of 64 /64
0 OŠ „Matija Gubec“ 24214 Donji Tavankut, Vojvodina, Srbija Marka Oreškovića 12/a Telefon: +381 24 4767010 Faks: +381 24 4767035 E-mail: [email protected] , [email protected] Sajt škole: www.osmgubec.edu.rs IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ОШ „Матија Губец“ 24214 Таванкут, Војводина, Србија Марка Орешковића 12/а Телефон: 024/4767-010 Телефон/Фаx: 024/4767-035 Е-маил: [email protected] OŠ „Matija Gubec“ 24214 Tavankut, Vojvodina, Srbija Marka Oreškovića 12/a Telefon: 024/4767-010 Telefon/Faks: 024/4767-035 E-mail: [email protected] „Matija Gubec“ Általános Iskola 24214 Tavankut, Vajdaság, Szerbia Marko Oreskovity utca 12/a Telefon: 024/4767-010 Telefon/Fax: 024/4767-035 E-mail: [email protected]

RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINUosmgubec.edu.rs/wp-content/uploads/2019/09/Izvestaj_God... · 2019-09-17 · Grejanje je sopstveno - etažno, na lož ulje i sa dve peći

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018/2019....

 • 0

  OŠ „Matija Gubec“ 24214 Donji Tavankut, Vojvodina, Srbija Marka Oreškovića 12/a Telefon: +381 24 4767010 Faks: +381 24 4767035 E-mail: [email protected] , [email protected] Sajt škole: www.osmgubec.edu.rs

  IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE ZA

  ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

  ОШ „Матија Губец“

  24214 Таванкут, Војводина,

  Србија

  Марка Орешковића 12/а

  Телефон: 024/4767-010

  Телефон/Фаx: 024/4767-035

  Е-маил: [email protected]

  OŠ „Matija Gubec“

  24214 Tavankut, Vojvodina,

  Srbija

  Marka Oreškovića 12/a

  Telefon: 024/4767-010

  Telefon/Faks: 024/4767-035

  E-mail: [email protected]

  „Matija Gubec“ Általános Iskola

  24214 Tavankut, Vajdaság,

  Szerbia

  Marko Oreskovity utca 12/a

  Telefon: 024/4767-010

  Telefon/Fax: 024/4767-035

  E-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 1

  Sadržaj:

  1.0. Materijalno – tehnički i prostorni uslovi rada ........................................... 3 1.1. Centralna škola u Donjem Tavankutu .......................................................................... 3 1.2. Izdvojena odeljenja ...................................................................................................... 4

  Izdvojeno odeljenje u Gornjem Tavankutu ............................................................................................... 4 Izdvojeno odeljenje u Ljutovu .................................................................................................................. 5

  1.3. Kadrovska pitanja ........................................................................................................ 8 1.4. Brojno stanje učenika u toku školske godine 2018/19. ............................................. 8

  2.0. Stručni, rukovodeći i upravni organi škole ................................................ 9 2.1. Nastavničko veće ......................................................................................................... 9 2.2. Odeljenska veća ......................................................................................................... 11 2.3 Pedagoški kolegijum ................................................................................................... 11 2.4. Direktor ...................................................................................................................... 12 2.5. Školski odbor ............................................................................................................. 18 2.6. IZVEŠTAJ SA SEDNICA SAVETA RODITELJA ................................................................. 19 2.6. Izveštaj o radu stručnih veća i timova ....................................................................... 20 2.7.Timovi za samovrednovanje ....................................................................................... 20 2.8. Izveštaj o radu tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ....... 0 2.9. Izveštaj o radu tima za inkluzivno obrazovanje ........................................................... 0 3.0. Izveštaj o radu Tima za školsko razvojno planiranje.................................................... 0 3.1. Izveštaj o radu pedagoško-psihološke službe za školsku 2018/2019. godinu ........... 1

  4.0. Ostvarivanje nastavnih programa ............................................................ 3 4.1. Realizacija nastave ....................................................................................................... 3 4.2. Vaspitni rad .................................................................................................................. 3 4.3. Postignuti obrazovno – vaspitni rezultati na kraju prvog i drugog polugodišta 2018/2019. godine .............................................................................................................. 4

  Opšti uspeh učenika na kraju drugog polugodišta .................................................................................. 4 Opšti uspeh na kraju školske 2018/2019. godine ..................................................................................... 4 Uspeh po predmetima i srednja ocena - niži razredi ................................................................................ 4

  4.4.Realizacija dopunske i dodatne nastave .................................................................... 13 Pripremna nastava............................................................................................................ 14 4.5. USPEH UČENIKA NA TAKMIČENJIMA ....................................................................... 14

  5.0 Vannastavni oblici rada ........................................................................... 15 5.1. Ambijentalna nastava ................................................................................................ 15 5.2. Sekcije ........................................................................................................................ 15 5.3. Humanitarne aktivnosti ............................................................................................ 16 5.4. Zdravstveno – vaspitni rad učenika ........................................................................... 16 5.5. Učenički parlament .................................................................................................... 16 5.6. Izveštaj o aktivnostima vršnjačkog tima .................................................................... 17 5.6. Uređenje škole ........................................................................................................... 56 5.7. Školske proslave ........................................................................................................ 56 5.8. Stručno usavršavanje ................................................................................................. 56

 • 2

  6.0. Saradnja sa društvenom sredinom ......................................................... 56 7.0. Saradnja sa roditeljima .......................................................................... 57 8.0. Program marketinga .............................................................................. 57

 • 3

  1.0. Materijalno – tehnički i prostorni uslovi rada

  1.1. Centralna škola u Donjem Tavankutu

  Školski objekat izvan zgrade poseduje: Teren za rukomet, asfaltirane podloge sa dva gola metalno drvene konstrukcije; Teren za košarku sa dva koša, metalne konstrukcije i drvenim tablama; Školski park u tri dela od kojih je jedan deo u prpremi za namenu odbojkaškog terena sa podlogom od peska; Veći deo površine školskih terena i školskog parka je opremljen za noćne sportske aktivnosti - osvetljen je sa nekoliko reflektorskih sijalica. Prilaz školi sa ulične strane sa parkingom za automobile travnate i asfaltirane poodloge; Prilaz za učenike iz bočne ulice sa parkingom za automobile, travnate i peščane podloge; U sklopu dela parka nalazi se bušeni bunar sa hidropakom, rezervoarima i prečistačem, dubine 130 metara iz koga se škola snabdeva vodom za piće i tehničkom vodom; U sklopu dela parka nalaze se dve ukopane cisterne za naftu, zapremine oko 60000 litara, koje služe smeštanju i cuvanju nafte potrene za grejanje škole; Unutar (u okviru škole) se nalazi unutrašnje dvorište atrijum, u kome se nalazi i „ušionica na otvorenom“; Školski objekat unutar zgred poseduje: Tri ulaza/izlaza u objekat - jedan koriste učenici, jedan radnici škole i ostali koji dolaze u nju, a jedan se koristi kao zaseban ulaz u školsku radionicu - svi su natkriveni; Hodnici koje upotrebljavaju učenici nisu opremljeni potrebnim vešalicama, kao ni ormarićima, potrebnim za ostavljanje i čuvanje učeničkih stvari. Prostoriju za prijem roditelja; Prostoriju za pomoćno osoblje; Ostavu za sredtva higijenskog održavanja; Dve prostorije koje se koriste kao školska radionica i pomoćna prostorija radionice sa magacinom - obe prostorije su spojene manjim hodnikom; Prostoriju za arhiv; Prostoriju gde je smeštena garnitura za grejanje škole - ložiona (kotlarnica); Prostoriju gde je smeštena etnografska zbirka; Prostorija za nastavnike; Dve međusobno spojene prostorije u kojima su, u jednoj, direktor škole, a u drugoj, sekretarijat; Prostoriju pedagoga i psihologa; Prosroriju radnika računovodstva; Prostoriju školske kuhinju sa prostorijom ostave; Prostorije đačkih toaleta (zasebnih - muških i ženskih) sa šest kabina, tri pisoara i četiri lavaboa; Prostorije muških i ženskih nastavničkih toaleta (zasebnih, spojenih hodnikom) sa šest kabina, tri pisoara i šest lavaboa; Prostorija sale za fizičko vaspitanje unutar koje je teren za košarku i odbojku i u okviru koje je i prostorija za nastavnika, dve đačke svlačionice (muška i ženska), kao i tri kupatila i tri toaleta (nastavnički i đački - muški i ženski); Prostorija za smeštaj kontejnera za čvrsti neorganski otpad, gde je smeštena i glavna razvodna naponska tabla škole; Dvanaest specijalizovanih učionica: Specijalizovana učionica za tehničko obrazovanje sa radionicom i pripremnom prostorijom za nastavnika; Specijalizovana učionica 1 za maternji jezik; Specijalizovana učionica 2 za maternji jezik; Specijalizovana učionica za geografiju; Specijalizovana učionica za strani jezik; Specijalizovana učionica 1 za matematiku; Specijalizovana učionica 2 za matematiku; Specijalizovana učionica za biologiju; Specijalizovana učionica za muzičko vaspitanje sa pripremnom prostorijom za nastavnika; Specijalizovana učionica za fiziku i hemiju sa pripremnom prostorijom za nastavnika; Specijalizovana učionica za likovno vaspitanje sa pripremnom prostorijom za nastavnika i Specijalizovana učionica za informatičko obrazovanje sa pripremnom prostorijom za nastavnika;

