Click here to load reader

Raport de activitate al autorită?ii publice locale

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport de activitate al autorită?ii publice locale

Microsoft Word - Raport de activitate al autorit?ii publice locale-Municipiul Zalu 2019.docServiciul Investiii, Achiziii Publice ....... pag. 4
Serviciul Managementul Proiectelor ....... pag. 11
Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utiliti Publice ....... pag. 14
2. Direcia Corp Control ....... pag. 28
3. Direcia Urbanism – Arhitect ef ..................................... pag. 44
Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului ....... pag. 44
Serviciul Inspecia în Construcii ....... pag. 45
Biroul Cadastru ....... pag. 46
Serviciul Financiar - Contabilitate i Buget ...... pag. 47
Serviciul Impuneri, Încasri, Control Persoane Juridice ....... pag. 49
Serviciul Impuneri, Încasri, Control Persoane Fizice ....... pag. 50
Serviciul Executare Creane Bugetare ....... pag. 51
5. Direcia Administraie Public ………………………......... pag. 66
Serviciul Administraie public local Arhiv ....... pag. 66
Serviciul Juridic contencios…………..pag. 73
Serviciul Centrul de Relaii cu Publicul ....................... pag. 75
Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Agricultur ....... pag. 81
6. Direcia Patrimoniu ........................................................... pag. 84
Serviciul Patrimoniu ....... pag. 84
Serviciul Administrare, Monitorizare Uniti de Învmânt – CFG ....... pag. 100
Serviciul Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor ....... pag. 104
8. Compartimentul de Pres, Cultur, Relaii interne – externe .…….pag. 109
9. Centrul Naional de Informare i Promovare Turistic Zalu ....... pag. 114
10. Direcia Public Comunitar de Eviden a Persoanelor ............... pag. 119
Compartimentul Evidena Persoanei ....... pag. 119
Serviciul Stare Civil ....... pag. 120
11. Biroul Audit public intern……………………………pag. 121
11. Direcia de Asisten Social ………………………....... pag. 124
12. Casa Municipal de Cultur ................................. pag. 164
13. Poliia Local a Municipiului Zalu ..................................... pag. 178
14. SC Transurbis SA Zalu .............................. pag. 190
15. Serviciul de Administrare a Domeniului Public ...................... pag. 193
16. SC Citadin Zalu SRL………………………………pag. 198
17. Ocolul Silvic ”Stejarul” Zalu.............................................. pag. 201
4
A. ACTIVITATEA DE INVESTIII
În anul 2019, pentru investiii a fost alocat suma de 70.992,09 mii lei, din care
13.300,86 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 41.936,54 mii lei din surse atrase,
701,79 mii lei din excedent, 14.916,62 mii lei din credit, iar suma de 136,28 mii lei din
veniturile proprii ale unor uniti din subordinea Consiliului Local (uniti de invmânt,
DGADP). Realizrile totale sunt de 49.580,88 mii lei (69,84%), din care 12.198,57 mii lei
din bugetul local de dezvoltare (91,71%), 30.046,24 mii lei din surse atrase (71,65%),
701,79 mii lei din excedent (100,00%), 6.526,86 mii lei din credit (43,76%) i 107,42 mii
lei din venituri proprii (78,82%).
Detaliat pe capitole bugetare, situaia investiiilor se prezint, conform Anexei A, astfel:
1. La capitolul bugetar 51.02. - Autoriti executive – Primrie a fost alocat suma de
1.019,93 mii lei, din care 119,93 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 882,00 mii lei din
surse atrase, 18,00 mii lei din credit, realizrile fiind de 585,14 mii lei (57,37%), din care
74,70 mii lei din bugetul local de dezvoltare (62,29%), 500,23 mii lei din surse atrase
(56,72%) i 10,21 mii lei din credit (56,72 %).
Principalele investiii realizate la acest capitol sunt:
Lucrri de înlocuire, redimensionare a conductei de ap din curtea Primriei
municipiului Zalu i alimentarea hidranilor din cldirea Primriei municipiului
Zalu;
SPECIAL Zalu - Servicii publice electronice de calitate i integrate pentru
administraia local din Municipiul Zalu;
Platform electronic buget participativ, dotri.
