of 51 /51
ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL Buletin informativ lunar Nr. 1/2009 Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. – 31.01.2009 - Date operative, EURO - Aprilie 2009

ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului...

Page 1: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL

Bu

leti

n in

form

ativ

lun

ar

Nr. 1/2009

Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. – 31.01.2009

- Date operative, EURO -

Aprilie 2009

Page 2: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ ŞI PROFESII LIBERALE

CENTRUL ROMÂN PENTRU PROMOVAREA COMERŢULUI

S I N T E Z A privind evolutii in comertul international al Romaniei

in ianuarie 2009

1. Comertul international al Romaniei in ianuarie 2009 a scazut cu 31,6% fata de anul 2008, exportul inregistrand o scadere de 24,0%, iar importul o scadere de 36,4% fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, conform graficului de mai jos.

Sursa: ANV, INS

Comertul international al Romanieiin perioada 01.01- 31.01.2009, comparativ cu perioada aferenta anului

2008

2525.2

1920.1

2530.2

3976.0

-610.1-1450.8-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2008 2009

mili

oane

EU

RO

Export Import Sold

Page 3: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

Volumul total al comertului intracomunitar al Romaniei, in ianuarie 2009, a scazut cu 27,1% fata de anul 2008, exportul inregistrand o scadere de 18,7%, iar importul o scadere de 32,6%. Valoarea exportului intracomunitar (catre cele 26 tari ale UE) a fost de 1.483,8 milioane euro, in scadere cu 18,7% fata de perioada similara a anului trecut si a reprezentat 77,3% din totalul exportului romanesc.

Valoarea importului intracomunitar (provenit din cele 26 tari ale UE) a fost de 1.859,8 milioane euro, in scadere cu 32,6% fata de perioada similara a anului trecut si a reprezentat 73,5% din totalul importului romanesc.

1825.0

2760.7

-935.7

1483.8

1859.8

-376.0

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009

Structura comertului intracomunitar al Romaniei

Export INTRA EU Import INTRA EU Sold INTRA EU

milioane EURO

Sursa: ANV, INS

Page 4: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

Volumul total al comertului extracomunitar al Romaniei, in ianuarie 2009, a scazut cu 42,2% fata de anul 2008, exportul inregistrand o scadere de 37,7%, iar importul o scadere de 44,8%. Valoarea exportului extracomunitar a fost de 436,3 milioane euro, in scadere cu 37,7% fata de perioada similara a anului trecut si a reprezentat 22,7% din totalul exportului romanesc.

Valoarea importului extracomunitar a fost de 670,4 milioane euro, in scadere cu 44,8% fata de perioada similara a anului trecut si a reprezentat 26,5% din totalul importului romanesc.

700.2

1215.3

-515.1

436.3

670.4

-234.1

-600-400-200

0200400600800

100012001400

2008 2009

Structura comertului extracomunitar al Romaniei

Export EXTRA EU Import EXTRA EU Sold EXTRA EU

milioane EURO

Sursa: ANV, INS

Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui deficit comercial de 610,1 milioane euro, cu 840,7 milioane euro mai mic decat in perioada 01.01 – 31.01.2008, cand s-a cifrat la 1.450,8 milioane euro. Soldul balantei comerciale intracomunitare a inregistrat o valoare de –376,0 milioane euro (ceea ce a reprezentat 61,6% din deficitul balantei comerciale romanesti), in timp ce soldul balantei comerciale extra-comunitare a fost de –234,1 milioane euro.

Page 5: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

Sursa: ANV; INS

Structura importului CIF (%) pe principalele grupe de produse in perioada 01.01-31.01.2009,

comparativ cu perioada aferenta anului 2008

40.7

9.1

14.4

13.2

6.5

10.1

4.4

1.5

35.7

10.8

8.2

17

11.2

10.0

5.5

1.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Produse ale industriei constructoare de masini (inclusivelectrotehnica)

Produse ale industriei textile si pielariei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice si mase plastice

Produse agroalimentare

Metale comune si articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv mobila)

Articole din piatra, ispos, ciment, sticla si ceramica

Import 2008 Import 2009

Structura exportului FOB (%) pe principalele grupe de produse in perioada 01.01-31.01.2009,

comparativ cu perioada aferenta anului 2008

9.4

4.1

15.1

7.6

0.7

18.7

7.0

7.1

6.4

12.5

8.2

0.7

35.6

16.6

10.6

39.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Produse ale industriei constructoare de masini (inclusiv electrotehnica)

Produse ale industriei textile si pielariei

Produse minerale

Produse ale industriei chimice si mase plastice

Produse agroalimentare

Metale comune si articole din acestea

Produse ale industriei lemnului (inclusiv mobila)

Articole din piatra, ispos, ciment, sticla si ceramica

Export 2008 Export 2009

Page 6: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

6

2. Evolutia exporturilor si importurilor pe sectiuni conform Sistemului Armonizat (SA)

A. Exportul FOB al Romaniei Ponderea in exportul romanesc a principalelor sectiuni SA, in ianuarie 2009, comparativ cu ianuarie 2008, se prezinta astfel:

2008 2009 EXPORTUL FOB AL ROMANIEI (%), din care: • masini, aparate si echipamente electrice 23,6 27,5 • metale comune si articole din acestea 15,1 12,5 • materiale textile si articole din aceste materiale 11,5 13,1 • vehicule, aeronave, vase si echipamente de transport 11,1 10,4 • produse minerale 10,6 7,0 • materiale plastice 5,4 4,7 • incaltaminte, palarii, umbrele 4,3 4,8 • produse ale regnului vegetal 2,0 3,7 • lemn, carbune de lemn si articole 2,7 3,0

23.6

27.5

11.513.1

10.6

7.0

11.110.4

2.03.7

15.1

12.5

4.3 4.8 2.7 3.0

5.4 4.7

0

5

10

15

20

25

30

masini, a

parat

e, ech

ipamente

electric

e

materia

le texti

le si

artico

le

produ

se m

ineral

e

vehic

ule, ae

ronave

, vas

e

produ

se al

e reg

nului

vegeta

l

metale

comun

e

incalt

aminte, pa

larii,

umbre

le

lemn,

carbu

ne de

lemn s

i artic

ole

materia

le plasti

ce

2008 2009

Page 7: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

7

Descresteri la exportul Romaniei, in raport cu ianuarie 2008, s-au inregistrat, indeosebi la:

• Metale comune si articole din metale comune: –141,2 milioane euro (–37,0%), din care:

-produse laminate plate din fier sau din oteluri (–52,2 milioane euro) -deseuri si resturi de fonta, fier sau otel (–16,2 milioane euro);

• Produse minerale: –131,7 milioane euro (–49,4%), din care: -uleiuri din petrol, din minerale bituminoase (–118,2 milioane euro);

• Vehicule, aeronave, vase si echipamente auxiliare de transport: –80,2 milioane euro (–28,6%), din care:

-parti si accesorii de autovehicule (–57,0 milioane euro) -autoturisme si autovehicule pentru transportului de persoane (–22,8 milioane euro);

• Masini, aparate si echipamente electrice: –68,4 milioane euro (–11,5%), din care: -fire, cabluri si alti conductori (–64,8 milioane euro);

• Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexe: –54,6 milioane euro (–53,7%), din care:

-ingrasaminte minerale sau chimice azotoase (–33,4 milioane euro);

• Materiale plastice si articole din materiale plastice: –46,0 milioane euro (–33,8%), din care:

-anvelope pneumatice noi, din cauciuc (–13,0 milioane euro) -polimeri de etilena in forme primare (–10,2 milioane euro);

• Materiale textile si articole din aceste materiale: –38,9 milioane euro (–13,4%), din care:

-costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste (–8,1 milioane euro);

• Marfuri si produse diverse: –24,0 milioane euro (–21,3%), din care: -alt mobilier si parti ale acestuia (–14,3 milioane euro);

• Incaltaminte, palarii, umbrele, bastoane si parti ale acestora; pene, fulgi si parti; flori artificiale: –15,6 milioane euro (–14,5%), din care:

-incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc, plastic, piele (–14,2 milioane euro). Cresteri la exportul Romaniei, in raport cu ianuarie 2008, s-au inregistrat numai la sectiunea “Produse ale regnului vegetal“: +22,3 milioane euro (+45,1%), din care:

-porumb (+26,1 milioane euro) -grau si meslin (+10,0 milioane euro).

Page 8: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

8

Alte cresteri la exportul FOB al Romaniei s-au inregistrat, in special, la urmatoarele produse: • aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie +52,2 milioane euro; • receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video) +29,7 milioane euro; • aluminiu sub forma bruta +10,2 milioane euro; • fero-aliaje +7,8 milioane euro; • circuite imprimate +7,2 milioane euro; • tevi, conducte si profile tubulare +5,5 milioane euro; • minereuri si concentrate de fier, inclusiv prajite +3,8 milioane euro; • arbori de transmisie si manivele, lagare, cuzineti, angrenaje +3,7 milioane euro; • pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare +2,8 milioane euro; • medicamente +2,8 milioane euro; • parti pentru masini si aparate +2,8 milioane euro; • autovehicule pentru transportul marfurilor +2,7 milioane euro; • masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat +2,6 milioane euro.

B.Importul CIF al Romaniei Ponderea in importul romanesc a principalelor sectiuni SA in ianuarie 2009, fata de ianuarie 2008, se prezinta astfel:

2008 2009 IMPORTUL CIF AL ROMANIEI (%), din care:

• masini, aparate si echipamente electrice 25,5 27,0 • produse ale industriei chimice 7,6 10,8 • metale comune si articole din acestea 10,1 10,0 • produse minerale 14,4 8,2 • materiale textile si articole din aceste materiale 6,9 8,1 • vehicule, aeronave, vase si echipamente de transport 13,5 7,0 • materiale plastice 5,6 6,2 • produse alimentare, bauturi 2,5 3,7 • animale vii si produse ale regnului animal 1,6 3,6 • produse ale regnului vegetal 2,0 3,4 • pasta de lemn 1,7 2,4

Page 9: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

9

Scaderea importului, in ianuarie 2009 (–1.445,8 milioane euro), fata de ianuarie 2008 se localizeaza, in principal, la urmatoarele produse: Sectorul agriculturii si industriei alimentare: • zahar: –6,9 milioane euro • ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinat: –4,3 milioane euro; Sectorul industrial: • uleiuri brute din petrol (titei) –230,6 milioane euro; • autoturisme si alte autovehicule pentru transportul de persoane –210,0 milioane euro; • gaz de sonda si alte hidrocarburi –107,0 milioane euro; • autovehicule pentru transportul marfurilor –65,8 milioane euro; • receptoare de TV (inclusiv monitoare video) –36,9 milioane euro; • parti si accesorii autovehicule –35,7 milioane euro; • semifabricate din fier sau din oteluri nealiate –20,6 milioane euro; • masini de prelucrare automata a datelor, parti ale lor –20,4 milioane euro; • pompe cu aer, compresoare de aer sau gaze –19,7 milioane euro; • fire, cabluri, conductori electrici izolati –19,5 milioane euro; • cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba –18,2 milioane euro; • masini, dispozitive mecanice care functioneaza individual –16,2 milioane euro.

2.0

10.1

1.6

14.4

1.72.55.6

13.5

7.66.9

25.5

10.0

3.63.42.43.7

6.27.0

10.8 8.28.1

27.0

0

5

10

15

20

25

30

masini s

i apara

te ele

ctrice

materia

le tex

tile

produse

minera

le

produse

chim

ice

vehicu

le, ae

ronav

e, va

se

materia

le plas

tice

produse

alim

entar

e

pasta

de lem

n

produse

regnul v

egeta

l

anim

ale vi

i si p

roduse

ale r

egnului a

nimal

metale

comune

2008 2009

Page 10: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

10

3. Orientarea geografica Exportul si importul Romaniei se desfasoara in cea mai mare parte cu statele europene (89,8% si, respectiv, 85,8%). Comertul intracomunitar (cu cele 26 tari membre ale UE) este preponderent cu o pondere de 77,3% la export si 73,5% la import.

Sursa: ANV, INS

Orientarea geografica a exportului internationalin perioada 01.01-31.01.2009, comparativ cu perioada

aferenta anului 2008

2308

62.7112.5

40.6101.2 53.3 37.6

1725

0

500

1000

1500

2000

2500

Europa Africa-OrientulApropiat

America Asia-Oceania

mili

oane

EU

RO Export

2008

Export2009

Orientarea geografica a importului internationalin perioada 01.01-31.01.2009, comparativ cu perioada

aferenta anului 2008

42.2106.5259.4

3567.7

81.1 39.5 238.3

2171.1

-500

500

1500

2500

3500

4500

Europa Asia-Oceania America Africa-OrientulApropiat

mili

oane

EU

RO

Import2008

Import2009

Page 11: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

11

REZULTATELE Comerţului internaţional al României

la 31 ianuarie 2009 comparativ cu 31 ianuarie 2008

- date operative –

A. VOLUMUL ŞI STRUCTURA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

EXPORTUL FOB AL ROMÂNIEI realizat în ianuarie 2009 însumeazã 1.920,1 milioane euro, înregistrând o scădere cu 24,0% (-605,1 milioane euro) faţã de aceeaşi perioadã a anului precedent, când s-a cifrat la 2.525,2 milioane euro (Anexa 1 şi 2). Valoarea exportului către cele 26 ţări ale UE a fost de 1.483,8 milioane euro, în scădere cu 18,7% faţă de perioada similară a anului trecut şi a reprezentat 77,3% din totalul exportului românesc. Valoarea exportului extracomunitar a fost de 436,3 milioane euro, în scădere cu 37,7% faţă de perioada similară a anului trecut şi a reprezentat 22,7% din totalul exportului românesc.

Faţã de scăderea înregistratã în ianuarie 2009 de –24,0% pe total, comparativ cu ianuarie 2008, evoluţia exporturilor pe grupe de produse a fost diferitã, respectiv, s-au înregistrat scăderi la: produsele minerale –49,4%; produse ale industriei chimice şi mase plastice –42,3% metale comune şi articole din acestea –37,0%; articolele din piatrã, ipsos, ciment, sticlã, ceramicã –26,9%; produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilã) –18,4%; produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică) –16,5%; produse ale industriei textile-pielãrie –14,4% şi creşteri la produsele agroalimentare +18,0%.

