of 46 /46
Website: http://www.uvt.ro/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România Număr de telefon: +40-(0)256-592.697 Adresă de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DE LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU Secretar șef ing. Ramona PUIU Director DMC Vlad D. CHERECHEȘ Aviz juridic: Consilier juridic: Anca MUNTEAN Avizat: Consiliul de Administrație al UVT HCA nr. 1 din 18.06.2021 Aprobat: Senatul UVT HS nr. 44 din 24.06.2021 Ediția a V-a Intrat în vigoare la data de 24.06.2021 Retras la data de ……………….

CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI

NrUNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
CODUL DREPTURILOR I OBLIGAIILOR STUDENTULUI
I
DE LICEN I DE MASTERAT DIN
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Elaborat:
Aviz juridic: Consilier juridic: Anca MUNTEAN
Avizat: Consiliul de Administraie al UVT HCA nr. 1 din 18.06.2021
Aprobat: Senatul UVT HS nr. 44 din 24.06.2021
Ediia a V-a
Retras la data de ……………….
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Cuprins
CADRUL LEGAL ........................................................................................................................... 3
PARTEA I – CODUL DREPTURILOR I OBLIGAIILOR STUDENTULUI DE LA CICLURILE DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICEN I DE MASTERAT DIN UVT ............................................................... 5
CAPITOLUL I – DREPTURILE STUDENTULUI .............................................................................................. 5
CAPITOLUL II – OBLIGAIILE STUDENTULUI ........................................................................................... 15
PARTEA A II-A – REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONAL A STUDENILOR DE LA
CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICEN I DE MASTERAT DIN UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIOARA ....................................................................................................................... 17
CAPITOLUL II – ÎNSCRIEREA I ÎNMATRICULAREA LA STUDII UNIVERSITARE .................................................... 18
CAPITOLUL III – DESFURAREA PROCESULUI EDUCAIONAL ..................................................................... 19
CAPITOLUL IV – SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE, RECUNOATEREA CREDITELOR,
TRANSFERUL/RECUNOATEREA/ECHIVALAREA CREDITELOR ÎNTRE FACULTILE UVT ...................................... 21
CAPITOLUL V – EVALUAREA, EXAMINAREA I NOTAREA STUDENILOR ......................................................... 23
CAPITOLUL VI – PROMOVAREA I RECLASIFICAREA ................................................................................. 28
CAPITOLUL VII – MOBILITI INTERNE, INTERNAIONALE I DEFINITIVE (TRANSFERUL),
TRANSFERUL/RECUNOATEREA/ECHIVALAREA CREDITELOR ÎNTRE INSTITUII DE ÎNVMÂNT ........................... 31
CAPITOLUL VIII – PRELUNGIREA DE COLARITATE I REPETAREA DE STUDII ................................................... 35
CAPITOLUL IX – ÎNTRERUPEREA I RELUAREA STUDIILOR .......................................................................... 37
CAPITOLUL X – RETRAGEREA, EXMATRICULAREA I REÎNMATRICULAREA ...................................................... 39
CAPITOLUL XI – RECOMPENSE I SANCIUNI ......................................................................................... 43
CAPITOLUL XI – FINALIZAREA STUDIILOR .............................................................................................. 44
CAPITOLUL XII – DISPOZIII FINALE I TRANZITORII ................................................................................. 45
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Cadrul legal
1. Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i
completrile ulterioare;
3. Hotrârea Guvernului României nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea i desfurarea
studiilor universitare de masterat;
4. Hotrârea Guvernului României nr. 844 din 13 august 2008 privind stabilirea cuantumului
burselor pentru elevii, studenii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflai la specializare i cursanii
aflai la stagii de specializare/perfecionare postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina,
pentru cei de origine etnic român din afara granielor rii, pentru cetenii români cu domiciliul
în strintate, precum i pentru cetenii strini, bursieri ai statului român, care studiaz în
instituii i uniti de învmânt de stat din România;
5. Hotrârea Guvernului României nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naional al
Calificrilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
6. Hotrârea Guvernului României nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea coninutului i
formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenilor ciclului I – studii universitare de
licen;
7. Hotrârea Guvernului României nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea coninutului
i formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenilor ciclului II – studii universitare de
masterat i absolvenilor ciclului I i ciclului II de studii universitare oferite comasat;
8. Codul drepturilor i obligaiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 3666 din 30 martie 2012;
9. Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012
pentru aprobarea Metodologiei de recunoatere a perioadelor de studii efectuate în strintate;
10. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licen, de
master i de doctorat, cu modificrile i completrile ulterioare;
11. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice nr. 6125 din 20 decembrie 2016
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare i desfurare a examenelor de
licen/diplom i disertaie, cu modificrile i completrile ulterioare;
12. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice nr. 6156 din 22 decembrie 2016
privind organizarea i desfurarea anului pregtitor de limb român pentru cetenii strini, cu
modificrile i completrile ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 3850 din 2 mai 2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogic prin
departamentele de specialitate din cadrul instituiilor de învmânt superior acreditate în vederea
certificrii competenelor pentru profesia didactic, cu modificrile i completrile ulterioare;
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
14. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea
Criteriilor generale de acordare a burselor i a altor forme de sprijin material pentru studenii i
cursanii din învmântul superior de stat, învmânt cu frecven, cu modificrile i
completrile ulterioare;
15. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea
Metodologiei de primire la studii i colarizare a cetenilor strini pe locuri fr plata taxelor de
colarizare i cu burs i pe locuri fr plata taxelor de colarizare, dar fr burs, în instituiile de
învmânt superior de stat acreditate;
16. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea
Metodologiei de primire la studii i colarizare a cetenilor strini începând cu anul
colar/universitar 2017-2018, cu modificrile i completrile ulterioare;
17. Ordinul ministrului educaiei naionale, al ministrului afacerilor externe i al ministrului pentru
românii de pretutindeni nr. 3900/A10/2046/C/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de
colarizare a românilor de pretutindeni în învmântul preuniversitar de stat din România, pe
locuri de studii fr plata taxelor de colarizare, dar cu burs, respectiv fr plata taxelor de
colarizare, dar fr burs începând cu anul colar 2017-2018 i a Metodologiei de colarizare a
românilor de pretutindeni în învmântul superior de stat din România, pe locuri de studii fr
plata taxelor de colarizare, dar cu burs, respectiv fr plata taxelor de colarizare, dar fr burs
începând cu anul universitar 2017-2018;
18. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 4294 din 29 iunie 2017 privind aprobarea
procedurii de colarizare a românilor de pretutindeni în învmântul preuniversitar i superior de
stat i particular acreditat din România, pe locuri de studii cu tax în lei, începând cu anul
colar/universitar 2017-2018;
19. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 4107 din 6 iulie 2018 privind scutirea de la plata
taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competenelor
lingvistice de limb român, de susinere a concursului de admitere la doctorat i a probelor
specifice de aptitudini a candidailor la bursele oferite de statul român;
20. Ordinul Ministrului interimar al Educaiei Naionale nr. 5140 din 11 septembrie 2019 pentru
aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academic a studenilor;
21. Ordinul Ministrului interimar al Educaiei Naionale nr. 5146 din 12 septembrie 2019 privind
aprobarea aplicrii generalizate a Sistemului European de Credite Transferabile (aprobarea
Ghidului utilizatorului sistemului european de transfer i acumulare a creditelor ECTS/SECT);
22. Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii nr. 4156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii i al documentelor universitare în sistemul
de învmânt superior;
23. Carta Universitii de Vest din Timioara;
24. alte acte normative cu inciden în domeniul de activitate reglementat.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Partea I – Codul drepturilor i obligaiilor studentului de la
ciclurile de studii universitare de licen i de masterat din UVT
Capitolul I – Drepturile studentului
(1) Studentul beneficiaz de urmtoarele drepturi, în baza principiilor enunate de Legea
Educaiei Naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare:
a) dreptul la învmânt de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate intern i extern, cu recunoaterea, conform legii,
a creditelor obinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaiei în vigoare
(Ordinul Ministrului interimar al Educaiei Naionale nr. 5140 din 11 septembrie 2019 pentru
aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academic a studenilor) i cartelor universitare;
d) dreptul la protecia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic i acces la toate materialele
didactice disponibile, în mod gratuit, în bibliotecile UVT sau online, pe platformele de e-learning
ale UVT. Suportul de curs în format digital pentru toate disciplinele din planurile de învmânt ale
programelor de studii universitare de licen i de masterat din UVT va fi publicat pe platforma de
e-learning aleas de cadrul didactic titular pentru a fi utilizat în cadrul activitilor didactice, cu
acces pentru toi studenii care parcurg respectiva disciplin. Materialele didactice aferente unui
modul de activitate didactic i tematicile abordate vor fi publicate pe platforma de e-learning, de
regul cu cel puin o sptmân în avans fa de data planificat pentru desfurarea respectivei
activiti în conformitate cu orarul stabilit la începutul semestrului, dar cu nu mai puin de 3 zile
înainte, astfel încât studenii s le poat consulta i s poat solicita informaii suplimentare. Fia
disciplinei va meniona explicit i modalitatea/platforma prin care suportul de curs poate fi
consultat în format electronic i cum pot fi accesate alte resurse de învare/bibliografice în format
digital.
