41
UNIVERZITET SV. KIRIL I METODIJVO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA PRVA GODINA - II SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - POLEDELSTVO VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA DEN 8 15 -9 00 9 15 -10 00 10 15 -11 00 11 15 -12 00 12 15 -13 00 13 15 -14 00 14 15 -15 00 15 15 -16 00 PONEDELNIK GENETIKA I GRUPA (AMFITEATAR 30) EKONOMIKA NA ZEMJODELSTVOTO - (PREDAVALNA 79) VTORNIK EKOLOGIJA- Izboren (AMFITEATAR 30) SREDA ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30) OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO- Izboren (AMFITEATAR 30) ^ETVRTOK OSNOVI NA EKONOMIJA- Izboren (AMFITEATAR 30) BOTANIKA II GRUPA (AMFITEATAR 30) PETOK

Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - POLEDELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

EKONOMIKA NA ZEMJODELSTVOTO - (PREDAVALNA 79)

VTORNIK

EKOLOGIJA- Izboren (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO- Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA- Izboren

(AMFITEATAR 30)

BOTANIKA II GRUPA (AMFITEATAR 30)

PETOK

Page 2: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - GRADINARSTVO I CVE]ARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

BOTANIKA I GRUPA (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO- Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA- Izboren

(AMFITEATAR 30)

PETOK

AGROMENAXMENT- Izboren (AMFITEATAR 30)

Page 3: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - ZA[TITA NA RASTENIJATA (FITOMEDICINA)

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA- Izboren

(AMFITEATAR 30)

BOTANIKA II GRUPA (AMFITEATAR 30)

PETOK

AGROMENAXMENT- Izboren (AMFITEATAR 30)

Page 4: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - EKOZEMJODELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

BOTANIKA I GRUPA (AMFITEATAR 30)

SREDA

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO- Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA - Izboren

(AMFITEATAR 30)

SAMONIKNATI HRANLIVI I OTROVNI RASTENIJA - Izboren

(AMFITEATAR 14)

PETOK

AGROMENAXMENT- Izboren (AMFITEATAR 30)

Page 5: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - OVO[TARSTVO SO LOZARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA II GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

OP[TO POLEDELSTVO SO AGROEKOLOGIJA - Izboren

(AMFITEATAR 35)

SREDA

ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO - Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA - Izboren

(AMFITEATAR 30)

BOTANIKA II GRUPA (AMFITEATAR 30)

PETOK

Page 6: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - LOZARSTVO I VINARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

II GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

BOTANIKA I GRUPA (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO - Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA - Izboren

(AMFITEATAR 30)

PETOK

AGROMENAXMENT- Izboren (AMFITEATAR 30)

Page 7: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - PRERABOTKA NA ZEMJODELSKI PROIZVODI

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

BOTANIKA* I GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30) BOTANIKA** - Izboren

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

ZOOLOGIJA** (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA* - Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO* - Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA - Izboren

(AMFITEATAR 30)

PETOK

AGROMENAXMENT- Izboren (AMFITEATAR 30)

* zadol`itelni odnosno izborni predmeti za rastitelni prerabotki ** zadol`itelni odnosno izborni predmeti za animalni prerabotki

Page 8: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - ANIMALNA BIOTEHNOLOGIJA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK FIZIOLOGIJA NA @IVOTNI

(PREDAVALNA 114) GENETIKA

II GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA-Izboren (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA - Izboren

(AMFITEATAR 30)

BOTANIKA-Izboren II GRUPA (AMFITEATAR 30)

PETOK

AGROMENAXMENT- Izboren (AMFITEATAR 30)

Page 9: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA

II GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA-Izboren (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA-Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO (AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA - Izboren

(AMFITEATAR 30)

BOTANIKA II GRUPA (AMFITEATAR 30)

PETOK

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA NA DOMA[NI @IVOTNI- Izboren

(PREDAVALNA 68)

Page 10: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

PRVA GODINA - II SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - AGROEKONOMIKA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GENETIKA-Izboren

I GRUPA (AMFITEATAR 30)

VTORNIK

EKOLOGIJA (AMFITEATAR 30)

BOTANIKA-Izboren I GRUPA (AMFITEATAR 30)

SREDA

ZOOLOGIJA - Izboren (AMFITEATAR 30)

OSNOVI NA STO^ARSKO PROIZVODSTVO- Izboren

(AMFITEATAR 30)

