28
PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA 2. Europski dani biomase 2007. 9. Europski dani biomase regija 2007. Denis Ivanov dipl. ing. Našice, kolovoz 2007.

PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

  • Upload
    halen

  • View
    60

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA. 2. Europski dani biomase 2007. 9. Europski dani biomase regija 2007. Denis Ivanov dipl. ing. Našice, kolovoz 2007. Investicijska odluka. Prikupljanje osnovnih informacija proizvodi – biogoriva, biodizel zakonska regulativa stanje na tržištu - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

PROIZVODNJA BIODIZELA

INVESTICIJSKA ODLUKA

2. Europski dani biomase 2007.9. Europski dani biomase regija 2007.

Denis Ivanov dipl. ing.Našice, kolovoz 2007.

Page 2: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Investicijska odluka

• Prikupljanje osnovnih informacija• proizvodi – biogoriva, biodizel• zakonska regulativa• stanje na tržištu• postupci proizvodnje - tehnologija• mogućnosti financiranja

Neophodno potrebno za donošenje odluke je

INVESTICIJSKA STUDIJA

Page 3: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Temeljne vrijednosti za izradu studije

Proizvodi: Biodizel Glicerol sirovi

Kapacitet: 20.000 tona biodizela na godinu 3.400 tona glicerola sirovog na godinu

Početak projekta: 01.01.2007.

Početak proizvodnje: 01.01.2009.

Trajanje projekta: 10 godina

Ulaganja: Osobna sredstva: Kreditna sredstva:

Početak korištenja kredita 01.06.2007. Tržišna diskontna stopa 4 % Stopa poreza na dobit 20 %

Valuta: EUR

Page 4: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Sadržaj studije

1. Uvod

2. Podaci o investitoru

3. Opis budućeg poslovanja

4. Ocjena razvojnih mogućnosti ulaganja

5. Lokacija5.1. Opis postojeće lokacije

5.2. Zaštita i utjecaj projekta na lokaciju

6. Tehničko-tehnološki elementi ulaganja

7. Analiza tržišta7.1. Tržište nabave

7.2. Tržište prodaje s ocjenom ostvarenja prihoda

8. Dinamika realizacije ulaganja

Page 5: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Sadržaj studije

9. Ekonomsko financijska analiza9.1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu

9.2. Ulaganje u obrtna sredstva

9.3. Struktura ulaganja

9.4. Izvori financiranja i obračun kreditnih obveza

9.5. Projekcija troškova9.5.1. Troškovi amortizacije

9.5.2. Troškovi bruto plaća

9.5.3. Troškovi sirovina i materijala

9.5.4. Troškovi usluga

9.5.5. Ostali troškovi poslovanja

9.5.6. Ostali financijski troškovi

9.6. Projekcija računa dobiti i gubitka

9.7. Financijski tijek

Page 6: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Sadržaj studije

9.8. Projekcija bilance

9.9. Financijsko-tržišna ocjena9.9.1. Statička ocjena investicije

9.9.2. Dinamička ocjena investicije

9.9.2.1. Ocjena djelotvornosti ulaganja

9.9.2.2. Rentabilnost investicije

9.9.2.3. Ocjena likvidnosti investicije

9.9.2.4. Razdoblje povrata uloženih sredstava

9.9.2.5. Neto sadašnja vrijednost investicije

9.9.3.6. Interna stopa rentabilnosti

10. Analiza osjetljivosti investicije

11. Zaključak

Page 7: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Tržište nabave

Sirovina

% udio u normativu na bazi 1

tone

cijena/t u EURcijena sir. za 1

tonu u EUR

Repičino ulje 90,31 775 700

metanol 8,78 350 31

katalizator 0,67 470 3

Aditiv 0,23 650 2

UKUPNO 100   735

Sirovina

% udio u normativu na bazi 1

tone

cijena/t u EURcijena sir. za 1

tonu u EUR

Sojino ulje 90,31 720 650

metanol 8,78 350 31

katalizator 0,67 470 3

Aditiv 0,23 650 2

UKUPNO 100   686

Page 8: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Tržište nabave

Prilikom izračuna troškova sirovina u prvoj godini proizvodnje polazi se od maksimalne cijene sirovine od 775 EUR /toni uz planirani godišnji rast cijene ulja za 3%.