Ca rezultat al evoluţiei diferenţiate, ponderea principalelor grupe de produse, în totalul exportului s-a modificat dupã cum urmeazã (Anexa 3):

Page 12: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

12

% 1 ianuarie – 31 ianuarie

2008 2009TOTAL EXPORT FOB AL ROMÂNIEI, din care: • produse ale industriei constructoare de maşini

(inclusiv electrotehnicã) 35,6 39,1

• produse ale industriei textile şi pielãrie 16,6 18,7• metale comune şi articole din acestea 15,1 12,5• produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilã) 7,6 8,2• produse ale industriei chimice şi mase plastice 9,4 7,1• produse minerale 10,6 7,0• produse agroalimentare 4,1 6,4• articole din piatrã, ipsos, ciment, sticlã şi ceramicã 0,7 0,7

În cifre absolute, în ianuarie 2009, se constatã scăderi faţã de ianuarie 2008, la exportul de: uleiuri din petrol, din minerale bituminoase, altele decât brute (benzine, motorine) –118,2 milioane euro; fire, cabluri, conductori electrici izolaţi –64,8 milioane euro; părţi şi accesorii de autovehicule –57,0 milioane euro; produse laminate plate din fier sau din oţeluri –52,2 milioane euro; îngrăşăminte minerale sau chimice azotoase –33,4 milioane euro; pompe cu aer, cu vaccumetrice, compresoare de aer sau gaze –25,3 milioane euro; autoturisme şi alte autovehicule destinate transportului de persoane –22,8 milioane euro. Comparând rezultatele la export, în aceeaşi perioadã, s-au înregistrat creşteri la exportul de: aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie +52,2 milioane euro; receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video) +29,7 milioane euro; porumb +26,1 milioane euro; aluminiu sub formă brută +10,2 milioane euro; grâu şi meslin +10,0 milioane euro; fero-aliaje +7,8 milioane euro; circuite imprimate +7,2 milioane euro; ţevi, conducte şi profile tubulare +5,5 milioane euro.

IMPORTUL CIF AL ROMÂNIEI realizat în ianuarie 2009 a

însumat 2.530,2 milioane euro, înregistrând o scădere cu 36,4% (–1.445,8 milioane euro), faţã de ianuarie 2008, când s-a cifrat la 3.976,0 milioane euro. Valoarea importului provenit din cele 26 ţări ale UE, după ţara de expediţie, a fost de 1.859,8 milioane euro, în scădere cu 32,6% faţă de perioada similară a anului trecut şi a reprezentat 73,5% din totalul importului românesc. Valoarea importului extracomunitar, după ţara de origine, a fost de 670,4 milioane euro, în scădere cu 44,8% faţă de perioada similară a anului trecut şi a reprezentat 26,5% din totalul importului românesc.

Page 13: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

13

Faţã de scăderea pe care a cunoscut-o importul pe ansamblu de –36,4%, în ianuarie 2009, comparativ cu realizãrile din ianuarie 2008, evoluţia importurilor pe grupe de produse a fost asemănătoare, respectiv, s-au înregistrat reduceri la: produsele minerale –63,9%; produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică) –44,2%; articolele din piatrã, ipsos, ciment, sticlã, ceramicã –37,4%; metale comune şi articole din acestea –36,9%; produse ale industriei textile-pielãrie –24,5%; produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilã) –20,2%; produse ale industriei chimice şi mase plastice –18,2% şi creşteri la produsele agroalimentare +9,3% (Anexa 3).

În consecinţã, ponderea principalelor grupe de produse în totalul valoric al importului s-a modificat, dupã cum urmeazã (Anexa 3):

% 1 ianuarie – 31 ianuarie

2008 2009 TOTAL IMPORT CIF AL ROMÂNIEI, din care: • produse ale industriei constructoare de maşini

(inclusiv electrotehnicã) 40,7 35,7

• produse ale industriei chimice şi mase plastice 13,2 17,0 • produse agroalimentare 6,5 11,2 • produse ale industriei textile şi pielãriei 9,1 10,8 • metale comune şi articole din acestea 10,1 10,0 • produse minerale 14,4 8,2 • produse ale industriei lemnului, hârtiei

(inclusiv mobilã) 4,4 5,5

• articole din piatrã, ipsos, ciment, sticlã şi ceramicã 1,5 1,4

Comparativ cu ianuarie 2008, s-au înregistrat scãderi la importurile de: uleiuri brute din petrol (ţiţei) –230,6 milioane euro; autoturisme şi alte autovehicule destinate transportului de persoane –210,0 milioane euro; gaz de sondă şi alte hidrocarburo gazoase –107,0 milioane euro; autovehicule pentru transport mărfuri –65,8 milioane euro; receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video) –36,9 milioane euro; părţi şi accesorii de autovehicule –35,7 milioane euro; semifabricate din fier sau din oţeluri nealiate –20,6 milioane euro; maşini de prelucrare automată a datelor, părţi ale lor –20,4 milioane euro; pompe cu aer, cu vaccumetrice, compresoare de aer sau gaze –19,7 milioane euro; fire, cabluri, conductori electrici izolaţi –19,5 milioane euro; cocs şi semicocs de huilă, de lignit sau de turbă –18,3 milioane euro; maşini, dispozitive mecanice care funcţionează individual –16,2 milioane euro; buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeţi –16,1 milioane euro; tractoare –15,7 milioane euro; aparate pentru comutarea, tăierea, protecţia circuitelor

Page 14: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

14

electrice sub 1000V –15,6 milioane euro. Creşteri s-au constatat la următoarele produse importate: uleiuri din petrol, din minerale bituminoase, altele decât brute (benzine, motorine) +10,0 milioane euro; maşini pentru spălat vesela, curăţat şi uscat sticle +9,6 milioane euro; carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată +8,8 milioane euro; părţi destinate aparatelor de radio şi televiziune +8,0 milioane euro; cazane generatoare de aburi +7,9 milioane euro; huile, brichete şi combustibili solizi de forme similare +7,0 milioane euro; articole pentru jocuri de societate +6,6 milioane euro; cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduri +5,0 milioane euro; sânge uman, sânge de animale preparat pentru utilizare terapeutică +4,2 milioane euro.

B. ORIENTAREA GEOGRAFICÃ A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

AL ROMÂNIEI În ianuarie 2009 scăderea valorii exportului cu 24,0% şi a

importului cu 36,4%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a prezentat următoarea structură pe zone geografice (grupare pe zone geografice conform criteriilor MAE):

- milioane euro -

E X P O R T I M P O R T

2008 2009 Scădere/Creştere

% 2008 2009

Scădere/Creştere

% TOTAL, din care: 2525,2 1920,1 –24,0 3976,1 2530,2 –36,4

EUROPA, din care:

2308,0 1725,0 –25,3 3567,7 2171,1 –39,2

• UE 1825,0 1483,8 –18,7 2760,7 1859,8 –32,6 • CSI 155,6 79,2 –49,1 555,5 170,6 –69,3

AFRICA şi O. APROPIAT

112,5 101,2 –10,0 42,2 39,5 –6,6

ASIA-OCEANIA 40,6 53,3 +31,3 259,4 238,3 –8,2

AMERICA 62,7 37,6 –40,0 106,5 81,1 –23,9

Page 15: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

15

Aceastã evoluţie valoricã diferenţiatã a condus la modificarea ponderii zonelor în totalul exportului şi importului internaţional al României:

- % - E X P O R T I M P O R T

2008 2009 2008 2009 TOTAL, din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 EUROPA, din care: 91,4 89,8 89,7 85,8

• UE 72,3 77,3 69,4 73,5 • CSI 6,2 4,1 14,0 6,7

AFRICA şi O. APROPIAT 4,5 5,3 1,1 1,6 ASIA-OCEANIA 1,6 2,8 6,5 9,4 AMERICA 2,5 2,0 2,7 3,2

În ianuarie 2009, primele 10 ţãri de destinaţie a exportului au fost: Germania (cu o pondere în totalul exportului României de 18,6%); Italia (17,8%); Franţa (8,4%); Turcia (4,8%); Ungaria (4,4%); Olanda (4,1%); Bulgaria (3,5%); Marea Britanie (3,2%); Austria (3,1%); Spania (2,3%), ponderea cumulatã a acestor ţãri fiind de 70,2%. La importul României, primele 10 ţãri partenere (de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) deţin o pondere de 69,0% din totalul realizat în ianuarie 2009, respectiv: Germania 17,7%; Italia 11,2%; Ungaria 8,6%; Franţa 6,5%; China 5,4%; Austria 4,8%; Olanda 4,5%; Turcia 3,8%; Polonia 3,4% şi Kazahstan 3,1%.

C. EVOLUŢIA SOLDULUI BALANŢEI COMERCIALE În ianuarie 2009, balanţa comercialã (export FOB - import CIF) a

înregistrat un deficit de 610,1 milioane euro, în scădere cu 840,7 milioane euro, faţã de anul trecut, când a fost de –1.450,8 milioane euro. Pe zona Europa, deficitul balanţei schimburilor comerciale cu principale ţări partenere ale României a fost de –446,1 milioane euro, cele mai semnificative valori fiind pe relaţiile: Ungaria –133,3 milioane euro; Germania –89,6 milioane euro; Kazahstan –74,4 milioane euro; Austria –60,8 milioane euro; Polonia –43,2 milioane euro; Olanda –34,6 milioane euro. Deficite s-au înregistrat şi pe relaţiile: Asia-Oceania –185,0 milioane euro (cele mai ridicate fiind pe: China –129,0 milioane euro; India –18,0 milioane euro; Japonia –12,2 milioane euro) şi America –43,5 milioane euro (S.U.A –17,2 milioane euro; Brazilia –7,6 milioane euro).

Singura zonã pe care s-a înregistrat excedent al balanţei schimburilor comerciale internaţionale este Africa şi Orientul Apropiat, +61,7 milioane euro, cele mai ridicate fiind pe: Emiratele Arabe Unite +21,1 milioane euro; Irak +9,3 milioane euro; Siria +7,0 milioane euro; Algeria +6,3 milioane euro; Maroc +5,7 milioane euro şi câte +4,7 milioane euro Egiptul şi Iranul.

Page 16: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

16

Anexa 1

Comertul international al Romaniei la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

1.01-31.01 Ianuarie Realizari Cresteri Realizari Cresteri 2008 2009 2009 fata de 2008 2008 2009 2009 fata de 2008 - milioane EURO - mil EURO % - milioane EURO - mil EURO %

Export 2525.24 1920.11 -605.13 -23.96 2525.24 1920.11 -605.13 -23.96 Total

Import 3976.07 2530.23 -1445.85 -36.36 3976.07 2530.23 -1445.85 -36.36 Total

Sold Total -1450.83 -610.11 -1450.83 -610.11

Export 1825.03 1483.84 -341.19 -18.70 1825.03 1483.84 -341.19 -18.70 Intra UE

Import 2760.77 1859.79 -900.98 -32.64 2760.77 1859.79 -900.98 -32.64 Intra UE

Sold -935.73 -375.95 -935.73 -375.95 Intra UE

Export 700.21 436.27 -263.93 -37.69 700.21 436.27 -263.93 -37.69 Extra UE

Import 1215.31 670.44 -544.87 -44.83 1215.31 670.44 -544.87 -44.83 Extra UE

Sold -515.10 -234.16 -515.10 -234.16 Extra UE

Page 17: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

17

Anexa 2

Comertul international al Romaniei lunar la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

- milioane EURO - EXPORT IMPORT SOLD 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Ianuarie 2525.24 1920.11 3976.07 2530.23 -1450.83 -610.11

Page 18: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

18

Anexa 3

Evolutia volumului si structurii comertului international al Romaniei pe grupe principale de produse la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

- milioane EURO - EXPORT IMPORT 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

Total, din care: 2525.24 1920.11 -23.96 3976.07 2530.23 -36.36 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 Produse ale industriei 900.12 751.40 -16.52 1618.39 903.26 -44.19 constructoare de masini (inclusiv electrotehnica) 35.64% 39.13% 40.70% 35.70%

2 Produse ale industriei textile si 418.28 358.22 -14.36 360.88 272.66 -24.45 pielariei 16.56% 18.66% 9.08% 10.78%

3 Produse minerale 266.47 134.77 -49.42 572.29 206.36 -63.94 10.55% 7.02% 14.39% 8.16%

4 Produse ale industriei chimice si 237.73 137.10 -42.33 525.88 430.03 -18.23 mase plastice 9.41% 7.14% 13.23% 17.00%

5 Produse agroalimentare 104.57 123.43 18.03 258.17 282.28 9.34 4.14% 6.43% 6.49% 11.16%

6 Metale comune si articole din 381.84 240.63 -36.98 399.99 252.34 -36.91 acestea 15.12% 12.53% 10.06% 9.97%

7 Produse ale industriei lemnului, 192.88 157.31 -18.44 174.61 139.30 -20.22 hartiei (inclusiv mobila) 7.64% 8.19% 4.39% 5.51%

8 Articole din piatra, ipsos, ciment, 17.31 12.65 -26.92 57.98 36.33 -37.35 sticla si ceramica 0.69% 0.66% 1.46% 1.44%

9 Alte 6.05 4.62 -23.60 7.88 7.66 -2.83 0.24% 0.24% 0.20% 0.30%

Page 19: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

19

Anexa 4 LISTA principalelor produse exportate la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%) 1 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 15704.13 175319.38 6.94 10432.91 110491.78 5.75 -64827.60 -36.98 2 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 392777.47 212431.67 8.41 332349.01 94256.98 4.91 -118174.69 -55.63 (benzine, motorine) 3 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 22200.60 144566.76 5.72 11208.31 87603.29 4.56 -56963.47 -39.40 4 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 524.75 10143.97 0.40 996.77 62380.88 3.25 52236.91 514.96 5 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 11256.50 75470.16 2.99 8919.52 52674.38 2.74 -22795.79 -30.21 transp.persoane 6 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 3564.69 64658.42 2.56 3680.99 50420.47 2.63 -14237.95 -22.02 7 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 1956.74 57854.88 2.29 1490.47 49744.76 2.59 -8110.12 -14.02 8 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 1631.73 50359.57 1.99 1250.74 43535.22 2.27 -6824.36 -13.55 9 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 25762.68 55031.38 2.18 17369.90 40712.45 2.12 -14318.93 -26.02 10 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 15246.87 50086.94 1.98 11355.14 37106.80 1.93 -12980.14 -25.92 11 10050000 Porumb. 22637.58 7233.39 0.29 200245.82 33373.66 1.74 26140.27 361.38 12 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 200.51 2563.36 0.10 1430.25 32220.57 1.68 29657.21 1156.97 13 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 28155.02 26475.86 1.05 25357.95 31941.55 1.66 5465.70 20.64 14 94010000 Scaune transformabile 8942.88 39691.73 1.57 9954.65 31133.30 1.62 -8558.42 -21.56 15 72040000 Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel 161394.64 44859.40 1.78 144094.78 28661.13 1.49 -16198.27 -36.11 16 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 3653.80 31987.90 1.27 2873.18 27702.29 1.44 -4285.61 -13.40 17 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 166980.44 78668.25 3.12 32508.88 26460.47 1.38 -52207.78 -66.36 18 27160000 Energie electrica. 0.00 30913.91 1.22 0.00 25109.55 1.31 -5804.36 -18.78 19 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau gaze 2497.56 48809.75 1.93 1296.80 23558.91 1.23 -25250.85 -51.73 20 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 82942.10 28243.64 1.12 60948.67 23041.79 1.20 -5201.85 -18.42 21 86060000 Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale ferata 7970.19 20283.09 0.80 7562.65 22637.30 1.18 2354.20 11.61