^ETVRTOK

OSNOVI NA EKONOMIJA (AMFITEATAR 30)

PETOK

AGROMENAXMENT (AMFITEATAR 30)

Page 11: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - POLEDELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK P^ELNI PROIZVODI-Izboren

(PREDAVALNA 76) OVO[TARSTVO I LOZARSTVO-Izboren

(PREDAVALNA 76)

VTORNIK

OP[TO POLEDELSTVO SO AGROEKOLOGIJA (AMFITEATAR 35)

SREDA

ISHRANA NA RASTENIJATA (AMFITEATAR 35)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

PETOK

NAVODNUVAWE NA POLEDELSKI KULTURI (AMFITEATAR 35)

Page 12: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - GRADINARSTVO I CVE]ARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GRADINARSTVO NA

OTVORENO (PREDAVALNA 37)

PODIGNUVAWE I ODGLEDUVAWE NA LOZOVI NASADI-Izboren

(AMFITEATAR 14)

VTORNIK

OP[TO POLEDELSTVO SO AGROEKOLOGIJA-Izboren

(AMFITEATAR 35)

SREDA

PODIGNUVAWE I ODGLEDUVAWE NA OVO[NI NASADI-Izboren

(AMFITEATAR 14)

ISHRANA NA GRADINARSKI I CVE]ARSKI RASTENIJA (AMFITEATAR 35)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

SAMONIKNATI HRANLIVI I OTROVNI RASTENIJA-Izboren

(AMFITEATAR 14)

PETOK

FIZIOLOGIJA NA RASTENIJATA-Izboren (AMFITEATAR 36)

NAVODNUVAWE NA GRADINARSKI I CVE]ARSKI

KULTURI (AMFITEATAR 35)

Page 13: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - ZA[TITA NA RASTENIJATA (FITOMEDICINA)

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK SPECIJALNO POLEDELSTVO (AMFITEATAR 35)

OVO[TARSTVO I LOZARSTVO (PREDAVALNA 76)

VTORNIK

PROIZVODSTVO NA OVO[EN SADEN MATERIJAL-Izboren

(PREDAVALNA 34 A)

SREDA

OSNOVI NA AGROMARKETING-Izboren

(AMFITEATAR 35)

ISHRANA NA RASTENIJATA (AMFITEATAR 35)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

PRERABOTKA NA POLEDELSKI PROIZVODI-Izboren

(AMFITEATAR 40)

PETOK

PRERABOTKA NA OVO[JE I ZELEN^UK-Izboren

(AMFITEATAR 40)

Page 14: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - EKOZEMJODELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK MELIORACII SO ZA[TITA OD EROZIJA

(AMFITEATAR 35)

VTORNIK

OSNOVI NA ISHRANA NA @IVOTNITE-Izboren

(PREDAVALNA 63)

OP[TO POLEDELSTVO SO AGROEKOLOGIJA-Izboren

(AMFITEATAR 35)

SREDA

EKOSTO^ARSTVO (PREDAVALNA 68)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

STOPANISUVAWE SO MELIORATIVNITE SISTEMI

(PREDAVALNA III)

PETOK

FIZIOLOGIJA NA RASTENIJATA-Izboren (AMFITEATAR 36)

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA NA DOMA[NI @IVOTNI- Izboren

(PREDAVALNA 68)

Page 15: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - OVO[TARSTVO SO LOZARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK GRADINARSTVO NA OTVORENO-Izboren (PREDAVALNA 37)

VTORNIK

PROIZVODSTVO NA OVO[EN SADEN MATERIJAL (PREDAVALNA 34 A)

SREDA

TREVNICI-Izboren (AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

STOPANISUVAWE SO MELIORATIVNITE SISTEMI-Izboren (PREDAVALNA III)

PETOK

OP[TO LOZARSTVO (PREDAVALNA 15)

NAVODNUVAWE NA OVO[NI KULTURI I VINOVA LOZA

(AMFITEATAR 35)

Page 16: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - LOZARSTVO I VINARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1500-1800

PONEDELNIK MELIORACII SO ZA[TITA OD EROZIJA-Izboren (AMFITEATAR 35)

VTORNIK

PROIZVODSTVO NA OVO[EN SADEN MATERIJAL-Izboren

(PREDAVALNA 34 A)

OP[TO POLEDELSTVO SO AGROEKOLOGIJA-Izboren

(AMFITEATAR 35)

