Educatie Tehnologica IV (2)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  1/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  Disciplina: Educaţie tehnologică 

  Aria curriculară : TehnologiiCurriculum nucleu: 1 orăNr. de ore pe săptămână: 1 oră

   Planificare calendaristică

  Nr.crt.

  UNITATEADE

   ÎNVĂA!E

  "#iecti$ede

  re%erin&ăC"NINUTU!I

  Nr.deore

  'Ă(T.DATA "#s.

  SEMESTRUL I

  1. Elemente de

   proiectare aactivităţii

  .1! .!

  ".1.

  Plan#l de l#cr# pentr#

  reali$area #n#i prod#% De%en#l. Sc&i aț prod#%#l#i Re'#li de protec ie ațm#ncii Eval#are

  " I ( III

  1)*"*"+.I,

  . Activităţi c#materiale din

  nat#ră -i%a# prel#crate

  1.1.! 1...1! ..

  Te&nici com/inateaplicate pentr# o/ţinerea de prod#%e #tile Te&nici de prel#crare alemn#l#i 0 l l l

  )

  I3 ( I,

  4*15*1*6.,

  11 16 ,I

  http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.chinatraderonline.com/Files/Household/Kitchenware/Scissors/Craft-Scissors-Safe-for-Kids--Use-23375782514.jpg&imgrefurl=http://www.chinatraderonline.com/Kitchenware/Scissors/Craft-Scissors-Safe-for-Kids-Use-233803344.htm&usg=__2nIAYIBqBsJ7iByTjH5sLOHhDkw=&h=360&w=360&sz=21&hl=ro&start=31&tbnid=qH42XjpTf2zaHM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=craft+kids&gbv=2&ndsp=18&hl=ro&sa=N&start=18

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  2/12

  0 lt l t l 11 16 ,I

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  1.

  Ma%e pla%tice

  1.1.! 1.!.1! ..   Ma%e pla%tice

  • Te&nici com/inate

   pentr# o/ţinerea de prod#%e #tile

  • 0on%tr#cţii din ma%e pla%tice

  Eval#are

  ) I ( 3I

  14*5.II

  *=*1)*".III

  1.1.! 1.!.1! .. ?ire -i materiale te@tile 0#%ăt#ri decorative Eval#are

  ) 3II (  ,II"+.III

  )*1"*+I3

  5*11.3

  5. :o%podărie 5.1! 5."   Reţete %imple• Salate

  În'ri2irea animalelor  Eval#are

  5

  ,III ( ,3I

  16*

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  3/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  (!"IECTA!EA UNITĂ I)"! DE ÎNVĂ A!EȚ Ț

  UNITATEA DE ÎNVĂA!E:  Elemente de proiectare a activităţii  Nr. de ore alocate: 1 oră

  Nrcrt

  C"NINUTU!I*DETA)IE!I+

  ",. DE!E-E!INĂ

  ACTIVITĂIDE

  ÎNVĂA!E

  RESURSE E3ALUA>RE

  DATA

  1. Plan#l de l#cr# pentr#reali$area #n#i prod#%

  Eval#are

  .1!.!".1.

  • Dialo' diri2at pe tema nece%ităţii de a alcăt#i #n plannaintea de reali$area oricăr#i prod#%

  • De%crierea acţi#nilor de%fă-#rate n cadr#l fiecărei etape areali$ării #n#i prod#%

   materiale dinnat#răB fr#n$e*flori* %eminţe*căpăcele de'&indă* n#ci*ca%tane* con#ri de /rad* l#cr#

  frontal* individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  "

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  4/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  UNITATEA DE ÎNVĂA!E:  Activităţi cu materiale şi/sau prelucrate Nr. de ore alocate: 10 ore

  Te&nici com/inate aplicate pentr# o/ţinerea de prod#%e #tile > activităţi cu materiale naturale

  Nrcrt

  C"NINUTU!I*DETA)IE!I+

  ",. DE!E-E!INĂ

  ACTIVI

  TĂIDE

  ÎNVĂA!E

  RESURSE E3ALUA>RE

  DATA

  1. Te&nici com/inateaplicate pentr# o/ţinereade prod#%e #tile

  1.1.!1...1!..

