£RSPLAN SOSIAL KOMPETANSE FOR ALLE TRINN 2017. 1. 6.¢  1) Se p£¥ fra sidelinjen 2) Fortsett £¥ se p£¥

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN SOSIAL KOMPETANSE FOR ALLE TRINN 2017. 1. 6.¢  1) Se p£¥ fra...

 • ÅRSPLAN SOSIAL KOMPETANSE

  FOR ALLE TRINN

 • ÅRSPLAN SOSIAL KOMPETANSE

  FOR 1. TRINN

 • UKE TEMA INNHOLD MERK

  34 Bli kjent med medelever

  og forventninger på

  skolen.

  Time 1:

  Lære navnene på elevene i

  gruppen.

  Vi innleder med å snakke om hvordan det å

  kunne navnet til andre gjør det lettere å ta

  kontakt med dem og hvor hyggelig det er

  når noen har lært vårt eget navn.

  Vi leker” Navneleker” på ringen:

  Hvert barn sier navnet sitt pluss et ord som

  begynner på samme bokstav, for eksempel” Jeg

  heter Tore Tog.” Vi repeterer de som allerede har

  sagt sitt navn underveis, og til slutt får alle prøve å

  huske navnet på de andre barna.

  Alle står på gulvet og håndhilser på en i nærheten.

  ”Hei jeg heter…” og får svar ”Hei jeg heter”.

  Fortsetter til de har hilst på alle.

  Vi starter første skoleuke med to

  planlagte samlinger.

  Utover uken fortsetter vi temaet med ulike

  bli kjent/navneleker:

  1) Navnebølge

  Alle står i en ring. En elev starter med å si

  navnet sitt og gjør en bevegelse, f.eks:” Jeg

  heter Hanne og gjør slik” hvoretter

  personen hopper. Etterpå svarer alle:” Hei

  Hanne, du gjør sånn” og alle hopper.

  Fortsetter hele veien rundt.

  2) Navn og miming

  Alle står i ring. En starter med å si navnet

  sitt” Jeg heter… og jeg liker… (viser hva

  han/hun liker ved å mime. De andre

  gjetter.

  3) Det er min venn

  Alle sitter parvis og forteller om seg selv til

  motparten. Etter en stund samles alle og

  hver forteller om sin venn/partner.

 • Time 2:

  Tydeliggjøring av

  rammene for et

  forutsigbart og trygt

  læringsmiljø.

  Klargjøre hvilke forventninger lærerne har

  til elevenes atferd på skolen.

  Gjøre rutinene og forventningene til den

  enkelte og klassen tydelige og forutsigbare.

  Reflektere rundt klassereglene:

  Hva er bra med hver regel?

  Hvorfor er det lurt å følge den?

  Hva skjer når noen bryter den?

  Vi lar elevene få vise reglene i praksis for

  hverandre mens vi kommenterer positivt:

  ”Nå ser vi at Hans går rolig fra ringen til

  pulten sin. Han har armene langs siden og

  har lukket munnen sin. Og der er han på

  plass på stolen sin, i lyttestilling! Skal si du

  var flink til å vise oss hvordan vi skal

  bevege oss i klasserommet, Hans!”

  Klassereglene henges opp på et

  synlig sted i klasserommet.

  Husk viktigheten av å formidle

  reglene på en positiv og

  oppmuntrende måte.

  Få fram at reglene er der for å

  skape trygghet og vis hvordan hver

  regel er til fellesskapets og den

  enkeltes beste.

  Husk også viktigheten av å gi” start

  – beskjeder” når reglene øves på i

  skolehverdagen.

 • 35 Bli kjent med medelever

  og forventninger på

  skolen.

  Vi deler oss i gutte – og jente gruppe.

  Vi setter oss i ring og innleder med å

  snakke om hvordan guttene/jentene vil ha

  det sammen i gruppen. Hva er viktig for

  dem? Hva må til for at alle skal ha det bra?

  Etterpå legger vi til rette for en hyggelig

  fellesopplevelse ved at gruppen får begynne

  på en kjekk formingsoppgave. Hvis denne

  ikke blir ferdig, gjøres det i løpet av uken.

  36 Vennskap og sosialt

  samspill.

  Innledning til tema:

  - Hvorfor er det godt å ha venner?

  - Hva er en god venn for meg?

  - Hva kan venner gjøre sammen?

  Vi fortsetter med å samtale om vennskap på

  tvers av ulikheter - språk, kultur, hudfarge,

  og verdien av å ha flere venner.

  Vi snakker også om hvordan det går an å få

  nye venner, samtidig som vi tar vare på de

  ”gamle”.

 • 37 Vennskap og sosialt

  samspill.

  Å gjenkjenne følelser hos

  meg selv og andre.

  Vi starter samlingen med å mime følelsene

  glede, sinne, tristhet og redsel.

