of 67 /67
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND MICROTURBINELE TRANSVERSALE REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT ing. Constantin POPESCU Conducător de doctorat prof. dr. ing. Daniela POPESCU IAŞI, 2019

CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND ... Rezumat teza final.pdfun dispozitiv de ghidare a apei pe arborele turbinei, curbele de randament și putere în funcție de turație

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND ... Rezumat teza final.pdfun dispozitiv de ghidare a...

 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

  CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND

  MICROTURBINELE TRANSVERSALE

  REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  ing. Constantin POPESCU

  Conducător de doctorat

  prof. dr. ing. Daniela POPESCU

  IAŞI, 2019

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  1

  CUPRINS

  Introducere.................................................................................................................................3

  Capitolul I. Analiza cercetărilor privind microturbinele transversale………………………...……………4

  1.1. Politici energetice privind centralele hidroelectrice de mică putere......................................4

  1.2. Stadiul actual al cercetărilor privind turbinele transversale..................................................4

  1.2.1. Soluții constructive. Brevete de invenții de referință privind turbinele

  transversale.......................................................................................................4

  1.2.2. Studii experimentale...........................................................................................9

  1.3. Concluzii................................................................................. .............................................16

  Capitolul II. Contribuții privind proiectarea și realizarea unei turbine transversale destinată funcționării la

  căderi reduse………………………………………………………………………………..……18

  2.1. Recomandări de proiectare extrase din literatura de specialitate........................................….19

  2.2. Descrierea rotorului proiectat...................................................................................................25

  2.3. Descrierea injectorului …………………………………………………………….………...26

  2.4. Concluzii..................................................................................................................................28

  Capitolul III. Contribuții privind soluții inovative de control a curgerii……………………………...…….29

  3.1. Descrierea fenomenului de recirculare…………………………….….………..……….…..29

  3.2. Descrierea brevetului de invenție: Rotor de turbină cu dublu flux…………………..……...30

  3.3. Concluzii............................................................................. ....................................................31

  Capitolul IV. Contribuții privind dezvoltarea standului experimental..........................................................32

  4.1. Instrumente de măsură.............................................................................................................34

  4.2. Echipament de deplasare a turbinei în plan vertical................................................................34

  4.3. Sistem de susținere și ghidare a ansamblului injector-rotor....................................................35

  4.4. Sistemul de transmisie a mișcării de rotație de la arborele rotorului la axul sistemului de

  încărcare…………………………………………………………………………………….….35

  4.5. Sistemul de încărcare mecanică...............................................................................................36

  4.6. Echipament de fracționare a debitului……………………………………………..……...…36

  4.7. Concluzii..................................................................................................................................37

  Capitolul V. Contribuții privind cercetările experimentale..............................................................................38

  5.1. Cercetări experimentale asupra turbinei transversale cu rotor clasic.......................................38

  5.2. Justificarea necesității și oportunității utilizării unui dispozitiv interior de ghidare................40

  5.3. Cercetări experimentale asupra turbinei transversale cu dispozitiv de ghidare cu

  autopoziționare........................................................................................................................41

  5.4. Cercetări experimentale asupra turbinei transversale cu dispozitiv de ghidare

  controlabil din exterior............................................................................................................43

  5.5. Analiza rezultatelor........................................................................................ ..........................46

  5.5.1. Analiza rezultatelorobținute prin încercarea rotorului clasic..............................46

  5.5.2. Analiza rezultatelor obținute pentru rotorul cu dispozitiv cu

  autopoziționare versus rotorul cu dispozitiv de ghidare controlabil din

  exterior............................................................................................................47

  5.5.3. Comparații între cele trei variante de rotor studiat: rotor clasic, rotor cu dispozitiv

  de ghidare cu autopoziționare, rotor cu dispozitiv de ghidare controlabil din

  exterior.............................................................................................................49 5.5.4. Interpretarea rezultatelor obținute prin încercarea rotorului echipat cu

  dispozitive de ghidare.......................................................................................50

  5.6. Concluzii.................................................................................................................... ..............51

  Capitolul VI. Contribuții privind analiza tehnico economică efectuată cu programul HOMER………….53

  6.1. Studiu de caz 1. Condiții de funcționare a turbinei maxim 7200 ore/an, cu debit variabil......54

  6.2. Studiu de caz 2. Condiții de funcționare a turbinei 8760 ore/an, cu debit maxim constant...55

  6.3. Studiu de caz 3 . Condiții de funționare a turbinei 8760 ore/an, cu debit variabil..................56

  6.4. Studiu de caz 4. Condițiii de funcționare a turbinei, maxim 3600 ore/an, cu debit variabil....56

  6.5. Concluzii..................................................................................................................................56

  Capitolul VII Concluzii și contribuții personale………………………………………………..……………..57

  7.1. Concluzii generale.……………………………………………….…………………………..57

  7.2 Contribuții originale………………………………………………………………………..…57

  7.2.1. Contribuții teoretice………………………………………………….………….57

  7.2.3. Contribuții numerice........................................ ....................................................58

  7.2.4. Contribuții experimentale.....................................................................................59

  7.3. Direcții viitoare de cercetare......................................................................................................60

  Lista de lucrări..........................................................................................................................................61

  Bibliografie selectivă………………………………………...………………………….……….………62

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  2

  Introducere

  Prezenta lucrare de doctorat se concentrează asupra microturbinelor transversale de cădere mică,

  funcționând în domenii caracterizate prin parametri hidraulici de valori reduse, în afara domeniului acoperit

  de variantele comerciale.

  Lucrarea își propune proiectarea, construirea și testarea unei turbine Michell-Banki care să

  funcționeze la căderi sub H = 2 m și debite de maxim Q = 300 l/s. Acest tip de turbină transversală ar putea

  exploata un potențial hidroenergetic neglijat până în prezent și utilizabil în locații izolate sau în sisteme

  hibride de producere a energiei electrice, bazate pe resurse regenerabile. Un alt obiectiv este studiul

  avantajelor și dezavantajelor introducerii de dispozitive de ghidare a apei, plasate în interiorul rotorului,

  subiect care s-a bucurat de un interes deosebit. Teza urmărește identificarea unui tip de turbină transversală

  cât mai ușor de realizat, în conformitate cu posibilităților tehnologice disponibile la utilizatorii neracordați la

  SEN.

  În capitolul I sunt analizate tipurilor constructive existente și cercetările care au vizat îmbunătățirea

  performanțelor prin alegerea celor mai bune soluții de proiectare, alături de prezentarea unor brevete de

  invenții recunoscute pe plan internațional.

  Capitolul II furnizează informații privind proiectarea și realizarea turbinei transversale, destinată

  funcționării la căderi reduse. Informațiile care au stat la baza alegerii configurației turbinei sunt completate

  cu numeroase fotografii ce prezintă etapele de construire realizate în cadrul Laboratorului MFMAHP din

  Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași. Este demn de remarcat faptul că turbina a fost integral

  confecționată de autorul prezentei teze, care a utilizat numeroase metode originale, extrem de utile celor care

  doresc să producă turbine Banki, cu mijloace tehnologice simple.

  În capitolul III este prezentată o soluție inovativă de control a curgerii în interiorul rotorului turbinei

  transversale și sunt expuse fotografii ce clarifică modul de realizare a dispozitivului propus.

  Capitolul IV descrie standul experimental complex, conceput și realizat pentru încercarea turbinei

  destinată funcționării la căderi mici. Standul a fost construit astfel încât să permită efectuarea de experimente

  asupra variantei cu rotor clasic și asupra variantei cu rotor echipat cu un dispozitiv inovativ, având rol de

  ghidare a apei de la ieșirea din paletajul rotoric după prima traversare, către intrarea în paletaj pentru a doua

  traversare. Elaborarea modelelor conceptuale și construirea efectivă a tuturor echipamentelor confecționate

  pentru realizarea standului au fost puse în operă de autorul acestei teze.

  Capitolul V conține rezultatele studiilor experimentale. S-a constatat că rezultatele obținute pentru

  turbina transversală având rotor clasic, proiectată și construită pentru căderi foarte mici, sunt similare cu cele

  obținute de alți cercetători interesați de turbine transversale destinate funcționării la căderi mai mari, ce

  presupun acumularea apei într-un rezervor. Încercările efectuate asupra turbinei cu rotor echipat cu dispozitiv

  inovativ de ghidare a apei, realizat în varianta cu autopoziționare, au indicat modificarea curbelor

  caracteristice și micșorarea randamentelor cu până la 12% față de cele obținute prin studii experimentale

  efectuate asupra rotorului clasic și micșorarea domeniului de turații pentru care randamentul este peste 40%.

  Au fost efectuate încercări și asupra turbinei cu rotor echipat cu dispozitiv cu poziție controlabilă din

  exteriorul turbinei. În ceea ce privește randamentul, debitele vehiculate și implicit puterea obținută, s-au

  obținut rezultatele mai bune decât în varianta cu dispozitiv cu autopoziționare. În plus, s-a constatat

  deplasarea punctului de randament maxim către turații mai mici. Concluzia capitolului este că introducând

  un dispozitiv de ghidare a apei pe arborele turbinei, curbele de randament și putere în funcție de turație se

  aplatizează. Cea mai importantă concluzie este că poziția optimă a dispozitivului de ghidare a apei din

  interiorul rotorului variază în funcție de căderea și debitul disponibil. Observația explică rezultatele

  contradictorii din literatura de specialitate și închide calea cercetărilor asupra unor dispozitive de ghidare

  având o poziție imobilă indiferent de valoarea parametrilor hidraulici.

  Una din aplicațiile practice cele mai importante ale cercetărilor privind utilitatea turbinelor

  transversale este posibilitatea de implementare în sisteme hibride de producere a energiei electrice off - grid.

