Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?. Gabriël van den Brink 13 mei 2014 Oosterhout. Introductie. Inhoud van mijn presentatie Even tijd voor filosofische reflectie Nederland als vloeibare samenleving Tekenen van morele weerbaarheid Countouren van regionaal verhaal - PowerPoint PPT Presentation

Text of Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?

Dia 1

Regio West BrabantContouren voor een nieuw verhaal?Gabril van den Brink13 mei 2014OosterhoutIntroductieInhoud van mijn presentatie Even tijd voor filosofische reflectie Nederland als vloeibare samenleving Tekenen van morele weerbaarheid Countouren van regionaal verhaal Op zoek naar nieuwe werkvormen

1Filosofisch denkenoveronze gespannen tijdKenmerken van moraliteit (1)Morele gevoelens volgens Adam Smith: Compassie met andere personen Vloeien uit onze verbeelding voort Onpartijdige toeschouwer als toets Gebonden aan specifieke situaties Niet in algemene regels omzetten

Kenmerken van moraliteit (2)Morele vermogens volgens Frans de Waal: Ook dieren vormen gemeenschappen Competitief n coperatief gedrag Zorg en verzoening komen veel voor Kwaliteit van de relatie is beslissend Moraliteit blijkt evolutionair bepaaldKenmerken van moderniteit (1)Drie fundamentele revoluties in Europa: Denken: scientific revolution 1700 Politiek: democratische revolutie 1800 Economie: industrile revolutie 1900 Vernieuwingen die elkaar versterken Breuk met traditionele levenswijzenKenmerken van moderniteit (2)Moderne tendensen en beginselen: Rationalisering waarheid zoeken Democratisering gelijkwaardigheid Schaalvergroting doelmatigheid Algehele mobilisatie en onthechting Van inhouden naar formele regulatieHedendaagse spanningen (1)Moraliteit versus moderne beginselen: Gevoelens vs rationele werkwijzen Individuele differentiatie vs gelijkheid Kleine groep vs grootschaligheid Specifieke situatie vs algemene regel Lokale gehechtheid vs globaliseringHedendaagse spanningen (2)Politiek en bestuur lijken verlamd: Middenpartijen willen besturen Moderne en technocratische taal Links en rechts populisme komt op Drukken onvrede met bestuur uit Gebrek aan verbinding: 2 x verlies2Nederland als moderne maatschappijNederland: vloeibare samenlevingMobiliteit nam op alle gebieden sterk toe: Ruimtelijk: auto, vliegtuig, spoor etc. Wereldhandel: goederen, diensten Sociaal: contracten en arbeidsrelaties Communicatie: ict, media, telefoon Politiek: zwevende kiezers,

Aangekomen en vertrokken passagiers op Schiphol (x miljoen)Waarde (x miljoen euro) van ingevoerde (onder) en uitgevoerde goederen (boven)

Arbeidsuren (x miljoen) in deeltijdbanen (lichtgrijs) en flexibele banen (donkergrijs).

Telefoonaansluitingen per 100 inwoners

Tweede Kamer verkiezingen: netto volatiliteit

3Tekenen van morele weerbaarheidAnder maatschappelijk klimaatConservatieve wending vanaf 2000: Terug naar gezag en leiderschap Herwaardering van het persoonlijke Bloei van lokale gemeenschappen Naast kwantiteit ook meer kwaliteit Interesse voor ethische beginselen

Van macht naar geloofwaardigheidKenmerkend voor egalitaire culturen: Macht en gezag sluiten elkaar uit Macht dwingt gehoorzaamheid af Gezag ontstaat door instemming Vooronderstelt gedeelde waarden Geloofwaardig optreden nastreven

Van procedure naar persoonlijkheidBest Persons zijn bureaucratie voorbij: Systeem opent zich voor leefwereld Doeleinden in plaats van middelen Geen protocollen maar resultaten Van functie naar persoonlijke relatie Sociale vorm van ondernemerschapVan globalisering naar lokaliteitHerwaardering van de saamhorigheid: Bloei van maatschappelijk initiatief Interesse voor regionale cultuur Lokale partijen boeken grote winst Meer oog voor de menselijke maat Naar nieuwe vormen van empathie Van begroting naar meer balansGoed Werk is een combinatie van: Technisch-ambachtelijke kwaliteit Maatschappelijke waarden uitdragen Respecteren van individuele ethiek Inperking van bedrijfsmatig werken Herwaardering normatieve dimensieVan regels naar beginselenEuropese continent biedt weerstand: Sinds 1990 meer regels ingevoerd Controle en het uitsluiten van risico Perverse effecten onvermijdelijk Sturing vanuit morele beginselen Herwaardering van deugdethiek4Contouren van eenregionaal verhaalDynamiek ten zuiden van RotterdamAnalyse door Steven van Schuppen leert: Eb en vloed al vanaf de 15e eeuw Opkomst van het Duitse achterland Rotterdam grootste wereldhaven 1962 Het megaproject van de Deltawerken Milieubehoud en demografische krimpGevolgen voor regio West BrabantVan Schuppen noemt onder meer: Petrochemische industrie niet blijvend Haven is geen banenmotor meer Mogelijkheden in de biotechnologie West Brabant als logistieke rotonde Waterhuishouding precair zoet/zout Regio van reuring, ruimte en rustNotitie van Stefan Soeparman leert: Bedrijvigheid in de logistieke corridor Bedrijvigheid inzake maintenance Biobased bedrijvigheid in de delta Maar ook ruime natuurgebieden en relatief veel rustige nederzettingenUitdagingen in regio West BrabantSoeparman over participatiemaatschappij: Verticale decentralisatie: gemeenten Horizontale decentralisatie: burgers Hoe de actoren met elkaar verbinden?Vormgeven aan het regionale verhaal Welke rol spelen overheden daarbij?Grafiek11.873.927.689.5410.0715.1421.4535.1341.2650.425

