48
RAPORT ANUAL 2010 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

RAPORT ANUAL 2010

  • Upload
    china

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RAPORT ANUAL 2010. UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ș TI. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI. INDICATORI SINTETICI. VENITURI TOTALE 268.843.852 RON DIN CARE DIN CONTRACTUL INSTITUȚIONAL ȘI COMPLEMENTAR 142.647.297 RON PONDEREA VENITURILOR DE LA MECTS 53,05% CHELTUIELI TOTALE 269.429.442 RON - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: RAPORT ANUAL 2010

RAPORT ANUAL2010

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Page 2: RAPORT ANUAL 2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Page 3: RAPORT ANUAL 2010

INDICATORI SINTETICI

• VENITURI TOTALE 268.843.852 RON– DIN CARE DIN CONTRACTUL INSTITUȚIONAL ȘI

COMPLEMENTAR 142.647.297 RON– PONDEREA VENITURILOR DE LA MECTS 53,05%

• CHELTUIELI TOTALE 269.429.442 RON– CHELTUIELI DE PERSONAL 57,25% – CHELTUIELI DE CAPITAL 5,09%

• COST MEDIU PE STUDENT ECHIVALENT 3.247,37 RON

Page 4: RAPORT ANUAL 2010

COMPARAȚIE 2009-2010

• TOTALUL VENITURILOR A SCĂZUT CU 3,48%• TOTALUL CHELTUIELILOR A SCĂZUT CU 5,03%• FINANȚAREA DE BAZĂ PRIMITĂ DE LA

M.E.C.T.S. A SCĂZUT CU 4,2%• VENITURILE DIN TAXE AU SCĂZUT CU 8,9%• CHELTUIELILE DE PERSONAL DIN FINANȚAREA

DE BAZĂ AU SCĂZUT CU 15,47%• CHELTUIELILE DIN TAXE AU SCĂZUT CU 7,03%

Page 5: RAPORT ANUAL 2010

ÎNCASĂRITOTAL

VENITURI PROPRIIVENITURI DIN CERCETARE

ALOCAȚII CU DEST. SPECIALĂMICROPRODUCȚIE

VEN. PROPRII CĂMINE CANTINESUME P.O.S.-D.R.U.

303.516.838169.777.641

34.133.94133.602.061

1.058.3286.787.767

58.157.160

Page 6: RAPORT ANUAL 2010

ÎNCASĂRI VENITURI PROPRII

TOTAL 169.777.641

FINANȚARE DE BAZĂ 109.045.236

VENITURI DIN TAXE 53.221.360

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 215.345

PRESTĂRI SERVICII 7.295.700

Page 7: RAPORT ANUAL 2010

CHELTUIELI

TOTAL 269.429.442CHELTUIELI DE PERSONAL 154.262.042

BUNURI ȘI SERVICII 38.299.243TRANSFERURI PARTENERI 5.484.429

PROIECTE P.O.S.-D.R.U. 36.606.801AJUTOARE SOCIALE 2.477.505

BURSE 16.587.027CHELTUIELI DE CAPITAL 13.712.394

Page 8: RAPORT ANUAL 2010

PATRIMONIU

• OBIECTIVE DE INVESTIȚII – 259.000 RON• REABILITĂRI SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT –

3.232.851 RON• REABILITĂRI CĂMINE CANTINE – 2.950.163

RON• CONTROL AL CURȚII DE CONTURI PE

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI - OBSERVAȚII REZOLVATE

Page 9: RAPORT ANUAL 2010

PROIECTE POS-DRU

• 29 PROIECTE CU U.B. LIDER SAU BENEFICIAR, 1 FINALIZAT, 2 ÎN EVALUARE-CONTRACTARE– 9 DINTRE ELE PENTRU BURSE DOCTORALE– 3 DINTRE ELE PENTRU BURSE POSTDOCTORALE

• 26 PROIECTE CU U.B. PARTENER, 2 ÎN EVALUARE-CONTRACTARE

• SUME AVANSATE DE U.B. ȘI ÎNTÎRZIATE LA RAMBURSARE 15.000.000 RON

Page 10: RAPORT ANUAL 2010

SPONSORIZĂRI

Page 11: RAPORT ANUAL 2010

PROGRAME DE STUDII

Page 12: RAPORT ANUAL 2010

LICENȚĂ• 105 PROGRAME LA ZI CU 20.944

STUDENȚI–MEDIA 199 STUDENȚI–CEL MAI MARE EFECTIV: DREPT – 616

STUDENȚI ÎN ANUL IV–CELE MAI MICI EFECTIVE: • BIOFIZICA– 8 ÎN ANUL III• MAGHIARA – 8 ÎN ANUL III• RROMANI – 8 ÎN ANUL III• NEOGREACA – 7 ÎN ANUL III

Page 13: RAPORT ANUAL 2010

LICENȚĂ

• 16 PROGRAME LA I.D. CU 2.910 STUDENȚI– MEDIA 181 STUDENȚI

• 5 PROGRAME LA F.R. CU 321 STUDENȚI– MEDIA 64 STUDENȚI

• A ÎNCETAT ȘCOLARIZAREA LA 4 PROGRAME– PLANIFICARE TERITORIALĂ MĂCIN– ROMÂNĂ – O LIMBĂ STRĂINĂ I.D.– ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT I.D.– ISTORIE F.R.

