of 109 /109

RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Embed Size (px)

Text of RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Page 1: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 2: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

METAMORFNE STIJENE Metamorfne stene nastaju dejstvom različitih fizičko-hemijskih procesa na ranije

obrazovane magmatske i sedimentne stene, u uslovima (pT) drugačijim od onih pri kojima su nastale stene koje se metamorfišu.

 • Vrste metamorfizma:

- regionalni dinamotermalni - metamorfizam okeanskog dna - ultrametamorfizam - hidrotermalni - retrogradni (dijaftoreza) - autometamorfizam - metamorfizam tonjenja - kontaktni - kataklastični metamorfizam - pirometamorfizam

• Poreklo metamorfnih stena može biti: 1. ORTO - protolit je magmatska stena 2. PARA - protolit je sedimentna stena   • Prema promeni mineralnog sastava tokom metamorfizma, razlikuju se: 1. IZOFAZNI metamorfizam - mineralni sastav protolita se ne menja tokom

metamorfizma 2. ALOFAZNI- mineralni sastav protolita se menja tokom metamorfizma   • Prema promeni hemijskog sastava tokom metamorfizma, razlikuju se: 1. IZOHEMIJSKI metamorfizam - hemizam protolita se ne menja tokom

metamorfizma 2. ALOHEMIJSKI metamorfizam - hemizam protolita se menja tokom metamorfizma

Page 3: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Filit, Golija Filit

     

 

   

Page 4: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

     

 

Hloritsko-sericitski škriljac, Seča reka, Kosjerić

Hlorit-serict-albitski škriljac

   

Page 5: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Hloritsko-sericitski škriljac, Paraćinska glavica

Mikašist, Lebane

   

 

Page 6: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Mikašist sa porfiroblastima staurolita, Bobološ, istočna Srbija

Kvarcit, Kuršumlija

Page 7: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

Gnajs sa porfiroblastom

alkalnog feldspata

Gnajs - Vučje, Lebane

     

Page 8: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Granit-gnajs - Grčka

Trakasti gnajs - Lebane

Page 9: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

AmfibolitAmfibolit sa granatom

     

Page 10: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

MermerMermer sa korundom

Page 11: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Bobičavi škriljac - Boranja

Kornit

Page 12: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Skarn - Jaram, Kopaonik

Skarn - Jaram, Kopaonik

Page 13: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

SkarnSerpentinit -

Ibarska dolina

Page 14: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

SEDIMENTNE STIJENE Sedimentne stene nastaju od produkata hemijske i fizičke prerade ranije stvorenih magmatskih, sedimentnih i metamorfnih

stena, istaloženih u tzv. zoni sedimentacije koja obuhvata površinu litosfere, hidrosferu i donje delove atmosfere.

• Da bi nastala jedna sedimentna stena, materijal koji je izgrađuje mora da prođe sukcesivno kroz sledeće procese:

1. površinsko raspadanje - fizičko i hemijsko

2. transport

3. sedimentacija (ili taloženje)

4. litifikacija (ili očvršćavanje) 

• Prema genezi, sedimentne stene se dele na:

1. klastične - imaju klastičnu strukturu (psefitsku, psamitsku, alevritsku ili pelitsku),

2. hemijske - imaju kristalastu ili amorfnu strukturu (zavisno od minerala koji ih izgrađuju)

3. organogene - imaju organogenu strukturu

*** Posebnu gupu čine tzv. VULKANOKLASTIČNE STENE. Njihovo ime ukazuje da su to stene izgrađene od materijala vulkanogenog porekla, ali koji je prošao kroz sva četiri procesa obrazovanja klastičnih sedimentnih stena (fragmentiranje, transport, taloženje i litifikacija).

Page 15: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Les Lesna lutkica

Page 16: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Alevrolit - Boljkovac, Rajac

Laminirani alevrolit -

Baljevac na Ibru

Page 17: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Glinac Glinac

Page 18: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Kaolinit - Aranđelovac

 

Vulkanske bombe - Santorini, Grčka

Page 19: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Mermerna brečaSerpentinska

breča

Page 20: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

KonglomeratKonglomeratičn

i peščar

Page 21: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Laminirani permski crveni peščar - istočna

Srbija

Kvarcni peščar - Derventa, Republika

Srpska

Page 22: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Peščar - Frankfurt, Nemačka

Peščar - Nemačka

Page 23: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Ignimbrit - kamenolom Čot

kod LjigaTuf - Rudnik

Page 24: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

Krečnjak - Dedinski potok,

Golubac

Krečnjak sa stilolitima - Struganik

 

Page 25: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Organogeni krečnjak -

Pesača

Belemnitski krečnjak - Knjaževac

Page 26: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Pločasti krečnjak - Rgotina

Laminirani dolomit

Page 27: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Laporac - Karaburma, BeogradCrveni rožnac - Đerdap

Page 28: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Mermerni oniksMermerni oniks

- Sijarinska banja

Page 29: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

BigarTravertin - Pamukkale,

Turska

Page 30: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Sivi rožnacSloj rožnaca u

krečnjaku

Page 31: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

Oolitski boksit - Milići, Republika

Srpska

Boksit - Drniš, Hrvatska

     

Page 32: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Beli boksitMagnezit - Bela

Stena

Page 33: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Oolitska ruda gvožđa - Šumadija

SEDIMENTNA PLANINA

Page 34: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

MAGMATSKE STIJENE Magmatske stene nastaju su kosolidacijom magme ispod ili lave na površini Zemlje.

