Znak Magazine - BIAORU. POBYT TYMCZASOWY 11/2015

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is a free sample of Znak Magazine issue "BIAŁORUŚ. POBYT TYMCZASOWY 11/2015" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us/app/id459023080?mt=8&at=1l3v4mh Magazine Description: Ważne idee, inspirujące debaty, najnowsze książki i reportaże - również na Twoim iPadzie i iPhonie. Wydawany od 65 lat - Miesięcznik „Znak” - dostępny jest od teraz także w wersji elektronicznej. Co miesiąc trzy teksty do przeczytania w całości – za darmo. A w wersji pełnej – 130 stron opisujących życie intelektualne Polski i świata. You can build your own iPad and Android app at http://presspadapp.com

Text of Znak Magazine - BIAORU. POBYT TYMCZASOWY 11/2015

 • 726Nr

  cena: 19,90 z | vat 5% (wprenumeracie: 13 z)

  listopad (11) 2015

  idee

  E. Cassirer: Jeli judaizm przyczyni si do zamania siy wspczesnych mitw politycznych, to wypeni swj obowizek s. 60

  kultura

  Co to jest (polskie) muzeum? L. Jodliski oistotnych kwestiach dla przyszoci rodzimego muzealnictwa s. 86

  literatura

  Zabierz lepego psa na spacer opowiadanieF. Zawady: Czas jest matematycznie podzielonym smutkiem s. 94

  wiat

  Brazylijski rynek religijny: aby zaoy Koci wystarczy wypeni wniosek, zatwierdzi nazw i statut pisze R. Siuda-Ambroziak s. 40

  Z jakimi problemami tosamociowymi zmaga si spoeczestwo biaoruskie? Czy moliwa jest Biaoru bez Rosji? O czym wiadcz problemy z jzykiem narodowym? s. 435

  inde

  ks 3

  8371

  6is

  sn 00

  44-4

  88X

  Biaoru Pobyt tymczasowy

 • 1Dominika Kozowska

  niezaleni obserwatorzy nie maj wtpliwoci, e take i tym razem podczas wyborw prezydenckich na Biaorusi nagminnie amano prawo oficjalna rekordowa frekwencja to efekt naciskw na wyborcw oraz sfaszowania ich liczby. Moe wanie dlatego, e przebieg wydarze nie mg by zaskoczeniem, jeden z biaoruskich poetw, Ihar Babkou, na wie o tym, e tegoroczn laureatk Nagrody Nobla w dzie-dzinie literatury zostaa Swietana Aleksijewicz, ironicznie skomentowa sytuacj polityczn sowami: To fantastyczna wiadomo! Niewane ju, kto zostanie prezydentem.

  Ani prezydent, ani biaoruski minister kultury nie zo-yli noblistce oficjalnych gratulacji. To by moe take nie powinno dziwi. Jednak zestawienie tych dwch wydarze: przyznania najwaniejszej literackiej nagrody autorce, ktra w ksikach oddaje gos innym swoim bohaterom, oraz wyborw prezydenckich, ktre tylko pozornie miay na celu oddanie gosu ludziom obywatelom, jest wymowne.

  Na spotkaniach z czytelnikami noblistka otwarcie opo-wiada, e podczas letnich upaw niektre zakady byy zmu-szone skrci czas pracy do kilku dni w tygodniu i e realna paca spada nawet do 100 dolarw miesicznie. Kilka miesicy temu wspominaa take o moliwym przesuniciu terminu wyborw prezydenckich z listopada na padziernik Alek-sander ukaszenka wiedzia, i kady kolejny tydzie niesie coraz wiksz grob zaamania gospodarczego kraju.

  Dlatego dla ukaszenki zagodzenie sankcji naoo-nych przez Uni Europejsk w 2010 r. byo tak wane. O tym, e ostatnie wybory mog przyczyni si do poprawy stosunkw jego kraju z Zachodem tylko, jeli sam Zachd tego chce, przypomina w przemwieniu wygoszonym w lokalu komisji wyborczej wkrtce po oddaniu gosu.

  Polityczna przyszo Biaorusi, moliwo demokra-tycznych reform, przestrzeganie praw czowieka s dla nas sprawami wanymi. Zdecydowalimy jednak, aby w listo-

  padowym numerze Znaku pisa o Biaorusi z innej per-spektywy. Jak sformuowaa to Urszula Pieczek, redaktorka Tematu Miesica, naszym celem jest zrozumienie dylematw tosamociowych, z ktrymi mierzy si spoeczestwo bia-oruskie lawirujce pomidzy co najmniej dwiema wizjami historii, dwiema kulturami i dwoma jzykami.

  Jedn z inspiracji do takiego ujcia tematu sta si dla nas numer miesicznika Imperialne oblicze Rosjan z wrze-nia 2014 r., zwaszcza rosyjsko-ukraisko-biaoruski trjgos na temat stosunku Rosjan do pastwowoci Biaorusinw i Ukraicw. Okazao si, e z tych trzech krajw najmniej wiemy o Biaorusi.

  Numer otwiera fotoreporta Andrzeja Muszyskiego o dowiadczeniu przekraczania biaoruskiej granicy. Autor przemierza wspczesn Biaoru, majc w pamici zoo-no historycznych wpyww, odciskajcych pitno na tych terenach. Siarhej Chareuski, biaoruski artysta, literat, historyk sztuki i kulturoznawca, zaznacza z kolei, e Biaoru buduje najnowsz tosamo, kompilujc j wycznie z mitw powo-jennej epoki radzieckiej. W dodatku, na przekr zdrowemu rozsdkowi, przekonuje si nas, e Litwa i otwa to daleka zagranica, a Kirgizja i Tadykistan bliska.

  Bohaterem tego tematu jest te jednak trudna relacja czca dwa jzyki: rosyjski i biaoruski. Z jednej strony jzyk rosyjski jest obecnie postrzegany na Biaorusi nie jako jzyk innego narodu, lecz jako wasno Biaorusinw, cz skadowa ich tosamoci pisze Nelly Bekus, z drugiej, Andrej Rasinski, biaoruski krytyk filmowy, dziennikarz, pokazuje, w jaki sposb jzyk biaoruski staje si przestrzeni budowania tosamoci niezalenej od tej oficjalnej, wspieranej przez reim. Jak cise s te tosamociowe sploty, pokazuje rwnie historia tegorocznej noblistki, pisarki o pochodzeniu biao-rusko-ukraiskim, tworzcej w jzyku rosyjskim i od dwch lat znw mieszkajcej w Misku.

  Oddawa gos

  listopad 2015 |

 • 2Anima Biaorusi Andrej Rasinski

  Brazylia religi muzykalna Renata Siuda-Ambroziak

  SPIS TRECI

  96

  26 Zabierz lepego psa na spacer Filip Zawada

  8840

  Czas po boomie. Muzealna PolskaKondycja muzealnictwa w Polsce bywa (o co najatwiej) postrzeganaz perspektywy tego, ile i co si buduje. Czas muzew w Polsce, by odwoa si do tytuu publikacji Katarzyny Jagodziskiej, nigdy nie by lepszy, ale czy to moe nas satysfakcjonowa?

  Leszek jodLiski

  fot. G

  erar

  d/Re

  porte

  r, Bud

  zma.b

  y, Ja

  n Soc

  hor/

  Latin

  Cont

  ent/G

  etty,

  Mar

  ta G

  liwi

  ska

  | Nr 726

 • 3Dofinansowano zerodkw Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego

  Jak podbilimy Justyna Bargielska

  39

  znaki w znaku

  TemaT miesica

  Na zakolu widz dbrow Andrzej Muszyski

  6

  Anima Biaorusi Andrej Rasinski (tum. Joanna Bernatowicz)

  26

  Biaoru. Pobyt tymczasowy Siarhej Chareuski (tum. Magorzata Buchalik)

  14

  Paradoksy postradzieckiej hybrydyzacji Nelly Bekus

  20

  FeLieTony

  miToLoGia wieLiej PyTy

  Antropogonia Wit Szostak

  36

  Ogrody pamici Janusz Poniewierski

  59

  Coraz bliej albo coraz mniej Jzefa Hennelowa

  87

  Przyczajony tygrys Pawe So

  50

  sPoeczesTwo wiaT

  Brazylia religi muzykalna Renata Siuda-Ambroziak

  40

  Samodzielne czy samotne matki? Dominika Kozowska

  54

  PuBLicysTyka

  idee

  Judaizm a wspczesne mity polityczne Ernst Cassirer

  60

  listopad 2015 |

  Naprawa wiata Janusz Poniewierski

  80

  Do sedna rzeczy Joanna Chwiej w rozmowie z Ann Matej

  72

  Noty o ksikach 122

  Czas po boomie. Muzealna Polska Leszek Jodliski

  96

  Ludzie ksiki zdarzenia

  Bogosawiony stan rnicy Krzysztof Siwczyk w rozmowie z Ann Marchewk

  106

  Sia i pikno Marta Duch-Dyngosz

  112

  Wiem, e wiem mniej Marzena Zdanowska

  116

  Wszystko w porzdku Dawid Matuszek

  120

  Wielka cisza albo przeczucie raju Iwona Boruszkowska

  121

  Moi, mistrzowie Wojciech Bonowicz

  124

  Nieza sztukaKAWS

  126

  Zabierz lepego psa na spacer Filip Zawada

  88

  sTacja: LiTeraTura

  Cassirer i judaizm Przemysaw Parszutowicz

  68

  Mciciele o dwch gowach: Planeta bezlitosnych miczakw rozmawiaj: Olga Drenda i Bartomiej Dobroczyski