  • 0olectarea #nor materiale din nat#răB fr#n$e* %eminţe* petale* căpăcele de '&indă* n#ci* pietricele* ca%tane* con#ride /rad* co2i de o#ă* %coici

  • Pre'ătirea ace%tor materiale n %cop#l folo%irii lor la orelede a/ilităţi practice Cpre%are* #%care* c#răţare* %pălare

  • Sortarea materialelor d#pă diferite criteriiB formă* mărime*

  c#loare• Dr#meţie n apropierea -colii

   materiale dinnat#răB fr#n$e*flori* %eminţe*căpăcele de'&indă* n#ci*ca%tane* con#ri de /rad* l#cr#

  frontal* individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  . L#crări din pietre 1.1.!1...1!..

  • Str8n'erea #nor pietre de diferite mărimi• 0#răţarea* %pălarea• 0olorarea pietrelor c# ac#arele* carioca• Lipirea pietricelelor c# aracet• A%am/larea lor pentr# reali$a o compo$iţie c# tema

   „Răţuşte pe lac” 

   pietricele dediferite forme -imărimi* carioca*aracet* &8rtie'la%ată* l#cr#frontal* individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  ". L#crări din %eminţe 1.1.!

  1...1!..

  • Ale'erea -i %ortarea %eminţelor Cpepene* ardei* pă%t8rn%c*

  floarea>%oarel#i* dovleac* /oa/e de piper* mei• Aran2area %eminţelor n forma dorită• Lipirea c# aracet pe plan-a %#port a %eminţelor n forma

  dorită• 3op%irea c# ac#arele %a# carioca pentr# accent#area %a#

  fini%area #nei compo$iţii c# tema „Peşti” 

   plan-ă>%#port*

  creion* %eminţe de pepene* %eminţede ardei* pă%t8rn%c* floarea>%oarel#i* dovleac* /oa/e de piper*mei* aracet*ac#arele

   pro/ă

   practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  5. L#crări din '&inde*ca%tane

  1.1.!1..

  • 0olectarea -i 'r#parea '&indelor -i ca%tanelor d#pă formă -imărime

  ca%tane* căpăcelede '&indă* &8rtie

   pro/ă practică*

  5

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  5/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  .1!..

  • Lăc#irea materialelor • ;/%ervarea diri2ată -i e@plicaţii pe mar'inea a%am/lării• A%am/larea -i lipirea ca%tanelor -i a căpăcelelor de '&indă• Decorarea ca%tanelor c# fr#n$e* &8rtie 'la%ată* pla%tilină*

  %8rm#liţe* pentr# a o/ţine o compo$iţie c# tema „epuraşul” 

  'la%ată* fr#n$e*aracet* foarfece* pla%tilină*%8rm#liţe*m8ţi-ori* l#cr#frontal* individ#al

  o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  %#port*aracet* carton*&8rtie colorată*cren'#ţe*

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  6/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  Unitatea de nvăţareB Te&nici com/inate aplicate pentr# o/ţinerea de prod#%e #tile > activităţi cu materiale prelucrate  9r. de ore alocateB "

  Nrcrt

  C"NINUTU!I*DETA)IE!I+

  ",. DE!E-E!INĂ

  ACTIVITĂIDE

  ÎNVĂA!E

  RESURSE E3ALUA>RE

  DATA

  ). Mo- 0răci#n 1.1.!1.!.1!..

  • ;/%ervarea părţilor componente ale compo$iţiei• Dec#parea d#pă cont#r a formelor • Reali$area din cartona-e a #n#i Mo- 0răci#n• ?i@area pe /ar/ă a /#căţilor de vată• Dec#parea* lipirea* decorarea compo$iţiei c# tema „"oş

  #răciun” 

  cartona-e* &8rtie'la%ată* vată*aracet %a# lipicil#cr# frontal*individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  4. ;rnamente pentr# pom#lde iarnă

  1.1.!1.!.1!..

  • 0olectarea %taniol#l#i• Îndoirea* plierea* tăierea* le'area* lipirea %taniol#l#i• Le'area la mi2loc %a# la #n#l din capete c# rafie %a# fire

  colorate* pentr# a o/ţine compo$iţii c# tema „$rnamente pentru pomul de #răciun” 

  %taniol* &8rtie'la%ată* rafie %a#fire colorate*foarfece* aracet%a# lipici*

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  6. L#crări din prod#%e

  alimentare

  1.1.!