2. La capitolul bugetar 65.02 – Invmânt a fost alocat suma de 16.457,75 mii lei, din
care 1.426,69 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 8.091,50 mii lei din surse atrase,
5
26,05 mii lei din excedent, 6.851,23 mii lei din credit, iar suma de 62,28 mii lei din
venituri proprii. Realizrile totale sunt de 7.992,43 mii lei (48,56%), din care 1.351,79 mii
lei din bugetul local de dezvoltare (94,75%), 4.209,88 mii lei din surse atrase (52,03%),
26,05 mii lei din excedent (100,00%), 2.342,44 mii lei din credit (34,19 %) i 62,27 mii lei
din venituri proprii (99,98 %).
Principalele investiii realizate la acest capitol sunt:
Creterea eficienei energetice a Liceului de Art „Ioan Sima” din municipiul Zalu;
Creterea eficienei energetice a Liceului Reformat „Wesselenyi” din municipiul
Zalu;
Creterea eficienei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din
municipiul Zalu;
Creterea eficienei energetice a Liceului Ortodox „Sf. Nicolae” din municipiul
Zalu;
Grdini cu program prelungit i cre, cart. Mese, str. Al. Lpuneanu din
municipiul Zalu – etapa I Cre;
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmnt Liceul
tehnologic „Mihai Viteazul” din municipiul Zalu - etapa I Internat”;
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmnt precolar
Gradinia cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalu;
Reparaii capitale la unitile de învmânt (Grdinia „Piticii Isteti”, coala
Gimnazial „Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic „M. Viteazul”, Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian”, coala Gimnazial „Porolissum”, coala Gimnazial „G.
Cobuc”, Grdinia „Csua cu Poveti”, coala Gimnazial „C. Coposu”, Gradinia
„Licurici”, Liceul Pedagogic „Gh. incai”, Liceul Ortodox „Sf. Nicolae”, coala
Gimnazial „Gh. Lazr”, Liceul Tehnologic „Voievod Gelu”);
Documentaia necesara obinerii avizului i/sau autorizaiei de securitate la incendiu
pentru sala de sport a colii Gimnaziale „C. Coposu” din municipiul Zalu;
Dotri la unitile de învmânt (Grdinia „Piticii istei”, Liceul Pedagogic „Gh.
incai”, coala Gimnazial „Iuliu Maniu”, Colegiul Naional „Silvania”, coala
Gimnazial „Mihai Eminescu”, Gradinia „Pinochio”, Liceul Tehnologic „Voievod
Gelu”, Liceul de Art „Ioan Sima”).
6
Sumele necheltuite se localizeaz la lucrri pentru "Creterea eficienei energetice a
unitilor de învmnt: Liceul de Arta „Ioan Sima”, Liceul Reformat „Wesselenyi”,
Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Liceul Ortodox „Sf. Nicolae”, Grdini cu
program prelungit i cre, cart. Mese– etapa I Cre din municipiul Zalu” i pentru
“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitailor de învmnt Liceul
tehnologic „Mihai Viteazul” - etapa I Internat i Gradinia cu program prelungit nr. 5 din
municipiul Zalu” cu finanare din fonduri europene nerambursabile, aflate în execuie, cu
termen de finalizare în anii 2020-2021.
3. La capitolul bugetar 67.02 – Cultur, sport a fost alocat suma de 689,13 mii lei din
bugetul local de dezvoltare. Realizrile totale sunt de 584,52 mii lei (84,82%).
Principalele investiii realizate la acest capitol sunt:
Reabilitarea, modernizarea, dotarea i extinderea cinematografului Scala din
municipiul Zalu, judeul Slaj (executarea lucrrilor ce cad în sarcina UAT Zalu);
Restaurare soclu la Monumentul Wesselenyi din municipiul Zalu, inclus în lista
monumentelor istorice, emis de Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional, cod
SJ-III-m-B-05151;
echiparea Stadionului Municipal;
Sumele necheltuite sunt la lucrri pentru Realizare i amplasare Statuia domnitorului
Mihai Viteazul i la documentaia tehnico-economic pentru Modernizarea, dezvoltarea i
echiparea Stadionului Municipal.