 • 4

  Sve navedene prostorije se koriste u jednoj smeni kao učionice opšte namene za nastavu učenika od 1. do 4. razreda, a u suprotnoj smeni kao specijalizovane učionice pojedinih predmeta za nastavu učenika od 5. do 8. razreda. Samo specijalozavana učionica namenjena informatičkom obrazovanju, kao i prostorija i radionica za tehničo obrazovanje skoro u potpunosti odgovaraju i zadovoljavaju normative za uslove rada ovih predmeta. Prostorija školske biblioteke sa oko 13500 naslova; Prostorija namenjena deci koja borave u produženom boravku. Školska kuhinja zadovoljava osnovne zdravstveno higijenske i sanitarne uslove za pripravljanje učeničke užine i po prostoru i po opremljenosti. U svom sastavu ima: Jednu peć za peciva na struju; Jedan štednjak na prirodni gas; Jedan štednjak na električnu energiju; Tri zamrzivača; Jedan frižider; Bojler za toplu vodu; Sanitarije; Kuhinjske elemente; Ormane i police. Dnevno se u njoj prpremi oko 200 kompletnih đačkih užina. Električne instalacije u školi su, i pored dobrog ulaznog napona - koji iznosi 200 ampera, u veoma lošem stanju, zbog loše i dotrajale instalacije, zbog veće potrošnje po potrošaču od one za koju je instalacija rađena u fazi izgradnje (tokom 60-ih godina prošloga veka). Usled toga su veoma česte havarije i „ispadanje“ objekta sa naponske mreže. Vodosnabdevanje se vrši iz sopstvenog dubinskog bušenog bunara, čija je dubina preko 130 metara. I pored toga voda nije preporučljiva za piće, dok je upotrebljiva za tehničke potrebe. Zbog navedenog škola je osigurala aparate za vodu. Grejanje je sopstveno - etažno, na lož ulje i sa dve peći koje su nezavisne i koje zagrevaju po određeni deo prostora škole. U planu je da u doglednoj budućnosti sadašnje peći budu zamenjene pećima na prirodni gas, za šta je potrebno, pre svega, sačekati gasifikaciju samog naselja. Škola je, prema svim standardima, energetski veoma neefikasna. Tome je nekoliko razloga: termoneizolovani i vema tanki zidovi objekta, stolarija otvora (prozori i vrata) u kritično lošem stanju, velike staklene površine pod običnim staklo - koje nije termo-vakum, itd. Škola nema zasebnu projektovanu, niti urađenu, ventilaciju (osim prirodne). Veštačko osvetljenje u čitavoj zgradi, posebno u nastavnim prostorijama, je vema loše i pored brojnih sijaličnih mesta. Razlog tome je dotrjalost električne instalacije, koja služi osvetljenju prostorija. Ono ni izbliza nezadovoljava potrebne veličine u luksima niti u jednoj prostoriji škole. Za razliku od ovoga prirodno osvetljenje u prostorijama škole je arhitektonski dobro osmišljeno. Vodovodna, kanalizaciona i toplovodna mreža su u dotrajalom stanju, tako da dosta često dolazi do pucanja i prskanja cevi, posebno toplovodne razvodne mreže. Škola ima sopstvenu kanalizaciju, to jest, koristi septičke jame, koje su urađene po potrebnim standardima i koje se prazne po potrebi.

  1.2. Izdvojena odeljenja

  Izdvojeno odeljenje u Gornjem Tavankutu

  Područna škola u Gornjem Tavankutu u svom sklopu ima sledeće prostorije: Ulazni hodnik Glavni hodnik Trpezarija 1 Trpezarija 2 Predprostor Čajna kuhinja

 • 5

  Zbornica Sanitarni čvor Učionica 1 Učionica 2 Učionica 3 Soba za vrtić U navedenim prostorijama odvijaju se sledeće aktivnosti (koriste se za): Trpezarija 1, 2 Ove prostorije se koriste za dečje obroke. Prostorija broj 1 koristi se za obroke učenika, dok se prostorija broj 2 koristi za obroke dece vrtića. Ulazni hodnik, glavni hodnik, predprostor Ove prostorije su hodnici koji su prilagođeni za normalan život dece u školskoj zgradi i funkcionalnost u svakom smislu te reči. Zbornica Prostorija u kojoj borave nastavnici i koja se koristi za prijeme roditelja. Sanitarni čvor Sanitarni čvor je podeljen na toalet za osoblje škole i na toalet za decu. Čajna kuhinja Čajna kuhinja se koristi isključivo za pripremanje obroka koji su namenjeni deci. Učionica 1, 2 Ove prostorije koriste se isključivo za izvođenje nastave. Učionica 3 Ova prostorija može da se koristi za izvođenje nastave iako je njena primarna namena da služi kao multimedijalni kabinet. Soba za vrtić U ovoj prostoriji je smešten vrtić i u potpunosti je prilagođena za tu namenu. Nastavna sredstva (učila) Škola u Gornjem Tavankutu u svojim prostorijama ima sledeće: Dve školske table, Računaljku, Tri cd plejera, Jedan dvd plejer, Jedan tv, Jedan video rekorder, Jednu muzičku liniju, Kompjuter Drvene lenjire i šestar za rad na tabli, Dva štampača i skener (koji se koriste za pripremu materijala) i Razne postere

  Izdvojeno odeljenje u Ljutovu

  Izdvojeno odeljenje :

  područna škola „Matija Gubec“ u Ljutovu

  ulica Nikole Tesle bb

  tel: 024-4-766-016

  Prostorni uslovi rada u objektu:

  • Broj učionica opšte namene: - 2+1 ( ustanova „Naša radost“ koristi prostoriju jedne učionice)

  - škola je opremljena sa 3 računara ( u zbornici )

 • 6

  • Fiskulturna sala: - nema

  • Sportski tereni: - školsko dvorište: improvizovan fudbalski teren, teren za odbojku i košarku

  (nije u potpunosti u funkciji, nedostaju koševi i stalak za mrežu),

  - deo dvorišta čini igralište sa spravama (ljuljaške, klackalice, penjalice)

  • Biblioteka: - škola raspolaže sa oko 100 knjiga (lektire za sve razrede od prvog do četvrtog,

  enciklopedije, udžbenike, časopise, priručnike za nastavnike, originalni plakati, geografske karte koje

  su manje primenljive u nastavi);

  - medijateka : skroman broj CD-eova koji se mogu koristiti u realizaciji nastave, grafofolije (manje primenljive u nastavi)

  • Đačka kuhinja i trpezarija: - đačka kuhinja koja je opremljena za osnovne potrebe škole i podelu užine (kuhinjski elementi,

  sudopera, šporet, frižider); u sklopu kuhinje postoji prostor namenjen za ostavu koja nema

  adekvatne police;

  - hol škole ima ulogu trpezarije- opremljen stolovima koje učenici koriste dok užinaju;

  • Prostori za realizaciju vannastavnih aktivnosti : - ne postoji prostorija za okupljanje i druženje učenika, - prostor za individualni razgovor sa roditeljima obavlja se u zbornici

  • Drugi prostori: - zbornica, hodnik, toalet (3+1), kotlarnica, podrum,

  - Prostorno i uslovno omogućena je funkcionalna organizacija rada po učionicama, u razrednoj nastavi. Prostorije ispunjavaju estetski i zdravstveno - higijenski normativ. Školsko okruženje i zgrada doprinose stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog ambijenta. Svi materijalno-tehnički resursi su dostupni nastavnicima i učenicima.

  3.3. OPREMLJENOST ŠKOLE

  3.3.1. Škola raspolaže u većoj meri potrebnim didaktičkim i nastavnim sredstvima, koja su očuvana i u funkciji su za realizaciju raznovrsnih metoda i oblika u radu sa učenicima.

  - Digitalni kabinet - fotokopir aparat - CD-e plejer (2) - DVD plejer - projektor i platno za projekciju - table (bela i zelena) - laserski štampači crno –beli - grafoskop - kozlić - greda - lopte - strunjača

 • 7

  - plutani panoi 3.4. PLAN UNAPREĐENJA MATERIJALNO - TEHNIČKIH USLOVA RADA Broj učionica opšte namene: 2+1 ( ustanova „Naša radost“ koristi prostoriju jedne učionice)

  Škola je opremljena sa 3 računara koji su u sklopu zbornice Sportski tereni: Školsko dvorište: improvizovan fudbalski teren, teren za odbojku i košarku (nije u potpunosti u funkciji, nedostaju koševi i stalak za mrežu), Deo dvorišta čini dečije igralište sa spravama (ljuljaške, klackalice, penjalice) Biblioteka: Škola raspolaže sa oko 100 knjiga (lektire za sve razrede od prvog do četvrtog, enciklopedije, udžbenike, časopise, priručnike za nastavnike, originalni plakati, geografske karte koje su manje primenljive u nastavi); Skroman broj CD-a koji se mogu koristiti u realizaciji nastave, dijafilmovi, grafofolije.Đačka kuhinja i trpezarija: Đačka kuhinja koja je opremljena za osnovne potrebe škole i podelu užine (sudopera, šporet, frižider); u sklopu kuhinje postoji prostor namenjen za ostavu koja nema adekvatne police; Hol škole ima ulogu trpezarije - opremljen stolovima koje učenici koriste u vreme užine; Prostori za realizaciju vannastavnih aktivnosti: Prostor za individualni razgovor sa roditeljima obavlja se u zbornici Drugi prostori: Zbornica, hodnik, toalet (3+1), kotlarnica, podrum. Prostorno i uslovno omogućena je funkcionalna organizacija rada po učionicama, u razrednoj nastavi. Prostorije ispunjavaju estetski i zdravstveno - higijenski normativ. Školsko okruženje i zgrada doprinose stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog ambijenta. Svi materijalno-tehnički resursi su dostupni nastavnicima i učenicima. Opremljenost škole Škola raspolaže u većoj meri potrebnim didaktičkim i nastavnim sredstvima, koja su očuvana i u funkciji su za realizaciju raznovrsnih metoda i oblika u radu sa učenicima. Digitalni kabinet; TV-e; Fotokopir aparat; CD-e plejer (3); DVD plejer; Projektor i platno za projekciju; Table (bela i zelena); Laserski štampači crno –beli (2) i štampač u boji (1); Greafoskop;

  Vreme Unapređenje

  prvo polugodište

  Nabavka neophodnih sredstava:

  - geografske karte - CD-evi za predmet Muzičke kulture, Sveta oko nas i Prirode i

  društva,

  prvo polugodište Nabavka neophodnih rekvizita za predmet Fizičko vaspitanje:

  - obruči, čunjevi, vijače

  prvo polugodište

  Nabavka sredstava za matematiku, geometrijski pribor:

  - drveni trougao - šestar

  prolećni period školske godine

  Ekološka učionica

  tokom školske godine Laptop, projektor

  tokom školske godine Dodatno opremanje đačke kuhinje prema finansijskim mogućnostima

  krajem školske godine Predaja spiska potrebnih nastavnih sredstava za narednu školsku godinu

 • 8

  Kozlić; Greda; Lopte; Strunjača; Plutani panoi.

  1.3. Kadrovska pitanja

  U školi radi 42 nastavnika razredne i predmetne nastave ( 14 nastavnika razredne nastave , 2 nastavnika srpskog jezika , 1 nast. srpskog kao nematernjeg jezika , 1 nast. hrvatskog jezika, 3 nast. engleskog jezika, 2 nastavnika nemačkog jezika,3 nast. matematike, 1nast. likovne kulture, 1 nast. muzičke kulture, 2 nast. istorije, 1 nast. geografije, 2 nast. biologije, 2 nast. fizike, 1nast. hemije, 2 nast. tehnike i tehnologije , 1 nast. i inform. i računa., 2 nast. fizičke kult. , 2 veroučitelja,1 nast. mađarskog jezika). Nastava je bila stručno zastupljena iz većine predmeta osim iz matematike , delom iz tehničkog i informatičkog obrazovanja iz fizike i nemačkog jezika.