SREDA

PODIGNUVAWE I ODGLEDUVAWE NA OVO[NI NASADI (AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

PETOK

OP[TO LOZARSTVO (PREDAVALNA 15)

NAVODNUVAWE NA VINOVA LOZA (AMFITEATAR 35)

TEHNOLO[KA MIKROBIOLOGIJA-

Izboren (AMFITEATAR 40)

Page 17: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - PRERABOTKA NA ZEMJODELSKI PROIZVODI

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA DEN 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1500-1800

P^ELNI PROIZVODI** (PREDAVALNA 76)

TEHNOLOGIJA NA HRANA ZA @IVOTNI**

(PREDAVALNA 34 A) PONEDELNIK P^ELNI PROIZVODI*-Izboren

(PREDAVALNA 76) TEHNOLOGIJA NA HRANA ZA

@IVOTNI*-Izboren (PREDAVALNA 34 A)

POZNAVAWE NA TUTUNSKATA SUROVINA*

(PREDAVALNA 77)

VTORNIK KOWARSTVO**-Izboren

(PREDAVALNA 68)

POZNAVAWE NA INDUSTRISKI KULTURI*

(PREDAVALNA 76)

SREDA

POZNAVAWE NA @ITATA* (PREDAVALNA 77)

EKOSTO^ARSTVO**-Izboren (PREDAVALNA 68)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

SAMONIKNATI HRANLIVI I OTROVNI RASTENIJA-Izboren

(AMFITEATAR 14)

PETOK

RIBARSTVO-Izboren (PREDAVALNA 114)

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA NA DOMA[NI @IVOTNI**

(PREDAVALNA 68)

TEHNOLO[KA MIKROBIOLOGIJA-

Izboren (AMFITEATAR 40)

* zadol`itelni odnosno izborni predmeti za rastitelni prerabotki ** zadol`itelni odnosno izborni predmeti za animalni prerabotki

Page 18: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - ANIMALNA BIOTEHNOLOGIJA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK PRIMENETA ISHRANA NA @IVOTNITE

(PREDAVALNA 34 A)

TEHNOLOGIJA NA HRANA ZA @IVOTNI*-Izboren (PREDAVALNA 34 A)

VTORNIK

KOWARSTVO (PREDAVALNA 68)

SREDA

EKOSTO^ARSTVO**-Izboren (PREDAVALNA 68)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

SAMONIKNATI HRANLIVI I OTROVNI RASTENIJA-Izboren

(AMFITEATAR 14)

PETOK

RIBARSTVO (PREDAVALNA 114)

Page 19: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1500-1800

PONEDELNIK SPECIJALNO POLEDELSTVO-

Izboren (AMFITEATAR 35)

VTORNIK

SREDA

TEHNOLOGII NA PROIZVODSTVO SVIWI-

Izboren (PREDAVALNA 68)

ISHRANA NA RASTENIJATA-Izboren (AMFITEATAR 35)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA-izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

SAMONIKNATI HRANLIVI I OTROVNI RASTENIJA (AMFITEATAR 14)

PETOK

FIZIOLOGIJA NA RASTENIJA (AMFITEATAR 36)

NAVODNUVAWE-Izboren (AMFITEATAR 35)

TEHNOLO[KA MIKROBIOLOGIJA (AMFITEATAR 40)

Page 20: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

VTORA GODINA - IV SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - AGROEKONOMIKA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK IZBRANI TEHNOLOGII VO STO^ARSKO PROIZVODSTVO

(AMFITEATAR 36)

EKONOMIKA NA ZEMJODELSTVOTO-Izboren

(PREDAVALNA 79)

VTORNIK

OSNOVI NA ISHRANA NA @IVOTNITE-Izboren

(PREDAVALNA 63)

OP[TO POLEDELSTVO SO AGROEKOLOGIJA-Izboren

(AMFITEATAR 35)

SREDA

OSNOVI NA AGROMARKETING (AMFITEATAR 35)

ISHRANA NA RASTENIJATA-Izboren (AMFITEATAR 35)

^ETVRTOK

AGRARNA POLITIKA (AMFITEATAR 40)

MIKROBIOLOGIJA-Izboren

(PREDAVALNA 63)

PETOK

PRERABOTKA NA OVO[JE I ZELEN^UK- izboren od {irokata lista na UKIM

(AMFITEATAR 40)