  Vi legger vekt på hvordan hver følelse

  kjennes ut i kroppen, og hva det er som

  gjør at vi ser at en person er” sint”,” glad”,

  ”trist” eller ”redd”:

  Ansiktsuttrykk, kroppsholdning osv.

  Elever som vil kan få i oppgave å mime

  ulike følelser og de andre skal gjette

  hvilken følelse som blir mimet.

  Vi reflekterer så sammen om hvorfor det er

  viktig og nyttig å gjenkjenne følelser hos

  seg selv og andre. De voksne kan gjerne ha

  ulike små rollespill som viser dette i

  praksis.

  For hver følelse snakker vi om hvordan

  denne føles i kroppen.

 • 38 Vennskap og sosialt

  samspill.

  Hvordan innlede en

  samtale/snakke med

  andre?

  Vi fokuserer på å lære elevene om viktige

  ferdigheter de trenger når de skal innlede

  en samtale og samtale/snakke med andre:

  - Presentere seg selv.

  - Lytte og vente på tur.

  - Spørre hvordan andre har det.

  - Bytte på å snakke.

  - Foreslå noe, vise interesse, rose

  noen, si takk, be om unnskyldning.

  - Invitere andre med på noe.

  De voksne har små rollespill som viser både

  gode og mindre gode måter å innlede en

  samtale på/ å samtale på.

  Etterpå får elevene øve på disse

  ferdighetene to og to. Gi gjerne dem som

  trenger det et tema å snakke om.

  De voksne sirkulerer og forsterker

  positivt når elevene bruker

  ferdighetene, og veileder de som

  har behov for det.

 • 39 Vennskap og sosialt

  samspill.

  Hvordan melde seg inn i

  en gruppe?

  Vi fokuserer på den enkelte sitt ansvar for å

  melde seg inn i en gruppe/lek, og den

  enkelte og gruppers ansvar for å ta i mot

  elever som prøver å melde seg inn i leken

  deres. Vi begynner med en samtale rundt

  dette.

  Vi fortsetter så med å lære elevene hvordan

  de kan melde seg inn i en gruppe og

  hvordan de kan ta imot den som prøver å

  melde seg inn på en god måte.

  Vi lærer elevene de fire trinnene som kan

  hjelpe dem til å tre inn i en gruppe:

  1) Se på fra sidelinjen 2) Fortsett å se på og

  si noe fint om barna eller spillet/aktiviteten

  3) Vent til det kommer en pause i

  spillet/aktiviteten før du ber om å få være

  med 4) Be høflig om å få være med og

  aksepter svaret.

  Vi øver på dette i praksis ved å la elevene

  være med på rollespill sammen med de

  voksne.

  Eksempel 1 på rollespill:

  Tre frivillige elever blir bedt om å spille et

  brettspill.

  En voksen nærmer seg gruppen, stanser og

  viser interesse ved å se på elevene som

  spiller.

  Voksen: Det ser ut som et gøy spill. (Sier

  noe fint og venter på svar) Den voksne er

  stille en stund og ser på at elevene spiller,

  legger merke til reglene for spillet.

  Voksen: Kan jeg bli med og spille med

  dere? (Ber høflig om å få bli med)

  Elevene: OK, vi har nettopp startet.

  Voksen: Takk, hvilken brikke skal jeg ta?

  (Spør om hvordan han skal begynne

  spillet).

  Eksempel 2 på rollespill:

  Tre frivillige elever blir bedt om å spille

  fotball. En voksen nærmer seg gruppen,

  stanser og viser interesse ved å se på

  elevene som spiller.

  Voksen: Bra mål! (Venter på en reaksjon fra

  en av spillerne). Den voksne venter en

  stund til og ser på at de spiller.

  Voksen: Kan jeg bli med å spille?

  Elevene: Nei, vi er midt i kampen.

  Voksen: OK, kanskje jeg kan bli med i

  neste friminutt. (Godtar avgjørelsen)

  Voksen tenker høyt: Hm, kanskje jeg kan

 • spørre Ola om han vil spille med

  klinkekuler med meg ;-)

  OBS! Husk at barn som ber om å få bli med

  i praksis blir avvist ca halvparten av

  gangene. Det er derfor viktig å trene på

  denne muligheten.

  Vis også et rollespill der fire elever sitter

  og bygger med for eksempel lego, og den

  voksne brøyter seg inn i leken uten å følge

  de fire trinnene.

  40 Vennskap og sosialt

  samspill.

  Samarbeidsferdigheter og

  øvelse i disse.

  Vi fokuserer på samspill, og innleder med

  en kort samling om ferdigheter som er

  viktige å øve på når vi skal gjøre noe

  sammen:

  - Spørre på hyggelig måte

  - Dele

  - Hjelpe andre

  - Vente på tur

  - Rose andre/skryte av andre

  - Både bestemme noe selv og la den

  andre bestemme noe

  Ha klar en oversikt over hvem som

  skal bygge/pusle sammen.

  De voksne sirkulerer og forsterker

  positivt når elevene bruker

  ferdighetene, og veileder de som

  har behov for d