Page 14: RAPORT ANUAL 2010

LICENȚĂ

• TOTAL RESTITUIRI TAXE: 893.434 RON, ECHIVALENT A CCA. 280 STUDENȚI

• OBIECTIV: PUBLICAREA ÎN PAGINILE PERSONALE ALE CADRELOR DIDACTICE A FIȘEI DISCIPLINEI ȘI PROGRAMEI DISCIPLINEI PÎNĂ LA 1 OCT. 2011

Page 15: RAPORT ANUAL 2010

MASTERAT

• 188 PROGRAME ACREDITATE LA ARACIS (ȘI 7 ÎN CURS DE ACREDITARE)

• 168 PROGRAME LA ZI CU 8.184 STUDENȚI– MEDIA 48 STUDENȚI– CELE MAI MARI EFECTIVE ÎN ANUL II – 241

STUDENȚI LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

– CELE MAI MICI EFECTIVE ÎN ANUL II – • 7 STUDENȚI LA CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE• 3 STUDENȚI LA STRATEGII COMUNICAȚIONALE ÎN

EUROPA• 4 STUDENȚI LA CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE EBRAICĂ

Page 16: RAPORT ANUAL 2010

MASTERAT

• 9 PROGRAME LA I.D. CU 427 STUDENȚI– MEDIA 47 STUDENȚI– SE VOR TRANSFORMA IN PROGRAME F.R.

• 9.093 TOTAL STUDENȚI LA MASTER• 3.260 STUDENȚI ANUL I LA BUGET• 1.637 STUDENȚI ANUL I CU TAXĂ

Page 17: RAPORT ANUAL 2010

MASTERAT

• TOTAL ABSOLVENȚI LICENȚĂ - 5.554• TOTAL ADMIȘI MASTER ANUL I - 4.897• OBIECTIV: UN MASTERAT DE CERCETARE ÎN

LIMBI STRĂINE PENTRU FIECARE FACULTATE ÎN OCT. 2011

Page 18: RAPORT ANUAL 2010

DOCTORAT

Page 19: RAPORT ANUAL 2010

DOCTORAT

Page 20: RAPORT ANUAL 2010

DOCTORAT

• 2.643 DOCTORANZI, 468 CONDUCĂTORI, RAPORT MEDIU 5,64

• 20 ȘCOLI DOCTORALE• URMEAZĂ ADOPTAREA REGULAMENTULUI

CONSILIULUI PENTRU STUDII DOCTORALE• OBIECTIV: REORGANIZAREA UNOR ȘCOLI

DOCTORALE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII DOCTORANZILOR

Page 21: RAPORT ANUAL 2010

PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE

Page 22: RAPORT ANUAL 2010

PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010

• TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 88 %• ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 73 %• PSIHOLOGIE 71 %• TEOLOGIE BAPTISTĂ 66 %• SOCIOLOGIE 65 %• LITERE 61 %• DREPT 59 %• ȘTIINȚE POLITICE 59 %

Page 23: RAPORT ANUAL 2010

PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010

• MEDIA UNIVERSITATE 55 %• JURNALISM 54 %• TEHNOLOGII 52 %• FILOSOFIE 51 %• LIMBI STRĂINE 50 %• MATEMATICĂ 49 %• CREDIS 48 %

Page 24: RAPORT ANUAL 2010

PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010

• GEOGRAFIE 45 %• BIOLOGIE 45• ISTORIE 43 %• TEOLOGIE ORTODOXĂ 44 %• GEOLOGIE 40 %• CHIMIE 41 %• FIZICĂ 37 %

Page 25: RAPORT ANUAL 2010

LIPSĂ DE OMOGENITATE

• GEOGRAFIE: – 67% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET, – 28% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ

• DREPT: – 87% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET, – 39% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ

• SOCIOLOGIE: – 82% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET, – 45% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ

Page 26: RAPORT ANUAL 2010

PIERDERI

• RETRAGERI TAXE 288 STUDENȚI• EXMATRICULĂRI TOTAL U.B. 14%– 6% BUGET– 21% TAXĂ

• SITUAȚII NEÎNCHEIATE 4% TOTAL U.B. (SEMESTRE DE GRAȚIE)