f) dreptul de a refuza cumprarea suportului de curs;
g) dreptul de a fi informat, în primele dou sptmâni de la începerea semestrului, cu privire la
fia disciplinei, structura i obiectivele cursului, rezultatele ateptate ale învrii, precum i cu
privire la modalitile de evaluare i examinare. Orice modificare ulterioar a modalitilor de
evaluare i examinare poate fi fcut doar cu acordul majoritii simple a studenilor înscrii la
curs;
h) dreptul de a beneficia gratuit, cu cel puin dou sptmâni înainte de începerea fiecrui an
universitar de un „Ghid al studentului” (disponibil în limba român i în cel puin o limb de
circulaie internaional), cu informaii referitoare la: drepturile i obligaiile studentului,
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
disciplinele din planul de învmânt i prezentarea sintetic a acestora, serviciile puse la dispoziie
de UVT, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, structura anului universitar, procedurile de
înmatriculare/reînmatriculare la studii, baza material a universitii i a facultii, scurt
prezentare a structurii instituionale a universitii i a facilitilor oferite în campus, informaii
despre asociaiile studeneti legal constituite, modaliti de acces la burse i alte mijloace de
finanare, mobiliti, precum i alte faciliti i subvenii acordate;
i) dreptul de a beneficia de un tutore de an / program de studii / grup, în funcie de dimensiunea
acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul creia îi desfoar
activitatea;
j) dreptul de a beneficia de o adres de e-mail instituional i de acces la platformele electronice
de interes general ale instituiei;
k) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrrilor practice, a prestaiei
cadrelor didactice i a altor aspecte educaionale i / sau organizatorice legate de programul de
studii urmat, potrivit prevederilor legale în vigoare. Rezultatele evalurilor sunt informaii publice
i sunt folosite în aprecierea calitii cursurilor, seminarelor, stagiilor de practic, programelor de
studii i în evaluarea performanei cadrelor didactice. Grila de evaluare a performanei cadrelor
didactice va fi revizuit anual de ctre Departamentul pentru Managementul Calitii din UVT în
consultare cu Centrul de Dezvoltare Academic al UVT, împreun cu reprezentanii studenilor;
l) dreptul de acces la regulamente, hotrâri, decizii, procese-verbale i alte documente ale UVT,
în condiiile legislaiei în vigoare;
m) drepturile de autor i de proprietate intelectual pentru rezultatele obinute prin activitile de
cercetare-dezvoltare, creaie artistic i inovare, conform legislaiei în vigoare, a Cartei UVT,
eventualelor contracte între pri i a altor regulamente proprii ale UVT;
n) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare i consiliere academic, profesional,
vocaional, psihologic i social, conexe activitii de învmânt, puse la dispoziie de UVT,
potrivit Cartei universitare i legislaiei în vigoare;
o) dreptul la practic, în conformitate cu obiectivele i planul de învmânt al programului de
studii universitare, precum i dreptul la baza material, transport i mas asigurate în condiiile
legii. Modul de identificare, organizare i evaluare a practicii de specialitate reprezint un criteriu
obligatoriu de evaluare a calitii programelor de studii;
p) dreptul la recunoaterea practicii efectuate individual, dup evaluarea gradului de îndeplinire a
obiectivelor de practic în conformitate cu planul de învmânt al programului de studii;
q) dreptul de a întrerupe i relua studiile conform prezentului act normativ intern i legislaiei în
vigoare;
r) dreptul de a studia în limba matern sau într-o limb de circulaie internaional, dac exist
aceast posibilitate în oferta educaional a UVT, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de
program de studii;
s) dreptul de a refuza s participe la procesul educaional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând
cursuri, laboratoare i seminare, exceptând cazurile de pregtire practic;
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
t) dreptul la o evaluare obiectiv i nediscriminatorie a rezultatelor învrii dobândite dup
parcurgerea unei discipline, cu respectarea fiei disciplinei;
u) dreptul de a cunoate baremul dup care a fost evaluat;
v) dreptul la examinarea printr-o metod alternativ atunci când sufer de o dizabilitate
temporar sau permanent, certificat medical, care face imposibil prezentarea
cunotinelor/abilitilor învate în maniera prestabilit de titularul de disciplin prin fia
disciplinei, astfel încât metoda alternativ indicat s nu limiteze atingerea standardelor
examinrii;
w) dreptul de a contesta notele obinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale
UVT (a se vedea articolul 28 din partea a II-a a prezentului document);
x) dreptul studenilor de la Facultatea de Arte i Design de a împrumuta lucrrile de creaie, de
licen sau de disertaie, aflate în custodia temporar a facultii, în vederea expunerii acestora,
cu acordul Consiliului facultii i în funcie de prevederile Anexei la contractul de studii pentru
studenii Facultii de Arte i Design din UVT;
y) dreptul de a beneficia de un proces educaional centrat pe student în vederea dezvoltrii
personale, integrrii în societate i dezvoltrii capacitii de angajare, pstrrii locului de munc i
mobilitii pe piaa muncii;
z) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învare, conform legislaiei în vigoare. În acest
sens, în cadrul programului de studii va fi asigurat un numr minim de discipline opionale i/sau
facultative din totalitatea disciplinelor oferite de universitate, în conformitate cu reglementrile
autoritilor de resort i a regulamentelor interne ale UVT;
aa) dreptul de a alege cel puin 3 discipline complementare care urmresc formarea unor
competene transversale, altele decât cele care vizeaz formarea competenelor profesionale
explicite, pe parcursul studiilor universitare de licen. Studenii pot s îi exprime opiunile pe
platforma disponibil pe site-ul www.dct.uvt.ro, în seciunea dedicat alegerii disciplinelor, înainte
de începutul anului universitar;
bb) în cazul în care programul de studii ales nu mai întrunete numrul suficient de studeni pentru
a se desfura, studentul are dreptul de a-i finaliza programul de studii ales inclusiv la alt
universitate;
cc) dreptul de a urma concomitent dou programe de studii la care a fost admis prin procedura
de admitere specific;
dd) dreptul de a urma fiecare an de studii aferent unui ciclu de studii universitare pe loc finanat
de la bugetul de stat o singur dat, în condiiile obinerii unui astfel de loc prin procesul de
admitere sau prin procesul de reclasificare, indiferent de instituia/instituiile de învmânt
superior de stat acreditat/e din România la care a desfurat studiile1;
1 Un singur an I al ciclului de studii universitare de licen pe loc finanat de la bugetul de stat, un singur an II al ciclului de studii universitare de licen pe loc finanat de la bugetul de stat, un singur an III al ciclului de studii universitare de licen pe loc finanat de la bugetul de stat, un singur an IV al ciclului de studii universitare de licen pe loc finanat de la bugetul de stat, un singur an I al ciclului de studii universitare de masterat pe loc finanat de la bugetul de stat,
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
ee) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrrii
de licen/disertaie, în format electronic, i de a i se comunica punctajul acordat.
ff) dreptul de a utiliza gratuit laboratoarele, slile de cursuri i seminar, bibliotecile i slile de
lectur, precum i toate mijloacele puse la dispoziie de UVT pentru pregtirea profesional i
activitile cultural-sportive, cu aprobarea prealabil a decanului sau a conducerii universitii;
gg) dreptul de a beneficia de burse i alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele
legale i regulamentele stabilite de UVT i legislaia în vigoare;
hh) dreptul de a beneficia de un loc de cazare în cminele UVT, în condiiile prevzute de
regulamentele în vigoare, în limita locurilor disponibile;
ii) dreptul de a participa la toate formele de activitate didactic prevzute în planul de învmânt;
jj) dreptul de a beneficia de creditele acumulate în instituii de învmânt superior din ar sau
din strintate, de recunoaterea i de transferul acestora în condiiile legii i ale regulamentelor
interne ale UVT;
kk) dreptul de a-i fi eliberat diploma / certificatul de studii i suplimentul la diplom, în condiiile
legii i ale regulamentelor interne ale UVT;
ll) dreptul de a participa la cercetrile derulate în cadrul facultii/departamentului, precum i de
a participa la concursurile de selecie ca membru în diverse proiecte instituionale, în conformitate
cu cerinele cercetrii i condiiile din cadrul proiectului;
mm) dreptul de a primi, la cerere, documente colare în format electronic;
nn) dreptul de a beneficia de consultaii din partea cadrelor didactice cu privire la tematicile
abordate la activitile didactice sau menionate în fiele disciplinelor. Fiecare facultate va publica
pe site-ul propriu orarul de consultaii al cadrelor didactice aferent fiecrui semestru, împreun cu
modalitatea de programare a studenilor pentru consultaie i modul de desfurare a
consultaiilor (în regim online sau fa în fa). Fiecare cadru didactic va avea alocate cel puin 2
ore/sptmân pentru consultaii;
oo) dreptul de a sesiza permanent conducerii UVT, printr-un formular electronic publicat pe site-
ul UVT, probleme în desfurarea procesului educaional, cu garantarea confidenialitii sesizrii.
