of 27 /27
Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 SCHIŢĂ DE LECŢIE Clasa a VI-a săpt:I Subiectul:Reprezentarea suprafeţei terestre Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe Obiective operaţionale: 1. Să poată calcula scara unei hărţi 2. Să cunoască importanţa cunoaşterii scării unei hărţi geografice Strategia didactică: - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea - resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică Scenariul activităţii: 1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor 2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă 3. Dobândirea noilor cunoştinţe Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă: - Reprezentarea suprafeţei terestre se face cu ajutorul: Globului geografic = reprezentarea exactă a Pământului dar micşorată de foarte multe ori. Harta = reprezentare plană şi micşorată a unei părţi din suprafaţa Terrei; este cu atât mai exactă cu cât suprafaţa din natură este mai mică; scara hărţii = lungimea de pe hartă/lungimea din teren; - Categorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel cu altitudinile), turistice (cu principalele obiective turistice), economice (prezintă ramuri ale economiei şi resursele naturale), climatice (prezintă răspândirea climatelor). - Planiglobul = harta geografică care prezintă întreaga suprafaţă a Pământului. 4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări: - Care este deosebirea dintre o hartă fizică şi una politică? 5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete. 6. Temă: ex. 1,4 - pagina 4 SCHIŢĂ DE LECŢIE Clasa a VI-a săpt: II Subiectul: Relieful Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe Obiective operaţionale: 1. Să cunoască componentele reliefului Europei. 2. Să cunoască repartiţia reliefului Europei. Strategia didactică: 1

SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful,...

Page 1: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:ISubiectul:Reprezentarea suprafeţei terestreCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să poată calcula scara unei hărţi2. Să cunoască importanţa cunoaşterii scării unei hărţi geograficeStrategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Reprezentarea suprafeţei terestre se face cu ajutorul:

Globului geografic = reprezentarea exactă a

Pământului dar micşorată de foarte multe ori.

Harta = reprezentare plană şi micşorată a unei

părţi din suprafaţa Terrei; este cu atât mai exactă cu cât suprafaţa din

natură este mai mică; scara hărţii = lungimea de pe hartă/lungimea din

teren;

- Categorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă

statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel cu altitudinile),

turistice (cu principalele obiective turistice), economice (prezintă

ramuri ale economiei şi resursele naturale), climatice (prezintă

răspândirea climatelor).

- Planiglobul = harta geografică care prezintă întreaga suprafaţă a

Pământului.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Care este deosebirea dintre o hartă fizică şi una politică?

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex. 1,4 - pagina 4SCHIŢĂ DE LECŢIE

Clasa a VI-a săpt: II Subiectul: ReliefulCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască componentele reliefului Europei.2. Să cunoască repartiţia reliefului Europei.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

- Relieful Europei = rezultatul evoluţiei continentului sub acţiunea factorilor: externi şi interni. - Caracteristici ale reliefului Europei:

Altitudinea medie = 330m; Mare diversitate a formelor de relief: munţi, podişuri, dealuri, câmpii; Cuprinde bazine de sedimentare în Centrul şi partea de NV (adâncituri

ale scoarţei terestre unde s-au acumulat sedimentele); În perioada glaciară (când clima continentului s-a răcit) jumătatea

nordică a continentului a fost acoperită de o calotă glaciară care în urma topirii a dus la erodarea reliefului rezultând câmpii cu morene (morenele = dealuri formate din sedimente transportate de gheţari);

Cuprinde în partea sudică munţi tineri: Sierra Nevada, Pirinei, Alpi, Apenini, Dinarici, Caucaz, Carpaţi;

Altitudinea maximă: 4.810 m în Vf. Mont Blanc; În sudul continentului există vulcani activi: Etna, Vezuviu, Stromboli.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Comparaţi din punct de vedere al reliefului Europa „Tânără” de Europa „Bătrână”.

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă:ex. 3 pag. 9

1

Page 2: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:IISubiectul:ClimaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască tipurile de climate din Europa.2. Să localizeze tipurile de climate din Europa.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Europa se află în cea mai mare parte în zona temperată;- Clima este influenţată de: creşterea latitudinii, vânturile de vest,

curentul Atlanticului de Nord, relieful înalt;- Clima temperată: mediteraneană, oceanică, continentală;- Climate ce nu aparţin zonei temperate: clima rece, alpină;a. Clima mediteraneană: este specifică sudului Europei, cuprinzând veri

secetoase, calde, ierni blânde ploioase;b. Clima temperat-oceanică: este specifică vestului Europei, cuprinzând

veri răcoroase şi precipitaţii bogate toamna şi iarna;c. Clima temperat-continentală: este specifică centrului şi estului

Europei şi se caracterizează prin temperaturi ridicate şi secetă vara şi temperaturi scăzute şi ger iarna;

d. Clima temperată-continentală-excesivă este specifică estului Europei şi se caracterizează prin diferenţe mari de temperatură între iarnă şi vară.

e. Clima rece este specifică nordului Europei cu ierni aspre ce durează 8-9 luni;

f. Clima alpină este specifică munţilor înalţi; la 45 grade lat. N zăpezi permanente apar la peste 3000 m altitudine.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări: - Ce curent oceanic încălzeşte clima ţărmurilor de vest şi nord?

