Click here to load reader

REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA - · PDF file• CDU: Clasificación Decimal Universal • Manual de procedemento para a asignación de encabezamentos de materia ás obras de ficción,

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA - · PDF file• CDU: Clasificación Decimal Universal...

 • REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

  MANUAL DE PROCEDEMENTO DE CATALOGACIN DE MONOGRAFIAS

  Novembro 2009

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 1

 • INTRODUCCIN

  Este manual est dirixido persoal bibliotecario da Rede de Bibliotecas de Galicia que traballa

  co programa Absysnet. O seu obxectivo fundamental o de establecer unhas regras comns

  para tdalas bibliotecas para a elaboracin dos rexistros bibliogrficos . importante seguir este

  manual para que a recuperacin de informacin no catlogo colectivo sexa o mis eficaz posible.

  Para a elaboracin dos rexistros seguiremos a seguinte normativa catalogrfica:

  Reglas de Catalogacin. Ministerio de Educacin y Cultura, 1999

  Formato Ibermarc para registros bibliogrficos, 6 ed

  CDU: Clasificacin Decimal Universal

  Manual de procedemento para a asignacin de encabezamentos de materia s obras de

  ficcin, da Rede de Bibliotecas de Galicia (adultos)

  Manual de procedemento para a asignacin de encabezamentos de materia s obras de

  ficcin, da Rede de Bibliotecas de Galicia (infantil)

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 2

 • NIVEL DE DETALLE NA DESCRICIN

  Seguiremos o segundo nivel de detalle na descripcin que establecen as Reglas de

  catalogacin, con algunhas excepcins:

  Ttulo propiamente dito [Designacin xeral de clase de documento en galego]

  Subttulo e/ou informacin complementaria sobre o ttulo

  Ttulo paralelo

  Primeira mencin de responsabilidade; outras mencins de responsabilidade

  Daremos mencin de responsabilidade de:

  -Autor, coautores, colaboradores, editores literarios ou equivalentes

  -Traductores de obras literarias

  -Ilustradores

  -Patrocinadores (somentes nos casos en que esta sexa a nica mencin)

  -Prlogos ou introduccins con certa entidade (que aporten algo)

  Non daremos mencin de responsabilidade de:

  -Patrocinadores (se non son mencin nica)

  -Prlogos ou introduccins de pouca entidade

  -Traductores de obras non literarias

  Edicin, ags a primeira, que non a mencionaremos.

  Lugar preferente de edicin: Editor preferente, ano de publicacin

  Descripcin fsica (Tdolos elementos, ags a mencin do material anexo, que daremos de xeito conciso: + 1 disco, + 1 gua do profesor, etc., sen dar unha descripcin fsica do mesmo se

  non se considera necesario)

  Ttulo propiamente dito da serie (dando entre parntese a editorial), n de serie, ttulo da subserie, nmero de subserie.

  Non daremos: -mencin de responsabilidade relativa serie

  -ISSN da serie

  -ISSN da subserie

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 3

 • Notas Utilizaremos este campo para dar informacin salientable sobre o rexistro. Non daremos notas de ndice, apndice, etc. a non ser que proporcionen unha informacin importante como:

  Indice de compostos qumicos, Indice de autores citados, etc. De darse notas de ndice ou

  bibliografa suprimiremos a indicacin de pxinas.

  D.L.

  ISBN

  NORMAS XERAIS PARA A INTRODUCCIN DE DATOS

  ORTOGRAFA

  No uso de maisculas e minsculas seguiranse as normas ortogrficas da/s lingua/s da publicacin, e o uso que prescriban as Regras de Catalogacin. (Exemplo: as entidades

  francesas soamente levan en maisculas a primeira letra da primeira palabra do seu nome)

  Irn en maiscula:

  -a primeira letra da primeira palabra de cada rea

  -a primeira letra da designacin especfica de material ($h[Vdeo])

  Ir en minscula:

  -a primeira letra da primeira palabra dos subttulos, ags no caso de nomes propios.

  Iniciais: Codificaranse cos puntos e cun espacio en branco entre elas:

  Ex. Mndez lvarez, Jos Luis L.

  Castro, J. C.

  Siglas e acrnimos: Irn en maisculas, sen separacin de puntos nin espacios:

  Ex. ONU, AENOR, etc.

  Acentos e outros signos diacrticos: Poranse sempre, dacordo co contexto ortogrfico do documento e anda que non consten na fonte da que se toman os datos.

  As maisculas acentanse sempre.

  IDIOMA

  Onde as Reglas de Catalogacin din lengua del centro catalogador para ns o galego.

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 4

 • Afecta a:

  -reas 5, 7, 8

  -designacin xeral da clase de documento na rea 1

  -mencin de funcin de distribuidor na rea 4

  Polo tanto, elementos calificativos e ttulos uniformes facticios, notas, subcampos especficos

  como lingua ($l), notas, rea de descricin fsica, etc. irn sempre en galego.

