14
Apa- Sursa a vietii Avram Simona (Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu”, Predeal) Suciu Alina ( Scoala cu clasele I-VIII Bicazu Ardelean)

Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 8

Embed Size (px)

Citation preview

Apa- Sursa a vietii Avram Simona (Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu”, Predeal)

Suciu Alina ( Scoala cu clasele I-VIII Bicazu Ardelean)

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

2

Apa- Sursă a vieții Proiectul activităţii de învăţare interdisciplinare inovative

Arii curriculare/Discipline: Limbă și comunicare, Matematică și Științe, Om și societate, Tehnologii

Limba și literatura română , Științe ale naturii, Geografie,Religie, Biologie,Educație tehnologică

Clasa: a IV-a, a V-a

Autori/Şcoală: Avram Simona (Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu”, Predeal)

Suciu Alina ( Scoala cu clasele I-VIII Bicazu Ardelean)

Descriere: Proiect interdisciplinar prin care elevii sunt stimulați în cautatea de informații, în utilizarea resurselor web, din diverse

domenii referitoare la tema ”Apele”. În derularea proiectului elevii vor lucra individual, în perechi și în echipă pentru îndeplinirea

sarcinilor de lucru, pentru realizarea unei expoziții cu produsele lor (colaje, postere, afișe, fluturași).

Nr. ore: 15 ore

Interdisci

plinaritat

e

Conţinuturi

(detalieri)

Competenţe specifice/

Obiective de referință

Activităţi de

învăţare

Timp

aloca

t

Strategii

didactice

Resurse şi mijloace

de învăţământ

Resurse TIC

utilizate

OER şi Web 2.0

Evaluare

(forme,

instrumente)

Religie

Geneza

Pamântului și a

apei

3.5 Identificarea şi

selectarea informaţiei

relevante pentru o temă

dată, pe paginile web

recomandate de

profesorul de religie

Documentare

pentru culegerea

de informații

privind tema

Apele

1 oră

Activitate pe

echipe/

Proiectul

http://biblia.resursec

restine.ro/geneza

http://4.bp.blogspot.

com/_c1XwJgR4ZT

k/TMHS306XE3I/A

AAAAAAAANA/lF

Evaluare orală/

Proiectul

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

3

vOhdOeexg/s1600/e

arth.jpg

Științe ale

naturii

Circuitul apei în

natură

Stările de

agregare ale apei

Tipuri de

precipitații

7.8. Descrierea

elementelor,

fenomenelor şi

proceselor observate

(direct sau indirect)

7.9. Reprezentarea prin

desen schematic a

elementelor şi

fenomenelor învăţate

1.1 să indice

asemănări şi deosebiri

dintre corpuri pe baza

unor observaţii proprii

1.3 să comunice în

forme diverse

observaţii şi comparaţii

asupra corpurilor

studiate şi asupra

experimentelor

realizate

Culegerea de

informații și

imagini pentru

realizarea unei

planșe cu tema

Circuitul apei în

natură

Observarea

proceselor fizice

care determină

stările de

agregare ale apei

1 ora

3 ore

Activitate pe

grupe / Colaj

Experimentul/

Activitate

frontală

http://www.cite-

sciences.fr/francais/

ala_cite/expositions/

eau_pour_tous/playe

r_anims.php?nom=c

ycle-

eau_fr.swf&width=7

30&height=550

http://www.youtube.

com/watch?v=v7c-

MKQVK6M

http://acin.weblog.ro

/?p=986575#axzz23

cduS2GD

Turul galeriei

Observarea

sistematică

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

5

eographic.com/kids/

games/puzzlesquizz

es/snowflakes-

puzzler/

Geografie

Clasificarea

apelor

(curgătoare/

stătătoare)

Apele- Surse

alternative de

energie

2.3 sa identifice în

diferite surse web

informare

(texte, harti, imagini

etc.) caracteristici ale

realitatii înconjuratoare

3.1 sa construiasca

enunturi simple si

dezvoltate despre

fenomene si fapte

observate în

realitatea

înconjuratoare

3.1. Transferarea

elementelor din

matematică şi

ştiinţe în domeniul

geografiei, pentru

înţelegerea şi

descrierea

caracteristicilor

planetei ca întreg

3.2. Identificarea

legăturilor între

Realizarea unei

clasificari a

tipurilor de ape

de suprafață

existente in

mediul

înconjurator

Documentarea și

prezentarea unor

surse alternative

de energie

utilizând apele

(hidrocentrale,

captarea energiei

valurilor)

1 oră

2 ore

Ciorchinele/

Activitate în

pereche

Activitate pe

grupe/

Experimentul

http://www.enchante

dlearning.com/geogr

aphy/rivers/majorriv

ers.shtml

http://kids.nationalg

eographic.com/kids/

photos/oceans/#/pala

uwave-

398062_15221_600

x450.jpg

http://www.youtube.

com/watch?v=CQV

Fișă de lucru

Observare

sistematică

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

7

Vidraru_Dam.jpg

http://www.descoper

a.ro/dnews/2758553

-anaconda-solutia-

crizei-energetice

Limba și

literatura

română

Textul liric:

Lacul

Mihai

Eminescu

Lacul codrilor

albastru

Nuferi galbeni îl

încarcă,

Tresărind în cercuri

albe

El cutremură o

barcă.