  În Capitolul VI se analizează d.p.d.v. tehnic, economic și de mediu consecințele utilizării unui sistem hibrid

  de tip hidro-solar, completat cu un generator pe motorină utilizabil când resursele regenerabile nu sunt

  disponibile. Sunt studiate patru cazuri, fiecare bazat pe date hidrologice și solare corespunzătoare la locații

  diferite. Concluziile sunt încurajatoare; implementarea turbinei Banki în microsisteme hibride este rentabilă

  d.p.d.v. economic chiar și atunci când debitele sunt asigurate parțial fie și pentru perioade scurte de timp, în

  speță 5 luni în cazul discutat. În plus, avantajele sunt evidente, energia fiind obținută dintr-o resursă

  nepoluantă, cu impact minimal asupra mediului, fără amenajări distructive.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  3

  Capitolul I

  Analiza cercetărilor privind microturbinele transversale

  1.1. Politici energetice privind centralele hidroelectrice de mică putere Sursele regenerabile de energie (SRE) contribuie la atenuarea schimbărilor climatice,

  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea durabilă, protecția mediului și

  îmbunătățirea condițiilor de viață. Energia provenită din surse regenerabile reprezintă un factor

  decisiv pentru creșterea economică și pentru securitatea energetică europeană. Articolul 194 din

  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conferă competențe privind promovarea energiei

  din surse regenerabile. Uniunea Europeană (UE) are o vastă experiență în dezvoltarea industriei

  bazate pe energia produsă din surse regenerabile, coordonează eforturile de combatere a

  schimbărilor climatice și încurajează trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

  Cadrul legislativ pentru programul Horizon 2020 a stabilit obiective naționale obligatorii

  până în anul 2020. Planurile naționale de acțiune conform Directivei 2009/28/CE privind utilizarea

  energiei din surse regenerabile s-au dovedit realizabile. Astfel a avut loc o creșterea rapidă a

  utilizării surselor regenerabile de energie, de la 10,4 % în 2007 la 17 % în 2015 (European

  Comission, 2017). În luna octombrie 2014, Consiliul European a stabilit cadrul legislativ privind

  clima și energia pentru 2030. Obiectivul cu caracter obligatoriu al UE este ca cel puțin 27 % din

  energia consumată în 2030 să provină din surse regenerabile. Între anii 2014 și 2016 a avut loc o

  evaluare prin ,,Programul privind o reglementare adecvată a directivei privind energia din surse

  regenerabile” (REFIT). Evaluarea REFIT a concluzionat că ponderea energiei provenite din surse

  regenerabile în consumul de energie al UE s-a realizat deja cu succes în majoritatea țărilor

  europene. Obiectivele naționale obligatorii în domeniul energiei regenerabile s-au dovedit

  realizabile pentru investitori și pentru agenții economici. Aceste politici energetice au contribuit la

  realizarea obiectivelor UE în domeniul energiei, ducând la reducerea efectivă a emisiilor de gaze cu

  efect de seră, la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea regională.

  Energia hidro reprezintă cea mai importantă sursă curată de energie. Marile oportunități în

  domeniul hidroenergeticii naționale au fost deja exploatate. În prezent, aprobarea construirii de

  baraje de dimensiuni mari, ridică probleme de mediu. Din acest motiv microhidrocentralele instalate

  pe cursul râurilor reprezintă o tehnologie mai atractivă de producere a energiei electrice.

  În România a fost implementat la sfârșitul anilor 80 un program de amenajare a potențialului

  hidroenergetic mic. În prezent conform „Legii privind utilizarea rațională a resurselor de energie”,

  „Legii energiei” și HGR 1535/2003 privind „Strategia de valorificare a surselor regenerabile de

  energie”, în România sunt considerate microhidrocentrale (MHC) centralele hidroelectrice cu puteri

  instalate de până la 100 kW. În România aproximativ 30% din energia consumată este asigurată din

  sursa hidro.

  1.2. Stadiul actual al cercetărilor privind turbinele transversale

  1.2.1. Soluții constructive. Brevete de invenții de referință privind turbinele transversale

  Turbina A. G. M. Michell (1903)

  În anul 1903 inginerul australian Anthony George Maldon Michell (1870-1959) a elaborat o

  soluție constructivă pentru prima turbină prin care apa are o traiectorie transversală. Din punct de

  vedere constructiv, rotorul acestei turbine era oarecum similar cu roata de apă concepută de Jean

  Victor Poncelet în 1826. Turbina avea forma unui cilindru prevăzut pe circumferință cu palate

  (curbate doar în partea dinspre arbore) a căror destinație era să transforme energia hidraulică în

  energie mecanică. Transferul energetic se realiză în două trepte în mod distinct: în prima treaptă

  fluxul de apă parcurge paletajul rotoric în sens centripetal, apoi în cea de-a doua treaptă, apa

  tranzitează din nou paletajul pe direcție centrifugală.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  4

  Fig. 1.1. Desene reprezentative din brevetul de invenție elaborat de A.G.M.Michell

  (Australia Brevet nr. US760898, 1904)

  În brevetul de invenție din figura 1.1, se prezintă diferite modalități de admisie a fluxului de

  apă în paletajul rotoric, rotorul poate fi divizat în trei compartimente egale pentru a putea prelua

  eficient debite variabile.

  Turbina D. Banki (1922)

  Profesorul de origine maghiară Donath Banki (1859 - 1922), elaborează două soluții

  constructive în perioada 1917 - 1919, pentru perfecționarea turbinei brevetate de A.G.M. Michell.

  Așa cum se poate observa în figura 1.2, profesorul Donath Banki propune un rotor cu palate

  curbate, instalat în partea inferioară a unui bazin prevăzut cu un stăvilar mobil.

  Fig. 1.2. Desene din brevetul de invenții elaborat de D. Banki în anul 1922 .

  (US Brevet nr. US1436933, 1922)

  Donath Banki a studiat forma liniilor de curent din interiorul paletajului rotoric. În desenul

  nr. 4, s-a propus soluția constructivă, cu următoarele unghiuri ale triunghiurilor de viteze: unghiul

  constructiv de intrare în treapta I, β1 = 30°; unghiul de atac în treapta I, α1=16°; unghiul constructiv

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  5

  de ieșire din treapta I, β2 = 90° . Lungimea paletei, descrisă în desenul nr. 6. era a = 0,17 D valoare

  măsurată pe direcție radială.

  Elemer Banki 1925

  În brevetul de invenție din anul 1925, Elemer Banki aduce îmbunătățiri turbinei transversale,

  prin utilizarea unui injector cu admisie verticală figura 1.3.

  Fig. 1.3. Desene reprezentative din brevetul emis în 1925 - autor Elemer Banki

  (US Brevet nr. US1548341, 1925)

  Injectorul capsulat delimitează în mod distinct zonele de admisie și de evacuare a apei din

  rotor pe direcție orizontală. Prevăzut cu o clapetă articulată apare posibilitatea închiderii și

  deschiderii complete a injectorului în funcție de variațiile de debit.

  Turbina Fritz Ossberger (1922)

  În urma colaborării cu inginerul australian Antony George Maldon Michell, inginerul și

  antreprenorul de origine germană Fritz Ossberger (1877 - 1947) perfecționează o turbină cu

  curgere transversală ce a fost brevetată în anul 1922. Admisia fluxului de apă se realizează prin

  intermediul unui dispozitiv mobil (asemănător unui stăvilar), care poate glisa în plan vertical.

  Dispozitivul este amplasat în partea inferioară a unui injector simplu, cu pereți drepți. Injectorul are

  o formă simplă și este alimentat dintr-o conductă situată în partea superioară (fig. 1.4).

  Fig. 1.4. Extras din brevetul de invenții 361593/ 1922. Autor:Ossberger F.

  (Germany Patent No. 361593, 1922).

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  6

  Turbina F. Ossberger & A.G.M. Michell (1933)

  În anul 1933, Ossberger şi Michell perfecționează turbina brevetată în anul 1922, propunând o

  variantă îmbunătățită. În brevetul Imperial Patent No. 615445/1933, autorii propun o formă

  modificată a clapetei curbate. Clapetă are rolul de dirijare a fluxului de apă, către paletajul rotoric și

  de modificare a secțiunilor prin care se realizează admisia apei către rotor. Admisia apei în rotor

  poate fi realizată pe direcție verticală, sau pe direcție orizontală. Rotorul turbinei a fost echipat cu

  până la 37 de palete, a fost compartimentat cu ajutorul unor discuri interioare, paralele cu discurile

  dispuse la extremități.

  Varianta rotorului cu trei compartimente este cea mai utilizată în prezent.

  Fig. 1.5. Turbina Ossberger cu admisie verticală în vedere explodată – respectiv admisia pe

  direcție orizontală.

  Turbina Karl-Friedrich Ossberger (1986)

  O variantă relativ recentă de turbină transversală, inventată de Karl-Friedrich Ossberger,

  pentru care OSSBERGER-TURBINENFABRIK GMBH & CO. deține drepturi de proprietate

  intelectuală, protejate prin brevete de invenții (US Patent No. 4579506, 1986) este prezentată în

  figura 1.6.

  Fig. 1.6. Extras din brevetul de invenții U.S.4579506 din 1 Aprilie 1986. Vedere secționată

  (US Patent No. 4579506, 1986).

  Injectorul profilat are în componență o paletă care direcționează fluxul de apă prin două

  canale de admisie spre paletele rotorice delimitate de pereții injectorului și de paleta de ghidare, ce

  este orientată în așa fel încât fluxul de apă să fie îndreptat în jos, la un unghi de aproximativ 40° față

  de orizontală, iar evacuarea apei se realizează preponderant pe direcție verticală. Spațiul larg din

  zona inferioară a injectorului este suplimentat de o a doua cameră prevăzută cu o supapă de aerisire,

  ce determină pierderi și turbulențe reduse în zona de evacuare. Curgerea la sarcini parțiale, atunci

  https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=inassignee:%22OSSBERGER-TURBINENFABRIK+GMBH+%26amp%3B+CO.%22

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  7

  când paleta de ghidare se află într-una din pozițiile intermediare, conduce la un randamentul

  comparabil cu randamentul obținut de turbina atunci când funcționează la capacitate maximă.

  Turbina Miroslav Cink (1985)

  Inginerul Miroslav Cink, perfecționează în anul 1983 turbina transversală. În anul 1985,

  este brevetat modelul prezentat în figura 1.7 și începe producția de turbine noi în fabrica ,,Cink

  Privat MVE” în Carlsbad.

  Fig. 1.7. Turbina Cink în secțiune verticală (Franjiè, 1994).