  82

  ul. Tadeusza Kociuszki 37, 30-105 Krakw tel. (12) 61 99 530, fax (12) 61 99 502 e-mail: miesiecznik@znak.com.plwww.miesiecznik.znak.com.pl

  redakcja: Mateusz Burzyk (sekretarz redakcji), Marta Duch-Dyngosz, Monika Gaka, Ilona Klimek, Dominika Kozowska (redaktor naczelna), Urszula Pieczek, Janusz Poniewierski, Agnieszka Rzonca, Krystyna Strczek, Henryk Woniakowski

  zesp: Wojciech Bonowicz, Bohdan Cywiski, Tomasz Fiakowski, Tadeusz Gadacz, Jarosaw Gowin, Stanisaw Grygiel, ks. Micha Heller, Jzefa Hennelowa, Wacaw Hryniewicz OMI, Jerzy Illg, Piotr Kodkowski, Janina Ochojska-Okoska, bp Grzegorz Ry, Wadysaw Strewski, Karol Tarnowski, Stefan Wilkanowicz

  zmarli czonkowie zespou: Franciszek Blajda, Antoni Goubiew, Maria Morstin-Grska, Leon Halban, ks. Jan Kracik, Hanna Malewska, Maria Michaowska, Jerzy Radkowski, Stefania Skwarczyska, Marek Skwarnicki, Stanisaw Stomma, Stefan Swieawski, ks. Jzef Tischner, Jerzy Turowicz, Elbieta Wolicka, Jacek Woniakowski, Jerzy Zawieyski

  wsppraca: Paulina Bulska, Piotr Cebo, Aleksander Gomola, Elbieta Kot, Daniel Lis, Artur Madaliski, Anna Marchewka, Anna Mateja, Andrzej Muszyski, Tomasz Poniko, Jolanta Prochowicz, Adam Puchejda, Miosz Puczydowski, Justyna Siemienowicz

  opieka artystyczna: Wadysaw Buchner

  projekt graficzny pisma: Wadysaw Buchner, Rafa Buchner

  skad iamanie: Barbara Sadowska

  fotoedycja: Marcin Kapica

  korekta: Barbara Gsiorowska

  druk: Drukarnia Colonel, Krakw, ul. Dbrowskiego 16

  nakad: 1600 + 100 egz.

  promocja ireklama: Monika Gaka, tel. (12) 61 99 530, e-mail: galka@znak.com.pl

  prenumerata: Joanna Dylg, tel. (12) 61 99 569, e-mail: dylag@znak.com.pl

 • | Nr 726 listopad 2015 |

  Temat Miesica4 Czujne oko Aleksandra

  ukaszenki spoglda ze ciany wmiskiej ksigarni, czerwiec 2013 r. fot. Tom Pilston/Panos/Czarny Kot

 • | Nr 726 listopad 2015 |

  55

  Temat Miesica

  Biaoru: moliwo

  Wspczesna Biaoru to jak napisa poeta Andrej Chadanowicz kraj wprzecigach

  Europy. Wielu uwaa j za przyczek Rosji, pastwo reimowe, ktrego twarz jest Aleksander ukaszenka. Tymczasem to kraj podwjnych symboli narodowych,

  niesymetrycznych podziaw spoecznych, traumatycznej historii, a wreszcie

  niedocenionej, poniewa nieznanej, kultury.

  Z jakimi problemami tosamociowymi i traumami zmagaj si Biaorusini

  iBiaorusinki? Czy moliwa jest Biaorubez Rosji? Jak Biaoru postrzegana

  jest z zewntrz? O czym wiadcz problemy zjzykiem narodowym?

  Jak wizj historii przekazuje biaoruska animacja?

  s. 635

  Odpowiadaj: Andrzej Muszyski, Siarhej Chareuski,

  Nelly Bekus i Andrej Rasinski

 • | Nr 726 listopad 2015 |

  Temat Miesica6

  Na zakolu widz dbrowPierwszy raz leciaem nad Biaorusi w