Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal? Gabri«l van den Brink 13 mei 2014 Oosterhout

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal? Gabri«l van den Brink 13 mei 2014...

 • Dia 1
 • Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal? Gabril van den Brink 13 mei 2014 Oosterhout
 • Dia 2
 • Introductie Inhoud van mijn presentatie Even tijd voor filosofische reflectie Nederland als vloeibare samenleving Tekenen van morele weerbaarheid Countouren van regionaal verhaal Op zoek naar nieuwe werkvormen
 • Dia 3
 • 1 Filosofisch denken over onze gespannen tijd
 • Dia 4
 • Kenmerken van moraliteit (1) Morele gevoelens volgens Adam Smith: Compassie met andere personen Vloeien uit onze verbeelding voort Onpartijdige toeschouwer als toets Gebonden aan specifieke situaties Niet in algemene regels omzetten
 • Dia 5
 • Kenmerken van moraliteit (2) Morele vermogens volgens Frans de Waal: Ook dieren vormen gemeenschappen Competitief n coperatief gedrag Zorg en verzoening komen veel voor Kwaliteit van de relatie is beslissend Moraliteit blijkt evolutionair bepaald
 • Dia 6
 • Kenmerken van moderniteit (1) Drie fundamentele revoluties in Europa: Denken: scientific revolution 1700 Politiek: democratische revolutie 1800 Economie: industrile revolutie 1900 Vernieuwingen die elkaar versterken Breuk met traditionele levenswijzen
 • Dia 7
 • Kenmerken van moderniteit (2) Moderne tendensen en beginselen: Rationalisering waarheid zoeken Democratisering gelijkwaardigheid Schaalvergroting doelmatigheid Algehele mobilisatie en onthechting Van inhouden naar formele regulatie
 • Dia 8
 • Hedendaagse spanningen (1) Moraliteit versus moderne beginselen: Gevoelens vs rationele werkwijzen Individuele differentiatie vs gelijkheid Kleine groep vs grootschaligheid Specifieke situatie vs algemene regel Lokale gehechtheid vs globalisering
 • Dia 9
 • Hedendaagse spanningen (2) Politiek en bestuur lijken verlamd: Middenpartijen willen besturen Moderne en technocratische taal Links en rechts populisme komt op Drukken onvrede met bestuur uit Gebrek aan verbinding: 2 x verlies
 • Dia 10
 • 2 Nederland als moderne maatschappij
 • Dia 11
 • Nederland: vloeibare samenleving Mobiliteit nam op alle gebieden sterk toe: Ruimtelijk: auto, vliegtuig, spoor etc. Wereldhandel: goederen, diensten Sociaal: contracten en arbeidsrelaties Communicatie: ict, media, telefoon Politiek: zwevende kiezers,
 • Dia 12
 • Aangekomen en vertrokken passagiers op Schiphol (x miljoen)
 • Dia 13
 • Waarde (x miljoen euro) van ingevoerde (onder) en uitgevoerde goederen (boven)
 • Dia 14
 • Arbeidsuren (x miljoen) in deeltijdbanen (lichtgrijs) en flexibele banen (donkergrijs).
 • Dia 15
 • Telefoonaansluitingen per 100 inwoners
 • Dia 16
 • Tweede Kamer verkiezingen: netto volatiliteit
 • Dia 17
 • 3 Tekenen van morele weerbaarheid
 • Dia 18
 • Ander maatschappelijk klimaat Conservatieve wending vanaf 2000: Terug naar gezag en leiderschap Herwaardering van het persoonlijke Bloei van lokale gemeenschappen Naast kwantiteit ook meer kwaliteit Interesse voor ethische beginselen
 • Dia 19
 • Van macht naar geloofwaardigheid Kenmerkend voor egalitaire culturen: Macht en gezag sluiten elkaar uit Macht dwingt gehoorzaamheid af Gezag ontstaat door instemming Vooronderstelt gedeelde waarden Geloofwaardig optreden nastreven
 • Dia 20
 • Van procedure naar persoonlijkheid Best Persons zijn bureaucratie voorbij: Systeem opent zich voor leefwereld Doeleinden in plaats van middelen Geen protocollen maar resultaten Van functie naar persoonlijke relatie Sociale vorm van ondernemerschap
 • Dia 21
 • Van globalisering naar lokaliteit Herwaardering van de saamhorigheid: Bloei van maatschappelijk initiatief Interesse voor regionale cultuur Lokale partijen boeken grote winst Meer oog voor de menselijke maat Naar nieuwe vormen van empathie
 • Dia 22
 • Van begroting naar meer balans Goed Werk is een combinatie van: Technisch-ambachtelijke kwaliteit Maatschappelijke waarden uitdragen Respecteren van individuele ethiek Inperking van bedrijfsmatig werken Herwaardering normatieve dimensie
 • Dia 23
 • Van regels naar beginselen Europese continent biedt weerstand: Sinds 1990 meer regels ingevoerd Controle en het uitsluiten van risico Perverse effecten onvermijdelijk Sturing vanuit morele beginselen Herwaardering van deugdethiek
 • Dia 24
 • 4 Contouren van een regionaal verhaal
 • Dia 25
 • Dynamiek ten zuiden van Rotterdam Analyse door Steven van Schuppen leert: Eb en vloed al vanaf de 15 e eeuw Opkomst van het Duitse achterland Rotterdam grootste wereldhaven 1962 Het megaproject van de Deltawerken Milieubehoud en demografische krimp
 • Dia 26
 • Gevolgen voor regio West Brabant Van Schuppen noemt onder meer: Petrochemische industrie niet blijvend Haven is geen banenmotor meer Mogelijkheden in de biotechnologie West Brabant als logistieke rotonde Waterhuishouding precair zoet/zout
 • Dia 27
 • Regio van reuring, ruimte en rust Notitie van Stefan Soeparman leert: Bedrijvigheid in de logistieke corridor Bedrijvigheid inzake maintenance Biobased bedrijvigheid in de delta Maar ook ruime natuurgebieden en relatief veel rustige nederzettingen
 • Dia 28
 • Uitdagingen in regio West Brabant Soeparman over participatiemaatschappij: Verticale decentralisatie: gemeenten Horizontale decentralisatie: burgers Hoe de actoren met elkaar verbinden? Vormgeven aan het regionale verhaal Welke rol spelen overheden daarbij?