Blad1Ruimtelijk verkeer in Nederland1995-2005ABCDEFGHIx miljoenx miljoenx miljardx miljardx miljardx miljardx 1000x 10001950195047100270.519551955139106801.319601960268114172.41965is 19631.871997.9114.324.238.51965522122124.31970is 19683.921807.3513.256.169.319701273129589.81975is 19737.681818.1713.380.193.4197524061359917.71980is 19789.541768.1513.7106.8120.5198033991409124.11985is 198310.072008.8915.1113.2128.3198545151445431.21990is 198815.142309.6615.4131.9147.3199049011489332.91995is 199321.4530614.1320.3145.9166.228.281995geschat55091542535.72000is 199835.132000634315864402005is 200341.26200570921630643.52010is 200850.425A =Aangekomen en vertrokken vliegtuigpassagiers in NLbron: statlineB =Aantal reizigers per spoorbron: statlineC =Aantal reiziger kilometers per spoor Nederlands trajectbron: statlineD =Reiziger kilometers met openbaar vervoerbron: statlineE =Reiziger kilometers met eigen vervoer (personenauto)bron: statlineF =som van D en EG =Aantal personenauto'sbron: 95 jaar Statistiek p. 107 kolom 77H =Omvang bevolingbron: statlineI =Aantal auto's per 100 inwonersMobiliteit naar persoonskenmerkenReizenin 2005Bron: StatlineOpleiding (= van basis naar wo)laagmidden laagmidden hooghooglaag = basisonderwijsverplaatsingen per persoon per dag2.362.863.273.55midden-laag = vbo/mavoafstand per persoon per dag (km)18.2429.2439.0752.2midden-hoog = mbo/havo/vworeisduur per persoon per dag (minuten)46.8857.0769.1782.9hoog = hbo/woInkomen (- euro per jaar)geen< 7.500< 15.000< 22.500< 30.000> 30.000verplaatsingen per persoon per dag2.813.022.893.313.423.48afstand per persoon per dag (km)24.8428.3225.7838.0247.6560.33reisduur per persoon per dag (minuten)56.7961.3755.2768.3176.5487.59Leeftijd0-15 j15-25 j25-45 j45-65 j65 j en >verplaatsingen per persoon per dag2.852.733.413.182.24afstand per persoon per dag (km)17.4833.3342.5737.6518.36reisduur per persoon per dag (minuten)41.2967.5969.4767.8744.72

Blad2

Blad3

Grafiek1354424365532463478136945122571050222055193413993740230691016669198020102562104236108536129391143468216057231854249849281307331914371549

Blad1Bron: Statline arbeidsrekeningenaantal betaalde arbeidsurenx miljoenaantalaantalurenwerknemerstotaalvoltijddeeltijdflextijdtotaalx miljoenx 1000ratio197082577508578171825717119757789696264018777891871980806170747672208061220198574826295924263748226319908185658012123938185393199584056336157948984044898080.60519801982000is 200172992887554107405548040.6890547264200565973299585104815858550.68421052632010is 200967613521729110117291105geelis schatting op grond van aantalwerknemers met flexibelere arbeidsrelatievoor 2009 in bovenstaande kolomaannemend dat er een vaste ratio bestaatter grootte van gemiddeld 0,66absabsabsabs%%&%%jaartotaalvoltijddeeltijdflextijdvoltijddeeltijdflextijddeeltijdvoltijd19708257750857817190.92890880477.00012110942.0709700867.000121109490.928908804719757789696264018789.3824624478.21671588142.40082167168.216715881489.38246244719808061707476722087.75586155569.51494851762.72918992689.514948517687.755861555619857482629592426384.135257952412.34963913393.515102913712.349639133984.1352579524199081856580121239380.390959071514.8075748324.801466096514.80757483280.3909590715199584046336157948975.392670157118.78867206095.81865778218.788672060975.39267015712000107407299288755467.960893854726.88081936695.158286778426.880819366967.96089385472005104816597329958562.942467321831.47600419815.581528480131.476004198162.94246732182010110116761352172961.402234129531.97711379536.620652075231.977113795361.4022341295Internationale handel 1950-2010Statline dd 22-4-2013in euroinvoeruitvoerx miljoenx miljoen1950354424361955553246341960781369451965122571050219702205519341197539937402301980691016669119859802010256219901042361085361995129391143468200021605723185420052498492813072010331914371549

Blad1

Blad2

Blad3

Grafiek157817164018776722092426312123931579489288755432995853521729

Blad1aantal betaalde arbeidsurenx miljoenaantalaantalurenwerknemerstotaalvoltijddeeltijdflextijdtotaalx miljoenx 1000ratio197082577508578171825717119757789696264018777891871980806170747672208061220198574826295924263748226319908185658012123938185393199584056336157948984044898080.60519801982000is 200172992887554107405548040.6890547264200565973299585104815858550.68421052632010is 200967613521729110117291105geelis schatting op grond van aantalwerknemers met flexibelere arbeidsrelatievoor 2009 in bovenstaande kolomaannemend dat er een vaste ratio bestaatter grootte van gemiddeld 0,66absabsabsabs%%&%%jaartotaalvoltijddeeltijdflextijdvoltijddeeltijdflextijddeeltijdvoltijd19708257750857817190.92890880477.00012110942.0709700867.000121109490.928908804719757789696264018789.3824624478.21671588142.40082167168.216715881489.38246244719808061707476722087.75586155569.51494851762.72918992689.514948517687.755861555619857482629592426384.135257952412.34963913393.515102913712.349639133984.1352579524199081856580121239380.390959071514.8