Opis   2009 2010 2011 2012 2013

Repičino ulje tona 14.000 16.000 18.000 20.000 20000

cijena / t EUR 775 798 822 847 872

Trošak sirovina EUR 10.850.000 12.772.000 14.799.555 16.937.269 17.445.387

 

Opis   2014 2015 2016 2017 2018

Repičino ulje tona 20000 20000 20000 20000 20000

cijena / t EUR 898 925 953 982 1011

Trošak sirovina EUR 17.968.748 18.507.811 19.063.045 19.634.936 20.223.984

Page 9: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Tržište prodaje s ocjenom ostvarenja prihoda

Opis jed. 2009 2010 2011 2012 2013

Maksimalni kapacitet proizvodnje biodizela t 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

% kapaciteta proizvodnje % 70 80 90 100 100

Ukupna godišnja proizvodnja t 16.380 18.720 21.060 23.400 23.400

Plan proizvodnje Biodizela t 14.000 16.000 18.000 20.000 20.000

Plan proizvodnje glicerola sir. t 2.380 2.720 3.060 3.400 3.400

 

Opis jed. 2014 2015 2016 2017 2018

Maksimalni kapacitet proizvodnje biodizela t 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

% kapaciteta proizvodnje % 100 100 100 100 100

Ukupna godišnja proizvodnja t 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400

Plan proizvodnje Biodizela t 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Plan proizvodnje glicerola sir. t 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

Page 10: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Tržište prodaje s ocjenom ostvarenja prihoda

Planirana proizvodnja od 2009. do 2018.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018godine

ton

e Biodizel

Glicerinsko gorivo

Page 11: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Tržište prodaje s ocjenom ostvarenja prihoda

Opis  jed. 2009 2010 2011 2012 2013

Biodizel t 14.000 16.000 18.000 20.000 20.000

cijena / t EUR 880 906 934 962 990

Prihod od Biodizela EUR 12.320.000 14.502.400 16.804.656 19.231.995 19.808.955

 

Glicerol sirovi t 2.380 2.720 3.060 3.400 3.400

cijena / t EUR 70 72 74 76 79

Prihod od Glicerola sirovog EUR 166.600 196.112 227.245 260.069 267.871

UKUPAN PRIHOD PRODAJE EUR 12.486.600 14.698.512 17.031.901 19.492.064 20.076.826

 

Opis   2014 2015 2016 2017 2018

Biodizel t 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

cijena / t EUR 1020 1051 1082 1115 1148

Prihod od Biodizela EUR 20.403.224 21.015.320 21.645.780 22.295.153 22.964.008

 

Glicerol sirovi t 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

cijena / t EUR 81 84 86 89 91

Prihod od Glicerola sirovog EUR 275.907 284.184 292.710 301.491 310.536

UKUPAN PRIHOD PRODAJE EUR 20.679.131 21.299.505 21.938.490 22.596.645 23.274.544

Page 12: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analizaUlaganje u dugotrajnu imovinu

• Ulaganja su planirana temeljem troškovnika iz Idejnog rješenja za realizaciju projekta te ponuda za kupnju opreme.

