50
Portofoliu Ed.Tehno. Semestru II Cls. VII-A Covaci Emanuel Timisoara,Romania

Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Un portofoliu in format electronic pentru Educatie Tehnologica-Retele de transport cls a VII-a

Citation preview

Page 1: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

PortofoliuEd.Tehno.

Semestru IICls. VII-A

Covaci Emanuel

Timisoara,Romania

Page 2: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Reţele de transport

Page 3: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Noţiuni generale

Transporturile au avut din totdeauna un rol major în viaţa oamenilor şi în dezvoltarea civilizaţiilor umane. Toate activităţile implică deplasarea în spaţiu a bunurilor create de aceştia. Oamenii au căutat continuu soluţii pentru ca transportul să fie cât mai rapid şi sigur,indiferent în ce mediu se desfăşoară (apă, aer, sau pe pământ). Astfel, în funcţie de mediul în care activează, s-au dezvoltat şi perfecţionat, de-a lungul timpului, 4 tipuri principale de transport: terestru, naval, aerian şi special (prin conducte sau cabluri).

Fiecare dintre aceste 4 tipuri este structuratşi organizat astfel încât să funcţioneze în cadrul unor reţele de transport.

Page 4: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Noţiuni generale

În general, orice reţea de transpor este alcătuită din :Căi de transport: terestre (drumuri, străzi, autostrăzi), aeriene (rute de zbor),

pe apă ( mări, oceane, canale, navigabile, fluvii etc.)

Noduri (gări, autogări, aeroporturi, porturi etc.)

Terminale (locuri în care se termină căile de transport).

Transportul între noduri şi terminale se realizează pe căile de transport prin intermediul mijloacelor de transport (autovehicule, nave maritime, avioane, trenuri etc.)

Page 5: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Reţele de transport terestru

Transportul este organizat, în funcţie de specificul căilor de transport construite pe pământ în :

a) Transport rutier

b) Transport feroviar

Page 6: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

a) Reţele de transport rutier

În funcţie de mărimea zonei în care este organizată reţeaua de transport rutier poate fi:

Locală (rurală sau urbană, adică organizată la nivelul de comună sau oraş);

Interurbană (la nivel de judeţ);

Naţională (la nivel de ţară);

Continentală (de ex.: reţeaua de drumuri europene).

Indiferent de mărimea reţelei de transport rutier, aceasta este constituită din căi, noduri şi terminale.

Page 7: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

1. Căile de transport rutier sunt drumurile. Drumul este o porţiune de teren îngustă şi continuă, amenajată, utilizată

pentru circulaţia autovehiculelor şi pietonilor. El poate fi: bătătorit, pietruit, construit (pavat sau asfaltat).

Drumul amenajat se numeste potecă, uliţă,Cărare etc.

Page 8: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Drumul construit se realizează, în general, la nivel de oraş, judeţ sau ţară.

Autovehiculele circulă pe partea carosabilă, iar pietonii de-o parte şi de alta a carosabilului, pe porţiuni special amenajate, numite trotuare.

Page 9: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

În funcţie de utilitatea lor, drumurile din România sunt de două feluri : drumuri publice şi drumuri de exploatare.

Drumurile publice se clasifică astfel:

- drumuri în localităţi: străzi, drumuri comunale (DC), şosele; ele sunt construite şi întreţinute de autorităţile locale (Primării, Consilii Judeţene, Municipale);

- drumuri între localităţi (rurale sau urbane), drumuri judeţene (DJ), drumuri naţionale (DN), autostrăzi (A) sau drumuri europene (E).

În oraşe, străzile pot fi denumite şi ca bulevarde, alei, căi, intrări etc. (de exemplu: Bulevardul Basarabiei, Aleea Florilor, Calea Dorobanţilor, Intrarea Cetăţii).

Drumurile comunale (DC), sun drumuri publoce, în majoritatea lor doar amenajate (pietruite sau bătătorite), aflate în interiorul comunelor.