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex. 3,4 – pagina 11SCHIŢĂ DE LECŢIE

Clasa a VI-a săpt: ISubiectul: Ce se înţelege prin Europa?Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Europa.2. Să cunoască importanţa istorică a continentului European.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

Europa este: Pentru asiatici „Pâmântul unde apune Soarele”; Continent situat în centrul Emisferei Nordice; Continent aflat între M. Mediterană, Oc. Atlantic, Oc. Îngheţat şi

Asia; Continent ale cărui limite sunt dificil de stabilit; Continent mărginit de C. Nord, C. Roca, C. Matapan; Un continent care împreună cu Asia formează un mare uscat numit

Eurasia; Un continent ce are un contur neregulat cu o mare varietate de

ţărmuri; Situată aproape în totalitate în zona temperată; Un continent bine populat; Un continent unde a apărut revoluţia industrială.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Stabiliţi pe hartă limitele Europei.

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex. 2,3 pagina 6

2

Page 3: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:IIISubiectul:Râurile, fluviile şi lacurile EuropeiCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască principalele fluvii ale Europei.2.Să cunoască factorii repartiţiei hidrografice în Europa.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Reţeaua hidrografică a Europei este foarte bogată şi este influenţată de: climă, relief, soluri, nefiind uniform repartizată pe continent. a. Râurile din Vestul Europei (climatul temperat oceanic) au debite bogate: Sena, Tamisa, Rin, Elba;b. Râurile din regiunile cu climat temperat-continental (cu debite bogate primăvara şi reduse iarna): Volga (cel mai lung de pe continent), Don, Ural, Dunărea;c. Râurile din regiunea sudică, mediteraneană (au debite bogate iarna): Tibru, Arno, Ebro;- Dunărea:

Locul 2 ca lungime pe continent după Volga; Izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră; Se varsă în Marea Neagră prin Delta Dunării după ce străbate 10 state

şi 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad); Debitul variază în funcţie de anotimp; Este principala arteră fluvială din Europa şi este importantă pentru

transport, irigaţii, hidroenergie, turism şi alimentare cu apă;- Lacurile: tectonice (Balaton), vulcanice (Franţa, Italia, Islanda), artificiale (construite de om pentru hidroenergie şi alimentare cu apă, există pe Volga, Dunăre), glaciare (foarte numeroase, L. Geneva, L. Ladoga, L.Onega)

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Din ce se alimentează râurile şi lacurile?

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.6. Temă: ex.3, pag.13

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt: IV Subiectul: Peisajele naturale din EuropaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască tipurile de peisaje naturale din Europa.2. Să cunoască factorii repartiţiei peisajelor naturale.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

- Peisajul natural = constituit din relief, tipuri de roci, clima, vegetaţia, solurile, apropierea sau depărtarea de mare;

- Peisajul natural se află într-o continuă schimbare datorită: modificării climei, activitatea umană, accidentele naturale, diferiţi factori orogenetici (interni şi externi);

- Tipuri de peisaje naturale: Peisajul mediteranean; Peisajul Europei Oceanice (Vestul Europei); Peisajul munţilor tineri (Alpi, Pirinei, Carpaţi, Apenini,

Dinarici); Relieful glaciar (la altitudini ridicate); Peisajul taigalei (nordul continentului); Peisajul pădurilor de foioase; Peisajele lagunare şi deltaice.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Spuneţi care sunt elementele naturale care stau la baza definirii peisajelor naturale.5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.6. Temă: ex. Daţi exemple de delte din Europa.

3

Page 4: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:IVSubiectul:RecapitulareCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să recapituleze cunoştinţele de geografie fizică a Europei.2. Să rezolve exerciţii recapitulative. Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Elevii rezolvă întrebări scrise pe tablă în scris şi oral:- Care este deosebirea dintre o hartă fizică şi una politică?- Care din cele două forme de reprezentare a fost prima: harta sau globul geografic?- Explicaţi formarea continentelor şi a bazinelor oceanice.- Stabiliţi pe hartă limitele Europei.- Spuneţi care ar fi cauzele care au făcut ca Europa să fie cel mai dezvoltat continent din punct de vedere economic.- Din ce se alimentează râurile şi lacurile?- Caracterizaţi pe scurt fluviul Dunărea.- Spuneţi care sunt elementele naturale care stau la baza definirii peisajelor naturale.- De ce este mai frig la Moscova decât la Londra? - De ce cantitatea de precipitaţii scade spre interiorul continentului?- Din ce se alimentează râurile şi lacurile?- Care sunt cele mai lungi fluvii ale Europei?- Găsiţi pe hartă fluvii care se varsă prin delte şi fluvii care se varsă prin estuare.- Comparaţi vegetaţia mediteraneană cu vegetaţia din zonele cu climat temperat-continental. Care sunt adaptările plantelor din zona mediteraneană?

3. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

4. Temă: 1 pag.18

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:IIISubiectul: Vegetaţia, animalele şi solurile EuropeiCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască zonele de vegetaţie din Europa.2. Să cunoască factorii răspândirii vegetaţiei în Europa.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Europa se găseşte în zona biogeografică temperată şi rece;- Vegetaţia este influenţată de climă, relief şi activitatea omului;

a. Vegetaţia mediteraneană (specifică sudului Europei): plante adaptate la secetă: maquisul, levănţică, stejarul veşnic verde,

pinul de Alep, stejarul de plută, oleandrul; animale: şacalul, scorpionul, broasca ţestoasă, magotul; soluri: fertile, terra rossa şi galbene pe substrat calcaros;

b. Zona de stepă (specifică Europei Centrale şi Estice, climat temperat-continental):

vegetaţia: ierburi mărunte; animale: rozătoare (hârciog, popândău, şoarece de câmp), păsări de

stepă, reptile mici; solurile: bogate în humus, fertile: cernoziomuri;

c. Pădurile de foioase (apar în Europa Centrală şi Vestică): vegetaţia: stejar, frasin, tei, ulm, arţar, măceş, alun, soc; fauna: cerb, căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, bursucul, păsări; soluri: brune de pădure, brun-roşcate cu fertilitate scăzută;

d. Pădurile de conifere (formează taigaua din jumătatea nordică a Europei) vegetaţia (conifere: brad, molid, pin); solul: podzoluri (soluri cenuşii);

e. Tundra = formaţiune vegetală joasă adaptată gerurilor mari.4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.5. Temă: ex.3, pag.16

SCHIŢĂ DE LECŢIE4

Page 5: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Clasa a VI-a săpt:VSubiectul: Populaţia EuropeiCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască modul cum a evoluat populaţi Europei.2. Să poată clasifica populaţia Europei.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Populaţia Europei numără aproximativ 711 milioane locuitori;- Indoeuropenii = au populat continentul încă din preistorie, venind din

Asia străbătând câmpiile joase aflate la N de Marea Neagră.- Între secolele V-VI – popoarele germanice au distrus Imperiul roman

de Apus; francii, englezii, longobarzii, saxonii au lăsat numele unor state sau provincii europene.

- În secolele IX-X – slavii pătrund în Peninsula Balcanică; vikingii şi ungurii se stabilesc pe continent.

- În evul mediu arabii stăpânesc Spania vreme de 800 ani iar turcii, Peninsula Balcanică timp de 500 ani.

- Europa cuprinde 4 tipuri umane principale: nordicii, slavii, alpinii, mediteraneenii; ca urmare a migraţiilor există şi arabi, negrii şi asiatici.

- Europa = un mozaic de popoare şi limbi (128 limbi şi dialecte şi 4 alfabete: latin, grec, chirilic şi arab).

- După religie şi origine, Europa se împarte în: Lume mediteraneană, latină şi catolică; Lume slavă, ortodoxă; Lume germanică, protestantă.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Comparaţi densitatea populaţiei din Europa de nord cu cea din Europa de Sud. Ce observaţi?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.6. Temă: ex.3 – pagina 21

SCHIŢĂ DE LECŢIE

Clasa a VI-a săpt:VISubiectul: Oraşele EuropeiCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască principalele oraşe ale Europei.2. Să clasifice oraşele Europei.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Europa este un continent cu multe oraşe.- Primele oraşe datează din antichitate; ele au existat în Grecia antică şi

în Imperiul roman, cele mai vechi fiind: Cnossos, Atena, Roma, Marsilia;

- Oraşele antice erau dotate cu apeducte, forumuri, reţele de canalizare, teatre şi circuri;

- Oraşele medievale erau cetăţi întărite, străzi înguste şi foarte multe clădiri având funcţii comerciale şi meşteşugăreşti: Hamburg, Strassbourg, Sibiu, Viena, Sighişoara ş.a.

- Clasificarea oraşelor: a. după mărime: milionare (Londra, Paris, Bonn, Madrid), mari, mijlocii,

mici (sub 20.000 locuitorib. după funcţie: industriale (Milano), porturi (Rotterdam), comerciale

(Leipzig), financiar-bancare (Zurrich), miniere (Petroşani), turistice (Veneţia)

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Ce tipuri de oraşe cunoaşteţi în România?- Care sunt trăsăturile comune ale oraşelor antice şi medievale?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: exerciţiul 3 – pagina 25

SCHIŢĂ DE LECŢIE

5

Page 6: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Clasa a VI-a săpt:VISubiectul:Harta politică a EuropeiCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să clasifice statele Europei.2. Să localizeze statele Europei.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Europa cuprinde 44 state;- Harta politică = harta care cuprinde state ale lumii sau ale

continentelor sau unităţi administrative dintr-un stat;- Hărţile politice nu sunt definitive, ele schimbându-se în funcţie de

evenimentele politice;- După 1990 numărul statelor a crescut în urma dezmembrării URSS-

ului, a Iugoslaviei şi a Cehoslovaciei;- Rusia şi Turcia se întind pe două continente;- Clasificarea statelor europene:a. după mărime: foarte mari (Rusia, Germania, Franţa), mijlocii (Belgia,

Ungaria, Bulgaria), mici (Vatican, Monaco);b. după poziţia geografică:- state continentale (fără ieşire la mare);- state litorale (cu ieşire la mare);- insulare (Groenlanda=cea mai mare insulă, aparţine de Danemarca);- peninsulare (Italia, Spania, Grecia, Norvegia);c. după forma de guvernământ: republici (România, Franţa, Germania), regate (Olanda, Belgia, Spania), principate (Monaco), religioase (Vatican);

- Cele mai mici state ale Europei sunt: Andorra, Monaco, Vatican, Luxemburg şi Liechtenstein.