4. La capitolul bugetar 68.02 – Asisten social a fost alocat suma de 2.656,81 mii lei
din care 223,81 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 2.295,00 mii lei din surse atrase,
82,00 mii lei din excedent i 56,00 mii lei din credit. Realizrile totale sunt de 2.219,99 mii
lei (83,56%), din care 196,86 mii lei din bugetul local de dezvoltare (87,96%), 1.927,08
mii lei din surse atrase (83,97%), 82,00 mii lei din excedent (100,00%) i 14,05 mii lei din
credit (25,09%).
7
Reabilitarea imobilului fost Punct termic nr. 9 cu destinaia de Centru social în regim
de urgen;
Transformare imobilului Bl. Silvania - Bl. Astralis în bloc de locuine sociale;
Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalu prin schimbarea destinaiei
Punctului termic 17;
Lucrri de reparaii în scopul meninerii instalaiilor termice în stare corespunztoare
de funcionare, la centrala termic ce deservete blocurile C10-12 din Zalu, Aleea
Nzuinei, nr.6;
Dotri la Cantina social.
Sumele necheltuite se localizeaz la lucrri pentru Amenajare Centrul de zi pentru copii
în municipiul Zalu prin schimbarea destinaiei Punctului termic 17, lucrare aflat în
derulare, termenul de finalizare fiind în anul 2020.
5. La capitolul bugetar 70.02 – Gospodrie Comunal a fost alocat suma de 10.190,88
mii lei, din care 2.193,33 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 2.404,16 mii lei din surse
atrase, 112,00 mii lei din excedent i 5.481,39 mii lei din credit. Realizrile totale sunt de
5.298,91 mii lei (52,00%), din care 1.649,64 mii lei din bugetul local de dezvoltare
(75,21%), 1.871,73 mii lei din surse atrase (77,85%), 112,00 mii lei din excedent
(100,00%) i 1.665,54 mii lei din credit (30,39 %).
Principalele investiii realizate la acest capitol sunt:
Lucrri pentru "Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine A i B, 2A,
2C, B35, D4, D30-32, C2 i C3, Gulliver i L, A96 din municipiul Zalau", cu
finanare din fonduri europene nerambursabile;
Reabilitare cldire de patrimoniu de pe str. Unirii nr. 15 din municipiul Zalu;
Lucrri de extindere a reelelor de iluminat public în municipiul Zalu - execuie i
proiectare, conform contract de delegare - gestiune;
Lucrri pentru "Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine I58 i SB34,
S18, bl. 18, P15, M6 i D22, P+8 i V1, G164 i bl. 80 (scara A), A16, bl. Scala i
SB15, P40 i D111, C, SB42 i 1B din municipiul Zalu" cu finanare din fonduri
europene nerambursabile;
8
Studii: Documentaie tehnico economic faza SF cu elemente specifice din DALI i
PT "Pietonizare str. Unirii"; Documentaie tehnico-economic faza SF+PT pentru
Amenajare spaii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalu -
etapa I; Actualizarea documentaiei tehnico-economice, faza SF, dup caz, cu
elemente de DALI, pentru proiectul ''Modernizarea i extinderea sistemului de
iluminat public din Municipiul Zalu - ETAPA I, II i III"; Actualizarea Planului
Urbanistic Generalal municipiul Zalu; Actualizare PUZ Dealul Morii; Elaborare
Studiu de fezabilitate pentru "Amenajarea de spaii verzi pe imobile abandonate sau
degradate din municipiul Zalu - etapa II"; Serviciul de consultan pentru
actualizarea Planului de Aciune pentru Energie Durabil Zalu 2014-2020, inclusiv
realizarea Raportului de Monitorizare al PAED 2014-2020 la data actualizrii;
Documentaii diverse pentru pregatire cereri de finanare din fonduri atrase.
Dotri: Achiziie terenuri pentru realizarea canalizarii menajere din cadrul
obiectivului de investitii "Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, cartier
Dumbrava Nord din municipiul Zalu".
Sumele necheltuite se localizeaz la lucrri pentru “Modernizarea i extinderea
sistemului de iluminat public din municipiul Zalu - Etapa I”, “Amenajarea de spatii verzi
pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalau - etapa I”, cu finanare din
fonduri europene nerambursabile, aflate în execuie, cu termen de finalizare anul 2020.
De asemenea, sume necheltuite se localizeaz pentru lucrri de Executare cu proiectare
a lucrrilor de amenajare a zonei de picnic din Poienile Aghire, inclusiv dotrile necesare,
achiziie teren (constituire strzi, extindere cimitir), precum i la unele documentaii.
6. La capitolul bugetar 74.02 – Salubritate a fost alocat suma de 313,54 mii lei din
bugetul local de dezvoltare, realizrile fiind de 313,54 mii lei (100,00%), care se compun
din lucrri pentru ”Modernizarea a 5 puncte de colectare a deeurilor menajere din
municipiul Zalu, în varianta de amplasare subteran a acestora”.
7. La capitolul bugetar 83.02–Agricultur a fost alocat suma de 7.096,00 mii lei, din
care 265,00 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 4.481,00 mii lei din surse atrase i
2.350,00 mii lei din credit. Realizrile totale sunt de 4.400,31 mii lei (62,01%), din care
9
265,00 mii lei din bugetul local de dezvoltare (100,00%), 1.785,52 mii lei din surse atrase
(39,85%) i 2.349,79 mii lei din credit (99,99%), care se compun din lucrri pentru
”Modernizarea i extinderea reelei de drumuri forestiere din municipiul Zalu” (FEADR).
Sumele necheltuite se localizeaz la: Modernizarea i extinderea reelei de drumuri
forestiere din Municipiul Zalu” (FEADR), lucrare aflat în derulare, termenul de
finalizare fiind în anul 2020.
8. La capitolul bugetar 84.02–Transport a fost alocat suma de 32.494,05 mii lei, din
care 8.069,43 mii lei din bugetul local de dezvoltare, 23.782,88 mii lei din surse atrase,
481,74 mii lei din excedent i 160,00 mii lei din credit. Realizrile totale sunt de 28.140,89
mii lei (86,60%), din care 7.762,52 mii lei din bugetul local de dezvoltare (96,20%),
19.751,80 mii lei din surse atrase (83,05%), 481,74 mii lei din excedent (100,00%) i
144,83 mii lei din credit (90,52%).
Principalele investiii realizate la acest capitol sunt:
Modernizare str. Cloca din municipiul Zalu;
Reabilitarea traseului de drum judeean DJ191C Nufalu-Crasna-Zalu-Creaca pe
teritoriul administrativ al municipiului Zalu, str. 22 Decembrie 1989 - Tronson I
(PNDL);
încheiat cu S.C. CITADIN ZALU S.R.L.);
Modernizare coridoare de mobilitate urban Zalu 2023 (Trotuare i pista de
biciclete B-dul Mihai Viteazul i Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana
axa est-vest: str. Simion Barnuiu - Voievod-Gelu);
Mobilitate urban durabil Zalu 2023 (Modernizare coridor integrat de mobilitate
urban axa est-vest: str. Corneliu Coposu - Avram Iancu, Modernizare coridor
integrat de mobilitate urban axa est-vest: str. Gheorghe Doja, Modernizare coridor
integrat de mobilitate urban axa sud: str. 22 Decembrie 1989);
Mobilitate urban durabil Zalu 2023 (Autobuze urbane cu propulsie electric i
podea total coborât, sistemul de e-ticketing i sistemele conexe, staiile de încrcare
cu energie electric a autobuzelor electrice);
10
Studii: Actualizare documentatie tehnico-economica faza DALI, pentru realizare SF
cu elemente specifice din DALI i PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urban
axa sud: str. 22 Decembrie 198; Documentaie tehnico-economic, faza SF cu elemente
specifice din DALI i PT pentru "Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum,
Bujorilor, Moigradului si Cetii”; Documentaie tehnico-economic faza SF cu elemente
specifice din DALI i PT: Trotuare i pista de biciclete B-dul Mihai Viteazul; Documentaie
tehnico-economic faza SF cu elemente specifice din DALI i PT: Modernizare coridor
integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Simion Barnuiu – Voievod - Gelu;
Documentaie tehnico-economic faza SF cu elemente specifice din DALI i PT:
Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest: str. Corneliu Coposu -
Avram Iancu; Documentaie tehnico-economic faza SF cu elemente specifice din DALI i
PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest: str. Gheorghe Doja.
Sumele necheltuite se localizeaz la lucrri pentru: Reabilitare traseu de drum judeean
DJ191C Nufalu-Crasna-Zalu-Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalu,
str. 22 Decembrie 1989-Tronson I (PNDL); Modernizare coridoare de mobilitate urban
Zalu 2023 - Trotuare i pista de biciclete B-dul Mihai Viteazul i Modernizare coridor
integrat de mobilitate urban axa est-vest: str. Simion Barnuiu-Voievod-Gelu;
Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest: str. Corneliu Coposu-
Avram Iancu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa est-vest: str.
Gheorghe Doja, Modernizare coridor integrat de mobilitate urban axa sud: str. 22
Decembrie 1989; Autobuze urbane cu propulsie electric i podea total coborât, sistemul
de e-ticketing i sistemele conexe, staiile de încrcare cu energie electric a autobuzelor
electrice lucrri aflate în derulare, termenul de finalizare fiind în anii 2020-2022.
9. La capitolul bugetar 87.02– Alte activitai DGADP a fost alocat suma de 74,00 mii
lei din surse proprii, realizrile fiind de 45,15 mii lei (61,01%).
B. ACTIVITATEA DE ACHIZIII PUBLICE
Situatia centralizat a contractelor de achiziii publice, atribuite în anul 2019, se prezint,
conform Anexei B, astfel:
Total contracte/comenzi - 362, în valoare de 160.774.418,09 lei, cu TVA, din care:
11
a. Contracte/comenzi de lucrri – 24, în valoare de: 86.262.607,76 lei, cu TVA;
b. Contracte/comenzi de servicii – 97, în valoare de: 5.331615,57 lei, cu TVA;
c. Contracte/comenzi de furnizare - 241 buc, în valoare de: 69.180.194,76 lei, cu TVA.
II. SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
o Implementarea proiectelor / programelor
Identificarea de surse i atragerea de fonduri nerambursabile:
Pe parcursul anului 2019 nu au fost depuse noi cereri de finanare, dar s-au derulat
proceduri de evaluare i contractare a cererilor de finanare depuse în anii anteriori, astfel:
Amenajarea de spaii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul
Zalu - etapa II: proiectul a fost admis la finanare dup finalizarea evalurii de
ctre OI POR, nu a fost semnat contract de finanare;
Mobilitate urban durabil Zalu 2023. Etapa II: proiectul a fost admis la finanare
dup finalizarea evalurii de ctre OI POR, nu a fost semnat contract de finanare;
cele 14 cereri de finanare pentru care s-au semnat contracte de finanare în 2019.