  1.!.1!..

  • De%enarea -i dec#parea d#pă cont#r a #nei forme din carton

  • A%am/larea -i lipirea materialelor pe #n %#port de carton• Decorarea -i colorarea c# ac#arele* o/ţin8nd o compo$iţie

  c# tema „!luturele” 

  %coici* ac#arele*

   plan-ă>%#port*aracet* carton*&8rtie colorată*cren'#ţe*1 @

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  7/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria Davido Ex' de îmbinare a tehnicilor învăţate

  • %rganizarea unei mici expoziţii

  grupe, realizarea compoziţiei propuse'%rganizarea lucrărilor într(o miniexpoziţie

  1+*11

   „)ăsuţa dinpădure” –

  compoziţie decorativă

  1.1.!1.!.1!..

  o Ex' de argumentare a materialelor aleseo Explicarea tehnicii de lucruo Ex' de asamblare, lipire a materialeloro Ex' de utilizare a unor obiecte pentru a obţine ocăsuţă din lemn*electarea lucrărilor mai atractive, mai interesante

  !esurse materiale" diverse materiale colectatedin natură, $oar$ece, lipici#ctivitate $rontală interactivă cu pregătireamaterialelor, sortarea lor i decuparea#ctivitate independentă cu executarea lucrărilor

  individual i pe grupe mici#ctivitatea independentă cu executarealucrărilor individual i pe grupe micio #ctivitate $rontală" alegerea celor maisemni$icative lucruri

  %bservareasistematică

  &ractică

  %rală

  0#lt#ra plantelor  9r. de ore alocateB "1*1"

  În'ri2irea plantelorde apartament

  1.1.!1.!.1!..

  • Ale'erea păm8nt#l#i potrivit• Semănat#l %a# plantat#l•

  Udat#l* plivit#l• A%i'#rarea condiţiilor /#ne privind căld#ra -i

  l#mina• Reali$area #nor aran2amente florale

  '&iveci de flori* păm8nt de flori* lopăţică*%tropitoare* ră%ad de flori* l#cr# frontal*individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  15.  Evaluare 1.1.!1.!.1!..

  • Reali$area #nei e@po$iţii c# l#crările elevilor*av8nd tema „%atura” 

  l#crările elevilor reali$ate c# materiale dinnat#ră* prel#crate -i e@po$iţia de plante

  fi-ă deverificare*anali$ă -iapreciere

    UNITATEA DE INVĂŢARE: Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare - lucrări din !rtie4

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  8/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David  Număr de ore: "#

  Nr$%rt

  %onţinuturiDetalieri

  &b$re'$

  Activitatea de (nvăţare Re)ur)e*materiale+ temporale+peda,o,ice

  Evaluare

  +' „)astelul” –

  compoziţie

  1.1.!

  1.!.1!..

  o Ex' de alegere a culorilor pre$erate

  o Trasarea pătratuluio Tehnica" T#-!#.o /ecuparea $iguriloro #samblarea pe ablon, conturul castelului

  !esurse materiale" h0rtie glose, lipici, $oar$ece, materiale suport,

  rigle#ctivitate $rontală interactivă cu explicarea exerciţiilor de trasare,decupare i lipire#ctivitate independentă cu executarea lucrărilor

  %bservar

  esistematică&ractică

  1' „)ouleţe” –compoziţiedecorativă

  1.1.!1.!.1!..

  o Ex' de împărţire i decupare a pătratuluio Ex' de lipire a $igurilor pe material suporto Ex' de ornare a căsuţelor cu tot $elul demateriale din natură sau deeuri de h0rtieo Ex' de executare a unui couleţ colectiv

  !esurse materiale" h0rtie glose, ierburi, pu$ de papură, seminţemici#ctivitate $rontală interactivă cu decuparea pătratului, aran2area$igurilor pentru a obţine couleţul#ctivitate independentă i colectivă cu executarea lucrării#ctivitate $rontală cu selectarea celor mai reuite couleţe

  %bservareasistematică

  %rală3' Mori-caF! 1.1.!

  1.!.1!..

