Click here to load reader

Recnik Video Pojmova

  • View
    109

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mmmmm

Text of Recnik Video Pojmova

Pojmovi2K rezolucijeRezolucije kod kojih je irina slike priblino oko dve hiljade pixela. Kod DCI standarda za digitalne bioskope 2K rezolucije je tano 2048x1080.4K rezolucijeRezolucije kod kojih je irina slike priblino oko etiri hiljade pixela. Kod DCI standarda za digitalne bioskope 4K rezolucije je tano 4096x2160. Najee se naziv4K upotrebljava za rezolucije u rasponu od 4096x2304 do 4096 x 3072.

ATSCStandard digitalne zemaljske televizje koji se koristi u americi (u evropi se koristi DVB-T). U S.A.D.-u je sredinom 2009-e potpuno prekinuto analogno emitovanje i prelo se na digitalni ATSC. U Kanadi e se uskoro obaviti isti prelazak.

BDRipOznaka "BDRip" se esto sree u nazivima piratskih filmova. BDRipznai da je video dobijen konvertovanjemvidea sa original Blu-ray Disc medija. To govori da je video dosta dobre kvalitete jer je kvalitet slike sa Blu-ray Discanajvii mogui.

BRRipOznaka "BRRip" se esto sree u nazivima piratskih filmova. To znai da je video nije dobijen direktnim konvertovanjem sa Blu-ray Disc-a ve je dobijen konvertovanjem BDRip-a koji je bio u HD rezoluciji. BRRip je praktino skraenica od "BDRipRip" Kvalitet BRRip-ova je neto slabiji od BDRip-ova. Ali je najee istog ili boljeg kvalitetanego DVDRip.BlockingTo je najuoljivija vrsta runih pojava koji se pojavljuju na slici prilikom putanja videa. Skoro uvek se pojavljuju kvadratii veliine 16x16 ili 8x8 pixela.Pojavljujese pri putanju videa u nekom od formata sa jaom video kompresijom. Naroito je primetna i runa kod videa koji je enkodiran sa loe podeenim enkoderom. Blocking se ublaava primenom Deblocking filtriranja.Blu-ray DiscNovi format video medija koji je nedavno prihvaen od filmske industrije kao budui naslednik DVD-a. Blu-ray medij je fiziki istog izgleda i dimenzija kao DVD ali koristi drugaiju tehnologiju zapisivanja. KapacitetBlu-ray medija je oko 5 puta vei od DVD medija. Blu-ray Disc mediji nose video HD rezolucije kodirane najnaprednijim tehnologijama video zapisa.CAMOznaka "CAM" se esto sree u nazivima piratskih filmova. CAM znai da su ovi filmovi snimljeni video kamerom dok je film prikazivan u bioskopu. Kvalitet ovakvog video je lo jer je kamera najee loe postavljena, nedovoljno izotrena ili neto slno. Ugalvnom je re o najloijem kvalitetu kod piratskih filmova.Kakoo se filmovi uvek pre pojave u bioskopima nego na DVD-ima tako se i CAM-ovi pojave pre DVDRip-ova.

CLICLI je skraenica od "command line". Mnogi novi enkoderi imaju samo svoje CLI verzija. To su programi ili programske komponente koji obavljaju neku funkciju ali nemaju svoj korisniki interfejs. Nema nikakvih prozora, tastera itd. Njima se upravlja samo putem zadavanja komandi. Ovi programi ipak mogu koristiti grafiki korisniki interfejs tj. GUI ako ga neko napravi. Mnogi programeri izrauju GUI-e za poznate CLI alate...CodecRe Codec je nastala kao skraenica od CODER-DECODER. Danas re codec oznaava skoro sve softverske komponente koje uestvuju pri reprodukciji ili enkodiranju videa i audia. Kada govorimo o enkodiranju, pod reju codec mislimo na enkoder. Kada govorimo o reprodukciji (putanju videa) pod reju codec mislimo na dekoder.

Compact camera (kompaktni fotoaparat)Fotoaparat kojiima ugraeno sve to je dovoljno za amatere i jednostavan je za upotrebu za poetnike. Skoro svi kompaktni fotoapaarti imaju ugraeno automatsko izotravanje, automatizovana podeavanja svetline i boja i ugraen blic. U pravilu kod kompaktnih fotoaparata ne moe se skidati i menjeti objektiv i to je moda glavni razlog to se zovu "kompaktni".Skoro svi dananji kompaktni fotoaparati poznatih marki daju kvalitet slika sa kojim su poetnici vie nego zadovoljni.ContainerFajl koji sadri video i audio zapise. Container slui na samo da bi sjedinio video sa prateim zvukom nego i da bi svojom strukturom i podacimaomoguio sinhronizovano putanje i reprodukciju uz minimalno zauzimanje memorije. Container je potreban ak i za sluaj kada video nema prateih audio traka (na primer, nemi filmovi) jer je plejerima lake da lociraju pojedine delove. Time se olakava premotavanje, ubrzavanje, vraanja, preskakanje scenai sline radnje. Najpopularniji format containera je AVI. Neki od savremenih containera, mogu da sadre vei broj video zapisa, audio zapise na razliitim jezicima, subtitlove, pratee informacije i slino.CDUniverzalni medij kapaciteta oko700 MB. Na njega moete snimati fajlove ili moe biti CD A Univerzalni medij kapaciteta oko700 MB. Na njega moete snimati fajlove ili moe biti CD Audio.DABStandard za emitovanje digitalnog radija. DAB je skraenica od Digital Audio Broadcasting. U svetu oko 1000 radi ostanica emituju radio u DAB signalu.

DAB+Novi standarad digitalnog radija. DAB+ je dvostruko efikasniji od DAB-a. DAB+ koristi AAC+ (takoe poznatHE-AAC) kao format audio kompresije koji postie visok kvalitet zvuka ak i pri veoma malom bitrateu, to je izuzetno pogodno za radio.Srbija e prema planovima koristiti DAB+ za radio emitovanja nakon to se obavi planirani prelazak radia i televizije na digitalni signal.DeblockingDeblocking je vrsta postprocessing filteriranja koja uklanja blocking. Deblocking je naroito znaajan kada putate loe kompresovan video. Za novi H.264 format videa predvieno je da se uvek pri reprodukciji obavlja deblocking.

DecoderDekoder je ono to obavlja itanje video zapisa u nekom formatu. To je zapravo softverska komponenta koja programima daje spoosobnost itanja tj. reprodukcije nekog video formata.

Digitalni medijiTo je svaki medij na koji mogu biti snimljeni kompjuterski-digitalni podaci tj.fajlovi kao npr. dokumenti, slike, video, muzika itd. Nabrojaemo nekoliko digitalnih medija koji se masovno koriste:hard diskovi,CD, DVD, USB memorije, memorijske kartice...Najnovijidigitalni medije suBlu-ray diskovi i SSD diskovi (alternativa hard diskovima).Kapacitet digitalnih medija se meri u jedinicama za memoriju kao to su MB (megabajt), GB (gigabajt) itd. Najmanja jedinica za memoriju je 1 bit.Digitalni videoDigitalni video je video zapisan u vidu kompjuterskih podataka. Jedan digitalni video je jedan fajl koji moe biti snimljen ili kopiranna bilo koji digitalni medij, CD, DVD, hard disk, USB memoriju itd.Demux, Demuxing, Demultiplexing (demuksovanje, demultipleksovanje)Operacija suprotna od muksovanja. Vaenje video i audio zapisa i drugih traka iz container fajlova. Demuxovanje se obino radi pre konvertovanja kako bi se video i audio mogli odvojeno konvertovati u zasebnim programima.DivXDivX je naziv za vie pojmova kompanije DivX: DivX codec, DivX brend, DivX format fajlova... Filmovi snimljeni u DivX formata video zapisa su poznati pod nazivomnazivom "DivX filmovi".