  PUNTUACIN

  Toda a puntuacin ISBD est precedida e seguida por un espazo, excepto, coma, punto,

  parntese, comias ou corchetes que seguen as regras de ortografa normais.

  Para a serie, campo 440, empregarase sempre nmeros arbigos.

  CARACTERES QUE NON ALFABETIZAN

  o nmero de caracteres que se antepoen primeira palabra que alfabetiza dun campo.

  Os caracteres que non alfabetizan son os artigos, signos ortogrficos (comias, interrogacins,

  etc.) e espacios que preceden a primeira palabra do ttulo.

  Ex.:

  245 11 Dnde est el to Ramn?

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 5

 • CAMPOS MARC

  CABECEIRA (LDR)

  A cabeceira o primeiro campo dun rexistro bibliogrfico. Ten unha lonxitude de 24 posicins.

  Son posicins codificadas que describen o tipo de rexistro que estamos catalogando. Moitas das

  posicins xenraas o sistema polo que nicamente se reflexan as que tenemos que cubrir e o cdigo a empregar.

  [Os cdigos alfabticos introdcense con minsculas]

  05 Estado do rexistro

  n Novo

  06 Tipo de rexistro

  a Material textual

  Importante!: Para as microformas e os recursos electrnicos que son bsicamente material textual tamn se emprega o cdigo a. As caractersticas do contido descrito polos demis cdigos prevalece sobre as caractersticas de microforma ou arquivo de ordenador do

  documento. Por exemplo: deben levar cdigo a unha enciclopedia en CD-ROM, unha tese de

  doutoramento en microficha, etc. Mentres que deben levar m programas de ordenador, datos

  numricos, etc.

  07 Nivel bibliogrfico

  m Monografa

  08 Tipo de control

  # Non especifica tipo

  17 Nivel de codificacin

  # Nivel completo. Material examinado

  1 Nivel completo. Material no examinado (s para as reconversins)

  18 Forma de catalogacin descritiva

  b RC (reglas de catalogacin)

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 6

 • 19 Cdigo de rexistro relacionado

  # Non se necesita rexistro relacionado

  CAMPOS DE CONTROL

  001 Nmero de control (NR )

  Nmero de control que identifica o rexistro e que identifica a entidade que o crea. Neste campo ir o cdigo da biblioteca que crea o rexistro en maisculas.

  008 Campo de informacin de lonxitude fixa (NR)

  Este campo contn 40 posicins que proporcionan informacin codificada sobre o rexistro

  considerado na sa totalidade e, tamn, sobre algns aspectos bibliogrficos especiais do

  documento que estamos a catalogar. Estes datos son especialmente importantes para o

  tratamento e recuperacin da informacin.

  , polo tanto, importante a sa correcta codificacin. Ademis, dos erros neste campo dervanse posteriores problemas de tratamento dos rexistros.

  As posicins mis comns dos distintos tipos de materiais estn xa postas por defecto no

  programa. No caso das monografas aparecern cubertas as seguintes posicins:

  Tipo de data: s Indice: 0

  Lugar publicacin: esp Forma literaria: 1

  Nivel de destinatario: e Fonte catalogacin: d

  Congresos: 0

  Homemaxes: 0

  Teremos que modificalas cando sexa necesario.

  06 Tipo de data

  Trtase dun carcter alfabtico que sinala o tipo de data da publicacin. A informacin

  deste cdigo compltase coa dos subcampos seguintes Primeira data (07-10) e Segunda

  Manual de procedemento de catalogacin de monografas. Nov. 2009 7

 • data (11-14), e ten que cadrar coa data de publicacin que se d no campo 260.

  Empregaremos os cdigos seguintes:

  s Data nica coecida/probable

  o caso mis frecuente para a data de publicacin. Utilzase cdigo s cando a data

  certa, sen ter en conta onde aparece (p de imprenta, colofn, depsito legal ou

  copyright) ou probable, dicir, cando podemos escribir os catro dxitos, anda que sexa entre

  corchetes e con interrogantes.

  Cando empregamos o cdigo s escribimos a data de publicacin en Primeira data

  (Posicin 07-10) e deixamos en branco Segunda data. Exemplos:

  rea de publicacin Cdigo 008 1 Data 2 Data

  ,$c1968 s 1968 brancos

  ,$c[1968?] s 1968 brancos

  ,$cD.L. 1968 s 1968 brancos

  ,$cimp. 1968 s 1968 brancos

  ,$c1698 [i.e. 1968] s 1968 brancos

  m Datas mltiples

  Este cdigo emprgase en obras en varios volumes con datas de publicacin diferentes.

  Escribimos en Primeira Data a mis antigua, e en Segunda Data a mis recente, marxe

  do volume que corresponda. Se a obra non rematou de publicarse a Segunda Data contn

  9999. Exemplos:

  rea de publicacin Cdigo 008 1 Data 2 Data

  ,$c1990-1995 m 1990 1995

  ,$c1990- m 1990

Search related