  > e@. de ndoire a &8rtiei!> recon%tit#irea etapelor de l#cr# folo%ite pentr#reali$area #nor o/iecte prin Te&nica ;ri'ami!> identificarea &8rtiei nece%are dintre mai m#ltefel#ri de &8rtie!> reali$area l#crărilorB

  !esurse materiale" tot $elul de materiale colectate de elevi, pasta

  de dinţi#ctivitate $rontală cu explicarea tehnicii %!I-#.I i asamblarea$igurilor apoi a ornării moritii#ctivitate independentă cu executarea lucrărilor#ctivitate $rontală cu discutarea i notarea lucrărilor individuale

  %bservar

  easistematică%rală*umativă

  4' 0oif#lF. 1.1.!1.!.1!..

  > e@. de ndoire a &8rtiei!> recon%tit#irea etapelor de l#cr# folo%ite pentr#reali$area #nor o/iecte prin Te&nica ;ri'ami!> identificarea &8rtiei nece%are dintre mai m#ltefel#ri de &8rtie!> reali$area l#crărilorB

  !esurse materiale" tot $elul de materiale colectate de elevi, pastade dinţi#ctivitate $rontală cu explicarea tehnicii %!I-#.I i asamblarea$igurilor apoi a ornării coi$ului#ctivitate independentă cu executarea lucrărilor#ctivitate $rontală cu discutarea i notarea lucrărilor individuale

  %bservareasistematică%rală*umativă

    UNITATEA DE INVĂŢARE: Activităţi cu materiale obţinute prin prelucrare . ma)e pla)ticeNrcrt

  C"NINUTU!I*DETA)IE!I+

  ",. DE!E-E!INĂ

  ACTIVITĂIDE

  ÎNVĂA!E

  RESURSE E3ALUA>RE

  1 0ei trei ie$i 1.1.!1.!

  .1! ..

  • 0olecarea #nor /idoane 'oale %a# pline c# %#c* de diferitemărimi

  • 0o%t#marea %ticlelor de carnaval* pentr# a p#tea fi folo%ite la o petrecere a copiilor 

  • Îm/răcarea %ticlei c# material•

  P#nerea #n#i cap din aţe

  %ticle de pla%tic pline c# ni%ip*materiale* aţe*foarfece* aracet %a#lipici* %taniol* l#cr#frontal* individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  6

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  9/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  1 @ 5< min

  L#crări din dop#ride pla%tic

  1.1.!1.!

  .1! ..

  • De%enarea pe plan-a %#port a #n#i model de fl#t#re %a# floare• Întinderea aracet#l#i -i lipirea dop#rilor de %ticlă #rmărind

  cont#r#l de%en#l#i• 0olorarea de%en#l#i c# ac#arele* n'ro-8nd liniile de cont#r*

   pentr# a reali$a o compo$iţie c# tema „$mida” 

   plan-ă>%#port* co2ide o#ă* creion*ac#arele* aracet*&8rtie colorată*l#cr# frontal*

  individ#al1 @

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  10/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  UNITATEA DE ÎNVĂA!E: 'ospodărie Nr. de ore alocateB 10 ore

  Nrcrt

  C"NINUTU!I*DETA)IE!I+

  ",. DE!E-E!INĂ

  ACTIVITĂIDE

  ÎNVĂA!E

  !E'U!'E EVA)UA!E

  DATA

  1. 9orme de protecţie acon%#mator#l#i

  5.1! 5." G E@erciţii de 'r#pare a alimentelor d#pă an#mite criteriiCprovenienţă animală* ve'etală.G E@erciţii de o/%ervare a am/ala2elorC termen de vala/ilitate*'rama2* compo$iţie.G E@primarea #nor opinii privind calitatea prod#%elor dealimentaţie.

  >diver%e prod#%edin comerţ*diferite am/ala2e.>2oc de rol.

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  . 0#no-tinţe 'eneralede%pre de2#n -i cină

  5.1! 5."   • Sta/ilirea alimentelor nece%are cre-terii -i de$voltăriior'ani%m#l#i copil#l#i -i a alimentelor to@ice* care tre/#ieevitate

  • Alcăt#irea #nor meni#ri potrivite pentr# de2#n -i cină

  revi%te* cărţi* %a# /ro-#ri c# reţete%a# de%pre i'ienaalimentaţiei*

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  ". Pre'ătirea #n#i %andHic& 5.1! 5."   • Sta/ilirea alimentelor nece%are cre-terii -i de$voltăriior'ani%m#l#i copil#l#i -i a alimentelor to@ice* care tre/#ieevitate