Prorectorul responsabil cu strategia academic i relaia cu studenii va analiza sesizrile primite i
le va transmite decanilor facultilor/directorilor de departamente pentru soluionare.
(2) Studenii sunt reprezentai în structurile consultative, decizionale i executive din cadrul
UVT, potrivit prevederilor Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, Cartei UVT i Regulamentului de alegere a studenilor reprezentani.
(3) Studenii particip la luarea deciziilor din cadrul UVT în temeiul urmtoarelor drepturi:
a) dreptul de a alege i de a fi alei în structurile de conducere ale universitii, conform Legii
educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, Cartei UVT i
Regulamentului de alegere a studenilor reprezentani;
un singur an II al ciclului de studii universitare de masterat pe loc finanat de la bugetul de stat, indiferent de instituia/instituiile de învmânt superior de stat acreditat din România la care a desfurat studiile.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
b) dreptul de a fi reprezentai în Senatul universitar i în Consiliile facultilor UVT într-o proporie
de minimum 25 %, în condiiile Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, Cartei UVT i Regulamentului de alegere a studenilor reprezentani;
c) dreptul de a fi reprezentai în structurile UVT care gestioneaz serviciile sociale, inclusiv
comisiile de alocare a locurilor de cazare, de alocare a burselor de la bugetul de stat, de alocare a
taberelor tematice, în comisiile de management al calitii i în comisiile de etic i deontologie
profesional, conform Cartei i regulamentelor UVT;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalitii de desemnare a rectorului
prin reprezentani, precum i în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de
desemnare, potrivit prevederilor articolelor 209 i 210 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
cu modificrile i completrile ulterioare;
e) dreptul de a fi informai i consultai de ctre reprezentanii studenilor în legtur cu hotrârile
votate în structurile de conducere din care acetia fac parte.
(4) Instituiile de învmânt superior nu pot condiiona statutul de student reprezentant
în funcie de performanele academice, prezena la cursuri, seminare i laboratoare sau
apartenena la un anumit program sau ciclu de studii. Personalul didactic i de cercetare,
personalul didactic i de cercetare auxiliar i personalul administrativ nu se pot implica în
procedurile de alegere a studenilor reprezentani, indiferent de nivelul de reprezentare.
Interveniile se sancioneaz conform prevederilor art. 312 din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale
(consiliu, senat i consiliu de administraie) ale universitii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de
perioada în care s-au derulat mandatele i de întreruperile acestora.
(6) Reprezentanii studenilor în Consiliile facultilor i în Senatul universitar sunt alei prin
votul direct, secret i universal al tuturor studenilor de la nivelul facultii, respectiv al
universitii. Organizaiile studeneti legal constituite la nivel de facultate / universitate pot
delega reprezentani de drept în aceste structuri. Numrul reprezentanilor delegai de
organizaiile studeneti în aceste structuri se stabilete în baza autonomiei universitare, conform
Cartei UVT i a Regulamentului de alegere a studenilor reprezentani.
(7) Procesul de desemnare a studenilor membri în orice alte structuri consultative,
deliberative i executive decât cele prevzute de Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, se realizeaz în baza autonomiei universitare i se stabilete
de studeni, conform Cartei UVT i a Regulamentului de alegere a studenilor reprezentani.
Articolul 2.
(1) Studenii beneficiaz de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licen, masterat i doctorat, în limita locurilor finanate de la bugetul de
stat disponibile i conform reglementrilor Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, în cazul cetenilor români, cetenilor statelor membre ale Uniunii
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Europene, ai statelor aparinând Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene,
conform prevederilor articolului 142, alineatul (4) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, cetenilor români de pretutindeni, conform prevederilor
articolului 224 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i în cazurile prevzute la articolul 205, alineatele (5) i (6) din Legea educaiei naionale
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) transportul local în comun, de suprafa i subteran (50% conform prevederilor articolului 205,
alineatul (2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i
50 % garantat de Primria Municipiului Timioara prin Protocolul de acordare a facilitilor la
transportul în comun unor categorii de ceteni ai Municipiului Timioara i contractul încheiat
între Societatea de Transport Public Timioara i UVT pe parcursul anului calendaristic);
c) eliberarea actelor de studii i a celor care atest statutul de student (inclusiv situaia colar /
foaia matricol, diploma care atest finalizarea studiilor universitare de licen, masterat i
doctorat, suplimentele la diplom, adeverinele, carnetele i legitimaiile, inclusiv cele pentru
accesul la bibliotecile din UVT, într-un exemplar original, în condiiile legii i ale regulamentelor
interne ale UVT;
d) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, oper, film, la alte manifestri culturale i
sportive organizate pe teritoriul României, în cazul studenilor ceteni români de pretutindeni,
potrivit prevederilor articolului 205 alin. (4) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Studenii beneficiaz de reducere de 50% din tariful biletelor pentru transportul feroviar
intern, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, conform
prevederilor Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
Hotrârii Guvernului României nr. 42/2017 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea facilitilor de transport intern feroviar i cu metroul pentru elevi
i studeni, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Studenii beneficiaz de reduceri de tarife de 75 % pentru accesul la muzee, concerte,
spectacole de teatru, oper, film, la alte manifestri culturale i sportive organizate de instituii
publice, conform prevederilor articolului 205, alineatul (3) din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Studenii sunt încurajai s participe la aciuni de voluntariat, pentru care pot primi un
numr de credite transferabile, conform prevederilor articolului 203, alineatul (9) din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, Cartei UVT i
Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat în UVT.
Articolul 3. Studenii beneficiaz de urmtoarele drepturi sociale:
a) asisten medical gratuit (consultaii, medicamentaia fiind gratuit doar în limita fondurilor
disponibile) potrivit prevederilor articolului 205, alineatul (1) din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
b) cazare, cu excepia cazului în care studiaz în localitatea de domiciliu, în condiiile legii, în limita
locurilor disponibile i conform regulamentelor i metodologiilor UVT;
c) subvenii pentru cazare, conform prevederilor articolul 205, alineatul (15) din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) acces în spaiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studeni sau pentru a derula
activitile interne, în afara orelor de curs i a altor activiti prestabilite, în conformitate cu
prevederile Cartei universitare i procedurilor UVT, cu aprobarea prealabil a decanului sau a
conducerii universitii;
e) dreptul de a sesiza abuzuri i nereguli i de a cere verificarea i evaluarea acestor sesizri de
ctre organisme specializate prevzute de legislaia în vigoare, precum i dreptul la protecia celor
care sesizeaz, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice,
instituiile publice i din alte uniti care semnaleaz înclcri ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise i semnate sau transmise la adresele oficiale
de e-mail ale universitii i de a primi rspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste
cereri, în condiiile stabilite de lege i de regulamentele universitare;
g) dreptul la un termen de înscriere de cel puin cinci zile lucrtoare de la afiarea anunului pentru
concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare i mobiliti, cu
excepia altor termene prevzute.
Articolul 4.
(1) Studenii au dreptul de a cunoate mecanismele, regulamentele i procedurile prin care
se stabilesc taxele de studiu, precum i alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu
Carta UVT.
(2) Studenii au dreptul s fie informai cu privire la numrul, tipul i cuantumul fiecrei
taxe practicate de ctre UVT.
Articolul 5.
(1) Studenii pot beneficia de urmtoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale
universitilor i care pot fi împrite în burse de performan, de merit i de excelen;
b) burse sociale, pentru susinerea financiar a studenilor cu venituri reduse, al cror cuantum
minim este propus anual de Consiliul Naional pentru Finanarea Învmântului Superior (CNFIS),
raportându-se la costurile reale pentru mas i cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte
tipuri de burse;
c) burse din alocaii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale UVT, precum i alte tipuri de
burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaia în vigoare;
d) burse pe baz de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice
de tipul celor prevzute la articolul 205, alineatul (10) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
(2) Studenii pot beneficia de împrumuturi prin Agenia de Credite i Burse pentru Studeni
în conformitate cu prevederile articolului 204 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) Numrul de semestre în care studentul poate beneficia de burs este limitat la un ciclu
de studii universitare (6 sau 8 semestre pentru ciclul de studii universitare de licen, respectiv 2
sau 4 semestre pentru ciclul de studii universitare de masterat), indiferent de instituia unde i-a
desfurat activitatea (conform articolului 199, alineatul (3) din Legea educaiei naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare).