Drumurile naţionale (DN) sunt drumuri publice de lungimi mari, care, în general, fac legătura cu punctele de frontieră (de hotar) ale ţării şi intersectează localităţi rurale şi urbane. Denumirea drumurilor naţionale se face prin numere (de exemplu: DN1: Bucureşti-Braşov)

Page 10: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Autostrada (A) este un drum public, care face legătura între oraşele mari. Ea are 4 sau mai multe benzi de circulaţie. Sensurile de circulaţie sunt despărţite de o bandă de mijloc constituită, de obicei, din garduri metalice sau garduri vii.

Autostrăzilenu sunt semaforizate, nu trec prin interiorul localităţilor şi nu intersectează alte căi de transport (căi ferate, rutiere etc.). Exemple de autostrăzi: Autostrada Soarelui (Bucureşti-Constanţa), Autostrada Bucureşti Piteşti.

Page 11: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Drumurile europene (E) sunt drumuri naţionale care fac legătura cu alte oraşe importante ale Europei.

Drumurile de exploatare sunt drumuri private şi aparţin unor societăţi comerciale sau regii din domeniul forestier, agricol sau minier.

2. Nodurile din reţelele de transport rutier urban sunt staţiile. Staţia este un loc amenajat special unde pasagerii urcă sau coboară din mijloacele de transport public. Staţiile fac parte din traseele de transport (numite şi linii). Liniile de transport urban sunt individualizate prin numere.

Page 12: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

În reţelele de transport rutier interurban, nodurile sunt reprezentate de autogări. Autogările sunt spaţii care cuprind terenuri de parcare şi clădiri în care se realizează activităţi coordonate a transportului: stabilirea traseelor de transport, vânzarea biletelor de călătorie, conceperea orarului de drum etc.

3.Terminalele sunt capetele de linii de transport (urban sau interurban). Liniile de transport interurban sunt denumite prin precizarea terminalelor între care se fac legătura (de exemplu: linia Bucureşti-Giurgiu).

Page 13: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

b) Reţele de transport

Reţeaua de transport feroviar asigură deplasarea în spaţiu a persoanelor şi mărfurilor, pe trasee fixe de căi de transport, cu ajutorul trenurilor.

1. Calea de transport în reţelele feroviare este calea ferată dublă.

Page 14: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

O cale ferată paote fi situată: - la sol (uneori trece prin tunele feroviare ce străbat munţii sau pe poduri); - în subteran, trece prin tunele sub nivelul solului (metrou, exploatările

miniere, sau pe sub mări).Calea ferată este alcătuită din două şine de oţel, fixate pe traverse din lemn

sau beton la aceeaşi distanţă una de cealaltă. Această distanţă se numeşte encartament.

Ecartamentul (simbolizat prin litera e) nu este acelaşi în toate ţările; mai mult de jumătate din reţeaua feroviară mondială are ecartamentul 1435 mm (normal). Căile ferate care folosesc un ecartament mai mare decât cel normal se numesc căi ferate largi, iar cele cu ecartament mai mic, se numesc căi ferate înguste.

2. Nodurile unei reşele feroviare se numesc gări sau triaje.Gările sunt staţii ăn care se opresc trenurile şi sunt amplasate la marginea

căilor ferate.Triajele sunt staţii în care opresc trenurile pentru verificări tehnice ale

instalaţiilor şi pentru formarea garniturilor de tren care merg spre diferite destinaţii.

Page 15: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

3. Terminalele din reţeaua feroviară se numesc gări terminale şi ele cuprind clădiri administrative, locuri de depozitare a coletelor poştale, a bagajelor etc.Gara-terminal este locul de unde încep sau unde se termină căile ferate;

numărul acestori gări fiind foarte mic (de exemplu: Gara de Nord din Bucureşti).

Un tip special de terminal al reţelei feroviale este portul; trenurile transportă, în vagoane speciale, diverse mărfuri până în porturi, iar aici mărfurile sunt încărcate pe nave, pentru alte destinaţii.

Căile de transport (drumul, calea ferată) pot avea porţiuni de construcţii speciale, numite poduri şi tunele, care fac parte integrantă din căile respective.

Podurile susţin greutatea drumurilor rutiere sau a căilor ferate,iar în unele cazuri pe amândouă (poduri combinate, ce asigură atât transportul rutier cât şi pe cel feroviar).