4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

5. Temă: 3 pagina 28.SCHIŢĂ DE LECŢIE

Clasa a VI-a săpt:VSubiectul: Aşezările ruraleCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să clasifice aşezările rurale ale Europei.2. Să cunoască modul de repartiţie al aşezărilor umane.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Satele = aşezări omeneşti mici (de regulă cu funcţii agricole).

- Clasificarea satelor:

a. după ocupaţiile locuitorilor: de agricultori, de mineri, de pescari, de

silvicultori, de vânători;

b. după mărime (numărul locuitorilor): mici, mijlocii, mari;

c. după aranjarea caselor: adunate (în zona de câmpie), risipite(zona de

munte), răsfirate (zona de deal), lineare (case de-a lungul şoselei sau

râului)

- Satele:

de regulă, se grupează în jurul bisericilor;

cuprind: vatra satului (compusă din gospodării), moşia şi locuitorii;

- Tipurile de case diferă de la o regiune la alta (case de pământ,

cărămidă, piatră sau lemn);

- Tipuri de case: iglu (în zona rece), izba (în pădurea de conifere);

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Cum explicaţi faptul că la câmpie satele sunt de tip adunat?

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.SCHIŢĂ DE LECŢIE

6

Page 7: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Clasa a VI-a săpt:VIISubiectul:Resursele naturale şi repartiţia lorCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască repartiţia resurselor naturale ale Europei. 2. Să cunoască importanţa resurselor naturale pentru oameni.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Resursele naturale = mijloace de existenţă oferite omului de către

mediul înconjurător; sunt prelucrate de către industrie;

- Clasificarea resurselor naturale:

a. resurse naturale epuizabile: petrol, cărbuni, gaze naturale, lemn,

minereuri etc;

b. resurse naturale inepuizabile: apa, aerul, energia solară;

- Resursele energetice:

sunt foarte importante pentru omenire;

sunt epuizabile (cărbunii, petrolul, gazele naturale) şi inepuizabile

(hidroenergia, energia mării, energia solară, energia eoliană, energia

geotermică)

- Resurse naturale: minereuri de fier, minereuri neferoase (cupru, aluminiu,

plumb, zinc, aur, argint), lemnul, solurile, plantele şi animalele;

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Ce avantaje prezintă centralele eoliene şi solare?

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.6. Temă: Care sunt utilizările lemnului?

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:VIII

Subiectul: Agricultura EuropeiCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască modul cum este organizată agricultura Europei.2. Să clasifice terenurilor agricole.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Europa = potenţial natural favorabil agriculturii (culturii plantelor şi

creşterii animalelor);- Agricultura Europei: datează încă din antichitate unde s-a dezvoltat în regiunea

mediteraneană (se practica irigarea şi terasarea versanţilor), unde peisajul natural s-a transformat în peisaj agricol;

diferă de la o regiune la alta datorită următorilor factori: relieful, clima, hidrografia, solurile, tipurile de culturi agricole, obiceiurile şi tradiţiile;

este modernă, cu productivitate ridicată şi mixtă (în aceeaşi regiune se practică mai multe culturi);

a. Vestul Europei: agricultură modernă, intensivă care asigură zilnic populaţiei mari cantităţi de lactate, brânzeturi, fructe, legume;

b. Estul Europei: agricultură bazată pe cultivarea pământului cu cereale; se mai cultivă: floarea-soarelui şi se cresc animale în ferme mari (bovine, ovine, porcine, păsări);

c. Sudul Europei: agricultură bazată pe culturi de plante mediteraneene: viţa-de-vie, floarea-soarelui, citrice, măslini, smochini etc.

d. Nordul Europei are o agricultură mai puţin dezvoltată datorită solului şi climei nefavorabile.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Care sunt culturile agricole specifice Europei Sudice?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.6. Temă: ex.2, pagina 35

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:VIII

7

Page 8: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Subiectul: Căile de comunicaţie şi transporturileCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască principalele mijloace de transport din Europa.2.Să localizeze pe hartă principalele căi de comunicaţie.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Transporturile foarte dezvoltate pe continent; se efectuează cu ajutorul mijloacelor de transport şi cu ajutorul căilor

de comunicaţie;- Transporturile pe uscat: feroviare (400.000 km) densitate mare = Belgia, Germania, Cehia;

Pentru traversarea unor obstacole naturale s-au construit tuneluri, poduri, ferry-boat-ury;

rutiere (pe şosele) = comode, rapide şi ajung în zone mai puţin accesibile; ocupă locul I între căile de comunicaţie; în Europa există autostrăzi şi magistrale rutiere: E60, E70, E85 (România);

- Transporturile pe apă: pe apă (fluviale) : se execută pe Dunăre, Volga, Rin, Elba, Ron;

Canalul Dunăre-Main Rin leagă Marea Neagră de Marea Nordului;- Transporturile aeriene şi speciale: aeriene = sunt rapide dar şi scumpe; aeroporturi mari = Paris, Londra,

Frankfurt, Atena, Roma, Moscova; speciale: transportul curentului electric, apa, gaze naturale, telefon,

radio, televiziune, sateliţi; 4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Găsiţi pe hartă 2 rute navale pentru a ajunge de la Constanţa la Rotterdam;5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.6. Temă: Ex.1, pagina 37.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:VII