Implementarea proiectelor / programelor:
14 contracte de finanare, semnate în anii anteriori i aflate în derulare (10 în
cadrul POR, 2 în cadrul PNDL, 1 în cadrul POCA, 1 în cadrul PNDR), din care 5
finalizate:
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine D4, D30-32 din municipiul
Zalu: valoare total 1.249,53 mii lei, din care fonduri atrase 671,06 mii lei
(proiect finalizat);
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine C2 i C3 din municipiul
Zalu: valoare total 1.865,00 mii lei, din care fonduri atrase 868,96 mii lei
(proiect finalizat);
12
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine Gulliver i L din
municipiul Zalu: valoare total 1.869,78 mii lei, din care fonduri atrase 1.042,64
mii lei (proiect finalizat);
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine A i B, 2A, 2C, B35 din
municipiul Zalu: valoare total 1.770,19 mii lei, din care fonduri atrase 1.026,13
mii lei (proiect finalizat);
Creterea eficienei energetice a blocului de locuine A96 din municipiul Zalu:
valoare total 2.059,56 mii lei, din care fonduri atrase 1.028,04 mii lei;
Modernizarea i extinderea reelei de drumuri forestiere din municipiul Zalu:
valoare total 8.719,66 mii lei, din care fonduri atrase 8.102,03 mii lei;
Modernizare str. Cloca din mun. Zalu: valoare total 1.515,22 mii lei, din care
fonduri atrase 1.453,38 mii lei (proiect finalizat);
Reabilitare traseu de drum judetean DJ 191C Nusfalau-Crasna-Zalau-Creaca pe
teritoriul administrativ al mun. Zalau, str. 22 decembrie 1989 – Tronson I: valoare
total 10.515,71 mii lei, din care fonduri atrase 6.777,29 mii lei;
Creterea eficienei energetice a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din
municipiul Zalu: valoare total 13.056,55 mii lei, din care fonduri atrase
6.935,93 mii lei;
Creterea eficienei energetice a Liceului Reformat „Wesselenyi” din municipiul
Zalu: valoare total 4.346,32 mii lei, din care fonduri atrase 2.444,50 mii lei;
Creterea eficienei energetice a Liceului de Art „Ioan Sima” din mun. Zalu:
valoare total 6.924,71 mii lei, din care fonduri atrase 4.257,06 mii lei;
Creterea eficienei energetice a Liceului Ortodox „Sf. Nicolae” din mun. Zalu:
valoare total 2.901,30 mii lei, din care fonduri atrase 2.118,85 mii lei;
Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau.
Etapa I: valoare total 23.099,16 mii lei, din care fonduri atrase 22.437,96 mii lei;
13
SPECIAL ZALAU - Servicii Publice Electronice de Calitate i Integrate pentru
Administraia Local din municipiul Zalu: valoare total 3.218,37 mii lei, din
care fonduri atrase 3.110,15 mii lei;
14 contracte de finanare semnate în anul 2019 i aflate în derulare (prin POR):
Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalu prin schimbarea
destinatiei Punctului termic 17: valoare total 3.347,80 mii lei, din care fonduri
atrase 3.280,84 mii lei;
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine S18, 18, P15, M6 i D22
din municipiul Zalu: valoare total 2.149,72 mii lei, din care fonduri atrase
1.187,05 mii lei;
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine P+8 si V1 din municipiul
Zalu: valoare total 1.941,19 mii lei, din care fonduri atrase 1.136,78 mii lei;
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine C, SB42 si 1B din
municipiul Zalu: valoare total 1.819,55 mii lei, din care fonduri atrase 1.014,58
mii lei;
Grdini cu program prelungit i cre, cart. Mese, str. Al. Lpuneanu din
municipiul Zalu - etapa I Cre: valoare total 4.914,95 mii lei, din care fonduri
atrase 1.927,52 mii lei;
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine P40 si D111 din municipiul
Zalu: valoare total 1.465,65 mii lei, din care fonduri atrase 877,84 mii lei;
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt Liceul
Tehnologic „Mihai Viteazul” din mun. Zalu - etapa I Internat: valoare total
5.858,32 mii lei, din care fonduri atrase 5.711,43 mii lei;
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine I58 si SB34 din municipiul
Zalu: valoare total 2.037,39 mii lei, din care fonduri atrase 913,42 mii lei;
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine Scala, A16 si SB15 din
municipiul Zalu: valoare total 4.065,42 mii lei, din care fonduri atrase 2.235,21
mii lei;
14
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine G164 si Bl. 80 din
municipiul Zalu: valoare total 3.344,42 mii lei, din care fonduri atrase 1.813,70
mii lei;
Modernizare coridoare de mobilitate urbana durabila Zalau 2023: valoare total
59.711,89 mii lei, din care fonduri atrase 54.690,94 mii lei;
Mobilitate urban durabil Zalu 2023: valoare total 103.194,56 mii lei, din care
fonduri atrase 29.545,13 mii lei;
Amenajarea de spaii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul
Zalu - etapa I: valoare total 15.602,92 mii…