Page 20: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

20

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%) 22 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 1123.31 23174.31 0.92 1024.17 21488.60 1.12 -1685.71 -7.27 23 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 1445.54 27202.47 1.08 1068.25 19604.98 1.02 -7597.49 -27.93 24 76010000 ---Aluminiu sub forma bruta. 4712.07 8754.92 0.35 16386.90 18968.10 0.99 10213.18 116.66 25 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 27985.30 7147.03 0.28 124123.62 17163.37 0.89 10016.34 140.15 26 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 883.69 18437.57 0.73 864.79 16785.88 0.87 -1651.69 -8.96 27 62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti. 520.33 18531.78 0.73 434.36 16388.79 0.85 -2142.99 -11.56 28 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 4478.93 13576.65 0.54 3621.04 16332.08 0.85 2755.43 20.30 29 62060000 Bluze si camasi pentru femei si fete. 752.59 21075.53 0.83 519.12 15972.19 0.83 -5103.34 -24.21 30 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 470.72 13316.56 0.53 481.13 14155.52 0.74 838.96 6.30 31 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 2676.51 17584.32 0.70 1901.23 13193.07 0.69 -4391.25 -24.97 32 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 192.77 11557.45 0.46 284.75 12943.73 0.67 1386.28 11.99 33 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 2640.53 10908.14 0.43 2280.12 12686.69 0.66 1778.54 16.30 34 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 785.64 16775.86 0.66 793.42 12639.53 0.66 -4136.32 -24.66 35 84730000 Parti si accesorii 137.67 10513.70 0.42 160.72 12622.04 0.66 2108.34 20.05 36 84830000 Arbori de transmisie si 1119.13 7288.94 0.29 2779.08 11037.15 0.57 3748.21 51.42 manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 37 89010000 Pacheboturi,nave de croaziera,de excursii,marfuri,feribot. 2874.66 9793.59 0.39 1374.83 10877.77 0.57 1084.18 11.07 38 85340000 Circuite imprimate. 125.81 3480.07 0.14 81.58 10697.06 0.56 7216.99 207.38 39 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 52287.40 24390.25 0.97 30529.40 10625.67 0.55 -13764.57 -56.43 40 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 5693.95 15677.97 0.62 4214.71 10426.14 0.54 -5251.82 -33.50 41 76040000 --Bare si profile din aluminiu. 8529.64 18073.58 0.72 5944.08 9731.37 0.51 -8342.21 -46.16 42 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 727.09 10317.67 0.41 560.57 8615.40 0.45 -1702.27 -16.50 43 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 559.35 10484.57 0.42 400.01 8610.12 0.45 -1874.45 -17.88 44 72020000 --Fero-aliaje. 112.42 740.88 0.03 8209.91 8491.24 0.44 7750.36 1046.11 45 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 1181.61 7824.44 0.31 739.77 8254.05 0.43 429.60 5.49 46 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 400.45 5331.76 0.21 497.27 8099.19 0.42 2767.44 51.90 47 87140000 Parti si accesorii de vehicule 177.90 7317.48 0.29 150.99 7393.97 0.39 76.50 1.05 48 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 6902.50 9483.89 0.38 6468.85 7368.01 0.38 -2115.88 -22.31 49 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 3759.35 6737.98 0.27 3430.10 7068.99 0.37 331.02 4.91 50 64050000 Alta incaltaminte. 390.40 9578.29 0.38 285.57 6961.04 0.36 -2617.24 -27.32

Page 21: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

21

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%) 51 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 1657.76 7262.42 0.29 1673.77 6933.55 0.36 -328.87 -4.53 52 42020000 Cufere, valize si geamantane 304.08 7534.56 0.30 244.78 6835.24 0.36 -699.32 -9.28 53 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 2462.59 6483.39 0.26 1947.62 6773.04 0.35 289.65 4.47 54 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 464.80 5253.38 0.21 512.14 6644.46 0.35 1391.08 26.48 55 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 1547.54 7650.33 0.30 1218.32 6634.77 0.35 -1015.55 -13.27 56 79010000 --Zinc sub forma bruta. 4582.85 7957.11 0.32 6636.29 6543.90 0.34 -1413.20 -17.76 57 76050000 --Sirme din aluminiu. 4378.53 8774.49 0.35 3980.21 6242.93 0.33 -2531.56 -28.85 58 28150000 Hidroxid de sodiu (soda caustica); hidroxid de 55044.12 7482.57 0.30 30122.44 6222.43 0.32 -1260.15 -16.84 59 62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane 179.81 6823.07 0.27 109.05 6206.83 0.32 -616.24 -9.03 60 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 155106.73 39186.96 1.55 30872.68 5804.43 0.30 -33382.52 -85.19 61 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 265.65 3080.03 0.12 999.69 5782.44 0.30 2702.40 87.74 62 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 1935.39 6355.61 0.25 1701.56 5738.29 0.30 -617.32 -9.71 63 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 1406.11 6636.33 0.26 1071.22 5663.68 0.29 -972.65 -14.66 64 73080000 Structuri si parti de structuri 3170.38 6271.47 0.25 2370.73 5651.57 0.29 -619.90 -9.88 65 44210000 Alte articole din lemn. 3801.82 5495.80 0.22 3065.47 5579.32 0.29 83.52 1.52 66 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 711.42 7365.12 0.29 593.73 5564.26 0.29 -1800.86 -24.45 67 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 27915.68 6261.69 0.25 20809.96 5479.23 0.29 -782.45 -12.50 68 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 3164.29 11199.02 0.44 1691.61 5451.73 0.28 -5747.29 -51.32 69 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti, 230.57 6006.50 0.24 244.04 5422.00 0.28 -584.50 -9.73 70 61150000 Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte 254.76 7142.01 0.28 226.12 5346.74 0.28 -1795.27 -25.14 71 62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane 124.26 4829.06 0.19 91.42 5230.55 0.27 401.49 8.31 72 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 20029.70 6783.09 0.27 15908.51 5177.16 0.27 -1605.93 -23.68 73 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 824.18 5982.25 0.24 784.27 5155.64 0.27 -826.61 -13.82 74 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 338.87 4098.35 0.16 434.89 5028.13 0.26 929.78 22.69 75 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 22611.88 11981.00 0.47 19291.39 5010.02 0.26 -6970.98 -58.18 76 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 274.56 2175.27 0.09 1121.23 4953.70 0.26 2778.43 127.73 77 34020000 Agenti organici de suprafata 4845.71 4742.41 0.19 4429.10 4892.46 0.25 150.04 3.16 78 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 2837.30 8019.36 0.32 2043.64 4879.98 0.25 -3139.38 -39.15 79 63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 798.59 5343.27 0.21 665.90 4830.29 0.25 -512.98 -9.60

Page 22: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

22

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%) 80 99990000 Alte nespecificate 180.43 6046.39 0.24 191.63 4619.29 0.24 -1427.10 -23.60 81 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 144.29 2114.81 0.08 191.04 4607.72 0.24 2492.92 117.88 82 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 560.48 4074.90 0.16 1136.96 4590.76 0.24 515.86 12.66 imbracaminte 83 72200000 Produse laminate inoxidabile sub 60mm latime 2777.27 9780.97 0.39 1432.95 4527.85 0.24 -5253.12 -53.71 84 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 2884.36 14845.77 0.59 858.06 4513.35 0.24 -10332.42 -69.60 85 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 831.64 7924.58 0.31 475.26 4355.87 0.23 -3568.71 -45.03 86 63030000 Perdele,draperii,storuri de interior;garnituri,draperii de 181.89 2033.39 0.08 108.50 4176.17 0.22 2142.78 105.38 87 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 62.95 4156.36 0.16 56.54 4084.39 0.21 -71.97 -1.73 88 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 313.08 4957.87 0.20 157.62 4051.53 0.21 -906.35 -18.28 89 76160000 ---Alte articole din aluminiu. 832.09 4521.16 0.18 667.34 3987.45 0.21 -533.71 -11.80 90 44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj 2293.97 4156.57 0.16 2073.41 3966.19 0.21 -190.37 -4.58 91 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 155.40 1765.30 0.07 305.96 3851.84 0.20 2086.54 118.20 92 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 399.03 5744.87 0.23 307.08 3785.62 0.20 -1959.25 -34.10 93 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 0.00 0.00 0.00 40262.33 3757.62 0.20 3757.62 94 94060000 Constructii prefabricate. 3711.39 4310.06 0.17 2385.94 3750.59 0.20 -559.47 -12.98 95 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 80.51 3410.04 0.14 44.38 3690.49 0.19 280.45 8.22 96 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 7615.04 7987.81 0.32 6894.42 3650.99 0.19 -4336.82 -54.29 primare 97 28360000 Carbonati; peroxocarbonati ; carbonat 29620.49 4826.79 0.19 18178.36 3511.28 0.18 -1315.51 -27.25 98 85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat 178.89 916.97 0.04 490.36 3505.82 0.18 2588.85 282.33 99 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 10358.55 5964.32 0.24 4081.68 3503.43 0.18 -2460.89 -41.26 100 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 354.16 2671.97 0.11 394.00 3486.80 0.18 814.82 30.50 neelec.,pt.fol.man 101 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 157.10 5165.00 0.20 121.67 3394.63 0.18 -1770.38 -34.28 102 1020000 Animale vii din specia bovina. 2349.44 4573.71 0.18 1307.62 3385.60 0.18 -1188.11 -25.98 103 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 646.83 2686.90 0.11 972.96 3352.90 0.17 666.00 24.79 104 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 280.65 5524.79 0.22 79.20 3352.33 0.17 -2172.47 -39.32 105 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 3530.13 5285.13 0.21 2111.94 3342.86 0.17 -1942.27 -36.75 106 84700000 Masini de calculat;masini de contabilizat,de francat 28.05 1989.30 0.08 43.20 3217.69 0.17 1228.39 61.75 107 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 505.53 3473.11 0.14 426.25 3206.16 0.17 -266.94 -7.69 108 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 2546.43 2499.69 0.10 3200.82 3194.63 0.17 694.94 27.80

Page 23: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

23

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%) 109 74040000 ---Deseuri si resturi de cupru. 2331.17 9094.43 0.36 1500.08 3165.85 0.16 -5928.58 -65.19 110 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 1016.96 2217.74 0.09 2357.17 3159.50 0.16 941.76 42.47 separatoare 111 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 1214.89 2417.14 0.10 1474.39 3155.28 0.16 738.13 30.54 112 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 83.09 4568.29 0.18 54.10 3080.12 0.16 -1488.17 -32.58 113 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 761.82 4236.70 0.17 526.34 3057.17 0.16 -1179.53 -27.84 114 90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte 8.87 2679.20 0.11 8.39 3027.20 0.16 348.00 12.99 115 62120000 Sutiene, briuri, corsete, bretele, cingatori,etc 53.27 2646.80 0.10 61.43 2969.96 0.15 323.15 12.21 116 62110000 Imbracaminte de sport,combinezoane si costume de schi 159.08 3650.26 0.14 77.10 2915.57 0.15 -734.69 -20.13 117 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 747.62 3486.17 0.14 506.96 2892.00 0.15 -594.17 -17.04 118 51070000 Fire de lina pieptanata 323.68 3299.84 0.13 290.65 2879.32 0.15 -420.52 -12.74 119 95060000 Echipament,mat pentru cultura fizica,gimnastica,atletism 180.99 2820.63 0.11 363.02 2832.49 0.15 11.86 0.42 120 61060000 Bluze si camasi,tricotate sau crosetate,pentru fete si feme 190.15 4504.19 0.18 121.43 2732.75 0.14 -1771.44 -39.33 121 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 1293.38 2088.12 0.08 868.51 2704.28 0.14 616.15 29.51 122 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 2257.91 3615.31 0.14 1243.89 2667.19 0.14 -948.12 -26.23 123 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 320.77 2033.52 0.08 266.65 2601.44 0.14 567.92 27.93 124 50040000 Fire de matase 93.31 2796.83 0.11 81.73 2490.64 0.13 -306.19 -10.95 125 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 5260.04 2111.19 0.08 6548.70 2442.87 0.13 331.69 15.71 126 44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar. 3257.33 3103.84 0.12 2470.65 2419.15 0.13 -684.69 -22.06 127 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 570.47 2642.80 0.10 246.02 2353.82 0.12 -288.98 -10.93 128 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 296.36 1352.57 0.05 674.38 2343.61 0.12 991.04 73.27 parte 129 39140000 Schimbatori de ioni pe baza de polimeri 1107.63 2398.77 0.09 987.22 2339.05 0.12 -59.72 -2.49 130 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 0.00 0.00 0.00 18473.70 2255.59 0.12 2255.59 131 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 170.48 1303.06 0.05 255.55 2243.22 0.12 940.15 72.15 132 69100000 Chiuvete, lavoare, suporti de lavoare, cazi de baie, 2013.20 2964.90 0.12 1291.03 2238.18 0.12 -726.72 -24.51 133 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 194.74 1430.25 0.06 216.18 2226.13 0.12 795.88 55.65 134 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 349.83 3090.21 0.12 223.31 2211.71 0.12 -878.50 -28.43 135 62070000 Bluze de corp si maiouri, chiloti, indispensabili, 38.05 498.68 0.02 105.46 2208.72 0.12 1710.03 342.91 136 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 251.60 1053.16 0.04 650.17 2147.84 0.11 1094.68 103.94 137 61110000 Imbracaminte si accesorii de imbracaminte, tricotate 135.52 2001.52 0.08 143.56 2133.78 0.11 132.26 6.61

Page 24: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

24

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%) 138 84020000 Cazane generatoare de aburi 1513.89 6680.61 0.26 542.57 2115.30 0.11 -4565.31 -68.34 139 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 1635.90 3316.08 0.13 920.31 2095.80 0.11 -1220.28 -36.80 140 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 49.39 2071.84 0.08 38.63 2086.07 0.11 14.23 0.69 141 49110000 Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri si fotografii 431.71 874.74 0.03 694.25 2075.88 0.11 1201.15 137.31 142 84060000 Turbine cu abur 108.94 2025.98 0.08 334.73 2068.38 0.11 42.39 2.09 143 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 32204.51 13560.61 0.54 4427.46 2034.28 0.11 -11526.32 -85.00 144 58060000 Panglici 408.62 1904.73 0.08 343.59 2027.24 0.11 122.51 6.43 145 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 10.71 1276.51 0.05 17.27 2026.78 0.11 750.27 58.77 146 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 174.16 1581.74 0.06 262.36 2025.94 0.11 444.20 28.08 147 73210000 Sobe de incalzit, masini de gatit, cuptoare, gratare 1506.32 3209.33 0.13 828.38 2008.08 0.10 -1201.25 -37.43 148 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcaniz 511.75 2526.63 0.10 459.45 2003.26 0.10 -523.37 -20.71 149 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 11195.41 12176.82 0.48 3188.23 1991.13 0.10 -10185.69 -83.65 150 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 522.91 1371.96 0.05 779.92 1970.17 0.10 598.21 43.60 151 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 768.63 2626.45 0.10 434.96 1956.29 0.10 -670.16 -25.52 152 42030000 Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte 91.66 3245.94 0.13 41.36 1949.63 0.10 -1296.31 -39.94 153 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 1046.17 2789.69 0.11 592.36 1937.65 0.10 -852.04 -30.54 plastice 154 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 43.19 1511.48 0.06 13.42 1932.20 0.10 420.72 27.84 155 56060000 Fire snuruite, benzi si articole de forme similare 671.65 2634.16 0.10 415.95 1930.58 0.10 -703.59 -26.71 156 55030000 Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate 2515.54 2674.78 0.11 1975.15 1928.81 0.10 -745.98 -27.89 157 84550000 Laminoare pentru metale si cilindrii lor. 629.87 3294.71 0.13 651.62 1921.22 0.10 -1373.49 -41.69 158 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 995.98 1932.90 0.08 823.14 1918.16 0.10 -14.74 -0.76 159 70050000 Geam in foi sau in placi chiar cu str.absorb. 9633.93 3727.12 0.15 5586.17 1838.15 0.10 -1888.97 -50.68 160 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 1227.69 1866.46 0.07 1559.37 1834.95 0.10 -31.51 -1.69

Page 25: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

25

Anexa 5 LISTA principalelor produse importate la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 1 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 2047.70 111765.14 2.81 3702.67 106057.84 4.19 -5707.30 -5.11 2 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 674333.68 313857.74 7.89 362112.58 83208.90 3.29 -230648.84 -73.49 (titei) 3 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 637.22 75201.62 1.89 790.83 73320.22 2.90 -1881.40 -2.50 4 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 16299.06 97296.48 2.45 10034.19 61582.50 2.43 -35713.98 -36.71 5 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 27831.83 263775.19 6.63 5025.56 53730.81 2.12 -210044.38 -79.63 transp.persoane 6 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 8617.50 62242.34 1.57 6722.02 42740.80 1.69 -19501.54 -31.33 7 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 46785.22 31560.60 0.79 103792.09 41607.80 1.64 10047.20 31.83 (benzine, motorine) 8 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 8175.33 138847.87 3.49 15239.80 31896.71 1.26 -106951.16 -77.03 9 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 2475.05 46856.61 1.18 2188.30 31208.52 1.23 -15648.09 -33.40 10 2030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata 12703.42 21419.49 0.54 17289.21 30232.59 1.19 8813.09 41.15 11 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 238828.80 18931.45 0.48 238949.61 25957.91 1.03 7026.46 37.12 12 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 166.52 34313.98 0.86 131.70 25032.54 0.99 -9281.44 -27.05 13 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 786.37 45383.25 1.14 371.64 25016.87 0.99 -20366.38 -44.88 14 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 802.67 16327.15 0.41 2170.83 24376.34 0.96 8049.19 49.30 15 41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale 1304.69 27980.85 0.70 960.74 20545.47 0.81 -7435.38 -26.57 16 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau gaze 3961.12 39099.35 0.98 2118.47 19395.05 0.77 -19704.31 -50.40 17 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 8426.38 23756.54 0.60 6565.64 19113.23 0.76 -4643.31 -19.55 18 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 4373.72 27299.91 0.69 3850.33 18844.03 0.74 -8455.89 -30.97 19 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 6782.22 22395.28 0.56 5015.91 18372.91 0.73 -4022.38 -17.96 20 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 2084.36 21721.48 0.55 1645.53 17771.71 0.70 -3949.77 -18.18 21 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 1532.47 24849.10 0.62 2511.58 17258.25 0.68 -7590.85 -30.55

Page 26: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

26

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 22 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 3717.76 53427.63 1.34 1128.58 16529.49 0.65 -36898.14 -69.06 23 84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut,inchi 304.69 6753.88 0.17 503.89 16354.93 0.65 9601.05 142.16 24 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 1864.99 19251.89 0.48 1497.78 15857.73 0.63 -3394.15 -17.63 25 73080000 Structuri si parti de structuri 9746.76 19191.62 0.48 6688.87 15821.56 0.63 -3370.06 -17.56 26 52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc 2273.07 24575.89 0.62 1529.82 15793.95 0.62 -8781.94 -35.73 27 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 3217.36 31615.51 0.80 2263.06 15405.53 0.61 -16209.98 -51.27 28 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 9183.84 16256.19 0.41 8109.33 15142.33 0.60 -1113.86 -6.85 29 10050000 Porumb. 30154.75 11073.81 0.28 85506.47 14957.84 0.59 3884.03 35.07 30 30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap. 23.37 10270.13 0.26 28.99 14436.48 0.57 4166.35 40.57 31 84730000 Parti si accesorii 686.92 23148.48 0.58 322.98 13688.74 0.54 -9459.75 -40.87 32 54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice 1506.20 17506.37 0.44 1099.41 13415.30 0.53 -4091.07 -23.37 33 86070000 Parti de vehicule pentru cai ferate sau similare 3268.38 10801.08 0.27 4178.11 13255.55 0.52 2454.47 22.72 34 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 10198.92 79072.07 1.99 1682.11 13251.37 0.52 -65820.70 -83.24 35 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 19239.07 14786.73 0.37 20083.41 12980.09 0.51 -1806.64 -12.22 36 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 2038.98 23519.83 0.59 829.93 12959.54 0.51 -10560.29 -44.90 37 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 1101.96 13607.89 0.34 1138.69 12858.08 0.51 -749.81 -5.51 38 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 10151.11 20294.78 0.51 10647.39 12540.07 0.50 -7754.71 -38.21 39 34020000 Agenti organici de suprafata 12689.03 12755.67 0.32 13179.97 12226.62 0.48 -529.04 -4.15 40 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 3448.45 11388.83 0.29 3615.04 12153.92 0.48 765.09 6.72 parte 41 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 1080.14 25910.33 0.65 493.24 11598.02 0.46 -14312.31 -55.24 42 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane, 5556.09 16716.69 0.42 3567.13 11419.94 0.45 -5296.75 -31.69 43 2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 6412.72 8403.71 0.21 8913.55 11399.06 0.45 2995.35 35.64 44 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 1159.36 11571.35 0.29 820.51 11141.07 0.44 -430.28 -3.72 45 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 5215.89 13000.81 0.33 4206.89 11015.55 0.44 -1985.26 -15.27 plastice 46 84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 1634.91 18957.66 0.48 840.50 11014.91 0.44 -7942.75 -41.90 47 85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante 948.22 17976.09 0.45 881.59 10966.22 0.43 -7009.88 -39.00 48 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 2881.32 16693.12 0.42 2071.60 10697.77 0.42 -5995.35 -35.92 49 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide, 1196.59 9514.41 0.24 1320.66 10435.80 0.41 921.40 9.68 50 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 1715.42 14959.87 0.38 913.18 10198.08 0.40 -4761.79 -31.83

Page 27: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

27

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 51 95040000 Articole pentru jocuri de societate 158.31 3077.42 0.08 223.04 9655.19 0.38 6577.77 213.74 52 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 4151.70 11457.32 0.29 3724.77 9586.88 0.38 -1870.44 -16.33 53 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 4824.24 5675.22 0.14 8609.24 9458.96 0.37 3783.74 66.67 54 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 5393.07 9542.69 0.24 5099.33 8748.40 0.35 -794.30 -8.32 55 24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 2242.45 7031.77 0.18 1960.38 8676.58 0.34 1644.81 23.39 56 9010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata 2971.41 6336.76 0.16 3499.57 8674.64 0.34 2337.88 36.89 57 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 23430.96 11468.66 0.29 16586.69 8653.51 0.34 -2815.15 -24.55 58 84020000 Cazane generatoare de aburi 131.58 778.56 0.02 1120.29 8644.64 0.34 7866.08 1010.33 59 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 6868.10 6763.75 0.17 6226.66 8546.82 0.34 1783.07 26.36 60 38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie 7971.20 10587.02 0.27 8442.21 8491.75 0.34 -2095.26 -19.79 61 84740000 Masini,aparate ptr sortat,cernut,separat,spalat,concasat 2322.19 8687.99 0.22 1386.28 8476.45 0.34 -211.54 -2.43 62 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 343.13 12278.68 0.31 260.37 8417.93 0.33 -3860.75 -31.44 63 48180000 Hirtie igienica,batiste,servetele demachiante si ptr.miini 3316.16 7652.45 0.19 3841.87 8365.65 0.33 713.20 9.32 64 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 3155.94 12780.51 0.32 2173.31 8252.50 0.33 -4528.01 -35.43 65 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 20407.44 17926.22 0.45 8986.61 7935.33 0.31 -9990.89 -55.73 66 84170000 Furnale si cuptoare industriale sau de laborator, 744.36 8283.60 0.21 531.78 7931.05 0.31 -352.55 -4.26 67 8050000 Citrice, proaspete sau uscate. 22272.69 8424.51 0.21 19746.28 7909.66 0.31 -514.85 -6.11 68 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 3942.83 9988.47 0.25 3294.83 7837.15 0.31 -2151.32 -21.54 69 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 14017.89 10744.04 0.27 9458.14 7779.82 0.31 -2964.21 -27.59 70 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 13057.01 16391.47 0.41 6957.16 7769.60 0.31 -8621.88 -52.60 71 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 3815.86 15112.25 0.38 1398.13 7747.35 0.31 -7364.90 -48.73 72 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 2677.93 5710.73 0.14 3476.63 7694.04 0.30 1983.31 34.73 73 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 3667.22 10545.47 0.27 5207.97 7673.66 0.30 -2871.81 -27.23 74 99990000 Alte nespecificate 142.59 7884.44 0.20 371.59 7661.12 0.30 -223.32 -2.83 75 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 11224.03 5105.18 0.13 18733.78 7553.11 0.30 2447.92 47.95 76 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 353.66 11825.78 0.30 323.86 7540.79 0.30 -4284.99 -36.23 77 94010000 Scaune transformabile 4677.42 12596.59 0.32 2709.58 7508.50 0.30 -5088.10 -40.39 78 72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate 10672.54 6167.64 0.16 16101.48 7401.58 0.29 1233.94 20.01 79 74080000 Sirma de cupru. 1921.25 10735.70 0.27 1746.80 7399.74 0.29 -3335.96 -31.07

Page 28: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

28

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 80 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 1475.97 12800.81 0.32 959.82 7362.43 0.29 -5438.38 -42.48 81 48020000 Hirtii si cartoane, nestratificate, neacoperite, 12590.65 9870.08 0.25 9322.70 7361.23 0.29 -2508.86 -25.42 82 84830000 Arbori de transmisie si 1730.54 10244.31 0.26 1182.29 7322.55 0.29 -2921.76 -28.52 manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 83 4060000 Brinzeturi si casuri. 1564.26 5428.75 0.14 2542.23 7286.39 0.29 1857.65 34.22 84 52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp 1075.37 11021.48 0.28 861.30 7255.69 0.29 -3765.80 -34.17 85 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 1427.94 12043.28 0.30 696.50 7202.97 0.28 -4840.31 -40.19 86 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate; 8399.34 8996.40 0.23 5365.78 7160.50 0.28 -1835.90 -20.41 87 85340000 Circuite imprimate. 235.31 8248.13 0.21 157.05 7154.30 0.28 -1093.83 -13.26 88 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 51271.00 13998.10 0.35 11970.23 7123.54 0.28 -6874.56 -49.11 89 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 2930.65 22737.39 0.57 939.75 7013.80 0.28 -15723.59 -69.15 90 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 3176.12 11452.42 0.29 3307.83 6978.98 0.28 -4473.44 -39.06 91 33020000 -Amestecuri de substante odorizante 609.16 8870.08 0.22 455.95 6961.00 0.28 -1909.08 -21.52 92 23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor 11946.31 7309.97 0.18 10200.23 6772.75 0.27 -537.22 -7.35 93 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 9193.29 12388.17 0.31 7804.96 6724.83 0.27 -5663.34 -45.72 94 87020000 Autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau mai 2240.14 20545.18 0.52 500.25 6638.98 0.26 -13906.19 -67.69 multe 95 27160000 Energie electrica. 0.00 4533.79 0.11 0.00 6637.70 0.26 2103.91 46.41 96 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 176.27 5224.26 0.13 216.52 6590.16 0.26 1365.90 26.15 97 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 1178.17 10753.08 0.27 622.02 6425.35 0.25 -4327.73 -40.25 98 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 1602.05 10911.83 0.27 1061.81 6384.41 0.25 -4527.42 -41.49 99 87140000 Parti si accesorii de vehicule 515.04 3975.90 0.10 798.59 6315.03 0.25 2339.13 58.83 100 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 2352.10 9877.78 0.25 1228.75 6239.62 0.25 -3638.16 -36.83 101 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 21417.63 11914.40 0.30 8599.25 6221.07 0.25 -5693.33 -47.79 102 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 2288.15 1260.14 0.03 64090.99 6216.52 0.25 4956.37 393.32 103 33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj 1036.97 7780.89 0.20 671.19 6186.51 0.24 -1594.37 -20.49 104 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 14099.27 11663.96 0.29 8040.50 6175.81 0.24 -5488.15 -47.05 105 1030000 Animale vii din specia porcina. 1713.28 2419.86 0.06 3154.73 6166.05 0.24 3746.18 154.81 106 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 1613.29 7589.97 0.19 1398.16 6148.19 0.24 -1441.78 -19.00 107 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 426.77 4897.06 0.12 492.11 6142.31 0.24 1245.25 25.43 108 62170000 Alte accesorii de imbracaminte confectionate 356.86 8465.57 0.21 297.41 6135.76 0.24 -2329.81 -27.52

Page 29: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

29

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 109 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 1711.71 5229.25 0.13 1227.33 6055.89 0.24 826.64 15.81 separatoare 110 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 1876.05 4995.42 0.13 1859.32 6005.12 0.24 1009.70 20.21 111 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 834.93 8100.09 0.20 675.08 5924.67 0.23 -2175.42 -26.86 112 28180000 Corindon artificial, definit chimic sau nu; oxid de 9966.21 2214.31 0.06 26935.14 5891.45 0.23 3677.13 166.06 113 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 422.20 5438.38 0.14 713.47 5867.04 0.23 428.66 7.88 114 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 491.17 5599.70 0.14 544.94 5856.44 0.23 256.74 4.58 115 4010000 Lapte si smintina,neconcentrate,fara adaos de zahar 5942.48 3297.00 0.08 11866.28 5690.95 0.22 2393.95 72.61 116 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 594.84 8774.64 0.22 301.35 5636.51 0.22 -3138.13 -35.76 117 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 636.79 4261.81 0.11 760.57 5624.17 0.22 1362.36 31.97 118 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 366.60 4498.82 0.11 391.48 5546.93 0.22 1048.11 23.30 119 85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare 51.03 7444.02 0.19 44.99 5450.52 0.22 -1993.50 -26.78 120 51120000 Tesaturi din lina pieptanata sau din par fin de animale 229.08 8201.64 0.21 181.08 5326.84 0.21 -2874.80 -35.05 121 33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras, 1214.59 5228.73 0.13 1306.75 5326.74 0.21 98.01 1.87 122 55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue. 1019.07 7276.49 0.18 721.59 5248.30 0.21 -2028.19 -27.87 123 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 3762.86 16480.49 0.41 1303.58 5246.14 0.21 -11234.35 -68.17 124 48110000 Hirtii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza 2385.55 5618.79 0.14 2427.41 5103.44 0.20 -515.35 -9.17 125 8030000 Banane, proaspete sau uscate. 13061.76 6014.35 0.15 8547.03 5014.67 0.20 -999.68 -16.62 126 39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune 4018.82 8929.33 0.22 2184.75 4968.78 0.20 -3960.55 -44.35 127 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 33679.76 14619.64 0.37 13646.09 4955.10 0.20 -9664.54 -66.11 128 69080000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj 23456.08 7150.94 0.18 19068.80 4932.28 0.19 -2218.65 -31.03 129 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 1763.23 4525.83 0.11 1656.86 4897.95 0.19 372.13 8.22 130 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 904.60 6961.34 0.18 5620.85 4888.35 0.19 -2072.99 -29.78 neelec.,pt.fol.man 131 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 296.11 4011.97 0.10 384.68 4847.83 0.19 835.86 20.83 132 54020000 Fire din filamente sintetice 3361.57 10118.01 0.25 1400.76 4832.70 0.19 -5285.31 -52.24 133 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 1918.32 4296.15 0.11 1646.81 4690.79 0.19 394.64 9.19 134 54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale 221.06 3521.75 0.09 177.27 4654.94 0.18 1133.19 32.18 135 58060000 Panglici 577.74 6152.56 0.15 530.03 4630.56 0.18 -1522.00 -24.74 136 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 117.59 11599.23 0.29 47.83 4627.25 0.18 -6971.97 -60.11 137 48100000 Hirtii si cartoane acoperite cu caolin 9624.48 7290.20 0.18 5491.77 4626.06 0.18 -2664.14 -36.54