DivX filmoviAVI fajlovi koji sadre video zapis u MPEG-4 ASP formatu (kodiran DivX ili XviD codecom) i audio zapis u MP3 formatu. DivX filmovi su najee veliine oko 700 MB i snimljeni su na jedan CD disk.DivX filmovi su stekliogromnupopularnost u vreme kada su DVD snimai bili retkost. DivX codec je omoguavao dovoljnu video kompresiju daceo film stane na jedan CD disk od 700 MB to je u to vreme bila ogromna prednost.DivX filmovi su i danas veoma popularni jer su praktini. Na primer, na hard disk od 320 GB koji je danas minimalan moete snimiti oko 400 "divx filmova".

DivX PlusNaziv novog formata kompanije DivX. U sutini radi se o popularnoj kombinaciji najsavremenijihformata:Format container fajla: .MKV (Matroska)Format video zapisa: H.264 (preciznije H.264 High Profile Level 4.0)Format audio zapisa: AAC (preciznije LC-AAC)DRM (Digital rights management)Zajedniki naziv za tehnologije zatite od kopiranja digitalnih medija. Na primer DVD filmovi zatien ovom vrstom zatite radi sa originalnog diska ali ako ga kopirate, kopija nee raditi. Audio ili video fajlovi zatieni ovom vrstom zatite se mogu gledati i sluati samo na raunaru koji ima licencu za putanje tog fajla tj. raunaru sa kojeg je obavljena kupovina tog fajla. Svrha ove zatite je da kupac neke pesme ili nekog videa ne moe to dalje nelegalno umnoavati.Nakon nekoliko godina korienja, DRM tehnologije su postale dosta omraene. Mnoge internet prodavnice muzike su ukinule DRM zatitu na svojim fajlovima.DSLR (ili D-SLR ili digital SLR)fotoaparatDSLR znai digitalni SLR fotoaparat. SLRje skraenica od "single-lens reflex". SLR je sistem koji takvim fotoaparatima omoguava da svetlost koju dolazi kroz objektiv preusmeravaju na senzor za display (ekran) pomou kojeg fotograf cilja. Na taj nain fotograf na svom ekranu vidi tano ono to e biti uslikano onako kako e izgledati na fotografiji. To pomae boljem podeavanju objektiva, boljem ciljanju i sl. Pored toga bitno je rei da se kod skoro svih DSLR fotoaparata moe skidati i menjati objektiv.DSLR fotoaparati su u pravilu znatno skuplji od kompaktnih ali i omoguavaju fotografije znatno vieg kvaliteta. Skoro svi DSLR fotoaparati su namenjeni profesionalcima i zahtevnijim korisnicima.

DSMC (Digital Still and Motion Camera)Novi modeli kamera proizvoaa RED koji se mogu koristiti kao digitalne filmske/video kamere i kao digitalne foto kamere (fotoaparati). Slino kao HDSLR s tim to treba rei da su za profesionalnu upotrebu RED DSMC kamere bolje od svih HDSLR modela fotoapaarta. Ba iz tog razloga to su kvalitetniji, da bi se bolje razlikovali, kompanije RED je izmislila iregistrovala oznaku DSMC za svoje budue modele kamera. U DSMC vrstu trenutno spadaju njihove kamere najnovije generacije RED Scarlet i RED Epic a takodje se moe svrstatii njihov stariji model RED One.DTTDTT je skraenica od Digital Terrestrial Television. Taj pojam uoptneo oznaava digitalnu zemeljasku televiziju. Pojam "DTT" se najee spominje u vezi prelaskasa analogne na digitalnu televiziju. Najpoznatiji standardi digitalne zemealjske televizije su DVB-T, ATSC, DVB-T2...DTV (Digital Television)Pojam koji obuhvaa sve tehnologije emitovanja digitalnog televizijskog signala. To ukljuuje i digitalnu zemaljsku i digitalnu kablovsku i IPTV isatelitsku televiziju. Ukljuuje standarde DVB-T, DVB-T2, ATSC, DVB-C, DVBV-S i mnoge