561
. * u - Q - A - r 0 . 1 . A . 1 P A M A N T I J L u N I I s i S T A P A N I I . I N M O L D O V A - D E : R , A 1 3 , 1 1 R O S E T T I ; F l i t e h n o . O . I n t a t r e c u t u l u t n u s e ' , w e e j u d e c k l a c h i p s A n A t i n s t a r e a d e a s t a z i a g o s p o d d r i e l n a t i o n a t e . . ( D r . . T b . y . d e r . G o l t 2 . A g r a r w e s e n . . u . ' d g e a r p . ' T O M U L I O R I G 1 I s i 1 : P A . N . A 2 , L A 1 8 3 4 . ' I B U C L 1 R E T I - A t e l i e r g e l e g r a f i c e g O C E C C o . , . S o o i e i n t f t ' A t i o n i m i t " 1 . 9 0 7 r D E L A & www.dacoromanica.ro

Radu Rosetti- Pământul sătenii şi stăpânii în Moldova. Tomul 1 . Dela origini până la 1834

 • Upload
  mirccon

 • View
  259

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  1/560

  . *

  u -Q - A - r p0 . 1 . A . 1P A M A N T I J LuN I I s i S T A P A N I I .

  I N M O L D O V A -D E

  : R , A 1 3 , 1 1 R O S E T T I; F l i t e h n o . O . I n t a t r e c u t u l u t n u s e' , w e e j u d e c k l a c h i p s A n A t i n s t a r e a

  d e a s t a z i a g o s p o d d r i e l n a t i o n a t e .. ( D r . . T b . y . d e r . G o l t 2 . A g r a r w e s e n. . u . ' d g e a r p . '

  T O M U L IO R I G 1 I s i 1 : P A . N . A 2 , L A 1 8 3 4

  .' I B U C L 1 R E T I- A t e l i e r g e l e g r a f i c e g O C E C C o . , . S o o i e i n t f t ' A t i o n i m i t" 1 . 9 0 7

  r

  D E L A

  &

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  2/560

  0 1 1 1 1 / k N T U LS A T E N I I s i S T A R / A N T II N M O L D O V A

  D E

  R A D U R O S E T T IF t t r a c u n o , t i n t a . . t r e c u t u l u i n u s ep o a t e j u d e c i t I n c h i p s i t n d t o s s t a r e ad e a s t l i z I a g o s p o d l t r i e l n a t i o n a l e .( D r . T b . y d e r G o l t z . A g r a r w e s e nu A g r a r p o l z i a )

  T O M U LP E L A O R I G 1 N I P . A N A . L A 1 8 3 4

  B U C U R E T IA t e h e r e l e g r a f i c e S O C E C & C o , S o c i e t a t e A n o n i r r ai 9 0 7

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  3/560

  P R E C U V A N T A R EC h e s i i u n e a t a r n e a s c a . l a n o i a a j u n s i a r p e p l a n u li n t a i u i s o l u t i u n e a e i a l c a t u e t e u n a d i n p r e o c u p a r i l e d e

  c a p e t e n i e , n u n u m a i a o a m e n i l o r n o t r i d e S t a t c i q i at u t u r o r a c e l o r a c a r e - i d a u s a m a d e i n s e m n a t a t e a u n e i r e -z o l v a r i s n a t o a s e a v a j n i c e i p r o b l e m e , a t A t p e n t r u p r e z e n t u lc A t i m a i a l e s p e n t r u v i i t o r u l S t a t u l u i R o m n .S p r e a g s i l e a c u r i l e t r e b u i t o a r e p e n t r u t a m a d u i r e ar a l e l o r c a r i a u a d u s r e i n v i e r e a a c e s t e i c h e s t i u n i a b i p a t r u -z e c i d e a n i d u p a a p l i c a r e a l e g i i r u r a l e a l u i C u z a , c e e r am e n i t a r e z o l v e p e n t r u v e c i e , n u a j u n g e s c u n o a t e ma c e l e r a l e . C a u z e l e l o r t r e b u i e s c d e s c o p e r i t e p a n a l a r d -c i n i c e r c e t a t e c u a m a n u n t i m e , c e e a c e s e p o a t e f a c en u m a i u r m a r i n d u - l e i n t r e c u t u l n o s t r u .U n a d i n c a u z e l e d e c p e t e n i e p e n t r u c a r i l e g e a r u r a l ad e l a 1 8 6 4 n ' a r e u i t s d e s l e g e i n c h i p d e s a v a q i t m a r e ap r o b l e m a s o c i a l a q i e c o n o m i c c u c a r e t a r a s e g a s i a t u n c if a t a i n f a t a , e s t e u u r i n t a c u c a r e a f o s t a l c a t u i t a , l i p s a d eo n c e s t u d i u i d e o r c e c e r c e t a r e s e r i o a s a a c a u z e l o r i ai m p r e j u r r i l o r i s t o r i c e i e c o n o m i c e a l c a r u i r e z u l t a t e r .A s e m e n e c e r c e t a r i e r a u i n t e a d e v a r , a c u m p a t r u z e c i d ea n i , a n e v o i o a s e d i n c a u z a l i p s e i d e m a t e r i a l d o c u m e n t a ra d u n a t q i p u b l i c a t . A s t a z i f r i g , p u b l i c a t i i d e t o t f e l i u l a uA d u s l a c u n o t i n t a p u b l i c u l u i , m i i d e d o c u m e n t e p r i v i t o a r el a l e g a t u r i l e c e l e g a u i n v e c h i m e p e s a t e a n c u p a m n t u lc u s t a p a n u l . P e l n g a a c e s t e p u b l i c a t i i , m a i d i s p u n e m d e

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  4/560

  1 vd e p o z i t e l e c o n t i n n d z e c i m i d e m i i d e a c t e a l e A c a d e m i e iR o m n e i A r h i v e i S t a t u l u i . T o t u s l i t e r a t u r a a s u p r a i s t o -r i c u l u i c h e s t i u n i i f r n e s t i , d e l a l e g e a r u r a l i p d n a s t z i ,s e r e d u c e l a a p r o a p e n i m i c ; e p o c a i m e d i a t a n t e r i o a r r e -f o r m e i l u i C u z a f i i n d r n u l t m a i b o g a a i n a c e a s t p r i v i n t A ,d e s i b r o s u r i l e a l c 5 . " t u i n d a c e a l i t e r a t u r s e d i s t i n g m a i c us a m p r i n f r a s e o l o g i a l o r d e s a r t .C r e d d e c i c l u c r a r e a d e f a t v a u m p l e u n g o l s iV A j f i b i n e v e n i t . E a e s t e r e z u l t a t u l u n o r c e r c e t r i i n c e -

  p t i t e a c u r r i o p t s p i - e z e c e a n i p r i n c h t e v a a r t i c o l e p u b l i c a t ei n ' R e v i s T h N o u t i i p h r s i t e v r e m e i n d e l u n g a t s p r er e l u a t e n u m a i i n t i r m .C a s i a t t i n c i , s t r u e s c i a s t z i a c 5 u t b r i g i n i l e l e g -t u r i l o r d i n t r e p m n t , s t e a n i s t p n i n d i s p o z i t i u n i l eD r e f i t u l u i s a u O b i c e i u l u i R o m e i n e s e . I s t o r i a l o r e s t e i s t o r i ae v o l u t i u n i i a c e l u i o b i c e i d s u b i n r i u r i r e a i m p r e j u f r i l o r p o l i -t i c e s i e c o n o m i c e a t r i l o r n o a s t r e .S e i n t e l e g e c t p A r e r i l e e x p u s e d e m i n e l a . 1 8 8 8 a ue v o l u a t s i e l e f a t c u c u n o s t i n t a d e t e x t e n o u e . D r e p t u ld e l u z u f r u c t A s u p r a h o t a r u l u i s a t u l u i , c e d i n c a p u l l o c u l u ii l a t r i b u i s e m s t e n i l o r , a d e v e n i t c e v m a i m u l t d e a l ' c r e -d e a m a t u n c i , i a r p r o p r i e t a t e a c e o a t r i b u i a m s t p A n u l u i a d e -v e n i t c u t o t u l a l t c e v , p r e s c h i m b A n d d s e i n j u d e c i e . A ma r t a t i n C r o n i c a T i a s e a n i l o r c A t d e m u l t g r e s i s e m a n dd o n c h i s e s e m c p t i m e i n t u l e t - n u m e l e c e s e d d e a j i r e a -b i l l o r I n T a r a - d e - J o s . l a r a c u m a i n u r m , a m c o n s t a t a tn u m i r e a d e j i r e a b i e s e i n t r e b u i n t n u n u m a i i n B u c o v i n as i i n T a r a - d e - S u s ' c i s i i n T a r a - d e - J o s .N ' a m p r e t e n t i u n e a s f i f c u t c e v , p e r f e c t s a u d e f i -n i t i v , l u c r a r e a d e f a t a r e n e v o i e d e c o m p l e c t r i i t m u -r i r i i n i n u l t e l o c u r i ; p o a t e , p e i c i i c o l a . , d e o a r e s c a r ii n d r e p t r i . D o r e s c c a e l e s s e p r o d u a c A s t m a l c u r A n dc h t m a i m u l t e , n i m e n u s e v a g r a b i 8 1 a d m i t A p e c e l e

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  5/560

  Vi n t e m e i a t e m a i v o i o s d e c k m i n e M k t u r i s e s c i n s 6 . c m s m A g u l e s c c u n i d e j d e a c , p l e c n d d e l a O b i c e i u l R o m l i n e s c ,a m p u s c h e s t i u n e a p e t e r e n u l e i a d e v k a t .I n a i n t e d e a t e r m i n m j r r n n e a i m p l i n i o d a t o r i ea d u c h n d a i c i p r i n o s u l m e u d e r e c u n o s t i n t 5 . D o m n u l u i D i -m i t r i e C . S t u r d z a ( S c h e i a n u l ) , l u c e a ' t o r u l u i m o d e s t d a r h a r -n i c i s t k u i t o r , v r e d n i c u l u i u r m a a l u n u i l u n g q i r d eb o e r i m a r i m o l d o v e n i i u b i t o r i d e c a r t e " i d e t r e c u t u l n e a -m u l t i ' , c a r e a m u n c i t a n i p e n t r u a a d u n i a c o p i b o -g a t u l m a t e r i a l d e d o c u m e n t e r e l a t i v l a c h e s t i a t k A n e a s c g ,

  a l e k u i n d z o v o l u m e m a n u s c r i s e , c e s e a f l a s t a z i i n p o -s e s i u n e a A c a d e m i e i R o m A n e . D o c u m e n t a r e a a c e s t e i c 5 . r t ie s t e i n m a r e p a r t e l o a t h d i n a c e a c o l e c t i u n e f r A d e c a r en u m a i . c u g r e u a f i P u t u t s ' o a l c A t u i e s c . D a c i s e v ag s i v r e u n m e r i t , o p a r t e i n s e m n a t d i n t e i n s u l r e v i n e c ub l i n d s a m 5 . D o m n u l u i S t u r d z a - S c h e i a n u l .B u c u r o t i , 2 0 D e c h e i n v r i e 1 9 0 6 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  6/560

  I N D R E P T A Rt

  L a p a g i n a 2 6 1 , s e l a m u r e t e c a u l t i m u l d o c u m e n t d i n n o t a 2 s eM I A ' l a A c a d e m i a R o m a n a , P a c h e t V I I I , 2 5 4 .L a p a g i n a 3 0 1 , a t a t I n t i t l u l p a r a g r a f u l u i 2 c a t i I n t e x t u l a c e l u ip a r a g r a f , s a s e c e t e a s c a A l e x a n d r u I o n M a v r o c o r d a t i n l o c d e A l e x a n d r uC o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  7/560

  I N T R O D U C E R ED E S P R E A L C A T U I R E A N E A M U L U I R O M A N E S C

  P u t i n e c h e s t i u n i i s t o r i c e a u d a t l o c l a p o l e m i c e m a i I n v e r - u n a t e d e c a t . a c e l e c e s ' a u n a s c u t I n t r e s c r i i t o r i i g e r m a n i , s l a v i ,u n g u r i i r o m a n i i n p r i v i n t a s t a r u m t i i c o l o n i i l o r r o m a n e i nD a c i a T r a i a n a .D i s c u t i u n e a i n c e p u t a d e m u l t a d e g e n e r a t i n c e a r t a f u r i o a s aI n u r m a s c r i e r i i l u i R s l e r : R o m e i n i s c h e S t u d i e n c a r e a d a tl o e l a r e f u t a r i l e D - l o r P i 6 $ i X e n o p o l i . l a s c r i e r i l e p a t i m a ea l e d - l o r H u n f a l v y i T o m a s c h e k , D e o b u c a t a d e t i m p i n s ap u t e m c o n s t a t a c a i n t r e p a r t i l e b e l i g e r a n t e u r m e a z a u n a r m i s -t i t i u c o n s i t n t i t i n m o d t a c i t , a c a r u i c a u z a a r p u t e a p r e a b i n ef i o b o s e a l a l u p t a t o r i l o r i l i p s a d e a r g u m e n t e n o u e d e o p a r t e$ i d e a l t a .I s t o r i c u l c h e s t i u n i i f i i n d I n c a I n m i n t e a t u t u r o r m a v o i ud i s p e n s a d e a r e v e n i a s u p r a l u i , m u l t a m i n d u - m a a r e a m i n t l c ad e i d u m a n i i c o n t i n u i t a t i i p r e s u p o n c u t o t i i o e m i g r a r e a e l e -m e n t u l u i r o m a n d i n p e n i n s u l a b a l c a n i c a p e s t e D u n a r e , e i n us u n t u n i t i a s u p r a e p o c e i i n c a r e a c e a s t a e m i g r a r e a r f i a v u t l o c .S u l z e r 9 o p u n e i n s e c o l u l a l X I I I - l e a i E n g e l 2 ) i n a l I X - l e a .M i k l o s i c h c r e d e c a p e l a f i n e l e v e a c u l u i a l V - l e a i n v a z i u n i l e

  S l a v i l o r a r f i p r o v o c a t p r i n t r e R o m a n i i , f o r r n a t i c a p o p o rF . I . S u l z e r , G e s c h i c h t e d e s T r a n s a l p i n i s c h e n D a c i e n , . I I , 1 0 1 - 1 0 4 .I . C . E n g e l , C o m m e n t a t i o d e e x p e d i t i o n e T r a j a n i a d D a n u b i u m ,d e o r i g i n e V a l a c h o r u m . G e s c h i c h t e d e r M o l d a u u . W a l a c h e i .