  Miroslav Cink a înlocuit paleta directoare clasică din interiorul injectorului, având rol de

  reglare a debitului, cu un sector semicircular amplasat în zona superioară a rotorului. Sectorul

  semicircular oferă posibilitatea de culisare în ambele sensuri modificând unghiul de admisie a apei

  în rotor. În situația debitelor reduse, sectorul circular se închide parțial formând un perete solid în

  interiorul injectorului.

  Turbina Karl Kraus (2014) Subiectul îmbunătățirii turbinei transversale este de actualitate. În anul 2014, germanul Karl

  Kraus a obținut drepturi de proprietate intelectuală asupra unei turbine Banki, cu rotor divizat în

  patru secțiuni, prin discuri cu rol de a susținere a paletelor rotorice (Germany Brevet nr. EP2811155

  A1, 2014).

  Fig. 1.8. Desene de ansamblu a turbinei brevetate de Karl Kraus.

  (Germany Brevet nr. EP2811155 A1, 2014)

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  8

  Invenția deschide noi perspective în ce privește funcționarea turbinei Banki la debite scăzute.

  Turbina are în componență patru rotoare distincte montate pe un arbore orizontal, acestea sunt

  alimentate separat prin patru injectoare .

  Turbina Jung-Yi Lai (2018)

  În anul 2018 inventatorul de origine taiwaneză Jung-Yi Lai obține un brevet de invenție

  pentru o turbină transversală cu arborele vertical, destinată căderilor mici și debitelor variabile.

  Turbina este montată într-o carcasă paralelipipedică. Are avantajul că poate fi instalată

  (imersată) cu ușurință în albia unui curs de apă. În partea din amonte, injectorul este prevăzut cu un

  perete intermediar (151) care fracționează fluxul de apă, admisia către paletajul rotoric realizându-

  se prin două secțiuni (15 c) egale vezi desenul nr 4, din figura 1.9. (Taiwan Brevet nr.

  US10041468B2, 2018).

  Fig. 1.9. Vederi reprezentative din brevetul de invenție US10041468B2.

  Reglarea debitului de apă ce urmează să tranziteze turbina se realizează prin intermediul unui

  plăci semicirculare (3). Dispozitivul are posibilitatea de culisare printr-o fantă practicată în peretele

  superior (12) și cel intermediar (17) conform desenului nr. 1 din figura 1.9.

  1.2.2. Studii experimentale

  Cea mai mare parte a literaturii de specialitate se referă la rezultatele experimentale obținute

  prin modificări aduse parametrilor de proiectare. O bună parte din aceste studii realizate oferă o

  înțelegere elementară a parametrilor de proiectare, parametrii care au un rol determinant în

  funcționarea eficientă.

  Mockmore și Merryfield au publicat în 1949 o lucrare explicită privind modul de

  funcționare a turbinei Michell-Banki (Mockmore & Merryfield, 1949). Studiul conține contribuții

  teoretice materializate prin formule de calcul referitoare la unghiurilor recomandate din

  triunghiurile de viteze. Studiul conține investigații experimentale pe o turbină de laborator

  construită în conformitate cu indicațiile prezentate în brevetele de invenții ale profesorului Donath

  Banki. Rezultatele obținute reprezintă informații de referință în literatura de specialitate, deoarece

  punctează performanțele turbinei și limitele de funcționare.

  Turbina construită de Mockmore și Merryfield are un raport între diametrul interior și

  diametrul exterior de 0,66 pentru un rotor echipat cu 20 de palete. Soluția constructivă se

  caracteriza printr-un unghiul de atac α1 = 160, și un unghi constructiv β1 = 30

  ° de intrare a apei în

  paletaj. Unghiul β2 de ieșire a apei din paletaj în prima treaptă este β2 = 90°. În timpul

  experimentelor au fost încercate două injectoare având soluții constructive diferite.

  Rezultatele experimentelor au arătat că turbina transversală poate funcționa eficient pe o

  gamă mai largă de debite decât celelalte tipuri de turbine. S-a constatat ca lățimea rotorului poate fi

  modificată în funcție de debitul disponibil, fără a se schimba unghiul de atac α1 al primei trepte.

  Randamentul maxim obținut in timpul experimentelor a fost de 68%, in condițiile in care s-a estimat

  ca 8% din debit nu a tranzitat efectiv paletajul rotoric.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  9

  Prezentarea detaliată din studiul lui Mockmore și Merryfield reprezintă, una dintre primele

  studii experimentale asupra turbinelor transversale. Este cea mai cunoscută lucrare din domeniu și

  majoritatea studiilor ulterioare (Khosrowpanah, Fiuzat, & Albertson, 1988), (Sammartano, Aricò,

  Carravetta, Fecarotta, & Tucciarelli, 2013) (Andrade, și alții, 2011) (Desai & Aziz, 1994), (Sinagra,

  Sammartano, Aricò, & Collura, 2014) se raportează la raportul publicat în anul 1949.

  Unii cercetători au fost interesați de studiul injectoarelor turbinelor transversale, care nu sunt

  prevăzute cu aparat director.

  Nakase și colaboratorii au analizat performanțele și efectul formei injectorului asupra

  randamentului turbinei transversale (Nakase & Fukutomi, 1982). Au fost proiectate și fabricate

  diferite injectoare, pentru un rotor cu diametrul de 315 mm prevăzut cu 26 palete, la care raportul

  dintre diametrul interior și cel diametrul exterior a fost 0,68. S-au studiat mai multe tipuri de

  injectoare, în condiții de funcționare identice. Injectoarele testate cu avut diferite unghiuri de

  admisie a apei în paletajul rotoric: 30°, 60°, 90° și 120°. Unghiul β1 de intrare a apei în treapta 1 a

  avut valoarea de 30°, iar unghiul de ieșire a fost de 90°. Experimentele s-au desfășurat la debitul de

  6,64 m3/min și la căderea H=1,54 m. Randamentul maxim al turbinei a fost obținut utilizând

  injectorul cu unghiul de admisie a apei în paletajul rotoric de 90°. Experimentul a dus la o concluzie

  importantă: o turbină transversală nu se comportă ca o turbină cu impuls.

  Din punct de vedere a costurilor de fabricație, Khosrowpanah și colaboratorii

  (Khosrowpanah, 1984) au elaborat un studiu privind evoluția istorică a soluțiilor tehnice derivate

  din turbina clasică. Autorii au apreciat că există serioase inconveniente cu privire la utilizarea

  celorlalte tipuri de turbine hidraulice pentru amenajările hidroenergetice mici, și recomandă turbina

  transversală, ca fiind cea adecvată pentru centralele hidroelectrice de mici dimensiuni. Turbina

  transversală este populară cu precădere în țările în curs de dezvoltare, datorită faptului că poate fi

  construită în ateliere cu dotări mecanice modeste. Sunt necesare doar utilaje capabile să execute

  prelucrări mecanice, tăierea paletelor rotorice și sudarea acestora. Studiul enumeră avantajele

  oferite de turbinele transversale în raport cu turbinele Francis; proiectarea și construcția sunt relativ

  simple, rotorul, discurile rotorice și injectorul pot fi fabricate din tablă de oțel, iar paletele pot fi

  decupate din țeava de oțel.

  În literatura de specialitate se găsesc și alte cercetări privind identificarea de soluții care

  vizează scăderea costurilor de producție. Astfel în anul 1981, Ueli Meier concepe și elaborează

  desenele pentru construcția unei turbine transversale destinate implementării de noi tehnologii în

  țările cu probleme economice din Asia. Cele trei ediții: din anii 1981, 1983 și 1985 ale raportului

  ”Experience with Micro-Hydro Technology” demonstrează importanța valorificării energiei

  hidraulice pentru dezvoltarea rurală (Meier, Experience With Micro-Hydro Technology, 1985).

  Activitatea realizată sub patronajul S.K.A.T. (Schweizerische Kontaktstelle fur Angepasste

  Technik), oferă răspunsuri și soluții specifice, bazate pe experiența reală dobândită prin

  implementarea și exploatarea turbinelor transversale, în special în Nepal. Rezultatele constituie

  informații de o reală valoare, ce au fost utilizate de o serie de asociații și organisme internaționale

  pentru înțelegerea provocărilor specifice unor cazuri concrete, precum și calea de urmat pentru

  rezolvarea majorității problemelor tehnico-economice.

  Dintre cei care au implementat rezultatele obținute de Meier în elaborarea de studii de

  fezabilitate amintim: A.T.D.O. (Asociația Adecvată pentru Dezvoltarea Tehnologică), N.E.A

  (Administrația Națională a Energiei din Thailanda), N.R.E.C.A (Asociația Națională de Cooperare

  Rurală), O.L.A.D.E. (Organizacion Latinoamericana de Energia) și U.N.I.D.O. (Organizația

  Națiunilor Unite pentru Dezvoltare).

  Hothersall a analizat din punct de vedere al costurilor, avantajele turbinelor transversale cu

  rotorul fracționat (Hothersall, 1984). S-a concluzionat că turbinele transversale sunt eficiente la

  sarcinii parțiale și acest lucru reprezintă un beneficiu major atunci când turbina este amplasată pe

  cursul unui râu, cu debite naturale, variabile în timpul unui an calendaristic. În ce privește costul

  turbinei cu dublu flux, Hothersall a evidențiat construcția relativ simplă și costul scăzut, aspecte ce

  determină comunitățile rurale neconectate la sistemele de furnizarea energiei electrice să le prefere.

  Lucrarea conține și o diagramă de selecție pentru turbinele mai mici de 100 kW și unele

  recomandări privind alegerea unei turbine adecvate pentru o microhidrocentrală.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  10

  Smith G. J. a făcut referiri în 1985 la proiectarea tehnică și utilizarea turbinei transversale

  în proiecte de dezvoltare hidroelectrică în țările în curs de dezvoltare (Smith, 1985). Cele mai

  importante beneficii sunt costul scăzut de fabricație și simplitatea în proiectare ce permite

  construcția turbinei la nivel local, contribuind astfel la dezvoltarea industrială. Studiul s-a

  concentrat pe analiza posibilităților reale de fabricație și pe timpul scurt de recuperare a investițiilor

  în domeniu.