  1.4. Brojno stanje učenika u toku školske godine 2018/19.

  raz. Upisano došlo otišlo kraj M Ž

  1a/4a 1+2 0 0 3 0 3 1b 11 0 0 11 5 6 1c 8 0 0 8 5 3 1d/3d 3+5 0 0 11 5 3 2a/3a 4+1 0 0 8 2 3 2b 9 0 0 9 5 4 2c/4c 2+4 0 0 6 2 4 2d 10 0 0 5 8 2 3b 13 0 0 13 4 9 3c 9 0 0 9 5 4 4b 17 0 0 17 6 11 4d 9 0 0 9 5 4

  Niži` 108 0 0 108 52 56

  Razred Upisano došlo otišlo kraj M Ž 5a 3 0 0 3 3 0 5b 26 0 1 25 11 14

  6a 4 0 0 4 1 3 6b 18 0 1 17 8 9 6c 17 0 0 17 9 8 7a 5 0 0 5 1 4 7b 18 0 0 18 6 12

  7c 19 0 0 19 9 10 8a 9 0 0 9 3 6 8b 19 0 0 19 9 10 8c 16 0 0 16 6 10

  Viši 154 0 2 152 66 86

  Objekat Upisano Došlo otišlo kraj M Ž Ljutovo 27 0 0 27 18 9

  Gornji T. 23 0 0 23 12 11 Centar 211 0 2 211 103 108 Niži 58 0 0 57 36 21 Viši 155 0 2 154 67 87

  ŠKOLA 262 0 2 260 133 128

 • 9

  2.0. Stručni, rukovodeći i upravni organi škole

  2.1. Nastavničko veće Krajem augusta na sednici su nastavnici upoznati sa kalendarom škole i organizacijom rada za narednu školsku godinu. U izveštaju sa održanih popravnih ispita rečeno je da su svi učenici pozitivno ocenjeni . U septembru je razmatran izveštaj o realizaciji programa rada škole za školsku 2018/2019. god. Bilo je reči o realizaciji programa stručnih organa , veće , timova i saradnji sa roditeljima. Naglašena je potreba bolje korelacije u radu stručnih aktiva i načinima motivisanja učenika za dolazak na časove dopunske nastave. Za realizaciju časova važna je dobra priprema sa različitim oblicima rada ( individualni , grupni , demonstracioni )uz što veće angažovanje učenika i obaveznu samoevaluaciju. Razmatran je plana za školsku 2019/2020. godinu započeto je upoznavanjem broja učenika na početku godine kao i sa članovima stručnih veća , timova i njihovim programima , pri čemu su izdvojeni prioritetni sadržaji .Za posebne programe ( zaštita učenika od zlostavljanja, profesionalna orijentacija,zdravstvena zaštita,ekološki program , projekti u školi) istaknute su aktivnosti i nosioci realizacije. Naglašena je je važnost saradnje sa roditeljima i obogaćivanje novim oblicima . Ambijentalna nastava planirana je i za više i za niže razrede. Razmatrani su izveštaji o samovrednovanju pri čemu je ukazana važnost nekih planiranih aktivnosti tokom školske godine. Formiran je Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, koji je uz rad ostalih Timova pratio realizaciju aktivnosti, napredovanje učenika , davao predloge mera za poboljšanje rada. Nastavnici su upoznati sa Pravilnikom o obavljanju društveno-korisnog odnosno humanitarnoga rada, kao i sa novim Pravilnikom o standardima kvalitete rada ustanove. Krajem septembra realizovan je projekat “Huliganizam stop , mi volimo sport”, u kojoj učestvuju i dve škole iz grada i iz Đurđina. Održane su sportske aktivnosti , radionice o prevenciji nasilja. Početkom oktobra održan je akreditovani seminar “ Odrastanje bez droge, sekti i alkoholizma” za veći broj nastavnika škole. Na kraju prvog kvartala bilo je reči o potrebi uključivanja učenika u sve delove časa , obogaćivanju rada savremenim nastavnim sredstvima i potrebi korelacije nastabvnih jedinica. Napomenuta je važnost pojačanog vaspitnog rada kao i urednog vođenja evidencije i izveštaja. U Esdnevniku trebalo je biti ažurirano sve za prethodnu godinu. Pri tome su nastavnicima date napomene za unos podataka. pedagog škole podsetila je nastavnike na ključne delove Pravilnika o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje. U novembru je peadgog škole pojasnila kada se sprovodi odnosno dodeljuje aktivnost iz Pravolnika o društveno – korisnom i humanitarnom radu. Direktorica je dala analizu vođenja dnevnika a pedagog je iznela analizu posećenih časova. Praćen je didaktičko-metodički deo, a časovi su bili analizirani na više nivoa : pisane pripreme , oblik rada, metode rada, sadržaj časa, evaluacija, ocenjivanje.Nastavnicima su date napomene za dalji što uspešniji i efektniji rad u osmim razredima. U izveštaju o uspehu učenika na kraju prvog polugodišta napomenuto je da je 90% učenika postiglo pozitivan uspeh , a 10% ima negativan uspeh, i zato je predloženo da se pojačaju časovi dopunske , da se obogate časovi sredstvima i oblicima za što veću motivaciju učenika , kao i što češće uključivanje učenika na časovima. Nastavnici su bili upoznati sa obavezama ukoje moraju biti regulisane u esDnevniku. Posete časovima bile su i u drugmo polugodištu pri čemu su nastavnicima ukazan neki načini rada. Predsednica Učeničkog parlamenta je upoznala nastavnike o njihovim aktivnostima. Učenica Ana Davčik (5b) radiće prema planu IOP 3 iz matematike za napredne i talentovane učenike, a Ivan Horvat (2d) isto tako iz predmeta engleski jezik. Disciplinski postupak održan je za dva učenika Darka Jurića i Marka Salmu zbog neopravdanih izostanaka. Proslava Svetog Save obeležena je u Gornjem Tavankutu uz prigodan program kao i druženje svih zaposlenih . Dan škole proslavljen je početkom februara u crkvi Srce Isusovo u Tavnkutu uz koncert muzičke grupe Klapa Lavanda. Za što bolju bezbednost učenika dogovorene su neke aktivnosti koje bi trebale doprineti tome- zaključavanje učeničkog ulaza nakon zvona, upoznavanje roditelja sa merama donetim u svrhu povećanja bezbednosti učenika u školi. Krajem februara na sednici je održano predavanje o koristima E-tvininga i dati su predlozi kako se uključiti u njega. Odobren je bio predlog nadoknade časova za period od 18. do 22.2.2019. koji je dat na Aktivu direktora grada Subotice. početkom marta naša škola bila je domaćin opštinskog takmičenja Književna olimpijada.>? Uspeh učenika na kraju trećeg kvartala je nešto bolji nego na prvom polugodištu ali i dalje ostaje održavenje dopunske nastave za slabije učenike , unapređivanje nastave tipom časa, metodom i sredstvima rada . Dogovoren je način pisanja testova za učenike osmih razreda koji rade prema IOP programu. Određeni su članovi komisija za završni ispit. Podnešeni su izveštaji o održanim takmičenjima i postignutom uspehu učenika.

 • 10

  Na kraju trećeg kvartala u izveštaju o uspehu učenika naglašena je potreba upoznavanja roditelja sa ocenama jer uspeh je slabiji nego pre i tu nam treba saradnja i sa njima jer je neophodno ozbiljnije pristupiti radu i školskim obavezama. za učenika N.T. održan je disciplinski postupak zbog fizičkog nasilja.Za održavanje Književne olimpijade izvršena je priprema i raspodela zaduženja. U nastavku sednice bio je predstavljen projekat- Škola za 21. vek , pri čemu su pokazani modeli novih tehnika za razvoj kritičkog mišljenja. Pedagog škole je upoznala prisutne kada će se održati međunarodno ispitivanje učenika četvrtih razreda u okviru TIMSS projekta. Polovinom aprila nastavnici su upozvnati sa članovima komisija za završni ispit koji se održao u junu. Pedagog škole podsetila je nastavnike za izradu revizija za IOP učenike kao i planove za učenike koji imaju mišljenje interresorne komisije za rad po tom programu. Međunarodni projekat “ Bogatstvo različitosti “ održan je od 4. do 6. aprila. Koordinator tima za prevenciju od nasilja u izveštaju o radu tog tima pored aktivnosti koje su odrađene naglasio je i problem nedovoljne evidencije nasilnih situacuja kao i evidencija o pojačanom vaspitnom radu. Izveštaj o uspehu učenika osmih razreda na kraju školske godine pokazuje da je osmi razred završio 41 učenika , a tri učenika su upućeni na popravni ispit. polaganje ispita održano je 6. i 7.juna. Ove godine nismo imali učenika za dodelu diplome “ VUK Karadžić”. Pet učenika je dobilo posebne diplome za uspeh koji su postigli na takmičenjima. . Časovi redovne nastave održani su prema planu. Dopunska natava održana je iz srpskog jezika, matematike , engleskog jezika ,nemačkog jezika, fizike, hrvatskog jezika, biologije i hemije. Časovi dodatne nastave održani su iz srpskog jezika, hrvatskog jezika ,matematike,engleskog jezika,nemačkog jezika i biologije. Pripremna nastava održana je iz srpskog jezika, hrvatskog jezika,matematike,biologije,geografije,fizike, hemije i istorije. Održalo se 20 časova nedeljno, od kojih je četiri časa predviđeno za jezik , četiri za matematiku, i dva časa za ostale predmete u okviru kombinovanog testa. Nastavnici su obavešteni kada se održavaju završni ispiti i bili su upoznati sa rasporedom nastavnika koji dežuraju u drugim školama. Misa zahvalnica održana je 8. juna u katoličkoj katedrali u Subotici.Učenici koji su pohađali Pravoslavni katzihizis ili Građansko vaspitanjeimali su u školi radionice . Na devetoj sednici Nastavničkog veća dati su izveštaji o uspehu učenika na kraju drugog polugodišta od 1.-7.razreda. Na kraju drugog polugodišta – 92% učenika ima pozitivan uspeh , a 19% imaju negativan uspeh, od kojih dva učenika ponavlja razred a ostali ( njih 14) idu na popravni ispit u avgustu. Izabrani su najbolji učenici razreda- Lucija Skenderović ( drugi razred), Lara Prćić ( treći razred), Petra Mačković (četvrti razred),Ana Davčik ( peti razred), Dunja Pašić ( šesti razred), Željana Tumbas Loketić( sedmi razred). Na desetoj sednici nastavničkog veća nastavnici su upoznati sa Pravilnikom o školskom kalendaruza školsku 2019/2020. godinu., pri čemu je naglašeno da su nastavnici u obavezi da se detaljno upoznaju sa Kalendarom, kao i da na prvom roditeljskom sastanku informišu roditelje o tome. Nakon toga dat je izveštaj o uspehu učenika na popravnim istpitima. Timovi , stručna veća i aktivi za pojedina područja izmenjeni su i ažurirani su spiskovi istih. Rezultati završnog ispita Maternji jezik Test iz hrvatskog jezika radilo je 9 učenika. Prosečan broj postignutih poena je 12,39. Test iz srpskog jezika radilo je 35 učenika, 33 po standardnom programu i dva učenika po IOP-u. Prosečan broj bodova za 33 učenika je 10,07. Ukupan rezultat svih učenika na testu iz maternjeg jezika je 11,23 bodova. Matematika Test iz matematike je radilo 44 učenika : 9 učenika na hrvatskom jeziku, 33 učenika na srpskom jeziku i 2 učenika po IOP-u. Učenici iz hrvatskog odeljenja ostvarili su prosečan rezultat 11,11 bodova, 33 učenika iz srpskih odeljenja je ostvarilo prosečan rezultat 8,93 poena. Ukupan uspeh učenika iz matematike je 10 poena. Kombinovani test Test je radio 44 učenika, 9 učenika na hrvatskom jeziku, 33 učenika na srpskom i 2 učenika po IOP-u. 9 učenika iz hrvatskog odeljenja ostvarilo je prosečan rezultat 9,39 bodova, 33 učenika iz srpskih odeljenja je ostvarilo prosečan rezultat 9,06 poena. Kod upisivanja u srednje škole većina učenika je upisala prvu želju. Tokom drugog polugodišta organizovane su različite aktivnosti za učenike osmih razreda u cilju profesionalne orijentacije i upisa učenika u srednje škole. Pored radionica održanih na časovima odeljenskih starešina učenici su imali priliku da posete Otvorena vrata nekoliko srednjih škola u Subotici, a sa svojim odeljenskim starešinama su

 • 11

  posetili i Sajam obrazovanja. Osim toga, organizovane su i promocije Politehničke i Hemijske škole iz Subotice, kao i Poljoprivredne škole iz Bačke Topole, kako bi učenici dobili sve potrebne informacije o upisu u pomenute srednje škole.