Subiectul: Îndeletniciri tradiţionale şi activităţi industrialeCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască îndeletnicirile tradiţionale şi activităţile industriale.2.Să localizeze pe hartă îndeletnicirile tradiţionale şi activităţile industriale.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Îndeletnicirile tradiţionale = ocupaţii specifice numai anumitor grupe

de populaţie dintr-o anumită regiune; tinerii învaţă secretele meseriei în timpul uceniciei de la meşteri bătrâni;

- Îndeletnicirile tradiţionale: a. cultivarea pământului într-un anume fel;b. creşterea animalelor;c. pescuitul, olăritul, ţesutul, torsul;d. prelucrarea metalelor, confecţionarea bijuteriilor;- Îndeletnicirile sunt influenţate de: condiţiile mediului natural,

materiile prime, tradiţiile istorice;- Activităţile industriale = exploatarea bunurilor naturale şi

transformarea lor în produse finite necesare omului;- Industria: a apărut odată cu inventarea motorului cu abur în secolul XVIII; s-a dezvoltat în Anglia şi Vestul Europei şi s-a răspândit în restul

continentului şi în întreaga lume; a suferit de-a lungul istoriei mai multe transformări; este dezvoltată în Marea Britaniei, Franţa, Germania, N. Italiei.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Explicaţi noţiunile: îndeletniciri tradiţionale şi activităţi industriale.5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: 3,4 pagina 33

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:IX

8

Page 9: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Subiectul: Comerţul şi turismulCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască modul cum se desfăşoară comerţul şi turismul.2. Să poată localiza obiective turistice importante.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Comerţul = circulaţia mărfurilor de la producător la consumator; este indispensabil dezvoltării unei ţări;- Europa ocupă locul I la volumul de mărfuri comercializate; - Ţări cu un comerţ foarte dezvoltat = cele puternic industrializate: Germania, Franţa, M. Britanie, Italia, Olanda, Belgia, Elveţia, Suedia, Spania. Se exportă produse prelucrate şi se importă materie primă;- Ţările europene fac comerţ între ele dar şi cu celelalte state ale lumii;a. Fostele ţări comuniste fac comerţ în principal cu Rusia;b. Ţările scandinave fac comerţ cu Marea Britanie şi Germania (exportă);c. Ţările Africii trimit în Europa: petrol, gaze naturale, produse agricole;d. Germania este cel mai mare exportator din Europa.-Turismul = activitate recreativă şi aducătoare de venituri;-Europa = cel mai vizitat continent de către turişti;-Ţările cele mai vizitate = Spania, Italia, Austria, Grecia;-Tipuri de turism practicat în Europa: turism litoral (M. Neagră, M. Mediterană, Oc. Atlantic), turism montan (Alpi, Carpaţi, Pirinei), turism balnear, turism cultural, turism religios.

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Ce legătură există între dezvoltarea economică a unei ţări şi volumul comerţului său?

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex.3,4 pagina 39

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:X

Subiectul: Recapitulare geografia umană e EuropeiCategoria de lecţie: de evaluareObiective operaţionale:1.Să reactualizeze cunoştinţele dobândite la geografia umană a Europei.2.Să rezolve exerciţii recapitulative.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Elevii răspund la următoarele întrebări:

- Comparaţi harta densităţii populaţiei din Europa cu harta reliefului. Ce observaţi?

- În ce regiune a Europei credeţi că sunt moschee? De ce?- Din ce cauză la câmpie, satele sunt de tip adunat?- Care sunt condiţiile naturale ce impun un anumit tip de sat?- Spuneţi care sunt marile oraşe apărute în antichitate?- Care sunt trăsăturile comune ale oraşelor antice şi ale oraşelor

medievale?- De când credeţi că datează capitala ţării noastre, Bucureşti? (sec.XIV-

evul mediu)- Prin ce se caracterizează oraşele contemporane?- Arătaţi pe hartă state insulare şi state continentale.- Ce factori determină apariţia unor activităţi industriale într-o anumită

regiune.- Daţi exemple de câteva îndeletniciri tradiţionale în România.- Daţi exemple de activităţi industriale în Europa.- Prin ce se deosebeşte agricultura ţărilor est-europene de agricultura

ţărilor vest-europene?- Care sunt culturile agricole specifice sudului Europei?- Caracterizaţi transporturile fluviale ale Europei.

4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:X

9

Page 10: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Subiectul: Europa Centrală – specificul geograficCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască specificul Europei Centrale.2.Să caracterizeze fizico-geografic Europa Centrală.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- Europa Centrală reprezintă: Regiunea centrală a Europei cu ieşire la Marea Nordului, Marea

Baltică şi cu ieşire în S-E la Marea Neagră; O regiune cu relief variat; O regiune de tranziţie de la Europa de Vest (temperat-oceanică) la

Europa de E; O regiune cu o reţea variată destul de bogată; O regiune în care peisajele naturale au suferit modificări profunde; O regiune cu veche şi densă populare; O regiune bogată în resurse naturale: cărbuni, metale, păduri; O regiune cu diferenţe economice; O regiune cu densă reţea de transporturi.- Peisajele Europei Centrale:

Câmpia Poloniei (peisajul agricol); Alpii Austriei (peisaj natural); Valea Rinului (Germania, în apropiere de Mainz); Berlin (capitala Germaniei).