  Panasyuk et al. au efectuat o anchetă extinsă asupra utilizării resurselor energetice locale ca

  alternativă la alimentarea cu energie electrică, în regiunile muntoase ale părții asiatice din Rusia

  (Panasyuk, Tokombaev, & Shainova, 1987). Au fost analizate diferite alternative cum ar fi

  hidroenergia, energia eoliană, energia solară și energia electrica produsă prin intermediul

  motoarelor cu combustie internă. Autorii au concluzionat că pentru un consum de energie de 30 - 50

  kW, cea mai potrivită soluție ar fi utilizarea energiei hidraulice. În timpul investigațiilor, au fost

  testate experimental modelele unor centrale hidroelectrice cu o capacitate de 1 kW, 2 kW, 10 kW și

  30 kW. Autorii au abordat și problemele asociate cu sisteme automate de control, procesele de

  distribuție a apei și irigarea zonelor adiacente.

  Ott și Chappel au efectuat o investigație experimentală în 1989 în vederea construirii și

  testării unei turbine transversale. În urma cercetărilor au fost furnizate date privind eficiența,

  funcționarea, întreținerea și costul acestui proiect, pentru Departamentul de Energie din S.U.A. (Ott,

  1989). Studiul experimental a implicat proiectarea, fabricarea și instalarea unei turbine transversale

  pe cursul unui râu din California de Nord. Pentru controlul debitului, amenajarea hidroenergetică a

  fost prevăzută cu un stăvilar ce putea fi acționat de la distanță. Modelul experimental al turbinei

  avea 20 de palete, diametrul exterior al rotorului a fost de 920 mm, diametrul interior de 620 mm,

  iar lățimea de 1120 mm. Unghiul de atac α1 a fost de 16°, unghiul constructiv β1 de intrare a apei în

  paletaj a fost de 30°, iar unghiul β2 de ieșire a apei din paletajul rotoric după prima traversare a fost

  de 90°. Rezultatele experimentelor lui Chappel au arătat că turbina transversală poate funcționa cu

  un randament de 70 - 80% într-o gamă largă de debite caracteristice amenajărilor de pe cursul unui

  râu.

  Olgun și Ulku au realizat în anul 1992, o investigație referitoare la randamentul turbinelor

  transversale. Au fost efectuate studii la debite variabile, la căderi diferite, modificând numărul de

  palete rotorice și a rapoartelor dintre diametrul interior și exterior ale rotoarelor (Olgun, A Study of

  Cross Flow Turbine-Effects of Turbine Design Parameters on its Performance, 1992). Au fost

  testate două tipuri de injector și treisprezece rotoare. Diametrul exterior pentru toate rotoarele a fost

  de 170 mm, acestea având o lățime de 114 mm. Unghiul β1 de intrare al apei în paletajul rotoric a

  avut valoarea de 300 , iar unghiul de ieșire al apei din paletajul rotoric β2 a fost de 900. Rapoartele

  dintre diametrul interior și diametrul exterior au avut valori diferite. S-au testat rotoare cu

  următoarele rapoarte: 0,75; 0,67; 0,58 și 0,54. Au fost testate rotoare cu 20, 24, 28 și 32 de palete, la

  un unghiul de atac α1 = 160. Căderile de apă la care au fost testate aceste rotoare au variat între 8 și

  30 m. Rezultatele au arătat că diferența de randament pentru toate configurațiile de rotor în

  intervalul de căderi H = 8÷30 m au fost mici, de aproximativ 4%. Randamentul maxim înregistrat a fost de aproximativ 73%, obținut pentru un rotor cu 28 de palete și raport de diametru interior-

  exterior de 0,67.

  Khosrowpanah și colaboratorii au efectuat în anul 1988 o investigație experimentală

  privind performanțele turbinei transversale. S-au avut în vedere diverse valori ale diametrului

  exterior al rotorului, al numărului de palete și a arcului de evacuare al injectorului. Studiile

  experimentale s-au desfășurat în domeniul debitelor Q = 0,02-0,0438 m3/s și în domeniul de

  căderilor H = 0,416-1,53 m (Khosrowpanah, Fiuzat, & Albertson, 1988). Au fost testate patru

  rotoare construite la Universitatea din Colorado, unul dintre ele a avut diametrul exterior D1 =

  152,4 mm - (6 inch), iar celelalte D1 = 304,8 mm - (12 inch). Unghiul de intrare al apei în paletaj a

  fost β1 = 30°, unghiul de ieșire a apei din prima treaptă a fost β2 = 90

  °. Paletele rotorice au avut

  lățimea de 152,4 cm - (6 inch), iar numărul de palete a variat între 10 și 20. Injectoarele cu admisie

  verticală aveau lățimea egală cu lățimea paletelor. Unghiurile de evacuare a apei din injector către

  rotor au fost: 58°, 78° și 90°. Rezultatele au arătat că randamentul turbinei crește odată cu majorarea

  diametrului exterior al rotorului și modificarea unghiului de evacuare din injector de la 58° la 90°.

  Cercetările au demonstrat că prin reducerea diametrului exterior al rotorului, randamentul scade cu

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  11

  aproximativ 20%. Numărul mare de palete rotorice influențează pozitiv randamentul. La rotorul cu

  diametrul exterior de 304,8 mm, numărul optim de palete a fost 15, unghiul de evacuare al

  injectorului de 90°, iar raportul dintre diametrul interior și cel exterior D2/D1 a fost 0,68.

  Experimentele lui Khosrowpanah privind randamentul turbinei, clarifică legătura directă dintre

  diametrul exterior al rotorului, numărul de palete și unghiul de evacuare al injectorului.

  Tongco A. F. a efectuat o investigație experimentală în anul 1988, pentru a determina

  efectul numărului de palete rotorice asupra performanței turbinei Michell-Banki (Tongoco, 1988).

  Studiul experimental a implicat proiectarea și construirea unei turbine pe care au fost testate patru

  rotoare cu număr diferit de palete. Rotoarele cu diametrul exterior D1 = 152,4 mm - (6 inch) și

  lățimea de 203,2 mm - (8 inch) au fost echipate cu 10, 15, 20 și 30 de palete, aceste rotoare au fost

  testate prin intermediul unui injector cu arcul de evacuare de 90°. Rezultatele experimentelor au

  arătat că randamentul maxim de 50% a fost realizat de rotorul cu 20 de palete. De asemenea s-a

  demonstrat că o creștere suplimentară a numărul de palete la 30, nu a modificat substanțial eficiența

  turbinei. Rezultatele au arătat că variația debitului are un efect nesemnificativ. S-a concluzionat în

  final că simplitatea, costul scăzut al construcției sunt avantaje greu de surclasat.

  Olgun, H. a efectuat o investigație experimentală în anul 1998, pentru a analiza efectul unor

  parametri geometrici ai injectoarelor și rotoarelor prin schimbarea raportului dintre diametrul

  interior și al diametrul exterior, a două injectoare destinate funcționării la căderi și debite diferite

  (Olgun H. , 1998). Au fost proiectate și construite patru rotoare pentru a analiza efectul raportului

  dintre diametrul interior și cel exterior, asupra eficienței în funcționare. Diametrul exterior al

  rotorului echipat cu Z = 28 palete a fost D1 = 170 mm, unghiul de atac α1 = 16 °,unghiul β1 = 30° în

  timp ce unghiul β2 = 90°. Rapoartele dintre diametrul interior și cel exterior au fost D2/D1 = 0,75;

  0,67; 0,58 și 0,54. Lățimea rotorului și a injectorului era Bi = 114 mm. Căderea a variat între H = 8

  m și H = 30 m. Experimentul a furnizat concluzii importante: turbinele transversale pot funcționa

  eficient într-o gamă mai largă de debite decât majoritatea turbinelor, randamentul maxim se poate

  obține la o viteză constantă care corespunde unei căderi constante. Randamentul maxim s-a obținut

  cu rotorul pentru care raportul între diametre a fost 0,67.

  În anul 1983 Miroslav Cink, contribuie la îmbunătățirea turbinei transversale, prin testarea

  unei turbine transversale cu un injector prevăzut cu un sistem de reglare inedit (Franjiè, 1994).

  Sistemul de reglare are în componență un sector semicircular care urmărește circumferința

  rotorului. Sectorul semicircular este închis treptat la scăderea debitului, micșorând secțiunea prin

  care apa intră în rotor, această soluție simplă s-a dovedit extrem de eficientă.

  Desai și Aziz efectuează cercetări pentru a investiga efectul unor parametri geometrici

  asupra randamentului turbinelor transversale (Aziz & Desai, An Experimental Study of the Effect of

  Some Design Parameters in Cross Flow Turbine Efficiency, Engineering report, 1991). Studiul

  experimental a fost realizat la Clemson Hydraulic Laboratory din Clemson University și a implicat:

  proiectarea și fabricarea a trei rotoare cu număr diferit de palete; trei rapoarte diferite D2/D1; -trei

  unghiuri β1 diferite de intrare a apei în prima treaptă. Paletele și injectoarele au fost construite din

  material acrilic (transparent) pentru a se vizualiza curgerea apei în injector si respectiv in rotor.

  Rezultatele experimentale au arătat că parametrii geometrici au un efect semnificativ asupra

  performanței turbinei transversale și că randamentul turbinei a crescut prin majorarea numărului de

  palete de la 15 la 25. Creșterea unghiului constructiv β1 a variat în intervalul 24°÷32°, însă creșterea unghiului nu a condus la creșterea randamentului.

  Desai și Aziz și-au continuat activitatea de cercetare inițiată în anul 1991 (Aziz & Desai,

  An Experimental Study of the Effect of Some Design Parameters in Cross Flow Turbine Efficiency,

  Engineering report, 1991) în vederea identificării de noi soluții, de creștere a randamentului

  turbinelor transversale. Într-o lucrarea publicată în anul 1994 au fost analizate: efectul vitezei de

  curgere, a raportului dintre diametre, a debitului, al numărului de palete rotorice, a geometriei

  profilului inclusiv geometria paletei (Aziz & Desai, An experimental investigation of cross-flow

  turbine efficiency, 1994). Studiul experimental a fost realizat tot la la Clemson Hydraulic

  Laboratory din Clemson University și a implicat proiectarea și fabricarea de rotoare cu un număr

  maxim de 39 de palete și 11 tipuri de injectoare. Rezultatele experimentelor obținute în anul 1994

  au arătat că randamentul maxim al turbinei a crescut odată cu scăderea unghiului de admisie β1 a

  apei în primă etapă de la 320 la 220. Creșterea randamentului s-a realizat prin creșterea numărului de

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  12

  palete rotorice de la 15 la 30. S-a demonstrat și faptul că randamentul maxim a turbinei a scăzut

  ușor la creșterea raportului dintre diametre de la 0,6 la 0,75.