• OBIECTIV: CREȘTEREA PROPORȚIEI PROMOVAȚILOR INTEGRALIȘTI CU 10% PENTRU ANUL ACADEMIC 2010-2011

Page 27: RAPORT ANUAL 2010

CERCETARE

Page 28: RAPORT ANUAL 2010

CERCETARE• 582 ARTICOLE I.S.I. FAȚĂ DE 608 ÎN 2009• NUMĂR DE CONTRACTE: 440• VALOAREA CONTRACTELOR INTERNE:

28.3 mil. RON• VALOAREA CONTRACTELOR

INTERNAȚIONALE: 482.000 EURO

Page 29: RAPORT ANUAL 2010

REZULTATE

• VALOARE MARE A CONTRACTELOR OBȚINUTE: BIOLOGIE 8,2 MIL., CHIMIE 4,8 MIL., FIZICĂ 4,5 MIL., GEOLOGIE 3,7 MIL., GEOGRAFIE 1,9 MIL.

• 431 TEZE DE DOCTORAT SUSȚINUTE FAȚĂ DE 361 ÎN 2009

• 700 DE BURSE DOCTORALE P.O.S-D.R.U.• 160 DE BURSE POSTDOCTORALE P.O.S-D.R.U.• 3 BURSE POSTDOCTORALE DIN VENITURI U.B.

Page 30: RAPORT ANUAL 2010

FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI

Page 31: RAPORT ANUAL 2010

CĂMINE ȘI CANTINE

• 17 CĂMINE ȘI O CANTINĂ• 5.475 STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE• CHELTUIELI REABILITĂRI ȘI REPARAȚII CĂMINE

2.950.560 RON• NICIUNUL NU PREZINTĂ RISC SEISMIC• RECENT DAT ÎN FOLOSINȚĂ CĂMINUL G5

MĂGURELE• 800 DE PORȚII SERVITE ZILNIC LA CANTINĂ• DOTĂRI CANTINĂ 187.476 RON

Page 32: RAPORT ANUAL 2010

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

• 193 TITLURI NOI• 22.429 EXEMPLARE• VÎNZĂRI 218.885 RON• COSTURI MATERIALE 206.151 RON• 20 DE NUMERE ALE REVISTEI «ANALELE U.B.»

ÎN 3.049 EXEMPLARE

Page 33: RAPORT ANUAL 2010

RESURSE UMANE

Page 34: RAPORT ANUAL 2010

PERSONAL DIDACTIC

Page 35: RAPORT ANUAL 2010

TITLURI ȘTIINȚIFICE

Page 36: RAPORT ANUAL 2010

COLEGIUL DE ETICĂ

• CODUL DE ETICĂ A FOST COMPLETAT CU UN CAPITOL DESPRE INTEGRITATEA ACADEMICĂ

• PROCESUL CU DNA LAVINIA BETEA PE PROBLEME DE ETICĂ ACADEMICĂ A FOST PIERDUT

• COMISIA NUMITĂ DE SENAT A RECOMANDAT DNEI ILEANA PĂTRU REPUBLICAREA CĂRȚII “CULOARUL TRANSCARPATIC BRAN-RUCĂR-DRAGOSLAVELE”

Page 37: RAPORT ANUAL 2010

ASIGURAREA CALITĂȚII

• TRECEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII LA NOUL STANDARD ISO 9001:2008

• RECERTIFICAREA U.B. DE CĂTRE SIMTEX-OC• REVIZUIREA MANUALULUI CALITĂȚII• REDACTAREA RAPORTULUI DE CALITATE• ÎMBUNĂTĂȚIREA SITULUI WEB

Page 38: RAPORT ANUAL 2010

ASIGURAREA CALITĂȚII

• ORGANIZAREA UNEI CONFERINȚE PE TEMA EVALUĂRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ– 26-27 NOIEMBRIE 2010: IMPROVING QUALITY

MANAGEMENT: LEARNING OUTCOMES AND QUALITY EVALUATION

• OBIECTIV: ORGANIZAREA UNEI NOI CONFERINȚE PE TEME DE CALITATE ÎN 2011

Page 39: RAPORT ANUAL 2010

RECUNOAȘTEREA STUDENȚILOR• CONCURSUL TRAIAN LALESCU: TOATE PREMIILE LA

SECȚIUNEA TEORETICĂ, PREMIUL I LA COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

• 4 PREMII II ȘI UN PREMIU III LA INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONTEST, BLAGOEVGRAD, 26-30 IULIE