Articolul 6.
(1) Studenii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în
educaia i formarea lor profesional, cultural sau sportiv pot beneficia de locuri în taberele
tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesional în context non-
formal pentru care studenii pot primi un numr de credite ECVET / ECTS, conform Cartei
universitare.
(3) Taberele tematice pot fi organizate de ministerul de resort sau alte organizai
competente, în perioada vacanelor, cu consultarea federaiilor naionale studeneti legal
constituite.
Articolul 7. Drepturile studenilor cu dizabiliti fizice în desfurarea activitilor
academice i a celor sociale i culturale sunt prevzute la articolul 118, alineatul (3) din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare i sunt asigurate i
respectate de ctre UVT. Astfel, studenii cu dizabiliti fizice au dreptul s aib ci de acces
adaptate acestora în totalitatea spaiilor universitare, precum i condiii pentru desfurarea
normal a activitilor academice, sociale i culturale în cadrul UVT.
Articolul 8. Candidaii provenii din medii dezavantajate socio-economic, inclusiv
absolveni ai liceelor din mediul rural sau din orae cu mai puin de 10.000 de locuitori, pot
beneficia de un numr de locuri bugetate garantate, în condiiile legii. Asigurarea, pentru aceast
categorie de studeni, a serviciilor gratuite de orientare i consiliere educaional i profesional,
a serviciilor de tutorat, precum i urmrirea traseelor educaionale în vederea asigurrii integrrii
lor academice, sociale i culturale în comunitate constituie, împreun cu calitatea acestora, un
criteriu de evaluare a calitii universitii.
Articolul 9.
(1) Studenii sunt parteneri ai instituiilor de învmânt superior i membri ai comunitii
universitare, având drepturi i obligaii în baza principiilor enunate la articolul 118 din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Activitatea studenilor în cadrul comunitii universitare este reglementat de
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
principiile enunate la articolul 202, alineatul (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, astfel:
a) principiul nediscriminrii - în baza cruia toi studenii beneficiaz de egalitate de tratament din
partea instituiei de învmânt superior; orice discriminare direct sau indirect fa de student
este interzis;
b) principiul dreptului la asisten i la servicii complementare gratuite în învmântul superior
de stat - exprimat prin: consilierea i informarea studentului de ctre cadrele didactice, în afara
orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientrii profesionale; consilierea
psihologic; acces la principalele cri de specialitate i publicaii tiinifice; acces la datele
referitoare la situaia colar personal;
c) principiul participrii la decizie - în baza cruia deciziile în cadrul instituiilor de învmânt
superior sunt luate cu participarea reprezentanilor studenilor;
d) principiul libertii de exprimare - în baza cruia studenii au dreptul s îi exprime liber opiniile
academice, în cadrul instituiei de învmânt în care studiaz;
e) principiul transparenei i al accesului la informaii - în baza cruia studenii au dreptul de acces
liber i gratuit la informaii care privesc propriul parcurs educaional i viaa comunitii academice
din care fac parte în conformitate cu prevederile legii.
Articolul 10. Statul garanteaz pentru toi studenii din sistemul naional de învmânt un
proces educaional echitabil în ceea ce privete admiterea, parcurgerea i finalizarea studiilor.
Articolul 11.
(1) Conform Cartei UVT, Organizaia Studenilor din Universitatea de Vest din Timioara
(OSUT) este recunoscut ca organizaie studeneasc reprezentativ la nivel de UVT.
(2) Organizaia Studenilor din Universitatea de Vest din Timioara (OSUT) elaboreaz anual
un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod la UVT. Raportul se face public înainte
de începerea fiecrui an universitar pe site-ul universitii. În cazul constatrii unor deficiene,
universitatea are obligaia de a face publice modalitile de soluionare a acestora.
(3) Anual, în lunile martie-aprilie, UVT, sub coordonarea Departamentului pentru
Managementul Calitii, va derula un studiu prin care va msura satisfacia studenilor cu privire
serviciile educaionale i de suport furnizate de instituie, în urma cruia va formula recomandri
pentru îmbuntirea activitilor desfurate.
Articolul 12.
(1) Studenii se pot asocia în structuri sau organizaii studeneti potrivit prevederilor
articolului 203, alineatul (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Organizaiile studeneti legal constituite au drept de acces în spaiile universitare
pentru a organiza proiecte pentru studeni sau pentru a derula activitile interne, în afara orelor
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
de curs i a altor activiti prestabilite, în baza unui contract semnat între UVT i organizaia
respectiv, în limita spaiilor disponibile.
(3) UVT, la toate nivelurile sale, coopereaz i se consult cu studenii reprezentani i
organizaiile studeneti legal constituite ce au ca scop reprezentarea studenilor, acestea la rândul
lor consultându-se cu studenii pe care îi reprezint, pentru aspecte privind dezvoltarea
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Capitolul II – Obligaiile studentului
Articolul 13. Studenii au urmtoarele obligaii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învmânt i fielor disciplinelor;
b) de a semna contractul de studii/actele adiionale/contractele disciplinelor în termenele
prevzute de reglementrile interne ale UVT;
c) de a respecta Carta, regulamentele i deciziile UVT;
d) de a participa la edinele structurilor de conducere din cadrul UVT în calitate de reprezentani
alei ai studenilor;
e) de a respecta standardele de calitate impuse de ctre UVT;
f) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane i de a recunoate paternitatea
informaiilor prezentate în lucrrile elaborate;
g) de a respecta prevederile Codului de etic i deontologie profesional universitar al UVT;
h) de a elabora i susine lucrri de evaluare la nivel de disciplin i lucrri de absolvire originale;
i) de a sesiza autoritilor competente orice nereguli în procesul de învmânt i în cadrul
activitilor conexe acestuia;
j) de a participa la activiti academice fr a fi sub influena buturilor alcoolice sau a altor
substane interzise;
k) de a nu folosi un limbaj i comportament neadecvat mediului universitar;
l) de a utiliza în mod corespunztor, conform destinaiei stabilite, toate facilitile i subveniile
primite;
m) de a respecta linitea i ordinea în spaiul universitar;
n) de a pstra curenia, integritatea i buna funcionare a bazei materiale puse la dispoziia lor
de UVT în spaiile de învmânt, cercetare, cazare, servire a mesei etc.;
o) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziia lor de ctre
UVT;
p) de a informa autoritile competente cu privire la existena oricrei situaii care ar putea
influena buna desfurare a activitilor de studiu individual i general;
q) de a achita taxele stabilite în baza articolului 222, alineatul (2) din Legea Educaiei Naionale nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, în cuantumul, condiiile i termenele stabilite
prin contractul de studii, regulamentele UVT, hotrârile Senatului UVT sau legislaia în vigoare;
r) de a respecta autoritatea personalului didactic, de cercetare i administrativ, precum i
autoritatea organismelor de conducere din faculti i din universitate;
s) de a respecta repartizarea pe formaii de studiu; În cazuri excepionale, studenii pot solicita în
scris conducerii facultii unde studiaz repartizarea într-o alt subgrup / grup / serie, din motive
bine întemeiate, solicitare care va fi analizat în funcie de împrejurrile de fapt concrete.
t) de a respecta orarul activitilor didactice stabilit la nivelul fiecrui program de studii;
u) de a prezenta carnetul de student, însoit de cartea de identitate, la începutul fiecrei activiti
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
de evaluare;
v) de a consulta mijloacele de informare puse la dispoziie de UVT (site-ul UVT, site-urile
facultilor i ale departamentelor), cu scopul de a cunoate regulamentele, procedurile,
metodologiile care reglementeaz activitatea lor;
w) de a-i consulta statutul financiar i situaia colar pe platforma StudentWeb a UVT;
x) de a utiliza adresa instituional de e-mail @e-uvt.ro pentru comunicarea specific procesului
educaional;
y) pentru a putea finaliza studiile universitare de licen, studenii de la programele de studii
universitare de licen au obligaia de a parcurge i promova cel puin trei discipline
complementare care formeaz competene transversale pe parcursul ciclului de studii, pentru care
vor opta individual înainte de începerea anului universitar, inând cont de oferta disciplinelor
propus anual de UVT i publicat pe site-ul www.dct.uvt.ro;
z) pentru a putea finaliza studiile universitare de licen, studenii de la programele de studii
universitare de licen au obligaia de a parcurge i promova disciplina „Educaie fizic” timp de 4
semestre;
aa) de a informa reprezentanii UVT, la adresa [email protected], despre orice schimbare a datelor
de contact (date de identitate, numr de telefon, adres de domiciliu etc.), în termen de cel mult
5 zile lucrtoare de la producerea acesteia.