Klasifikacija ovih stena izvršena je na osnovu nekoliko kriterijuma, kao što su nivo očvršćavanja magme, hemijski i mineralni sastav, geotektonski afinitet i slično.

Za makroskopsko proučavanje magmatskih stena najčešće se koristi klasifikacija čiju je osnovu izradio Rozenbuš 1890. godine, a koja je kasnije dopunjavana novim podacima.

 

• PREMA NIVOU OČVRŠĆAVANJA magmatske stene se dele na:

1. dubinske - zrnaste strukture

2. žične: ašistne i diašistne - porfiroidne, sitnozrne, ofitske, intersertalne strukture itd.

3. izlivne: kenotipne i paleotipne - porfirske strukture

• PREMA SADRŽAJU SILICIJE magmatske stene se dele na:

1. kisele - preko 66 % silicije - u steni se vidi kvarc

2. intermedijarne - 66-52 % silicije - stena je izgrađena od salskih i femskih minerala, ali nema kvarca

3. bazične - 52-45 % silicije - stena je izgrađena od salskih i femskih minerala, ali nema kvarca

4. ultrabazične - ispod 45-% silicije - stena je izgrađena samo od femskih minerala

• PREMA MINERALNOM SASTAVU, odnosno, procentualnom učešću glavnih minerala i njihovom međusobnom količinskom odnosu određuje se vrsta stene, tj. ispitivanoj steni dajemo ime (na primer: granit, gabro, bazalt itd.). Zbog toga je NEOPHODNO prepoznati glavne minerale magmatskih stena, a to su: kvarc, feldspati (alkalni feldspati i plagioklasi), liskuni (muskovit i biotit), amfiboli, pirokseni i olivin.

Page 35: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

Granit - Bukulja

Biotitski granit planparalelne

teksture - Jastrebac

Page 36: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Granit sa šlirom Granodiorit

Page 37: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Aplitska žica u granitu- Bukulja

Biotitski pegmatit -

Bukulja

Page 38: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Pegmatit sa turmalinom

Pegmatit sa epidotom

Page 39: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Kvarcmonconitporfirit

Kvarcmonconitporfirit

Page 40: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

KvarcdioritKvarcmonconit

- Kopaonik

Page 41: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Sijenit - Tanda, istočna Srbija

Andezit - TIMOCIT - Veliki Krivelj, istočna Srbija

Page 42: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Kvarclatit - Rudnik

Riolit - Grčka

Page 43: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Riodacit - Beli Kamen, Rudnik

Dacit sa ksenolitima -

Slavkovica kod Ljiga

Page 44: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

LatitLatit - Fruška

Gora

Page 45: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Trahit - Gnjilane Trahit - Grčka

   

Page 46: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Gabro - Priboj Gabro - Priboj

Page 47: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Gabropegmatit Gabropegmatit

Page 48: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Ofitski dijabaz - Kozara

Intersertalni dijabaz - Ljubiš,

Zlatibor

Page 49: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Bazalt Spilit

Page 50: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Leucit-bazalt - Vezuv, Italija

Page 51: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Gabroperidotit alotriomorfno-

zrnaste strukture

Peridotit

Page 52: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Lamprofir - Avala

Lamprofir - Avala

     

Page 53: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Perlitsko vulkansko staklo - Mađarska

Riolitsko vulkansko

staklo - Rumunija

Page 54: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

Plovućac - Santorini, Grčka

Vulkanske bombe

(bazaltsko staklo) -

Santorini, Grčka

Page 55: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 56: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 57: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 58: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 59: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 60: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 61: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

KANJON RAKITNICE

Page 62: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 63: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 64: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 65: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 66: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 67: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 68: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 69: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 70: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 71: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 72: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 73: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 74: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 75: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 76: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 77: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 78: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 79: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 80: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 81: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 82: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 83: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 84: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 85: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 86: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 87: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 88: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 89: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 90: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 91: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 92: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 93: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 94: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 95: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 96: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 97: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 98: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 99: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 100: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 101: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE

GATAČKO POLJENEVESINJSKO POLJE

Page 102: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 103: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 104: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 105: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 106: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 107: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 108: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE
Page 109: RELJEFNE CJELINE BOSNE I HERCEGOVINE