• PREMIILE I, II, III LA COLOCVIUL NAȚIONAL STUDENȚESC LUCIAN BLAGA

• PREMIILE I, II ȘI MENȚIUNE LA COLOCVIUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ

• 2 PREMII LA CONCURSUL DE DISCURSURI ÎN LIMBA JAPONEZĂ

Page 40: RAPORT ANUAL 2010

RECUNOAȘTEREA PROFESORILOR

• 8 PREMII ALE ACADEMIEI ROMÂNE• GALA PREMIILOR ÎN EDUCAȚIE : – ZOE PETRE PREMIUL OPERA OMNIA– IOAN CEZAR MARCU CERCETĂTORUL ANULUI

• GOLDEN AWARD FOR EXCELLENCE PENTRU BIROUL RELAȚII PUBLICE AL U.B. LA P.R. AWARD

• PREMIUL CRITIC ATAC BOGDAN MURGESCU

Page 41: RAPORT ANUAL 2010

INTERNAȚIONALIZARE

Page 42: RAPORT ANUAL 2010

PROGRAME EUROPENE

• 286 ACORDURI ERASMUS• 297 MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS– 41 STUDENȚI AU REALIZAT PESTE 40 DE CREDITE– UNUL A OBȚINUT 95 ECTS– 2 STAGII INVALIDATE PENTRU NEREALIZAREA

CELOR 30 DE CREDITE

• 29 MOBILITĂȚI ERASMUS CADRE DIDACTICE • 95 STUDENȚI STRĂINI ERASMUS LA U.B.

Page 43: RAPORT ANUAL 2010

PROGRAME EUROPENE

• 50 DE STUDENȚI STRĂINI LA ȘCOALA DE VARĂ ERASMUS PENTRU LIMBA ROMÂNĂ

• ÎNFIINȚAREA ERASMUS STUDENT NETWORK UNIBUC

• 21 PROIECTE L.L.P. – 5 REȚELE ERASMUS– 3 PROIECTE COMENIUS– 3 PROIECTE LEONARDO DA VINCI– 7 PROGRAME TRANSVERSALE

Page 44: RAPORT ANUAL 2010

STUDENȚI INTERNAȚIONALI

• 809 STUDENȚI INTERNAȚIONALI DIN 76 DE ȚĂRI

• 247 STUDENȚI LA ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

• 4 PROGRAME DE LICENȚĂ ÎN LIMBI STRĂINE (ȘI 47 LA FACULTATEA DE PROFIL) CU 365 DE STUDENȚI STRĂINI

• 30 CURSANȚI LA ȘCOALA DE VARĂ DE LIMBA ȘI CULTURA ROMÂNĂ

Page 45: RAPORT ANUAL 2010

STUDENȚI INTERNAȚIONALI

• 27 PROGRAME DE MASTERAT ÎN LIMBI STRĂINE CU 122 DE STUDENȚI STRĂINI

• 4 STUDENȚI U.B. LA CONFERINȚA REȚELEI UNICA PENTRU STUDENȚI, ROMA, 22-25 SEPTEMBRIE

• 75 DE STUDENȚI STRĂINI LA DOCTORAT• 174 CONVENȚII DE COTUTELĂ• 3 REȚELE CEEPUS, 5 MOBILITĂȚI• 10 BURSIERI EUGEN IONESCU ÎN 2009-2010– 11 APLICAȚII ÎN 2010-2011

Page 46: RAPORT ANUAL 2010

PROGRAME ÎN PARTENERIAT

• COLEGIUL FRANCO-ROMÂN DE DREPT• ȘCOALA DOCTORALĂ FRANCOFONĂ DE

ȘTIINȚE SOCIALE– 12 PROFESORI STRĂINI– 16 DOCTORANZI ROMÂNI, 20 DIN MOLDOVA– ȘCOLI DE VARĂ LA SOFIA ȘI CHIȘINĂU– COORDONAREA BURSELOR EUGENE IONESCO

• ȘCOALĂ DE VARĂ ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Page 47: RAPORT ANUAL 2010

SCHIMBURI INTERNAȚIONALE

• 161 PROFESORI INVITAȚI LA U.B. • 3 BURSIERI FULBRIGHT• 22 LECTORI STRĂINI• 836 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE CADRE

DIDACTICE• 75 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE STUDENȚI• 124 ACORDURI BILATERALE ÎN EUROPA

Page 48: RAPORT ANUAL 2010

DOCTORES HONORIS CAUSA• ELIHU KATZ• KONSTANTINOS DIMADIS• MIHAI GHIMPU• JAAKKO HINTIKKA• THOMAS NAGEL• MAURO CALISE• GIANFRANCO FINI• JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO• JEAN-CLAUDE COLLIART• HAYDEN WHITE• LEONARDO MORLINO