Page 30: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

30

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 138 84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti 4211.38 20750.83 0.52 1075.83 4615.92 0.18 -16134.91 -77.76 139 60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate: 810.18 5396.13 0.14 541.02 4598.77 0.18 -797.36 -14.78 140 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 1887.31 8281.74 0.21 843.30 4520.48 0.18 -3761.27 -45.42 141 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 123.59 8794.91 0.22 48.03 4502.36 0.18 -4292.55 -48.81 142 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 332367.03 17586.27 0.44 36256.48 4483.60 0.18 -13102.68 -74.51 143 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 1726.25 7250.64 0.18 841.30 4430.00 0.18 -2820.64 -38.90 144 29090000 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, 10002.76 7032.83 0.18 10968.69 4397.74 0.17 -2635.10 -37.47 145 85020000 Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice 504.97 2562.76 0.06 326.91 4376.16 0.17 1813.40 70.76 146 39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare. 4492.40 5857.85 0.15 3975.57 4324.20 0.17 -1533.64 -26.18 147 32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici 1427.03 5608.09 0.14 1081.67 4251.91 0.17 -1356.17 -24.18 148 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 11302.85 7181.17 0.18 11138.29 4226.99 0.17 -2954.18 -41.14 149 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 824.26 5391.66 0.14 311.10 4181.09 0.17 -1210.57 -22.45 150 87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale 1210.98 6805.97 0.17 737.83 4133.81 0.16 -2672.16 -39.26 151 94060000 Constructii prefabricate. 1924.53 5053.17 0.13 2176.23 4129.76 0.16 -923.41 -18.27 152 51050000 Lina, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat 670.15 4434.88 0.11 701.44 4100.88 0.16 -334.01 -7.53 153 42020000 Cufere, valize si geamantane 912.08 4337.57 0.11 696.40 4025.37 0.16 -312.21 -7.20 154 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 65418.85 24619.00 0.62 9192.08 4014.56 0.16 -20604.44 -83.69 155 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 258.16 6286.09 0.16 173.14 4011.67 0.16 -2274.41 -36.18 156 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 665.27 6328.01 0.16 322.71 3987.65 0.16 -2340.36 -36.98 157 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 4174.68 16759.50 0.42 1206.22 3962.00 0.16 -12797.50 -76.36 158 76040000 --Bare si profile din aluminiu. 1866.65 7985.96 0.20 1069.30 3956.08 0.16 -4029.88 -50.46 159 3030000 Peste congelat, exclusiv file si carne de peste de la poz. 0 2317.04 2291.24 0.06 4093.53 3895.09 0.15 1603.84 70.00 160 59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta 1374.34 3652.77 0.09 1323.11 3840.61 0.15 187.84 5.14 161 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 166.42 4627.69 0.12 138.98 3825.79 0.15 -801.90 -17.33 162 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 8837.47 2044.86 0.05 17494.17 3809.82 0.15 1764.96 86.31 163 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 9315.59 2526.74 0.06 33059.15 3806.11 0.15 1279.37 50.63 164 39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 1289.69 6462.08 0.16 1364.52 3751.42 0.15 -2710.67 -41.95 165 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 375.45 5272.50 0.13 173.89 3679.36 0.15 -1593.14 -30.22 166 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 131.12 5638.42 0.14 86.69 3654.30 0.14 -1984.12 -35.19

Page 31: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

31

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 167 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 3314.91 4714.13 0.12 5253.17 3616.04 0.14 -1098.09 -23.29 168 56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu 875.51 4861.82 0.12 900.32 3593.48 0.14 -1268.34 -26.09 169 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 887.49 3464.60 0.09 849.55 3582.47 0.14 117.87 3.40 170 56010000 Vata din materiale textile si articole din aceasta; 706.28 2414.06 0.06 5573.83 3579.52 0.14 1165.46 48.28 171 22020000 Ape,inclusiv ape minerale si ape gazoase, care au zahar 5178.05 3960.59 0.10 4608.52 3574.49 0.14 -386.09 -9.75 172 70100000 Damigene, sticle, baloane, borcane, cani, ambalaje 3338.13 1537.70 0.04 7495.22 3544.62 0.14 2006.91 130.51 173 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 504.99 5073.41 0.13 429.85 3484.78 0.14 -1588.64 -31.31 174 76160000 ---Alte articole din aluminiu. 713.25 5910.59 0.15 615.12 3483.20 0.14 -2427.38 -41.07 175 85350000 Aparatura ptr comutarea,taierea,protectia,circ.elec.1000V 93.26 1964.18 0.05 95.89 3475.41 0.14 1511.24 76.94 176 85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili 239.02 5370.06 0.14 164.06 3467.23 0.14 -1902.83 -35.43 177 4070000 Oua de pasari,in coaja,proaspete,conser.sau preparate 1080.40 1655.06 0.04 2342.33 3435.17 0.14 1780.11 107.56 178 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 97.98 2868.19 0.07 83.70 3428.08 0.14 559.89 19.52 179 19010000 Extracte de malt;preparate alimentare din 1268.37 2727.13 0.07 2190.81 3417.86 0.14 690.73 25.33 fainuri,gris,amid 180 74030000 Cupru electrolitic si aliaje de cupru sub forma bruta. 1601.72 7879.66 0.20 1311.55 3397.31 0.13 -4482.35 -56.89 181 84470000 Masini de tricotat, de incheiat (cusut) tricotaje 84.80 1312.88 0.03 69.09 3393.91 0.13 2081.03 158.51 182 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 1073.13 4607.05 0.12 595.36 3384.36 0.13 -1222.69 -26.54 183 20080000 Fructe, simburi si alte parti comestibile de plante, 3034.05 3258.08 0.08 2487.09 3319.09 0.13 61.00 1.87 184 41040000 Piei depilate de bovine sau de cabaline, preparate 246.71 5106.98 0.13 179.03 3229.71 0.13 -1877.27 -36.76 185 53090000 Tesaturi de in. 359.94 7367.98 0.19 138.57 3203.91 0.13 -4164.08 -56.52 186 35060000 Cleiuri si alte adezive nedenumite si neincl.in alta parte 1775.61 2985.77 0.08 997.86 3123.87 0.12 138.10 4.63 187 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 1519.66 4504.00 0.11 1032.77 3114.34 0.12 -1389.66 -30.85 188 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 567.28 6084.80 0.15 377.92 3108.27 0.12 -2976.54 -48.92 imbracaminte 189 82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale, 171.47 4676.50 0.12 459.24 3074.14 0.12 -1602.36 -34.26 190 33030000 Parfumuri si ape de toaleta. 273.42 3696.70 0.09 240.10 3043.88 0.12 -652.82 -17.66 191 48210000 Etichete de toate felurile, din hirtie sau din carton 628.87 3756.39 0.09 348.19 3041.73 0.12 -714.66 -19.03 192 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 4289.57 5787.77 0.15 2932.94 3023.42 0.12 -2764.35 -47.76 primare 193 39240000 Vesela, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic 1472.00 3183.32 0.08 1848.50 3022.21 0.12 -161.11 -5.06 194 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 798.28 4055.41 0.10 746.53 2996.16 0.12 -1059.25 -26.12 195 29010000 Hidrocarburi aciclice. 7001.75 7096.45 0.18 7904.77 2979.84 0.12 -4116.61 -58.01

Page 32: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

32

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 196 84580000 Strunguri (incl.centre strunjire) pt.prel.metalelor 206.58 3086.15 0.08 178.96 2972.50 0.12 -113.65 -3.68 197 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 2846.42 4085.56 0.10 1810.93 2964.28 0.12 -1121.28 -27.45 198 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 1049.41 3474.37 0.09 850.75 2872.21 0.11 -602.16 -17.33 199 40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei 2232.66 3724.07 0.09 1488.36 2862.58 0.11 -861.49 -23.13 200 84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole 433.20 1934.53 0.05 599.79 2847.09 0.11 912.55 47.17 201 29410000 Antibiotice. 18.16 1236.34 0.03 52.34 2838.46 0.11 1602.11 129.58 202 72110000 Laminate plate,din fier sau otel neal.lat sub 5955.30 3639.47 0.09 3851.10 2825.31 0.11 -814.16 -22.37 600mm,neplacat 203 90220000 Aparate cu raze X si aparate cu raze alfa, beta sau gama 10.73 970.14 0.02 74.47 2815.23 0.11 1845.09 190.19 204 84380000 Masini,aparate,nedenumite si necuprinse in alta parte 623.67 13957.06 0.35 188.50 2814.44 0.11 -11142.63 -79.84 205 12090000 Seminte, fructe si spori, folosite pentru insamintat 614.00 2805.84 0.07 580.45 2803.91 0.11 -1.94 -0.07 206 34010000 Sapunuri; produse si preparate organice 1909.06 3005.69 0.08 1663.98 2800.88 0.11 -204.82 -6.81 207 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 421.16 3934.43 0.10 247.24 2764.76 0.11 -1169.67 -29.73 208 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 1334.09 1383.77 0.03 3928.54 2763.56 0.11 1379.79 99.71 209 48050000 Alte hirtii si cartoane, nestratificate si neacoperite 8865.22 3838.41 0.10 7173.51 2754.88 0.11 -1083.53 -28.23 210 74110000 Tevi si tuburi din cupru. 794.08 5220.44 0.13 602.45 2723.26 0.11 -2497.19 -47.83 211 85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat 271.40 3498.57 0.09 127.97 2716.54 0.11 -782.02 -22.35 212 95060000 Echipament,mat pentru cultura fizica,gimnastica,atletism 905.83 2517.04 0.06 798.17 2707.64 0.11 190.60 7.57 213 22080000 Alcool etilic nedenat.pina la 80% 704.76 3019.08 0.08 510.04 2691.14 0.11 -327.94 -10.86 alcool;prep.alcool.mixte 214 32090000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri in mediu apos 1183.30 2690.25 0.07 1300.76 2648.91 0.10 -41.34 -1.54 215 60040000 Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de peste 30 cm 250.71 3771.43 0.09 168.85 2632.90 0.10 -1138.53 -30.19 216 52100000 Tesaturi sub 85%bbc,amestec cu fire artif.peste 200g/mp 358.41 4128.03 0.10 210.05 2605.79 0.10 -1522.24 -36.88 217 38220000 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe suport sau prep. 95.24 3430.39 0.09 49.40 2595.69 0.10 -834.69 -24.33 218 73030000 Tevi, tuburi si profile tubulare, din fonta. 173.18 199.05 0.01 2961.32 2574.30 0.10 2375.25 1193.30 219 2020000 Carne de bovine congelata 529.33 1235.07 0.03 999.74 2555.86 0.10 1320.78 106.94 220 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 8.57 2713.96 0.07 5.95 2535.01 0.10 -178.96 -6.59 221 84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat 359.78 3003.30 0.08 481.17 2532.99 0.10 -470.31 -15.66 222 48010000 Hirtie de ziar, in rulouri sau in foi. 4752.88 2432.21 0.06 4817.73 2507.67 0.10 75.45 3.10 223 70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif. 2095.02 3813.39 0.10 1263.59 2498.04 0.10 -1315.36 -34.49 224 20050000 Alte legume prep.sau conserv.,altfel decit in 5516.75 4329.38 0.11 3483.50 2486.31 0.10 -1843.07 -42.57 otet,necongela

Page 33: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

33

2008 2009 Crestere 2009/2008 Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen- (tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%) 225 76070000 Folii si benzi subtiri din aluminiu 722.60 3330.37 0.08 560.29 2484.25 0.10 -846.13 -25.41 226 84270000 Carucioare-stivuitoare 1282.69 4912.73 0.12 530.46 2476.03 0.10 -2436.70 -49.60 227 84500000 Masini de spalat,si cele cu dispozitiv de uscare 3254.84 8844.57 0.22 968.26 2446.12 0.10 -6398.45 -72.34 228 10060000 Orez. 3602.99 1208.19 0.03 4181.90 2438.18 0.10 1229.99 101.80 229 84250000 Palane, trolii si cabestane; cricuri si vinciuri. 376.84 1651.28 0.04 306.10 2412.88 0.10 761.61 46.12

Page 34: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

34

Anexa 6

Evolutia volumului si structurii comertului international al Romaniei pe sectiuni SA la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii - - milioane EURO - EXPORT IMPORT 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

Total, din care: 2525.24 1920.11 -23.96 3976.07 2530.23 -36.36 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% I ANIMALE VII SI PRODUSE ALE 12.09 11.62 -3.83 63.54 91.38 43.82 REGNULUI ANIMAL 0.48% 0.61% 1.60% 3.61% II PRODUSE ALE REGNULUI 49.42 71.71 45.09 80.29 85.93 7.02 VEGETAL 1.96% 3.73% 2.02% 3.40% III GRASIMI SI ULEIURI DE 6.41 4.66 -27.32 13.56 10.45 -22.94 ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA;PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;CEARA DE ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA 0.25% 0.24% 0.34% 0.41% IV PRODUSE 36.66 35.44 -3.32 100.79 94.53 -6.21 ALIMENTARE;BAUTURI,LICHID E ALCOOLICE SI OTET;TUTUN SI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI 1.45% 1.85% 2.53% 3.74% V PRODUSE MINERALE 266.47 134.77 -49.42 572.29 206.36 -63.94 10.55% 7.02% 14.39% 8.16% VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI 101.68 47.06 -53.71 302.21 273.06 -9.64 CHIMICE SI ALE INDUSTRIILOR CONEXE 4.03% 2.45% 7.60% 10.79% VII MATERIALE PLASTICE SI 136.05 90.03 -33.83 223.67 156.97 -29.82 ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC;CAUCIUC SI ARTICOLE DIN CAUCIUC 5.39% 4.69% 5.63% 6.20% VIII PIEI BRUTE,PIEI 19.90 14.38 -27.76 48.48 36.89 -23.91 TABACITE,BLANURI SI PROD.DIN ACESTEA;ARTICOLE DE CURELARIE SI DE SELARIE;ARTIC.DE VOIAJ;BAGAJE DE MANA,SACOSE SI ARTIC.SIMILARE,ARTIC.OBTIN UTE PRIN PRELUCRAREA 0.79% 0.75% 1.22% 1.46%