Articolul 14. Propaganda politic, prozelitismul religios, precum i orice form de
discriminare individual sau de grup sunt interzise în cadrul UVT.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Partea a II-a – Regulamentul privind activitatea profesional a
studenilor de la ciclurile de studii universitare de licen i de
masterat din Universitatea de Vest din Timioara
Capitolul I – Dobândirea / redobândirea calitii de student
Articolul 15. În UVT, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procesul de
învmânt se organizeaz pe cicluri de studii universitare:
• ciclul I – licen, cuprinde 6 – 8 semestre;
• ciclul II – masterat, cuprinde 2 – 4 semestre.
Articolul 16.
(1) Calitatea de student al UVT se poate dobândi / redobândi astfel:
a) în urma promovrii concursului de admitere organizat, a ocuprii unui loc eligibil, finanat de
la bugetul de stat sau cu tax, i a semnrii Contractului de studii sau prin orice alt modalitate
prevzut de dispoziiile legale în vigoare i regulamentele interne ale UVT;
b) prin mobilitate academic definitiv sau temporar de la alte instituii de învmânt superior
acreditate/autorizate provizoriu din ar sau din strintate, în condiiile prevzute la capitolul VI
din prezentul regulament i în conformitate cu Metodologia privind mobilitatea academic a
studenilor (aprobat prin Ordinul Ministrului interimar al Educaiei Naionale nr. 5140 din 11
septembrie 2019);
c) prin reînmatricularea la studii.
(2) Contractul de studii este acordul încheiat între student i UVT, în acord cu prevederile
articolul 141 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
Acesta se semneaz în Sptmâna de Iniiere „Bun venit la UVT” (ultimele 5 zile lucrtoare de
dinainte de începerea anului universitar) sau cel târziu în primele 5 zile lucrtoare de la începerea
anului universitar în care se dobândete statutul de student (sau în primele 5 zile lucrtoare ale
semestrului, în cazul mobilitilor academice definitive desfurate în timpul anului universitar),
de ctre student, de ctre UVT reprezentat prin Rector i de ctre decanul facultii, prin
delegare.
(3) Orice schimbare care intervine cu privire la statutul financiar al studentului pe parcursul
anului universitar se realizeaz prin Decizie a Rectorului, pe baza listei avizate de ctre Secretarul
ef al UVT, primit de la Centrul de Gestiune a colaritii , în funcie de situaiile concrete ale
fiecrui student. Decizia Rectorului se comunic studentului prin intermediul InfoCentrului la
adresa instituional de e-mail. De la data comunicrii Deciziei, studentul are la dispoziie 5 zile
lucrtoare pentru a întreprinde demersurile prevzute de dispoziiile prezentului Cod legate de
schimbarea statutului su financiar.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
(4) La începutul fiecrui an universitar, toate schimbrile care intervin în statutul
studentului (statut financiar, glisare de pe loc finanat de la bugetul de stat pe loc cu tax sau
invers) determin încheierea unui act adiional la contractul de studii. Prevederile alin. (2) privind
semnarea contractului de studii se aplic i actului adiional.
(5) Contractul disciplinelor se semneaz în primele 5 zile lucrtoare de la începerea fiecrui
an universitar. Acesta conine lista disciplinelor i creditele aferente acestora pe care studentul se
oblig s le urmeze în respectivul an universitar.
(6) Cetenii strini din state tere UE, SEE i CE se pot înmatricula pân la data de 1
februarie, conform calendarului din Metodologia privind eliberarea scrisorilor de acceptare i
primirea la studii de licen i masterat la Universitatea de Vest din Timioara a cetenilor strini
din state tere UE.
(7) Prevederile contractului de studii încheiat între student i universitate în urma
procesului de admitere la un program de studii universitare nu se pot modifica pe durata de
colarizare a ciclului de studii universitare, cu excepia prevederilor referitoare la statutul financiar
al studentului, care se pot modifica în acord cu dispoziiile prezentului Cod, în urma proceselor de
reclasificare sau în situaia eliberrii unor locuri finanate de la bugetul de stat pe parcursul anului
universitar, în condiiile prezentului regulament.
(8) Cuantumul taxei de colarizare pentru studeni nu se poate modifica în timpul unui ciclu
normal de studii universitare, cu excepia studenilor reînmatriculai, care vor respecta taxele în
vigoare pentru promoia în care se reînmatriculeaz, sau în cazul unei deprecieri a cursului de
referin lei/euro, în conformitate cu prevederile contractului de studii semnat între student i
UVT.
Articolul 17.
(1) Înmatricularea în anul I se face prin Decizie a Rectorului, în urma rezultatelor concursului
de admitere, sub un numr matricol valabil pentru întreaga perioada de colarizare la programul
de studii al facultii la care a fost admis. La reînmatriculare fiecare student va primi un nou numr
matricol.
(2) Studenii înmatriculai pe locuri finanate de la bugetul de stat sau cu tax sunt ceteni
români, ceteni români de pretutindeni, ceteni ai Uniunii Europene (UE), ai Spaiului Economic
European (SEE) i ai Confederaiei Elveiene (CE) i ceteni din ri tere UE, SEE i CE.
Articolul 18.
(1) Dup înmatriculare se elibereaz gratuit fiecrui student:
a) carnetul de student - se vizeaz de ctre InfoCentrul studenesc la începutul fiecrui
an universitar, pe perioada în care studentul este înmatriculat. În carnet se înscriu
toate rezultatele finale de evaluare la disciplinele prevzute în Contractul disciplinelor.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
Carnetul de student servete ca act de identitate în toate situaiile în care persoana
trebuie s fac dovada calitii de student;
b) legitimaia de student, vizat anual la InfoCentrul studenesc, pentru asigurarea
reducerii la transportul feroviar intern, în cazul în care legislaia în vigoare nu prevede
altceva.
(2) În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale.
În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, diverse legitimaii) se elibereaz un
duplicat dup anunarea în pres, inclusiv online, a pierderii.
(3) În caz de retragere, transfer sau exmatriculare pe parcursul anului universitar studentul
este obligat s restituie carnetul de student i alte legitimaii care îi atest aceast calitate
(legitimaie de transport etc.).
(4) Înmatricularea studentului în anul I, la toate ciclurile de studii universitare, se realizeaz
prin semnarea Contractului de studii i a Contractului disciplinelor, în termenele stabilite de
prezentul regulament, i prin atribuirea unui numr matricol. Excepie fac studenii din state tere
UE, SEE i CE, care pot fi înmatriculai conform prevederilor Metodologiei privind eliberarea
scrisorilor de acceptare i primirea la studii universitare de licen, masterat i doctorat la UVT a
cetenilor strini din state tere UE.
(5) Pentru fiecare an universitar, studenii contracteaz:
• disciplinele obligatorii (impuse i / sau opionale sau opionale complementare) din planul de
învmânt al anului de studiu în care sunt înscrii, cu creditele aferente;
• disciplinele nepromovate din anii de studiu anteriori, cu creditele aferente;
• disciplinele facultative, cu creditele aferente.
Capitolul III – Desfurarea procesului educaional
Articolul 19.
(1) Studentul are obligaia s frecventeze toate activitile de instruire: cursuri, seminare,
laboratoare, activiti practice, prevzute în planul de învmânt al programului de studii la care
este înmatriculat, în conformitate cu modul de organizare a acestuia.
(2) Standardele minime privind frecvena la cursuri i seminare, precum i cerinele privind
îndeplinirea activitilor de seminar sau aplicative (lucrri de laborator, analize de caz, dezbateri
tematice, teste, proiecte, prezentri, practic etc.) se specific în fiele disciplinelor. Acestea se
aduc la cunotina studenilor prin fiele disciplinelor i planurile de învmânt postate pe site-ul
facultii cu cel puin 5 zile lucrtoare înainte de începerea fiecrui an universitar. De asemenea,
este obligatoriu ca fia disciplinei s fie analizat de cadrul didactic împreun cu studenii în
primele dou sptmâni ale semestrului. În cazul în care fiele disciplinelor sufer modificri dup
începerea anului universitar, în urma consultrii studenilor, acestea vor fi actualizate pe site-ul
facultii, cu menionarea datei la care au fost modificate.