  6 3 9 8 twww.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  8/560

  2I n M o e s i a , u n i n d o i t c u r e n t d e e m i g r a r e , m e r g a n d u n i i s p r e S u d ,i n M a c e d o n i a , a l t i i s p r e N o r d , I n D a c i a T r a i a n a .R s l e r p u n e e m i g r a r e a R o m a n i l o r p e l a f i n e l e s e c o l u l u i a lX I I - l e a , p a r e r e c a r e e s t e i m p a r t a s i t a s i d e H u n f a l v y . T o m a s c h e k ,c a r e d i n t a i u f u s e s e d u s m a n u l d e c i s a l t e o r i e i e m i g r a r i i , i a r p eu r m a s e f a c u c e l m a i a p r i g a p a r a t o r a l e i , p u n e i n c e p u t u l e il a f i n e l e s e c o l u l u i a l X I - l e a .E s t e i n s a d e o b s e r v a t c a . , d e i a p a r a t o r i i n v e r s u n a t i a it e o r i e i e m i g r a r i i , n i c i u n u l d i n a c e s t i s c r i i t o r i n u n e d a o s i n -g u l l d o v a d d d i r e c t d d e s p r e a c e a s t a e m i g r a r e , n u n e c i t e a z a

  m a c a r d o u a l i n i i I n c a r i s a f i e v o r b a d e s p r e o e m i g r a r e a R o -m a n i l o r : t o t i o p r e s u p u n .C e l d i n t a i u , c a r e n i d a o m a r t u r i e d i r e c t a , d e s i c a m i n c u r -c a t a i n h a i n e l e l e g e n d e i " , p r e c u m o m a r t u r i s e s t e i n s u s i , e s t e u np a r t i z a n a l c o n t i n u i t a t i i , D . O n c i u , i n s t u d i u l i n t i t u l a t : D a r ed e s e a r n d c r i t i c d d e s p r e T e o r i a l u i R d s l e r " , s l u d i i a s u p r as t d r u i n t i i R o m a * n i l o r i n D a c i a T r a j a n d d e A . D . X e -n o p o l " 9 .D - s a n e a d u c e c a , m a r t u n e c a r t e a a I I - a a m i r a c u l i l o r S a m -t u l u i D u m i t r u , s c r i s a p e l a i n c e p u t u l s e c o l u l u i a l I X - l e a s i c a r e c o n -t i n e s t i r e a u r m a t o a r e : S l o v e n i i s i A v a r i i d e v a s t a n d a p r o a p et o t I l i r i c u l s i T r a c i a , p a n a l a z i d u r i l e B i z a n t u l u i , d u s e r d t o a t dp o p u l a t i u n e a d e a i c i d i n c o l o d e D u n d r e , i n p a r e a s p r eP a n o n i a c e a v e a d e c a p i t a l d S y r m i u m . A i c i h a g a n u l A v a -r i l o r a s e z a t o t p o p o r u l c a p t i v c a s i s u p u s , c a r e a m e s t e c a n d u - s ec u B u l g a r i i s i A v a r i i s i c u c e i l a l t i p a g a n i s i i n m u l t i n d u - s e p r i nc o p i i , c r e s c u i n p o p o r f o a r t e e s t i n s s i m a r e . I a r f i i i p a s t r a r ad e l a p a r i n t i f i r e a n e a m u l u i l o r s i d a t i n e l e r o m a n e p r e c u m s i c r e -d i n t a o r t o d o x a ( ? ) s i s f a n t u l b o t e z . D u p a c e t r e c u r a 6 0 s i m a ib i n e d e a n i , d e v e n i n d n a t i u n e d e s i n e s t a t a t o a r e , h a g a n u l A v a -r i l o r l e d e t e u n p r i n c i p e n u m i t C u b a n A c e s t a d e s f a c a n d u - s ed e h a g a n , p o r n i c u p o p o r u l s a u s p r e t a r a s t r a b u n i l o r l o r , s id e s i h a g a n u l i n c e r c a s a - i o p r e a s c a , i l i n v i n s e r a i n m a i m u l t eb a t a l i i s i , t r e c a n d D u n a r e a , m e r s e r a d e s e a s e z a r a p e c a m p u lC e r a m i s u l u i i n M a c e d o n i a " 2 ) .

  ' ) C o n v o r b i r i I i t e r a r e , a n u I X I X , N o . 7 , p a g . 5 9 6 .2 ) i b i d e m .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  9/560

  I b i d e r n , p a g . 5 9 9 .D r m o v , 3 a c e z e r t i e s a g m a c i c a r o t r o n y o c r p o s o - C a a s s R a r t m . M o s -c o v a 1 8 7 32 ) P a u s a n i a s , I X , 3 4 .4 ) D r i n o v , O p . t i t . , p a g . 5 3 .6 ) I b i d . , p a g . 4 9 s i u r m .

  3D . O n c i u l m a i o b s e r v a , c a : a c e a s t a a d m i g r a r e d i nd r e a p t a D u n a r e i n u a l t e r a c a r a c t e r u l d e c o n t i n u i t a t e a I e l e -m e n t u l u i r o m a n i i n D a c i a T r a j a n a , a a c s e p a s t r a t r a d i t i u n e ad e s p r e o r i g i n e a D a c o - R o m a n i l o r d i n t i m p u l d o m i n a t i u n i i r o -m a n e a s u p r a a c e s t e i t a r ? 1 ) .C r e d e m d e c i c a a r f i n e m r i t , c a p e l a n g d c h e s t i u n e a s t a -r u i n t i i R o m a n i l o r i n D a c i a T r a j a n a , s a s e m a i p u j e ' I n c a u n a0 a n u m e : P r i r n i t - a u o a r e D a c i a T r a j a n d , i n d e p e n d e n t d e r d -m c 4 i t i l e c o l o n i i l o r r d m a s e i n t r ' i n s a d u p c i p e i r d s i r e a e i d ec a t r e A u r e l i a n , e l e r n e n t e r o m a n e d i n P e n i n s u l a B a l c a n i e d

  i n n u m d r i n s e r n n a t ?N o i c r e d e m c a , a f a r a d e m a r t u r i a a d u s d d e D . O n c i u l ,m a i s u n t i a l t e t e x t e c a r i p e r m i t a r a s p u n d e a f i r m a t i v .D i n c e r c e t a r i l e l u i D r i n o v 2 ) a r r e z u l t a c a p r i m a a p a r i t i u n ea S l a v i l o r i n p e n i n s u l a b a l c a n i e d d a t e a z a I n c a d i n t i m p u l I m p a -r a t u l u i M a r c u A u r e l i u ( 1 6 1 1 8 0 ) c a n d C o s t o b o c i i p r a d a r d p a n al a E l a t e a i n E l a d a 3 ) . S ' a r p d r e a c h i a r c a D a c i a , d u p d p a r a s i r e ae i d e c a t r e A u r e l i a n , n ' a r f i f o s t s t a p a n i t d n u m a i d e G o t i , c ic a d e p e a t u n c i s ' a r f i w z a t i n e a t r i b u r i s l a v e . C e l p u t i n v e -d e m p o p o a r e s a r r n a t i c e i n d e p e n d e n t e p o r n i n d d i n D a c i a T r a -J a n a p e n t r u a i n t r e p r i n d e i n c u r s i u n i p r a d a t o a r e I n I m p e r i u 4 ) .T a r i n c e p u t u l c o l o n i z a r i i P e n i n s u l e i c u S l a v i , a r f i f o s t f a c u t d eI m p a r a t i i C a r u s ( 2 8 3 ) 0 G a l e r i u s ( 2 9 8 ) c a r i , i n u r m a b i r u i n -t e l o r l o r a s u p r a S a r m a t i l o r , a e z a r a p e p r i n 0 i l o r d e r a s b o i u ,I n n u m a r d e m a i m u l t e s u t e d e m i i , i n I l i r i a , M o e s i a , T r a c i a 0P a n o n i a . C o n s t a n t i n c e l . M a r e p r i m i p e s t e 3 0 0 , 0 0 0 S a r m a t i i nI m p e r i u , a e z a n d u - i i n S k i t i a ( D o b r o g e a ) , M a c e d o n i a 0 I l r i a 5 ) .I n s a s l a v i s m u l S a r m a t i l o r f i i n d d e p a r t e d e a f i p r o b a t , i n s uS c h a f a r i k n e g a n d u - 1 , n u p u t e m p u n e n i c i u n t e m e i u p e a c e a s t ap a r e r e . C e e a c e p a r e s i g u r e s t e c a i n s e c o l u l a l V - l e a e l e r n e n t u ls l a y e r a d e j a d e s t u l d e i n s e m n a t i n P e n i n s u l a B a l c a n i e d , d e o a r e -c e l a a c e a e p o c d c o n s t a t a m , p e l a n g a n u m i r i s l a v o n e d e l o c a l i t a t i

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  10/560

  4 i d e m n i t a r i i m p e r i a l i d e r a n g i n a l t c u n u m e s l a v e 1 ) ; i n f i n e l m -p a r a t i i I u s t i n i I u s t i n i a n e r a u f a r a i n d o i a l a d e o r i g i n e s l a v a .

  I n s a p a n a l a f i n e l e s e c o l u l u i a l V - l e a S l a v i i n u a p a r i nM o e s i a , T r a c i a , D a r d a n i a i M a c e d o n i a d e c d t c a c o l o n i r o m a n ia e z a t i p e a c e l e l o c u r i f a r a d e v o i a l o r . N u m a i d u p a p l e c a r e aO s t r o g o t i l o r i n I t a l i a i n c e p e i a n a v a l i p r e s t e D u n a r e , a t A t p e n t r ua p r a d d p e n i n s u l a c d t : , $ i . p e n t r u a - v i c u c e r l a e z a r i n o u e .N a v a l i r i l e l o r n u i n c e t a r a d e c d t i n a d o u a j u m a t a t e a s e -c o l u l u i a l V I I - l e a , c d n d c o l o n i i l e l o r s e i n t i n d e a u a s u p r a I n t r e g i iP e n i n s u l e , d e l a D u n a r e p a n a l a e x t r e m i t a t e a P e l o p o n e z u l u i 2 ) .A c e s t e n a v a l i r i a u f o s t m a i f r e c u e n t e i m a i c u m p l i t e i nt i m p u l l u i I u s t i n i a n ( 5 2 7 - 5 6 5 ) . J a t a c e z i c e i n a c e a s t a p r i v i n t ai s t o r i c u l c o n t e m p o r a n P r o c o p i u : I n a c e l t i m p I u s t i n i a n a j u n s el a p u t e r e ; I f u n i i ( B u l g a r i i ) , S l a v i i i A n t i i d e v a s t a r a p r i n n a -v a l i r i a p r o a p e a n u a l e , i n m o d u l c e l m a i c r u d , I l i r i c u l , t o a t AT r a c i a , G r e c i a , C h e r s o n e z u l p r e c u m i t o a t e r e g i u n i l e d e l a t a r -m u f f l e m a r i i I o n i c e p a n a l a s u b u r b i i l e B i z a n t u l u i . C r e d c ai n f i e - c a r e n d v d l i r e m a i b i n e d e d o u d - s u t e d e r n i i d e R o -m a n i e r a u s a u u c i 0 s a u d u 0 i n c a p t i v i t a t e ; a d c a a c e l ep r o v i n c i i s e m a n a u c u s t e p e l e S k i t i e i 3 ) " . A c e a s t a a f i r m a t i u n e a l u iP r o c o p i u m a i e s t e c o r o b o r a t a a t A t p r i n a m a n u n t e l e c e l e d a e lc d n d i s t o r i s e t e u n e l e d i n a c e s t e n a v a l i r i c d t i d i n s p u s e l e c e -l o r l a l t i i s t o r i c i b i z a n t i n i c o n t i m p o r a n i .P e n t r u o m a i b u n a l a m u r i r e a c h e s t i u n i i v o i u r e z u m d ,

  d u p a S c h a f a r i k i S t r i t t t e r , i s t o r i a n a v a l i r i l o r s l a v e i n s e c o l u la l V I - l e a .*