NAVODNUVAWE-Izboren (AMFITEATAR 35)

Page 21: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - POLEDELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK PROIZVODSTVO NA TUTUN (PREDAVALNA 77)

SELEKCIJA NA RASTENIJATA (PREDAVALNA 77)

VTORNIK

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI-izboren

(PREDAVALNA 37)

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI-Izboren od {iroka

lista (AMFITEATAR 14)

SREDA

CVE]ARSTVO NA OTVORENO (PREDAVALNA 37)-Izboren

TREVNICI (AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

FERTIRIGACIJA-Izboren (AMFITEATAR 36)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-Izboren od

{iroka lista (AMFITEATAR 36)

PETOK

PRERABOTKA OD OVO[JE I ZELEN^UK-Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 40)

Page 22: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - GRADINARSTVO I CVE]ARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK DEGRADACIJA I ZA[TITA NA

PO^VITE-Izboren (PREDAVALNA 63)

FITOPATOLOGIJA SO FITOFARMACIJA (PREDAVALNA 61)

VTORNIK

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI

(PREDAVALNA 37)

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI-Izboren od {iroka

lista (AMFITEATAR 14)

SREDA

CVE]ARSTVO NA OTVORENO (PREDAVALNA 37)

TREVNICI-Izboren (AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

EKOGRADINARSTVO (PREDAVALNA 37)-Izboren

HERBOLOGIJA-Izboren (PREDAVALNA 34 A)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-

Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 36)

PETOK

PRERABOTKA OD OVO[JE I ZELEN^UK-Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 40)

Page 23: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - ZA[TITA NA RASTENIJATA - FITOMEDICINA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK FITOPATOLOGIJA-PSEUDOMIKOZI I

MIKOZI (PREDAVALNA 61)

P^ELARSTVO I OPRA[UVAWE NA OVO[NI RASTENIJA-Izboren

(PREDAVALNA 15)

VTORNIK

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI-Izboren

(PREDAVALNA 37)

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI-Izboren od {iroka

lista (AMFITEATAR 14)

SREDA

CVE]ARSTVO NA OTVORENO-Izboren (PREDAVALNA 37)

TREVNICI- Izboren (AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

EKOGRADINARSTVO (PREDAVALNA 37)-Izboren

HERBOLOGIJA (PREDAVALNA 34 A)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-

Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 36)

NAVODNUVAWE-Izboren (AMFITEATAR 35)

PETOK

SPECIJALNA ENTOMOLOGIJA I (PREDAVALNA 66) TRO[OCI I KALKULACII-

Izboren (AMFITEATAR 14)

Page 24: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA TRETA GODINA - VI SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - EKOZEMJODELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK DEGRADACIJA I ZA[TITA NA

PO^VITE (PREDAVALNA 63)

ENTOMOLOGIJA SO FITOFARMACIJA-Izboren

(PREDAVALNA 66)

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI-Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 14) VTORNIK

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI-Izboren od {iroka

lista (PREDAVALNA 37)

TEHNOLOGIJA NA MESO I PRERABOTKI OD MESO-Izboren od

{iroka lista (AMFITEATAR 36)

SREDA

TREVNICI-Izboren (AMFITEATAR 36)

HERBOLOGIJA-Izboren (PREDAVALNA 34 A)

^ETVRTOK

EKOGRADINARSTVO (PREDAVALNA 37) TRO[OCI I KALKULACII-

Izboren (PREDAVALNA 79)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-Izboren

od {iroka lista (AMFITEATAR 36)

PETOK

PRERABOTKA OD OVO[JE I ZELEN^UK-Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 40)

NAVODNUVAWE (AMFITEATAR 35)

Page 25: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - OVO[TARSTVO SO LOZARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK AMPELOGRAFIJA I - Izboren

(PREDAVALNA 15)

P^ELARSTVO I OPRA[UVAWE NA OVO[NI RASTENIJA (PREDAVALNA 15)

VTORNIK

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI-Izboren od {iroka

lista (PREDAVALNA 37)

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI-Izboren od {iroka

lista (AMFITEATAR 14)

SREDA

PODIGNUVAWE I ODGLEDUVAWE NA OVO[NI NASADI (AMFITEATAR 14)

MARKETING NA ZEMJODELSKI PROIZVODI-Izboren

(AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

FITOPATOLOGIJA SO FITOFARMACIJA (PREDAVALNA 61)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-

Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 36)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII-Izboren