(3) Frecvena obligatorie a studentului:
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
• la activitile aplicative (seminare, laboratoare, lucrri practice, practic etc.) este de minimum
70%;
• la activitile de curs este de minimum 50%.
(4) Decanul facultii poate aproba, la cererea studentului, în baza unor documente
justificative, reducerea frecvenei cu pân la 50% din minimul de frecven stabilit prin acest
regulament, pentru studenii care fac dovada desfurrii unor activiti tiinifice, de cercetare,
de creaie universitar sau performan sportiv, pentru studenii care sunt angajai pe baza unor
contracte de munc, precum i pentru studenii care fac dovada medical a incapacitii de a
frecventa activitile didactice. Pentru aceste situaii, cadrele didactice vor stabili sarcini distincte,
alternative, prin care studenii vor recupera activitile didactice la care nu au participat.
(5) În cazuri deosebite (medicale, spitalizare, participri la manifestri sportive de
performan, participri la conferine, simpozioane, participrile studenilor reprezentani la
edinele i activitile comisiilor i organismelor din care fac parte), absenele studenilor de la
activitile didactice pot fi motivate, cu avizul decanului.
(5.1) Documentele care atest imposibilitatea de a participa la activitile didactice vor fi
anexate cererii de scutire de frecven în momentul depunerii acesteia.
(5.2) În particular, studenii care practic sport de performan sau particip la concursuri
tiinifice relevante pentru domeniul pe care îl studiaz, precum i cei care dovedesc faptul c au
avut perioade de spitalizare de lung durat, au dreptul, cu aprobarea prealabil a decanului
facultii, pe lâng reducerea de frecven i la sesiuni de examene deschise, pe toat durata
anului universitar. Decanul facultii va dispune acordarea acestor faciliti în baza cererii scrise a
studentului, însoit de o dovad eliberat de clubul sportiv la care este legitimat, de federaia
sportiv de specialitate sau de instituia organizatoare a evenimentului, sau a documentului
medical doveditor, dup caz.
(6) Scutirea parial de frecven produce efecte din momentul aprobrii i nu se aplic
retroactiv (cu excepia cazurilor medicale particulare). Cererea de scutire de frecven trebuie
înregistrat la InfoCentrul studenesc în termen de dou sptmâni de la debutul semestrului, de
la data angajrii sau de la data la care a avut loc concursul la care a participat studentul.
(7) Nu se pot motiva i recupera mai mult de 3 activiti aplicative (laboratoare, lucrri
practice) în regim de gratuitate într-un semestru la o anumit disciplin. Absentarea de la 4 lucrri
practice aplicative sau lucrri de laborator sau mai mult (≥30% dintre activitile practice) aduce
cu sine obligaia recontractrii disciplinei într-un alt an academic (în funcie de specificrile privind
standardul de frecven din fia disciplinei).
(8) În fia disciplinei, cadrul didactic titular poate prevedea modaliti alternative de
recuperare a absenelor, cu respectarea standardelor de calitate.
(9) În cazul în care studentul nu îndeplinete obligaiile privind frecvena la
cursuri/seminare i activitile aplicative, de seminar sau evalurile pe parcurs, aa cum sunt ele
specificate în fia disciplinei, i nici nu recupereaz absenele prin modalitile alternative propuse
de cadrul didactic titular, nu va putea susine examenul la disciplina respectiv în niciuna dintre
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
sesiunile de examene aferente anului universitar în curs. Studentul va recontracta disciplina
restant în anul universitar urmtor, iar orice activitate deja îndeplinit va fi recunoscut de cadrul
didactic titular.
(10) Decanul facultii aprob studentei gravide, începând cu luna a V-a de sarcin, scutirea
parial de frecven, în baza recomandrilor cuprinse în actele medicale. În cazul repetrii
activitii prevzute cu frecven obligatorie, aceasta va fi scutit de plata taxelor de studiu,
recontractare sau reexaminare.
(11) De scutirea plii taxelor menionate la alineatul anterior pot beneficia i studenii care
prezint acte medicale certificând cazuri de spitalizare, precum i studenii convocai temporar
pentru activiti sportive de performan sau care au participat la manifestri tiinifice, culturale
i artistice, cu aprobarea prealabil a decanului.
Articolul 20. Practica de specialitate este obligatorie pentru studentul al crui program de
studii cuprinde i acest tip de activitate în planul de învmânt. Participarea studenilor la practica
de specialitate, precum i modalitile de desfurare i verificarea competenelor dobândite de
student în activitatea practic de specialitate se specific în fia disciplinei i în metodologiile
proprii ale facultilor. Facultatea îi asum responsabilitatea de a oferi stagii de practic în
proporie de minimum 30% din numrul studenilor, dintre care cel puin 50% în afara
universitilor (conform articolului 150, alineatul (4) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare).
creditelor, transferul/recunoaterea/echivalarea creditelor între
facultile UVT
Articolul 21.
(1) Universitatea de Vest din Timioara aplic în procesul educaional Sistemul European
de Credite Transferabile (European Credit Transfer System – ECTS), în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministrului interimar al Educaiei Naionale nr. 5146 din 12 septembrie 2019 privind
aprobarea aplicrii generalizate a Sistemului European de Credite Transferabile.
(2) Creditele de studii sunt numere întregi mai mici sau egale cu 30, asociate disciplinelor
din planul de învmânt, 1 credit transferabil echivalând cu minimum 25 de ore i maximum 30
de ore de activitate global (interaciunea didactic propriu-zis, documentare, proiecte,
redactarea unor materiale specifice, cum ar fi referate, eseuri, traduceri, consultaii, pregtire
individual pentru evaluare etc.). Numrul de credite alocat unei discipline trebuie obligatoriu s
fie reflectat i în coninutul acesteia i în fia disciplinei. În alocarea numrului de credite pentru
fiecare disciplin/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de munc (workload) pe
care o solicit disciplina/activitatea respectiv, raportat la totalul cantitii de munc necesare
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
pentru a promova un an întreg de studiu. Importana disciplinei în cadrul planului de învmânt
sau gradul de dificultate a coninutului nu reprezint criterii pentru sporirea numrului de credite
alocate.
(3) Creditele de studii reflect cantitatea de munc investit de student pentru dobândirea
rezultatelor ateptate ale învrii aferente unei discipline (cunotine, abiliti, responsabilitate i
autonomie), sub toate aspectele sale: curs, seminar, lucrri de laborator, proiecte, practic, teme,
studiu individual etc. i sunt valabile în cazul revenirii la studii a studentului. Evaluarea dobândirii
rezultatelor învrii studentului prin note reflect calitatea însuirii acestora.
(4) Se acord un credit pentru volumul de munc care îi revine unui student cu frecven
pentru a echivala 25-30 de ore de pregtire pentru dobândirea rezultatelor învrii, dintre care:
a) pregtire universitar, format din 10 - 12 ore didactice ce sunt alocate pentru frecventarea
cursurilor/prelegerilor, seminarelor, aplicaiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertaii,
examene, practic, vizite de lucru i alte activiti care s asigure pregtirea universitar a
studentului; se recomand ca volumul orelor aplicative s fie cel puin egal cu cele de curs;
b) pregtire/studiu individual – restul pân la cele 25-30 de ore; se vor considera i orele din
sesiune i practic.
(5) Pentru fiecare disciplin prevzut în planul de învmânt care se încheie cu not sau
cu calificativ se asociaz un numr de credite transferabile.
(6) Creditele alocate unei discipline prin planul de învmânt sunt dobândite de ctre
student în urma susinerii examenului aferent disciplinei respective, nota minim de promovare
fiind 5 (cinci) sau calificativul admis (în cazul disciplinelor notate cu admis/respins) la evaluarea
cunotinelor/abilitilor, în funcie de cerinele specificate în fia disciplinei i a baremului de
notare.
(7) La Universitatea de Vest din Timioara implementarea sistemului de credite
transferabile intr în atribuiile prorectorului responsabil cu strategia academic i relaia cu
studenii, care are rol de coordonator ECTS la nivel instituional.
(8) La fiecare facultate pentru implementarea i aplicarea sistemului de credite
transferabile, cu rol de coordonator ECTS, este desemnat prodecanul responsabil cu procesul
educaional i asigurarea calitii.
(9) Pentru implementarea i aplicarea sistemului de credite la nivelul fiecrui domeniu i
program de studii este responsabil comisia de echivalare aprobat de Consiliul Facultii care
asigur consilierea studenilor i echivalrile de studii în conformitate cu prezentul regulament.
Articolul 22.
(1) În cazul în care studentul a promovat anterior discipline în cadrul altui program de studii
universitare al cror coninut se regsete în cadrul unor discipline din planul de învmânt al
programului de studii pe care îl urmeaz în prezent, facultile pot face, la cererea studentului,
echivalarea acestor discipline, dup o metodologie proprie de echivalare.