Page 35: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

35

IX LEMN,CARBUNE DE LEMN SI 68.27 57.53 -15.73 37.10 21.71 -41.49 ARTIC.DIN LEMN;PLUTA SI LUCRARI DIN PLUTA;LUCRARI DIN IMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE 2.70% 3.00% 0.93% 0.86% X PASTA DE LEMN SAU DIN 11.90 11.02 -7.43 69.36 59.78 -13.81 ALTE MAT.FIBROASE CELULOZICE;DESEURI DE HARTIE SAU DE CARTON;HARTIE SI CARTON SI ARTIC. DIN ACESTEA 0.47% 0.57% 1.74% 2.36% XI MATERIALE TEXTILE SI 290.74 251.80 -13.39 273.00 204.36 -25.14 ARTIC.DIN ACESTE MAT. 11.51% 13.11% 6.87% 8.08% XII INCALTAMINTE,PALARII,UMBR 107.63 92.04 -14.49 39.39 31.41 -20.26 ELE,UMBRELE DE SOARE,BASTOANE,BICE,CRAV ASE SI PARTI ALE ACESTORA;PENE SI FULGI PREPARATI SI ARTIC.DIN ACESTEA;FLORI ARTIF.;ARTIC.DIN PAR UMAN 4.26% 4.79% 0.99% 1.24% XIII ARTIC.DIN 17.31 12.65 -26.92 57.98 36.33 -37.35 PIATRA,IPSOS,CIMENT,AZBES T,MICA SI DIN MAT.SIMILARE;PROD.CERAMI CE;STICLA SI ARTIC.DIN STICLA 0.69% 0.66% 1.46% 1.44% XV METALE COMUNE SI ARTIC. 381.84 240.63 -36.98 399.99 252.34 -36.91 DIN METALE COMUNE 15.12% 12.53% 10.06% 9.97% XVI MASINI SI 596.24 527.81 -11.48 1015.28 682.03 -32.82 APARATE,ECHIPAMENTE ELEC.SI PARTI ALE ACESTORA;APARATE DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL;AP.DE INREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAG.SI SUNET DE TELEVIZIUNE SI PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA 23.61% 27.49% 25.53% 26.96% XVII VEHICULE,AERONAVE,VASE 280.65 200.46 -28.57 538.08 177.42 -67.03 SI ECHIPAMENTE AUXILIARE DE TRANSPORT 11.11% 10.44% 13.53% 7.01% XVIII INSTRUMENTE SI 23.24 23.12 -0.49 65.03 43.82 -32.62 AP.OPTICE,FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE,DE MASURA,DE CONTROL SAU DE PRECIZIE;INSTR.SI AP.MEDICO- CHIRURGICALE;CEASURI;INST RUMENTE MUZICALE;PARTI SI 0.92% 1.20% 1.64% 1.73% XX MARFURI SI PRODUSE DIVERSE 112.71 88.76 -21.25 68.15 57.81 -15.17 4.46% 4.62% 1.71% 2.28% 99 ALTE 6.05 4.62 -23.60 7.88 7.66 -2.83 0.24% 0.24% 0.20% 0.30%

Page 36: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

36

Anexa 7

Evolutia comertului international al Romaniei pe regiuni geografice la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii - - milioane EURO -

EXPORT IMPORT Tara 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

TOTAL, din care: 2525.24 1920.11 -23.96 3976.07 2530.23 -36.36 1 EUROPA, din care: 2307.95 1724.95 -25.26 3567.68 2171.09 -39.15 I. UE, din care: 1825.03 1483.84 -18.70 2760.77 1859.79 -32.64 AUSTRIA 60.91 60.19 -1.19 204.49 121.02 -40.82 BELGIA 41.43 36.61 -11.64 74.87 61.44 -17.94 BULGARIA 92.90 66.18 -28.76 49.85 64.84 30.09 CEHIA 37.17 34.17 -8.07 111.87 53.74 -51.96 CIPRU 5.89 2.22 -62.33 1.43 3.43 139.44 DANEMARCA 5.66 6.04 6.71 16.28 15.36 -5.68 ESTONIA 0.40 1.44 257.56 0.72 0.60 -16.44 FINLANDA 3.06 5.46 78.39 20.88 6.06 -71.00 FRANTA 210.35 160.35 -23.77 246.23 163.18 -33.73 GERMANIA 428.21 357.82 -16.44 662.43 447.46 -32.45 GRECIA 48.79 29.85 -38.82 48.19 41.96 -12.92 IRLANDA 7.50 3.69 -50.86 19.99 7.30 -63.47 ITALIA 411.92 341.57 -17.08 432.80 283.97 -34.39 LETONIA 0.59 0.47 -20.13 0.80 0.98 22.29 LITUANIA 2.47 1.14 -53.73 2.36 1.29 -45.62 LUXEMBURG 0.27 4.25 1471.16 7.53 2.66 -64.68 MALTA 0.34 0.56 66.66 4.37 0.28 -93.67 MAREA BRITANIE 88.36 62.02 -29.81 80.76 57.01 -29.41 OLANDA 50.99 78.67 54.29 143.20 113.29 -20.89 POLONIA 54.29 41.60 -23.38 136.45 84.85 -37.82 PORTUGALIA 4.76 13.30 179.32 8.41 8.45 0.54 SLOVACIA 27.74 25.83 -6.87 62.22 27.07 -56.50 SLOVENIA 14.05 9.54 -32.12 42.38 17.01 -59.87 SPANIA 62.86 44.45 -29.30 87.07 42.50 -51.19 SUEDIA 16.22 11.96 -26.24 29.09 16.23 -44.21 TARI SI TER.NEDET - 0.02 0.04 59.84 0.09 0.12 24.41 UNGARIA 147.86 84.42 -42.90 265.99 217.70 -18.16 II. AELS, din care: 48.34 26.21 -45.79 23.14 28.84 24.65 ELVETIA 34.14 23.18 -32.09 16.95 21.80 28.62 ISLANDA 0.31 0.06 -81.52 0.00 0.02 21633. LIECHTENSTEIN 0.19 0.03 -86.27 0.06 0.20 220.89 NORVEGIA 13.70 2.94 -78.55 6.12 6.81 11.33

Page 37: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

37

EXPORT IMPORT Tara 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

III. CSI, din care: 155.63 79.22 -49.10 555.53 170.61 -69.29 ARMENIA 0.28 0.07 -73.86 0.00 0.00 AZERBAIDJAN 0.32 0.63 98.34 0.03 0.00 -98.36 BIELORUSIA 0.20 0.79 301.41 7.10 2.71 -61.84 FEDERATIA RUSA 41.84 29.14 -30.36 313.16 57.02 -81.79 GRUZIA (GEORGIA) 11.63 4.56 -60.80 0.00 0.30 KAZAHSTAN 3.28 4.44 35.36 189.01 78.87 -58.27 KIRGIZSTAN 0.06 0.04 -38.77 0.01 0.04 382.46 MOLDOVA 34.37 18.74 -45.46 12.53 13.28 6.00 TADJIKISTAN 0.00 0.00 0.46 0.00 -100.00 TURKMENISTAN 0.74 0.77 4.88 4.16 0.24 -94.12 UCRAINA 56.89 16.70 -70.65 28.23 18.10 -35.89 UZBEKISTAN 6.02 3.33 -44.64 0.83 0.05 -94.40 IV. Alte state europene, din care: 264.10 132.77 -49.73 225.72 110.87 -50.88 ALBANIA 2.64 2.53 -4.31 0.04 0.07 50.23 BOSNIA-HERTEGOVINA 3.58 3.13 -12.58 1.17 0.66 -44.07 CROATIA 3.72 5.55 48.96 7.02 2.73 -61.07 KOSOVO 1.29 0.66 -48.66 0.00 0.00 MACEDONIA 5.39 1.44 -73.26 1.64 0.66 -59.59 MUNTENEGRU 1.66 0.59 -64.33 0.05 0.00 -100.00 SERBIA 37.23 26.26 -29.46 12.75 10.94 -14.21 TURCIA 208.58 92.60 -55.61 203.04 95.82 -52.81 V. Ministate europene, din care: 14.85 2.91 -80.37 2.52 0.98 -61.22 ANDORRA 0.00 0.05 0.00 0.00 GIBRALTAR 10.84 0.01 -99.90 0.00 0.00 INSULELE FAROE 0.01 0.02 22.49 0.00 0.00 SAN MARINO 3.99 2.84 -28.87 2.52 0.98 -61.22

2 AFRICA SI ORIENTUL APROPIAT, din care: 112.46 101.17 -10.04 42.23 39.46 -6.56

2.1 AFRICA , din care: 19.61 29.23 49.07 8.95 17.56 96.16 AFRICA DE SUD 1.50 5.67 276.68 5.14 10.70 108.27 ALGERIA 8.00 8.31 3.88 0.00 2.02 ANGOLA 0.06 0.04 -28.66 0.00 0.00 BOTSWANA 0.00 0.00 -77.43 0.00 0.00 -100.00 BOURKINA FASSO 0.00 0.64 0.00 0.00 CAMERUN 1.05 0.18 -82.78 0.04 0.04 4.04 CAPE VERDE 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 COASTA DE FILDES 0.30 0.03 -88.56 0.88 0.45 -49.17 CONGO 0.40 0.01 -97.85 0.00 0.14 ETIOPIA 0.10 3.96 3949.48 0.09 0.12 42.05 GABON 0.00 0.00 -65.75 0.00 0.00 GHANA 0.14 0.02 -88.78 0.00 0.19 GUINEEA 0.00 0.00 0.00 0.00 INS.COMORE 0.11 0.00 -96.15 0.00 0.00 KENYA 0.00 0.16 4194.67 0.24 0.24 -3.65 LIBERIA 0.33 0.06 -81.42 0.00 0.00 MADAGASCAR 0.02 0.17 778.99 0.00 0.00 MALAWI 0.00 0.00 0.10 0.77 635.12 MALI 0.16 0.00 -100.0 0.00 0.04 MAROC 5.77 5.92 2.58 0.72 0.18 -74.60

Page 38: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

38

EXPORT IMPORT Tara 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

MAURITIUS 0.01 0.00 -61.97 0.00 0.02 MOZAMBIC 0.04 0.00 -100.0 0.00 0.02 NIGER 0.04 0.00 -100.0 0.00 0.00 NIGERIA 0.44 0.40 -8.63 0.00 0.00 REP.D.CONGO-FOST 0.00 0.00 0.03 0.07 136.59 RWANDA 0.00 0.00 0.25 0.30 20.83 SENEGAL 0.11 0.03 -67.74 0.00 0.00 -100.00 SIERRA LEONE 0.07 0.02 -63.76 0.00 0.00 -100.00 TANZANIA 0.09 0.00 -100.0 0.15 0.31 103.10 TOGO 0.00 0.02 0.00 0.00 TUNISIA 0.86 3.58 317.63 1.08 0.98 -9.43 UGANDA 0.01 0.00 -100.0 0.07 0.59 683.90 ZAMBIA 0.00 0.00 -100.0 0.00 0.00 ZIMBABWE 0.00 0.00 0.15 0.39 164.57 2.2 ORIENTUL , din care: 92.85 71.94 -22.52 33.28 21.90 -34.19 APROPIAT ARABIA SAUDITA 3.15 2.67 -15.24 3.42 3.37 -1.66 BAHREIN 0.21 0.09 -55.80 0.00 0.00 EGIPT 10.75 7.68 -28.53 3.99 3.02 -24.34 EMIRATELE ARABE UNITE 35.33 23.05 -34.75 2.23 1.84 -17.34 IORDANIA 1.47 1.19 -19.27 0.30 0.32 5.78 IRAK 0.73 9.25 1162.81 0.00 0.00 IRAN 14.62 4.87 -66.67 1.70 0.16 -90.72 ISRAEL 10.85 5.99 -44.79 13.72 12.32 -10.21 KUWEIT 3.77 0.40 -89.26 0.00 0.00 LIBAN 4.53 4.53 -0.01 0.21 0.54 156.79 LIBIA 0.19 3.02 1501.44 6.97 0.00 -100.00 OMAN 0.45 1.44 222.07 0.06 0.29 413.82 QATAR 0.35 0.53 49.44 0.02 0.00 -100.00 R.ARABA SIRIANA 2.55 7.08 177.19 0.66 0.05 -92.08 REP.YEMEN 0.01 0.01 71.01 0.00 0.00 SUDAN 3.88 0.13 -96.59 0.00 0.00

3 ASIA SI OCEANIA , din care: 40.55 53.25 31.31 259.44 238.28 -8.16 AFGANISTAN 0.62 0.21 -65.72 0.00 0.00 AUSTRALIA 0.57 1.53 168.39 1.07 0.66 -38.65 BANGLADESH 0.08 0.01 -92.16 0.58 1.57 171.93 CAMBODGIA 0.00 0.00 0.02 0.13 545.62 CHINA 9.94 8.41 -15.42 146.87 137.43 -6.43 COREEA NORD 0.03 0.02 -40.57 0.00 0.00 165931 COREEA SUD 1.19 17.58 1373.94 25.46 20.30 -20.24 FILIPINE 0.05 0.09 73.93 1.69 0.92 -45.42 HONG-KONG 0.96 2.28 136.14 1.54 1.53 -0.71 INDIA 11.61 10.26 -11.59 16.90 28.26 67.23 INDONEZIA 0.93 0.46 -50.43 4.72 3.90 -17.27 INS.MARSHALL 0.02 0.02 -4.82 0.00 0.00 INSULELE MALDIVE 0.00 0.01 0.00 0.00 JAPONIA 3.75 6.53 74.36 30.52 18.71 -38.69 LAOS 0.00 0.00 0.00 0.07 MACAO 0.00 0.00 0.00 0.00 -60.78 MALAIEZIA 1.51 1.19 -21.26 6.27 3.07 -51.06 MONGOLIA 0.00 0.00 0.04 0.02 -45.48 MYANMAR 0.00 0.00 0.01 0.08 876.62 NEPAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 39: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

39

EXPORT IMPORT Tara 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

NOUA CALEDONIE 0.21 0.22 2.25 0.00 0.00 NOUA ZEELANDA 0.05 0.08 51.67 0.03 0.06 125.73 PAKISTAN 0.11 0.65 478.30 0.67 1.14 70.62 POLINEZIA FRANCEZA 0.03 0.09 246.80 0.00 0.00 SAMOA AMERICANA 0.01 0.00 -100.0 0.00 0.00 SINGAPORE 3.51 2.36 -32.70 1.62 1.52 -6.11 SRI LANKA 0.41 0.24 -40.69 0.25 0.65 157.79 TAIWAN 4.00 0.53 -86.77 11.96 8.83 -26.17 THAILANDA 0.67 0.31 -53.76 6.97 5.34 -23.38 VIETNAM 0.28 0.16 -43.37 2.27 4.08 79.37