(AMFITEATAR 14)

Page 26: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - LOZARSTVO I VINARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK AMPELOGRAFIJA - I (PREDAVALNA 15)

PODIGNUVAWE I ODGLEDUVAWE NA LOZOVI

NASADI (AMFITEATAR 14)

VTORNIK

BERBA I POSTBERBENI TEHNOLOGII NA OVO[JE-Izboren

i Izboren od {iroka lista (PREDAVALNA 15)

SREDA

TREVNICI-Izboren (AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

ENOHEMIJA (AMFITEATAR 14)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-

Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 36)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII-Izboren

(AMFITEATAR 14)

Page 27: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA TRETA GODINA - VI SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - PRERABOTKA NA ZEMJODELSKI PROIZVODI

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA DEN 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK TEHNOLOGIJA NA MLEKO** (PREDAVALNA 68)

PRERABOTKA NA ZELEN^UK* (PREDAVALNA 63)

TEHNOLOGIJA NA MESO** (AMFITEATAR 36)

VTORNIK

BERBA I POSTBERBENI TEHNOLOGII NA OVO[JE- Izboren od

{iroka lista (PREDAVALNA 15)

TEHNOLOGIJA NA MESO I PRERABOTKI NA MESO*-Izboren

(AMFITEATAR 36)

TEHNOLOGII NA PROIZVODSTVO NA SVIWI**

(PREDAVALNA 68) SREDA

TEHNOLOGII NA PROIZVODSTVO NA SVIWI*-Izboren (PREDAVALNA 68)

TREVNICI-Izboren od {irokata lista (AMFITEATAR 36)

PRERABOTKA NA @ITO I BRA[NO* (AMFITEATAR 40)

PRERABOTKA NA @ITO I BRA[NO** (AMFITEATAR 40)-Izboren

^ETVRTOK

PRERABOTKA NA OVO[JE* (PREDAVALNA 77)

PRERABOTKA NA POLEDELSKI PROIZVODI**-Izboren

(AMFITEATAR 40)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-Izboren

od {iroka lista (AMFITEATAR 36)

PETOK

**PRERABOTKA OD OVO[JE I ZELEN^UK-Izboren (AMFITEATAR 40)

* zadol`itelni odnosno izborni predmeti za rastitelni prerabotki ** zadol`itelni odnosno izborni predmeti za animalni prerabotki

Page 28: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - ANIMALNA BIOTEHNOLOGIJA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK @IVINARSTVO (PREDAVALNA 68)

VTORNIK

HIGENA I SANITACIJA VO PROIZVODSTVOTO NA HRANA-

Izboren (PREDAVALNA 76)

OV^ARSTVO (PREDAVALNA 68)

SREDA

SVIWARSTVO (PREDAVALNA 68)

TREVNICI-Izboren od {irokata lista

(AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

BIOLO[KA RAZNOVIDNOST VO ZEMJODELSTVOTO-Izboren

(PREDAVALNA 63)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-

Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 36)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII-Izboren

(AMFITEATAR 14)

Page 29: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK P^ELNI PROIZVODI-Izboren i

Izboren od {iroka lista (PREDAVALNA 76)

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI-Izboren od {iroka

lista (PREDAVALNA 37)

VTORNIK

BERBA I POSTBERBENI TEHNOLOGII NA OVO[JE- Izboren od {iroka lista

(PREDAVALNA 15)

TEHNOLOGIJA NA MESO I PRERABOTKI NA MESO (AMFITEATAR 36)

SREDA

UPRAVUVAWE SO KVALITET-Izboren

(AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

RIBARSTVO-Izboren (PREDAVALNA 15)

PRERABOTKI OD POLEDELSKI PROIZVODI

(AMFITEATAR 40)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-Izboren

od {iroka lista (AMFITEATAR 36)

PETOK

PRERABOTKA OD OVO[JE I ZELEN^UK (AMFITEATAR 40)

Page 30: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

TRETA GODINA - VI SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - AGROEKONOMIKA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK P^ELNI PROIZVODI-Izboren

od {iroka lista (PREDAVALNA 76)

PLANIRAWE I UREDUVAWE NA PARKOVI-Izboren

(PREDAVALNA 37)

VTORNIK

AGROPRETPRIEMNI[TVO (PREDAVALNA 64)