(2) Studenii UVT au dreptul de a contracta discipline suplimentare, cu caracter facultativ,
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
din planurile de învmânt ale altor programe de studii universitare de la acelai ciclu de studii
universitare, din acelai domeniu fundamental cu programul de studii universitare la care sunt
înmatriculai/discipline complementare opionale suplimentare celor obligatorii, cu aprobarea
decanului facultii unde se desfoar disciplina, depunând o cerere în acest sens cu cel puin 5
zile lucrtoare înainte de începerea anului universitar la InfoCentrul Studenesc, care va transmite
cererea în termen de o zi lucrtoare ctre secretarul ef al facultii care gestioneaz disciplina pe
care dorete s o parcurg studentul. Disciplinele contractate suplimentar vor fi menionate în
Contractul disciplinelor. Un student nu poate contracta suplimentar mai mult de 30 de credite într-
un an universitar.
(3) Transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiai ciclu de studii
universitare.
(4) Creditele se recunosc, echivaleaz i transfer în scopul eventualei continuri a studiilor
dintr-un program de studii la altul sau între instituii de învmânt superior, numai în condiiile în
care sunt îndeplinite cumulativ urmtoarele:
a) instituiile de învmânt superior sunt acreditate instituional;
b) programele de studii au acelai nivel de calificare în Cadrul european al calificrilor;
c) programele de studii sunt în acelai domeniu fundamental;
d) programele de studii conduc ctre competene/rezultate ale învrii similare.
Capitolul V – Evaluarea, examinarea i notarea studenilor
Articolul 23.
(1) În fiecare an universitar se organizeaz 3 (trei) sesiuni de examene ordinare pentru
fiecare semestru, dintre care 2 sesiuni sunt gratuite (aferente fiecrui semestru) i o sesiune cu
tax (aferent ambelor semestre), conform structurii anului universitar aprobat de Senatul UVT.
(2) Pentru examenele susinute în sesiunea cu tax sau pentru examenele restante din anii
anteriori care nu presupun recontractarea disciplinei, studentul va achita taxa stabilit de Senatul
UVT în acest sens cu cel puin 2 zile lucrtoare înaintea datei stabilit prin structura anului
universitar pentru începerea sesiunii de examene în care va participa la evaluare. Centrul de
Gestiune a colaritii va înscrie în catalogul online studenii care i-au îndeplinit obligaia de plat
în termenul regulamentar, cu cel puin o zi înainte de începerea sesiunii de reexaminare.
Articolul 24.
(1) Evaluarea dobândirii rezultatelor ateptate ale învrii de ctre studeni se face pe
întreg parcursul studiilor, în cadrul tuturor activitilor didactice desfurate, precum i prin
examene care se susin în sesiunile stabilite prin structura anului universitar, în conformitate cu
fia disciplinei.
(2) Pentru fiecare disciplin va fi implementat un proces de evaluare pe parcurs, prin
teme/proiecte individuale i/sau de echip, prezentri sau teste/evaluri intermediare sau prin
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
alte metode stabilite de cadrul didactic titular al disciplinei, descris explicit în fia disciplinei, ce va
avea o pondere stabilit la nivelul facultilor UVT, prin decizii ale consiliilor facultii,
recomandabil de minimum 50% din evaluarea final a disciplinei, inând cont de prevederile
standardelor specifice privind evaluarea extern a calitii academice a programelor de studii
universitare stabilite de Agenia Român de Asigurare a Calitii în Învmântul Superior (ARACIS).
(3) Se recomand ca procesele de evaluare pe parcurs a studenilor se vor desfura în
afara perioadelor stabilite prin orar pentru activitile didactice, dac au o durat mai mare de o
treime din durata normal a unei activiti didactice.
Articolul 25.
(1) Programarea examenelor, pentru toate formele de învmânt, se stabilete sub
coordonarea decanului facultii, în urma consultrii cu reprezentanii studenilor, cu cadrele
didactice titulare i cu secretariatul. Se va ine cont, i se va încerca, în limita posibilitilor, ca în
prima sesiune de examene aferent fiecrui semestru, în cazul fiecrei grupe, între dou examene
consecutive s existe un interval de cel puin trei zile. Se va evita programarea examenelor în
aceeai zi în cazul dublelor specializri. Facultile, prin propriile reglementri, vor stabili durata
examinrii scrise i orale. Programarea examenelor se stabilete pe grupe, dac este cazul, i se
aduce la cunotina studenilor prin afiare cu cel puin dou sptmâni înaintea începerii sesiunii
de examene. Programarea sesiunilor de examene A i B se transmit de secretarul ef al facultii
ctre Centrul de Gestiune a colaritii cu cel puin patru sptmâni înainte de încheierea fiecrui
semestru, iar programarea sesiunii de examene C se transmite de secretarul ef al facultii ctre
Centrul de Gestiune a colaritii pân la finalul lunii iulie.
(2) Examenele pentru fiecare disciplin se susin în sesiunea de examene. Studentul nu se
poate prezenta la acelai examen de dou ori în aceeai sesiune de examene.
(3) Examenele se susin în faa cadrului didactic titular al disciplinei, asistat de cadrul
didactic care a condus seminarele sau lucrrile practice sau de un alt cadru didactic de specialitate.
Cataloagele vor fi semnate de ambele cadre didactice i se depun semnate la secretariatul facultii
în termen de maximum 5 zile lucrtoare de la susinerea examenului. Cataloagele pot fi semnate
i depuse la secretariat inclusiv electronic, dac cadrele didactice dein o semntur electronic
autorizat. Fiecare examen se susine în prezena a dou cadre didactice, precum i a cel puin trei
studeni (mai puin în situaia în care sunt mai puini studeni înscrii la examenul respectiv).
Ambele cadre didactice particip la procesul de evaluare a rezultatelor învrii dobândite de
studeni.
(4) Notele sunt înscrise pe platforma de catalog online a UVT de fiecare cadru didactic în
termen de cel mult 5 zile calendaristice de la susinerea examenului în primele 2 sptmâni ale
sesiunilor A, respectiv în termen de cel mult 3 zile lucrtoare în ultima sptmân a sesiunilor A i
în sesiunile B i C. Dup încheierea acestui termen, platforma va bloca posibilitatea cadrelor
didactice de a mai înscrie/modifica note. Orice modificare dup acest termen se va putea efectua
doar în urma depunerii unei solicitri temeinic justificate de cadrul didactic, adresat decanului
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
facultii, cu avizul scris al acestuia.
Articolul 26. Notarea rspunsurilor studentului la orice form de evaluare se face cu note
de la 1 la 10. Nota final pentru fiecare disciplin se exprim printr-un numr întreg, nota minim
de promovare fiind 5 (cinci). În unele cazuri, stabilite prin fia disciplinei, anumite forme de
evaluare pot fi notate cu admis / respins. Nota final a fiecrei discipline va fi stabilit inând cont
de rezultatele obinute de studeni la toate formele de evaluare derulate pe parcursul semestrului
i în sesiunea de examene, printr-o modalitate detaliat prin fia disciplinei.
Articolul 27.
(1) Participarea studentului la examinarea final aferent unei discipline, în sesiunile de
examene ale anului universitar în care a fost parcurs disciplina, este condiionat de îndeplinirea
pe parcursul semestrului a obligaiilor i sarcinilor minimale prevzute în fia respectivei discipline.
În caz contrar, dac studentul nu a îndeplinit pe parcursul semestrului obligaiile i sarcinile
minimale prevzute în fia respectivei discipline, acesta nu va putea susine examenul final la
disciplina respectiv în nicio sesiune de examene din anul universitar în care a parcurs-o, fiind
nevoit s recontracteze disciplina într-un an universitar ulterior.
(2) Participarea la orice prob de evaluare este condiionat de prezentarea de ctre
fiecare student a carnetului de student i a unui act de identitate, iar cadrul didactic examinator
este obligat s treac nota în carnetul de student, la cererea studentului.
(3) Dac studentul nu a îndeplinit standardele minimale prevzute în fia disciplinei care s
îi permit prezentarea la examen, acesta trebuie s recontracteze disciplina respectiv în anul
universitar urmtor, achitând o tax calculat în funcie de numrul de credite aferente disciplinei
respective i taxa anual de studiu pentru programul de studii la care este înmatriculat, dup
urmtoarea formul de calcul:
Cost recontractare = (Valoare tax anual de studiu a facultii la care este
înmatriculat studentul) / 60) * (Numr de credite aferent disciplinei recontractate).
