22
[PADUREA] Proiectul activităţii de învăţare interdisciplinare inovative Arii curriculare/Discipline: Matematica si Stiinte ale naturii Clasa: a IV a Autori/Şcoală: Elena Malanca, Alina Cucinschi, Viorica Nichitean, Anca Smochina Descriere: Proiectul urmareste să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat, să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător si să comunice prin maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem. Nr. ore: 1 Interdiscipl ina-ritate Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Timp aloc at Strategii didactice Resurse şi mijloace de învăţământ Resurse TIC utilizate OER şi Web 2.0 Evaluare (forme, instrumente) Biologie Limba si literatura romana Textul narativ Text suport: Vara cea luminoasa de Cezar Petrescu intr-o prezentare Enumerarea principalelor medii de viaţă Definirea notiunii de balta şi explicarea modului de formare Urmărirea imaginilor si realizarea de comentarii. Prezentarea vegetaţiei şi 8 min Activitate frontal, individual, pe grupe Conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, http:// www.didactic.ro /materiale- didactice/ 45943_cuvinte- care-exprima- insusiri Observarea sistematică a elevilor Temă de lucru în clasă/ acasă Evaluare predictivă

Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

[PADUREA]Proiectul activităţii de învăţare interdisciplinare inovative

Arii curriculare/Discipline: Matematica si Stiinte ale naturiiClasa: a IV aAutori/Şcoală: Elena Malanca, Alina Cucinschi, Viorica Nichitean, Anca SmochinaDescriere: Proiectul urmareste să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat, să descrie

relaţii între sisteme din mediul înconjurător si să comunice prin maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem.

Nr. ore: 1

Interdisciplina-ritate

Conţinuturi(detalieri)

CS Activităţi de învăţareTimp alocat

Strategii didactice

Resurse şi mijloace de învăţământResurse TIC utilizateOER şi Web 2.0

Evaluare(forme, instrumente)

Biologie

Limba si literatura romana

Textul narativText suport: Vara cea luminoasa de Cezar Petrescu intr-o prezentare PPT.Material suport: Lanturi trofice existente in mediul acvatic

Enumerarea principalelor medii de viaţăDefinirea notiunii de balta şi explicarea modului de formareUrmărirea imaginilor si realizarea de comentarii.Prezentarea vegetaţiei şi a faunei din acest mediu.

8 min Activitate frontal, individual, pe grupe Conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, expunerea, metoda cadranelor, metoda Stiu-Vreau sa stiu-Am invăţat, învăţarea asistată de calculator,

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/45943_cuvinte-care-exprima-insusiri

Observarea sistematică a elevilor Temă de lucru în clasă/ acasă Evaluare predictivă

Page 2: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

http://www.zooland.ro/arhiva/lanturi+trofice+acvatice

Limba si literatura romana

Text suport:,,Revedere’’, de Mihai Eminescu,,Cântec’’, de George Topârceanu,,Degeţica’’, de H.C.Andersen,,Hansel şi Gretel’’, de Fraţii Grimm,,Dumbrava minunată’’, de Mihail Sadoveanu

Elevii sunt imparţiţi în şase grupe , fiecare grupă primeşte cate un plic

Grupul desemnează un reprezentant care va citi fragmentul

Citesc fragmente din opere literare despre pădure.

2 min Conversaţia

Lectura explicativa

http://www.youtube.com/watch?v=8oksvne-fBI

http://www.versuri.ro/versuri/mefdg_george+toparc

Aprecieri verbale

2

Page 4: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

http://www.lecturirecenzate.ro/2011/03/01/dumbrava-minunata-sadoveanu/

Stiinte ale naturiiGeografie

Material PPT cu imaginii şi informaţii despre pădureMaterial PPT cu schema lectieiText suport:Passionaria Stoicescu – „Glasul pǎdurii’’

