of 3 /3
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ZUPANIJA OPCINA SVETI LOVREC Opcinski nacelnik Klasa: 021-05/09-01-7 Ur.br. 2167/04-02-09-2 Sv. Lovrec, 14.09.2009. OPCINSKO VIJECE Predmet: -vijecnicko pitanje Na sjednici Opcinskog vijeca Opcine Sv. Lovrec od 03.08.2009. godine vijecnik Milan Lakovic - IDS zatrazio je pismeni odgovor na vijecnicko pitanje «Za pojasnjenje izvjestaja o ostvarenju proracuna za period od 01.01. do 30.06.2009. godine radi realnog prikaza otvorenih obveza koje su nastale za vrijeme prethodne vlasti, da se uz izvjestaj otvorenih stavaka dobavljaca vijecnicima dostavi i izvjestaj otvorenih stavaka do 31.05.2009. godine tj. do dana primopredaje ». Odgovor: U prilogu dopisa vijecnicima se dostavlja popis otvorenih stavaka na dan 31.05.2009. godine tj. do primopredaje duznosti prethodnog i sadasnjeg opcinskog nacelnika. . OPCINSKI NACELNIK Silvano Matosovic

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ZUPANIJA OPCINA SVETI LOVREC

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ZUPANIJA OPCINA SVETI LOVREC

Klasa: 021-05/09-01-7 Ur.br. 2167/04-02-09-2 Sv. Lovrec, 14.09.2009.
OPCINSKO VIJECE
Predmet: -vijecnicko pitanje
Na sjednici Opcinskog vijeca Opcine Sv. Lovrec od 03.08.2009. godine vijecnik Milan Lakovic - IDS zatrazio je pismeni odgovor na vijecnicko pitanje «Za pojasnjenje izvjestaja o ostvarenju proracuna za period od 01.01. do 30.06.2009. godine radi realnog prikaza otvorenih obveza koje su nastale za vrijeme prethodne vlasti, da se uz izvjestaj otvorenih stavaka dobavljaca vijecnicima dostavi i izvjestaj otvorenih stavaka do 31.05.2009. godine tj. do dana primopredaje ».
Odgovor: U prilogu dopisa vijecnicima se dostavlja popis otvorenih stavaka na dan 31.05.2009. godine tj. do primopredaje duznosti prethodnog i sadasnjeg opcinskog nacelnika. .
OPCINSKI NACELNIK
Silvano Matosovic
Datum: 1.06.2009
Vrijeme: 13:27
Otvorene stavke dobavljaca do 31.05.2009 prema nadnevku knjizenja / ispis po Sifri partnera
Ispis svih dokumenata / ukljuceno po6etno stanje
Za nivo korisnika
KDI 09/00001 / Ispravak 09/00001 10.01.2009
URR09/0000191 R=2558 15.05.2009
31.10.2008 30.10.2008 0,00 763.920,51
0016
01.01.2009
Ukupno za partnera: 0,00 16,33
0019
26.05.2009
0028
26.05.2009
URR09/0000186 R=13/09 20.05.2009 26.05.2009 0,00 384,00
-162,26
0029
29.05.2009
Ukupno za partnera: 0,00 9.516,00
QOS3
26.05.2009
-9.516,00 NE
0066
26.05.2009
HT D.O. HTNET ZAGREB
URR09/0000184 R=71 50200508-01 2 30.04.2009 21.05.2009 0,00 60,14 -60,14 NE
Ukupno za partnera: 0,00 60,14 -60,14
0088
17.03.2009
17.03.2009
URR09/0000061 R=931008126-0972 15.03.2009
Ukupno za partnera: 0,00 1.521,16 -1.521,16
0091
20.05.2009
Ukupno za partnera: 0,00 15.000,00 -15.000,00
0232
29.05.2009
Ukupno za partnera: 0,00 363,51
0234
29.05.2009
Ukupno za partnera: 0,00 757,36 -757,36
0288
26.05.2009
Ukupno za partnera: 0,00 15,20 -15,20
0336 PRIJEVOZNIK DRAGAN HERAK
Batum: 1.06.2009 Wjeme: 13:27
Sifra Naziv
26.05.2009 URR09/0000182 R=052009-9
Dat.dokum Oat.dosp. Dat.plad.
0425 RITOSA TRGOVINE D.O.O.
29.05.2009 URR09/0000189 R=418
Ukupno za partnera:
0466 MACUKA d.o.o. Sv. Petar u Sumi
Ukupno za partnera:
Ukupno za partnera: