9
Mijloace Mijloace de transport de transport pe pe cale cale aeriana aeriana in in spatiul spatiul terestru terestru Avionul Avionul si si elicopterul elicopterul Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator : elevi: Mare Madalina ing. Valentina Butoi Mica Gloria CN “Vasile Lucaciu”Baia Mare

Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

  • Upload
    others

  • View
    134

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

MijloaceMijloace de transport de transport pepe calecaleaerianaaeriana in in spatiulspatiul terestruterestru

AvionulAvionul sisi elicopterulelicopterul

Proiect la Educatie tehnologicaCoste Mihaela

Prof indrumator : elevi: Mare Madalinaing. Valentina Butoi Mica Gloria

CN “Vasile Lucaciu”Baia Mare

Page 2: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

Dupa cum se stie dorinta de a zbura este adânc întiparita în istoria si gândirea omenirii, una din cele mai frumoase legende în ceea ce priveste zborul fiind aceea a lui Dedal si Icar.Cu toate acestea primele încercari au fost încununate de succes de abia la inventarea balonului cu aer cald. Masini mai grele decât aerul capabile sa zboare au fost folosite de abia la începutul secolului. Daca toate cele spuse aici sunt adevarate sta însa în discutie. Scrieri a caror vechime este incontestabila (cum ar fiMahabharata, Jadschurweda, Ramayana sau chiar Biblia) contin scene unde se înfatiseaza zborul anumitor eroi ai acestor scrieri. Sunt acestea descrierea unor întâmplari reale sau este doar oglindirea dorintei de a zbura a omului? Acest lucru poate fi îndelung discutat dar în afara acestor scrieri mai exista si unele descoperiri arheologice care sunt considerate de catre unii oameni de stiinta ca fiind dovezi incontestabile ca precedesoriinostrii aveau contact cu civilizatii ce posedau masini capabile sa zboare (sau posedau chiar ei astfel de masini).

Avioane Avioane îîn trecutul omeniriin trecutul omenirii

Page 3: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

Clasificarea avioanelorClasificarea avioanelor

Există multe criterii de clasificare a aeronavelor (unele însă destul de subiective). Urmează câteva dintre ele, exemplificând, fără a lua în consideraŃie elicopterele, dirijabilele, avioanele ultrauşoare sau cele fără structură de rezistenŃă.Un prim criteriu este după destinaŃia lor:

• Aeronave cu destinaŃie civilă (Boeing 747, Airbus A300, Antonov AN-2, Dassault Falcon, Concorde) • Aeronave cu destinaŃie militară (F-16, MIG-21, Suhoi SU-27, DassaultRafale, IAR 93) • Aeronave cu destinaŃie specială (Northrop-Grumman RQ-4 Global Hawk, AeroVironment Pathfinder, Helios)

Avion de pasageri Avion de luptaAvion cu destinatie speciala

Page 4: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

ElicopterulElicopterul

�� Un Un elicopterelicopter esteeste o o aeronavaaeronava care care esteeste ridicataridicata sisi propulsatapropulsata de de unaunasausau maimai multemulte rotoarerotoare orizontaleorizontale ((eliceelice))

�� ElicopterulElicopterul a a fostfost inventatinventat de de inventatorulinventatorul slovacslovac Jan Jan BahylBahyl

�� SingurulSingurul avantajavantaj al al elicopteruluielicopterului in in comaparatiecomaparatie cu cu celelaltecelelalte aeronaveaeronaveesteeste manevrabilitateamanevrabilitatea, el , el fiindfiind multmult maimai complex, complex, multmult maimai scumpscump de de produsprodus sisi cumparatcumparat, , relativrelativ incetincet sisi are un target are un target maimai restransrestrans decatdecatcelelaltecelelalte aeronaveaeronave

Page 5: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

ElicopterulElicopterul

�� In In comparatiecomparatie cu cu altealte aeronaveaeronave care se care se ridicaridica vertical, vertical, elicopterulelicopterul are are avantajulavantajul de a de a fifi destuldestul de de ieftinieftin sisi de a de a puteaputea transportatransporta de 2 de 2 oriorigreutateagreutatea sasa..

�� ElicoptereleElicopterele pot pot fifi uzitateuzitate in diverse in diverse domeniidomenii, implicit , implicit sisi--nn celcel militarmilitar, , sisiin in celcel civilcivil

Page 6: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

În general sistemele de propulsie ale unei aeronave se compun din:

-motoare -elice (sau ventilator, dupa caz) -sistem de răcire -sistem de admisie -sistem de ungere -sistem de evacuare -demaror (starter) -comenzi ale motoarelor

Rolul sistemului de propulsie este de a asigura tracŃiunea avionului. În prezent există o mare diversitate de motoare de

aviaŃie cu combustibil chimic.

SistemulSistemul de de propulsiepropulsie

Page 7: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

Tipuri de motoare

-motoare cu piston (cu elice) -motoare aeroreactoare

-motorul turboreactor -motorul statoreactor -motorul pulsoreactor -motorul motoreactor

-motoare cu tracŃiune combinată -motorul turbopropulsor -motorul turboreactor cu dublu-flux (turboventilator) -motorul cu piston cu evacuare reactivă

-motoare rachetă -motoare rachetă cu combustibil lichid -motoare rachetă cu combustibil solid

Turboventilator la boeing

Simularea curentului de aer dintr-un motor cu reactie

Page 8: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

Stiati ca……?Leonardo da Vinci, marele artist si inventator a fost obsedat de

ideea de a zbura.A lasat in urma sa mai multe proiecte ale unor masinarii

zburatoare imaginate de el. Au trecut insa 400 de ani pana s-a aflat secretul

zborului?

Concorde este singurul avion supersonic din lume destinat transportului de

pasageri?El are o lungime de 62,1m si zboara cu viteza Mach2(viteza de

doua ori mai mare decat viteza sunetului)?

Stiati ca Fratii Wright Brothers au testat primul avion intr-un tunel

aerodinamic?

Un monoplan ca o pasare s-a ridicat in aer, devreme in zori pe 14 august,

1901, langa Bridgeport, Connecticut, purtandu-l pe inventatorul si

constructorul sau, Gustave Whitehead, pe o distanta de aproximativ o

jumatate de mila." - Megan Adam, urmasul lui Gustave A. Whitehead ?

Primul avion care functioneaza pe baza de alcool, produs in serie, a fost

livrat in 15 martie 2005de catre producatorul brazilian de avioane Embraer

companiei agricole Botocatu, aflata la 220 de kilometri de metropola Sao

Paulo ?

Page 9: Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof ...euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/08/avionul.pdf · Proiect la Educatie tehnologica Coste Mihaela Prof indrumator :

Test Test ☺☺

1) 1) CeCe suntsunt elicoptereleelicopterele??

2) In 2) In catecate felurifeluri se pot se pot clasificaclasifica avioaneleavioanele??

3) A cui 3) A cui legendalegenda evocaevoca pentrupentru prima data prima data zborulzborul??

4) Din 4) Din cece esteeste compuscompus sistemulsistemul de de propulsiepropulsieal al elicopteruluielicopterului??