  2.2. Odeljenska veća

  Na odeljenskim većima nižih i viših razreda izvršeno je razmatranje i usvajanje plana i programa rada veća, pitanja vezana za organizaciju vaspitno - obrazovnog rada u odeljenju, organizaciona pitanja ( brojno stanje, snabdevenost udžbenicima, priborom, raspored časova, pismenih zadataka ...), analize uspeha i vladanja učenika na kraju klasifikacionih perioda, sagledavanje realizacije sadržaja, vas. - obr. zadataka redovne nastave i vannastavnih aktivnosti, nivoa saradnje sa roditeljima, predlozi pohvala, nagrada i disciplinskih mera, utvrđivanje rokova za sređivanje i predaju dokumentacije, predlozi mera za unapređivanje vas. - obr. rada, predlog plana i programa rada odeljenskog veća za narednu godinu (oba veća), organizacija priredbe za prijem budućih prvaka. Na prvoj sednici veća krajem augusta dogovorene su obaveze za početak školske godine.Razmatrao se i usvojio plan i program rada odeljenskog veća za narednu školsku godinu, bilo je reči o organizaciji obrazovno – vaspitnog rada u odeljenju ( kalendar rada , raspored smena, , raspored časova, dežurstvo nastavnika, dnevnik rada , dnevnik ostalih oblika rada, disciplinska sveska, usklađivanje i utvrđivanje rasporeda pismenog proveravanja znanja, horizontalna i vertikalna predmetna korelacija), đački parlament – analiza predloga učenika o vannastavnim aktivnostima na osnovu sprovedene ankete,, identifikovanje učenika iz osetljivih grupa o sačinjavanju IOP-a, organizacija pripremna nastave za učenike osmih razreda tokom školske godine, predlozi oko izvođenja ekskurzije, saradnja sa roditeljima i zaštita učenika od nasilja. Dogovoreno je da nastavnici podele udžbenike , uz potpis roditelja. Potrebno je izvršiti izbor ili reizbor članova Saveta roditelja , pročitani su članovi timova, kao i dogovor za izbor predstavnika vršnjačkog tima i đačkog parlamenta . Krajem oktobra na sednici je analiziran postignuti uspeh učenika uz predloge mera za prevazilaženje neuspeha učenika u savladavanju gradiva.Dogovorena je obaveza održavanja radionice o vršnjačkom nasilju i načinima rešavanja na roditeljskom sastanaku. Na kraju drugog polugodišta uz analizirani uspeh učenika bilo je reči o obavezi pohađanja dopunske nastave za sve učenike koji nisu savladali gradivo uz održavanje radionica oučenju od strane stručnih saradnika. Za učenike koji pokazuju interes za neke sadržaje organizovani su časovi dodatne nastave i priprema za učešće na takmičenjima . Za učenike koji pohađaju nastavu po individualnom planu dati su izveštaji o usvojenim ishodima i radu sa njima. U aprilu održana je sednica na kojoj je analiziran uspeh učenika na kraju trećeg kvartala. Dogovorene su mere za rad na pomoći učenicima u savladavanju gradiva( obavezno pohađanje časova dopunske nastave, radionice o učenju ). Nakon završene školske godine za učenike osmih razreda na sednici se raspravljalo o organizaciji popravnih ispita , časovima pripremne nastave za polaganje završnog ispita, kao i dodeli diploma , pohvala i nagrada. Na kraju drugog polugodišta za učenike od prvog do sedmog razreda analiziran je uspeh učenika. Organizacija popravnih ispita , dodela diploma , zahvalnica i nagrada za učenike koji su postigli izuzetan uspeh i marljivo radili tokom ove školske godine. Krajem avgusta bilo je reči o pripremama za narednu godinu ( prijemu prvaka , planovima , udžbenicima , timovima i stručnim većima).

  2.3 Pedagoški kolegijum

  U toku školske 2018/2019. godine održano je 9 sednica Pedagoškog kolegijuma.

  Prva sednica je održana 3. 9.2018. na kojoj se razmatralo o Kalendar i plan rada za školsku 2018/2019. godinu. Podela zaduženja, prijem prvaka , Godišnji plan rada Timova i stručnih veća, Godišnji plan vannastavnih aktivnosti i učenici koji će raditi po IOP-u.

  Misa zaziv Duha Svetoga , dan grada i razno.

  Druga sednica je održana 20.9.2019. gde je prva tačka bila –Izveštaj o samovrednovanju, Formiranje tima o obezbeđenju kvaliteteai razvoja ustanove, upoznavanje sa Pravilnikomo obavljanju društveno-korisnog –humanitarnog rada, upoznavanje sa Pravilnikom o standardima kvaliteta rada ustanove, upoznavanje sa Pravilnikom

 • 12

  o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika,upoznavanje sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju i upoznavanje sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih.

  Treća sednica je održana 30.10.2018. sa prvom tačkom- uspeh na kraju kvartala, smernice o vođenju Es Dnevnika i upoznati su nastavnici sa Pravilnikom o Protokolu o postupanju u ustanovi- odgovor na nasilje.

  Četvrta sednica Pedagoškog kolegijuma održana je 23.11.2018. razgovor o Pravilniku o društveno-korisnom radu, o Adventskom vašaru, organizacija Školske slave Sveti Sava i Dan škole.

  Peta sednica je održana 21.12.2018. analiza uspeha na kraju Ipolugodišta, realizacija nastave i vannastavnih aktivnosti i izostanci učenika.

  Šesta sednica je 28.2.2019. prva tačka- E-tvining –prezentacija, predlog nadoknade za dane produženog raspusta- na nivou grada, organizacija Književne olimpijade- naša škola domaćin.

  Sedma sednica PK oržana je 26.3.2019. prva tačka je bio Izveštaj o uspehu na kraju III kvartala, održavanje Književne olimpijade- okružno takmičenje, priprema testova za učenike po IOP- u , upoznavanje sa sadržajem seminara- Škola za 21. vek- projekat, TIMSS 2019- međunarodno istraživanje u 4. razredu i „Bogatstvo različitosti“ održaće se od 4.do 6.4.2019.

  Osma sednica PK održana je 3.6.2019. izveštaj o uspehu učenika 8. razreda, organizacija popravnih ispita, organizacija pripremne nastave , izbor učenika generacije, izbor sportiste generacije, završni ispit i organizacija priredbe za osmake

  . Deveta sednica je održana 14.6.2019. sa prvom tačkom- uspeh učenika na kraju školske godine, realizacija nastave i vannastavnih aktivnosti , izbor učenika razreda od I- VII , nagrade i pohvale, završna priredba za učenike od 1.do 7. razreda.

  2.4. Direktor IZVEŠTAJ O RADU DIREKTORICE OŠ „MATIJA GUBEC” TAVANKUT ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE Polazne osnove Izveštaja o radu direktora su nadležnosti i odgovornosti direktora škole, propisane u čl. 62 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik R. Srbije“ br.72/09, 52/11), Statut škole i dr. podzakonski akti, kao i Godišnji plan rada škole, posebno globalni i operativni Plan i program rada direktora škole. Realizacija propisanih nadležnosti i odgovornosti, kao i planiranih poslova je prikazana kroz realizaciju globalnog i operativnog plana i programa rada direktora. PROGRAMSKI SADRŽAJI REALIZACIJA Planiranje i programiranje rada škole

  Prikuplјanje podataka i konsultacije sa prosvetnim savetnikom, drugim direktorima, PP službom škole, predsednicima stručnih veća, koordinatorima timova i ostalim nastavnicima za izradu Godišnjeg plana rada škole za tekuću školsku godinu

  tokom celog perioda

  Učešće u izradi Godišnjeg plana rada škole i kontrola urađenog septembar

  Prezentovanje Godišnjeg plana rada škole na:Pedagoškom kolegijumu, Nastavničkom veću, Savetu roditelјa i Školskom odboru

  septembar

  Učešće u izradi Godišnjeg izveštaja o radu škole septembar

  Izrada izveštaja o radu direktora i prezentovanje:Pedagoškom kolegijumu, Nastavničkom veću, Savetu roditelјa i Školskom odboru

  septembar

  Prikuplјanje podataka od finansijske, pravne službe i stručnih veća i izrada plana nabavke potrošnog materijala, nastavnih sredstava i opreme (zajedno sa članovima komisije za nabavku)

  septembar

  Učešće u izradi Finansijskog plana i Plana javnih nabavki (zajedno sa finansijskom i pravnom službom) novembar, decembar, januar, februar

  Organizaciono-stručni poslovi Organizacija, svakodnevno praćenje obrazovno vaspitnog rada škole i rešavanje tekućih problema (izrada i

  tokom celog perioda

 • 13

  realizacija rasporeda časova, kabineta, fiskulturne sale, dežurstava nastavnika i učenika, zaduženja nastavnika u okviru 40-to časovne radne nedelјe...)