Page 16: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Principalele tipuri de poduri sunt:

- suspendate pe cabluri;

- în arc;

- din grinzi metalice.Tunelul este o galerie subterană

ce străbate munţi, dealuri sau poate

trece pe sub o apă. Tunelele pot fi rutiere sau feroviare.

Page 17: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Retele de transport aerian

Page 18: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Reteaua de transport aerian este constituita din cai si noduri;legaturile dintre noduri se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de transport(avioane si elicoptere).

Page 19: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

1.Caile de transport

Page 20: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Caile de transport aerian sunt rutele(culoarele),pe care le urmeaza aparatele de zbor,intre aeroporturi.

Page 21: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Una dintre cerintele cele mai importante ale transportului aerian este aceea ca rutele sa fie la inaltimi diferite,pentru a se evita ciocnirea avioanelor.

Page 22: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Confiuguratia traseului si a diferitelor inaltimi de zbor se stabilesc de catre turnul de control al unui aeroport,iar respectarea acestui traseu de catre piloti se realizeaza utilizandu-se instrumentele de bord ale avionului(alimentrul, pilotul automat).

Page 23: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport
Page 24: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

2.Nodurile

Page 25: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Nodurile unei retele de transport aerian sunt rutele de zbor.Un aeroport este o zona special amenajata cu cladiri si instalatii necesare transportului aerian;este situat la marginea orasului,datorita spatiului mare pe care il ocupa.

Page 26: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

In structura unui aeroport intra piste de aterizare-decolare,turn de control,hungare,cladiri pentru serviciile de urgenta,cladirea centrala a aeroportului cu puncte de control vamal,parcari auto,restaurant etc.

Page 27: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Aeroporturile pot fi:locale si internationale.

Transportul aerian este realizat de companiile aeriene care stabilesc orarul zborurilor si transeele,pretul biletelor etc.

Page 28: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Un zbor se oranizeaza dupa principii economice.

Gradul de ocupare al locurilor din avion trebuie sa fie cat mai mare.

Compania aeriana nationala a Romaniei este TAROM.

Page 29: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

RETELE DE TRANSPORT RETELE DE TRANSPORT PE APAPE APA

Page 30: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

• Retelele de transport pe apaRetelele de transport pe apa - - asiguraasigura

• transportul persoanelor si marfurilor pe mari sitransportul persoanelor si marfurilor pe mari si

• oceane, fluvii si rauri, canale navigabile si lacurioceane, fluvii si rauri, canale navigabile si lacuri

• cu ajutorul mijloacelor de transport navalecu ajutorul mijloacelor de transport navale

• Retelele de transport navaleRetelele de transport navale sunt constituite sunt constituite

• din cai de transport, noduri si terminaledin cai de transport, noduri si terminale

Page 31: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Caile de transportCaile de transport

•Ruta maritimaRuta maritima::un traseu imaginar la un traseu imaginar la suprafata marilor, si a oceanelor pe care suprafata marilor, si a oceanelor pe care mijloacele de transport naval il urmeaza mijloacele de transport naval il urmeaza pentru a ajunge dintrpentru a ajunge dintr--un port in altulun port in altul

Page 32: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

• Ruta fluvialaRuta fluviala::albia fluviului sau raului pe albia fluviului sau raului pe carecare

• se poate navigase poate naviga

• Canalele navigabileCanalele navigabile sunt cursuri de apa create sunt cursuri de apa create inin

• mod artificial om, pentru a face legatura intremod artificial om, pentru a face legatura intre

• fluvii si marifluvii si mari

Page 33: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

CanaleCanale::

• Dunare Marea Dunare Marea NeagraNeagra

• KyelKyel

• SuezSuez

• PanamaPanama

Page 34: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

NoduriNoduri

• NodurileNodurile din reteaua de transport navala se din reteaua de transport navala se mai numesc porturi mai numesc porturi

• PortulPortul este un spatiu special amenajat la malul este un spatiu special amenajat la malul oceanului, fluviilor sau cailor navigabile dotat oceanului, fluviilor sau cailor navigabile dotat cu constructii speciale.cu constructii speciale.

