Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

 • View
  239

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  1/35

  Facultatea de Inginerie

  Specializarea: Tehnologia Construc iilor de Ma ini - Anul III

  PROIECT DE SEMESTRUORGANE DE MA INI

  Reductor cilindric cu din idrep i

  Coordonator: Student:Dr. ing. Diciuc Vlad Daniel Robert

  !"#

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  2/35

  TEMA PROIECTULUI

  S$ se proiecteze reductorul cilindric cu din%i drep%i ce ac%ioneaz$ un utila& a'(nd ur)$toarele da

  de proiectare:

  - puterea de trans)itere * " + ,

  - tura%ia de intrare n " + ""!! rot/)in

  - raportul de trans)itere i +

  - nu)arul orelor de 0unc ionare Dh + "! !!! 1ore2

  Se cer ur)$toarele:

  "3 Me)oriu tehnic

  3 Me)oriu &usti0icati' de calcul

  #3 Desen de ansa)blu

  43 Desene de e5ecu ie

  ,3 6ibliogra0ie

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  3/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  4/35

  3. ALEGEREA DIAMETRELOR CAPETELOR DE ARORE IN %UNCTIE DEMOMENTUL DE TORSIUNE.......................................................................................'

  7.". *redi)ensionarea arborilor...........................................................................................#!7. *roiectarea 0or)ei constructi'e a arborilor...................................................................#"

  3.2.1 Pr*iec"!re! !r/*re+ui 1 6(e in"r!re7.............................................................#"

  3.2.2 Pr*iec"!re! !r/*re+ui 2 6(e iesire7................................................................#8. ALEGEREA RULMEN ILOR ..................................................................................''9. ALEGEREA PENELOR.............................................................................................'4

  ;." *ana arborelui de iesire..................................................................................................#4,. ALEGEREA LURI%IANTULUI I A SISTEMULUI DE UNGERE AANGRENA$ELOR..........................................................................................................'51. DOPUL DE GOLIRE SI AERISITORUL...............................................................'8

  "!. " Dopul de golire...........................................................................................................#9"!. Aerisitorul STAS ,#!4/;!3........................................................................................#9

  I& i/+i*r!ie..................................................................................................................'9

  4

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  5/35

  I MEMORIU TEHNIC

  1.1 In"r*(ucere

  Reductoarele sunt )ecanis)e cu roti dintate inchise in carcase ce 0ac corelatia intre

  'itezeleturatiile3 econo)ice ale )otoarelor electrice si 'itezeleturatiile3 econo)ico-

  tehnologice ale )asinilor si instalatiilor industriale.

  In 0unctie de 0elul rotilor dintate ce intra in co)ponenta reductoarelor> acestea sunt:

  - cu angrena&e cilindrice

  - cu angrena&e cilindrice si conice

  - cu angrena&e )elcate

  Reductoarele cu angrena&e cilindrice pot 0i cu a5ele de 0i5are in spatiu nu)ite

  reductoareangrena&e3 ordinare sau cu a5ele 0i5e si )obile nu)ite reductoareangrena&e3

  planetare.Reductoarele cu angrena&e cilindrice se utilizeaza pentru trans)iterea )iscarii intre arbori

  paraleli> putand 0i cu una> doua sau trei trepte. Se reco)anda a se utiliza la 'iteze peri0erice

  pana la !! )/s si la turatii pana la "!!.!!! rot/)in.

  Alegerea nu)arului de trepte depinde de raportul de trans)itere. Ast0el :

  - pentru i+"?"! )a5i) ";> se alege un reductor cu o treapta

  - pentru i+;?4! )a5i) 7!> se alege un reductor cu trepte

  - pentru i+4!?!! )a5i) #!!> se alege un reductor cu # trepte

  ,

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  6/35

  1.2. &!ri!n"e c*ns"ruc"i:e

  &!ri!n"! 1 : @ste prezentat un reductor cu dinti drepti>

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  7/35

  Fig 1.1 Schema cinematic

  &!ri!n"! 2 ; Varianta prezentat$ deci se pot )onta si roti dintate cu dinti

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  8/35

  Fig 2.1 Schema cinematic

  &!ri!n"! ' ; @ste tot un reductor cu putere de trans)itere )are prezentat cugabarit )are. Reze)area arborilor se 0ace pe o pereche de rul)enti radiali-a5iali cu role conicepentru roata condus$> iar reze)area pinionului se 0ace pe o pereche de rul)enti radiali cu rolecilindrice pe un singur r(nd. *entru 'arianta # se pot 0olosi si roti dintate

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  9/35

  Fig 3.1 Schema cinematic

  C!rc!s! re(uc"*ru+ui: se co)pune corp si capac> asa)blate se alege o 0ont$ cenusie cu gra0it la)inar>turnat$

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  10/35

  i)purit$tilor>i)piedic$ pierderile> sc$p$ri de lubri0iant. Bn alegerea solutiei pentru asigurareaentas$rii se tine cont de : 0elul lubri0ianului 0olosit> siste)ul de ungere> conditiile )ediului pericol de p$trundere a unor corpuri str$ine> etc.3 'iteza peri0eric$ a arborelui>te)peratura de lucru> solutia constructi'$ aleas$ .