  Prijem i upućivanje u rad novih nastavnika (zamena) tokom celog perioda Poslovi oko raspisivanja konkursa (u saradnji sa Školskom upravom, Školskim odborom i Sindikatom)

  decembar, februar, april, jun,septembar,oktobar

  Organizovanje i stalno praćenje rada pomoćnog osoblјa tokom celog perioda

  Organizovanje nabavke potrošnog materijala, raspodela besplatnih udžbenika, nastavnih sredstava i opreme

  tokom celog perioda

  Organizovanje raspisivanja javnog oglasa i poslovi oko učeničkih izleta, ekskurzija i nastave u prirodi septembar-oktobar

  Organizovanje i stalni uvid u rad pravne, finansijske, administrativne i PP službe tokom celog perioda

  Stalni uvid u namensko korišćenje finansijskih i drugih sredstava i resursa škole tokom celog perioda

  Organizovanje i praćenje realizacije aktivnosti iz Godišnjeg plana rada škole i ŠRP-a tokom celog perioda

  Organizacija i učešće u izradi i ažuriranju zakonskih i normativnih akata škole tokom celog perioda

  Pedagoško-instruktivni i savetodavni rad Pružanje pomoći nastavnicima u planiranju i programiranju nastave

  tokom celog perioda

  Pedagoško-instruktivni rad sa pripravnicima i mentorima Organizovanje i pomoć pripravnicima u polaganju pripravničkog ispita u školi, kao i polaganju ispita za licencu

  tokom celog perioda

  Uvid u rad nastavnika (i preko PP službe, i mentora) Pedagoško-instruktivni i savetodavni rad sa odelјenjskim starešinama kroz pojedinačne sastanke i zajedničke roditelјske (sadržaj roditelјskih sastanaka, upoznavanje sa pravilnicima, pojačan vaspitni rad, inkluzija, nastava u prirodi, ekskurzije...)

  tokom celog perioda

  Organizovanje, praćenje i podsticanje stručnog usavršavanja nastavnika

  oktobar, novembar, decembar

  Praćenje realizacije časova redovne, dopunske, dodatne, izborne nastave i vannastavnih aktivnosti

  tokom celog perioda

  Praćenje uspeha i izostajanja učenika i predlaganje mera tokom celog perioda

  Predlaganje i praćenje mera za unapređenje rada škole tokom celog perioda

  Saradnja i savetodavni rad sa roditelјima učenika tokom celog perioda

  Saradnja i savetodavni rad sa učenicima, odelјenjskim zajednicama, Učeničkim parlamentom tokom celog perioda

  Analitičko-evaluativni rad Analiza i praćenje realizacije globalnih i operativnih planova svih oblika nastave (sa PP službom)

  tokom celog perioda

  Analiza realizacije Godišnjeg plana rada škole, programa rada i ŠRP-a (sa PP službom)

  tokom celog perioda

  Analiza i izrada izveštaja o radu direktora i timova za potrebe stručnih, savetodavnih i upravnih organa škole

  septembar, decembar, januar, april, jun, avgust

  Analize i izveštaji za potrebe Ministarstva,Pokrajinskog sekretarijata, Gradske uprave, ...(zajedno sa PP i pravnom službom)

  tokom celog perioda

  Analiza finansijskih izveštaja prethodnih godina za potrebe izrade finansijskih planova (zajedno sa finansijskom i pravnom službom)

  novembar, decembar

  Rad u stručnim i drugim organima škole Pripremanje, organizovanje i vođenje sednica Nastavničkog veća, Pedagoškog kolegijuma i sastanaka

  tokom celog perioda

 • 14

  zaposlenih

  Učešće u sednicama Odelјenjskih veća nižih i viših razreda tokom celog perioda

  Pripremanje, organizovanje i učešće u sastancima Saveta roditelјa

  septembar, novembar, februar, april, jun

  Pripremanje, organizovanje i učešće i sednicama Školskog odbora

  tokom celog perioda

  Pripremanje, organizovanje i vođenje sastanaka timova i komisija (komisija za nabavku, tim za inkluziju, komisija za 40-to časovno radno vreme), kao i praćenje i učešće u radu timova (tim za humanitarne aktivnosti, tim za samovrednovanje, tim za bezbednost, tim za kulturnu i javnu delatnost, komisija za nabavku učila, bibliotečka komisija, tim za prevenciju nasilјa, tim za Učenički parlament)

  tokom celog perioda

  Pripremanje, organizovanje i vođenje sednica Pedagoškog kolegijuma i Tima za razvojno planiranje septembar, novembar, februar, april, jun

  Saradnja sa društvenom sredinom, stručnim i nadzornim institucijama Saradnja sa Ministarstvom prosvete (tumačenje Zakona) i Školskom upravom (tehnološki viškovi, finansiranje, honorarni saradnici, plan upisa, takmičenja učenika, izveštaji...)

  tokom celog perioda

  Stalna saradnja sa Gradskom upravom i Odelјenjem za društvene delatnosti (tehnološki viškovi, finansiranje, korišćenje fiskulturne sale, plan upisa, stalna razmena informacija...)

  tokom celog perioda

  Saradnja sa prosvetnom inspekcijom (redovni nadzor) decembar

  Saradnja sa ostalim inspekcijskim službama (protivpožarna zaštita, sanitarna inspekcija, komunalna policija...)

  tokom celog perioda

  Stalna saradnja sa prosvetnim savetnikom (Godišnji plan rada, Školski program, ŠRP, Izveštaj o radu škole i radu direktora, pomoć u tumačenju Zakona, razmena informacija...)

  tokom celog perioda

  Stalna saradnja sa Domom zdravlјa tokom celog perioda

  Saradnja sa drugim školama u opštini, gradu i regionu (koordinacija rada direktora osnovnih škola, saradnja sa koordinatorom osnovnih škola, saradnja sa osnovnim i srednjim školama) kao i sa predškolskom ustanovom Naša Radost (razvojni plan, razmena informacija, akcije...)

  tokom celog perioda

  Stalna saradnja sa medijima povodom raznih aktivnosti u školi i u gradu tokom celog perioda

  Pedagoška dokumentacija o radu škole

  tokom celog perioda

  Pregledanje i praćenje urednosti vođenja pedagoške dokumentacije nastavnika i odelјenjskih starešina tokom celog perioda

  Unapređivanje školske evidencije i dokumentacije (pojačan vaspitni rad) tokom celog perioda

  Bezbednost učenika i zaposlenih Organizacija dežurstva nastavnika

  septembar, decembar

  Intenzivna saradnja sa MUP Subotica (školski policajac, odelјenje za maloletnike) tokom celog perioda

  Izmena Protokola o zaštiti učenika od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja tokom celog perioda

  Osiguranje učenika i zaposlenih, osiguranje škole septembar-novembar

  Kontrola primene Pravilnika o bezbednosti učenika u školskom prostoru i pred školskim ulazima; primena Pravilnika o proceni rizika na radnom mestu kod poslodavca

  tokom celog perioda

  Stručno usavršavanje Upoznavanje sa Pravilnikom o ocenjivanju

  novembar

  Stručni skup:“Direktor-osnov kvalitetne škole“,Stručni skup:“Školski informacioni sistem za budućnost“,Sudjelovanje u međunarodnom projektu: “Ilok-Tavankut“,Sudjelovanje u međunarodnom projektu :“Beli Manastir-Tavankut“,Plaketa-Oskar popularnosti za očuvanje baštine,Sudjelovanje na

  od septembra do maja

 • 15

  međunarodnom kvizu znanja i prijateljstva“Europa,moja domovina“

  Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom tokom celog perioda

  Prekogranična interkulturalna saradnja obrazovnih institucija Republike Srbije , Republike Hrvatske,R Bosne I Hercegovine

  tokom celog perioda

  Državna smotra učeničkih zadruga R Hrvatske - Zadar oktobar

  Međunarodno likovno literarni konkurs Bogatsvo različitosti april

  Organizacija Kros-a RTS maj

  Bazar zdravlja-naša škola domaćin jun

  Potpisivanje ugovora Pokrajinska vlada avgust

  Praćenje stručne literature i časopisa (Službeni i Prosvetni glasnik, Obrazovni informator, Prosvetni savetnik, Direktor...)

  tokom celog perioda

  GODIŠNјI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA RADA DIREKTORA ŠKOLE ZA PRETHODNI PERIOD (od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2019.) školske 2018/2019. godine STALNI I TEKUĆI POSLOVI (po mesecima) SEPTEMBAR: - Formiranje komisija i timova Nastavničkog veća - Organizacija i svakodnevno praćenje rada škole i rešavanje tekućih problema (rasporeda časova, učionica, rasporeda korišćenja fiskulturne sale, dežurstva nastavnika i učenika...) - Organizacija i svečani prijem učenika u prvi razred - Rad u komisiji za nabavku nastavnih sredstava i potrošnog materijala - Rad u bibliotečkoj komisiji - Organizacija nabavke udžbenika za učenike škole i školsku biblioteku - Organizacija nabavke sredstava za izvođenje nastave (table, informatičke opreme i pribor...) - Prijem novih radnika i upućivanje u rad - Pomoć nastavnicima u planiranju i programiranju nastave - Pregled globalnih i operativnih planova nastavnika (zajedno sa PP službom) - Pedagoško-instruktivni rad sa pripravnicima i mentorima - Konstituisanje novog Saveta roditelјa - Organizovanje poslova oko đačkih ekskurzija (sastanci komisije Nastavničkog veća za ekskurzije, Pedagoškog kolegijuma,Odelјenjskih veća, Nastavničkog veća, Saveta roditelјa i Školskog odbora– izbor destinacija za sve razrede) - Učešće u radu komisije za 40-to časovno radno vreme i izrada rešenja i zaduženja zaposlenima - Učešće u izradi Izveštaja o radu škole, Godišnjeg plana rada škole, Školskog programa, Izveštaja o samovrednovanju,ŠRP-a, Evaluacije ŠRP-a, CENUS-a - Izrada izveštaja o radu direktora za prethodnu školsku godinu - Izrada plana stručnog usavršavanja zaposlenih (na osnovu podataka stručnih veća – sa pedagogom) - Koordinacija rada tima za inkluziju i savetovanje o predstojećem radu tima - Saradnja sa Timom za zaštitu učenika od nasilјa - Učestvovanje u radu stručnih veća, Odelјenjskih veća, Nastavničkog veća, Pedagoškog kolegijuma i Školskog odbora - Organizacija rada produženog boravka - Saradnja sa socijalnim partnerima, Sekretarijat za obrazovanje, Školska uprava - Razgovori sa roditelјima oko upisa novih učenika - Savetodavni rad sa odelјenjskim starešinama i pružanje pomoći u rešavanju problema - Nabavka nastavnih sredstava, ponuda i opreme - Davanje raznih statističkih i drugih podataka Školskoj i Gradskoj upravi i drugim nadležnim službama i institucijama - Kontrola sređenosti pedagoške dokumentacije za prethodnu šk. godinu - Poseta časovima I časovima dopunske, dodatne nastave I vannastavnih aktivnosti - Organizovanje poslova oko učeničkih ekskurzija i nastave u prirodi (raspisivanje oglasa u dnevnim novinama i prikuplјanje ponuda) - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kulturu i sport Gradske uprave u Subotici, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom OKTOBAR: - Rad u komisiji za nabavku potrošnog materijala, sredstava i opreme - Koordiniranje, pokretanje i obnavlјanje sekcija u školi