  Joshi și colaboratorii au efectuat o investigație experimentală pentru a analiza influența

  numărului de palete, variația arcului de admisie al injectoarelor și nivelul căderii apei asupra

  randamentului unei turbine transversale (Joshi, 1995). Unghiul de atac α1 în prima treaptă a fost de

  16° și arcul de evacuare al injectoarelor testate a fost de 12°, 26°, 32° și 36°. Diametrul exterior al

  rotorului a fost D1 = 300 mm și diametrul interior de D2 = 198 mm, lățimea rotorului a fost de B =

  325 mm, iar lățimea injectorului a fost cu 25 mm mai mică decât cea a rotorului. Numărul de palete

  rotorice a variat între 8 și 30, iar căderile au fost de H = 2÷9 m. Experimentele au arătat că turbina cu dublu efect nu este doar o turbină de impuls, deoarece a fost măsurată o presiunea statică

  semnificativă la ieșirea apei din injector. Joshi afirmă că randamentul turbinei se îmbunătățește

  odată cu creșterea arcului de evacuare a injectorului, a căderii și a numărului de palete rotorice. Din

  investigația experimentală, a rezultat că numărul optim de palete rotorice este 20, în cazul studiat.

  Reddy et al. au efectuat studii privind randamentul unei turbine transversale de 5 kW

  (Reddy & Seshadri, 1996). Studiul experimental a fost realizat în Laboratorul de Mecanica

  Fluidelor din Delhi, unde turbina a fost testată la căderi din domeniul H = 3÷9 m. Diametrul exterior al turbinei echipată cu 24 de palete a fost D1 = 300 mm, diametrul interior D2 = 198 mm,

  lățimea rotorului a fost de Br = 325 mm. Unghiul de atac α1 = 16 °, iar arcul de evacuare al

  injectorului a fost 36°. Rezultatele experimentelor au arătat că turbina testată nu este doar o turbină

  de impuls, deoarece la ieșirea din injector, există o presiune statică. S-a demonstrat că randamentul

  maxim al turbinei scade când căderea crește, datorită turbulențelor crescute și a pierderilor datorate

  faptului că rotorul este parțial inundat la căderi mai mari, parțial umplut cu apă.

  Durgin și Fay au întreprins o investigație pentru a determina hidrodinamica internă a

  turbinei cu flux transversal, sub influența unor dispozitive de ghidare montate în interiorul rotorului

  (Durgin & Fay, 1984). Studiul experimental a implicat proiectarea și construirea unui model special

  de turbină amplasat într-o carcasă din plexiglas, cu palete susținute doar de un disc rotoric. Faptul

  că paletele erau fixate doar pe unul din pereții rotorului, a permis amplasarea unor dispozitive de

  ghidare cu forme diferite. Injectoarele folosite în cadrul experimentelor, au avut arcul de evacuare ε

  = 35°, respectiv ε = 85°. Experimentul a arătat că o parte semnificativă din apa care tranzitează

  rotorul este antrenată între palete și peretele injectorului, în zona de recirculare. Din acest motiv,

  fluidul nu tranzitează rotorul în totalitate la cea de-a doua traversare. Volumul apei cu traiectorie

  necorespunzătoare, care generează pierderi de energie scade turația rotorului. La modificarea

  arcului de evacuare al injectoarelor de la 35° la 80°, pierderile de debit au crescut. Randamentul

  maxim al turbinei testate a fost de 61%. Apa care iese din cea de-a doua treaptă, a contribuit cu

  aproximativ 17% la energia hidraulică cedată către rotor, restul de 83% de energie a fost transferată

  la prima traversare.

  Kenyery și Alcala au efectuat un studiu experimental pentru a analiza efectul unei palete

  de ghidare amplasată în interiorul rotorului (Kenyery & Alcala, 1997). Studiul a implicat

  proiectarea și fabricarea unui model de turbină cu două tipuri de palete de ghidare în interiorul

  rotorului. Diametrul exterior al rotorului echipat cu Z = 24 palete a fost D1 = 294 mm, iar diametrul

  interior D2 = 200 mm. Unghiul de atac α1 = 20°, unghiul de intrare al apei în paletajul rotoric a fost

  β1 = 30°. Unghiul de ieșire a apei din paletaj în prima treaptă a fost de β2 = 90°. Rezultatele au arătat

  că randamentul turbinei poate fi îmbunătățit prin utilizarea unor palete amplasate în interiorul

  rotorului. Randamentul a crescut cu 1,5% până la 6%, față de randamentul obținut fără a utiliza

  dispozitivele interne de ghidare.

  Fukutomi et al. au efectuat în anul 1995 un studiu experimental și teoretic pentru a

  determina amploarea forțelor ce acționează pe paletele rotorice (Fukutomi&Nakase, 1995). Forțele

  tangențiale și radiale au fost măsurate pe o paletă și comparate apoi cu cele calculate. Rezultatele

  studiului au arătat că forțele tangențiale și radiale au valori maxime în zona inferioară a injectorului.

  Forțele care acționează asupra paletelor cresc proporțional cu scăderea vitezei de rotație a turbinei,

  iar valorile forțelor radiale sunt cu aproximativ 60% mai scăzute față de valorile corespunzătoare

  forțelor tangențiale.

  Thapar și Albertson au efectuat un studiu în care au demonstrat că turbinele transversale

  nu sunt supuse fenomenului de cavitație în timpul funcționarii. În schimb, apare uzură atunci când

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  13

  în apă sunt prezente particule de nisip și alte substanțe corozive (Albertson, 1985). În plus, s-a ajuns

  la concluzia că turbinele transversale au nevoie de o întreținere redusă față de alte tipuri de turbine,

  deoarece rotorul are proprietatea de autocurățire. De asemenea s-a arătat din nou, că turbina

  transversală are o structură simplă și un preț de cost mai redus pe kW putere instalată, decât orice

  altă turbină destinată căderilor și debitelor mici.

  În anul 2019, Khomsah et al prezintă la ,,The 1-st International Conference on Advanced

  Engineering and Technology”, lucrarea Pico-hydro as A Renewable Energy: Local Natural

  Resources and Equipament Avilability in Efforts to Generate Electricity. Obiectivul principal al

  cercetării era modalitatea în care bambusul poate fi utilizat ca materie primă pentru construirea unei

  turbine transversale (Khomsah, Sudjito, Wijono, & Laksono, 2019). Se prezintă o turbină

  construită din bambus, având diametrul de 125 mm, lățimea de 50 mm și având 20 de

  palete.Turbina a fost testată în condiții de laborator, la un debit Q=4 l/s, la o presiune a apei P =

  0,55 kg/cm2. Turbina era cuplată cu generator care a produs o tensiune U = 100 V la I = 0,38 A,

  care alimentează o lampă LED de 144 W. Obiectivul studiului a fost de a evidenția că există soluții

  simple pentru electrificarea gospodăriilor din zonele muntoase izolate ale Malaeziei și a altor țări

  din Asia de Sud-Est.

  Van Dixhorn et al. au efectuat în anul 1984, cercetări privind forțele cu care apa

  acționează asupra paletelor (Van Dixhorn M. , 1984). Pe o paletă au fost măsurate forțele

  tangențiale și radiale, precum și momentul. Experimentele au fost efectuate pentru debite cuprinse

  în domeniul Q = 0,35÷1,1 m3/s și căderi în domeniul H = 1,0÷2,6 m. Diametrul exterior al rotorului cu 22 de palete a fost D1 = 277 mm și lățimea Br = 197 mm. Raportul dintre diametrul

  interior și diametrul exterior D2/D1 = 0,66. Discurile laterale au fost realizate din plexiglas pentru a

  permite vizualizarea fluxului de fluid și efectele unghiului de atac. Unghiul de atac α1 = 15°, și

  unghiul de ieșire a apei din injector ε = 90°. Rezultatele au arătat că randamentul maxim a fost între

  65% și 70% și s-a constatat că forțele maxime la care sunt supuse paletele apar atunci când paleta

  este situată cu aproximativ 10° înainte de a ajunge la ieșirea din arcul de evacuare al injectorului.

  Forța centrifugă și momentul de încovoiere au fost determinate prin rotirea rotorului în curent de

  aer, estimându-se că aceste forțe sunt similare cu forțele măsurate în timpul funcționării turbinei în

  zona netranzitată de apă. S-a constatat că forțele tangențiale măsurate au fost în concordanță cu

  calculele teoretice, în timp ce forțele radiale au fost ușor mai scăzute decât se preconizase.

  Costa Pereira și Borges au studiat fenomenele din interiorul injectorului unei turbine

  cu curgere transversală. Ei au măsurat distribuția presiunilor în interiorul pereților pentru două

  injectoare diferite (Pereira, 1996). Concluzia importantă rezultată în urma experimentelor se referă

  la efectul nesemnificativ al căderii asupra randamentului. O altă concluzie interesantă se referă la

  rolul paletei directoare din interiorul injectorului, în vederea creșterii randamentului turbinei. O

  parte a investigației a constat în măsurarea distribuției de presiuni statice pe pereții interiori a două

  injectoare cu configurații diferite. Una din configurații era cu injector fără rotor, iar cea de-a doua

  cu rotorul atașat. Testele efectuate la configurația injector-rotor au inclus măsurarea randamentului

  și au acoperit o gamă largă de condiții de lucru în zona celui mai bun randament obținut. Analiza

  rezultatelor obținute oferă indicații asupra pierderilor de debit volumetric și asupra modului în care

  debitul din injector influențează gradul de reacție al turbinei și valorile randamentului. Majoritatea

  testelor au fost efectuate cu un rotor echipat cu 25 de palete. Alte experimente cu injectorul

  prevăzut cu o paletă interioară de ghidare și un rotor echipat cu 10 palete, au permis evaluarea

  efectului curgerii prin injector, în funcție de numărul de palete. Curgerea din interiorul injectorului

  fără paletă interioară a fost analizată numeric, folosind o metodă bazată pe transformarea Schwarz-

  Christoffel. Rezultatele simulărilor numerice au fost în bună concordanță cu rezultatele

  experimentale, atât pentru injectoarele cu paletă de ghidare, cât și pentru injectorul simplu.