4 AMERICA , din care: 62.65 37.59 -40.01 106.52 81.09 -23.87 4.1 AMERICA DE NORD , din care: 48.65 27.52 -43.44 62.90 47.79 -24.01 CANADA 1.93 1.81 -6.35 12.34 4.86 -60.63 S.U.A. 46.72 25.71 -44.97 50.56 42.93 -15.08 4.2 AMERICA DE SUD, din care: 12.61 9.88 -21.66 43.25 21.82 -49.55 ARGENTINA 0.55 0.09 -82.97 5.56 1.81 -67.41 BOLIVIA 0.00 0.00 0.14 0.06 -57.18 BRAZILIA 4.99 0.49 -90.21 29.46 8.14 -72.38 CHILE 0.00 0.02 1036.78 0.13 0.08 -34.52 COLUMBIA 5.52 1.30 -76.53 0.52 7.69 1368.3 CUBA 0.00 0.04 4188.67 0.00 0.00 22.94 ECUADOR 0.01 6.26 80813. 5.55 2.17 -60.87 MEXIC 1.08 0.82 -24.36 1.62 0.96 -40.61 PARAGUAY 0.00 0.03 0.00 0.04 PERU 0.00 0.00 4026.88 0.21 0.45 115.31 URUGUAY 0.00 0.00 0.06 0.41 621.35 VENEZUELA 0.45 0.83 84.15 0.00 0.00 -100.00 4.3 AMERICA , din care: 1.39 0.19 -86.27 0.37 11.48 2972.6 CENTRALA SI 5 ANTIGUA SI BARBADOS 0.30 0.02 -91.80 0.00 0.00 ANTILELE OLANDEZE. 0.00 0.00 0.00 0.00 ARUBA 0.00 0.00 0.00 5.31 BAHAMAS 0.15 0.04 -70.71 0.00 0.00 BARBADOS 0.01 0.00 -100.0 0.00 0.00 BELIZE 0.03 0.00 -100.0 0.00 0.00 COSTA RICA 0.00 0.00 -95.89 0.25 0.12 -51.59 GUATEMALA 0.00 0.00 0.10 0.24 133.53 HAITI 0.03 0.00 -100.0 0.00 0.00 -95.27 HONDURAS 0.06 0.00 -99.08 0.00 0.00 -99.12 I.VIRGINE BRIT. 0.00 0.00 -100.0 0.00 0.00 INS.BERMUDE 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 JAMAICA 0.00 0.01 0.00 5.79 NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 PANAMA 0.37 0.08 -78.19 0.00 0.00 R. DOMINICANA 0.30 0.01 -98.02 0.02 0.02 -1.91 SALVADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 44431. SF.VICENTIU SI GR 0.13 0.02 -83.87 0.00 0.00 ST.KITTS-NEVIS 0.02 0.00 -78.44 0.00 0.00 TRINIDAD TOBAGO 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 40: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

40

Anexa 8

Topul (ponderea) la export al tarilor de destinatie la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total export total export

GERMANIA 428.21 16.96 357.82 18.64 ITALIA 411.92 16.31 341.57 17.79 FRANTA 210.35 8.33 160.35 8.35 TURCIA 208.58 8.26 92.60 4.82 UNGARIA 147.86 5.86 84.42 4.40 OLANDA 50.99 2.02 78.67 4.10 BULGARIA 92.90 3.68 66.18 3.45 MAREA BRITANIE 88.36 3.50 62.02 3.23 AUSTRIA 60.91 2.41 60.19 3.13 SPANIA 62.86 2.49 44.45 2.31 POLONIA 54.29 2.15 41.60 2.17 BELGIA 41.43 1.64 36.61 1.91 CEHIA 37.17 1.47 34.17 1.78 GRECIA 48.79 1.93 29.85 1.55 FEDERATIA RUSA 41.84 1.66 29.14 1.52 SERBIA 37.23 1.47 26.26 1.37 SLOVACIA 27.74 1.10 25.83 1.35 S.U.A. 46.72 1.85 25.71 1.34 ELVETIA 34.14 1.35 23.18 1.21 EMIRATELE ARABE 35.33 1.40 23.05 1.20 UNITE MOLDOVA 34.37 1.36 18.74 0.98 COREEA SUD 1.19 0.05 17.58 0.92 UCRAINA 56.89 2.25 16.70 0.87 PORTUGALIA 4.76 0.19 13.30 0.69 SUEDIA 16.22 0.64 11.96 0.62 INDIA 11.61 0.46 10.26 0.53 SLOVENIA 14.05 0.56 9.54 0.50 IRAK 0.73 0.03 9.25 0.48 CHINA 9.94 0.39 8.41 0.44 ALGERIA 8.00 0.32 8.31 0.43 EGIPT 10.75 0.43 7.68 0.40 R.ARABA SIRIANA 2.55 0.10 7.08 0.37

Page 41: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

41

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total export total export

JAPONIA 3.75 0.15 6.53 0.34 ECUADOR 0.01 0.00 6.26 0.33 DANEMARCA 5.66 0.22 6.04 0.31 ISRAEL 10.85 0.43 5.99 0.31 MAROC 5.77 0.23 5.92 0.31 AFRICA DE SUD 1.50 0.06 5.67 0.30 CROATIA 3.72 0.15 5.55 0.29 FINLANDA 3.06 0.12 5.46 0.28 IRAN 14.62 0.58 4.87 0.25 GRUZIA (GEORGIA) 11.63 0.46 4.56 0.24 LIBAN 4.53 0.18 4.53 0.24 KAZAHSTAN 3.28 0.13 4.44 0.23 LUXEMBURG 0.27 0.01 4.25 0.22 ETIOPIA 0.10 0.00 3.96 0.21 IRLANDA 7.50 0.30 3.69 0.19 TUNISIA 0.86 0.03 3.58 0.19 UZBEKISTAN 6.02 0.24 3.33 0.17 TARI SI TER.NEDET - 1.63 0.06 3.14 0.16 EXTRASTAT BOSNIA- 3.58 0.14 3.13 0.16 HERTEGOVINA LIBIA 0.19 0.01 3.02 0.16 NORVEGIA 13.70 0.54 2.94 0.15 SAN MARINO 3.99 0.16 2.84 0.15 ARABIA SAUDITA 3.15 0.12 2.67 0.14 ALBANIA 2.64 0.10 2.53 0.13 SINGAPORE 3.51 0.14 2.36 0.12 HONG-KONG 0.96 0.04 2.28 0.12 CIPRU 5.89 0.23 2.22 0.12 CANADA 1.93 0.08 1.81 0.09 AUSTRALIA 0.57 0.02 1.53 0.08 MACEDONIA 5.39 0.21 1.44 0.08 ESTONIA 0.40 0.02 1.44 0.07 OMAN 0.45 0.02 1.44 0.07 COLUMBIA 5.52 0.22 1.30 0.07 MALAIEZIA 1.51 0.06 1.19 0.06 IORDANIA 1.47 0.06 1.19 0.06 LITUANIA 2.47 0.10 1.14 0.06 VENEZUELA 0.45 0.02 0.83 0.04 MEXIC 1.08 0.04 0.82 0.04 BIELORUSIA 0.20 0.01 0.79 0.04 TURKMENISTAN 0.74 0.03 0.77 0.04

Page 42: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

42

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total export total export

KOSOVO 1.29 0.05 0.66 0.03 PAKISTAN 0.11 0.00 0.65 0.03 BOURKINA FASSO 0.00 0.00 0.64 0.03 AZERBAIDJAN 0.32 0.01 0.63 0.03 MUNTENEGRU 1.66 0.07 0.59 0.03 MALTA 0.34 0.01 0.56 0.03 QATAR 0.35 0.01 0.53 0.03 TAIWAN 4.00 0.16 0.53 0.03 BRAZILIA 4.99 0.20 0.49 0.03 LETONIA 0.59 0.02 0.47 0.02 INDONEZIA 0.93 0.04 0.46 0.02 KUWEIT 3.77 0.15 0.40 0.02 NIGERIA 0.44 0.02 0.40 0.02 THAILANDA 0.67 0.03 0.31 0.02 SRI LANKA 0.41 0.02 0.24 0.01 NOUA CALEDONIE 0.21 0.01 0.22 0.01 AFGANISTAN 0.62 0.02 0.21 0.01 CAMERUN 1.05 0.04 0.18 0.01 MADAGASCAR 0.02 0.00 0.17 0.01 KENYA 0.00 0.00 0.16 0.01 VIETNAM 0.28 0.01 0.16 0.01 SUDAN 3.88 0.15 0.13 0.01 FILIPINE 0.05 0.00 0.09 0.00 POLINEZIA 0.03 0.00 0.09 0.00 FRANCEZA ARGENTINA 0.55 0.02 0.09 0.00 BAHREIN 0.21 0.01 0.09 0.00 NOUA ZEELANDA 0.05 0.00 0.08 0.00 PANAMA 0.37 0.01 0.08 0.00 ARMENIA 0.28 0.01 0.07 0.00 LIBERIA 0.33 0.01 0.06 0.00 ISLANDA 0.31 0.01 0.06 0.00 ANDORRA 0.00 0.00 0.05 0.00 BAHAMAS 0.15 0.01 0.04 0.00 TARI SI TER.NEDET - 0.02 0.00 0.04 0.00 INTRASTAT ANGOLA 0.06 0.00 0.04 0.00 CUBA 0.00 0.00 0.04 0.00 KIRGIZSTAN 0.06 0.00 0.04 0.00 SENEGAL 0.11 0.00 0.03 0.00 COASTA DE FILDES 0.30 0.01 0.03 0.00 LIECHTENSTEIN 0.19 0.01 0.03 0.00 PARAGUAY 0.00 0.00 0.03 0.00

Page 43: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

43

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total export total export

ANTIGUA SI 0.30 0.01 0.02 0.00 BARBADOS SIERRA LEONE 0.07 0.00 0.02 0.00 CHILE 0.00 0.00 0.02 0.00 SF.VICENTIU SI GR 0.13 0.01 0.02 0.00 COREEA NORD 0.03 0.00 0.02 0.00 TOGO 0.00 0.00 0.02 0.00 VANUATU 0.00 0.00 0.02 0.00 INSULELE FAROE 0.01 0.00 0.02 0.00 INS.MARSHALL 0.02 0.00 0.02 0.00 GHANA 0.14 0.01 0.02 0.00 REP.YEMEN 0.01 0.00 0.01 0.00 GIBRALTAR 10.84 0.43 0.01 0.00 JAMAICA 0.00 0.00 0.01 0.00 CONGO 0.40 0.02 0.01 0.00 TERITORIU 0.00 0.00 0.01 0.00 PALESTINIAN OCUPAT BANGLADESH 0.08 0.00 0.01 0.00 R. DOMINICANA 0.30 0.01 0.01 0.00 INSULELE MALDIVE 0.00 0.00 0.01 0.00 MACAO 0.00 0.00 0.00 0.00 INS.COMORE 0.11 0.00 0.00 0.00 ST.KITTS-NEVIS 0.02 0.00 0.00 0.00 MAURITIUS 0.01 0.00 0.00 0.00 MONGOLIA 0.00 0.00 0.00 0.00 CAMBODGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 PERU 0.00 0.00 0.00 0.00 GABON 0.00 0.00 0.00 0.00 URUGUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 RWANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 BOTSWANA 0.00 0.00 0.00 0.00 TRINIDAD TOBAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 HONDURAS 0.06 0.00 0.00 0.00 GUINEEA 0.00 0.00 0.00 0.00 ANTILELE 0.00 0.00 0.00 0.00 OLANDEZE. NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 44: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

44

Anexa 9

Topul (ponderea) la import al tarilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare si de expeditie pentru importuri intracomunitare) la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008

- 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total import total import GERMANIA 662.43 16.69 447.46 17.68 ITALIA 432.80 10.91 283.97 11.22 UNGARIA 265.99 6.70 217.70 8.60 FRANTA 246.23 6.20 163.18 6.45 CHINA 146.87 3.70 137.43 5.43 AUSTRIA 204.49 5.15 121.02 4.78 OLANDA 143.20 3.61 113.29 4.48 TURCIA 203.04 5.12 95.82 3.79 POLONIA 136.45 3.44 84.85 3.35 KAZAHSTAN 189.01 4.76 78.87 3.12 BULGARIA 49.85 1.26 64.84 2.56 BELGIA 74.87 1.89 61.44 2.43 FEDERATIA RUSA 313.16 7.89 57.02 2.25 MAREA BRITANIE 80.76 2.03 57.01 2.25 CEHIA 111.87 2.82 53.74 2.12 S.U.A. 50.56 1.27 42.93 1.70 SPANIA 87.07 2.19 42.50 1.68 GRECIA 48.19 1.21 41.96 1.66 INDIA 16.90 0.43 28.26 1.12 SLOVACIA 62.22 1.57 27.07 1.07 ELVETIA 16.95 0.43 21.80 0.86 COREEA SUD 25.46 0.64 20.30 0.80 JAPONIA 30.52 0.77 18.71 0.74 UCRAINA 28.23 0.71 18.10 0.72 SLOVENIA 42.38 1.07 17.01 0.67 SUEDIA 29.09 0.73 16.23 0.64 DANEMARCA 16.28 0.41 15.36 0.61 MOLDOVA 12.53 0.32 13.28 0.53

Page 45: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

45

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total import total import ISRAEL 13.72 0.35 12.32 0.49 SERBIA 12.75 0.32 10.94 0.43 AFRICA DE SUD 5.14 0.13 10.70 0.42 TAIWAN 11.96 0.30 8.83 0.35 PORTUGALIA 8.41 0.21 8.45 0.33 BRAZILIA 29.46 0.74 8.14 0.32 COLUMBIA 0.52 0.01 7.69 0.30 IRLANDA 19.99 0.50 7.30 0.29 NORVEGIA 6.12 0.15 6.81 0.27 FINLANDA 20.88 0.53 6.06 0.24 JAMAICA 0.00 0.00 5.79 0.23 THAILANDA 6.97 0.18 5.34 0.21 ARUBA 0.00 0.00 5.31 0.21 CANADA 12.34 0.31 4.86 0.19 VIETNAM 2.27 0.06 4.08 0.16 INDONEZIA 4.72 0.12 3.90 0.15 CIPRU 1.43 0.04 3.43 0.14 ARABIA SAUDITA 3.42 0.09 3.37 0.13 MALAIEZIA 6.27 0.16 3.07 0.12 EGIPT 3.99 0.10 3.02 0.12 CROATIA 7.02 0.18 2.73 0.11 BIELORUSIA 7.10 0.18 2.71 0.11 LUXEMBURG 7.53 0.19 2.66 0.11 ECUADOR 5.55 0.14 2.17 0.09 ALGERIA 0.00 0.00 2.02 0.08 EMIRATELE ARABE 2.23 0.06 1.84 0.07 UNITE ARGENTINA 5.56 0.14 1.81 0.07 BANGLADESH 0.58 0.01 1.57 0.06 HONG-KONG 1.54 0.04 1.53 0.06 SINGAPORE 1.62 0.04 1.52 0.06 LITUANIA 2.36 0.06 1.29 0.05 PAKISTAN 0.67 0.02 1.14 0.05 LETONIA 0.80 0.02 0.98 0.04 TUNISIA 1.08 0.03 0.98 0.04 SAN MARINO 2.52 0.06 0.98 0.04 MEXIC 1.62 0.04 0.96 0.04 FILIPINE 1.69 0.04 0.92 0.04 MALAWI 0.10 0.00 0.77 0.03 MACEDONIA 1.64 0.04 0.66 0.03 AUSTRALIA 1.07 0.03 0.66 0.03 BOSNIA- 1.17 0.03 0.66 0.03 HERTEGOVINA