 • 16

  - Poseta časovima - Organizacija i realizacija poludnevnog izleta učenika mlađih razreda - Savetodavni rad sa odelјenjskim starešinama oko procedure pojačanog vaspitnog rada, Pravilnika o ocenjivanju, upućivanje na izrađene obrasce, razgovor o učenicima sa posebnim potrebama i potrebama za IOP-om - Organizovanje stručnih poseta nastavnika i učenika sajmu knjiga - Rad u timu za ŠRP i samovrednovanje: realizacija razvojnog plana, određivanje novih oblasti za samovrednovanje, prikuplјanje i evaluacija izveštaja... - Organizovanje i pripremanje sednice Školskog odbora - Organizovanje, praćenje i podsticanje stručnog usavršavanja nastavnika - Pripreme za završetak tromesečja - Organizovanje poslova oko učeničkih ekskurzija i nastave u prirodi (konkurisanje agencija, sastanci komisija Saveta roditelјa, otvaranje ponuda i izbor agencije) - Praćenje realizacije časova, dežurstva nastavnika i učenika, rada pomoćnog osoblјa i administracije - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom NOVEMBAR: - Organizacija nabavke sredstava za izvođenje nastave - Aktivno učešće u radu aktiva direktora osnovnih škola - Pregled pedagoške dokumentacije - Organizovanje i pripremanje Nastavničkog veća, Pedagoškog kolegijuma, Saveta roditelјa i Školskog odbora - Sastanci sa odelјenjskim starešinama oko učeničkih ekskurzija i nastave u prirodi, pripreme roditelјskih sastanaka - Sprovođenje i analiza upitnika za roditelјe učenika 6. i 8. razreda - Praćenje rada pripravnika - Organizacija sakuplјanja stare hartije - Saradnja sa Domom zdravlјa oko organizacije pregleda učenika škole - Poseta časovima - Organizovanje, praćenje i podsticanje stručnog usavršavanja nastavnika - Praćenje realizacije časova, dežurstva nastavnika i učenika, rada pomoćnog osoblјa i administracije - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kultru i sport Gradske uprave Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom DECEMBAR: - Stalna saradnja sa odelјenjskim starešinama i roditelјima oko problema učenika (izostanci, nedovolјne ocene, ponašanje...) - Saradnja sa Učeničkim parlamentom oko njihovih aktivnosti - Poseta časovima redovne nastave -Saradnja u pripremi Adventskog vašara - Poslovi oko završetka I polugodišta – učešće u radu Odelјenjskih veća - Organizovanje, praćenje i podsticanje stručnog usavršavanja nastavnika - U saradnji sa Dečijim pozorištem u Subotici organizacija dodele novogodišnjih paketića za decu zaposlenih u školi - Praćenje realizacije časova, dežurstva nastavnika i učenika, rada pomoćnog osoblјa i administracije - Izrada novog rasporeda časova, dežurstva nastavnika, 40 – časovne nedelјe - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kultru i sport Gradske uprave Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom JANUAR - Organizovanje generalnog spremanja škole - Organizovanje popisa finansijskih i nefinansijskih sredstava škole - Sređivanje dokumentacije i dnevnika rada - Koordiniranje u besplatnim aktivnostima učenika za vreme zimskog raspusta - Pripreme organizovanje proslave školske slave – Sv. Save - Nadgledanje rada popisnih komisija - Organizovanje i pripremanje sednice Školskog odbora - Pripremanje polugodišnjeg izveštaja o radu škole i radu direktora - Prisustvo roditelјskom sastanku - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kultru i sport Gradskom upravom Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom FEBRUAR - Pripreme, organizacija i realizacija proslave Dana škole - Organizovanje proslave Dana škole (sportski turniri, svečana akademija, svečana večera, Sajam zdrave hrane, Igre bez granica za mlađe razrede, Kviz za učenike osmih razreda,...) - Saradnja sa medijima povodom aktivnosti za Dan škole - Sređivanje dokumentacije i dnevnika rada

 • 17

  - Organizovanje i pripremanje sednice Školskog odbora - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kultru i sport Gradskom upravom Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom - Prisustvo roditelјskom sastanku u odelјenju - Prisustvo gradskom aktivu direktora - Učešće u planiranju takmičenja učenika - Učešće u organizaciji takmičenja - Iniciranje nabavke nastavnih sredstava - Učestovanje u nabavci donacija za školu - Praćenje rada na izradi završnog računa - Poseta časovima redovne nastave - Učešće u aktivnostima tima za samovrednovanje pri planiranju i organizaciji postupka samovrednovanja MART - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kulturu i sport Gradskom upravom Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Organizacija proslave 8. marta u školi – priredba ,,Mamino srce'' - Prisustvo predavanju ,,Bezbednost dece na internetu'' - Učešće u organizaciji takmičenja ,,Misliša'' - Sastanak sa tehničkim osoblјem škole - Prisustvo gradskom aktivu direktora - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom - Analiza kvaliteta pisanih priprema nastavnika - Poseta časovima redovne nastave - Analiza stepena realizovanosti Razvojnog plana škole - Pregled pedagoške dokumentacije APRIL - Organizovanje i pripremanje sednice Školskog odbora - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kulturu i sport Gradskom upravom Subotica i Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Učestvovanje u analizi i prezentovanje rezultata Upitnika vezanog za izostanke - Prisustvo gradskom aktivu direktora - Organizacija edukativnih radionica u školi ,,Igram fer i van terena'' - Kontrola i u vid u relizaciju Akcionog plana za vaspitno delovanje - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom - Pripreme, vođenje i učešće na sednicama Odelјenjskog i Nastavničkog veća,Pedagoškog kolegijuma na 3. tromesečju - Organizovanje i pripremanje sednice Školskog odbora i Pedagoškog kolegijuma - Analiza realizacije fonda časova nastavnih i vannastavnih aktivnosti - Praćenje učestvovanja učenika na školskim takmičenjima - Uvid u rad odelјenjskih zajednica - Poseta časovima redovne nastave - Koordiniranje izvođenje inicijalnog prijemnog za učenike 8. razreda - Organizacija izložbe slika od slame u školi MAJ - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kulturu i sport Gradskom upravom Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom - Izrada predloga zaduženja nastavnika u nastavi i ostalim vidovima neposrednog rada sa učenicima - Poseta časovima redovne nastave - Učešće u analizi rezultata samovrednovanja - Priprema skice programa rada za sledeću školsku godinu, predlog podele poslova i radnih zadataka - Učešće u organizaciji proslave Male mature za učenike 8. razreda u školi - Početak priprema za polaganje završnog ispita za učenike 8. razreda JUN - Organizovanje i pripremanje sednice Školskog odbora i Pedagoškog kolegijuma - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kultru i sport Gradskom upravom Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom

 • 18

  - Prisustvo sastanku direktora i rukovodioca stručnih veća Srpskog I Hrvatskog jezika i Matematike povodom Završnog ispita - Obuka dežurnih nastavnika za dežurstvo na završnom ispitu - Učešće u analizi rezultata koje su učenici postigli na takmičenjima - Pripreme, vođenje i učešće na sednicama Odelјenjskih , Nastavničkog veća I Pedagoškog kolegijuma na kraju školske godine - Praćenje i stručna pomoć nastavnicima u izradi Školskih programa - Analiza realizacije Razvojnog plana škole - Pregled objekata i predlog poslova koje treba uraditi tokom raspusta na uređivanju školske zgrade i okoline - Uvid i kontrola vođenja pedagoške dokumentacije. - Organizovanje Završnog ispita za učenike 8. razreda i analiza rezultata učenika - Organizacija upisa učenika u srednje škole - Organizacija okružne žalbene komisije za rezultate Završnog ispita AVGUST - Stalna saradnja sa pravnom, finansijskom i PP službom, nastavnicima, odelјenjskim starešinama, učenicima, roditelјima, rukovodiocima stručnih veća, aktivom direktora, Odelјenjem za obrazovanje, socijalna pitanja, kultru i sport Gradskom upravom Subotica, Školskom upravom u Somboru, Ministarstvom prosvete, i dr. institucijama i organizacijama - Stalno praćenje propisa na kojima se zasniva rad škole i rukovođenje školom - Prisustvo gradskom aktivu direktora - Izrada i podnošenje izveštaja o radu škole nadležnim organima - Izrada i podnošenje izveštaja o radu direktora škole nadležnim organima - Prijavlјivanje viškova i potreba MPNTR - Organizacija i prijem novih radnika u kolektiv - Učešće u organizaciji i nadgledanje realizacije popravnih ispita - Izrada Godišlјeg plana rada direktora - Izrada Godišnjeg plana rada škole za školsku 2019/20. godinu - Izrada rasporeda časova za šk. 2019/20. godinu - Izrada rasporeda dežurstava nastavnika - Organizacija i nadgledanje tehničkih priprema za početak školske godine i svečani prijem prvaka - Izrada 40-časovne radne nedelјe za zaposlene - Nadgledanje i prijem besplatnih udžbenika za učenike

  2.5. Školski odbor

  IZVEŠTAJ SA SEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

  Izveštaj sa sednica Školskog odbora OŠ „Matija Gubec“ Tavankut u školskoj 2018/2019. godini

  U školskoj 2018/2019. godini održano je sedam sednica Školskog odbora OŠ „Matija Gubec“ Tavankut. Prva sednica održana je dana 13.9.2018. godine i na njoj je bilo prisutno 8 članova Školskog odbora. Na sednici su usvojeni: Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za školsku 2017/2018. godinu, Izveštaj o radu direktorice škole za školsku 2017/2018. godinu, Godišnji plan rada škole za školsku 2018/2019. godinu, Pravila ponašanja dece, učenika, zaposlenih, roditelja odnosno drugih zakonskih zastupnika i drugih lica u OŠ „Matija Gubec“ Tavankut; Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Matija Gubec“ Tavankut, Pravilnik o radu škole u OŠ „Matija Gubec“ Tavankut, Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u OŠ „Matija Gubec“ Tavankut, Pravilnik o vaspitnoj, vaspitno disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika OŠ „Matija Gubec“ Tavankut.

  Dana 30.11.2018. godine održana je druga sednica Školskog odbora telefonskim putem i na njoj je doneta odluka o usvajanju treće izmene Finansijskog plana za 2018. godinu. Sednici su prisustvovali svi članovi Školskog odbora.

  Treća sednica Školskog odbora je održana dana 22.1.2019. godine i na njoj je usvojen Finansijski plan za 2019. godinu. Članovi Školskog odbora su dali saglasnost na raspisivanje konkursa za Erasmus + i donesen je aneks Školskog razvojnog plana. Sednici je prisustvovalo šest članova Školskog odbora.

  Četvrta sednica Školskog odbora održana je dana 25.2.2019. godine telefonskim putem i na njoj je doneta odluka o usvajanju Završnog računa za 2018. godinu. Sednici su prisustvovali svi članovi Školskog odbora.