  0 p u t e r n i c a a r m a t a d e A n t i t r e c a i n a n u l 5 2 7 p e s t e D u -n a r e , d a r f u b a t u t a c u d e s a v d r i r e d e G e r m a n o s 4 ) . D u p a r e p e -t i t e n a v a l i r i d i n p a r t e a l o r , c o m a n d a n t u l T r a c i e i , C h i l v u d , f i lJ i r e c e k , G e s e h i o h t e d e r B u l g a r e n , p a g . 7 2 - 2 3 .I b i d .2 ) P r o c o p , H i s t . A r a c a n a , c a p . 1 8 , p a s s . 1 0 8 , E d . N i e b u h r . S t r i t t e r ,I I , p a g . 2 5 , 1 0 .4 ) S c h a f a r i k , S l a v i s c h e A l t e r t h a m e r , I I , p a g . 1 5 3 - 1 5 8 . P r o c o p , B e l lg o t h . , I I I , c a p . , 4 , p . 5 6 0 S t r i t t e r , I I , p . 2 5 , 1 1 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  11/560

  P r o c o p , B e l l . g o t h . , I I I , c a p . 1 4 , p . 4 9 6 . 5 t r i t t e r , I I , p . 2 5 - 2 6 .P r o c o p , B e l l . g o t h . , c a p . 1 3 , p . 4 9 4 , c a p . 1 4 , p . 4 9 6I b i d . p . 4 9 7 . S t r i t t e r , I I , p . 2 7 .P r o c o p , I b i d . , c a p . 1 3 , p . 5 3 2 . a . c . 5 4 8 . S t r i t t e r , I I , p . 3 4 - 3 7 .P r o c o p , I b i d . , c . 3 8 , p . 5 5 6 - 5 7 .5 ) S t r i t t e r , I l , p 3 7

  5t r i m i s I n a n u l 5 3 0 i m p o t r i v a l o r , i l e t i n a p i e p t v i t e j e t e t i m pd e t r e i a n i , d a r l a u r m a , I n a n u l 5 3 3 , n a v a l i n d C u o a r m a t dp r e a s l a b a i n t a r a l o r , f u u c i s . D e a t u n c i S l a v i i n u m a i p u t u r af i o p r i t i d e a t r e c e D u n a r e a i d e a d e v a s t a p r o v i n c i i l e I m p e -r i u l u i 1 ) .P e a t u n c i , d u p a c e p r i n m o a r t e a l u i C h i l v u d o n c e p e r i -c o l d e s p r e B i z a n t d i s p a r u s e , i z b u c n i r a d i s c o r d i i i n t e s t i n e i n t r eS l a v i s i A n t i . I n d e s c r i e r e a a m a n u n t i t a a c e s t o r i n t a m p l d r i , l ai n v a z i u n i l e c e s e r e i n o i r d , s u n t n u m i t i d e P r o c o p i u i n t a i A . n t i i( 5 3 4 - 5 4 6 ) , p e u r m a S l a v i i . A c e t i d e p e u r m d f u r d b d t u t i d eP h i l i m u t , p r i n c i p e l e H e r u l i l o r 2 ) .I n a n u l 5 4 5 e i f a c o a d v a l i r e i n T r a c i a i s e i n t o r c c u om u l t i m e d e c a p t i v i 3 ) I n a n u l 5 4 8 S l a v i i n a v a l e s c i n I l i r i a ip r a d a p a n a l a E p i d a m n o s s a u D y r r a c h i u m , u c i g d n d i d u c d n di n c a p t i v i t a t e , f d r d , d e o s e b i r e d e v a r s t d 4 ) , t o t c e l e e $t n a i n t e . I n a n u l t 5 5 0 o c e a t a s l a v a n u m a i d e 3 0 0 0 d e o a m e n i ,e a r e t r e c a D u n a r e a i H e b r u s ( M a r i t z a ) i . p u s t i i T r a c i a i E p i -r u l , n u g a s i m a i n i e l o r e z i s t e n t a s e r i o a s d . P a r t e d i n t r I n s i i s ef a c u r a s t a p d n i p r i n m e t e s u g a s u p r a o r a u l u i T o p e r u s , a s t a z i

  r u i n e l e B o a r - K a l e s i p e M a r e a E g e a . P r o c o p i u d e s c r i e c r u z i m i l ec o m i s e d e S l a v i a t f t t c u o c a z i a c u c e r i r i i a c e s t u i o r a s c d t i a i u r e ,I n T r a c i a i I l i r i a . N u m a i l a T o p e r u s u c i s e r a c i n c i s p r e z e c e m i ib a r b a t i i l u a r d c o p i i i i f e m e i l e n r o b i e , i n s a i n t o t d e -c u r s u l a c e s t e i n a v a l i r i e i r i d i c a r d i a r 4 t o t c e l e e $ 1 t n a i n t ef d r d n , i c i o d i s t i n c t i u n e d e v a ' r s t d 5 ) , u c i g a n d I m p r e u n d c ut u r m e l e l o r , p e a c e i c a r i n u - i m a i p u t e a u d u c e I n c a p t i v i -t a t e i i n t o r c a n d u - s e i n t a r a l o r c u n e n u m d r a t e m u l t i m id e r o b i u ) .I n a n u l u r m a t o r ( 5 5 1 ) , n u m e r o a s e c e t e d e S l a v i a m e n i n -t a r a . T e s a l o n i c u l ( s l a v . S e l i m ) , I n s r e s p i n s e d e G e r m a n o s s er e t r a s e r a , p r i n m u n t i i I l i r i e i , I n D a l m a t i a . I n a c e l a t i m p a l t i

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  12/560

  6S l a v i , i m p i n s i d u p a p a r e r e a B i z a n t i n i l o r d e G o l , n a v a l i r a i nD a l m a t i a , s i i m p a r t i n d u - s e i n t r e i c e t e p u s t i i r a G r e c i a i n m o dI n f r i c o s a t , i e r n a n d c h i a r i n t e i n s a s i a d u n d n d n e n , u m d r a t i c a p -t i v i . L a A d r i a n o p o l e f u r a l o v i t i d e g e n e r a l u l i m p e r i a l S c h o l a s -t i c o s , i n s a 1 1 i n v i n s e r a s ' i a j u n s e r a p a n a l a z i d i u l c e l l u n g , r i -d i c a t d e i m p a r a t u l A n a s t a s e p e n t r u o c r o t i r e a T a r i g r a d u l u i , p u s -t i i n d t o t d e j u r i m p r e j u r . L a i n t o a r c e r e , R o m a n i i f i a t a c a r a s ir e u s i r a a l e l i l a i n a p o i p a r t e d i n c a p t i v i , I r i s a b a r b a r i i s e r e -i n t o a r s e r d i n t a r a l o r c a r e s t u l p r d z i i 1 ) .I n a n u l 5 5 2 o m a r e m u l t i m e d e S l a v i p r a d a I l i r i a , f i i n ds p r e a c e s t s f a r s i t t r a n s p o r t a t i p e v a s e p e s t e a m a r e d e G e p i z i ic a r i l o c u i a u i n T r a n s i l v a n i a s i i n U n g a r i a d e S u d 2 ) . G e n e r a l i il u i I u s t i n i a n f u r a b a t u t i s i , d u p a o p r a d a c i u n e i n d e l u n g a t a . S l a v i is e r e i n t o a r s e r a i n t a r a l o r c u o n e n u m d r a t d m u l t i m e d e c a p -t i v i O c u t o a t a p r a d a c a r e o a d u n a r a ' ) .P r o c o p i u i s t o r i s e s t e c a l u s t i n i a n a r f i r i d i c a t d i n n o us i r e p a r a t , i n c o n t r a S l a v i l o r s i a l t o r b a r b a r i , m u l t e c e t a t il a a m a r e , c a r i m a i n a i n t e s e r v i s e d e a d a p o s t i n n a v a l i -r i l e s l a v e 4 ) .I n v a z i u n e a A v a r i l o r a d u s e p e S l a v i i n u n t e i n c u r c a t u r i ,i n s a n u i n t r e r u p s e n a v a l i r i l e l o r i n I m p e r i u . I n a n u l 5 5 8 H u n i i( B u l g a r i i ) s i S l a v i i n a v a l i r a i n T r a c i a , o p r a d a r a c a d e s a v a r -s i r e l u d n d o m u l t i m e d e r o b i 5 ) , t r e c u r a p e s t e z i d u l p e j u m a -t a t e c a z u t a l l u i A n a s t a s e s i i n g r o z i r a T a r i g r a d u l . B a t u r a p eB i z a n t i n i l a o r a s e l e Z u r u l o s ( a s t a z i C i o r l i ) s i A r c a d i o p o l i s s is e r e t r a s c r a n u m a i c a n d I m p a r a t u l a m e n i n t a s a l e i m p i e d i c e

  t r e c e r e a a m a r e ' c u f l o t a s a 6 ) . A t u n c i B i z a n t i n i i n u m a i f u r a s u -p a r a t i d e S l a v i v r e - o c a t i v a a n i . T o c m a i i n t r e a n i i 5 6 5 - 5 7 8e i i s t o r i s e s c d e s p r e o i s b u c n i r e d e o s t i l i t a t i i n t r e S l a v i s i A v a r i .N e a t a r n a r e a S l a v i l o r ( d e A v a r i ) p a r e a r e z u l t a s i d i n f a p t u lO . s o l u l l u i B a j a n , c a r e c e r u s e d e l a I m p a r a t t r e c e r e a l i b e r aP r o c o p , B e l l . g o t h . , I V , 2 5 p . 6 3 7 - 6 3 9 .I b i d . , S t r i t t e r , I I , p . 4 0 .5 ) P r o c o p , b e a e d i f . , I V , 7 , p . 6 6 .S t r i t t e r , I I , p . 3 9 .T h e o p h a n e s , p . 1 9 7 - 1 9 8 . S t r i t t e r , I I , p . 4 2 . C e d r e n u s T . I , p .3 8 6 - 3 8 7 . T h e o p h a n e s , p . 1 9 7 , 1 9 . S t r i t t e r , I I , p . 4 4 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  13/560

  M e n a n d e r , p . 1 2 4 . S t r i t t e r , I I , 4 9) I b i d . , p . 1 2 4 , 1 6 4 , 1 6 5 . S t r i t t e r , I I , 4 7 .8 ) M e n a n d e r , 1 2 7 - 1 2 9 . S t r i t t e r , 4 9 - 5 0 .4 ) T h e o p h y l a c t u s S i m o k a t t a , 4 , I , C . 6 , 7 ,A n a s t a s i u s a p u d S t r i t t e r , I I , p . 5 1 - 5 2 ,6 ) S t r i t t e r , I I , p 5 3 .6 ) T h e o p h y l . , I I I , 4 . S t r i t t e r , 1 1 , 5 3 .S t r i t t e r , I I , p . 5 5 . T h e o p h y l a s t u s , 4 , V I , c . 3p h a n e s , 8 7 , l i t . a , 8 8 , 8 9 s i s qV i t a S . D e m e t r i t , i n A c t a S a n c t o r u m , I V ,V i t a S . D e m . , c . 1 0 7 - 1 4 8 .

  p . 1 7 , 1 8 . T h e o p h a n e s

  , 4 , p . 1 4 7 , 1 4 8 . T h e o -B r u s s e l a 1 7 8 0 .