2.3. să redea prin

cuvinte proprii

conţinutul unui text

citit sau al unui

mesaj audiat

3.7. să manifeste

interes pentru lectura

unor texte variate

(literare sau

nonliterare)

Exerciţii de

exprimare a

propriilor opinii,

gânduri,

sentimente în

legătură cu textul

citit

2 ore

Activitate în

echipă/

Conversatia

euristică ,

invățarea prin

descoperire

http://www.youtube.

com/watch?v=BqE8

5IlDEQE

Poster

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

8

Biologie/

Educație

tehnologic

ă/

Educație

plastică

Poluarea apelor și

efectelul asupra

mediului

3.1 să

conştientizeze efecte

ale activităţii omului

asupra mediului

înconjurător

Culegerea de

informații și

imagini pentru

realizarea unei

PPT cu tema

Poluarea apelor

1 oră

Activitate în

pereche/

Proiectul

http://www.ipedia.ro

/poluarea-apelor-

efecte-69/

http://www.realitate

a.net/exxonmobil-a-

fost-amendat-cu-

105-milioane-dolari-

pentru-poluarea-

apei-din-new-

york_645427.html

Proiectul

Autoevaluarea

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

9

Efectul devastator

al apei –

Inundațiile

Să păstrăm apele

curate

4.1. Formarea

deprinderilor de

documentare şi de

comunicare

4.2. Prelucrarea datelor

înregistrate şi

elaborarea

concluziilor

5.1. Demonstrarea unui

mod de gândire

ecologic în luarea unor

decizii

Realizarea unor

afișe, pliante,

fluturași cu

mesaje ecologice

1 oră

1 oră

Activitate

practică

individuală/

http://poluarea.word

press.com/2009/12/0

7/poluarea-apelor/

http://www.brainpop

.com/science/earthsy

stem/tsunami/previe

w.weml

http://www.brainpop

.com/science/earthsy

stem/groundwater/pr

eview.weml

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

10

5.2. Demonstrarea

înţelegerii

consecinţelor

propriului

comportament în raport

cu mediul

http://kids.discovery

.com/puzzles/ocean-

creatures

Evaluare: Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor;

Test utilizand platforma Moodle http://www.eprof.ro/moodle/mod/quiz/view.php?id=36139

Realizarea unei reviste si a unui blog ale proiectului prin care scolile implicare vor continua parteneriatul

Obiective de evaluare:

Să conștientizeze importanța apei în menținerea vieții pe Pământ,

Să dezvolte deprinderi de lucru în grup, echipă, pereche,

Să înțeleagă efectele distructive ale intervenției omului asupra mediului înconjurător, dar și ale forței naturii,

Să utilizeze diverse resurse web în realizarea sarcinilor de lucru.

Competenţe specifice:

Identificarea și selectarea informațiilor din diferite domenii, utilizând resurse web recomandate de

propunători;

Prelucrarea datelor observate în urma experimentelor, înregistrarea și redactarea concluziilor;

Înțelegerea consecințelor comportamentelor negative asupra mediului înconjurător în general și asupra

apelor în special;

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

11

Spargerea ghetii

Doi elevi, în deschiderea activității ,prezintă următoarea informaţie:

-O picătură de apă, o lacrimă...

Care este asemănarea dintre ele. Ambele simbolizează continuitatea.

-Apa este seva din care s-a alimentat vlăstarul vieţii pe parcursul evoluţiei Pămintului. În final acesta a ajuns

să fie un arbore puternic şi statornic prin venele căruia circulă lichidul simbol. Simbolul persistă în fiecare suflet şi

cuget, purificîndu-le, dându-le speranţă în viitor.

-Apa încolţeşte în sfintele adîncuri,înverzeşte în solurile de la suprafaţă,înfloreşte şi rodeşte sub cerul ce-i poartă

culoarea.

-Apa este cel mai scump produs oferit de natură, dar, cu părere de rău, noi pământenii, nu ştim s-o preţuim,

-S-a calculat că anual pe glob 1 miliard de oameni consumă apă poluată.

-Anual, peste 3 milioane de oameni, dintre care majoritatea copii, mor din cauza bolilor provocate de apa potabilă

de calitate proastă.

-În anul 1992, Asambleea Generală a ONU a declarat data de 22 martie Zi internaţională a Apelor.

-Scopul acestei sărbători este de a familiariza opinia publică cu problemele protecţie a apelor, cu măsurile de

soluţionare a acesteia.

Fișă de proiect

1. Imagini cu apa în natură

2. Curiozitati despre apa.

3. Texte literare si autori care au scris despre apă.

4. Animale care traiesc în ape.

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

12

Limba și literatura română

„Strigătul apei’’

Un strigăt de durere

S –aude din pămînt-

E apa în scădere!

Pîn-cînd,omule,cînd

Vei ripisi licoarea

De viaţă dătătoare,

Vei arunca cu pietre

Chiar şi în sfîntul Soare?

Un strigăt se aude

Din apele adînci:

-Voi,oameni nemiloşi,

Sînteţi ca nişte stînci!

Sînteţi ca nişte pietre

Şi faceţi un păcat,

Cînd aruncaţi în ape

Ce-aveţi de arucat!

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

13

„O veşnică întrebare’’

E veşnic oare omul ?

E veşnică natura?

E veşnic oare pomul

Şi-i veşnică făptura?

E veşnic tot ce creşte?

E veşnic ce-i pămînt?

E veşnic ce trăieşte

Prin tainic legamînt ?

Dar veşnic nu-i nimica

Şi totu-i trecător.

Iar viaţa rost mai are,

Cînd totui trecător.

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

14

http://www.eprof.ro/moodle/mod/quiz/view.php?id=36139