4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

Temă: - Alcătuiţi o scurtă compunere folosind cuvintele: castel, munţi, câmpii, Oc. Atlantic, resurse, slavi, ţări dezvoltate.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:IXSubiectul: Regiunile geografice ale Europei

Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască semnificaţia termenului de regiune geografică.2.Să localizeze pe hartă regiunile geografice ale Europei.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

- Regiunea geografică = un teritoriu unde condiţiile geografice au condiţii asemănătoare pe toată suprafaţa sa. - Europa cuprinde 5 regiuni geografice:a. Europa Centrală: cu relief variat, climat temperat de tranziţie şi oceanic, reţea hidrografică bogată; majoritatea ţărilor şunt bine populate şi dezvoltate economic;b. Europa Sudică: cu relief tânăr, predominant înalt, climat mediteranean cu veri secetoase şi ierni umede; unele ţări sunt foarte dezvoltate iar altele mai puţin dezvoltate;c. Europa Estică: are un relief monoton, predominând câmpia. Clima este temperat continentală cu caracter excesiv (ierni geroase, veri calde cu precipitaţii reduse); vegetaţia este de stepă;d. Europa Vestică: cuprinde ţări dezvoltate aflate la Oceanul Atlantic; climatul este temperat – oceanic;e. Europa Nordică: cuprinde relief îmbătrânit şi erodat, clima rece, numeroase lacuri glaciare, vegetaţie de conifere; ţările sunt mai puţin populate

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Lecturaţi Regiunea Munţilor Alpi – text de la pagina 41.5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex.1, pagina 41

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XISubiectul: Germania

10

Page 11: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască date generale despre Germania.2.Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S:356.900 kmp; P:81,3 mil.loc.; C:Berlin; L: germană;- Cadrul natural: Relieful: Câmpia Germaniei, Masivul Renan, M-ţii Harz, M-ţii

Pădurea Neagră; Pod. Bavariei, Alpii Bavariei, Valea Rinului; Clima: temperat continentală cu influenţe oceanice; Hidrografia: Dunărea, Weswr, Elba, Oder, L.Boden- Populaţia: ocupă locul 2 după Rusia, germanii=majoritari;- Oraşe: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgard,

Dresda;- Economia: ocupă locul 3 pe Glob: Resurse naturale: cărbuni (hiulă-loculI în Europa), sare, fier; Produce: oţel (locul V pe Glob), cupru, aluminiu; Industrii: constructoare de maşini (automobile, locomotive, utilaje),

chimică (îngrăşăminte, materiale plastice, cauciuc), tradiţionale (textilă, porţelanului, alimentară);

Agricultura: mai slab dezvoltată, asigură doar 2/3 din necesarul ţării. Se cultivă: cereale, cartofi, sfecla de zahăr; se cresc animale;

Transporturile = reţea densă de şosele, autostrăzi şi căi ferate.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- De ce majoritatea râurilor curg în Germania de la sud la nord?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: 2,5 pagina 49

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XIISubiectul: Austria

Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1.Să cunoască date generale despre Austria2.Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S: 83855 kmp; P: 8 mil.loc.; C: Viena; L: germană;- Cadrul natural: Relieful: ¾ din teritoriu este ocupat de Munţii Alpi; Bazinul Viene

este cea mai joasă regiune, se află în NV; Clima: temperat-continentală, variază în funcţie de altitudine,

influenţată de foehn care scurtează iernile rezultând avalanşe; Hidrografia: Dunărea cu afluenţii Inn, Enns şi Murr, lacuri: Boden, L.

Neuslieder;- Populaţia: compusă din vorbitori de limbă germană, austrieci;- Oraşe:VIena (1/5 din populaţie), Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck;- Economia: este prosperă cu industrie dezvoltată după 1950 datorită

investiţiilor SUA Resurse naturale:cărbune, fier; Produce:automobile, textile, dulciuri; Industrii: extractivă, energetică (hidrocentrale), textilă, alimentară,

constructoare de maşini; Agricultura: modernă Se cultivă: în Bazinul Vienei cereale; se cresc: animale în zona

montană (bovine, ovine); Turismul dezvoltat în zona montană4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Enumeraţi câteva motive care v-ar determina să vizitaţi Austria.5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XIISubiectul: PoloniaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţe

11

Page 12: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Obiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Polonia2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S:312680 kmp; P:38,4 mil.loc.; C:Varşovia; L: polonă;- Cadrul natural: Relieful: variat şi dispus în trepte, creşte în altitudine de la nord la

sud; este compus din: Câmpia Europei Centrale, Colinele Mazuria,M-ţii Beskizi, M-ţii Tatra; Pădurea Bialowieska 1250 kmp.