  7p r i n I l i r i a i M o e s i a f , l a i n t o a r c e r e a s a , s u r p r i n s i u c i s d eS l a v i c a r i n a v a l i s e i n I l i r i a i ) .I n a n u l 5 8 1 , T r a c i a f u p r a d a t a d e o s u t a d e m i i d e S l a v i )

  I m p a r a t u l C o n s t a n t i n T i b e r i u f u s i l i t s a c e a r a a j u t o r u l h a -g a n u l u i A v a r i l o r 4 ) .I n a n u l 5 8 3 , S l a v i i a j u n s e r a p a n a l a z i d u l c e l l u n g , a p r o a p ed e B i z a n t , p r a d a n d i r o b i n d i n l u n g s i i n l a t 4 ) . C o m m e n t i o l o s ,s e f u l o s t i r i i r o m a n e , r e u i , d u p a t r e i b a t a l i i , s a - i g o n e a s c a d i nA s t i c a i s a l e i e i n a p o i m a r e p a r t e d i n p r a d a i c a p t i v i i c e im a i a l e i 8 ) . C e e a c e p u i m p i e d e c a c a T r a c i a s a s u f e r e o n o u ap u s t i i r e i n a n u l 5 8 7 6 ) .D u p a u c e r i r e a o r a s u l u i S y r m i u m ( a z i M i t r o v i t z a ) d e c a t r eA v a r i , c a z p r e p o n d e r e n t a S l a v i l o r i n U n g a r i a d e S u d s i n u i n c a p ei n d o i a l a c a e i d e v e n i r a s u p u s i A v a r i l o r . C a n d h a g a n u l f a c t ii n a n u l 5 9 1 , p r e g a t i r i p e n t r u u n r a s b o i u i n c o n t r a B i z a n t i n i l o r ,S l a v i i , d u p a o r d i n i l e l u i p r e g a t i r a i e i v a s e l e t r e b u i t o a r e p e n t r ut r e c e r e a S a v e i 7 ) . P e a c e a v r e m e a v l o c l o v i r e a c e a r f i f a ' c u t - o5 . 0 0 0 d e S l a v i a s u p r a T e s a l o n i c u l u i i d e s p r e c a r e s e v o r b e s t e

  i n v i a t a S f a n t u l u l D u m i t r u 8 ) .C e v m a i t a r z i u , d u p a a c e e a s s o r g i n t e , h a g a n u l A v a r i l o ra r f i c o n d u s o n e n u m a r a t a a r m a t a d e S l a v i s u p u s i A v a r i l o ri n c o n t r a T e s a l o n i c u l u i , c a r e f u i m p r e s u r a t o p t z i l e c u 5 0 m a s i n id e r a s b o i u 9 ) . A i c i r s e o p r i r a i n c u r s i u n i l e i n M a c e d o n i a a S l a v i l o rc e e r a u s u p u s i A v a r i l o r . C u t o t u l a l t f e l i n s a S l a v i i l i b e r i d i n M o l -d o v a s i T a r a - R o m a n e a s c a . I n a n u l 5 9 2 P r i s c o s f u t r i m i s i n c o n t r al o r p e n t r u a - i s u p u n e i n p r o p r i a l o r t a r a . V e d e m d i n c e a r t ai s c a t a i n t r e d a n s u l i h a g a n u l A v a r i l o r c a G r e c i i p r i v e a u

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  14/560

  8p e S l a v i c a u n p o p o r s l o b o d i n e a t d r n a t d e A v a r i 9 . P r i s c o st r e c D u n d r e a , s u r p r i n s e p e g e n e r a l u l s l a v R a d g o s t , t i l u dm u l t i p r i n * i i - i t r i m i s e l a B i z a n t s u b c o n d u c e r e a u n u i o r i -c a r e T a t i m i r ( d u p d n u m e l e s a u u n S l a v ) 1 A d o u a z i , A l e -x a n d r u , u n u l d i n g e n e r a l i i g r e c i , s e I n c e r c d I n z a d a r s a a t a c ep e S l a v i I n a e z d r i l e l o r n e a c c e s i b i l e d u p d c e t r e c I l i v a k i as a u I l o v a c i ( a s t a z i I a l o m i t a ) , p a n a c e u n G e p i d t r A d d t o r c o n -d u s e p e I n s u P r i s c o s , p r i n p A d u r i i s t u f d r i i , l a a e z a r e a R e -g e l u i ( ( 3 . 7 7 e ) s d u M u 2 o k ( M o u e s c o x t o ) , c a r e s e a f l d p e r d u l P a S p i r i u s( p o a t e B u z d u l d e a s t d z i ; c n f . P a s i a c e s l a P t o l e m e u )I n a n u l 5 9 5 , o m i c d c e a t d d e S l a v i p r a d d o r a e l e S a l d a p a ,A k y s i S k o p i ; I r i s a l a I n t o a r c e r e e i f u r d c u t o t u l n i m i c i t i I nt a b d r a l o r d e g e n e r a l u l g r e c P e t r o s 3 ) I n a n u l 5 9 6 , c d n d S l a v i ia m e n i n t a r d j a r a B i z a n t u l , P e t r o s f u i a r d s i t r i m i s I n c o n t r al o r . S l a v i i c d u t a r d s a l e I m p i e d e c e t r e c e r e a p e s t e D u n d r e , i n s dd u p d m o a r t e a c d p e t e n i e i l o r , P i r o g o s t , s e r e t r a s e r p e s t e l l i v a k i a .

  V e d e m c a c e a s t d e x p u n e r e a i n v a z i u n i l o r s l a v e I n P e -n i n s u l a B a l c a n i c a I n v e a c u l a l V I - l e a e s t e f d c u t d d e S c h a f a r i kp e b a z a m a r t u r i i l o r s c r i i t o r i l o r c o n t i m p o r a n i P r o c o p i u , M e -n a n d r u , i m p d r a t u l M a u r i c i u i T h e o p h y l a c t S i m o k a t t a .D i n e l e r e z u l t d . c d , I n t o t c u r s u l s e c o l u l u i a l V I - l e a , T r a c i a ,P i n a , M o e s i a , M a c e d Q n i a , T e s a l i a i c h i a r E l a d a a u f o s t p r d -d a t e , m a i i n f i e c a r e a n , d e S l a v i i c e l o c u i a u p e s t e D u n d r e I nD a c i a T r a i a n d .G e l m a i i n s e m n a t d i n s c r i i t o r i i c i t a t i d e S c h a f a r i k , P r o c o -p i u , n e s p u n e l a m u r i t c d f l e c a r e i n c u r s i u n e a S l a v i l o r c o s t d I m -p e r i u l u i v i a t a s a u l i b e r t a t e a a 2 0 0 0 0 0 s u p u i .E s t e u n f a p t t i u t i n e t a g d u i t c d p o p o a r e l e b a r b a r e , I ni n c u r s i u n i l e l o r p r a d a t o a r e , n u s e m u l t u m i a u a l u d c u e l e b a n i i ,o b i e c t e l e d e p r e t i t u r m e l e l o c u i t o r i l o r t d r i i p r d d a t e , d a r c d om a r e p a r t e a p r d z i i e r d a l c d t u i t d c h i a r d e a c e i l o c u i t o r i c a r ie r a u d u i c a p t i v i i n t a r a n a v a l i t o r i l o r .

  T h e o p h y l . , V I , 6 . S t r i t t e r , I I , 5 5 - 5 6 .2 ) T h e o p h y l . , V I , 6 , 7 , 8 , 9 . S t r i t t e r , I I , 5 6 - 6 1 .T h e o p h y l . , V I I , 2 . S t r i t t e r , I I , 6 3 - 6 4

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  15/560

  K o g a l n i c e a n u . L e t o p i s e f e , I . , p . 1 5 5 , 1 5 6 , 1 7 5 , 1 8 2 , 1 9 4 .I b t d . p . 1 7 48 3 J i r e c e k , G e s c h i o h t e d e r B u l g a r e n , p . 9 2 - 9 4 . s i p . 1 2 6 .4 ) S c h a f a r i k , S l a v i s o h e A l t e r t h a m e r , 1 , 2 3 , P . 5 3 7 .

  9A c e s t o b i c e i u s ' a c o n s e r v a t i n t a r i l e s l a v e i i n t o t O r i -e n t u l p d n d l a f i n e l e e v u l u i m e d i u ; i n c u r s i u n i l e v e c h i l o r n o s t r iD o m n i i n U n g a r i a s i P o l o n i a n i - o d o v e d e s c i n d e s t u l . C r o n i c i l e

  n o a s t r e s u n t p l i n e d e a s e m e n e a e x e m p l e ' ) , i U r e c h e n e s p u n ee n u m a i d i n e x p e d i t i u n e a f A c u t d d e $ t e f a n c e ! M a r e i n P o l o -n i a , i n a n u l 1 4 9 8 , e l a a d u s o s u t d d e m i i d e r o b i i n M o l -d o v a u n d e i - a i a s e z a t 9 .P u s t i i r i l e S l a v i l o r a u f o s t a t f t t d e d e s d v d r s i t e ! n e a t c o n -s t a t a r n e d i n v e a c u l u r m a t o r p o p u l a t i u n e a r o m a n i z a t d a I m p e -r i u l u i e s t e i n l o c u i t , i n M o e s i a a p r o a p e e x c l u s i v , i i n c e l e l a l t ep r o v i n c i i i n c e a m a i m a r e p a r t e d e S l a v i 3 ) . E i f i i n d u n p o p o rc a r e f d c e d p l u g d r i e 4 ) , a v e a u n e v o i e d e r o b i p e n t r u a - i a j u t d l am u n c a c d m p u l u i , m a i a l e s i n a c e a e p o c a c d n d o m a r e p a r t e d i np o p u l a t i u n e a l o r v a l i d a e r d i n t r e b u i n t a t d i n f i e c a r e a n i n i n -c u r s i u n i p e s t e D u n d r eA m p u t e d d e c i c o n c h i d e , n u m a i d i n f a p l u l n f t v A l i r i l o r n e -c o n t e n i t e a l e S l a v i l o r i n P e n i n s u l a i n c u r s d e u n s e c o l , c a D a -c i a T r a i a n d a p r i m i t i n a c e l p e r i o d o m a r e p a r t e d i n p o p u l a -t i u n e a M o e s i e i , T r a c i e i , I l i r i e i , M a c e d o n i e i s i a T e s a l i e i .A d m i t d n d c h i a r c a c i f r a l u i P r o c o p i u a r f i e x a g e r a t d ,e d . . c a p t i v i i a r f i i n t r a t n u m a i i n t e o m i c a p r o p o r t i u n e i n c i f r ac a r e a l c d t u i p i e r d e r e a d e p o p u l a t i u n e a I m p e r i u l u i i n f i e c a r ea n , I n u r m a a c e s t o r n d v a l i r i a l e S l a v i l o r , e s t e t o t u s m a i p r e s u sd e i n d o i a l d c a a d a o s u l d e p o p u l a t i u n e p r i m i t d e D a c i a T r a i a n d ,d i n a c e s t f a p t , i n c u r s u l u n u i s e c o ! , a t r e b u i t s d f i e d e m a i m u l t es u t e d e m i i .P e n i n s u l a B a l c a n i e d , a c d r e i p o p u l a t i e s e d z u s e m u l tu r m a r d s b o a i e l o r p r i n c a r i o c u c e r i s e R o m a n i i , p r i m i s e c h i a rd e l a i n c e p u t u l d o m i n a t i u n i i r o m a n e n u m e r o a s e c o l o n i i , i r o m a -n i z a r e a e l e m e n t e l o r t r a c i c e m e r s e r e p e d e . G r e c u l P r i c o s P a n i a t a ,c a r e p r e c u r s e i n s e c o l u l a l V - l e a t o a t d P e n i n s u l a c u p r i l e j u ls o l i e i l u i l a H u n i , n i a s i g u r A c a a t d t l i m b a W a l d c a t i l i m b av o r b i t h i n c a s a d e l o c u i t o r i e r d c e a l o t i n d . P r i n u r r n a r e a c e l e

