Rekondin­ pobyt v Pod›bradech, v hotelu Junior

 • View
  31

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svaz tělesně postižených v ČR, organizace Praha 9. Rekondiční pobyt v Poděbradech, v hotelu Junior. 26.7. až 2.8.2014. Posun automaticky. Autor: ing. Jan Janich. Letošní týdenní rekondiční pobyt strávíme v Poděbradech. Ubytováni jsme v hotelu Junior, který je součástí Hotelové školy. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Rekondin­ pobyt v Pod›bradech, v hotelu Junior

 • Rekondin pobyt v Podbradech, v hotelu Junior.

  Svaz tlesn postiench v R, organizace Praha 9.Posun automaticky.Autor: ing. Jan Janich

  26.7. a 2.8.2014

 • Leton tdenn rekondin pobyt strvme v Podbradech.

 • Ubytovni jsme v hotelu Junior, kter je soust Hotelov koly.

 • Pokoje jsou prostorn, dobe vybaven a s televiz.

 • Sndan, obdy i veee se podvaj v hotelov jdeln.

 • Obsluha je vzorn, staraj se o ns studenti Hotelov koly.

 • Hotelov kola, Vy odborn kola hotelnictv a turismu a Jazykov kola s prvem sttn jazykov zkouky je masivn rohov budova.

 • S hotelem Junior je spojena prchodem v prvnm poschod.

 • Ke cvien mme vyhrazenu prostornou posluchrnu v pzem koly.

 • Cvi se na idlch, cvien je ureno pacientm s problmy s pohybovm strojm.

 • Procviuje se postupn cel tlo, podle cviitele z magnetofonov psky.

 • Tden pravidelnho plhodinovho cvien pipomene svaly, o kterch jinak nic nevme.

 • Cvien nohou je pizpsobeno pacientm s kloubnmi nhradami.

 • Pi cvien se pouvaj tak gumov popruhy, a to nejen pro nohy,

 • ale i pro ruce.

 • Po cvien nsleduje rehabilitace na pstrojch. K dispozici je maschodidel, magnety

 • a nejoblbenj je masn keslo. Jene pstroje strnou, nkteru doslouily a na nov nejsou penze.

 • Po obd a polednm klidu je v horkm letnm odpoledni pjemn prochzka lzeskm parkem.

 • Meme se podvat na kvtinov hodiny a zkontrolovat, zda zahradnci rno zmnili datum.

 • Meme tak navtvit trpaslka, kter odbj kadou tvrthodinu.

 • Meme obdivovat sochaskou vzdobu parku, tady pipomnku srdce

 • nebo mnostv soch.

 • Pjemn je posezen u fontny,

 • zvlt za zvuk svinho swingu.

 • V Kerhartov pavilonu u Libenskho kolondy meme ochutnat minerlku.

 • Dominantou a nejstar stavbou msta je zmek, musme jej tedy navtvit.

 • Na ndvo probh vstava Eurosrdce. Pece na srdce jsou Podbrady.

 • Kad stt EU tu m sv srdce. Jedn se o prci mladch vtvarnk.

 • Tak je mon navtvit hradn kapli s dochovanmi gotickmi freskami

 • a pamtnkem krle Jiho z Podbrad, kde je i Schnirchv model jeho sochy.

 • Ve sklepen jsou loky Slavnkovc, dochovan v labskm dnua kamenn koule z husitskch vlek.

 • Trojlodn probotsk kostel Poven sv. Ke m podobu z roku 1565

 • a pozdn gotick interir.

 • Msto bylo ponieno pory v letech 1800 a 1832 a nedochovaly se dn historick pamtky. Ze staveb je zajmav Obereignerova vila

 • a vila Kouimka, ob postaven v historizujcm stylu konce 19. stolet.

 • Lzeskmu centru dnes vvod budova Letnch lzn.

 • Nejstarm lzeskm domem je hotel Zmeek, postaven roku 1911 jakosprvn budova velkostatku.

 • Milovnkm delch prochzek lze doporuit vlet na lev beh Labe.

 • Tam na n ek zvonika ze 17. stolet, v n je dnes knihovnika

 • a havsk kostelk Nanebevzet Panny Marie, postaven na mst popravydeseti kutnohorskch hav v roce 1496.

 • Autorem dnen sochask vzdoby je Bohuslav Schnirch,

 • pestavba probhla v letech 1896 a 1909.

 • Na oknech je zpodobnna sv. Barbora a modlc se hav

 • a esk svtice sv. Ludmila a sv. Aneka.

 • Ve stedu jsme si udlali vlet parnkem Krl Ji

 • a v pjemnm prosted a s oberstvenm

 • dojeli do Libice, k soutoku Cidliny s Labem.

 • Ve tvrtek jsme vyjeli autobusem do nedalekho Kolna, podvat se nanovorenesann radnici

 • a chrm sv Bartolomje, kter se ji nkolik let opravuje.

 • Na zpten cest jsme se zastavili na hbitov v Kluku.

 • Je to nejhez hbitov u ns, dlo secesnho architekta Josefa Fanty aod roku 1965 kulturn pamtka.

 • Jen devt kilometr nebo dv stanice vlakem je to do Nymburka. Tam je k vidn rekonstruovan mstsk opevnn

 • a gotick kostel sv. Jilj ze 13. stolet.

 • Na nmst se mete potkat se spisovatelem Bohumilem Hrabalem,i s jeho kokami.

 • V ptek po setmn chod lzeskm parkem Bl pan.

 • Provz ji ponkud perostl trpaslk, ten, kter klepe kladvkemdo muchomrky. Dvojici si uvaj hlavn dti.

 • Tden pobytu uplynul, v sobotu jet posledn sndan

 • a rozlouen se studenty, kte se o ns tden starali.

 • Potom rychle do autobusu

 • a jedeme dom.

 • Nashledanou pt.

  *******