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI-Izboren od {iroka

lista (AMFITEATAR 14)

SREDA

UPRAVUVAWE SO KVALITET (AMFITEATAR 36)

TREVNICI-Izboren od {irokata lista

(AMFITEATAR 36)

^ETVRTOK

POZNAVAWE NA GROZJETO-Izboren

(PREDAVALNA 76)

KOMPJUTERSKI APLIKACII-

Izboren od {iroka lista

(AMFITEATAR 36)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII (AMFITEATAR 14)

Page 31: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - POLEDELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK SEMEPROIZVODSTVO-Izboren

(PREDAVALNA III)

VTORNIK

GRADINARSTVO-Izboren (PREDAVALNA 37)

SREDA

^ETVRTOK

SKLADIRAWE I ^UVAWE NA POLEDELSKI PROIZVODI

(PREDAVALNA III)

PRERABOTKA NA POLEDELSKI PROIZVODI

(AMFITEATAR 40)

PETOK

FABRIKACIJA NA TUTUN-Izboren (PREDAVALNA III)

TRO[OCI I KALKULACII (AMFITEATAR 14)

Page 32: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - GRADINARSTVO I CVE]ARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK PRERABOTKA NA ZELEN^UK-

Izboren (PREDAVALNA 63)

VTORNIK

SOVREMENI GENETSKI METODI (PREDAVALNA 78)

SREDA

PROIZVODSTVO NA SEME I SADEN MATERIJAL OD

GRADINARSKI I CVE]ARSKI RASTENIJA

(PREDAVALNA 37)

^ETVRTOK

STANDARDIZACIJA NA ZELEN^UK I CVE]E (PREDAVALNA 37)

PETOK

DEKORATIVNI RASTENIJA-Izboren

(PREDAVALNA 37)

TRO[OCI I KALKULACII (AMFITEATAR 14)

Page 33: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - ZA[TITA NA RASTENIJATA - FITOMEDICINA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK SPECIJALNA ZOOLOGIJA

(PREDAVALNA 66)

BIOLO[KA BORBA I NEPESTICIDNI MERKI ZA ZA[TITA NA RASTENIJATA

(PREDAVALNA IV)

VTORNIK

VIROZI

(PREDAVALNA 61)

SREDA

INTEGRALNA ZA[TITA NA RASTENIJATA (PREDAVALNA 66)

MARKETING NA ZEMJODELSKI PROIZVODI-Izboren od modul

(AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

FERTIRIGACIJA-Izboren od modul

(AMFITEATAR 36)

PETOK

Page 34: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR STUDISKA PROGRAMA - EKOZEMJODELSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK

VTORNIK

OSNOVI NA ZA[TITA NA RASTENIJATA I @IVOTNATA

SREDINA-Izboren (PREDAVALNA 66)

SREDA

ENERGETIKA NA EKOSISTEMI-Izboren

(PREDAVALNA 34 A)

MARKETING NA ZEMJODELSKI PROIZVODI

(AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

BIOMONITORING VO EKOZEMJODELSTVO (PREDAVALNA IV)

FERTIRIGACIJA (AMFITEATAR 36)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII-Izboren

(AMFITEATAR 14)

Page 35: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - OVO[TARSTVO SO LOZARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK TEHNOLOGIJA NA VINO-Izboren

(AMFITEATAR 14)

VTORNIK

BERBA I POSTBERBENI TEHNOLOGII NA OVO[JE

(PREDAVALNA 15)

OBLAGORODUVAWE NA OVO[NI RASTENIJA-Izboren

(PREDAVALNA III)

SREDA

SPECIJALNO OVO[TARSTVO - 2 (PREDAVALNA 76)

MENAXMENT NA LOZARO OVO[TARSKO PROIZVODSTVO

(PREDAVALNA 79)

^ETVRTOK

PROIZVODSTVO NA TRPEZNO GROZJE

(AMFITEATAR 36)

PETOK

OBLAGORODUVAWE NA VINOVATA LOZA-Izboren

(AMFITEATAR 14)

Page 36: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - LOZARSTVO I VINARSTVO

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK

VTORNIK

TEHNOLOGIJA NA ALKOHOLNI PIJALACI

(AMFITEATAR 14)

SREDA

RURALEN RAZVOJ-Izboren (PREDAVALNA 79)

