of 55 /55
Radiološko-patološka Radiološko-patološka korelacija u bolestima korelacija u bolestima dojke dojke Prof.dr.sc. Prof.dr.sc. Snježana Tomić Snježana Tomić

Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

  • Upload
    bell

  • View
    245

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke. Prof.dr.sc. Snježana Tomić. Vrste uzoraka. Iglene biopsije Incizijske biopsije Ekscizijske biopsije palpabilnih promjena Nepalpabilne promjene obilježene iglom ili žicom Reekscizijske biopsije Mastektomija - PowerPoint PPT Presentation

Text of Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Page 1: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Radiološko-patološka Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojkekorelacija u bolestima dojke

Prof.dr.sc. Snježana Prof.dr.sc. Snježana TomićTomić

Page 2: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Vrste uzorakaVrste uzoraka

Iglene biopsijeIglene biopsijeIncizijske biopsijeIncizijske biopsijeEkscizijske biopsije palpabilnih promjenaEkscizijske biopsije palpabilnih promjenaNepalpabilne promjene obilježene iglom ili žicomNepalpabilne promjene obilježene iglom ili žicomReekscizijske biopsijeReekscizijske biopsijeMastektomijaMastektomijaUzorci dobiveni redukcijskom mamoplastikomUzorci dobiveni redukcijskom mamoplastikomAksilarni limfni čvorovi Aksilarni limfni čvorovi Biopsija čvora čuvaraBiopsija čvora čuvara

Page 3: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Iglena biopsijaIglena biopsija

Metoda izbora za incijalnu evaluaciju Metoda izbora za incijalnu evaluaciju nepalpabilnih lezija dojkenepalpabilnih lezija dojke

Za uzimanje uzoraka iz palpabilnih lezijaZa uzimanje uzoraka iz palpabilnih lezija

Page 4: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Koju vrstu iglene biopsije patolozi Koju vrstu iglene biopsije patolozi najviše vole…..najviše vole…..

Vakumske mamotomske biopsije – veći uzorciVakumske mamotomske biopsije – veći uzorci

Jedan ubod dozvoljava prikupljanje većeg broja Jedan ubod dozvoljava prikupljanje većeg broja susjednih uzoraka – više materijalasusjednih uzoraka – više materijala

Veća vjerojatnost točne dijagnostikeVeća vjerojatnost točne dijagnostike

Page 5: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Na popratnoj uputnici kod CNBNa popratnoj uputnici kod CNB

Osobni podaci bolesnicaOsobni podaci bolesnica

Lokalizacija CNBLokalizacija CNB

Klinički nalazKlinički nalaz

Indikacija za biopsiju (arhitekturalni Indikacija za biopsiju (arhitekturalni pomećej, tvorbe ili kalcifikati) – opis, ne pomećej, tvorbe ili kalcifikati) – opis, ne samo BI-RADSsamo BI-RADSTMTM kategorija kategorija

Veličina mamografski ili ultrazvučno Veličina mamografski ili ultrazvučno detektirane lezijedetektirane lezije

Broj poslanih uzoraka Broj poslanih uzoraka

Page 6: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Klasifikacija mamografskih nalazaBreast Imaging reporting and data System (BI-RADS)

Kategorija Mogućnost maligniteta

Što raditi

0 loša kvaliteta slike ponoviti

1 negativan 0% screening

2 benigan nalaz 0% screening

3 vjerojatno benigno ? kraći interval praćenja

4 suspektan nalaz > 2% minimalno invazivna biopsija

5 visoko sugestivno maligno

>95% minimalno invazivna biopsija

6 maligno 100% kirurški zahvat

Page 7: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

European guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening, 2006

Kategorija Opis

B1 Normalno tkivo/neadekvatan uzorak

B2 benigne lezije

B3 nesiguran maligni potencijal

B4 suspektno na maligno

B5 maligno

B5a karcinom in situ

B5b invazivni karcinom

B5c invazija se ne može procijeniti

B5d druga maligna stanja

Page 8: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Za uspješnost analize ključno je…Za uspješnost analize ključno je…

Klinički nalazi trebaju korelirati s Klinički nalazi trebaju korelirati s radiološkim i patohistološkim nalazimaradiološkim i patohistološkim nalazima

Moramo biti sigurni da je upravo Moramo biti sigurni da je upravo suspektna promjena bioptiranasuspektna promjena bioptirana

Patohistološki rezultati trebaju biti u Patohistološki rezultati trebaju biti u suglasnosti s slikovnim nalazimasuglasnosti s slikovnim nalazima

U PROTIVNOM JE POTREBNO UČINITI U PROTIVNOM JE POTREBNO UČINITI EKSCIZIJSKU BIOPSIJUUEKSCIZIJSKU BIOPSIJUU

Page 9: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

TumorTumorArhitekturalna distorzijaArhitekturalna distorzija

KalcifikatiKalcifikati

Page 10: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Ako su mikrokalcifikati indikacija…Ako su mikrokalcifikati indikacija…