(4) Recontractarea unei discipline ofer studentului dreptul de a parcurge din nou toate
activitile didactice aferente disciplinei respective, câte o prezentare / examen gratuit în
sesiunile A i B la disciplina respectiv i posibilitatea de a susine examen cu tax în sesiunea C, la
acea disciplin. Taxa de recontractare se achit în primele 5 zile lucrtoare de dup începerea
anului universitar.
(5) Studentul care nu se prezint la examenul planificat într-o sesiune de examene la o
anumit disciplin va fi notat cu „absent” în catalogul de examen aferent sesiunii respective.
Neprezentarea la examen la o disciplin conduce la consumarea posibilitii de a susine examenul
în sesiunea respectiv.
(6) Dac studentul are îndeplinite standardele minimale ce decurg din fia disciplinei care
s îi permit prezentarea la examen, dar nu se prezint la examen sau nu promoveaz examenul
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
final în niciuna dintre sesiunile de examene aferente anului universitar în care a parcurs disciplina,
va putea susine examenul restant la disciplina respectiv în anul universitar urmtor în oricare
sesiune de examene aferent semestrului în care se deruleaz disciplina, achitând taxa stabilit de
Senatul UVT cu cel puin 2 zile lucrtoare înaintea datei stabilit prin structura anului universitar
pentru începerea sesiunii de examene în care va participa la evaluare.
(7) În cazul în care un student nu se prezint la un examen pentru care a achitat taxa de
reexaminare, aceasta va putea fi utilizat pentru prezentarea în alt sesiune de examene din
acelai an universitar, la aceeai disciplin. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.
(8) La finalul fiecrui semestru, fiecare cadru didactic titular de disciplin va înregistra în
sistemul electronic de catalog/prezen online studenii care nu i-au îndeplinit sarcinile obligatorii
aferentei disciplinei i care vor trebui s recontracteze disciplina într-un an universitar urmtor.
(9) În cazul în care studentul se prezint la examenul pentru o anumit disciplin într-un an
ulterior anului de studii în care acea disciplin este menionat în planul de învmânt al
programului de studii la care acesta este înmatriculat, examinarea studentului este realizat de
ctre cadrul didactic titular al disciplinei din momentul susinerii examenului. Studentului
restanier îi revine obligaia de a se conforma cerinelor de coninut i de evaluare stipulate în fia
disciplinei aferent anului universitar în care susine examenul. În cazul în care disciplina la care
studentul are restan dintr-un an anterior nu se mai regsete în planul de învmânt al
promoiilor urmtoare, evaluarea va fi realizat de titularul disciplinei din momentul în care a
acumulat restana sau, dac acesta nu mai este angajat sau colaborator al UVT, de un cadru
didactic numit de decanul facultii dintre cei cu expertiz în domeniul disciplinei, în baza fiei
disciplinei din momentul acumulrii restanei.
Articolul 28.
(1) În msura în care studentul nu este mulumit de rezultatul evalurii sale, în termen de
1 zi lucrtoare2 dup afiarea notelor pe platforma StudentWeb, poate depune o contestaie scris
la InfoCentru studenesc, în format fizic sau prin e-mail, care va cuprinde în mod obligatoriu
urmtoarele informaii:
a) numele cadrului didactic titular examinator cruia îi este adresat contestaia;
b) denumirea disciplinei al crui rezultat este contestat;
c) numele, prenumele i Codul Numeric Personal al studentului contestatar;
d) anul de studii, programul de studii universitare, grupa/subgrupa din care face parte
studentul contestatar;
e) motivele formulrii contestaiei.
(2) InfoCentrul studenesc va înregistra contestaia i o va transmite prin e-mail ctre
2 Activitatea administrativ a UVT într-o zi lucrtoare se desfoar în intervalul orar 08:00-16:00. Cu titlu de exemplu: dac notele au fost publicate în data de 15 februarie, contestaia poate fi depus numai în data de 16 februarie. În cazul în care data de 16 februarie este o zi nelucrtoare (sâmbt/duminic/zi liber potrivit legii), termenul de depunere a contestaiei se prelungete pân în urmtoarea zi lucrtoare (luni/urmtoarea zi lucrtoare).
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
secretariatul facultii unde este înmatriculat studentul, care o va transmite ctre cadrul didactic
titular examinator, în termen de o zi lucrtoare de la data primirii. Cadrul didactic examinator are
obligaia de a formula în scris un rspuns argumentat i de a-l transmite înapoi ctre secretariatul
facultii prin e-mail, în termen de 1 zi lucrtoare de la primirea de ctre acesta a contestaiei
studentului. Rspunsul cadrului didactic se comunic studentului de ctre InfoCentrul studenesc
în termen de o zi lucrtoare de la primirea acestuia.
(3) Ulterior, pentru motive întemeiate (nerespectarea bibliografiei / modalitilor de
examinare / grilei de notare indicate în fia disciplinei, baremului de notare), studentul poate
solicita în scris decanului facultii la care este înmatriculat, în termen de 1 zi lucrtoare de la
primirea rezoluiei contestaiei, printr-o solicitare depus la InfoCentrul studenesc în format fizic
sau prin e-mail, reevaluarea lucrrii.
(4) InfoCentrul studenesc transmite secretariatului facultii unde este înmatriculat
studentul solicitarea primit, în termen de o zi lucrtoare de la primirea solicitrii. Secretariatul
facultii pune la dispoziia decanului solicitarea primit, alturi de rezoluia asupra contestaiei
formulat de cadrul didactic titular examinator.
(5) În cazul în care exist motive întemeiate, astfel cum sunt acestea enunate la alin. (3),
decanul facultii va dispune numirea unei comisii de reevaluare alctuit din 3 cadre didactice,
altele decât cele care au participat nemijlocit la procesul de evaluare iniial. Atunci când cadrul
didactic examinator este chiar decanul facultii comisia de specialitate este desemnat de ctre
directorul departamentului care gestioneaz programul de studii universitare la care este
înmatriculat studentul.
(6) În vederea soluionrii cererii de reevaluare a lucrrii, Decanul va pune la dispoziia
membrilor comisiei o copie a lucrrii i rspunsul cadrului didactic evaluator la contestaia
studentului, iar comisia va recorecta lucrarea pe baza baremelor de notare, a fiei disciplinei i a
suportului de curs puse la dispoziie de cadrul didactic titular, în termen de 2 zile lucrtoare de la
primirea solicitrii de reevaluare a lucrrii, conform dispoziiei decanului facultii.
(7) Procedura de reevaluare a lucrrii se finalizeaz prin întocmirea unui proces verbal,
semnat de membrii comisiei, în care se propune nota final la disciplina respectiv. Procesul verbal
este transmis în ziua semnrii sale ctre InfoCentrul studenesc i ctre cadrul didactic titular.
Procesul verbal al comisiei de reexaminare este comunicat studentului de ctre InfoCentrul
studenesc în termen de o zi lucrtoare de la primirea acestuia. Studentul poate solicita o întâlnire
cu comisia de reevaluare pentru a-i fi prezentat rezoluia formulat în urma reevalurii lucrrii
sale. Rezultatul consemnat de ctre membrii comisiei este definitiv i va fi consemnat în
documentele colare ale studentului, în cazul modificrii notei iniiale obinute de student.
(8) Contestaia are caracter individual, privind numai rezultatele proprii fiecrui student.
(9) Examenele de tip oral pot fi contestate doar pentru nerespectarea tematicii indicate
prin fiele disciplinei.
Articolul 29. Promovarea examenului implic i acordarea pachetului de credite prevzute
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
Adres potal: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod potal 300223, Timioara, jud. Timi, România Numr de telefon: +40-(0)256-592.697
Adres de e-mail: [email protected] Website: www.uvt.ro
în planul de învmânt al programului de studii pentru disciplina respectiv.
Articolul 30.
(1) Studentul are dreptul, în baza cererii individuale, de a fi reexaminat în vederea mririi
notei, la maximum trei discipline pe semestru, respectiv ase pe an, indiferent dac acesta este
integralist sau nu în momentul respectiv, cu condiia s fi promovat examenele aferente
disciplinelor respective.
(1.1) În cazul în care un student depune cerere de reexaminare în vederea mririi notei i
nu se prezint la examenul respectiv, se consider c studentul a beneficiat de una dintre
posibilitile regulamentare de a accesa acest drept.
(1.2) Examenele de mrire de not se desfoar în sesiunea B aferent fiecrui semestru,
respectiv în sesiunea C, în regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studeni la InfoCentrul
Studenesc, printr-un formular specific completat cu cel puin dou zile lucrtoare înaintea datei
stabilit prin structura anului universitar pentru începerea sesiunii de examene în care va participa
la evaluare. Centrul de Gestiune a colaritii va înscrie în catalogul online studenii care au depus