^ETVRTOK

PROIZVODSTVO NA TRPEZNO GROZJE

(AMFITEATAR 36)

TEHNOLOGIJA NA VINO - 2 (PREDAVALNA 15)

PETOK

OBLAGORODUVAWE NA VINOVATA LOZA (AMFITEATAR 14)

KLIMATSKO ZONIRAWE I REONIRAWE NA LOZARSTVOTO-

Izboren (PREDAVALNA 63)

Page 37: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - PRERABOTKA NA ZEMJODELSKI PROIZVODI MODUL: RASTITELNI PRERABOTKI

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK

VTORNIK

PROIZVODSTVO NA BEZALKOHOLNI PIJALACI

(AMFITEATAR 35)

SREDA

UPRAVUVAWE SO KVALITET-Izboren

(AMFITEATAR 36)

MARKETING NA ZEMJODELSKI PROIZVODI-Izboren

(AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

KONTROLA NA KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA SO

PROPISI-Izboren (AMFITEATAR 35)

OBRABOTKA I PRERABOTKA NA TUTUN

(PREDAVALNA 77)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII (AMFITEATAR 14)

Page 38: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - PRERABOTKA NA ZEMJODELSKI PROIZVODI MODUL: ANIMALNI PRERABOTKI

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK STRES KAJ @IVOTNITE

(PREDAVALNA IV)-Izboren FUNKCIONALNA HRANA-Izboren

(PREDAVALNA III)

VTORNIK

STANDARDI NA ANIMALNITE PROIZVODI

(PREDAVALNA III )

SREDA

SISTEMI ZA BEZBEDNOST VO PRIMARNOTO STO^ARSKO

PROIZVODSTVO (PREDAVALNA 76)

^ETVRTOK

KONTROLA NA KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA SO

PROPISI (AMFITEATAR 35)

PROIZVODSTVO NA GOTOVI JADEWA-Izboren (PREDAVALNA 68)

PETOK

Page 39: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - ANIMALNA BIOTEHNOLOGIJA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK MENAXMENT VO STO^ARSKOTO

PROIZVODSTVO (PREDAVALNA 64)

DOMA[NI MILENICI-Izboren (PREDAVALNA II)

VTORNIK

STANDARDI NA ANIMALNITE PROIZVODI-Izboren

(PREDAVALNA III)

TEHNOLOGIJA NA MESO I PRERABOTKI OD MESO (AMFITEATAR 36)

SREDA

^ETVRTOK

P^ELARSTVO (PREDAVALNA 68)

ZDRAVSTVENA ZA[TITA NA @IVOTNITE

(AMFITEATAR 35)

PETOK

ODGLEDUVA^KI PROGRAMI VO STO^ARSTVOTO-Izboren

(PREDAVALNA 63)

Page 40: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK KONTROLA NA HRANA (AMFITEATAR 40)

VTORNIK

SREDA

AMBALA@A I PAKUVAWE NA HRANA

(AMFITEATAR 40)

MARKETING NA ZEMJODELSKI PROIZVODI-Izboren

(AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

UPRAVUVAWE SO KVALITET I BEZBEDNOST NA HRANA (AMFITEATAR 35)

ZDRAVSTVENA ZA[TITA NA @IVOTNITE-Izboren

(AMFITEATAR 35)

PETOK

TRO[OCI I KALKULACII (AMFITEATAR 14)

Page 41: Raspored na casovi leten semestar 2014-15 ok

UNIVERZITET „SV. KIRIL I METODIJ” VO SKOPJE FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-SKOPJE

RASPORED NA ^ASOVITE VO LETNIOT SEMESTAR ZA U^EBNATA 2014/2015 GODINA

^ETVRTA GODINA - VIII SEMESTAR

STUDISKA PROGRAMA - AGROEKONOMIKA

VREMETRAEWE NA PREDAVAWATA

DEN

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600

PONEDELNIK

VTORNIK

ME\UNARODNA AGRARNA POLITIKA-Izboren (PREDAVALNA 79)

FINANSISKI MENAXMENT VO ZEMJODELSTVOTO (PREDAVALNA 79)

SREDA

MARKETING NA ZEMJODELSKI PROIZVODI

(AMFITEATAR 14)

^ETVRTOK

ANALIZA NA RABOTEWE (PREDAVALNA 64)

FERTIRIGACIJA-Izboren od modul

(AMFITEATAR 36)

PETOK