Page 35: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

• ActivitatiActivitati::

• ¤¤ intrarea si iesirea navelor catre rutele navale intrarea si iesirea navelor catre rutele navale

• ¤ ¤ adapostirea navelor si ambarcatiunilor in rada adapostirea navelor si ambarcatiunilor in rada portuluiportului

• ¤¤ operatiuni de intretinere si reparare a navelor operatiuni de intretinere si reparare a navelor

• ¤¤ incarcarea si descarcarea marfurilor incarcarea si descarcarea marfurilor

• ¤ ¤ control vamalcontrol vamal

Page 36: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

•PorturiPorturi::• comercialecomerciale :: instalatii si utilaje de incarcare si instalatii si utilaje de incarcare si• descarcare, depozite, cladirile birourilor administrativedescarcare, depozite, cladirile birourilor administrative • de agrementde agrement :: se folosesc in scop reactiv pentruse folosesc in scop reactiv pentru• acostarea ambarcatiunilor de agrementacostarea ambarcatiunilor de agrement• specialespeciale:: porturi ce sunt organizate pentru a deservi porturi ce sunt organizate pentru a deservi• numai unui tip de activitate numai unui tip de activitate • Se disting porturileSe disting porturile industriale , industriale , de de pescuitpescuit si cele si cele• militare.militare.

Page 37: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

TerminaleTerminale

• TerminaleleTerminalele retelelor de retelelor de transport naval sunt,in general,porturile transport naval sunt,in general,porturile aflate pe rutele fluviale si dincolo de care aflate pe rutele fluviale si dincolo de care cursul de apa nu mai este navigabilcursul de apa nu mai este navigabil

Page 38: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport
Page 39: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Transportul prin conducte

Transportul prin conducte este destinat transportului produselor lichide sau gazoase;acest transport este organizat în rețele de transport compuse din căi,noduri și terminale.

Page 40: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

1.Căile

Căile pentru acest tip de rețele sunt conductele.Conducta este formată din mai multe tuburi unite între ele etanș,cap la cap.Etanșarea(izolarea față de exterior) este caracteristica cea mai importantă a unei conducte,deoarece produsele circulă prin ea sub presiune.

Page 41: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Confecționarea conductelor

Conductele se confecționează din materiale metalice(oțeluri) sau materiale plastice și pot avea diametre diferite,în funcție de destinație;ele pot fi montane la suprafața solului sau în subteran.

Page 42: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Exemplu de conducte

Pentru alimentarea cu apă potabilă a unei localitați,transportul apei de la stația de tratare până la consumatori,se face prin conducte din fontă,oțel,beton armat,sau materiale plastice,montane in pământ,la adâncimi de 1,25-1,5m.

Page 43: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Nodurile

Noduriele unei rețele de transport prin conducte sunt statiile de pompare(ce cuprind mai multe pompe),care au rolul de a crea presiune în conducte; datorita presiunii,produselor lichide sau gazoase înaintează prin condute cu o viteză ce variază între 2-6m/s.

Page 44: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Terminale

Terminalele rețelei de transport prin conducte pot fi:

-terminale de descărcare(nave cisternă) și stații de distribuție a carburanților-în cazul transportului de produse petroliere;

Page 45: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Instalații terminale

-Instalații terminale(din case,apartamente etc.),hidranți(pentru pompieri,pentru alimentarea cu apă a cisternelor de apă care udă spațiile verzi și spală partea carosabilă a străzilor etc.)

Page 46: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Centrale termice

-Centrale termice casnice,sobe,aragaze și instalații industriale ce funcționează cu gaz metan.

Page 47: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Transportul pe cablu

Nu este organizat în rețele detransport;este un transport independent și diferit,în funcție de zona geografică în care este amplasat,de atracția turistică etc.

Page 48: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

Exemple de transport pe cablu

Transportul pe cablu realizează deplasarea unor vehicule(teleschi,telecabină,telegondolă etc.),cu ajutorul unor cabluri metalice,care sun fixe pe stâlpi de rezistență,ce se află la anumite distanțe.

Page 49: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport

BIBLIOGRAFIE

Manualul Ed. Tehno. Cls.VII-A

http://office.microsoft.com/ro-ro/templates/CT010117262.aspx?origin=EC001017287&CTT=6&av=ZPP

WWW.GOOGLE.RO

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83

https://www.google.ro/imghp?hl=ro&tab=wi

Page 50: Portofoliu Educatie Tehnologica-Retele de transport