O1

O2

O3

O4

Scriu titlul lectiei pe caiete.Ascultă cu atenţie.Privesc imaginile de la videoproiector din zona de campie, deal, munte.Notează schema lecţiei pe caiete.Răspund la întrebăriCompletează schema lecţiei în caieteRăspund la întrebăriCompletează schema din caietecu noile informaţii despre:animale erbivore si animale carnivore.Exemplifică lanţurile trofice.Explică importanţa pădurilor Notează informaţiile noi în caiete

20 min

Explicatia Conversatia

Expunerea

Metoda Stiu-Vreau sa stiu-Am invăţat

http://www.talkabouttrees.org/docs/07-08.pdf

http://www.google.ro/search?q=padurile+din+romania&hl=ro&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=im

Aprecieri verbale

Evaluare curenta

4

Page 6: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Limba si literatura romana

Matematica

Stiinte ale naturii

Geografie

Educatie tehnologica

Fise de lucru O1

O2

O5

Elevii împărţiţi în 5 grupe vor primi fişe cu sarcini diferite.Conform grupei din care face parte va rezolva sarcina cerutăComentează proverbul

Rezolvă exerciţiile şi află rezultatul final

Enumeră aspecte din pădure primăvara

Mimează diferite mişcări , care vor fi recunoscute de către celelalte grupe

Realizează macheta cu etajele de pădure , fauna şi vegetaţia specifică.

Scriu pe hartiuţele primite îndemnuri, slogane pentru

10 min

Conversaţia

Explicaţia

Metoda inteligenţe-lor multiple

Copacul aşteptărilor

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/26058_padurea-aurul-verde-al-planetei-plansa

http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-anotimpurilein-padure-9993.html

Evaluare reciproca

6

Page 7: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

protejarea naturii

Evaluare: Abordare inter/ transdisciplinară (proiectul prin intermediul folosirii inteligenţelor multiple) Activităţi propuse pentru realizarea proiectului – activităţi pe grupe: Limba română Identificarea unor texte/ poezii avand ca tema ,,Padurea’’ - on-line sau în manualul de Limba română Transcrierea fragmentelor despre tema ,,Padurea’’ folosind aplicaţia Microsoft Word sau on-line pe https://docs.google.comCompunerea unor poezii scurte despre tema ,,Padurea’’ Realizarea unor scurte compuneri (cu ajutorul întrebărilor sau după imagini) în aplicaţia Microsoft Word sau on-line pe https://docs.google.comRealizarea unor scurte prezentări în Microsoft Power Point sau on-line pe https://docs.google.comÎntocmirea unei liste cu texte despre tema ,,Padurea’’Matematică Compunerea şi rezolvarea unor probleme in care sa se regaseasca tema ,,Padurea’’Realizarea unor rebusuri online Compunerea de exerciţii şi probleme în care să întâlnim elemente ale paduriiRealizarea unor prezentări cu problemele compuse şi postarea acestora pe www.prezi.comJocuri matematice

Stiinte ale naturii Colecţionare de seminţe de la diferite plante Transcrierea unor poezii/ ghicitori despre diferitele specii de paduri într-un document word sau on-line pe https://docs.google.comÎntocmirea unei rubrici „Ştiaţi că...” despre despre padurile din tara noastra. (colectarea informaţiilor de pe internet) Realizarea unor diagrame pe site-ul www.bubbl.us; www.creately.com despre diferitele tipuri de paduri.Întocmirea calendarului naturii accesând site-uri cu informaţii despre vreme, pentru a observa cum influenteaza padurea clima.