 • 19

  Peta sednica Školskog odbora održana je dana 4.3.2019. godine na kojoj je prisustvovalo šest članova Školskog odbora koji su doneli odluku o usvajanju predloga Plana nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada u OŠ “Matija Gubec” Tavankut.

  Šesta sednica Školskog odbora održana je dana 21.3.2019. godine i njoj je prisustvovalo sedam članova

  Školskog odbora. Članovi Školskog odbora su doneli odluku da se uskladi radno pravni status direktora sa odredbama zakona. Članovi Školskog odbora su doneli odluku da se usvaja novi predlog nadoknade časova propuštenog obrazovno-vaspitnog rada s obzirom da nas je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice obavestio da nece dati saglasnost na predlog koji obuhvata nadoknadu časova za vreme prolećnog raspusta.

  Sedma sednica Školskog odbora održana je dana 18.4.2019. godine i sednici je prisustvovalo sedam članova Školskog odbora. Članovi Školskog odbora su doneli odluku da se žalba na rešenje zaposlene Kate Bošnjak odbaci kao neblagovremena. Doneta je odluka o formiranju Komisije za sprovođenje postupka utvrđivanja zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba.

  2.6. IZVEŠTAJ SA SEDNICA SAVETA RODITELJA

  Izveštaj sa sednica Saveta roditelja OŠ „Matija Gubec“ Tavankut u školskoj 2018/2019. godini

  U školskoj 2018/2019. godini održano je tri sednice Saveta roditelja OŠ „Matija Gubec“ Tavankut. Prva sednica održana je dana 13.9.2018. godine i na njoj je bilo prisutno 23 člana Saveta roditelja. Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Saveta roditelja. Za predsednicu Saveta roditelja je izabrana Dijana Jakovčević jednoglasno. Za zamenika predsednika je izabran Marijan Davčik jednoglasno. Članovi saveta roditelja upoznati sa Izveštajem o realizaciji programa rada škole za školsku 2017/2018. godinu. Članovi Saveta roditelja upoznati sa Izveštajem direktorice škole za školsku 2017/2018. godinu. Članovi Saveta roditelja upoznati sa Godišnjim planom rada škole za školsku 2018/2019. godinu. Donesena Odluka da se za osigurenje učenika izabere Osiguravajuća kuća DDOR- Novi Sad sa premijom osiguranja od 450,00 dinara po učeniku. Doneta Odluka da roditeljski dinar iznosi 100,00 dinara po kvartalu. Izabrani su predstavnici u školske timove. Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Predlog Branka Milojević i Andreja Stanković. Nakon glasanja članovi Saveta roditelja jednoglasno izabrali Andreju Stanković za člana tima.Tim za inkluzivno obrazovanje.Predlog Dijana Benedek, predlog jednoglasno usvojen. Opštinski savet roditelja. Predlog Branka Milojević i Andreja Stanković.Nakon glasanja članovi Saveta roditelja jednoglasno izabrali Andreju Stanković za predstavnika u Opštinskom savetu roditelja, a za zamenika je izabrana Branka Milojević. Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove. Predlog Dijana Benedek, predlog jednoglasno usvojen. Članovi Saveta roditelja obavešteni o izabranim udžbenicima za prvi i peti razred. Članovi Saveta roditelja upoznati sa Pravilnikom o školskom kalendaru za školsku 2018/2019. Godinu

  Druga seednica Saveta roditelja održana je dana 4.3.2019. godine sa početkom u 18:00 časova. Na drugoj sednici razmatran je i usvojen predlog plana nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada za dane 18-22 februara 2019. godine.

  Treća seednica Saveta roditelja održana je dana 25.3.2019. godine sa početkom u 14:00 časova telefonskim putem Na trećoj sednici ponovo je razmatran i usvojen predlog plana nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada za dane 18-22 februara 2019. godine, s obzirom da je škola obaveštena da neće dobiti saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice ako je nadoknada planirana za vreme prolećnog raspusta.

 • 20

  2.6. Izveštaj o radu stručnih veća i timova

  Rad stručnih veća odvijao se prema godišnjem programu rada . Veća su se bavila planiranjem nastavnog rada , organizaciono- tehničkim pripremama , organizacijom slobodnih aktivnosti , dopunske , dodatne nastave, organizacijom i provođenjem završnog ispita i organizacijom takmčenja. U protekloj školskoj godini bili su zastupljeni stručni aktivi učitelja prvih razreda , stručni aktiv učitelja drugih razreda, stručni aktiv učitelja trećeg i četvrtog razreda, nastavnika prirodne grupe predmeta , društveno - jezičke grupe predmeta,i nastavnika matematike . U okviru ovog vida stručnog usavršavanja nastavnika i učitelja, realizovane su sledeće aktivnosti: izrada planova redovne, dodatne, dopunske nastave i slobodnih aktivnosti, priprema učenika za takmičenje, predlozi za poboljšanje uspeha učenika, priprema učenika za završni ispit ( prirodno - matematička i društveno - jezička grupa predmeta ). Prema planu rada aktiva u toku godine vršene su analize uspeha učenika kao i dogovor oko načina prevazilaženja uočenih problema. Osim toga u okviru izveštaja o prisustvu seminarima nastavnici su se upoznavali sa tim sadržajima i novinama u radu. Rad stručnog veća prvih razreda odvijao se prema planu koji je dogovoren krajem augusta . Tada je usaglašen način pisanja priprema , dogovoreno je da će učestvovati u onim konkursima koji su prilagođeni uzrastu prvaka. Na kraju kvartala učenici su postigli podjednake rezultate u nastavi početnog čitanja i pisanja , a uočena su i deca koja imaju poteškoća u savlađivanju početnog gradiva prvog razreda.Dečja nedelja je održana u sva tri objekta i utisci su veoma pozitivni.Na kraju prvog polugodišta učenici su prema svojim mogućnostima savladali gradivo.Rezultati su upoređeni po odeljenjima i zaključak je da su oni približno očekivanim i slični po odeljenjima. Dogovoren je način rada i neophodne izmene u radu sa učenicima koji su postigli slabije rezultate , kao i konstantno praćenje . Da bi se rezultati rada poboljšali potrebno je individualizovati nastavu za te učenike. Rad veća drugog , trećegi četvrtog razreda odvijao se u okviru priprema za rad, praćenja napredovanja učenika , vrednovanja rada, dogovora oko mera za pomoć učenicima , uz saradnju sa pedagogom, dogovora i priprema za ambijentalnu nastavu – Goč, priprema i rezultati sa takmičenja “Misliše”, ,učešće na međunarodnom konkursu “Bogatstvo različitosti” i “Čitam i skitam”,razmena iskustava u relizaciji ambijentalne nastave, razmena iskustva u realizaciji nastave Čuvari prirode u Zoo vrtu, predlozi za poboljšanje rada u narednoj godini. U okviru plana rada stručnog aktiva prirodno – matematičkog područja predmetni nastavnici napravili su spiskove učenika koji trebaju pohađati dodatnu i dopunsku nastavu, pripremna nastava za završni ispit, pripreme za međunarodno takmičenje “Misliša”, organizovanje školskog takmičenja ., učestvovanje na opštinskom takmičenju, izveštaj i analiza o rezultatima takmičenja, analiza napredovanja učenika u pripremama za završni , analiziranje uspeha učenika.Učenici škole su postigli zapažene rezultate jer se troje njih plasiralo u viši rang takmičenja.Zaključak je da se naredne godine ranije počne sa formiranjem i pripremamam tima za naredna takmičenja.Rezultatai probnog testiranja za završni ispit bili su na očekivanom nivou. Stručno veće društvene grupe predmeta raspravljalo je o udžbenicima o utvrđivanju i ujednačavanju kriterijuma ocenjivanja, o standardima za društvene predmete,održavanju dopunske i dodatne nastave, pripremi učenika za takmičenja,o izboru udžbenika za sledeću školsku godinu.

  2.7.Timovi za samovrednovanje

  Nakon izbora ključnih oblasti timovi su pristupili prikupljanju podataka i odgovarajućih dokaza kako bi sagledali sve postojeće elemente za vrednovanje. Za svako područje vrednovanja članovi stručnog tima prikupljali su valjane i pouzdane dokaze .Prilikom obrade podataka tim je primenjivao one statističke metode za koje poseduje odgovarajuća metodološka znanja. U procesu samovrednovanja primenjivale su se različite tehnike i instrumenti. Na osnovu predloga mera za unapređivanje urađeni su akcioni planovi.

  CILJEVI AKCIONOG PLANA ZA OBLAST SAMOVREDNOVANJA

  OBLAST SAMOVREDNOVANJA: NASTAVA I UČENJE

  Školska 2018/19. godina

  OPŠTI CILJ OBLASTI SAMOVREDNOVANJA: INDIKATORI USPEŠNOSTI:

 • 21

  Kvalitetna nastava Opšti uspeh učenika- Postignuti rezultati na takmičenjima Rezultati završnog ispita

  SPECIFIČNI CILJEVI OBLASTI SAMOVREDNOVANJA:

  OČEKIVANI REZULTATI ZA SPECIFIČNE CILJEVE: INDIKATORI:

  SPECIFIČNI CILJ 1.1.

  Unapređivanje sticanja znanja na času

  1.1.1. Zainteresovanost učenika Aktivno učestvovanje učenika u

  radu Učenici iznose primere i komentare

  1.1.2. Korišćenje dostupnih izvora znanja

  Korišćenje interneta Pisani materijali

  1.1.3. Razumevanje i obrazlaganje rešenja

  Procena tačnosti rešenja Sposobnost obrazlaganja

  SPECIFIČNI CILJ 1.2.

  Prilagođavanje rada potrebama učenika

  1.2.1. Prilagođavanje materijala individualnim karakteristikama učenika

  Individualan rada IOP Materijal za rad po nivoima

  1.2.2. Prilagođavati tempo i vreme potrebama učenika

  Pomoćni materijal Izbor zadataka po nivoima

  SPECIFIČNI CILJ 1.3.

  Učenje raznim tehnikama učenja

  1.3.1.Nastavnik uči učenika da postavljaju sebi ciljeve u učenju

  Usmeravanje putem potpitanja Primena znanja

 • 22

  AKCIONI PLAN ZA OBLAST SAMOVREDNOVANJA

  SPECIFIČNI CILJ 1.1. Unapređivanje sticanja znanja na času OČEKIVANI REZULTAT 1.1.1.

  Zainteresovanost učenika

  INDIKATORI Aktivno učestvovanje učenika u radu Učenici iznose primere i komentare

  Aktivnosti Period realizacije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikacije

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potrebna

  1.1.1.1. Organizovanje seminara aktivne nastave

  Prvi i treći kvartal

  Veća motivisanost učenika

  Izveštaji o održanim seminarima

  Uverenje Direktor Nastavno osoblje -

  1.1.1.2.

  Ogledni časovi Nakon održanih seminara

  Uspešna primena usvojenih metoda

  Pisana priprema Izveštaji

  Realizator oglednog časa

  Direktor, pedagog, nastavno osoblje

  -

  1.1.1.3.