Clima: temperat-oceanică, temperat-continentală; Hidrografia: Vistula, Oder, 9300 lacuri naturale – majoritatea poluate;- Populaţia: în nord trăieşte la sate, în sud, majoritară la oraşe; 97%-

polonezi- Oraşe:Poznan, Lodz, Cracovia, Wroclaw, Lublin;- Economia: în curs de dezvoltare Resurse naturale: cărbuni (huilă, lignit), fier; Produce: hârtie, textile, fontă, oţel, vapoare, utilaje; Industrii: siderurgică, metalurgia neferoasă, construcţii de maşini,

chimică, alimentară; Agricultura: cuprinde 29% din populaţie Se cultivă: cereale, legume, fructe, cartofi; Se cresc: porcine, bovine; Transporturile: rutiere, maritime, feroviare.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Cum explicaţi că deşi are o suprafaţă mare de câmpie, Polonia nu produce cantităţi mari de cereale (datorită solului şi climei)5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XISubiectul: ElveţiaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:

1. Să cunoască date generale despre Elveţia2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

- S: 41.293kmp; P: 6,9mil.loc.; C:Berna; L:germană;- Cadrul natural: Relieful:predomină munţii: Munţii Alpi, M-ţii Jura; Podişul Elveţiei; Clima: temperat-continentală şi etajată pe verticală; Hidrografia:Rinul, Ronul = fluvii; Geneva, Boden, Zürich, Lacul celor

4 cantoane, Neuchatel = lacuri; - Populaţia: inegal răspândită în teritoriu datorită reliefului înalt;- Oraşe: Zurich, Bassel, Geneva, Berna, Neuchatel;- Economia: prosperă se bazează pe activităţi bancare şi turism Resurse naturale: foarte puţine; Produce: ceasuri, aparate optice, electrice, electrocasnice, ceocolată; Industrii: nepoluante: electronică, electrotehnică, alimentară; Agricultura: creşterea animalelor (bovine) Se cultivă:cartof, plante de nutreţ; Turismul (11 milioane turişti/an) staţiuni: Davos, Gstaad, St. Moritz

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Spuneţi care sunt lacurile pe care Elveţia le împarte cu ţările vecine?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex.2, pagina 52

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XIIISubiectul: Cehia Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Cehia

12

Page 13: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

- S:78.864 kmp; P: 10,3 mil.loc.; C: Praga; L: cehă; R: catolică- Cadrul natural: Relieful: predominant muntos, format dintr-un podiş vehi, Podişul

Cehie, Depr. Ostravai; Clima temperat continentală cu precipitaţii bogate:; Hidrografia: Elba, Oder, Morava - Populaţia: trăieşte în mare parte la oraşe (70%);- Oraşe:Praga, Brno, Plzen, Karlovy Vary;- Economia: dezvoltată Resurse naturale:cărbunii, lemnul; Produce: oţel, locomotive, tractoare, alimente, sticlă, porţelanuri ; Industrii: constructoare de maşini, siderurgică, alimentară, materiale

de construcţii; Agricultura: Se cultivă: cereale, cartofi, pomi fructiferi; Se cresc: bovine şi porcine Transporturile rutiere şi feroviare.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Caracterizaţi hidrografia Cehiei.5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XIVSubiectul: UngariaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Ungaria2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.

Strategia didactică:- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S: 93.000 kmp; P: 10,5 mil.loc.; C: Budapesta; L: maghiară;- Cadrul natural: Relieful: Câmpia Alfold, C. Transdanubia, Câmpia Mică, M-ţii Matra,

M-ţii Bukk; Clima: temperat continentală, cu ierni geroase, veri calde, secetoase; Hidrografia: Dunărea, Tisa, Criş, Mureş, Raba, L. Balaton - Populaţia: ungurii=majoritari;- Oraşe: Budapesta, Szeged, Szolnok, Miskolc, Debrecen;- Economia: Resurse naturale: minereuri de metale neferoase, uraniu; Produce: oţel, fontă, aluminiu, produse alimentare, produse

farmaceutice, autobuze, vagoane, electrocasnice, încălţăminte, dulciuri;

Industrii: metalurgică, chimică, alimentară, textilă; Agricultura: Se cultivă: cereale (grâu, porumb), cartofi, sfecla de zahăr, floarea-

soarelui Se cresc: ovine, bovine, păsări; Transporturile pe şosele moderne, căi ferate, fluviale (Dunărea);4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:5. Arătaţi care este importanţa Dunării pentru Ungaria.6. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XIVSubiectul: RomâniaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre România2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

13

Page 14: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 - sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S:238.391kmp; P: 22,7 mil.loc.; C: Bucureşti; L: română;- Cadrul natural: Relieful: diversificat: M-ţii Carpaţi, Podişuri: Transilvaniei,

Moldovei, Getic, Dobrogei, câmpii: de Vest, Română; Clima: temperat-continentală-moderată cu nuanţe de tranziţie; Hidrografia: Dunărea, Olt, Mureş, Siret, Prut, Jiu, Argeş, Ialomiţa- Populaţia: formată din români, majoritari, este în scădere;- Oraşe: Bucureşti, Constanţa, Braşov, Iaşi, Cluj Napoca, Timişoara;- Economia: într-un regres Resurse naturale: cărbuni, petrol, gaze naturale; Produce:textile, automobile, produse chimice, ciment, prod.

alimentare; Industrii: constructoare de maşini, extractivă, energetică, chimică,

alimentară, materialelor de construcţii, lemnului; Agricultura: Se cultivă: cereale, pomi fructiferi, viţă e vie, cartofi, plante tehnnice

(floarea-soarelui, rapiţa, sfecla de zahăr, inul); Transporturile.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Unde se varsă cele mai multe râuri din România?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: ex.1, pag.63SCHIŢĂ DE LECŢIE

Clasa a VI-a săpt:XIIISubiectul: SlovaciaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Slovacia2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea

- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politicăScenariul activităţii:

1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S: 49.036 kmp; P: 5,3 mil.loc.; C: Bratislava; L: slovacă;- Cadrul natural: ţară carpato-dunăreană Relieful:M-ţii Carpaţi, M-ţii Tatra, Câmpia Dunării; Clima: temperat-continentală; Hidrografia: Dunărea, - Populaţia: are densitate mare în zona de câmpie;- Oraşe: Bratislava, Kosice;- Economia: Resurse naturale:; Produce:maşini, vapoare, haine, alimente; Industrii: constructoare de maşini, textilă, alimentară, petrochimică,

ind. chimică; Agricultura: Se cultivă: pomi fructiferi, cartofi, cereale, hamei, plante furajere; Se cresc: oi, vaci, porci Transporturile.4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Comparaţi economia Slovaciei cu economia Cehiei.5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: Precizaţi rolul Dunării în dezvoltarea economică a ţării.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XVSubiectul: MoldovaCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Moldova2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

14

Page 15: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Scenariul activităţii:

1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:- S:33.700 kmp; P: 4,4 mil.loc.; C: Chişinău; L: română;- Cadrul natural: Relieful: predominant de podiş jos şi câmpie; Pod. Nord

Moldovenesc, Pod. Codru, Câmpia Bălţi, C. Bugeac. Clima: temperat-continentală; Hidrografia: Prut, Nistru, Răut, Botna - Populaţia: români (65%), ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei;- Oraşe: Chişinău, Bălţi, Dubăsari, Tighina;- Economia: Resurse naturale: puţine; Produce: alimente, materiale de construcţii ; Industrii: uşoară, alimentară, chimică, a materialelor de construcţii; Agricultura: Se cultivă: cereale, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, legume, tutun,

cânepă, vii, livezi; Transporturile: şosele, căi ferate, singurul aeroport = Chişinău;4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Care sunt principalele râuri ale Moldovei?5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

6. Temă: Ce relief predomină în Moldova.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XVISubiectul: Europa Sudică – Specificul geograficCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Europa Sudică2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:

1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:Europa sudică este o regiune:

Unică prin diversitatea lingvistică, prin dezvoltare economică;

Peninsulară şi insulară situată în sudul continentului;

Muntoasă şi cu puţine câmpii

Cu vulcani activi şi dese cutremure de pământ;

Situată în zona cu climat mediteranean cu secete vara şi ploi iarna;

Cu râuri cu debite bogate mai ales iarna în timpul precipitaţiilor

bogate;

Care reprezintă o străveche vatră de civilizare şi populare;

Cu diferenţe economice între ţări sau chiar în cadrul aceleiaşi ţări;

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:

- Arătaţi pe hartă ţările din Europa Sudică.

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XVISubiectul: Peninsula IbericăCategoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Peninsula Iberică2. Să localizeze pe hartă relieful, oraşele şi principalele resurse.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:

15

Page 16: SCHIŢĂ DE LECŢIE V-VIII/Geografie... · Web viewCategorii de hărţi: fizice (redă relieful, hidrografia), politice (redă statele, oraşele), topografice (redă curbele de nivel

Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 Semestrul I - anul şcolar 2007-2008 1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:Peninsula Iberică:

Este un teritoriu cu dublă ieşire la mare;

Cuprinde Spania şi Portugalia;

Este porţiunea de uscat situată cel mai aproape de Africa;

Cuprinde relief format din:

- podiş situat în centrul peninsulei (Meseta);

- munţii: Cordiliera Betică, Sierra Nevada, Iberici, Pirinei, Cantabrici,

Serra da Estrela;

- Câmpia Andaluziei, Câmpia Aragonului;

Spania şi Portugalia = ţări ale Uniunii Europene, foste imperii

coloniale şi care au contribuit la marile descoperiri geografice;

4. Elevii rezolvă următoarele exerciţii şi răspund la întrebări:- Precizaţi tipul de climă din Peninsula Iberică

5. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

SCHIŢĂ DE LECŢIEClasa a VI-a săpt:XVSubiectul: Recapitulare – Europa Centrală Categoria de lecţie: de transmitere de cunoştinţeObiective operaţionale:1. Să cunoască date generale despre Europa Centrală.2. Să localizeze pe hartă relieful, hidrografia, vegetaţia şi solurile.Strategia didactică:

- sistem metodologic: conversaţia, explicaţia, problematizarea- resurse materiale: atlasul geografic, harta fizică, harta politică

Scenariul activităţii:

1. Momentul organizatoric-verificarea cunoştinţelor2. Elevii răspund la întrebări din lecţia precedentă3. Dobândirea noilor cunoştinţe

Schiţa logică a lecţiei scrise pe tablă:

- Precizaţi 10 ţări din Europa Centrală;

- Care sunt unităţile majore de relief din Europa Centrală?

- Caracterizaţi clima regiunii Europa Centrală;

- Precizaţii principalele râuri ale regiunii studiate.

- Daţi exemple de lacuri din Europa Centrală.

- Caracterizaţi agricultura Europei Centrale.

- Precizaţi resurse ale subsolului existente în regiune.

- Daţi exemple de ramuri industriale existente în regiunea studiată.

- Caracterizaţi agricultura regiunii.

4. Aprecierea, notarea şi consemnarea notelor în catalog şi carnete.

5. Temă: Enumeraţi 10 state ale regiunii studiate şi capitalele acestora.

16