Naziv Iznos u EUR

Zemljište 0

Proizvodna hala 1.350.000

* projektiranje i nadzor 150.000

* komunalni doprinos 150.000

* izgradnja 1.050.000

Oprema 1.760.000

Rezervoarski prostor 1.000.000

Osiguranje projekta 50.000

Ostali troškovi 150.000

UKUPNO: 4.310.000

Page 13: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Ulaganje u obrtna sredstva

Pojavni oblik obrtnih sredstavaGodišnjipromet

Koeficijentobrtaja

Danivezivanja

Potrebnaobrt. sred

1. Temeljne sirovine i materijal 12.486.600 12 30 1.040.550

2. Ostali troškovi 62.500 12 30 5.208

3. Zalihe 1.040.550 12 30 86.713

4. Potraživanja 15.233.652 12 30 1.269.471

5. Novac 15.233.652 180 2 84.631

UKUPNE POTREBE 44.056.954     2.486.573

A Dobavljači 10.940.000 9 40 1.215.556

B Porez na dobitak 121.030 9 40 13.448

C Amortizacija 343.500 12 30 28.625

D Rashodi financiranja 181.000 12 30 15.083

E Troškovi osoblja 321.048 12 30 26.754

UKUPNO ODBITNE STAVKE: 11.906.578 12 30 1.299.466

POTREBNA OBRTNA SREDSTVA: 32.150.376 1.187.108

Page 14: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Ulaganje u stalna sredstva

ULAGANJA U STALNA SREDSTVA IZNOS U EUR

Struktura u %

Ulaganja u obrtna sredstva 1.187.108 21,6

Ulaganja u stalna sredstva 4.310.000 78,4

Ukupna ulaganja 5.497.108 100

Struktura ukupnih ulaganja

Ulaganja u stalna sredstva78,40%

Ulaganja u obrtna sredstva 21,60%

Page 15: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Izvori financiranja i obračun kreditnih sredstava

Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.497.108 EUR. Sva potrebna obrtna sredstva (1.187.108 EUR) i dio stalnih sredstava (3.212.892 EUR) financirat će se iz tuđih izvora (kredita) što iznosi 80,04%, a iz vlastitih izvora financirat će se dio stalnih sredstava u iznosu od 1.097.108 EUR što iznosi 19,96%.

IZVORI FINANCIRANJA IZNOS U EUR

Struktura u %

UKUPNO VLASTITA SREDSTVA 1.097.108 19,96

UKUPNO TUĐA SREDSTVA 4.400.000 80,04

SVEUKUPNO SREDSTVA 5.497.108 100

Izvori financiranja

Tuđa sredstva 80%

Vlastita sredstva20%

Page 16: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analizaIzvori financiranja i obračun kreditnih sredstava

Glavnica 4.400.000

Kamatna stopa 4%

Kamatnjak Relativni

Dospijeće Krajem razdoblja

Anuitet Jednak

Broj godina otplate 10 godina

Kapitalizacija Godišnja

Broj godina počeka 0

Anuitet godišnji 542.480

Iznos kamata 1.024.802

Kamatna svota u vrijeme počeka 0

Ukupna kamatna svota 1.024.802

Period Anuitet Kamata Otplata Ostatak duga

1 542.480 176.000 366.480 4.033.520

2 542.480 161.341 381.139 3.652.380

3 542.480 146.095 396.385 3.255.996

4 542.480 130.240 412.240 2.843.755

5 542.480 113.750 428.730 2.415.025

6 542.480 96.601 445.879 1.969.146

7 542.480 78.766 463.714 1.505.432

8 542.480 60.217 482.263 1.023.169

9 542.480 40.927 501.553 521.616

10 542.480 20.865 521.616 0

Page 17: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Troškovi amortizacije planirani su na osnovu planirane nabavne vrijednosti nove dugotrajne imovine. Amortizacija je izračunata linearnom metodom u vijeku trajanja investicije uz primjenu stopa amortizacije: 5% za građevinske objekte i 10% za opremu.

Naziv dugotrajne

imovine

Nova sredstva Ukupno

Nabavna vrij.

% amort

Iznos amort

Nabavna vrij.