Educaţie tehnologicaRealizarea unor compoziţii având ca temă principală ;;Padurea’’

7

Page 8: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Realizarea unor desene în aplicaţia Paint Realizarea unei expoziţii virtuale cu lucrările realizate în www.prezi.com

Obiective de evaluare: Obiective de evaluare: să defineascǎ corespunzǎtor pǎdurea ; sǎ descrie cele trei tipuri de pǎduri, ţinand cont de tipurile de copaci din care sunt alcătuite ; sǎ prezinte fauna şi vegetaţia din pădurile din zona de munte , deal , câmpie ; sǎ alcǎtuiascǎ lanţuri trofice ; sǎ exemplifice importanţa pǎdurii, realizand îndemnuri cu tematică ecologică; sa manifeste interes pentru lectura tradiţională şi pentru cea electronică; să utilizeze aplicaţii de navigare web pentru informaţii despre scriitori, lecturi (e-books), expresii, cuvinte noi (dex on-line) etc.

Competenţe specifice:

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Dezvoltarea inteligentei verbal-lingvistice, logico-matematica, naturalista, corporal kinestezica si spatial.

8

Page 9: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Resurse și mijloace de învăţământ: Planşe demonstrative, fişe de lucru, laptop, videoproiector, calculatoare, volume de poezii, materiale necesare realizării proiectului

ANEXA 1Recunoaşteţi versurile, fragmentele şi autorii următoarelor opere studiate la orele de limba şi literatura română: ………………….. ……………………….. …………….. ………………………-Codrule , codruţule, Frumoasa eşti , pădurea mea,Ce mai faci, drăguţule, Când umbra-i încă rarăCă de când nu ne-am văzut Şi printre crengi adie-abiaMultă vreme a trecut Un vânt de primăvară.Şi de când m-am depărtat, ………………………..Multă lume am umblat. ....................................... (,,Revedere’’, de Mihai Eminescu) (,,Cântec’’, de George Topârceanu)

Rămasă singură în pădure, Degeţica îşi petrecu acolo toată vara.Din firicele de paie îşi împleti un pătuţ pe care-l anina sub o frunză de brusture, ca să fie ferita de ploaie. Cu sucul florilor se hrănea, şi setea şi-o alina bând roua ce cădea dimineaţa pe frunze............................... (,,Degeţica’’, de H.C.Andersen

9

Page 10: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

....Apoi porniră cu toţii spre pădure, iar Hansel împrăştia cenuşa şi se uita cu atenţie împrejur, pentru a recunoaşte mai târziu locurile pe unde trecuseră. La un moment dat, copiii şi-au dat seama că tatăl lor şi femeia cea vicleană dispăruseră. Şi amărâţi, şi-au continuat drumul prin pădurea cea întunecoasă...................... Imediat au dat de un luminiş în care , minune mare, era o căsuţă făcută din turta dulce, cu acoperişul din cozonac şi cu geamurile din zahăr curat................................................................ (,,Hansel şi Gretel’’, de Fraţii Grimm)

În dumbravă se făcu deplină tăcere şi un întuneric tainic,prin care totuşi ochii vedeau cu uşurinţă.În tăcerea aceasta, un greieruş începu să ţâraie melancolic, aproape. Lizuca îl ascultă atentă.-Cânta frumuşel, şopti ea.-Da ,dar nu prea mă lasă să dorm, mormâi Patrocle.-Nu ştiu de ce, dar mie nu mi-i somn deloc. Aşa-i de frumos şi de bine...Eu n-am cunoscut niciodată dumbrava asta. Acum văd că-i o pădure ca-n poveştile pe care mi le spunea mama.... (,,Dumbrava minunată’’, de Mihail Sadoveanu)

Anexa 2SCHEMA LECŢIEI

Pǎdurea – mediu de viaţǎ natural.Pǎdurile pot fi: - de foioase – arborii îşi pierd frunzele toamna

- de conifere – florile sunt conuri- mixte – de foioase şi de conifere

a. Pǎdurile de foioase – zona de deal şi de câmpie Arbori: stejar, mesteacǎn, fag, frasin, tei, arţar, alun,etc. Vieţuitoare: - insecte(fluturi, albine, gândaci);

- reptile (şerpi, şopârle); - pǎsǎri (privighetoarea, ciocârlia, cucl, bufniţa); - mamifere (iepuri, cerbul, lupul, cǎprioara, vulpea).

b. Pǎdurile de conifere – zona de munte.