  • Pre'ătirea pe 'r#pe a #nor %andHic&>#ri pentr# mic#l de2#n%a# pentr# pac&eţel#l pentr# -coală

  • Sta/ilirea po$iţiei corecte a corp#l#i n timp#l me%ei -i a

  i'ienei m8inilor* alimentelor -i me%ei

  revi%te* cărţi* %a# /ro-#ri c# reţete%a# de%pre i'ienaalimentaţiei*alimente nece%are pre'ătirii #n#i%andHic&

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  5. I'iena alimentaţiei 5.1! 5."   • Sta/ilirea alimentelor nece%are cre-terii -i de$voltăriior'ani%m#l#i copil#l#i -i a alimentelor to@ice* care tre/#ieevitate

  • Identificarea %emnelor de rec#no-tere a alimentelor alterate-i di%c#tarea #nor modalităţi de prevenire a into@icaţiilor

  • E@erciţii de de%coperire a informaţiilor de%pre prod#%elec#mpărate pe am/ala2#l ace%tora

   prod#%ealimentare diver%el#cr# frontal*individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  11/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  • Udat#l* plivit#l• A%i'#rarea condiţiilor /#ne privind căld#ra -i l#mina• Reali$area #nor aran2amente florale

  lopăţică*%tropitoare* ră%adde flori* l#cr#frontal* individ#al

  o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  ). În'ri2irea animalelor de

  ca%ă

  5.1! 5."   • Di%c#tarea #nor te&nici de n'ri2ire a animalelor* de

  %#prave'&ere -i ocrotire n c#no-tinţă c# mod#l lor de&rănire -i n'ri2ire• Pre$entarea animalelor proprii -i a mod#l#i lor de n'ri2ire• 0on%tr#irea #nei mac&ete din cartonB „!erma animalelor” 

   po$e c# animale

  de ca%ă* carton*&8rtei colorată*carioci* lipici*foarfece* l#cr#frontal* individ#al

   pro/ă

   practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  4. 0#răţenia -i ordinea ncamera noa%tră

  5.1! 5."   • Di%c#ţii privind mod#l de pă%trare a c#răţeniei -i ordinii laloc#l de l#cr# n camera proprie

  • 0ola2 din &8rtie c# tema „#amera mea” 

   plan-ă>%#port*&8rtie colorată*creioane colorate*lipici %a# aracet*

  foarfece* l#cr#frontal* individ#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*

  anali$ă -iapreciere

  6 Eval#are 5.1! 5."   • Reali$area #nei e@po$iţii c# l#crările elevilor  l#crările elevilor l#cr# frontal*individ#al

  fi-ă deverificare*anali$ă -iapreciere

  11

 • 8/16/2019 Educatie Tehnologica IV (2)

  12/12

  Prof. Înv. Primar Anamaria David

  UNITATEA DE ÎNVĂA!E: Evaluarea produselor reali(ate Nr. de ore alocateB ) ore

  Nr

  crt

  C"NINUTU!I

  *DETA)IE!I+

  ",. DE

  !E-E!INĂ

  ACTIVITĂI

  DEÎNVĂA!E

  RESURSE E3ALUA>

  RE

  DATA

  1. 3itrina fante$iei -i acreaţiei

  1.1.! 1.!.1! ..".1.! "..5.1! 5."

  G E@primarea #nor opinii privind calitatea #nor prod#%e. GPre$entarea criteriilor per%onale.G Reali$area vitrinei* e@po$iţiei• e@erciţii ( 2oc de anali$ă a #n#i prod#%* d#pă criterii

   practice -i e%tetice•   e@erciţii de identificare a căt mai m#lte po%i/ilităţi de

  #tili$are pentr# o/iectele reali$ate

  >l#crăriconfecţionate deelevi.>l#cr# n ec&ipă -iindivid#al

   pro/ă practică*o/%ervare%i%tematică*anali$ă -iapreciere

  . Eval#are 1.1.! 1.!.1! ..".1.! "..5.1! 5."

  • Reali$area #nei e@po$iţii c# l#crările elevilor • E@erciţii de anali$ă a l#crărilor 

  l#crările elevilor l#cr# frontal*individ#al

  fi-ă deverificare*anali$ă -iapreciere

  1