% amort

Iznos amort

Zemljište 0 10 0 0 10 0

Građevinski objekti

1.350.000 5 67.500 1.350.000 5 67.500

Oprema 1.760.000 10 176.000 1.760.000 10 176.000

Rezervoarski prostor

1.000.000 10 100.000 1.000.000 10 100.000

Ukupno: 4.110.000   343.500 4.110.000   343.500

Godina NV opremeTrošak

amortizacijeOstatak

vrijednosti

1 4.110.000 343.500 3.766.500

2 4.110.000 343.500 3.423.000

3 4.110.000 343.500 3.079.500

4 4.110.000 343.500 2.736.000

5 4.110.000 343.500 2.392.500

6 4.110.000 343.500 2.049.000

7 4.110.000 343.500 1.705.500

8 4.110.000 343.500 1.362.000

9 4.110.000 343.500 1.018.500

10 4.110.000 343.500 675.000

Page 18: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Troškovi bruto plaća radnika planirani su na osnovu planiranog broja radnika, planirane bruto cijene radnog sata i broja sati rada godišnje. Prosječni rast troškova bruto plaće iznosi 3% godišnje.

Godina

Prosječni broj

radnikaBruto cijena radnog sata

Broj sati rada godišnje

Trošak bruto plaće

1 21 7 45.864 321.048

2 21 7,21 45.864 330.679

3 21 7,43 45.864 340.600

4 21 7,65 45.864 350.818

5 21 7,88 45.864 361.342

6 21 8,11 45.864 372.183

7 21 8,36 45.864 383.348

8 21 8,61 45.864 394.849

10 21 9,13 45.864 418.895

Page 19: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Troškovi sirovina i materijala planirani su u vijeku trajanja investicije prema stopi rasta od 3% godišnje:

GodinaSirovine i materijal Energija

Sitni inventar

Troškovi koncesije

Ukupno sir. i materijal

1 10.850.000 40.000 50.000 0 10.940.000

2 12.772.000 41.200 20.000 0 12.833.200

3 14.799.555 42.436 20.600 0 14.862.591

4 16.937.269 43.709 21.218 0 17.002.196

5 17.445.387 45.020 21.855 0 17.512.261

6 17.968.748 46.371 22.510 0 18.037.629

7 18.507.811 47.762 23.185 0 18.578.758

8 19.063.045 49.195 23.881 0 19.136.121

10 20.223.984 52.191 25.335 0 20.301.511

Page 20: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Troškovi usluga planirani su na osnovu prosječne stope rasta od 3% godišnje:

Godina Marketing OdržavanjeKomunalne

uslugeOstale usluge Ukupno tr. usluga

1 7.000 8.000 8.400 100.000 123.400

2 7.210 8.240 8.652 30.000 54.102

3 7.426 8.487 8.912 31.500 56.325

4 7.649 8.742 9.179 33.075 58.645

5 7.879 9.004 9.454 34.729 61.066

6 8.115 9.274 9.738 36.465 63.592

7 8.358 9.552 10.030 38.288 66.229

8 8.609 9.839 10.331 40.203 68.982

10 9.133 10.438 10.960 44.324 74.855

Page 21: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Ostali troškovi poslovanja planirani su na osnovu prosječne stope rasta od 3% godišnje :

GodinaNaknade tr. radnicima

Reprezenta-cija

Premije osiguranj

aPorezi i dopr.

Bankarske provizije

Ostali troškovi

Ukupno ostali

troškovi

1 5.500 7.000 11.000 6.000 13.000 20.000 62.500

2 5.665 7.210 11.330 6.180 13.390 20.600 64.375

3 5.835 7.426 11.670 6.365 13.792 21.218 66.306

4 6.010 7.649 12.020 6.556 14.205 21.855 68.295

5 6.190 7.879 12.381 6.753 14.632 22.510 70.344

6 6.376 8.115 12.752 6.956 15.071 23.185 72.455

7 6.567 8.358 13.135 7.164 15.523 23.881 74.628

8 6.764 8.609 13.529 7.379 15.988 24.597 76.867

10 7.176 9.133 14.353 7.829 16.962 26.095 81.548

Page 22: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Ostali financijski rashodi planirani su na osnovu prosječne stope rasta od 2% godišnje :

