélesség Ajtószárny magasság Ajtószárny súlyNyitási szögRejtett pánt 100°/180°-ban nyílóHengeres pántLeveles pánt

  Kialakítási lehetôségekRL (régies hatású ablakrendszer)

  Beépítési területekKompatibilis a SCHÜCO AWS ablakrendszerrel

  Befelé nyílóKifelé nyíló

  Nyitásmódok

  Felütközô

  Gyári görgôzés

  Ügyfél általi görgôzésSzárnyat eltakaró panelkitöltés

  WK 1

  Biztonság

  az EN V 1627 szerint

  SCHÜ

  CO AD

  S 60

  2,64 2,31 1,89 1,72Látszó szélesség mm-benAutomata küszöb

  Uf-érték (W/m2K-ben)

  Design

  SCHÜ

  CO do

  ors

  Magas hôszigetelési értékû

  Non-insulated

  50 60 65 70 75 65; 70; 751100 1100 1100 1100 1100 12502200 2200 2200 2200 2200 3000

  90 90 90 120 120 200

  SL (lekerekített kontúr)Kétszínû profilok

  MellékbejáratLakóépületekKözépületekNagyforgalmú helyek

  Síkban illeszkedô

  Görgôzési módok

  WK 2WK 3 (az ADS HD alkalmazása esetén)Menekülôajtó funkció

  Pánik-vasalat az EN 1125és az EN 179 szerint

  Vandalizmus ellen védett ajtópántok

  Integrálás az épületvezérlésbeAjtó vezérlésFelügyeletérzékelôkBeléptetô rendszerKártyaolvasóUjjlenyomat-alapú azonosításAjtó távirányításNyomógombokEgyszerû beléptetésFelsôzárakKulcs nélküli beléptetô

  Nyílószárny automatika

  Automatic door seal

  Basic depth in mmLeaf sizes (Width)Leaf sizes (Heigth)Leaf weight (in kg)HingesConcealed hinge 100°/180°Barrel hingeSurface-mounted hingeDesign optionsRL (Residential Line)SL (Soft Line)Dual colourAreas of useCompatible window systemSide entranceResidential buildingsPublic buildingsHeavily frequented (ADS HD optional)Opening typesInward openingOutward openingFlush-fittedFace-fittedComposite system

  Pre-rolledTo be rolled together by customerLeaf-enclosing infill panel

  Burglar resistance in acordancewith DIN EN V 1627

  WK 1WK 2WK 3 (possible with ADS HD)Emergency exit switch

  Panic fitting DIN EN 1125/179Hinges protected against vandalism

  Integration with building management systemDoor mangerMonitoring/sensorsAcces controlCard readerFingerprintRemote controlKeypadEasy accesTop closersKeyless entrySide-hung door motor

  Biztonság

  Automatika

  Automatic door seal

  Automation

  Thermally insulatesHighly thermally insulatesUf values in W/m2KFace widths (mm)

  Energia Energy

  Energia és biztonságEnergy and Security

  Energia és automatizálásEnergy and Automation

  Energia és designEnergy and Design

 • SCHÜCO – a nyílászárók szakértôjeSCHÜCO – the address for windows and

  solar products

  A rendszerelvû építés fejlesztésében vezetô szerepetbetöltô SCHÜCO az épület homlokzatának egészérekínál megoldásokat. Ezt egészítik ki a tervezés,építészeti- és gyártmánytervezés, árajánlat és gyártás-elôkészítés szakszerû támogatására készült speciálisszoftver megoldások.As leading innovator in system-based construction,SCHÜCO supplies components for the whole buildingenvelope, including specialised software solutions fordesign, construction, calculation and fabrication.

  Alumínium-rendszerek Aluminium systems

  Acél-rendszerek Steel systems

  Mûanyag-rendszerek PVC-U systems

  Épületszerkezetek Standard units

  Solar-rendszerek Solar products

  SCHÜCO design SCHÜCO Design

  SCHÜCO ADS 60SCHÜCO ADS 60

  SCHÜCO ADS 65SCHÜCO ADS 65

  SCHÜCO ADS 70.HISCHÜCO ADS 70.HI

  SCHÜCO ADS 75.SISCHÜCO ADS 75.SI

  H-1047 Budapest, Baross u. 91–95. Tel.: +36 1 435 4000 Fax: +36 1 435 4001e-mail: [email protected], www.alukoenigstahl.hu

  A SCHÜCO és JANSEN nyílászáró profilrendszerek Magyarországon MABISZ minôsítéssel és ÉME engedéllyel rendelkeznek.A SCHÜCO és JANSEN nyílászáró profilrendszerek kizárólagos magyarországi forgalmazója az Alukönigstahl Kft.