Obavezna naknadna radiografija uzoraka Obavezna naknadna radiografija uzoraka uz razdvajanje uzoraka sa kalcifikatima od uz razdvajanje uzoraka sa kalcifikatima od onih koji ih ne sadržeonih koji ih ne sadrže

Page 11: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 12: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Naravno, na analizu poslati sve uzorkeNaravno, na analizu poslati sve uzorke

Notira se broj uzoraka i njihova dužinaNotira se broj uzoraka i njihova dužinaPredominanto masno tkivo, meko solidno ili čvrsto solidnoPredominanto masno tkivo, meko solidno ili čvrsto solidno

Iz svakog parafinskog bloka izrezati više razina, Iz svakog parafinskog bloka izrezati više razina, najmanje trinajmanje tri

Mikrokalcfikati prvi rez radi ekscentrično postavljenih, i zatim Mikrokalcfikati prvi rez radi ekscentrično postavljenih, i zatim bar četiri reza u razmaku od 20 mikronabar četiri reza u razmaku od 20 mikrona

MIB nikada ne koristiti za intraoperativnu MIB nikada ne koristiti za intraoperativnu dijagnostiku – velika mogućnost greškedijagnostiku – velika mogućnost greške

Page 13: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

A što ako?A što ako?

Histološki rezovi ne sadrže kalcifikate iako Histološki rezovi ne sadrže kalcifikate iako ih vidimo na radiogramu uzorkaih vidimo na radiogramu uzorka

Uzrok:Uzrok:Kalcifikati se nalaze u dubljim rezovimaKalcifikati se nalaze u dubljim rezovima

Zguljeni su prilikom rezanja Zguljeni su prilikom rezanja

Kalcifikati su građeni od kalcijevog oksalata a ne Kalcifikati su građeni od kalcijevog oksalata a ne fosfata fosfata

Korištenje neformalinskih fiksativa (glioksal)Korištenje neformalinskih fiksativa (glioksal)

Page 14: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Ali ponekad…..Ali ponekad…..

Dodatni rezovi i dodatna evaluacija Dodatni rezovi i dodatna evaluacija uzoraka nisu dovoljniuzoraka nisu dovoljni

Primjer: tvorba koja se ne vidi niti nakon Primjer: tvorba koja se ne vidi niti nakon što je uzorak izrezan u cijelostišto je uzorak izrezan u cijelosti

Patolog u izvješću mora navesti da tvorba Patolog u izvješću mora navesti da tvorba opisana slikovnom dijagnostikom nije opisana slikovnom dijagnostikom nije nađena u poslanim uzorcimanađena u poslanim uzorcima

Page 15: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Mikrokalcifikati mogu biti Mikrokalcifikati mogu biti duktalni, lobularni i intersticijskiduktalni, lobularni i intersticijski

LOBULARNIDUKTALNI

Page 16: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Sastav mikrokalcifikataSastav mikrokalcifikata

Kalcijev oksalatKalcijev oksalat Kalcijev fosfatKalcijev fosfat

Page 17: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

1. Klinički prikaz1. Klinički prikaz

60 60 godinagodina

Klinički nalaz uredanKlinički nalaz uredan

Mamografski: grupirani, amorfni Mamografski: grupirani, amorfni mikrokalcifikatimikrokalcifikati

BI-RADS 4ABI-RADS 4A

UZ uredanUZ uredan

US BI-RADS 1US BI-RADS 1

Indikacija za MIBIndikacija za MIB

Page 18: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Lobularni, amorfni kalcifikatiLobularni, amorfni kalcifikati

Page 19: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

MaMakkrosroskopski: kopski:

24 24 biopsijska uzorkabiopsijska uzorka

6 za kalcifikatima u radiogramu uzorka6 za kalcifikatima u radiogramu uzorka

Page 20: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 21: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 22: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 23: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 24: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

DijagnozaDijagnoza

SSkklerolerozirajuća adenoza, s pridruženim zirajuća adenoza, s pridruženim mimikkrorokkalcifialcifikkatiatimama

KKorelaorelacija sacija sa mamogra mamografijomfijom: +: +

Daljnje liječenje nije potrebnoDaljnje liječenje nije potrebno

Page 25: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

2. Klinički prikaz

Žena, 51 godina

Klinički nalaz uredan

Mamografski: na polju promjera 7 mm grubi heterogeni kalcifikati, varijacija u veličini i obliku

BI-RADS 4B

UZ bez osobitosti

Page 26: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 27: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Sterotaksijska biopsija:– KALCIFIKATI NISU NAĐENI NITI U