10

Page 11: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Arbori: brad, molid, pin.Plante: feriga, ciupercile, muşchii, arbuşti (coacǎzul, afinul).Vieţuitoare: cocoşul de munte, jderul, ariciul, şerpii, veveriţǎ.

Importanţa pǎdurii:-împrospǎteazǎ aerul;-oferǎ loc de agrement;-lemnul este important.

Anexa 3

„Glasul pǎdurii-i vrǎjitor;N-ai sǎ-l auzi de nu-l iubeşti;De treci prin ea rǎuvoitorŞi n-o înţelegi şi n-o-ngrijeşti.

Cu brazii mici, fii cumpǎtat,Nu face în pǎdure foc,Copacul dacǎ l-ai tǎiat,Sǎdeşte iute altu-n loc“.

(Passionaria Stoicescu – „Glasul pǎdurii“)

11

Page 12: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

12

Page 13: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Anexa 4 Grupa scriitorilor

1. Inteligenţa verbal – lingvistică

Citiţi curiozităţile despre pădure apoi comentaţi proverbul: „Pădurea , aurul verde al planetei”

ŞTIAŢI CǍ?

1. Prima lucrare de împǎdurire din ţara noastrǎ s-a fǎcut în anul 1497 de cǎtre Ştefan cel Mare la Codrii Cosminului.

2. O perdea forestierǎ latǎ de numai 30 de m, reduce cu 8-11% intensitatea zgomotului.

3. Pentru fabricarea hârtiei pe glob se consumǎ anual aproximativ 54 milioane m cubi de lemn.

4. Într-o orǎ un stejar în vârstǎ de 100 de ani dǎ în atmosferǎ1,7 kg oxigen pur, ceea ce reprezintǎ raţia zilnicǎ de oxigen pentru 3 persoane. Pentru înlocuirea sa trebui replantaţi cca 2500 puieţi.

5. Un hectar de pădure adună, sedimentează anual 50 – 70 tone praf?

6. O pǎdure cu suprafaţa de 1 km² poate produce zilnic 9 tone de oxigen, aproape de 10 ori mai mult decât aceeaşi suprafaţǎ de teren agricol.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13

Page 14: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Inteligenţa logico – matematică Grupa matematicienilor

Calculaţi operaţiile scrise pe fiecare ramură , apoi faceţi suma şi veţi afla caţi copaci au plantat elevii clasei a IV-a.

65x3

124 : 4

123x4

1 din 4505 2 din 81

3

14

Page 15: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Grupa Naturaliştilor

Inteligenţa naturalistă Prezentaţi cateva aspecte din pădure în anotimpul de primăvară: plante şi animale.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15

Page 16: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Grupa Actorilor

Inteligenţa corporal - kinestezicăJoc mut – mimarea unor acţiuni de protejare a pădurii sau efectele negative ale acţiunii omului asupra mediuluiAlegeţi cate un reprezentant pentru fiecare acţiune, mimaţi cat mai corect, nu daţi nici un indiciu despre acţiunea voastră colegilor .

– plantarea de copaci în pădure

– braconaj - vanarea de animale

- adunarea deşeurilor din pădure

- tăierea copacilor

16

Page 17: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

Grupa Constructorilor

Inteligenţa spaţială

Realizaţi o machetă reprezentand principalele etaje de pădure , fauna şi vegetaţia specificăcu ajutorul materialelor primite.

17

Page 18: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOA TERE – UNITĂ I DE ÎNVĂ AREȘ Ț Ț

Copacul aşteptărilor Îndemnuri pentru protejarea pădurii

18

Page 19: Proiect Interdisciplinar Inovativ Grupa 1

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOA TERE – UNITĂ I DE ÎNVĂ AREȘ Ț Ț

19