  Fiuzat și Akerkar au fost interesați de evaluarea transferului de energie în fiecare treaptă

  (Fiuzat, 1991). Studiul a implicat proiectarea și realizarea unui model special de turbină, construit

  din material acrilic transparent (cu excepția arborelui), pentru a putea fi vizualizată traiectoria apei.

  Injectoarele cu lățimea Bi = 152,4 mm au avut unghiul de evacuare ε = 90° și 120°. Diametrul

  exterior al rotorului D1 = 304,8 mm a avut lățimea Br = 152,4 mm, ca și injectorul. Rezultatele

  experimentelor au arătat că în cea de-a doua treaptă, curgerea are un efect important asupra

  randamentului turbinei. La injectorul cu unghiul de evacuare de 90°, puterea transferată (cedată)

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  14

  arborelui în cea de-a doua treaptă reprezintă 45% din puterea totală. Când arcul de admisie în rotor

  este ε = 120°, puterea cedată în treapta a doua este de 41%. În concluzie, transferul de putere în cea

  de-a doua treaptă a fost mai bun pentru injectorul cu unghiul de admisie ε =90°.

  Fukutomi et al. au dezvoltat o metodă de analiză numerică pentru studiul fluxului de apă

  care traversează rotorul turbinei transversale (Fukutomi, 1991). Raportul analizează curgerea în cele

  două trepte de transformare a energiei hidraulice în energie mecanică. Rezultatele calculate au fost

  comparate cu datele experimentale și au fost validate ipotezele teoretice. Lucrarea prezintă deosebit

  de explicit care sunt zonele de curgere, și prin ce se caracterizează, fiecare (fig. 1.10). Există o zonă

  A în care spațiul inter-paletar este tranzitat de apă la debite mici, unghiul de atac nu este unghiul

  nominal și în consecință direcția de curgere nu este optimă. Zona B asigură transferul de energie în

  prima treaptă, cu randamente acceptabile. Mai mult, se clarifică faptul că debitul din interiorul

  rotorului este extrem de neuniform pe periferia rotorului. Neuniformitatea curgerii determină o

  scădere a eficienței și în final s-a constatat că neuniformitatea curgerii crește simultan cu raportul

  dintre diametre.

  Fig 1.10. Curgerea prin rotorul turbinei transversale (Fukutomi, 1991)

  Choi et al. au prezentat o metodă numerică pentru a analiza debitul intern și performanțele

  turbinei transversale utilizând programul ANSYS-CFX (Choi, Lim, & Lee, 2008). Diametrul

  exterior al modelului de rotor a fost D1 = 250 mm, lățimea Br = 150 mm similară cu lățimea

  injectorului (Choi, Lim, & Lee, 2008). Pentru a studia performanța turbinei s-au utilizat injectoare

  de formă simplă, fără paletă directoare. Au fost supuse analizei trei rotoare cu 15, 26 și 30 de palete

  rotorice, la care unghiul β1 de intrare în paletajul rotoric a avut următoarele valori: 25°, 30° și 35°.

  S-a concluzionat că utilizarea supapei de aspirație a aerului reduce pierderile cauzate de impactul

  dintre curentul de fluid și arborele rotorului, și elimină pierderile ce apar în zona de recirculare și

  îmbunătățește randamentul. În plus, forma injectorului influențează decisiv curgerea și implicit

  randamentul.

  Choi et al. au efectuat și alte studii privind controlul curgerii în interiorul paletajului rotoric.

  În lucrarea ”Performance Improvement of a Cross-Flow Hydro Turbine by Air Layer Effect"

  prezentată la 25th IAHR Symposium of Hydraulic Machinery and System, publicată la IOP

  Conference Series: Earth and Environmental Science 12, au fost prezentată o turbină cu un rotor

  echipat cu 30 de palete, având lățimea de 500 mm, aceeași cu lățimea injectorului, unghiul de

  intrare a apei în paletajul rotoric β1 = 30°, în timp ce unghiul β2 de ieșire al apei din prima etapă era

  de 87° (Choi, Yoon, & Inagaki, 2010). Au fost utilizate două supape de aspirație a aerului, una

  instalată la partea superioară a carcasei și cealaltă pe peretele lateral al carcasei. S-a concluzionat că

  aspirația aerului în zona peretelui lateral al rotorului are efecte semnificative asupra curgerii interne

  și performanței turbinei. Creșterea eficienței se datorează micșorării pierderilor hidraulice care apar

  în zona de recirculare. și a impactului apei cu arborele.

  De Andrade et al. au analizat prin analiză numerică a curgerea apei prin rotorul turbinei

  transversale. O simulare a fluxului a fost efectuată pentru a analiza transferul de energie în cele

  două trepte, prin intermediul programului ANSYS-CFX. (Andrade, și alții, 2011). Rotorul echipat

  cu Z = 24 de palete a avut diametrul exterior D1 = 295 mm, diametrul interior D2 = 200 mm și

  lățimea Br = 150 mm. Unghiul de atac a fost α1 = 16°, iar unghiul de ieșire a apei din paletaj în

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  15

  prima treaptă a fost β2 = 90°. Rezultatele simulării CFD au arătat că 68,5% din energia apei este

  transferată arborelui rotorului în prima treaptă, în timp ce 31,5% din energie este transferată în cea

  de-a doua treaptă.

  Choi et al. au prezentat o metodă numerică pentru a investiga efectul unghiului de evazare

  a tubului de aspirație (Choi S. &., 2012). Diametrul exterior al rotorului echipat cu 23 de palete a

  fost D1 = 280 mm, lățimea rotorului a fost Br = 135 mm, aceasta a fost aceeași cu lățimea

  injectorului. Unghiul de intrare a apei în paletaj a fost β1 = 35°, în timp ce unghiul de ieșire a apei

  din prima treaptă a curgerii a fost β2 = 100°.

  În anul 2012, domnul ing. Florin Pomoja a susținut o teză de doctorat, care prezintă

  rezultatele teoretice obţinute în urma simulărilor numerice privind curgerea apei prin turbina cu flux

  transversal HYE 10a, realizată la S.C. Hydro-Engineering S.A. Reşiţa. Lucrarea conține și analiza

  stării de tensiuni și deformații, precum și rezultatele experimentale obţinute în urma măsurătorilor

  efectuate pe un stand hidraulic de încercări. Menționăm că turbina HYE 10a conține carcasă și

  aparat director, este construită din palete profilate din oțel înalt aliat (X5 CrNi 18-10) și a fost

  proiectată pentru un debit maxim de 20 l/s, la o cădere de 50 m. Încercarile de laborator au

  demonstrat un randament maxim care poate depăși 80% (Pomoja, 2012).

  Tsvetan Tsalov a susținut o teză de doctorat, în care a prezentat numeroase soluții de

  reglare a debitului bazate pe amplasarea de dispozitive în injector, soluții descrise în diferite lucrări

  din literatura de specialitate (Tsalov, 2015).

  Trecerea în revistă a metodelor de control a debitului reprezintă o analiză temeinic

  documentată, de o reală valoare pentru cercetările viitoare asupra turbinelor transversale.

  Fig. 1.11. Soluții de reglare a debitului. Extras lucrare (Tsalov, 2015)

  Fiecare din dispozitivele prezentate în figura 1.11 modifică într-o anumită măsură, unghiul

  de evacuare al apei din injector, debitul și direcția de curgere a fluidului ce traversează paletajul

  rotoric.

  1.3. Concluzii Sistemele de conversie a energiei hidraulice sunt deosebit de robuste, pot avea o durată de

  viață de 50 de ani sau mai mult și necesită întreținere relativ redusă.

  Microturbinele reprezintă uneori singura soluție pentru alimentarea cu energie electrică a

  zonelor izolate. De la inventarea primei turbine cu curgere transversală în anul 1903 și până în

  prezent, constructorii și inventatorii au obținut realizări notabile, ce au vizat modernizarea,

  eficientizarea, proiectarea și realizarea unei diversități de prototipuri.

  Interesul cercetătorilor din ultimii ani a fost motivat de o cerință importantă a politicilor

  energetice la nivel European și anume promovarea microturbinelor, care spre deosebire de

  turbinele de putere medie și mare pot produce un efect minimal asupra mediului. Recent, s-au

  obținut brevete de invenție referitoare la microturbinele de cădere mică sau montate pe firul apei.

  O altă direcție nouă de cercetare este extinderea domeniului de utilizare prin valorificarea

  potențialului hidroenergetic din rețele de apă ce funcționează în regim gravitațional, inclusiv rețele

  urbane destinate evacuării apelor uzate.

  Bibliografia recentă evidențiază și preocupări privind modernizarea și creșterea

  randamentului turbinei transversale, bazată pe simulări numerice. Metoda aduce importante

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  16

  beneficii privind analiza curgerii, în vederea identificării celor mai bune soluții din faza de

  proiectare, înainte de construirea și testarea experimentală propriu-zisă. Prezenta lucrare de doctorat se concentrează asupra microturbinelor transversale, funcționând la căderi și

  debite de valori reduse, în afara domeniului acoperit de variantele comerciale. O temă importantă este și

  clarificarea prin studii experimentale a unor aspecte privind controlul curgerii în interiorul turbine

  transversale la căderi mici, prin amplasarea de dispozitive cu rol de ghidare a curentului. Un alt obiectiv al

  tezei este prezentarea unor indicații și detalii de execuție, astfel încât să fie posibilă replicarea soluțiilor

  tehnice propuse de către producători foarte mici, cum ar fi persoane fizice interesate de valorificarea

  energiei curate la prețuri rezonabile, utilizând tehnologii simple.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  17

  Capitolul II

  Contribuții privind proiectarea și realizarea unei turbine transversale

  destinată funcționării la căderi reduse

  Turbina transversală (cross-flow turbine) cu o istorie de peste un secol, mai este cunoscută

  sub denumirea de turbină cu dublu flux, turbină Michell-Banki. Principalele elemente componente

  sunt rotorul și injectorul. De obicei rotorul este format din doua discuri paralele fixate pe un arbore,

  între cele două discuri sunt fixate un anumit număr de palete. Numărul de palete cu care este

  echipat un rotor este condiționat de diametrul discurilor. Acest tip de mașina hidraulică este de

  obicei încadrată în categoria turbinelor cu acțiune. Intrarea apei în turbina transversală are loc pe

  direcția radială, fluxul de apă traversează rotorul de două ori transferând energie în două trepte și

  evacuarea apei se efectuează pe direcția centrifugală. Alimentarea se poate realiza pe direcție

  verticală sau pe direcție orizontală.