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  16/560

  1 0s u t e d e m i i d e l o c u i t o r i d i n M o e s i a , T r a c i a , I l i r i a , M a c e d o n i aT e s a l i a , d u i p e s t e D u n a r e i n c a p t i v i t a t e d e S l a v i , i n u r m a i n -c u r s i u n i l o r l o r i n I m p e r i u , e r a u u n e l e m e n t r o m a n .l a t a d e c i u n r d s p u n s a f i r m a t i v l a t n t r e b a r e a p u s a m a i s u s ,

  a c e s t r a s p u n s n u e s t e b a z a t p e o p r e s u p u n e r e , c i p e t e x t u lc i a r i l a m u r i t a l u n u i i s t o r i c d e v a l o a r e , c o r o b o r a t p r i n m a r -t u r i a c e l o r l a l t i c o n t i m p o r a n i .E s t e u n l u c r u d e m i r a r e c a S c h a f a r i k i M i k l o s i c h , c a r ia m a n d o i s ' a u o c u p a t d e o r i g i n a R o m a n i l o r , s a n u f i g a n d i t l au r m a r i l e c e s e p u t e a u t r a g e , a t a t d i n c u v i n t e l e l u i P r o c o -p i u , c a t c h i a r n u m a i d i n f a p t u l n e n u m d r a t e l o r n a v a l i r i p r a -d a t o a r e a l e S l a v i l o r i n s e c o l u l a l V I - l e a I n I m p e r i u l O r i e n t u l u i .I m p r e j u r a r e a e s t e c u a t a t m a i n e e x p l i c a b i l a c a S c h a f a r i k s e i n -t e m e i a z a m a i a l e s p e P r o c o p i u p e n t r u a f a c e i s t o r i c u l a c e s t o r n a -n a v a l i r i , i c a M i k l o s i c h , d i n m o t i v e l i m b i s t i c e , p r e s u p u n e oe m i g r a r e a e l e m e n t e l o r r o m a n i z a t e d i n P e n i n s u l a p e s t e D u n d r e ,p e l a f i n e l e v e a c u l u i a l V - l e a , a c h c a c a m p e l a a c e e a e p o c a .R o e s l e r z i c e c a , i n u r m a n a v a l i r i l o r s l a v e , p o p u l a t i u n e aP e n i n s u l e i f u s e s e r e c l u s a c u d e s a v a r i r e p r i n m d c e l d r i r i ( N i e -

  d e r m e t z e l u n g e n ) i t r r t c o n t i n u e d e p e l o c u r i l e l o r ( f o r t g e -s e t z t e W e g s c h l e p p u n g e n 1 ) . I n s a n u n e z i c e , s a u p o a t e n u v o -e ? t e s a n e z i c a , u n d e a f o s t t a r = a c e a p o p u l a V u n e r o m a n i -z a t d p e c a r e o v e d e m i n l o c u i t I n c a d e l a f i n e l e v e a c u l u i a lV I I - l e a , i n u n e l e p r o v i n c i i d i n P e n i n s u l a , p r i n , a l t a e x c l u s i vs l a v a 2 ) .D u p a c e v o m f i c e r c e t a t c u m i i n c e i m p r e j u r a r i D a c i aT r a i a n a a f o s t o c u p a t a d e S l a v i , v o m c a u t a s a n e d a m K a m ad e s p r e u r m a r i l e a d u c e r e i i n a c e a s t d p r o v i n c i e a e l e m e n t e l o r r o -m a n i z a t e d i n M o e s i a , I l l i r i a , T r a c i a , M a c e d o n i a i T e s a l i a .

  R o e s l e r , R o m d n i s c h e S t u d i e n , p . 7 4 .A s u p r a r o m a n i z a r i i e l e m e n t e l o r a u t o h t o n e d e l a D u n a r e s i d i nP e n i n s u l a B a l c a n i c a v e z i : R 6 m e r u n d R o m a n e n i n d e n D o n a u l d n d e r nd e I u l i u s _ T u n g . N u p o a t e e x i s t a n i c i u m b r a d e I n d o i a l a c a i n s e c o l u l a lr o m a n i z a r e a a c e s t o r e l e m e n t e e r a - u n f a p t i n d e p l i n i t s i c a , c u p u -f i n e e x c e p f i i ( s . e . A l b a n e z i i ) , P e n i n s u l a B a l c a n i c a , P a n o n i a i t o a t e f a r -m u r i l e d u n a r e n e p r e c u m i A l p i i , e r a u l o c u i t e d e p o p u l a f i u n i c a n t o a t ev o r b i a u a c e e a s l i m b a , a v e a n a c e l e a s i i n s t a t u f i u n i i a p r o a p e a c e l e a s i m o -r a v u r i .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  17/560

  E s t e a d m i s c a e m i g r a r e a G o t i l o r d e p e t a r m u r i l e M a r iB a l t i c e , u n d e e r a u a s e z a t i d e m a i b i n e d e p a t r u s e c o l i , s p r eM a r e a N e a g , r a , a I n c e p u t I n a d o u a j u m a t a t e a s e c o l u l u i a l I I - l e ad u p a H r i s t o s . L o c u r i l e p a r a s i t e d e e i f u r a i m e d i a t o c u p a t e d eS l a v i c a r i i n r e g i u n e a V i s t u l e i I n a i n t a r a s p r e a p u s , p e r a n d c e ic e l o c u i a u p e t a r m u r i l e M a r i i N e g r e f u r a I m p i n s i s p r e r a s a r i td e G o t i c a r i s e s t a b i l i r a I n l o c u l l o r .I n a c e l a s t i m p I n c e p u s e m i s c a r e a p o p o a r e l o r f i n o - u r a l i c el a U r a l , l a V o l g a s ' t l a D o n , s p r e a p u s , a s t f e l c a S l a v i i s e g a -s i r a s t r a m t o r a t i t n t r e n a t i u n i l e g e r m a n i c e d e o p a r t e s i a c e l ef i n o - u r a l i c e d e a l t a . R a s b o a i e l e d i n t r e R o m a n i s i G o t i I n s e c o l u l

  a l I I I - l e a , i n u r m a c a r o r a D a c i a T r a i a n a f u p a r a s i t a d e A u r e -l i a n s i o c u p a t a d e V e s t g o t i , p e r m i s e r a S l a v i l o r s a s e t n t i n z ae i s p r e a p u s , o c u p a n d l o c u r i l e p a r a s i t e d e G o t i . I o r n a n d e s , i s -t o r i c u l G o t i l o r , p r e t i n d e c a . t o t i S l a v i i d e l a M a r e a N e a g r a a r f if o s t s u p u s i G o t i l o r , c e e a c e c u b u n a s e a m a e s t e e x a g e r a t , d e s te p r o b a b i l c a t r i b u r t l e s l a v e c a r i l o c u i a u I n m e g i e s i a i m e d i a t aa G o t i l o r n ' a r f i p u t u t - c o n s e r v a n e a t a r n a r e a l o r f a t a c u r a s b o i -n i c i i l o r v e c i n i i ) .L a I n c e p u t u l s e c o l u l u i a l I I I - l e a D a c i a e r a o c u p a t a d e G o t iV a n d a l i . V a n d a l i i , v e n i t i d e l a E l b a , o c u p a u p a r t e a n o r d v e s -t i c a a D a c i e i , m a l u r i l e M u r e s u l u i s i a l e C r i s u l u i . I n s a n i c i e i n uo p u t u r a d u c e m u l t t i m p i n b u n a I n t e l e g e r e c u G o t i i d e c a t r ec a r i f u r a n v i n i i g o n i t i p e s t e T i s a , I n P a n o n i a , u n d e I m p a -r a t u l C o n s t a n t i n t i p r i m ' ( 3 3 5 ) . G o t i i s e I n t i n s e r a a s u p r a D a c i e ii n t r e g i c a r e i a I i d a d u r a n u m e l e d e G o t i a c e - 1 p a s t r a p a n a l a

  n a v a l i r e a H u n i l o r ( 3 7 5 ) 2 ) .H u n i i , d u p a c e i n v i n s e r a p e O s t o g o t i c a r i l o c u i a u I n s t a n g aN i s t r u l u i , i n t r a r a I n D a c i a u n c l e b a t u r A p e A t a n a r i c s ' t p e V e s t -g o t i s i l i r a s i t c a u t e u n a d a p o s t I n C a r p a t i . C e a m a i m a r ep a r t e a n a t i u n i i V e s t g o t i l o r I n s a , s u b c o n d u c e r e a l u i F r i t i g e r ns i a l u i A l a v i v u s , f u g l p e s t e D u n a r e i o b t i n a v o i a I m p a r a t u l u iV a l e n s d e a s e s t a b i l l I n I m p e r i u ( 3 7 6 ) .S c h a f a r i k , O p . c i t . , I , p . 5 2 8 .A m m i a n u s M a r c e l l i n u s , 2 7 , 4 , i s t o r i s e s t e e x p e d i t i u n i l e I m p A r a -t u l u i V a l e n s , I n 3 6 7 - 3 6 9 , I n M o l d o v a s l B a s a r a b i a , 3 n c o n t r a l u i A t a -n a r i c .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  18/560

  1 2D u p d t r e c e r e a p o t o p u l u i h u n i c , D a c i a f u o c u p a t d d e O s t -g o t i c a r i g a s i r d I n T r a n s i l v a n i a ( C a u c a l a n d ) r d m d s i t i l e V e s t -g o t i l o r c c s e r e f u g i a s e I n m u n t i c u A t a n a r i c , i a r S l a v i i s eg r A b i r d , s u b p r e s i u n e a p o p o a r e l o r f i n o - u r a l i c e , s d o c u p e l o c u r i l e

  p a r a s i t e d e O s t g o t i . T a b l a P e u t i n g e r i a n d , r e v a z u t d p e n t r u c e ad e p e u r m d ( = l a r d s u b T e o d o s i u C e l T a n d r ( 4 2 3 ) , p u n e l o c u i n t e l eV e n e z i l o r S a r m a f i l a o s t u l A l p i l o r B a s t a r n i c i ( C a r p a t i )a c e l e a l e V e n e z i l o r l a M a r e a N e a g r d , I n t r e D u n d r e s i A g a -l i n g u s 1 ) .D u p d m o a r t e a l u i A t t i l a ( 4 5 3 ) , v e d e m p e O s t g o t iI n P a n o n i a , d e l a V i n d o b o n a p a n a l a S y r m i u m ; i a r I n D a c i a ,d e l a M a r e a N e a g r d p a n a l a T i s a , s e r i d i c d p u t e r e a G e p i z i l o r ,t a r a s t d p a n i t d d e d a n s i i s e n u m e s t e : G e p i d i a 2 ) .I n u r m a p l e c d r i i O s t g o t i l o r I n I t a l i a ( 4 8 8 ) , G e p i z i i i n a i n -t e a z d i e i s p r e a p u s i S l a v i i , I n u r m a u n e i n o u e p r e s i u n i e x e r -c i t a t d a s u p r a l o r d e c a t r e B u l g a r i , o c u p a D a c i a .D e s i d i n s c r i e r i l e B i z a n t i n i l o r c o n t e m p o r a n i p u t e m c o n s t a t an u m a i o c u p a r e a d e c a t r e S l a v i a m a l u l u i n o r d i c a l D u n d r e i d ej o s , a s e s u l u i M u n t e n i e i , a M o l d o v e i d e j o s s i a B a s a r a b i e i ,d a r t o p o n i m i a t a r i l o r n o a s t r e n e a d u c e d o v e z i n e i n d o e l n i c e c dc e a m a i m a r e p a r t e a D a c i e i T r a i a n e a t r e b u i t s d f i e s t d p a n i t dd e e i , m a r e a m a j o r i t a t e a n u m i r i l o r n o a s t r e g e o g r a f i c e f i i n ds l a v e . D e u n d e p u t e m c o n c h i d e c u s i g u r a n t d c d S l a v i i a u o c u -p a t D a c i a I n t r e a g d , c u e x c e p t i u n e a r e g i u n e i c u p r i n s e I n t r e O l tT i s a c u p a r t e a a p u s a n d a A r d e a l u l u i u n d e p r e d o m n e s t en o m e n c l a t u r a r o m a n a , u n d e c o l o n i z a r e a r o m a n d a f o s t m a ii n t e n s i v a s i c a r e n u s e p o a t e c o n s t a t a c d a r f i f o s t o c u p a t av r e o d a t d d e B a r b a r i 2 ) .D e a i c i r e z u l t d c d S l a v i i , c a n d s ' a u s t a b i l i t I n D a c i a , a ug d s i t - o p u s t i e , a f a r d d e c o l t u l i n m u n t i i c d r u i a s e c r e d e c s ea d a p o s l i s e r d m d s i t e l e c o l o n i e l o r l u i T r a i a n . S e p a r e c d

  i ) S c h a f a r i k , O p . c i t . , I , p . 5 2 9 .2 ) I o r n a n d e s , G e t , c . 5 0 . D a t i a , q u a e m o d o G e p i d i a a s c n b i t u r : i nq u a n u n c U n o r u m g e n s h a b i t a r e d m o s c i t u r . I b i d . , G e p i d i a , u b i m o d o U n iq u i e t A v a r i i n h a b i t a n t .2 ) H a s d e u , I s t o r i a c r i t i v d a R o m d n i l o r , 1 , p a g . 3 0 6 . D . O n c i u l , D a r ed e s e a m e i c r i t i c d d e s p r e T e o r i a l u i R o e s l e r d e A . D . X e n o p o l i n C o n o .l i t . , a n u l X I X , N o . 2 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  19/560

  1 3d e B u l g a r i s i d e c e l e l a l t e p o p o a r e f i n o - u r a l i c e , a u t r e b u i t s ao c u p e D a c i a i m e d i a t d u p a p l e c a r e a G o t i l o r s i a G e p i z i l o r .

