PROVOENJE EKSTERNE MATURE srednje .eksterna matura predvi‘ena Pravilnikom o polaganju eksterne

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROVOENJE EKSTERNE MATURE srednje .eksterna matura predvi‘ena Pravilnikom o polaganju...

 • 2016.

  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KANTON SARAJEVO

  UPUTSTVO ZA

  PRIPREMU I

  PROVOĐENJE

  EKSTERNE MATURE

  - srednje škole -

 • UPUTSTVO ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE EKSTERNE MATURE

  - srednje škole - Verzija 1

  Sarajevo, mart 2016

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO

  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 • UPUTSTVO ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE EKSTERNE MATURE

  2 od 44

  S A D R Ž A J

  1. Uvodna riječ Ministarstva ............................................................................................................... 5

  2. UVOD ............................................................................................................................................... 6

  3. UPUTSTVO ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE EKSTERNE MATURE ...................................................... 7

  3.1 Informacioni sistem EMIS/e-matura ....................................................................................... 7

  3.1.1 Pohrana i čuvanje podataka .................................................................................................. 8

  3.2 Objava materijala u vezi pripreme i provođenja eksterne mature ......................................... 8

  3.3 Ispitni katalog ........................................................................................................................... 9

  3.4 Prijave za polaganje mature (obrazac EM1) ........................................................................... 9

  3.5 Identifikacioni obrazac EM2 .................................................................................................. 10

  3.6 Predlaganje i imenovanje nastavnika za članove školske maturalne komisije od strane škola

  ............................................................................................................................................... 10

  3.7 Pripreme u školi ..................................................................................................................... 11

  4. PROVOĐENJE ISPITA ...................................................................................................................... 13

  4.1 Priprema učionica ................................................................................................................. 13

  4.2 Preuzimanje ispitnih testova putem sistema EMIS/e-matura i raspodjela ispitnih testova po

  učionicama ........................................................................................................................................ 13

  4.3 Dolazak učenika na ispite ...................................................................................................... 14

  4.4 Podjela i preuzimanje testova učenicima i tok samog ispita ................................................ 14

  4.5 Nadgledanje ispita ................................................................................................................. 15

  4.6 Kašnjenje učenika ................................................................................................................... 15

  5. VREDNOVANJE TESTOVA ............................................................................................................... 16

  5.1 Provjera brojnog stanja testova ............................................................................................ 16

  5.2 Bodovanje testova ................................................................................................................ 16

  6. OBJAVA REZULTATA ....................................................................................................................... 17

  7. ŠTAMPANJE UVJERENJA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE ....................................................... 18

  8. PRILOZI .......................................................................................................................................... 19

  Prilog 1 ............................................................................................................................................... 20

  Prilog 2 ............................................................................................................................................... 22

  Prilog 3 ............................................................................................................................................... 25

  Prilog 4 ............................................................................................................................................... 26

  file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208056 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208057 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208058 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208059

 • UPUTSTVO ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE EKSTERNE MATURE

  3 od 44

  Prilog 5 ............................................................................................................................................... 27

  Prilog 6 ............................................................................................................................................... 29

  Prilog 7 ............................................................................................................................................... 30

  9. OBRASCI ............................................................................................................................................. 31

  Obrazac EM1 ..................................................................................................................................... 32

  Obrazac EM2 ..................................................................................................................................... 33

  Obrazac EM3 ..................................................................................................................................... 34

  Obrazac EM4 ..................................................................................................................................... 35

  Obrazac EM5 ..................................................................................................................................... 36

  Obrazac EM6 ..................................................................................................................................... 37

  Obrazac EM7 ..................................................................................................................................... 38

  Obrazac EM8 ..................................................................................................................................... 39

  Obrazac EM9 ..................................................................................................................................... 40

  Obrazac EM10 ................................................................................................................................... 41

  Obrazac EM11 ................................................................................................................................... 42

  Obrazac EM12 ................................................................................................................................... 43

  file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208060 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208061 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208062 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208064 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208065 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208066 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20nakon%20snimanja/2014/Eksterna%20matura/Uputstvo/Upute%20za%20pripremu%20i%20provođenje%20ispita%20eksterne%20mature%20verzija%201.1.docx%23_Toc389208067 file:///C:/Users/mersida.fazlagic/Dokumenti%20na