Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014

  • View
    156

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014

Dia 1

DIGITALEDELTA

PPS

WZ: STOWA, HDSR, Waternet/AGV,Deltares, TU en RWS zijn ook partner in FloodControl-IJkdijk2

WatersysteemZeer goed beheerdonder druk door het klimaatComplex verweven met andere functies

The recently launched Digital Delta Initiative is a step in the right direction. This innovative programme aims to harness and collate vast and currently dispersed datasets to support better management of flood control and water resources in the country(Box 4.12).

100+WATERPROJECTEN NLKosten waterbeheer NL

7 miljardper jaar

66%NL-ers overstromenkan30-60%BudgetOPData zoekenBeschikbaar krijgenValideren ICT gereedschapBeoordelenData en ICT behoefte per project geregeldincijfersWZ: waaruit bestaan de kosten van 7 miljard? Intern-extern, vast-variabel, etc.6

Slim & integraal watermanagementCombinatie databronnen

Water &andere domeinen Optimalisatie door integratie integraalWZ: combinatie databronnen! Dat sluit aan op FloodControl-IJkdijk visie op waterveiligheid bepalen.7

ONGELIMITEERDE TOEGANG TOT DATAONBEPERKTE UITWISSELBAARHEIDKOPPELBARE EN SCHAALBARE DATASYSTEMENENKELVOUDIGE ONTWIKKEL- EN BEHEERKOSTEN.VERSNELLEN WAARDEKETENEXPORT KANSEN, TIME TO MARKETWat maakt watermanagement slimmer ?vooruit

One-stopWaterdata SHOPopen marktplaats water- en klimaatdienstennieuwe oplossingengecertificeerde applicaties Ontwikkelomgeving Gedeelde infrastructuurinzicht Publiek ontsloten databronnen NL+Open standaardenLaagdrempelige toegang MKB & MKB+

ModelinstrumentariumOngelimiteerde toegang tot dataOnbeperkte uitwisselbaarheidKoppelbare en schaalbare datasystemenEnkelvoudige ontwikkel- en beheerkosten.Versnellen waardeketen, time to marketExport product, vanuit NL-thuismarktSchaalbaar

Think data

Think data

Real time:Watersafety and crisisrespons

Act dataVindbaar Toegang tot DATAMoet kunnen stromen Machine leesbaar DIGITALE DELTA & BIG DATAStel je voor dat alle waterdata van Nederland voor iedereen beschikbaar is

MEETNETTEN vormen de basisNieuwe SENSOREN: vl dataReal time MODELLEN nog meer dataSocial media leverennog meer ongestructureerde data

Zonder DD

Met DD

DIGITALE DELTAV0.1Private SectorPlatformen o.a. FEWS, HYDRONET, LIZARD, IOW, AGT,ESRI Kennis sectorDeltaresImaresTUDelftetcAndere sectorenBasisregistratiesPDOKPublieke SectorWater Data DistributieInformatiehuis WaterInformatiehuis MarienSmart AnalyticsBig DataE-commerce, B2BSocial MediaDe BurgerDroge voetenSchoon en voldoende waterBetrouwbare informatieWat levert het op en voor wie?Wie gaat het gebruiken?Onderzoeksprogramma Digitale Delta

Visie en ambitie: Onbeperkte toegang tot water data voor de watersectorUse CasesWat is hetbusiness voordeel?OnderzoeksvragenWelke componenten zijn Noodzakelijk?TechniekSamenwerkenImplementatieDoorontwikkelenBesluit volgende faseWelke Governance?Feedback uit de omgeving (o.a. Klankbordgroep)BevindingenContouren DD V01Evidence and User basedHoofdbevindingen (1)1Databronnen vormen de startBetrouwbaarheid van leverenData bij de bronhouder latenMeer open data beschikbaar makenVindbaarheid is meer dan catalogus alleenHuidige techniek inzetten als verbindende schakelDigitale Delta gaat over: open data + real time data

2De Digitale Delta is een infrastructuur vraagstukDe Use Cases tonen potentieel grote baten, diversiteit is grootKosten en baten op verschillende plekken en soms bij verschillende organisatiesGeboden faciliteit moet wel gebruikt wordenSchaalbaar en inter-operabel met bestaande infrastructuren

Hoofdbevindingen (2)3 Organisatorische randvoorwaarden nog niet allemaal aanwezigBenodigde technische componenten zijn in de markt beschikbaarNog steeds veel terughoudendheid in delen van dataNu veel informele afspraken, behoefte aan meer transparantieLeren van anderen4Standaarden dichter bij de gebruikerDichter bij de gebruikers, de overheid moet Aquo nu echt gaan gebruikenElke standaardisatie is meegenomen, geen doel op zichzelfStandaarden mogen niet beperkend werken in de performance5Initirende rol van het publieke domein is succesfactorMeerwaarde partnership in 3-hoek zichtbaarFocus op gezamenlijke doelen en resultatenZicht op besluitvorming volgende faseContouren DD V0.1Functionele componenten die de basis vormen voor hergebruik en herhaling:

StandaardenCatalogus/registryKoppel-infrastructuurService

Conclusie: geen belemmeringen in de techniekNiet functionele requirements(uit onderzoek + ambitie)Bandbreedte, Interoperabiliteit, SecuritySchaalbaarheid: aantal applicaties & aantal gebruikersOnderhoudbaarheid

Advies:Snel stapsgewijs en probleemoplossend startenAmbitie, groei en schaalbaarheid is een ontwerpeis voor de technische realisatie

Contouren DD V0.1en de implementatie aanpakSpecs V0.1StandaardenCatalogus/registryKoppel infrastructureService monitoringOrganisatie aspectenFormele afsprakenTransparantieOndersteunend aan samenwerking

Oplossingsgerichte & stapsgewijze implementatiegebruikers aan boordAansluiten van enkele vitale databronnenDoorontwikkelingPPS constructie heeft gewerktInternationale interesseAnalyticsBig Data

Omgevingsfeedback op scenarios DDAard van de regiepubliekprivaatGroot en toonaangevendKlein en invloedrijkWijze van beinvloeding, omvang, effect, impact, resultaat, belang1234Forum als uitwisselplek voor dataForum voor afstemming welke dataPrivaat open source platform voor datadeling bv:wordprocess.comAKVOPrivaat platform service !Publieke en private dataRuwe en bewerkte dataGratis en betaalde dataGebruiksfuncties privaat platform: uitwisseling en delen van data, aanbieden van datasetsOpen en geautomatiseerd

++++++++++++++++++++

Publiek beschikbaarheidPrivaat platform

++++++++++++++

Publiek platformEerste autoriteit -> dan publiek platformNiet doen!Te vrijblijvendNiet doen!Nationaal belangTools/apps die van data informatie maken op een publieke platform service Publieke platform service!Opdrachtgevers wisselen data uit op dezelfde basisVisibility van data en apps via een publieke platform serviceAanbieden van oplossingen/modellen/apps onder publieke regieStart het klein en pragmatisch (publiek eigenaarschap) en laat het bij succes groeienAanbieden van data volgens INSPIRE gebruikersrollen scherp makenDatatools uitwisselen via platformToegang tot dataToegang tot ruwe data op gestandaardiseerde wijze

+Informatiehuizen aansluitenData waterbronnen overheid aansluitenOpen standaarden toepassenPrivate services en platformen aansluitenProgrammas en beheerorganisaties koppelenBasisregistraties en PDOK gebruiken

Digitale Delta v0.1StandaardenCatalogusKoppel-infrastructuurService monitoringTechnischOrganisatorischImplementatieDoorontwikkelen