  C a r a c t e r i s t i c a p o p o a r e l o r s l a v e f a t a c u G e r m a n i i i c un a t i u n i l e f i n o - u r a l i c e ( H u n i , B u l g a r i i A v a r i ) e s t e m u l t i m e a l o r ,f a p t a s u p r a c a r u i a t o a t e i z v o a r e l e c o n t i m p o r a n e s u n t d e a c o r d 1 ) .C a a c e i c a r i a u o c u p a t D a c i a l a f i n e l e s e c o l u l u i a l V - l e a e r a uf o a r t e n u m e r o s i n u n e p u t e m i n d o l c a . n d v e d e m c a P e n i n s u l aB a l c a n i c a a f o s I c o l o n i z a t a d e d a n s i i , d e l a D u n a r e p a n a l a c a p u lM a t a p a n , a f a r a d e B o s n i a , H e r t e g o v i n a i S a r b i a c a r i a u p r i m i td e a i u r e c e a m a i m a r e p a r t e d i n p o p u l a t i u n e a l o r s l a v a 2 ) .S e n a s c i n s a a c u m I n t r e b a r i l e : P o p u l a t i u n e a s l a v a c e s ' as t a b i l i t l a f i n e l e v e a c u l u i a l V - l e a I n D a c i a , e r a o a r e e a I n c o n -t a c t i m e d i a t c u r e s t u l g i n t e i s l a v e ? I n v a z i u n i l e I n I m p e r i uc o l o n i z a r e a P e n i n s u l e i f o s t - a u o p e r a I n t r e g u l u i n e a m a l S l a v i l o rs a u n u m a i a a c e l o r a c e s e s t a b i l i s e I n D a c i a ?C r e d c a s e p o a t e s u s t i n e : c c / S l a v i i s t a b i l i i i i n D a c i aa u f o s t i z o l a t i d e r e s t u l n , e a r n u l u i l o r q i c d a t e c t

  I u n g , R o e m e r u n d R o m a n e n i n d e n D o n a u l a n d e r n , p . 2 2 8 .I o r n a n d e s , G e t . , 5 . V e n e t h o r u m n a t i o p o p u l o s a . I b , 2 3 . H e r m a n ar i c u s i n V e n e t h o s a r m a c o m m o v i t , q u i q u a r n v i s a r m i s d e s p e c t i s e d n u -m e r o s i t a t e p o l l e n t e s , p r i m u m r e s i s t e r e c o n a b a n t u r , s e d n i h i l v a l e t m u l -t i t u d o i m b e l l t u m .C r o a t i i f i l e d ' c h e m a t i d e I m p a r a t u l H e r a c l i o s c a r e l e c e d d D a l -m a t i a c u c o n d i t t u n e c a , d u p c e v o r f i i z g o n i t p e A v a r i c a r i p u s e s es t p A n i r e p e c l a n s a , s d r e c u n o a s c d s u z e r a n i t a t e a I m p e l - 1 1 1 1 m . C r o a t i i , s u bc o n d u c e r e a a c i n c i f r a t i i c l o u d s u r o r i , i n t r a r d I n D a l m a t i a c u m a r ep u t e r e i o c u c e r i f d d u p d o l u p t c r A n c e n d d e m a i m u l t i a n i . T o t p e a c e lt i m b , S d r b i i a c d r o r t a r a s e h o t a r d c u C r o a t i a A l b a s a u M a r e , c e r u r dl o c u i n t e d e l a H e r a c l i o s , c a r e l e d e s e n i n d o b u c a t d e l o c I n T e s a l i a , l A n g do r a u l S e r b i t z a . I n s d a c e l e l o c u r i n u p l d c u r d S A r b i l o r c a r i , c u v o i a I m -p d r a t u l u i , p l e c a r d I n a p o i s p r e t a r a l o r . I n a i n t e d e a t r e c e D u n d r e a i n s ds e c d i r d d e c e e a c e f c u s e 1 , p r i n m i j l o c i r e a c o m a n d a n t u l u i i m p e r i a l d i nB e l g r a d , o b t . i n u r d d e l a H e r a c l i o s , I n o s t u l D a l m a t i e i , l o c u i n t e u d a t e d er d u r i l e D r i n a , B o s n a i W r b a s 1 c a r i s e a f l a u t r i e d s u b s t d p A n i r e a A v a -r i l o r . S a r b i i g o n i e d p e A v a r i 1 s e l a t i r d d e l a S a y a p A n d l a M a r e a A d r i a -t i c & S c h a f a r i k c r e d e c A C r o a t i i a u f o s t a d u i d e H e r a c l i o s p e l a 6 3 4i a r c d S d r b i i a u v e n i t p e l a 6 3 6 .S c h a f a r i k n u c r e d e c A D a l m a t i a s d f i p r i m i t e l e m e n t e s l a v e s t a -t o r n i c e I n a i n t e d e v e n i r e a C r o a t i l o r , d a r i n m a r e p a r t e d i n t e r i t o r i u l t ef u o c u p a t d e S a r b i e r a u s t a b i l i t e d e m a i n a i n t e n u m e r o a s e c o l o n i i s l a v e .( S c h a f a r i k , S l a v i s c h e A l t e r t h a n z e r , I I , 3 1 , p . 2 3 7 - 2 4 1 ) .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  20/560

  1 4n d v a l i r i l e s l a v e i n I m p e r i a l d i n O r i e n t c e i t i c o l o n i z a r e aP e n i n s u l a s u n t f d c u l e n u m a i d e d d n i i , f d r a a j u t o r u l

  f r a f i l o r l o r d i n R u s i a i d i n P o l o n i a .A c e a s t a p a r e r e o I n t e m e i e z p e u r m a t o a r e l e f a p t e :S l a v i i c a d a u o c u p a t D a c i a a u f o s t d i n t a i u i z o l a t i d e r e s t u ln e a m u l u i l o r p r i n n a v a l i r i l e H u n i l o r ( 3 7 5 ) . H u n i i , v e n i n d d i nA s i a , d u p a c e l o v i r a p e O s t g o t i l a D o n s i N i p r u , n a v a l i r a I nP a n o n i a p r i n t r e c a t o r i l e C a r p a t d o r s e p t e n t r i o n a l i i p r i n D a c i a ,i z o l a n d a s t f e l c u t o t u l p e S l a v i i c a r i t r a i a u l a M a r e a N e a g r as i l a g u r i l e N i p r u l u i d e g r o s u l n e a m u l u i l o r c a r e l o c u i d i n c e n -t r u l R u s i e i a c t u a l e , i n t i n z a n d u - s e s p r e v e s t p a n a l a O d e r . N us t i m d a c a a c e a s t a i z o l a r e a f o s t n u m a i v r e m e l n i c a s a u d a c ae a a c o n t i n u a t I n t o t t i m p u l c a t a t i n u t p u t e r e a , H u n i l o r . I no n c e c a z c o n t a c t u l i n t r e S l a v i i d e l a M a r e a N e a g r a i c e i l a l t in u a p u t u t s a f i e p e a t u n c i d e c a t f o a r t e s l a b , c a c i l o c u lp r i n c a r e p u t e a u c o m u n i c a , a d i c a t r i u n g h i u l i n t r e N i p r u l s u p e -r i o r s i C a r p a t i , e r a r o s d e s p r e o s t d e c a t r e p o p o a r e l e u r a l e - f i n i c e ,i a r d e s p r e v e s t d e c a t r e H u n i , S u e v i , H e r u l i s i d e r a m a s i t e l e p o -p o a r e l o r g o t i c e . E s t e p r i n u r m a r e f o a r t e p u t i n p r o b a b i l c a S l a v id e l a N o r d s a f i v e n i t I n n u m a r i n s e m n a t s ' A s e a s e z e p r i n t r ef r a t i i ' ' f o r d e l a M a r e a N e a g r a .D u p a p l e c a r e a O s t g o t i l o r i n I t a l i a ( 4 8 8 ) ) s i s t a b i l i r e a S l a -v i l o r I n D a c i a , B u l g a r i i i n a i n t a n d i e i s p r e v e s t s i o c u p a n dl o c u r i l e p a r a s i t e d e S l a v i , s ' a p u t u t r e s t a b i l l u n c o n t a c t i n t r ea m b e l e r a m u r i s l a v e p r i n B u c o v i n a s i n o r d u l B a s a r a b i e i a ct u a l e . I n s A a c e s t u i c o n t a c t i - a p u s c a p a t f a r d i n d o i a l d n a v a l i r e aA v a r i l o r ( 5 5 8 - 5 5 9 ) i n P a n o n i a p r i n v a l e a N i p r u l u i i t r e c a t o -r i l e C a r p a t i l o r s e p t e n t r i o n a l i , A v a r i i , c a r i s t a b i l i r a c e n t r u l p u t e r e il o r I n P a n o n i a , t i n u r a p e B u l g a r i s u b s t a p a n i r e a t o r p a n a I n a n u l6 4 1 , a n d C u b r a f , d o n m u l B u l g a r i l o r , r e u s l s a s c u t u r e j u g u l l o r ,s a - f g o n e a s c a d i n t a r a l u i 2 ) . I n s a S l a V i i d i n M o l d o v a s i M u n -t e n i a r a m a s e s e i n d e p e n d e n t i d e A v a r i - ) ; p r i n u r m a t e e s t e V 6 .

  1 'B u l g a r i i c a r i l o c u i a u i n t r e D o n s i V o l g a , i n a s a n u m i t a B u l -g a r i a M a r e " , a v e a u d e m u l t o c h i i a t i n t i t i a s u p r a p r o v i n c h l o r I r n p e r i u l u ib i z a n t i n ; e i n a v a h r A p e s t e D u n r e p e n t r u I n t n i a c a r i n 4 8 7 . S c h a f a n k ,o p . c i t . , I I , 2 9 , p . ) 6 2 .T h e o o h a n e s , p , 4 6 3 . A n a s t a s t o s , p . 9 5 , S t r i t t e r 7 i f , p a g . 5 0 1 .M e n a - n d e r , p 1 2 4 , S t r i t t e r , I I . 4 9 .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  21/560

  1 5d e r a t c a s t a p a n i r e a A v a r i l o r s e i n t i n d e a a s u p r a P a n o n i e i , G a -l i t i e i , p a r t i d i n P o l o n i a s i R u s i a a c t u a l a p a n a p e t a r m u r i l e N i s -t r u l u i i n f e r i o r u n d e l o c u i a u B u l g a r i i . A c e s t f a p t e s t e c o r o b o r a ts i p r i n c r o n i c e l e r u s e s t i c a r i i s t o r i s e s c d e s p r e n e a j u n s u r i l e c es u f e r e a u D u l e b r i c a r i t r a i a u p e m a l u r i l e B u g u l u i d e l a A v a r i 9 ,P u t e r e a A v a r i l o r a f o s t z d r o b i t a d e C a r o l c e l M a r e i n a n u l 7 9 1 ,i n s a i n u r m a l o r v e n i r a C a z a r i i ( p e l a 8 0 0 ) . C o l o n i z a r e a p e n i n s u l e ib a l c a n i c e c u S l a v i i f i i n d d e s a v a r s i t a i n a d o u a j u m a t a t e a s e -c o l u l u i a l V I I - l e a , c o n s t a t d r n c d a c e a s t d c o l o n i z a r e a P e n i n -s u l e i ( a f a r a d e p a r t e d i n S a r b i a , B o s n i a s i D a l m a t i a ) , a f o s t

  o p e r a S l a v i l o r c e o c u p a s e r d D a c i a T r a i a n d d u p d ' A r a -s i r e a e i d e c d t r e O s t g o f i i G e p i z i , f d r d a j u t o r u l a l t o re l e r n e n t e s l a v e .S l a v i i e r a u u n p o p o r c u t o t u l p r i m i t i v , i a r T r a c i i r o m a -n i z a t i c a r i p r i m i s e a d a o s u l a n u m e r o a s e c o l o n i i d i n I n t r e a g al u m e r o m a n a , e r a u i n c o n t a c t , d i n t i m p i m e m o r i a l , c u p o p o r u lc e l m a i c i v i l i z a t d i n l u m e , c u G r e c i i , s i t r a i a u d e c i n c i s e c o l es u b l e g i l e r o m a n e s i s u b i n f l u e n t a d i r e c t a a c i v i l i z a t i u n i i r o m a n e .D a c a i n c o n t a c t u l a c e l e i c i v i l i z a t i u n i a u t r e b u i t s a p i a r z a d i ne n e r g i a c a r a c t e r i s t i c a a n e a m u l u i l o r 2 ) , n u p o a t e i n c a p e a n i c io i n c l o i a l a c a a c e s t e l e m e n t r o m a n e r a s u p e r i o r S l a v i l o r d i nt o a t e p u n c t e l e d e p r i v i r e , a f a r a d e a c e l a l f o r t e i b r u t a l e c ea c e s t i a d i n u r m a o d a t o r a u n u m a r u l u i l o r . I n r i u r i r e a c e a u t r e -

  b u i t S ' 0 e x e r c i t e a s u p r a S l a v i l o r n ' a p u t u t s a f i e d e c a l f o a r t em a r e s i a f o s t p u t e r m c f a v o r i z a t a d e d i f e r i t e i m p r e j u r a r i .D e i a d u s i c a p t i v i p r e s t e D u n a r e d e n a v a l i t o r i , R o m a n i in u r a m a n e a u r o b i t i m p i n d e l u n g a t .P r o c o p i u t s p u n e d e s p r e S l a v i c n u s u n t n i c i r a u t a c i o s i ,n i c i s i r e t i , d a r f r a n c i s i b i n e v o i t o r i . M a u r i c i u z i c e c a e r a u ` b i n dd i s p u s i c a t r e s t r a i n i . T o t i S l a v i i , d e l a c a p e t e n i a c e a m a i M a l t ap a n a l a c e r s i t o r u l e e l d e p e u r m a , s e b a c u r a i n p a t r i a l o t t l e a c e -l e a s i l i b e r t a t i . , . i P r i n t r e c e l e m a i v e c h i p r i n c i p i i d e d r e p t a l e S l a -v i l o r e r a a c e l a c a o n c e p r i n s d e r a s b o i d s l a y , o r i I n a t u i p u -C h r o n i q u e d i t e d e N e s t o r , d i t i o n L . L d g e r i p . 8 - 9 .H e r o d o t , V , 3

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  22/560

  1 6t e r e s ' a r a f l a , s a d e v i e l i b e r I n d a t a c e v a p u n e p i c i o r u l p e p a -m f t n t s l a y , n i m e n i n u m a i a v e a v r e - u n d r e p t a s u p r a l u i .