PREPARAIMA NITI NA RADIOGRAMU UZORKA

Odluka: otvorena kirurška biopsija područja

Page 28: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Iglom ili bojom lokalizirane ekscizije Iglom ili bojom lokalizirane ekscizije za nepalpabilne lezijeza nepalpabilne lezije

Mikrokalcifikati, povećana gustoća tkiva ili i Mikrokalcifikati, povećana gustoća tkiva ili i jedno i drugojedno i drugo

Postavljena igla, žica ili boja navodi Postavljena igla, žica ili boja navodi kirurga na mjesto kojeg treba odstranitikirurga na mjesto kojeg treba odstraniti

Nephodna je radiografija uzorkaNephodna je radiografija uzorka

Page 29: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 30: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 31: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Bojenje promjene Bojenje promjene

Rezovi uzorka na 3 Rezovi uzorka na 3 mm uz naknadnu mm uz naknadnu radiografiju izrezanih radiografiju izrezanih uzorakauzoraka

Page 32: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Koliko uzoraka pregledati?Koliko uzoraka pregledati?

U nekim institucijama sve – skupo i U nekim institucijama sve – skupo i iscpljujućeiscpljujuće

Preporuka: sve koji sadrže mikrokalcifikate Preporuka: sve koji sadrže mikrokalcifikate i susjedne rezovei susjedne rezove

Page 33: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Kalcifikati otkriveni histološki moraju Kalcifikati otkriveni histološki moraju odgovarati kalcifikatima detektiranim odgovarati kalcifikatima detektiranim mamografskimamografski

Histološka identifikacija nekoliko sitnih Histološka identifikacija nekoliko sitnih kalifikata u normalnim lobulima nije kalifikata u normalnim lobulima nije dovoljna da objasni prisutnost linearnih dovoljna da objasni prisutnost linearnih razgranatih kalcifikata detektiranih razgranatih kalcifikata detektiranih mamografski mamografski

Page 34: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 35: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Duktalni karcinom in situ – visoki gradus sa nekrozom i klacifikatima.

Tumor se nalazi na resekcijskom rubu

Odluka: segmentalna rereskcija

Page 36: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

57 57 godinagodina

Klinički pregled uredanKlinički pregled uredan

Mamografija: 30 mm arhitekturalna distorzija, Mamografija: 30 mm arhitekturalna distorzija, nema mikrokalcifikata nema mikrokalcifikata

BI-RADS 4BBI-RADS 4B

UltrazvučnoUltrazvučno:: hiperehogena nepravilna masa s hiperehogena nepravilna masa s nejasnim rubovimanejasnim rubovima

US BI-RADS 4US BI-RADS 4

MIB: B3MIB: B3

Page 37: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 38: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

RS UZRS UZ

Page 39: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 40: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 41: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 42: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 43: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 44: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Radijarni ožiljak/kompleksna Radijarni ožiljak/kompleksna sklerozirajuća lezijasklerozirajuća lezija

Centralni fibroelastotični dio okružen radijarno Centralni fibroelastotični dio okružen radijarno raspoređenim duktusima i lobulima sa i bez raspoređenim duktusima i lobulima sa i bez intraluminalne proiferacijeintraluminalne proiferacije

Većina je makroskopski neupadljiva ili imitiraju Većina je makroskopski neupadljiva ili imitiraju karcinom jer su zvjezdolikog izgleda, čvrsti sa karcinom jer su zvjezdolikog izgleda, čvrsti sa žućkastim prugicamažućkastim prugicama

>1 cm radijalni ožiljak>1 cm radijalni ožiljak

> 1 cm kompleksna sklerozirajuća lezija – često > 1 cm kompleksna sklerozirajuća lezija – često udružena s epitelnom hiperplazijomudružena s epitelnom hiperplazijom

Page 45: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Radiološko patološka korelacija Radiološko patološka korelacija tumorskih masa u dojcitumorskih masa u dojci

Page 46: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Prikaz bolesnice

62 godine

Klinički nalaz uredan

Mamografija: okruglasta masa, dijelom nepravilni rubovi , bez kalcifikata

BIRADS 4B

Page 47: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 48: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Nepravilna hiperehogena masa nejasnih rubova

US BI-RADS 4

Indikacija za MIB

Page 49: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

B5 – indikacija za dijagnostičku eksciziju

Page 50: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke

Kod ekscizije zbog tvorbi….Kod ekscizije zbog tvorbi….

Makroskop ekstremno važanMakroskop ekstremno važan

Ekciziju i promjenu izmjeriti u tri dimenzijeEkciziju i promjenu izmjeriti u tri dimenzije

Procijeniti vezu promjene s kožom i Procijeniti vezu promjene s kožom i fascijomfascijom

Izmjeriti udaljenost promjene od najbližeg Izmjeriti udaljenost promjene od najbližeg resekcijskog rubaresekcijskog ruba

Page 51: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 52: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 53: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 54: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke
Page 55: Radiološko-patološka korelacija u bolestima dojke