  În practică, turbina transversală este recomandabilă în condiții de lucru, caracterizate prin

  fluctuații mari de debit. Rotorul turbinei transversale beneficiază de avantajul că poate fi împărțit în

  părți egale. Admisia apei poate fi efectuată pe 1/3 sau 2/3 sau pe întreaga lungime a rotorului, în

  funcție de valoarea debitului. Admisia parțială permite obținerea unor curbe de randament bune și la

  sarcini parțiale.

  Fig. 2.1. Domeniul de funcționare a turbinei transversale (Greenbugenergy, 2019)

  Din figura 2.1 se poate observa că turbina transversală, Cross-Flow” acoperă și zone din

  domeniile de funcționare recomandabile pentru turbina Francis și turbina Kaplan de putere mică.

  Turbina transversală este considerată ca fiind o soluție atractivă în special pentru amenajările la

  scară mică, însă se întâlnește și în unități de producere a energiei electrice de până la 6 MW.

  Principalele caracteristici ale acestei mașini hidraulice sunt: turația poate fi selectată într-o gamă

  largă; randamentul nu depinde de debit; costurile de investiție, exploatare și întreținere sunt reduse.

  La proiectarea rotorului unei turbine transversale trebuie luate în considerare următoarele

  aspecte: diametrul mic al rotorului determină un randament hidraulic redus; diametrul mare al

  rotorului determină o viteză de rotație redusă; stabilirea raportului dintre diametrul și lățimea

  turbinei trebuie corelată cu debitele zilnice multianuale, pentru funcționarea pe o plajă cât mai largă

  de debite; dimensiunile turbinei trebuie adaptate condițiilor restrictive d.p.d.v. constructiv.

  Proiectarea turbinei studiate în această lucrare s-a bazat pe principiile fundamentale de

  dimensionare a turbinelor hidraulice și pe informații fundamentate pe experiența dobândită prin

  studii experimentale anterioare ale altor cercetători.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  18

  2.1. Recomandări de proiectare extrase din literatura de specialitate

  Determinarea diametrului rotorului

  Valorile adecvate pentru diametrul exterior al rotorului turbinei Michaell-Banki au fost

  studiate în lucrarea cu titlul: ,,Diseno y Estandarizacion de Turbinas Michaell-Banki” elaborată de

  către OLADE Organizacion Latinoamericana de Energia (Hernandez Bazo, Septembrie 1980). În

  funcție de debit, lucrarea recomandă pentru o cădere de 100 m, următoarele valori ale diametrului

  exterior: D1 = 200 mm; D1 = 300 mm; D1 = 400 mm; D1 = 500 mm și D1 = 600 mm. Recomandările,

  corelate cu lățimea rotorului și cu puterea hidraulică disponibilă sunt prezentate în tabelul 2.1.

  Tabel 2.1. Valori ale diametrului exterior recomandate de OLADE 1980 (Hernandez Bazo,

  Septembrie 1980). Diam. exterior. rotor

  D1 (mm)

  Căderea

  H (m)

  Debitul

  Q (m3/sec)

  Lățimea rotorului

  B (mm)

  Puterea hidraulică

  Ph (kW).

  200 100 0,140 65 86

  300 100 0,500 150 308

  400 100 1,100 240 679

  500 100 2,200 380 1359

  600 100 4,000 570 2471

  O contribuție esențială la studierea procedurii de selectare a diametrului rotorului turbinei

  transversale a avut Edgar Paz Pérez et al. La ,,Congresul Ibero-american de Inginerie Mecanică”

  a fost prezentat tabelul 2.2 (Perez, Carrocci, Filho, & Luna, 2007). Stabilirea diametrului exterior al

  turbinei Michaell-Banki, funcție de cei doi parametri hidraulici, debit și cădere este în conformitate

  cu standardul din 1986 al ,,Institutul National Brazilian de Energie” (INE, 1986).

  Două turbine transversale funcționează în condiții similare, când valoarea HQ / este

  aceeași. Este de asemenea cunoscut faptul că randamentul acestor turbine nu variază apreciabil pe

  intervale relativ largi de valori ale debitului și căderii. Observațiile anterioare justifică stabilirea

  diametrul rotorului, utilizând informațiile prezentate, în tabelul 2.2.

  Tabel 2.2. Stabilirea diametrului și a numărului maxim de palete (INE, 1986)

  HQ / D1 (mm) Zmax

  0,02236...0,04743 200 22

  0,04743...0,07906 300 24

  0,07906...0,11068 400 26

  0,11068...0,15812 500 28

  Observație: Diametrul exterior trebuie determinat în funcție de condițiile de funcționare și

  de valoarea parametrilor hidraulici disponibili ai amenajării.

  Canalul hidraulic din cadrul Laboratorului MFMH din cadrul Universității Tehnice

  ,,Gheorghe Asachi” oferă posibilitatea obținerii unui debit maxim 0,31 m3/s și a unei căderi H = 2

  m. În urma consultării tabelului 2.2 și a calculelor efectuate, în lucrarea prezentă s-a optat pentru

  valoarea diametrului exterior al rotorului turbinei proiectate D1 = 0,382 m (≈15 inch). În cazul

  turbinei construite în cadrul acestei teze, diametrul exterior D1 = 0,382 m este o valoare puțin mai

  mică decât valoarea diametrul optim recomandat, deoarece s-a ținut cont și de alte aspecte legate de

  lățimea și adâncimea canalului hidraulic. Posibilitățile reale de vehiculare a apei prin canalul situat

  în amonte de turbină limitează parametrii hidraulici disponibili pentru experimente. De exemplu, în

  zona efectuării testelor este necesară o distanță corespunzătoare între rotorul turbinei și fundul

  canalului de evacuare, pentru ca turbina să poată evacua apa turbinată.

  Stabilirea lățimii rotorului

  Rotorul a fost proiectat pentru amplasare pe poziția orizontală, astfel încât lama de apă

  evacuată de injector intră în contact cu întreaga lățime a rotorului.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  19

  În cadrul investigațiilor efectuate de A. Ulku și H. Olgun, au fost prezentate rezultate

  obținute prin modificarea raportului dintre diametrul interior și diametrul exterior, numărului optim

  de palate, precum și a raportului dintre diametrul exterior și lățimea rotorului (Olgun, 1992). În

  această teză, pentru stabilirea lățimii rotorului pentru turbina proiectată în cadrul tezei a fost

  consultat tabelul 2.3 realizat de căre Olgun, precum și posibilitățile reale de preluare a debitelor de

  către turbină. Lățimea rotorului a fost stabilită în urma restricțiilor existente în ce privește înălțimea

  și lățimea a canalului hidraulic al Laboratorul MFMAHP.

  Tabelul 2.3. Randament maxim în funcție de parametrii constructivi (Olgun, 1992) Turbine Michell-Banki D2/D1 D1/B z 𝜂%

  Yokohama, 1985, Japonia 0,66 4,25 26 80,60

  Vigm, 1986, Rusia 0,63 3,00 24 78,00

  Ganz, 1984, Ungaria 0,66 1,00 30 75,00

  Alabama, 1983, S.U.A. 0,66 0,25 20 75,00

  Resita, 1983, Romania 0,66 1,28 24 73,00

  Ktu, 1987, Trazbon, Turcia 0,54 0,81 24 71,30

  Oregon, 1949, S.U.A. 0,66 1,09 20 68,00

  Vdi, 1981, Etiopia 0,67 3,26 36 66,00

  Los Andes, 1973, Columbia 0,62 1,87 27 60,60

  Odtu, 1985, Ankara, Turcia 0,83 1,44 30 55,50

  Rotorul realizat în cadrul acestei teze și prezentat în figura 2.2. a fost construit cu lățimea

  fizică de Bcr = 0,474 m, lățimea de lucru efectivă (care se află sub acțiunea curentului de apă) fiind

  Br3 = 0,462 m. Diferența de 0,012 m, se datorează unor motive obiective; la proiectarea rotorului s-

  au folosit patru discuri de susținere și fixare a paletelor, grosimea fiecărui disc fiind de 0,003 m.

  Fig. 2.2. Rotor realizat cu palete din țeavă PVC decupate pe generatoare.

  Pentru funcționarea parțială a rotorului la 1/3 din lățime, lățimea efectivă activă a fost Br1 =

  154 mm, reprezentând distanța dintre două discuri rotorice. Când apa traversează 2/3 din lățimea

  totală, spațiul de lucru are lățimea Br2 = 0,308 m. În secțiunea care permite funcționarea la 2/3 din

  lățime, a fost intercalat un disc rotoric suplimentar pentru a se menține fără deformații, forma

  geometrică a paletelor rotorice. În figura 2.2. se pot observa cele 3 zone. Au fost calculate

  rapoartele D1/Br pentru secțiunile ce reprezintă 1/3, 2/3 și respectiv 3/3 din lățimea rotorului: pentru

  1/3, raportul D1/Br1 = 2,48; pentru 2/3, raportul D1/Br2 = 1,24; pentru 3/3, raportul D1/Br3 = 0,826.

  Rapoartele se încadrează în valorile D1/B recomandate în tabelul 2.3.

  Determinarea numărului de palete

  La stabilirea numărului optim de palete rotorice se ia în calculul diametrul rotorului și

  condițiile de funcționare a microturbinei, determinate de cădere și debit. Un număr redus de palete

  active determină un moment mic la arborele rotorului și un număr mare de palete, conduce la

  pierderi prin frecare, ce scad randamentul.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  20

  Yhon Castañeda Ceballos et al, au dezvoltat un studiu comparativ referitor la numărul de

  palate rotorice. În cadrul articolului ,, Influence of the Number of Blades in the Power Generated by

  a Michell Banki Turbine”, se prezintă un tabel cu recomandări privind numărul optim de palate

  pentru turbinele transversale (Yhon , Mario , Diego, Jorge, & Sebastian, 2017).