  M a u r i c i u n e r a p o r t e a z a o p r o c e d a r e t o t a t f t t d e u m a n ai n p r i v i n t a c a p t i v i l o r s t r a i n i . E i n u t i n e a u p e p r i z o n i e r i I n r o b i ev e s n i c a d u p d m o d u l a l t o r p o p o a r e , d a r d u p a o c u r g e r e d e t i m pl i l a s a u l i b e r i s a u s a s e r a s c u m p e r e s i s d s e i n t o a r c d i n t a r a' o r , s a u s a r a m a j e i n t r e d a n s i i c a a m i c i s i c a o a m e n i l i b e r i " 1 ) .I m p a r a t u l M a u r i c i u , c a r e a d o m n i t d e l a 5 8 2 l a 6 0 2 , a d i c ap e l a s f d r s i t u l n a v a l i r i l o r s l a v e , c d n d n u m a r u l R o m a n i l o rt r a n s p o r t a t i p e s t e D u n a r e e r a d e j a m a r e , s i a l e c a r u i ( ) S k i M e u s em a i m u l t e e x p e d i t i u n i I n t a r a S l a v i l o r , a d u c a n d d e a c o l o m a im u l t e m i i d e p r i n s i , t r e b u i a s a f i e f o a r t e b i n e i n f o r m a t d e s p r eo b i c e i u r i l e s l a v e .V r e a s a z i c a c a , f i e c a r e t r a n s p o r t d e R o m a n i a d u s i I nc a p t i v i t a t e d e v e n i a l i b e r d u p a o t r e c e r e o a r e c a r e d e t i m p s ic a i n s e c o l u l a l V I I - l e a , a n d c e a m a i m a r e p a r t e d i n M o e s i a ,T r a c i a , M a c e d o n i a E . , i T e s a l i a , f i i n d a p r o a p e e x d u s i v l o c u i t e d eS l a v i s i I n m a r e p a r t e c h i a r s t a p a n i t e d e e i , n a v U r i l e s l a v ec o n t e n i r a , D a c i a T r a i a n a p o s e d o n u m e r o a s a p o p u l a t i u n e l i b e r ad e o r i g i n a r o m a n a . E s t e p u t i n p r o b a b i l a m u l t i d i n R o m a n is e v o r f i f o l o s i t d e f a c u l t a t e a d e a s e r d s c u m p a r d p e n t r u a s ei n t o a r c e l a b a s t i n e l e l o r .T r e b u i a u s a s e s i m t m u l t m a i i n s i g u r a n t a l a S l a v i , u n d ee r a u b i n e t r a t a t i s i p r i v i t i c a e g a l i , d e c a t I n I m p e r i u u n d ev e d e a u p e f i e c a r e a n p o r n i n d e x p e d i t i u n i c a r i s e I n t o r c e a u i n -c a r c a t e d e p r a d a s ' i t 6 r a n d d u p a d a n s e l e t u r m e d e R o m a n ic a p t i v i , c a r i i s t o r i s i a u c o m p a t r i o t i l o r l o r s c e n e l e d e o r o a r e p r i nc a r i t r e c u s e . I n t o r c a n d u - s e i n I m p e r i u , s t i a u m a i b i n e d e c a t ( ) H e i n ec a . e r a u I n p r i m e j d i e d e a f i u c i s i s a u r o b i t i d i n n o u l a c e a d i n t a un a v a l i r e ; p e c d n d l a S l a v i n u e r a u s u p u s i l a n i c i o d a r e , I nI m p e r i u a r f i c a z u t i a r d s p r a d a a b o m i n a b i l e i f i s c a l i t a t i i m -p e r i a l e . it l i S l a v i i 2 ) , c a t s i l o c u i t o r i i p r o v i n c i i l o r I m p r i u l u i p u s -t i i t e d e d a n s i i , e r a u p o p o a r e c a r i f a c e a u p l u g a r i e s i d u p t o a t e p r o -b a b i l i t a t i l e c a p t i v i i a u f o s t i n t r e b u i n t a t i l a m u n c a c a m p u l u i .

  S c h a f a n k , o p . c i t . , p a g . 5 3 8 - 5 3 9 .I b i d . , I , p a g . 5 5 7 .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  23/560

  D r i n o v , o p . c i t .T h e o p h a n e s , p . 2 8 8 . S t r i t t e r , I I , p . 7 3 .J i r e c e k , o p . c i t . , p . 9 6 - 9 8 .S c h a f a r i k , o p . c i t . , I , p . 5 3 7 .6 3 9 8 2

  1 7P l u g a r i a R o m a n i l o r f i i n d , f a n i n d o i a l , m u l t j r n a t p e r -f e c t d e a l t a c e a a S l a v i l o r , p u t e m c o n c h i d e c a a d u c e r e a p i e -m e n t e l o r r o m a n e a t r e b u i t s a a i b a o ' m a r e i n f l u e n t a a s u p r aS l a v i l o r I n p u n c t u l d e p r i v i r e a g r i c o l . I a r i n t e r e s u l a g r i c o l f i i n dl a e i d e m a r e i m p o r t a n t a , e s t e f i r e s c c a n o u i i v e n i t i , d i n c a p u ls a f i c a t i g a t o m a r e i n r i u r i r e , c a r e n ' a p u t u t d e c a ts a c r e a s e & c u t i m p u l , p e c a t c r e t e a i n u m a r u l a c e l o r d i n t e i n i ic a r i d e v e n i a u l i b e r i .D a r , p e c a n d n u m a r u l e l e m e n t u l u i r o m a n c r e t e a d i n a nI n a n , a t a t p r i n i n m u l t i r e a f i r e a s c a c a t i p r i n n e c o n t e n i t e l e

  a d a o s u r i I n u r m a n a v a l i r i l o r n e c o n t e n i t e n J m p e r u , n u m a r u le l e m e n t u l u i s l a y s c a d e a . C a c i , a s t a z i , i n u r m a c e r c e t a r i l o r l u iD r i n o v T h e s t e d o v e d i t c a c o l o n i z a r e a p e n i n s u l e i d e c a t r e - S l a v im e r s p a r a l e l c u n a v a l i r i l e l o r .T o a t a i n t i n d e r e a d i n m a r e a A d r i a t i c a p a n a i n R o d o p s en u m i a i n v e a c u l a l V I I - l e a S c l a v i n i a , i i n a n u l 6 5 7 v e d e m p ei m p a r a t u l C o n s t a n t i n I I f a c a n d o e x p e d i t i u n e i n S c l a v i n i a ( x . w r e cX x ) a P t v E o c g ) 2 ) .L a S l a v i i d e N o r d c a i l a S l a v i i d e S u d o m u n i t a t e a d ef a m i l i e , Z a d r u g a , f o r m a b a z a v i e t i i c o m u n a l e i p o l i t i c e 8 ) . C a -s e l e l o r s e a f l a u l a o a r e c a r e d e p a r t a r e u n a d e a l t a , a a c a f i e -c a r e d a m i l i e l o c u i a I n m i j l o c u l o g o a r e l o r s a l e 4 ) , D a c a a c e a s t aa l c a t u i r e s e p o t r i v i a f o a r t e b i n e c u i n d e l e t n i c i r i l e l o r a g r i c o l e ,e a a f o s t f a r a i n d o i a l a u n a d i n p r i n c i p a l e l e c a u z e d e d e s t i o n a -l i z a r e a S l a v i l o r , f a v o r i z a n d m a i a l e s a c t i u n e a c e l u i m a i p u t e r n i ca g e n t d e I n r i u r i r e a e l e m e n t u l u i r o m a n : f e m e i a r o m c i n d .T a t a c e z i c e R d s l e r i c a r e c u b u n a s e a m a n u m a i d e p a r -t i a l i t a t e c a t r e n e a m u l n o s t r u n i p o a t e f i a c u z a t , d e s p r e f e m e i aI r o m a n a . :I n t a r i l e c u o p o p u l a t i u n e a m e s t e c a t a , u n d e r n a i p u t mo b s e r v a p e R o m a n i a s t a z i , s . e . I n A l b a n i a i i n M a c e d o n i a ,) n u m a i b a i e t u l r o m a n i n v a t a l i m b e l e s t r a i n e v o r b i t e I n l o c a -l i t a t e : a l b a n e z a , g r e a c a . a . ; f e t e l e n u l e i n v a t a , c i i s e i n o

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  24/560

  1 8t e r b i c i e e x c l u s i v d e t i m b a l o t m a t e r n a . I n s a , d a c a p e a m u l r o -m a n I n g e n e r e e s t e f r u m o s , a p o i f e m e i a r o m a n d s e d e o s e b e t e

  m a t a l e s p r i n f r u m u s e t a e i . 1 e s t e p e t i t a c u s t d r u i n t a d e b a r -W O s l a v i . C a r e e s t e u r m a r e a ? R o m a n c a , c a r e n u c o n d e s c e n -d e a z a s a I n v e t e l i m b a s l a v d , 8 i l e t e p e b A r b a t c u t o a t a c a s al u i , c a r e e s t e s l a v d , s d I n v * r o m a n e t e d i n c a u z a e i . D e s n a -t i o n a l i z a r e a a n u f n e r o i . S l a v i p r i n p r o p a g a n d a a t a t d e p u t e r -n i c a f e m e i i r o m a n e , c a r e s e p o a t e o b s e r v a i a z i , s ' a o p e r a tc u t o t a t a t a s u c c e s I n c u r s u l v e a c u r i l o r , i p r e c u m a a d u sm u l C s a n g e s l a y p r i n t r e R o m a n i a s e m e n e a a c a u z a t o s p o r i r ei m e n s d I n n u m d r u l f o r " 1 ) .D a c a f e t e l e . 1 n e v e s t e l e r o m a n e d i n M a c e d o n i a s u n t a s t a z if r u m o a s e , n u a v e m d e l o c t e m e i u d e a c r e d e c d f e m e i l e T r a -c i l o r r o m a n i z a t i d e p e a c e l e a i l o c u r i e r a u m a i p u t i n p l a c u t e i ns e c o l u l a l V I - l e a .D a c a e l e s u n t p e t i t e c u s t d r u i n t a a s t d z i d e S l a v i a l c d r o rg r a d d e c u l t u r d e s t e a c e l a c a a l R o m a n i l o r c e t r d i e s c l a n g dc l a n i i , a p o i c e p r e t . 1 c e a t r a c i f i u n e t r e b u i a u s d a i b d p e n t r u S l a v i ib a r b a r i d i n e p o c a l u i J u s t i n i a n f e m e i l e c r e s c u t e s u b i n f l u e n t ac i v i l i z a t i u n i i g r e c o - r o m a n e 1E l e t r e b u i a u s a f i e p r e t u i t e d e S l a v i i a g r i c u l t o r i * t p r a s i -t o r i d e v i t e n u n u m a i p e n t r u f a r m e c u l l o r , d a r i p e n t r u m e -I t e r i a l o r I n t o a t e c e l e c e s e a t i n g e a u d e g o s p o d d r i a c a s n i c d ,i n e , a r e S l a v i i a v e a u t o t d e i n v a t a t . D a c a a s t d z i e l e n u v o r s di n v e t e l i m b a s l a v a a b A r b a t i l o r l o r , a p o i c u a t a t m a i p u i f i n I r e -b u i a u s t o I n v e t e a t u n c i c a n d s e d e o s e b i a i m a i m u l t d e l i m b al b r p d r i n t e a s c d i n c a l i b e r a d e s l a v i s m e .A c e a s t d i n f l u e n t d a f e m e i l o r r o m a n e a t r e b u i t s d f i e m u l tm a i p u t e r n i c d i n z a d r u g e l e i z o l a t e , I n c a t e - c a r e a f l a n d u - s e m a im u l t e c d s n i c i i , p u t e a u s a s e g a s e a s c a m a i m u l t e i m p r e u n d , d e c a ta r f i p u t u t f i i n s a t e , u n d e e l e m e n t u l s l a y f f i n d ' m a i c o m p a c t ,m a i I n c o n t a c t 2 i l n i c , . 1 u n d e e x i s t a n d r u d i m e n t e d e v i a t d