Page 46: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

46

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total import total import SRI LANKA 0.25 0.01 0.65 0.03 ESTONIA 0.72 0.02 0.60 0.02 UGANDA 0.07 0.00 0.59 0.02 LIBAN 0.21 0.01 0.54 0.02 PERU 0.21 0.01 0.45 0.02 COASTA DE FILDES 0.88 0.02 0.45 0.02 URUGUAY 0.06 0.00 0.41 0.02 ZIMBABWE 0.15 0.00 0.39 0.02 IORDANIA 0.30 0.01 0.32 0.01 TANZANIA 0.15 0.00 0.31 0.01 TARI SI TER.NEDET - 0.21 0.01 0.31 0.01 EXTRASTAT RWANDA 0.25 0.01 0.30 0.01 GRUZIA (GEORGIA) 0.00 0.00 0.30 0.01 OMAN 0.06 0.00 0.29 0.01 MALTA 4.37 0.11 0.28 0.01 TURKMENISTAN 4.16 0.10 0.24 0.01 GUATEMALA 0.10 0.00 0.24 0.01 KENYA 0.24 0.01 0.24 0.01 LIECHTENSTEIN 0.06 0.00 0.20 0.01 GHANA 0.00 0.00 0.19 0.01 MAROC 0.72 0.02 0.18 0.01 IRAN 1.70 0.04 0.16 0.01 CONGO 0.00 0.00 0.14 0.01 CAMBODGIA 0.02 0.00 0.13 0.01 ETIOPIA 0.09 0.00 0.12 0.00 COSTA RICA 0.25 0.01 0.12 0.00 TARI SI TER.NEDET - 0.09 0.00 0.12 0.00 INTRASTAT CHILE 0.13 0.00 0.08 0.00 MYANMAR 0.01 0.00 0.08 0.00 LAOS 0.00 0.00 0.07 0.00 REP.D.CONGO-FOST 0.03 0.00 0.07 0.00 ALBANIA 0.04 0.00 0.07 0.00 NOUA ZEELANDA 0.03 0.00 0.06 0.00 BOLIVIA 0.14 0.00 0.06 0.00 R.ARABA SIRIANA 0.66 0.02 0.05 0.00 UZBEKISTAN 0.83 0.02 0.05 0.00 KIRGIZSTAN 0.01 0.00 0.04 0.00 PARAGUAY 0.00 0.00 0.04 0.00 MALI 0.00 0.00 0.04 0.00 CAMERUN 0.04 0.00 0.04 0.00 MONGOLIA 0.04 0.00 0.02 0.00

Page 47: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

47

2008 2009 Tara milioane Euro Pondere % in milioane Euro Pondere % in total import total import ISLANDA 0.00 0.00 0.02 0.00 MOZAMBIC 0.00 0.00 0.02 0.00 MAURITIUS 0.00 0.00 0.02 0.00 R. DOMINICANA 0.02 0.00 0.02 0.00 SALVADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 CUBA 0.00 0.00 0.00 0.00 COREEA NORD 0.00 0.00 0.00 0.00 NEPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 BARBADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 MACAO 0.00 0.00 0.00 0.00 AZERBAIDJAN 0.03 0.00 0.00 0.00 KOSOVO 0.00 0.00 0.00 0.00 HAITI 0.00 0.00 0.00 0.00 MADAGASCAR 0.00 0.00 0.00 0.00 PANAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 HONDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 48: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

48

Anexa 10

Topul tarilor partenere in deficitul balantei comerciale la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date provizorii -

Tara SOLD 2008 SOLD 2009 Cresteri (mii EURO) (mii EURO) (mii EURO)

UNGARIA -118128.40 -133274.75 -15146.35 CHINA -136930.63 -129026.60 7904.03 GERMANIA -234217.47 -89640.14 144577.33 KAZAHSTAN -185730.90 -74429.22 111301.68 AUSTRIA -143576.49 -60827.42 82749.08 POLONIA -82159.27 -43248.27 38911.00 OLANDA -92205.24 -34612.03 57593.21 FEDERATIA RUSA -271324.27 -27879.72 243444.55 BELGIA -33440.93 -24827.68 8613.24 CEHIA -74701.28 -19574.19 55127.09 INDIA -5287.05 -17992.13 -12705.08 S.U.A. -3842.17 -17225.12 -13382.95 JAPONIA -26773.31 -12182.04 14591.26 GRECIA 605.15 -12112.83 -12717.98 DANEMARCA -10621.45 -9316.81 1304.64 TAIWAN -7964.64 -8301.52 -336.88 BRAZILIA -24465.42 -7648.80 16816.63 SLOVENIA -28332.18 -7472.17 20860.01 COLUMBIA 5001.03 -6390.17 -11391.20 ISRAEL -2869.27 -6329.65 -3460.38 JAMAICA 0.00 -5777.60 -5777.60 ARUBA 0.00 -5310.11 -5310.11 AFRICA DE SUD -3634.37 -5035.74 -1401.37 THAILANDA -6301.56 -5031.37 1270.19 SUEDIA -12873.28 -4267.12 8606.16 VIETNAM -1996.84 -3921.03 -1924.19 NORVEGIA 7583.22 -3875.91 -11459.13 IRLANDA -12491.45 -3617.08 8874.38 INDONEZIA -3787.51 -3442.61 344.90 TURCIA 5539.71 -3219.27 -8758.98 CANADA -10407.00 -3050.07 7356.93 FRANTA -35881.74 -2832.52 33049.22 COREEA SUD -24263.68 -2725.69 21537.99

Page 49: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

49

Tara SOLD 2008 SOLD 2009 Cresteri (mii EURO) (mii EURO) (mii EURO)

BIELORUSIA -6903.48 -1915.10 4988.38 MALAIEZIA -4752.77 -1874.97 2877.80 ARGENTINA -5018.24 -1720.23 3298.01 BANGLADESH -492.10 -1561.24 -1069.14 UCRAINA 28665.33 -1397.03 -30062.35 SLOVACIA -34478.77 -1233.71 33245.06 CIPRU 4458.65 -1212.29 -5670.94 FILIPINE -1638.59 -830.07 808.52 MALAWI -104.56 -768.68 -664.12 ARABIA SAUDITA -272.74 -695.96 -423.23 FINLANDA -17819.33 -591.74 17227.59 UGANDA -62.80 -586.60 -523.80 LETONIA -209.50 -507.78 -298.27 PAKISTAN -558.24 -496.56 61.68 PERU -210.65 -451.78 -241.13 COASTA DE -580.60 -411.38 169.22 FILDES URUGUAY -56.34 -404.98 -348.64 SRI LANKA 159.21 -404.51 -563.72 ZIMBABWE -147.75 -390.89 -243.14 TANZANIA -60.61 -312.76 -252.14 RWANDA -250.89 -302.34 -51.45 GUATEMALA -104.46 -243.95 -139.49 LIECHTENSTEIN 127.45 -172.38 -299.83 GHANA 136.14 -170.90 -307.04 LITUANIA 102.62 -144.42 -247.05 MEXIC -531.13 -139.09 392.05 CONGO 404.41 -133.30 -537.71 CAMBODGIA -20.32 -129.22 -108.89 COSTA RICA -244.05 -119.35 124.70 MYANMAR -8.26 -80.64 -72.38 TARI SI -68.49 -76.41 -7.93 TER.NEDET - KENYA -240.61 -73.03 167.59 LAOS 0.00 -68.10 -68.10 REP.D.CONGO-FOST -28.12 -66.53 -38.41 CHILE -123.86 -59.83 64.03 BOLIVIA -138.14 -59.15 78.99 MALI 158.18 -40.35 -198.52 MOZAMBIC 39.45 -21.02 -60.47 MONGOLIA -40.09 -19.56 20.53 MAURITIUS 8.06 -16.79 -24.85 PARAGUAY 0.00 -16.11 -16.11 R. DOMINICANA 284.71 -11.91 -296.62 KIRGIZSTAN 49.37 -6.49 -55.86 SALVADOR -0.01 -4.61 -4.60 NEPAL 0.00 -1.30 -1.30 BARBADOS 5.35 -1.18 -6.53 HAITI 28.30 -0.05 -28.36

Page 50: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

50

Anexa 11

Evolutia exportului si importului pe grupe de tari la 31.01.2009 comparativ cu 31.01.2008 - 2008 date definitive - - 2009 date operative - - milioane EURO - EXPORT IMPORT Tara 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

TOTAL, din care: 2525.24 1920.11 -23.96 3976.07 2530.23 -36.36

Total APEC 119.00 99.01 -16.79 618.99 312.66 -49.49 AUSTRALIA 0.57 1.53 168.39 1.07 0.66 -38.65 CANADA 1.93 1.81 -6.35 12.34 4.86 -60.63 CHILE 0.00 0.02 1036.78 0.13 0.08 -34.52 CHINA 9.94 8.41 -15.42 146.87 137.43 -6.43 COREEA SUD 1.19 17.58 1373.94 25.46 20.30 -20.24 FEDERATIA RUSA 41.84 29.14 -30.36 313.16 57.02 -81.79 FILIPINE 0.05 0.09 73.93 1.69 0.92 -45.42 HONG-KONG 0.96 2.28 136.14 1.54 1.53 -0.71 INDONEZIA 0.93 0.46 -50.43 4.72 3.90 -17.27 JAPONIA 3.75 6.53 74.36 30.52 18.71 -38.69 MALAIEZIA 1.51 1.19 -21.26 6.27 3.07 -51.06 MEXIC 1.08 0.82 -24.36 1.62 0.96 -40.61 NOUA ZEELANDA 0.05 0.08 51.67 0.03 0.06 125.73 PERU 0.00 0.00 4026.88 0.21 0.45 115.31 S.U.A. 46.72 25.71 -44.97 50.56 42.93 -15.08 SINGAPORE 3.51 2.36 -32.70 1.62 1.52 -6.11 TAIWAN 4.00 0.53 -86.77 11.96 8.83 -26.17 THAILANDA 0.67 0.31 -53.76 6.97 5.34 -23.38 VIETNAM 0.28 0.16 -43.37 2.27 4.08 79.37

Total CEMN 538.44 288.52 -46.41 667.87 302.32 -54.73 ALBANIA 2.64 2.53 -4.31 0.04 0.07 50.23 ARMENIA 0.28 0.07 -73.86 0.00 0.00 AZERBAIDJAN 0.32 0.63 98.34 0.03 0.00 -98.36 BULGARIA 92.90 66.18 -28.76 49.85 64.84 30.09 FEDERATIA RUSA 41.84 29.14 -30.36 313.16 57.02 -81.79 GRECIA 48.79 29.85 -38.82 48.19 41.96 -12.92 GRUZIA (GEORGIA) 11.63 4.56 -60.80 0.00 0.30 KOSOVO 1.29 0.66 -48.66 0.00 0.00 MOLDOVA 34.37 18.74 -45.46 12.53 13.28 6.00 MUNTENEGRU 1.66 0.59 -64.33 0.05 0.00 -100.00 SERBIA 37.23 26.26 -29.46 12.75 10.94 -14.21 TURCIA 208.58 92.60 -55.61 203.04 95.82 -52.81 UCRAINA 56.89 16.70 -70.65 28.23 18.10 -35.89

Page 51: ROMANIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL · Evolutia importului Romaniei comparativ cu reducerea exportului a determinat inregistrarea, la sfarsitul perioadei 01.01 – 31.01.2009, a unui

51

EXPORT IMPORT Tara 2008 2009 Crestere 2008 2009 Crestere (%) (%)

Total OPEC 68.03 53.84 -20.85 19.06 11.28 -40.81 ALGERIA 8.00 8.31 3.88 0.00 2.02 ANGOLA 0.06 0.04 -28.66 0.00 0.00 ARABIA SAUDITA 3.15 2.67 -15.24 3.42 3.37 -1.66 EMIRATELE ARABE UNITE 35.33 23.05 -34.75 2.23 1.84 -17.34 INDONEZIA 0.93 0.46 -50.43 4.72 3.90 -17.27 IRAK 0.73 9.25 1162.81 0.00 0.00 IRAN 14.62 4.87 -66.67 1.70 0.16 -90.72 KUWEIT 3.77 0.40 -89.26 0.00 0.00 LIBIA 0.19 3.02 1501.44 6.97 0.00 -100.00 NIGERIA 0.44 0.40 -8.63 0.00 0.00 QATAR 0.35 0.53 49.44 0.02 0.00 -100.00 VENEZUELA 0.45 0.83 84.15 0.00 0.00 -100.00

Total OECD 2020.39 1575.09 -22.04 3006.45 1984.19 -34.00 AUSTRALIA 0.57 1.53 168.39 1.07 0.66 -38.65 AUSTRIA 60.91 60.19 -1.19 204.49 121.02 -40.82 BELGIA 41.43 36.61 -11.64 74.87 61.44 -17.94 CANADA 1.93 1.81 -6.35 12.34 4.86 -60.63 CEHIA 37.17 34.17 -8.07 111.87 53.74 -51.96 COREEA SUD 1.19 17.58 1373.94 25.46 20.30 -20.24 DANEMARCA 5.66 6.04 6.71 16.28 15.36 -5.68 ELVETIA 34.14 23.18 -32.09 16.95 21.80 28.62 FINLANDA 3.06 5.46 78.39 20.88 6.06 -71.00 FRANTA 210.35 160.35 -23.77 246.23 163.18 -33.73 GERMANIA 428.21 357.82 -16.44 662.43 447.46 -32.45 GRECIA 48.79 29.85 -38.82 48.19 41.96 -12.92 IRLANDA 7.50 3.69 -50.86 19.99 7.30 -63.47 ISLANDA 0.31 0.06 -81.52 0.00 0.02 21633. ITALIA 411.92 341.57 -17.08 432.80 283.97 -34.39 JAPONIA 3.75 6.53 74.36 30.52 18.71 -38.69 LUXEMBURG 0.27 4.25 1471.16 7.53 2.66 -64.68 MAREA BRITANIE 88.36 62.02 -29.81 80.76 57.01 -29.41 MEXIC 1.08 0.82 -24.36 1.62 0.96 -40.61 NORVEGIA 13.70 2.94 -78.55 6.12 6.81 11.33 NOUA ZEELANDA 0.05 0.08 51.67 0.03 0.06 125.73 OLANDA 50.99 78.67 54.29 143.20 113.29 -20.89 POLONIA 54.29 41.60 -23.38 136.45 84.85 -37.82 PORTUGALIA 4.76 13.30 179.32 8.41 8.45 0.54 S.U.A. 46.72 25.71 -44.97 50.56 42.93 -15.08 SLOVACIA 27.74 25.83 -6.87 62.22 27.07 -56.50 SPANIA 62.86 44.45 -29.30 87.07 42.50 -51.19 SUEDIA 16.22 11.96 -26.24 29.09 16.23 -44.21 TURCIA 208.58 92.60 -55.61 203.04 95.82 -52.81 UNGARIA 147.86 84.42 -42.90 265.99 217.70 -18.16