  Ugledni časovi

  Nakon održanih oglednih časova

  Uspešna primena usvojenih metoda

  Pisana priprema Izveštaji

  Realizator uglednog časa

  Direktor, pedagog, nastavno osoblje

  1.1.1.4.

  Otvorena vrata Tokom školske godine

  Uvid roditelja u nastavni proces

  Pripreme i dnevnik rada

  Evaluacija i Izveštaji Nastavnici

  Nastavno osoblje i roditelji

 • 23

  OČEKIVANI REZULTAT 1.1.2.

  1.1.2. Korišćenje dostupnih izvora znanja

  INDIKATORI Korišćenje interneta Pisani materijali

  Aktivnosti Period realizacije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikacije

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potreb

  na 1.1.2.1.

  Osposobljavanje učenika za rad na internetu

  Početak školske godine

  Lakoća pronalaska potrebnih informacija

  Postizanje boljih retultata

  Svedočanstva, diplome i izveštaji

  Direktor i nastavno osoblje

  1.1.2.2. Osposobljavanje učenika za efikasno pronalaženje potrebnog štampanog materijala za rad

  Početak školske godine

  Lakoća pronalaska potrebnih informacija

  Postizanje boljih retultata

  Svedočanstva, diplome i izveštaji

  Direktor i nastavno osoblje

  OČEKIVANI REZULTAT 1.1.3.

  1.1.3. Razumevanje i obrazlaganje rešenja

  INDIKATORI

  Procena tačnosti rešenja Sposobnost obrazlaganja

  Aktivnosti Period realizacije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikacije

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potre

  bna 1.1.3.1. Primena odgovarajućih metoda aktivne nastave

  Tokom školske godine

  Samostalnost u radu

  Pismene i usmene provere

  Opšti uspeh Rezultati na takmičenjima Završni ispit

  Predmetni nastavnik

  Direktor Pedagog Ostali predmetni nastavnici

  1.1.3.2.

  Osposobljavanje veštinom obrazlaganja

  Tokom školske godine

  Argumentovano obrazlaganje vlastitog postupka

  Pismene i usmene provere

  Opšti uspeh Rezultati na takmičenjima Završni ispit

  Predmetni nastavnik

  Direktor Pedagog Ostali predmetni nastavnici

  1.1.3.3.

  Osposobljavanje za diskusiju na zadatu temu

  Tokom školske godine

  Kultura govora Usmeno izražavanje

  Izveštaji o sprovedenim aktivnostima

  Predmetni nastavnici

  Odgovarajući aktivi

  SPECIFIČNI CILJ 1.2.

  Prilagođavanje rada potrebama učenika

  OČEKIVANI REZULTAT 1.2.1.

  Prilagođavanje materijala individualnim karakteristikama učenika

  INDIKATORI

  Individualan rad IOP Materijal za rad po nivoima

 • 24

  Aktivnosti Period

  realizacije

  Očekivani rezultat

  za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikac

  ije Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/pot

  rebna

  1.2.1.1.

  Izrada IOP-a

  Početak školske godine

  Savladavanje predviđenog gradiva

  Planovi i pripreme

  Revizija Učitelji i predmetni nastavnivi

  Pedagog Učitelj-predmetni nastavnik Roditelj

  1.2.1.2.

  Izrada materijala po nivoima

  Tokom školske godine

  Ovladavanje predviđenim gradivom

  Pismene i usmene provere

  Sveske Portfolio Opšti uspeh

  Učitelji i predmetni nastavnivi Direktor Pedagog Roditelj

  12.1.3.

  Otvorena vrata

  Tokom školske godine

  Uvid roditelja u nastavni proces

  Pripreme i dnevnik rada

  Evaluacija i Izveštaji

  Nastavnici

  Nastavno osoblje i roditelji

  1.2.1.4.

 • 25

  OČEKIVANI REZULTAT 1.2.2.

  Prilagođavati tempo i vreme potrebama učenika

  INDIKATORI Pomoćni materijal Izbor zadataka po nivoima

  Aktivnosti Period realizacije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikacij

  e

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potreb

  na 1.2.2.1.

  Izrada IOP-a Početak školske godine

  Savladavanje predviđenog gradiva

  Planovi i pripreme Revizija

  Učitelji i predmetni nastavnivi

  Pedago Učitelj-predmetni nastavnik Roditelj

  1.2.2.2.

  Izrada pomoćnog materijala

  Tokom školske godine

  Usklađivanje tempa i rada sa pptrebama učenika

  Pomoćni materijal Revizija

  Učitelji i predmetni nastavnivi

  Pedagog Učitelj-predmetni nastavnik Roditelj

  SPECIFIČNI CILJ 1.3.

  Učenje raznim tehnikama učenja

  OČEKIVANI REZULTAT 1.3.1.

  Nastavnik uči učenika da postavljaju sebi ciljeve u učenju

  INDIKATORI

  Usmeravanje putem potpitanja Primena znanja

  Aktivnosti

  Period realizac

  ije Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo

  verifikacije

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potrebna

  1.3.1.1. Organizovanje seminara ”Učimo da učimo”

  Početak školske godine

  Veća motivisanost učenika

  Izveštaji o održanim seminarima

  Uverenje Direktor

  Nastavno osoblje

  1.3.1.2.

  Ogledni čas

  Nakon održanih seminara

  Uspešna primena usvojenih metoda

  Pisana priprema

  Izveštaji Realizator oglednog časa

  Direktor, pedagog, nastavno osoblje

  1.3.1.3.

  Ugledni čas

  Nakon održanih seminara

  Uspešna primena usvojenih metoda

  Pisana priprema

  Izveštaji Realizator uglednog časa

  Direktor, pedagog, nastavno

 • 26

  osoblje

  1.3.1.4.

 • 27

  OBLAST SAMOVREDNOVANJA: RESURSI

  Školska 2018/19. godina

  OPŠTI CILJ OBLASTI SAMOVREDNOVANJA: INDIKATORI USPEŠNOSTI:

  Utvrđivanje i poboljšanje stanja ljudskih i materijalno - tehničkih resursa u cilju unapređenja kvaliteta nastave

  Adekvatna stručna osposobljenost zaposlenih Odgovarajuća materijalno – tenička opremljenost

  SPECIFIČNI CILJEVI OBLASTI SAMOVREDNOVANJA:

  OČEKIVANI REZULTATI ZA SPECIFIČNE CILJEVE: INDIKATORI:

  SPECIFIČNI CILJ 1.1.

  Odgovarajuća stručna osposobljenost nastavnog kadra i kontinuirano usavršavanje

  1.1.1. Stručnost zaposlenih Dosijei zaposlenih Lični portfolio

  1.1.2. Kvalitetna nastava Zapisnici sa poseta časovima

  SPECIFIČNI CILJ 1.2.

  Opremljenost kabineta savremenim nastavnim sredstvima i njihova redovna upotreba

  1.2.1. Savremeno opremljeni kabineti

  Inventar (popis nastavnih sredstava) Popis potrebnih sredstava za

  unapređenje nastave 1.2.2. Redovno korišćenje dostupnih nastavnih sredstava

  Broj održanih časova uz upotrebu određenih nastavnih sredstava

  SPECIFIČNI CILJ 1.3.

  Veća upotreba resursa lokalne sredine i odgovarajućih ustanova kroz veću saradnju

  1.3.1. Kvalitetnija i sadržajnija nastava kroz upotrebu resursa lokalne sredine

  Izveštaji o posetama Časovi ambijentalne nastave

  1.3.2. Zajedničke akcije Zajednički projekti Izveštaji o akcijama Realizovane radionice

 • 28

  AKCIONI PLAN ZA OBLAST SAMOVREDNOVANJA

  SPECIFIČNI CILJ 1.1. Odgovarajuća stručna osposobljenost nastavnog kadra i kontinuirano usavršavanje OČEKIVANI REZULTAT 1.1.1.

  Stručnost zaposlenih

  INDIKATORI Dosijei zaposlenih Lični portfolio

  Aktivnosti Period realiza

  cije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za aktivnost)

  Sredstvo verifikacije

  Odgovorna osoba

  Partneri

  Sredstva postojeća/potrebn

  a 1.1.1.1. Raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos

  Početak školske godine

  Stručnost zaposlenih

  Raspisan konkurs

  Konkursna dokumentacija Pravnik - -

  1.1.1.2. Utvrđivanje stanja i potreba zaposlenih za stručnim usavršavanjem

  Tokom godine

  Uvid u potrebe za usavršavanjem

  Spisak zaposlenih sa satima stručnog usavršavanja

  Zapisnik sa sastanka tima

  Tim za stručno usavršavanje

  - -

  1.1.1.3.

  Plan stručnog usavršavanja

  Početak godine

  Lični plan profesionalnog razvoja

  Lični plan profesionalnog razvoja

  Lični plan profesionalnog razvoja

  Pedagog - -

  1.1.1.4. Stručno usavršavanje zaposlenih

  Tokom godine

  Povećane kompetencije zaposlenih

  Seminari, obuke, tribine, radionice . . .

  Odgovarajući sertifikati Pedagog - -

 • 29

  OČEKIVANI REZULTAT 1.1.2. Kvalitetna nastava

  INDIKATORI Zapisnici sa poseta časovima

  Aktivnosti Period realizacije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikacije

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potrebna

  1.1.2.1. Poseta časovima u cilju utvrđivanja kompetencija nastavnika i kvaliteta nastave

  Tokom godine

  Uvid u kvalitet nastave

  Poseta časovima

  Izveštaj o poseti časovima

  Pedagog, direktor, stručni aktiv

  - -

  SPECIFIČNI CILJ 1.2. Opremljenost kabineta savremenim nastavnim sredstvima i njihova redovna upotreba OČEKIVANI REZULTAT 1.2.1.

  Savremeno opremljeni kabineti

  INDIKATORI Inventar (popis nastavnih sredstava) Popis potrebnih sredstava za unapređenje nastave

  Aktivnosti Period realizacije

  Očekivani rezultat za aktivnost

  Indikator (za

  aktivnost)

  Sredstvo verifikacije

  Odgovorna osoba Partneri

  Sredstva postojeća/potrebna

  1.2.1.1. Popis postojećih nastavno – materijalnih sredstava i njihovog stanja

  Školska godina 2018/19.

  Katalog postojećih sredstava po kabinetima

  Inventar

  Katalog postojećih sredstava po kabinetima

  Profesori predmetne i razredne nastave

  - -

  1.2.1.2. Popis potrebnih sredstava za unapređenje nastave

  Tokom godine

  Lista potrebnih nastavnih sredstava po kabinetima

  Sastanci predmetnih stručnih veća

  Lista potrebnih nastavnih sredstava po kabinetima

  Profesori predmetne i razredne nastave

  - -

  12.1.3. Nabavka novih nastavnih sredstava kroz projekte

  Tokom god