  Bn constructia reductoarelor se ast0el lungi)ea de centrare acapacalui 'a 0i di)ensionat$ 0ie s$ ating$ inelul e5terior al rul)entului> 0ie s$ realizeze &oculnecesar> nu)ai dup$ str(ngere. Din acest )oti' etansarea capacelor rul)entilor 0at$ de corpulreductorului este )ai co)od de realizat cu a&utorul inelelor [email protected] cu )ansete de etansare pentru arbori utilizat pentru ungere> este necesar s$ 0ieschi)bat dup$ un anu)it ti)p de 0unctionare roda& >dup$ ti)pul de e5ploatare pre'$zut3

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  11/35

  putin "! )) si 0$r$ a dep$si de 7 ori )odulul. *erioada de schi)bare a uleiului este de "!!! E,!!! ore de 0unctionare. a reductoare noi> rodate> uleiul se schi)b$ dup$ !! E #!! ore de0unctionare.

  Aditi'ii sunt substante care> adugate uleiurilor de baz$> le a)elioreaz$ unele propriet$ti si lecon0er$ altele noi.

  Se alege un ulei cu !(i"i:i H>ASTAS =7="-;9 0iind o ele)entele de legare de c(rlig se 'or des0ace nu)ai dup$ ce piesa a 0ost 0i5at$ reductorul se 'a scoate din

  0unctiune Ji se 'or c$uta cauzele care au dus la aceste nea&unsuri.

  Reductorul nu are 'oie s$ 0unctioneze dec(t dac$ are toate accesoriile )ontate.Se interzice reglarea &ocului din rul)enti ap$r(nd

  posibilitatea de distrugere a angrena&elor.

  ""

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  12/35

  Capacul reductorului nu se 'a des0ace deoarece corespunde cerintelor te)ei> adic$ o putere detrans)itere )ic$> si tot odat$ este o 'ariant$ econo)ic$ a'(nd un gabarit redus> si)plu de realizatcare nu i)plic$ conditii speciale de e5ecutie.

  1.4.1. Sche! cine!"ic#

  "

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  13/35

  %i.1 Sche! cine!"ic#

  Bn aceasta sche)a> arborii sunt nota%i cu I Ji II ro%ile din%ate cu z" Ji z.

  II MEMORIU $USTI%ICATI& DE CALCUL

  2.1 C!+cu+e pre+iin!re2.1.1 D!"e (e in"r!re

  *uterea de trans)itere

  * " + , Tura ie de intrare

  n " + ""!!

  Raportul de trans)itere

  i +

  "#

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  14/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  15/35

  2.1.4 C!+cu+u+ pu"eri+*r*uterea arborelui "

  * " + ,

  *uterea pe arborele

  * + 4.=

  ."., Calculul )o)entelor de torsiune trans)ise de arbori:

  M "t +"

  "4"!=,,n

  P + 4#=!= 18L))2

  M t +M "t L !>=; L i+;,!;" 18L))2

  2.2. De"erin!re! (is"!n e+*r (in"re !=e+e r* i+*r !

  #

  li)

  ;;.9,

  3": =

  +

  WR!

  "

  a

  tpinion#$

  %%&S

  %%%

  u

  "&&&ua

  +

  valoarea lui a = 80 conf stas STAS 6055-82

  Bn care:

  M 4#=!==tpinion 18L))2-)o)entul de torsiune la arborele pinionului

  "=$ -0actorul sarcinii dina)ince e5terioare

  "."=# - 0actor dina)ic interior

  ",."= - 0actorul repartitiei longitudinale a sarcinei pentru solicitarea hertziana

  7.!=a - coe0icient de lati)e

  "

  === i

  z

  zu

  - raportul nu)erelor de dinti

  K /9" mm!"= - 0actor de )aterial

  K 99."= - 0actorul punctului de rostogolire

  ,>4"li)= - e0ort unitar li)ita la solicitarea hertziana> dependent de )aterialul

  pinionului si de trata)entul ter)ic sau ter)ochi)ic aplicat

  ",

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  16/35

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  17/35

  2.4. S"!/i+ire! nu#ru+ui (e (in i pen"ru pini*n "I4>!:

  ;!9;

  9;"

  374#:

  cos

  3:

  !

  !

  "!

  nnS*$S

  S*$S

  n

  mmaa

  aa

  zzma

  =>

  =+

  =

  +=

  -un.iul de presiune pe cilindrul de divizare /n plan frontal !=t

  -un.i de presiune pe cilindrul de divizare /n plan normal !! ==n

  ) ! un.iul pro1lului de referin!

  "9

 • 8/11/2019 Reductor Cu Dinti Drepti Bunnn

  18/35

  -un.iul de anrenare /n plan frontal +t )un.i de presiune pe cilindrulderostoolire /n plan frontal"

  49>#cosarccos ! =

  = t

  S*$S

  +t

  a

  a

  suma coe1cienilor deplasrilor celor dou roi"

  !9,>"

  3:3: "" =

  +=+=

  n

  t+ts

  tg

  in,in,zz'''

  unde:

  =

  ";!tgin,

  -din diaram '" + !>,' + !>,

Search related