Godina Ostali fin. rashodiKamate na

krediteFinancijski

rashodi

1 5.000 176.000 181.000

2 5.100 161.341 166.441

3 5.202 146.095 151.297

4 5.306 130.240 135.546

5 5.412 113.750 119.162

6 5.520 96.601 102.121

7 5.631 78.766 84.397

8 5.743 60.217 65.961

10 5.975 20.865 26.840

Page 23: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Ekonomsko financijska analiza

Projekcija troškova

Struktura troškova u ukupnim troškovimaTroškovi bruto

plaća3%

Troš.nabave0%

Troškoviusluga

1%

Amortizacija3%

Ostali troškoviposlovanja

1% Financijskirashodi

2%

Sirovine i materijali

90%

Page 24: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Projekcija računa dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat u vijeku trajanja investicije. Kod izračuna poreza na dobit primijenjena je stopa od 20%.

GodinaUkupni prihodi

Ukupni troškovi

Bruto dobitak

Porez na dobitak

Neto dobitak

1 12.486.600 11.881.448 605.152 121.030 484.122

2 14.698.512 13.731.097 967.415 193.483 773.932

3 17.031.901 15.757.583 1.274.317 254.863 1.019.454

4 19.492.064 17.894.072 1.597.992 319.598 1.278.393

5 20.076.826 18.400.801 1.676.025 335.205 1.340.820

6 20.679.131 18.922.599 1.756.532 351.306 1.405.226

7 21.299.505 19.459.913 1.839.592 367.918 1.471.674

8 21.938.490 20.013.203 1.925.287 385.057 1.540.229

10 23.274.544 21.169.623 2.104.921 420.984 1.683.937

Page 25: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Projekcija računa dobiti i gubitka

Kretanje prihoda, troškova i neto dobiti

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

godine

Izn

os

u E

UR

Ukupni prihodi

Ukupni troškovi

Neto dobitak

Page 26: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Povrat uloženih sredstava

Vrijeme povrata ulaganja je vrijeme koje je potrebno da se kroz neto primitke vrate uložena sredstva. Vrijeme povrata je omjer ulaganja i neto primitaka u vijeku trajanja investicije.

Vrijeme povrata iznosi 6 godina i kraće je od vremena trajanja otplate kredita, odnosno 10 godina, pa je obzirom na to projekat rentabilan i prihvatljiv za izvedbu.

Godina Neto primici

Kumulativ neto

primitaka

1 -5.497.108 -5.497.108

2 605.152 -4.891.956

3 967.415 -3.924.541

4 1.274.317 -2.650.223

5 1.597.992 -1.052.232

6 1.676.025 623.793

7 1.756.532 2.380.325

8 1.839.592 4.219.917

9 1.925.287 6.145.204

10 2.013.701 8.158.905

Page 27: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Zaključak

Temeljem provedenih izračuna i analize planiranog projekta,

investicija ostvaruje pozitivne učinke što je vidljivo iz slijedećeg:

- neto sadašnja vrijednost7.248.510 EUR

- interna stopa rentabilnosti 23,6 %

- vrijeme povrata u godinama 6 godina

Investicijska studija pokazuje profitabilnost ulaganja investitora u izgradnju tvornice za proizvodnju biodizela.

Preporuča se investitoru poduzimanje daljnjih koraka koji vode prema realizaciji investicije.

Page 28: PROIZVODNJA BIODIZELA INVESTICIJSKA ODLUKA

Hvala na pažnji !

2. Europski dani biomase 2007.9. Europski dani biomase regija 2007.

Denis Ivanov dipl. ing.Našice, kolovoz 2007.