  Tabelul 2.4. Studiu comparativ asupra numărului optim de palete- Z optim. (Yhon , Mario , Diego,

  Jorge, & Sebastian, 2017) Autori studiu Z Zoptim

  V. Samartano, et al. 30, 35, 40 35

  Y.D. Choi, et al. - 30

  Aziz, N.M. and Totapally, H.G.S 15 - 35 30

  H. Olgun and A. Ulkun 20, 24, 28, 32 28

  Nadim M. Aziz and Venkappayya R. Desai - 25

  Shashank Mani et al. 18, 22, 26, 30 22

  N. Acharya, et al 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 22

  În referatul ,,Ficha Tecnica Turbina Michell-Banki 2” (Practicas, 2009), se recomandă

  pentru rotorul turbinei Michell-Banki, 24 - 30 ca număr optim de palete.

  În anul 2018, Ram Adhikari realizează un studiu amplu privind parametrii geometrici și

  constructivi ai turbinelor testate de o serie de cercetători. Studiul poate fi considerat un ghid destinat

  identificării de soliții pentru creșterea randamentului turbinei transversale. Rezultatele sunt

  sintetizate în tabelul 2.6. (Adhikari & Wood, 2018).

  Tabel 2.5. Rezultate studii efectuate pentru identificarea parametrilor constructivi recomandabili

  (Adhikari & Wood, 2018)

  Autori α1[°] β1[°] β2[°] D2/D1 [%] Z θ injector η [ %] Michell (1904) 16 38 90 0,68 20 90 92

  Teoretic Mockmore and Merryfield

  (1949) 16 30 90 0,66 20 - 68

  Varga (1959) 16 39 - 0,66 30 - 77 Durali (1976) 16 30 90 0,68 24 - 76 Johnson and White (1982) 16 39 - 0,68 18 60 80 Nakase et al. (19820 15 39 - 0,68 26 90 82 Dakers and Martin (1982) 22 30 90 0,67 20 69 69

  Durgin and Fay (1984) 16 39 - 0,68 20 63 66 Khosrowpanah (1985) 16 39 90 0,68 15 58; 78; 90* 80 Hothersall (1985) 16 - - 0,66 21 - 75 Ott and Chappell (1989) 16 - - 0,68 20 - 79 Fuizat and Akerkar (1989) 20 - 24* 39 90 0,68 20 90 89 Desai (1994) 22*- 32 39 90 0,60; 0,68*; 0,75 30 90 88 Totapally and Aziz (1994) 22*- 24 39 55*-90 0,68 35 90 90

  Notă: numerele cu steluță corespund randamentului prezentat în ultima rubrică a tabelului.

  În urma analizării studiilor efectuate de cercetătorii mai sus menționați, pentru turbina

  investigată în cadrul acestei teze s-a optat pentru un număr de palete Z = 24.

  Determinarea parametrilor geometrici

  Viteza apei la ieșirea din injector, respectiv intrarea în rotor, se poate determina cu formula:

  𝑉𝑖 = 𝑉1 = 𝐾𝑣1√2𝑔𝐻𝑛 (2.1)

  Coeficientul de viteză Kv1 pentru injector este definit ca raportul dintre viteza medie reală

  obținută și cea estimată de ecuația lui Bernoulli. Fiind un coeficient de pierderi locale de energie,

  valoarea coeficientului este determinată estimativ. De exemplu, în conformitate cu lucrarea

  ,,Applied Mechanics” publicată de Hannah et Hillier, precum și în conformitate cu alte surse

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  21

  bibliografice, se recomandă o valoare a coeficientului Kv1 în intervalul 0,95 și 0,99. (Hannah &

  Hiller, 1994). În lucrarea ,,About Design optimization off Cross-Flow Hidraulic Turbines” din anul

  2005, Mircea Bărglăzan recomandă valoarea coeficientului Kv1, ca fiind între 0,96...0,98

  (Bărglăzan, 2005).

  Fig. 2.3. Triunghiurile de viteze în cele două etape de transfer energetic.

  Rezultă β1, unghiul de intrare a apei în paletajul rotoric, format între direcția vitezei relative

  (W1) și direcția vitezei tangențiale (U1),

  Egdar Paz Perez prezintă un studiu în care precizează relațiile dintre unghiul β1 și α1, a cărui

  rezultate sunt prezentate în tabelul 2.6. (Egdar, Luiz, & Paulo, 2006). Mai exact, unghiului β1 = 30°

  îi va corespunde un unghi α1 = 16,102°.

  Tabel 2.6. Variația unghiului β1 în funcție de valoarea unghiului α1. (Egdar, Luiz, & Paulo, 2006) β1 α1

  26,5° 14°

  28° 15°

  30° 16°

  31,5° 17°

  33° 18°

  Observație: Valoarea teoretică a unghiului α1 = 16,102° este foarte greu de realizat în

  practică. Se optează pentru α1 = 16°.

  Datorită intrării aproximativ tangențiale a apei în rotorul turbinei transversale și a unghiului

  maxim de ieșire din injector, apare o limitare a numărului maxim de palete active. Încărcarea redusă

  sau inexistentă a rotorului determină o creștere a vitezei acestuia, numită viteză de ambalare, cu

  efect negativ asupra randamentului și a forțelor care acționează asupra paletelor. Rotorul turbinelor

  destinate căderilor mici este rareori echilibrat dinamic, deoarece vitezele de rotație din timpul

  funcționării normale sunt relativ mici. La căderi mari, se impune echilibrarea dinamică a rotoarelor,

  în caz contrar, pot apărea vibrații care pot deteriora întreaga instalație.

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  22

  În urma analizei studiilor anterioare a căror rezultate au fost prezentate în tabelele 2.4-2.6 și

  luând în considerație căderile mici ce corespund unor viteze mici ale curentului de apă la care

  urmează să fie testată turbina, s-a optat pentru Z = 24 de palete rotorice.

  Pasul dintre palete este 𝑡𝑃 = 15˚.

  Fig. 2.4. Geometria paletei (Popescu C. , 2013).

  Unghiurile constructive ale paletei sunt: 𝜃 = 52,5˚ ; 𝜆 = 142,5˚; 𝛾 = 22,5˚ ; 𝛿 = 75˚. Coarda paletei este 𝐴𝑝 = 0,07447[𝑚] Raza paletei 𝑅𝑎 = 0,06262[𝑚].

  Egdar Paz Perez et al, în lucrarea intitulată ,,Metodologia de dyseno hidraulico y

  mecanico de una turbina Michell-Banki” publicată la al 8-lea Congres Ibero-American de Inginerie

  Mecanică de la Cuzco, recomandă ca metodă de manufacturare a paletelor rotorice, prelucrarea

  acestora din țeavă din oțel carbon (Perez, Carrocci, Filho, & Luna, 2007). Chappell, J. R. a

  demonstrat posibilitatea de reducere a costurilor pentru turbinele Michell-Banki instalate în cadrul

  amenajărilor cu căderi mici (Chappell, 1983), prin utilizarea de materiale plastice. Folosirea țevilor

  din plastic, tăiate pe generatoare este o soluție rezonabilă, deoarece forțele ce acționează asupra

  paletajului, sunt relativ mici. Chappell a estimat reducerea costurilor de producție cu aproximativ

  50%.

  Contribuție: Rotorul proiectat și prezentat în această teză are palete realizate din țeavă

  PVC, cu diametrul de 125 mm și grosimea peretelui de 3,2 mm. Țeava PVC a fost tăiată pe

  generatoare. Cu ajutorul unor pene semicirculare înguste (vezi figura 2.11.), prelucrate din același

  tip de țeavă PVC, paletele au fost fixate în canalele semicirculare, având lățimea de 6 mm. Metoda

  de fixare a paletelor în discurile rotorice poate fi considerată inedită.

  Soluția clasică, descrisă în cartea intitulată ,,Hydraulic Engineering Manual”. Volumul 4:

  Cross Flow Turbine Fabrication publicată de Swiss Center of Appropiate Technology (SKAT) -

  (Widmer, Arter, & Eisenring, 1993) este asamblare nedemontabilă, bazată pe sudarea paletelor din

  oțel de discurile rotorice.

  Contribuție: Metoda de montare a paletelor în discuri este bazată pe utilizarea penelor

  semicirculare prelucrate din același tip de țeavă PVC. Procedeul are avantajul remarcabil că

  elimină deformația discurilor rototice și a paletelor, efecte nedorite ce s-ar fi dezvoltat în zona

  influențată termic în timpul sudării. În plus, prin această contribuție originală la metodologia de

 • Cercetări teoretice și experimentale privind turbinele transversale

  ___________________________________________________________________________

  23

  fabricație a turbinelor, se evită riscurile generate de tensiunile remanente care apar în urma

  operațiunii de sudare.

  Fig. 2.5. Rotor parțial paletat. Paralelismul discurilor realizat prin intermediul prezoanelor.

  Metoda de fabricație a turbinei propuse cuprinde și alte elemente inedite. Canalele

  semicirculare din discurile rotorice au fost prelucrate pe o mașină de frezat universală pentru

  sculărie FUS 200, cu o freză cilindro-frontală cu diametrul de 6 mm. Mișcarea de avans pe direcție

  curbă a fost realizată prin rotirea mesei rotative. Canalele din discurile rotorice au fost prelucrate

  simultan, toate cele patru discuri fiind suprapuse și fixate cu șuruburi M6 în găurile practicate

  anterior pentru cele șase prezoane M6. Pachetul cu discuri a fost poziționat pe masa rotativă în așa

  fel încât (unghiul la centru δ), sau centrul de curbură al canalelor în care sunt amplasate paletele să

  coincidă cu axa mesei rotative.

  Contribuție: Metoda de prelucrare a canalelor semicirculare din discurile rotorice este o altă

  contribuție originală privind tehnologia de realizare a turbinelor transversale.

  Unii autori recomandă tăierea canalelor semicirculare cu sudura oxiacetilenică, ceea ce

  conduce la o precizie scăzută a formei geometrice. Este adevărat că utilizând mașini cu comandă

  numerică precizia de prelucrare este ridicată. Totuși, metoda este arareori recomandabilă, deoarece

  un important avantaj al turbinelor Banki este simplitat