  p u b l i c a a r f i p u t u t o p u n e o r e z i s t e n t d m a i m a r e p r o c e s u l u i d ed e s n a t i o n a l i z a r e .A c e s t p r o c e s a m a i f o s t i n l e s n i t p r i n d o u d p a r t i c u l a r i t d t i1 ) R e l s l e r , o p . c i t . , p . 1 4 4 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  25/560

  r e t u n o s c u t e a c a r a c t e r u l t d s l a y , c o n s i d e r a t e d e . S c h a f a r i k c a. d e f e c t e d e c a p e t e n i e a l e a c e s t u i n e a r n :a n t a i u v e s n i c e l e c e d e i n t r e g l a r s i i ; i m p a r t i t i j ; n t e o i n u l t i m ed e m i d c o m u n e , S l a v i i t r a i a u O r d g r i j d p e n t r u p r e z e n t s iv i i t o r , p e n t r u g l o r i a s i b i n e l e u r r n a s i l o r j n e p u t i n c i o s i d e a s et r i d i c a v r e o d a t a s p r e u n t e l p o l i t i c r n a i I n a % d e a s e t w i t p e n t r ur e u s i t a u n u i s c o p c o m u n , p e n t r u , a f a c e s a p r o p a s e a s c d p a t r i ap r i n s a c r i f i c i u l p a s i u n i l o r p e r s o n a l e s & a o a p a r a n c o n t r a d u s -m a n i e i s t r a i n u l u i . C , e l d l a l t d e f e c t c o n g i s t a i n u s u r i x i t a c i [ r t a r ep r i m e s c i m p r e s i u n i s t r a i n e i o a r e c a r e p r o p e n s i u n e s p r et a t i e , c a r e n u s e m a r g i n e s t e l a c e e a c e e s t e n e c e s a r p l e c a n e as p r e c e e s t e s t r a i n a I m p i n s p e S l a v i s a p r e f e r e l i m b i s i o b i -c e i u r i s t r a i n e l i m b i i o b i c e i u r i l o r s t r d m o s e s t i " 1 ) .I n s a I m p r e j u r a r e a c a r e a c o n t r i b u i t m a i m a l t d e c a l t o a t e l ad e s n a t i o n a l i z a r e a S l a v i l o r i n D a c i a a f o s t f a r t i n d o i a l d s c a d e r e ad e s a v a r s i t a a n u m a r u l u i l o r p r i n c o l o n i z a r e a P e n i n s u l e i b a l c a n i c e .A m v d z u t m a i s u s c a d a c a u n c o n t a c t o a r e c a r e a p u t u t- e x i s t & i n t r e S l a v i i d i n D a c i a s i c e i d i n R u s i a i P o l o n i a a c t u a l a ,I n i n t a i a j u r n a t a t e a s e c o l u l u i a l V I ( d e i n u a v e m n i e l o c h i -v a d a c d a r f i e x i s t a t ) , n a v a l i r e a A v a r i l o r a t r e b u i t p u i ei c a p a t i c d S l a v i i d i n D a c i a a u r d m a s c u t o t u l i z o l a i i d er e s t u l n e a r n u l u i l o r t o c m a i a t u n c i c d n d c o l o n i z a r e d p e -w i n s u l e i p r i n t r ' i n O i e r d m a i a c t i v d .O r i c a t d e n u m e r o a s a v a f i f o s t p o p u l a t i u n e a s l a v a p r i m i t ad e D a c i a , t a w e s t e p o z i t i v c d e l e m e n t u ( s l a y , r d m a su r r n a , c o l o n i z d r i i d e c a t r e d d n s u l a M o e s i e i , o m a r e p a r t ed i n . . 1 1 i r i a , E p i r , T e s a t i a , T r a c i a , M a c e d o n i a , / k i n d c h i a r- 0 d i n E l a d a , i d u p d p i e r d e r i l e i n s e m n a t e s u f e r i t e i n l u p -t e l e i n c o n t r a 1 ? o m a n i l o r - 2 ) , p e a p u t u t d e c d t s d f i e r e d u s .d e s d v d r O r e .M a i a l e s c a . t o t i t r e b u i a u s d s e t r a p c a t r e a r i l e p e n i n s u l e id e u n d e v e d e a u a d u s a a s a b o g a t a p r a d a i d e s p r e a c a r o r c l i m ab o g a t i i n a t u r a l e a u z i a u a t a t e a p o v e g t i r i . E l e m e n t u l s l a y ' t -m a s i n D a c i a e r a d e c i s l a b I n n u r n d r , f a r t c o e Z i u n e , f d r a . i d e ed e S t a t , l i p s i t d e o n c e f o r m a t i u n e p o l i t i c a .i . 1

  S c h a f a r i k , O p . c i t , I . , 2 3 , p . 5 4 2 .2 ) P r o c o p , H i s t . a r c , c . 1 8 , p . 5 2 - 5 4 . ( S t r i t t e e , I I , 2 , P . 2 5 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  26/560

  2 0I i a c e l a s t i m p e l e m e n t u l r o m a n c r e s t e d n e c o n t e n i t p r i nn o u e a d u c e n i d e c a p t i v i i p r i n i n m u l t i r e a n a t u r a l d a c e l o r v e -n i t i d e m a i I n a i n t e , c a r e i n m u l t i r e e r a f a v o r i z a t d d e I m p r e j u -T a r e a c a n e f i i n d s i l i t i ' S A j a p a r t e l a e x p e d i t i u n i l e r a s b o i n i c e a l eS l a v i l o r , n u e r a u e x p u s i / a p e r d e r i I n u c i s i i p r i n s i .E x i s t e n t a s i m u l t a n e a a a l t u i e l e m e n t t o m a n I n r e g i u n e am u n t o a s a d i n t r e O l t s i T i s a , f o r m a t d i n r a m a s i t i l e c o l o n i e it r a i a n e , r a r n a g I n s t a n g a D u n a r e i d u p t i p a r d s i r e a D a c i e i d eA u r e l i a n , n ' a p u t u t d e c a l s a g r a b e a s c a a c e s t ' p r o c e s d e d e s n a -t i o n a l i z a r e i s a c o n t r i b u e l a c o n t o p i r e a e l e m e n t e l o r s l a v e s i

  r o m a n e I n o f o r m a t i u n e e t n i c a n o u a :f A c e l e a s i c a u z e c a r i a u a v u t d r e p t r e z u l t a t d e s n a t i o n a l i -, z a r e a e l e m e n t u l u i s l a y d i n D a c i a T r a i a n d s i f o r m a t i u n e a n a t i o -r o m a n e , a u o c a z i o n a t d e s n a t i o n a l i z a r e a e l e m e n t u l u i r o -m a n d i n m a i t o a t a p e n i n s u l a B a l c a n i c d i n p r o f i t u l S l a v i l o rr e d u c e r e a a c e s t u i e l e m e n t r o m a n l a c d t e v a z e c i m i d e m i i d es u f l e t e .P o p u l a t i u n e a r o r n a n i z a t a d i n i m p e r i u l O r i e n t u l u i e r a r e -d u s a i n m o d s i m t i t o r i n c a d i n s e c o l e l e a l I V - l e a s i a t V - l e a p r i np u s t i i r i l e b a r b a r i l o r V e s t g o t i i d e v a s t a r a ' ( 3 7 6 - 4 0 2 ) i n m a i m u l t er a n d u r i t o a t a p e n i n s u l a , d e l a B o s f o r s i d e l a e x t r e m i t a t e a P e l o -p o n e z u l u i p a n d l a D u n d r e . H u n i i ( 4 4 2 - 4 4 7 ) p r d d a r d p r o v i n -c i i l e b a l c a n i c e t i m p d e c i n c i a n i , d i s t r u g a n d 7 0 d e r a s e , i n u r m a

  l o r v e n i r a S a r m a t i , S l c y r i , S a t a g i , A l a n i . I n f i n e O s t g o t i i p u s -t i i r a i n m o d c u m p l i t ( 4 7 4 ) D a r d a n i a , M o e s i a s ' t M a c e d o n i a .C , e a m a i m a r e p a r t e d i n p o p u l a t i u n e a r a m a s a f u m a c e l d -r i t a s a u d u s a I n r o b i e I n t i m p u l i n v a z i u n i l o r s l a v e c a r i a u t i n u tm a i b i n e d e u n s e c o l , p r e c u m a m p u t u t c o r i s t a t a d i n m d r t u -: r i f l e c o n t i m p o r a n i l o r b i z a n t i n i . E l e m e n t u l r o m a n i n I l i r i a , D a r -d a n i a , M o e s i a i T r a c i a s ' a g a s i t f a t a c u S l a v i i i n t e o s i t u a t i u n ec u m u l t n r n a i d e f a v o r a b i l a d e c a t a c e a c a r e o a v e a e l e m e n t u ls l a y f a t a c u c e l r o m a n i n D a c i a . E r a e e l p t i t i n t o t a t a t d e r e d u sI n c a t p r i v e s t e n u m a r u l , s i s e g a s i d I n t r i s t a p o z i t i u n e a c u c e -r i t u l u i f a t a d e c u c e r i t o r ; s i m a i a l e s n u m a ' r u l S l a v i l o r c e v e n i a uI n p r o v i n c i i l e b a l c a n i c e e r a c u m u l t s u p e r i o r a c e l u i , a l e l e r n e n -t u l u i r o m a n c a r e m a i r a m d s e s e .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Radu Rosetti- Pmntul stenii i stpnii n Moldova. Tomul 1 . Dela origini pn la 1834

  27/560

  2 t$ i t o t u s i d t a l i t a t e a a c e s t u i r e l e m e n t a f o s t d e s t u l d e , p u t e nn i c p e n t r u p e r m i t e s a p o a r t e o l u p t d d e m a i m u l t e - s e c o l e

  p e n t r u c o n s e r v a r e a i n d i v i d u a l i t a t i i s a l e , l u p t d ' c a r e i n D a l m a t i ad e a b i i v e d e s f a r s i t u l i n y e a c u l p r e z e n t . I n p A r t i l e u n d e a c e s te l e m e n t a f o s t m a i c o m p a c t s i u n d e I t t e v u l m e d i u f o r m a V l a -c h i a M a r e s i V l a c h i a M i t a , d e s i c u m p l i t d e r e d u S I n n u m d r , i fv e d e n s u b s i s t a n d p a n d a s t d z i . $ i n u t r e b u e t r e c u t c u y e d e r e ac d e l e m e n t u l r o m a n d i n p e n i n s u l a a a v u t a s e l u p t a i n c o n t r ae l e m e n t u l u i s l a y f o r m a t p o l i t i c e s t e s i o r g a n i z a t I n s t a t e i ) .S d t i e r e z u m d m :D i n t e x t e l e i s t o r i c i l o r b i z a n t i n i c o n s t a t a r n c d S l a V i i , t i n t f i n -p u l n a v a l i r i l o r l o r i n s e c o l u f a I 1 e a , a u , t r a n s p o r t a t c a p t i v d ,I n D a c i a T r a j a n d , u n d e s e s t a b i l i s e , q p a r t e i n s e m n a t a a p o p u -l a t i u n i i r o m a n i z a t e d i n I m p e r i u l d e O r i e n t . A c e l e l e m e n t r o m a ni n t r o d u S I n D a c i a , i n m u l t i n d u - s e p e c a n d e l e m e n t u l s l a y s c d c l e ap r i n p i e r d e n i I n r d s b o a e i m a i a l e s p r i n c o l o n i z a r e a a p r o a p ea i n t r e g i i i , P e n i n s u l e B a l c a n i c e , s ' a u n i t c u r d m a s i t i l e v e c h e i c o -l o n i i t r a i a n e c a r e s e r e f u g i a s e i n p a r t e a m u n t o a s a a r e g i u n i i d i n t r eO l t s i T i s a . I n u r m d , v i t a l i t a t e a i p u t e r e a d e e x p a n s i u n e a a c e s t u ie l e m e n t r o m a n r e u s l s d d e s n a t i o n a l i z e z e a p r o a p e c u d e s d v a r -s i r e e l e m e n t u l